Word 2007:n, Word 2003:n, Word 2002:n ja Word 2000:n käynnistäminen käynnistyskomentorivivalitsinten avulla

Office 2003:n tuki on päättynyt

Microsoft lopetti Office 2003:n tuen 8.4.2014. Tämä muutos on vaikuttanut ohjelmistopäivityksiin ja suojausasetuksiin. Lue lisätietoja muutoksen vaikutuksesta ja suojauksen varmistamisesta.

Yhteenveto
Tässä artikkelissa kuvataan komentorivivalitsimet, joiden avulla Word voidaan käynnistää, ja niiden tarkoitus. Osa näistä valitsimista on kuvattu myös Wordin ohjeessa.

Saat lisätietoja komentorivivalitsimista valitsemalla Ohje-valikosta Microsoft Wordin ohje, kirjoittamalla Office-avustajaan tai vastaustoimintoon Wordin käynnistyksen tapahtumien hallinta ja valitsemalla sitten Etsi, jolloin näyttöön tulee aiheeseen liittyviä tietoja.
Enemmän tietoa
Jos haluat käyttää komentorivivalitsinta Wordin käynnistämiseen, käytä jotakin seuraavista tavoista.

Tapa 1: Suorita-komennon käyttäminen

 1. Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse sitten Suorita.
 2. Valitse Selaa.
 3. Etsi Office-kansio, napsauta Winword.exe-tiedostoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Avaa. Winword.exe-tiedosto sijaitsee oletusarvon mukaan seuraavassa kansiossa:
  • Microsoft Office Word 2007
   C:\Program Files\Microsoft Office\Office12
  • Microsoft Office Word 2003
   C:\Program Files\Microsoft Office\Office11
  • Microsoft Word 2002
   C:\Program Files\Microsoft Office\Office10
  • Microsoft Word 2000
   C:\Program Files\Microsoft Office\Office
  Huomautus Winword.exe-tiedoston polku on lainausmerkkien sisällä.
 4. Napsauta Avaa-ruutua ja siirrä kohdistin sitten polkulausekkeen loppuun jälkimmäisen lainausmerkin jälkeen (oikealle puolelle).
 5. Kirjoita välilyönti ja sen jälkeen valitsin, jota haluat käyttää.

  Jos esimerkiksi haluat käynnistää Wordin ja estää apuohjelmien ja yleisten mallien lataamisen, kirjoita Avaa-ruutuun seuraava teksti lainausmerkit mukaan lukien:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Winword.exe" /a

Tapa 2: Pikakuvakkeen käyttäminen

Luo pikakuvake Wordin käynnistämiseksi Windowsin työpöydältä toimimalla seuraavasti:
 1. Napsauta Windowsin työpöytää hiiren kakkospainikkeella, valitse näyttöön tulevasta pikavalikosta Uusi ja valitse sitten Pikakuvake.
 2. Valitse Luo pikakuvake -valintaikkunassa Selaa.
 3. Muuta Selaa-valintaikkunan Kohde-ruutu osoittamaan seuraavaan kansioon:
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office
  Huomautus Tämän kansion sijainti saattaa olla erilainen järjestelmässäsi.
 4. Napsauta Winword.exe-tiedostoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Avaa.
 5. Napsauta Komentorivi-ruutua ja siirrä kohdistin sitten ruudussa olevan polun loppuun. Komentorivi-ruudussa pitäisi näkyä seuraavankaltainen polku:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Winword.exe"
 6. Kirjoita viimeisen kysymysmerkin jälkeen välilyönti ja kirjoita sitten haluamasi valitsin. Komentorivi-ruudussa pitäisi nyt näkyä seuraavankaltainen polku:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Winword.exe" /a
 7. Valitse Luo pikakuvake -valintaikkunassa Seuraava.
 8. Kirjoita Valitse pikakuvakkeen nimi -ruutuun nimi uudelle pikakuvakkeelle ja valitse sitten Valmis.

Tavan huomautuksia

Jos sijoitat valitsimen jälkimmäisen lainausmerkin vasemmalle puolelle ja valitset OK, näyttöön tulee jokin seuraavista virhesanomista:
Tiedostoa "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Winword.exe /a" (tai jotain sen osaa) ei löydy. Varmista, että polku ja tiedostonimi ovat oikein ja että tarvittavat kirjastot ovat käytettävissä.
TAI
Tiedostoa tai kohdetta "D:\Program Files\Microsoft Office\Office10\WINWORD.EXE /a" ei löydy. Varmista, että kirjoitit nimen oikein, ja yritä uudelleen. Etsi tiedostoja valitsemalla Käynnistä-valikosta Etsi.
Jos määrität valitsimen jälkeen polun tai tiedostonimen, joka sisältää välilyöntejä, sijoita polku lainausmerkkien sisään. Jos esimerkiksi haluat käynnistää Wordin ja luoda automaattisesti Moderni faksi -malliin perustuvan asiakirjan, valitsimen tulee näyttää seuraavankaltaiselta:
/t"c:\program files\microsoft office\templates\1035\contemporary fax.dot"
Tämän vuoksi koko käynnistyskomento on tällöin seuraavankaltainen:
"C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Winword.exe" /t"c:\program files\microsoft office\templates\1035\contemporary fax.dot"
Tämä koskee myös /l-valitsinta.

Wordin käynnistysvalitsinten luettelo

Seuraavat Wordin käynnistysvalitsimet (komentorivivalitsimet) on lueteltu Wordin ohjeessa.
KirjoittamallaTehdään tämä
/aKäynnistää Wordin ja estää apuohjelmien sekä yleisten mallien (Normal-malli mukaan lukien) lataamisen automaattisesti.

Valitsin /a-valitsin myös lukitsee asetustiedostot, mikä tarkoittaa sitä, ettei asetustiedostoja voi lukea tai muokata, jos tätä valitsinta käytetään.
/lapuohjelmapolkuKäynnistää Wordin ja lataa määritetyn Wordin apuohjelman.
/mKäynnistää uuden Wordin esiintymän suorittamatta automaattisesti käynnistettäviä AutoExec-makroja.
/mmakronimiKäynnistää Wordin ja suorittaa sitten määritetyn makron. Valitsin /m myös estää Wordia suorittamasta automaattisesti suoritettavia AutoExec-makroja.
/nKäynnistää uuden Wordin esiintymän niin, ettei mikään asiakirja ole avoinna. Kussakin Wordin esiintymässä avoinna olevat asiakirjat eivät näy muiden esiintymien Ikkuna-valikon vaihtoehtoina.
/safeKäynnistää Wordin vikasietotilassa.
/tmallinimiKäynnistää Wordin ja avaa muuhun kuin Normal-malliin perustuvan uuden asiakirjan.
/wKäynnistää uuden Wordin esiintymän niin, että avoinna on tyhjä asiakirja. Kussakin Wordin esiintymässä avoinna olevat asiakirjat eivät näy muiden esiintymien Ikkuna-valikon vaihtoehtoina.
(ei valitsinta) Uusi, tyhjän asiakirjan sisältävä Word-ikkuna avataan käyttäen Word-ohjelman jo käynnissä olevaa esiintymää.
Seuraavia Wordin käynnistysvalitsimia (komentorivivalitsimia) ei ole lueteltu Wordin ohjeessa.
KirjoittamallaTehdään tämä
/cKäynnistää Wordin uuden esiintymän ja käynnistää sitten NetMeetingin.
/qKäynnistää Wordin näyttämättä Wordin aloitusnäyttöä. Tämä valitsin on käytettävissä vain Word 2000 Service Release 1 (SR-1) -versiossa.
/r Käynnistää Wordin, käynnistää asennusohjelman, tekee muutoksia Windowsin rekisteriin ja sulkeutuu sen jälkeen. Tämä valitsin pakottaa Wordin uudelleenrekisteröimisen Windowsin rekisteriin.
/uTällä valitsimella ei ole mitään vaikutusta, eikä se käynnistä Wordia.
/xKäynnistää Wordin uuden esiintymän käyttöliittymästä (esimerkiksi Wordissa tulostamista varten). Tämä Wordin esiintymä vastaa vain yhteen DDE-pyyntöön. Se ohittaa kaikki muut DDE-pyynnöt ja usean esiintymän skenaariot. Jos käynnistät Wordin uutta esiintymää käyttöympäristössä (kuten Windowsissa), Microsoft suosittelee että käytät /w-valitsinta, joka käynnistää täysin toimivan esiintymän.
/zTämä vastaa /t-valitsinta. Tämä valitsin kuitenkin käynnistää New-tapahtuman. Esimerkki: winword.exe /z mytemplate.dot. Lisätietoja on seuraavassa MSDN:n verkkosivustossa:
polkunimi\tiedostonimiKäynnistää Wordin niin, että määritetty asiakirja on avoinna.

Huomautus Jos haluat avata useita tiedostoja yhdellä kertaa, käytä määritystä polkunimi\tiedostonimi.

Esimerkki: "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Winword.exe" c:\filename1.doc c:\filename2.doc
(mikä tahansa muu valitsin) Käynnistää Wordin uuden esiintymän. Jos esimerkiksi käynnistät Wordin käyttäen vain merkkiä / ilman valitsinta tai käyttäen jotakin valitsinyhdistelmää, jota ei ole luettelossa, käynnistetään Wordin uusi esiintymä, jossa on avoinna uusi tyhjä asiakirja.
Seuraava Wordin käynnistysvalitsin (komentorivivalitsin) on kerrottu Word 2000:n ohjeessa, mutta ei Word 2002:n tai Word 2003:n ohjeessa.
KirjoittamallaTehdään tämä
/mtiedostonKäynnistää Wordin ja avaa Tiedosto-valikon viimeksi käytettyjen luettelon määritetyn tiedoston.

Seuraavat Wordin käynnistysvalitsimet (komentorivivalitsimet) koskevat Word 2007:ää.
ValitsinTekee tämän
/fKäynnistää Wordin ja avaa aiemmin luotuun tiedostoon perustuvan uuden asiakirjan.
/h http:// tiedostonimiKäynnistää Wordin ja avaa vain luku -version asiakirjasta, joka on tallennettu Microsoft Windows SharePoint Services -sivustoon. Sivuston on oltava tietokoneessa, jossa on käynnissä Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 tai Windows SharePoint Services 2.0.
/t tiedostonimiKäynnistää Wordin ja avaa aiemmin luodun tiedoston.
/pxslt Käynnistää Wordin ja avaa aiemmin luodun XML-tiedoston, joka perustuu määritettyyn Extensible Stylesheet Language Transformation (XSLT) -muunnokseen.
Huomautus XSLT: Tiedosto, jota käytetään muuntamaan XML-tiedostot muiksi tiedostotyypeiksi, kuten HTML- tai XML-tiedostoiksi. Se on suunniteltu käytettäväksi XSL:n osana.


Suositukset
Lisätietoja Word 2007:n käynnistämisestä käynnistyksen komentorivivalitsinten avulla on seuraavassa Microsoftin verkkosivustossa: Lisätietoja Wordin käynnistämisestä vikasietotilassa saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
827706 Word 2003:n ja Word 2002:n Officen vikasietotilan kuvaus
start-up commandline WD2000 WD2002 WD2003 command line switch
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 210565 – Viimeisin tarkistus: 06/03/2008 14:41:42 – Versio: 10.0

Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition, Microsoft Office Word 2007

 • kbcommandline kbinfo KB210565
Palaute