Vioittuneiden tai puuttuvien järjestelmätiedostojen korjaaminen Järjestelmätiedostojen tarkistustyökalun avulla

Järjestelmätiedostojen tarkistus -työkalu on Windows-apuohjelma, jolla käyttäjät voivat tarkistaa Windows-järjestelmätiedostojen vikoja ja palauttaa vioittuneita tiedostoja. Tässä artikkelissa kuvataan Järjestelmätiedostojen tarkistus -työkalun (SFC.exe) suorittaminen järjestelmätiedostojen tarkistamiseksi ja puuttuvien tai vioittuneiden järjestelmätiedostojen korjaamiseksi. Jos jokin Windowsin resurssien suojauksen tiedosto puuttuu tai on vioittunut, Windows ei ehkä toimi odotetulla tavalla. Esimerkiksi jotkin Windowsin toiminnot eivät välttämättä toimi, tai Windows saattaa kaatua.

Järjestelmätiedostojen tarkistustyökalun (SFC.exe) suorittaminen
Voit tehdä tämän seuraavasti:
 1. Avaa järjestelmänvalvojan oikeuksin suoritettu komentokehote. Voit tehdä tämän käyttöjärjestelmäsi mukaan seuraavasti:
  Windows 8.1 tai Windows 8
  Sipaise näytön oikealta reunalta ja napauta sitten Haku. Jos käytät hiirtä, osoita näytön oikeaa yläkulmaa ja valitse sitten Hae. Kirjoita Haku-ruutuun Komentokehote, napsauta Komentokehote-vaihtoehtoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Suorita järjestelmänvalvojana. Jos sinua kehotetaan antamaan järjestelmänvalvojan salasana tai vahvistamaan toiminto, kirjoita salasana tai valitse Salli.
  Näyttökuva tästä vaiheesta.
  Windows 10, Windows 7 ja Windows Vista
  Voit tehdä tämän napsauttamalla Käynnistä-painiketta, kirjoittamalla Haku-ruutuun Komentokehote tai cmd, napsauttamalla Komentokehote-vaihtoehtoa hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla sitten Suorita järjestelmänvalvojana. Jos sinua kehotetaan antamaan järjestelmänvalvojan salasana tai vahvistamaan toiminto, kirjoita salasana tai valitse Salli.
  Tässä on näyttökuva tästä vaiheesta.
 2. Kirjoita komentokehotteeseen seuraava komento ja paina sitten ENTER-näppäintä:
  sfc /scannow
  Näyttökuva tästä vaiheesta.

  Komento sfc /scannow tarkistaa kaikki suojatut järjestelmätiedostot ja korvaa vioittuneet tiedostot välimuistiin asetetulla kopiolla, joka sijaitsee pakatussa kansiossa %WinDir%\System32\dllcache.
  Paikkamerkki %WinDir% vastaa Windows-käyttöjärjestelmäkansiota. Esimerkiksi C:\Windows.

  Huomautus Älä sulje tätä komentokehoteikkunaa, ennen kuin vahvistus on tehty kokonaan loppuun. Tarkistuksen tulokset tulevat näkyviin tämän prosessin päätyttyä.
 3. Kun prosessi on valmis, näyttöön saattaa tulla jokin seuraavista sanomista:
Enemmän tietoa
Järjestelmätietojen tarkistus -prosessin tietojen tarkasteleminen
Voit tarkastella CBS.Log-tiedoston tietoja kopioimalla tiedot Sfcdetails.txt-tiedostoon Findstr-komennolla ja tarkastelemalla sitten Sfcdetails.txt-tiedostossa olevia tietoja. Voit tehdä tämän seuraavasti:
 1. Avaa järjestelmänvalvojan oikeuksin suoritettava komentokehote edellisessä vaiheessa 1 kuvatulla tavalla.
 2. Kirjoita komentokehotteeseen seuraava komento ja paina sitten ENTER-näppäintä:
  findstr /c:"[SR]" %windir%\Logs\CBS\CBS.log >"%userprofile%\Desktop\sfcdetails.txt"
  Huomautus Sfcdetails.txt-tiedosto sisältää tiedot joka kerrasta, kun Järjestelmätiedostojen tarkistus -työkalu on suoritettu tietokoneessa. Kyseinen tiedosto sisältää tietoja tiedostoista, joita Järjestelmätiedostojen tarkistus -työkalu ei korjannut. Tarkista päivämäärän ja kellonajan merkinnät, jotta voit selvittää, mitä ongelmallisia tiedostoja löytyi Järjestelmätiedostojen tarkistus -työkalun viimeisimmällä suorittamiskerralla.
 3. Avaa Sfcdetails.txt-tiedosto työpöydältä.
 4. Sfcdetails.txt-tiedosto käyttää seuraavaa muotoa:
  Päivämäärä/aika SFC-tiedot
  Seuraava mallilokitiedosto sisältää merkinnän tiedostosta, jota ei voitu korjata:
  2007-01-12 12:10:42, Info         CSI  00000008 [SR] Cannot repair member file [l:34{17}]"Accessibility.dll" of Accessibility, Version = 6.0.6000.16386, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_MSIL (8), Culture neutral, VersionScope neutral, PublicKeyToken = {l:8 b:b03f5f7f11d50a3a}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing
Vioittuneen järjestelmätiedoston korvaaminen manuaalisesti hyväksi tiedetyllä kopiolla tiedostosta
Kun olet määrittänyt vioittuneen järjestelmätiedoston, jota ei voitu korjata Sfcdetails.txt-tiedoston tietojen perusteella, paikanna vioittunut tiedosto ja korvaa se sitten manuaalisesti hyväksi tiedetyllä kopiolla. Voit tehdä tämän seuraavasti:

Huomautus Saatat saada hyväksi tiedetyn kopion järjestelmätiedostosta jostakin toisesta tietokoneesta, jossa on käynnissä sama Windows-versio kuin omassa koneessasi. Voit suorittaa Järjestelmätiedostojen tarkistus -prosessin kyseisessä tietokoneessa ja näin varmistaa, että kopioitava järjestelmätiedosto on kunnossa.
 1. Ota vioittuneen järjestelmätiedoston omistus itsellesi järjestelmävalvojan oikeuksin. Voit tehdä tämän kopioimalla ja liittämällä (tai kirjoittamalla) seuraavan komennon järjestelmänvalvojan oikeuksin suoritettavassa komentokehotteessa ja painamalla sitten ENTER-näppäintä:
  takeown /f polku_ja_tiedostonimi
  Huomautus Paikkamerkki polku_ja_tiedostonimi vastaa vioittuneen tiedoston polkua ja tiedostonimeä. Kirjoita esimerkiksi takeown /f C:\windows\system32\jscript.dll. Näyttökuva tästä vaiheesta.
 2. Myönnä järjestelmävalvojille täydet oikeudet vioittuneeseen järjestelmätiedostoon. Voit tehdä tämän kopioimalla ja liittämällä (tai kirjoittamalla) seuraavan komennon ja painamalla sitten ENTER-näppäintä:
  icacls polku_ja_tiedostonimi /GRANT ADMINISTRATORS:F
  Huomautus Paikkamerkki polku_ja_tiedostonimi vastaa vioittuneen tiedoston polkua ja tiedostonimeä. Kirjoita esimerkiksi icacls C:\windows\system32\jscript.dll /grant administrators:F.Näyttökuva tästä vaiheesta.
 3. Korvaa vioittunut järjestelmätiedosto manuaalisesti hyväksi tiedetyllä kopiolla tiedostosta. Voit tehdä tämän kopioimalla ja liittämällä (tai kirjoittamalla) seuraavan komennon ja painamalla sitten ENTER-näppäintä:
  Kopioi lähdetiedostokohde
  Huomautus Paikkamerkki lähdetiedosto vastaa tiedoston hyväksi tiedetyn kopion polkua ja tiedostonimeä tietokoneessasi ja paikkamerkki kohde vastaa vioittuneen tiedoston polkua ja tiedostonimeä. Kirjoita esimerkiksi copy E:\temp\jscript.dll C:\windows\system32\jscript.dll.
WinVista crash bluescreen blue screen
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 929833 – Viimeisin tarkistus: 11/25/2015 13:34:00 – Versio: 7.0

Windows 10 Pro, released in July 2015, Windows 10 Enterprise, released in July 2015, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate

 • kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb kbcip kbconsumer kbquadranttechsupp KB929833
Palaute