Ajan ja aikavyöhykkeen määrittäminen

Koskee seuraavia: Windows 10

  • Päivämäärän ja aika -osiossa voit valita, että Windows 10 määrittää ajan ja aikavyöhykkeen automaattisesti, tai voit määrittää ne manuaalisesti.

  • Jos haluat määrittää Windows 10:n päivämäärä- ja aikavyöhykeasetukset, avaa Käynnistä  > Asetukset  > Aika ja kieli > Päivämäärä ja aika.