Olet tällä hetkellä offline-tilassa. Internet-yhteyden muodostamista uudelleen odotetaan

Verkkoyhteysongelmien vianmääritys Internet Explorerissa

Johdanto
Tässä artikkelissa kuvataan, miten tehdään verkkoyhteysongelmien vianmääritys Internet Explorerissa.
Lisätietoja

Vaihe 1. Käytä Microsoftin automatisoitujen vianmäärityspalvelujen työkaluja

Voit kokeilla Microsoftin automatisoituja vianmäärityspalveluja ensimmäisenä vianmäärityskeinona ja yrittää korjata yleisiä verkkoyhteysongelmia Internet Explorerissa. Suorita molemmat vianmääritykset, jotta saat selvitettyä, onko ongelmasi ratkaistu.
Windowsin palomuuri -palvelun ongelmien diagnosoiminen ja korjaaminen automaattisestiInternet Explorerin suorituskyvyn, turvallisuuden ja suojauksen parantaminen
Jos nämä automatisoidut vianmääritykset korjaavat ongelmat, sinun ei tarvitse tehdä muita tässä artikkelissa kuvattuja toimia. Jos vianmääritykset eivät ratkaise yhteysongelmia, siirry vaiheeseen 2.

Vaihe 2. Käytä verkon diagnostiikkatyökalua

Windows Vistaan kuuluva verkon diagnostiikkatyökalu on suunniteltu verkkoyhteyden virheiden testaamiseen. Verkon diagnostiikkatyökalun avulla voidaan myös selvittää, toimivatko verkkoon liittyvät ohjelmat oikein. Jos haluat tehdä verkkoyhteysongelmien vianmäärityksen tämän työkalun avulla, toimi seuraavasti:
 1. Avaa Internet Explorer ja yritä käyttää WWW-sivua, joka aiheuttaa verkkoyhteysongelmia.
 2. Napsauta Internet Explorer -virhesanoman sisältävän sivun Tee yhteyden vianmääritys -linkkiä.
Verkon diagnostiikkatyökalu suoritetaan. Kun työkalun suorittaminen on päättynyt, se raportoi jommankumman seuraavista tuloksista:
 • Se ei pystynyt löytämään ongelmaa.
 • Se havaitsi ongelman. Lisäksi työkalu antaa ohjeita ongelman vianmäärityksessä tehtävistä seuraavista toimista.
Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaan verkon diagnostiikkatyökalun avulla, sinun on tehtävä ongelman vianmääritys manuaalisesti. Voit tehdä tämän Tee ongelman vianmääritys manuaalisesti -osan avulla.

Vaihe 3. Tee ongelman vianmääritys manuaalisesti

Tapa 1: Testaa muita toimiviksi tietämiäsi sivustoja

Käynnistä Internet Explorer ja kirjoita sitten selainikkunan yläosan osoiteriville jokin seuraavista osoitteista:Jos et kohtaa verkkoyhteysongelmia, kun kirjoitat jonkin näistä osoitteista osoiteriville, Microsoft suosittelee, että otat yhteyttä sen WWW-sivuston omistajaan, jossa ongelma ilmenee. Sivusto saattaa olla tilapäisesti offline-tilassa, tai sivustossa voi muita sen omia ongelmia.

Jos kuitenkin kohtaat edelleen verkkoyhteysongelmia, kun kirjoitat jonkin näistä osoitteista osoiteriville, kyseessä saattaa olla ristiriita muun järjestelmässä asennettuna olevan ohjelmiston kanssa. Siirry tässä tapauksessa tapaan 2.

Tapa 2: Tarkista verkkoyhteys

Varmista, että tietokoneen Internetiin tai kotiverkkoon yhdistävät kaapelit ovat paikallaan tiukasti. Varmista lisäksi, että tietokoneen käyttämiin verkkolaitteisiin on kytketty virta ja että ne toimivat oikein. Tarkista verkkoyhteys tekemällä sitten nämä toimet tilanteesi mukaisesti.
Vaihe 1: Tarkista ulkoisen DSL-modeemin, kaapelimodeemin tai puhelinverkkoyhteyden modeemin liitännät

Jos käytössä on ulkoinen modeemi, tarkista seuraavat:
 1. Varmista, että modeemin seinävastakkeeseen liittävä kaapeli on tiukasti kiinnitetty. Kaapeli on todennäköisesti liitetty puhelinvastakkeeseen tai kaapelimodeemivastakkeeseen.
 2. Varmista, että tietokoneen modeemiin liittävä kaapeli on liitetty tiukasti molemmista päistä ja että kaapelin molempien päiden liitin on napsahtanut paikalleen, jos kyseessä on verkkokaapeli. Verkkokaapeli muistuttaa puhelinkaapelia, vaikka se saattaa olla paksumpi ja sen päissä olevat liittimet ovat suurikokoisemmat.
 3. Jos ulkoisen modeemin tietokoneeseen liittävä kaapeli on USB-kaapeli, sinun on tehtävä joitakin lisätarkistuksia. USB-kaapelin kummassakin päässä on erilaiset liittimet. Toinen liittimistä on litteä ja suorakulmainen, mutta toisessa päässä olevassa neliömäisessä liittimessä on kaksi viistoa kulmaa. Tarkista USB-yhteys kokeilemalla seuraavia:
  1. Jos modeemi on liitetty tietokoneeseen USB-keskittimen avulla, yritä ohittaa USB-keskitin. Voit ohittaa USB-vastakkeen liittämällä laitteesta tulevan kaapelin suoraan johonkin tietokoneen USB-porttiin.
  2. Jos modeemi on liitetty johonkin työpöytätietokoneen etuosassa olevaan porttiin, yritä liittää USB-kaapeli sen sijaan johonkin tietokoneen takaosassa olevista porteista. Joissakin tietokoneissa virta ei riitä etuosan USB-porteille. Tämä saattaa aiheuttaa ongelmia yhteydessä modeemiin.
Vaihe 2: Tarkista sisäisen modeemin liitännät
Jos Internet-yhteyteen käytettävä modeemi on tietokoneen sisällä, modeemilaitteesta pitäisi lähteä vain yksi kaapeli. Varmista, että modeemin seinävastakkeeseen liittävä kaapeli on tiukasti kiinnitetty molemmista päistä. Kaapeli on todennäköisesti liitetty puhelinvastakkeeseen tai kaapelimodeemivastakkeeseen.
Vaihe 3: Tarkista kotiverkkoyhteys
Jos tietokone muodostaa Internet-yhteyden kotiverkon kautta, Microsoft suosittelee, että tarkistat seuraavan luettelon kohteet tilanteesi mukaisesti.

Tapa 4: Muiden yhteysongelmien tai verkkoon liittyvien ongelmien vianmääritys

Yksi mahdollinen verkkoyhteysongelmien syy on se, että online-tilaan siirtymisessä käytettävässä verkko- tai Internet-yhteydessä on ongelma. Voit testata tämän seuraavien vianmääritysvaiheiden avulla:
Vaihe 1. Käynnistä modeemi tai reititin uudelleen
Joskus Internet-palveluntarjoajalta saadut IP-asetukset tai verkon asetukset ovat virheelliset tai ne on päivitettävä. Myös modeemin ja Internet-palveluntarjoajan välisessä yhteydessä voi olla ongelmia. Sinun on käynnistettävä modeemi tai reititin uudelleen, jotta sen asetukset päivitetään. Laitteen käynnistäminen uudelleen muodostaa myös uuden yhteyden Internet-palveluntarjoajaan. Käynnistä modeemi uudelleen jollakin seuraavista tavoista käytössä olevan modeemin tyypin mukaisesti.

Ulkoinen modeemi

Voit käynnistää ulkoisen modeemin uudelleen seuraavasti:
 1. Irrota tietokoneen tai reitittimen ja modeemin välinen kaapeli. Tämä saattaa olla USB- tai verkkokaapeli.
 2. Katkaise virta modeemista. Jos modeemissa ei ole virtakytkintä, irrota virtajohto modeemin takaosasta tai pistorasiasta.
 3. Odota muutama minuutti, kytke virta modeemiin ja liitä tietokoneen tai reitittimen sekä modeemin välinen kaapeli uudelleen. Käynnistä sitten tietokone uudelleen.
 4. Testaa yhteyttä uudelleen ja kokeile, pystytkö käyttämään Internetiä.
Jos kohtaat edelleen verkkoyhteysongelmia, siirry vaiheeseen 2.

Sisäinen modeemi

Jos haluat käynnistää sisäisen modeemin uudelleen, sinun on käynnistettävä tietokone uudelleen. Jos kohtaat edelleen verkkoyhteysongelmia tietokoneen uudelleenkäynnistämisen jälkeen, siirry vaiheeseen 2.
Vaihe 2. Tarkista palomuurin tai reitittimen asetukset
Jos muodostat Internet-yhteyden reitittimen avulla, kokoonpanomääritysten kanssa voi olla ongelma, ja määritykset on päivitettävä. Jos haluat selvittää, aiheutuuko verkkoyhteysongelma virheellisistä kokoonpanomäärityksistä tai ongelmasta reitittimen kanssa, voit ohittaa reitittimen ja liittää tietokoneen suoraan modeemiin.

Varoitus Tietokoneen yhdistäminen suoraan Internetiin saattaa jättää tietokoneen alttiiksi hyökkäyksille. Suojaa tietokone hyökkäyksiä vastaan varmistamalla, että palomuuri on asennettuna ja että se on käytössä tietokoneessa. Tietoja Windows Vistaan sisältyvästä Windowsin palomuurista on Windowsin palomuuri -osassa.

Windowsin palomuuri

Windows Vista sisältää palomuurin nimeltä Windowsin palomuuri. Windowsin palomuuri on käytössä oletusarvon mukaan. Sinun on kuitenkin yhä varmistettava, että Windowsin palomuuri on käytössä, ennen kuin yhdistät tietokoneen Internetiin. Voit varmistaa, että Windowsin palomuuri on käytössä, toimimalla seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse Ohjauspaneeli.
 2. Kirjoita Ohjauspaneelin oikeassa yläkulmassa olevaan hakuruutuun tietoturva.
 3. Napsauta näyttöön tulevissa hakutuloksissa Tietoturvakeskuksen kuvaketta tai linkkiä. Näyttöön tulevassa ikkunassa näet neljä palkkia, joiden nimet ovat Palomuuri, Automaattiset päivitykset, Suojautuminen haittaohjelmilta ja Muut suojausasetukset.
 4. Laajenna Palomuuri-palkki napsauttamalla sen oikeassa laidassa olevaa nuolipainiketta. Laajennetussa palkissa näkyy jokin seuraavista kolmesta vaihtoehdosta:
  1. Jos Palomuuri-palkki on vihreä, palomuuri on käytössä.
  2. Jos Palomuuri-palkki on punainen, näytössä saattaa olla teksti Windowsin palomuuri on poistettu käytöstä. Jos haluat ottaa Windowsin palomuurin käyttöön, jolloin tietoturvakeskuksen Palomuuri-palkki muuttuu vihreäksi, valitse Ota käyttöön nyt.
  3. Jos Palomuuri-palkki on punainen ja sanoma ilmoittaa ongelmasta jonkin kolmannen osapuolen palomuuriohjelman kanssa, Microsoft suosittelee, että katkaiset tietokoneen yhteyden verkkoon ja otat sitten yhteyttä kyseisen palomuuriohjelman valmistajaan saadaksesi lisätietoja ohjelman ottamisesta käyttöön.
Lisätietoja Windows Vistan Windowsin palomuurista on seuraavissa Windowsin ohjeita ja käyttövinkkejä -sivustoissa: Kun olet liittänyt tietokoneen suoraan modeemiin, testaa Internet Exploreria. Jos pystyt nyt käyttämään WWW-sivustoja, joita et aiemmin pystynyt käyttämään, ota yhteyttä reitittimen valmistajaan ja kysy ohjeita laitteen määrittämiseen. Jos et edelleenkään pysty käyttämään mitään WWW-sivustoja, siirry vaiheeseen 3.
Vaihe 3. Varmista laitteiden yhteensopivuus
Modeemin tai verkkosovittimen on oltava yhteensopiva Windows Vistan kanssa, jotta se toimisi oikein Windows Vistassa. Lisäksi sillä on oltava laiteohjaimet, joita käyttämällä Windows Vista voi vaihtaa tietoja laitteen kanssa. Jos haluat selvittää, onko käyttämäsi modeemi tai verkkosovitin yhteensopiva Windows Vistan kanssa, sinun on ensin selvitettävä tietokoneessa olevan sovittimen malli. Voit tehdä tämän seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, kirjoita Aloita haku -ruutuun laitehallinta ja paina sitten ENTER-näppäintä.
 2. Napsauta haun tuloksissa näkyvää Laitehallinta-merkintää.
 3. Laajenna etsimäsi laitetyypin merkintä. Laajenna esimerkiksi Verkkosovittimet.

  Huomautus Etsimäsi laitteen tarkka tyyppi määrittyy sen mukaan, millä tavalla muodostat tietokoneessa yhteyden Internetiin. Jos esimerkiksi muodostat yhteyden Internetiin langattoman verkkoyhteyden avulla, sinun on etsittävä tietoja langattomasta verkkosovittimesta ja laajennettava Verkkosovittimet.
 4. Tarkastele Verkkosovittimet-kohdassa näkyviä merkintöjä.
 5. Käynnistä Internet Explorer toisessa tietokoneessa.
 6. Kirjoita seuraava osoite ja paina sitten ENTER-näppäintä:
  http://whql.microsoft.com/hcl/
 7. Etsi vaiheessa 4 löytämääsi verkkosovitinta. Tässä WWW-sivustossa olevat tiedot kertovat, onko verkkosovitin yhteensopiva Windows Vistan kanssa.
Jos et pysty selvittämään tietokoneessa olevan modeemin tai verkkosovittimen tyyppiä tai jos laitteen ilmoitetaan kohdanneen ongelman, Microsoft suosittelee, että otat yhteyttä OEM- tai laitteistovalmistajaan, jolta hankit kyseisen sovittimen.

Lisätietoja laitteiston valmistajasta on seuraavassa WWW-sivustossa:Jos etsimäsi laite on sisäinen DSL- tai kaapelimodeemi, Microsoft suosittelee, että otat yhteyttä siihen Internet-palveluntarjoajaan, jolta modeemin sait. Joitakin mahdollisia kohtaamiasi ongelmia ovat esimerkiksi seuraavat:
 • Modeemia tai verkkosovitinta ei näy Laitehallinnassa.
 • Modeemi tai verkkosovitin näkyy muodossa Tuntematon laite tai se käyttää yleistä nimeä, kuten Ethernet-sovitin tai Yksinkertainen PCI-tietoliikennesovitin.
 • Modeemin tai verkkosovittimen kohdalla on punainen X-kirjain tai keltainen huutomerkki.
Jos kohtaat edelleen verkkoyhteysongelmia sen jälkeen, kun olet varmistanut modeemin tai verkkosovittimen olevan yhteensopiva Windows Vistan kanssa ja laitteen uusimpien ohjainten olevan asennettuina, siirry vaiheeseen 4.
Vaihe 4. Luo järjestelmän palautuspiste ennen Winsock-protokollan määritysten palauttamista
Tärkeää Microsoft suosittelee, että luot palautuspisteen tietokoneeseen Windows Vistan Järjestelmän palauttaminen -työkalun avulla, ennen kuin teet Winsock-protokollan määritysten palauttaminen -osassa kuvatut toimet. Tämän avulla voit palauttaa tietokoneen takaisin tilaan ennen muutosten tekemistä, jos nämä muutokset aiheuttavat uusia ongelmia.

Järjestelmän palautuspisteen luominen

Voit luoda järjestelmän palautuspisteen Järjestelmän palauttaminen -työkalun avulla seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, napsauta Tietokone-vaihtoehtoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Ominaisuudet.
 2. Napsauta tehtäväruudussa Järjestelmän suojaus -linkkiä. Jos sinua kehotetaan antamaan järjestelmänvalvojan salasana tai vahvistamaan toiminto, kirjoita salasana tai valitse Jatka.
 3. Valitse Ominaisuudet: Järjestelmä -valintaikkunan oikeassa alakulmassa Luo.
 4. Kirjoita Järjestelmän suojaus -valintaikkunassa sopiva nimi ruutuun. Kirjoita esimerkiksi Tietokone ennen verkkomuutoksia ja valitse sitten Luo.
 5. Kun palautuspisteen luonti on onnistunut, näyttöön tulee seuraava ilmoitus:
  Palautuspisteen luominen onnistui.
 6. Valitse OK kahdesti.
Winsock-protokollan määritysten palauttaminen

Verkkoyhteysongelmat voivat aiheutua myös tietokoneen Winsock-protokollan virheellisistä määrityksistä tai vioittumisesta. Windows käyttää tätä protokollaa tietojen vaihtamiseen muiden tietokoneiden kanssa ja Internetin resurssien (kuten sähköpostin ja WWW-sivustojen) käyttämiseen. Jos Winsock-protokollan kanssa on ongelma, Windows Vista ei enää pysty käyttämään Internetiä.

Varoitus Internetiä käyttävien tai tarkkailevien ohjelmien, kuten virustentorjuntaohjelmien, palomuuriohjelmien ja välityspalvelinasiakkaiden, toiminta saattaa heikentyä, kun palautat Winsock-protokollan määritykset. Jos käytössäsi on ongelma, joka ei enää toimi oikein näiden toimien tekemisen jälkeen, saatat joutua poistamaan ohjelman asennuksen ja asentamaan ohjelman uudelleen, jotta sen toiminnot palautetaan, tai saatat joutua korjaamaan ohjelman asennuksen ohjelman asennusohjelman avulla.

Kun palautuspisteen luonti on onnistunut, palauta Winsock-protokollan määritykset takaisin niiden oletusarvoiksi. Jos haluat, että Winsock-protokollan määritykset palautetaan puolestasi, siirry Korjaa ongelma puolestani -osaan. Jos haluat tehdä tämän itse, siirry Haluan korjata ongelman itse -osaan.

Tapa 5: Automaattinen vianmääritys Windows 7:ssä

Windows 7:n vianmääritysten käyttäminen
Oletusarvon mukaan Windows 7 sisältää seuraavat Internet Explorerin vianmääritykset uudessa asennuksessa:
 • Internet Explorerin suorituskyky
 • Internet Explorerin turvallisuus
Internet Explorerin vianmääritysten suorittaminen
 1. Sulje kaikki ohjelmat.
 2. Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse Ohjauspaneeli.
 3. Valitse Järjestelmä ja suojaus -kohdassa Etsi ja korjaa ongelmia.
 4. Valitse Tehtävä-ruudussa Näytä kaikki.
 5. Valitse Internet Explorerin suorituskyky.
 6. Valitse uudessa ikkunassa Seuraava.
  Huomautus Vianmääritys käynnistyy ja korjaa kaikki tunnistetut ongelmat automaattisesti.
 7. Valitse Sulje.
Korjaa ongelma puolestani
Jos haluat palauttaa Winsock-protokollan määritykset automaattisesti, napsauta Korjaa tämä ongelma -linkkiä. Valitse Tiedostojen lataaminen -valintaikkunassa Suorita ja noudata ohjatun Fix it -toiminnon ohjeita.
Huomautuksia
 • Tämä Fix it -ratkaisu ei toimi Windows 7:ssa. Jos käytät tietokonetta, jossa on jokin Windows 7 -versio, tee edellisen osan tavan 4 toimet.
 • Tämä ohjattu toiminto saattaa olla vain englanninkielinen. Automaattinen korjaus toimii kuitenkin myös muiden Windowsin kieliversioiden kanssa.
 • Jos et ole käyttämässä tietokonetta, jossa tämä ongelma ilmenee, tallenna Fix it -ratkaisu muistitikkuun tai CD-levylle ja suorita se sitten tietokoneessa, jossa ongelma ilmenee.


Siirry seuraavaksi Korjasiko tämä ongelman? -osaan.
Haluan korjata ongelman itse
Voit tehdä tämän seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta ja kirjoita Aloita haku -ruutuun cmd.
 2. Napsauta haun tuloksissa näkyvää cmd-merkintää hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Suorita järjestelmänvalvojana. Jos sinua kehotetaan antamaan järjestelmänvalvojan salasana tai vahvistamaan toiminto, kirjoita salasana tai valitse Jatka.
 3. Kirjoita komentokehotteeseen seuraavaa ja paina sitten ENTER-näppäintä:
  netsh winsock reset
  Tämän jälkeen näyttöön pitäisi tulla seuraava sanoma:
  Winsock Catalogin palauttaminen on onnistunut. Suorita palauttaminen loppuun käynnistämällä tietokone uudelleen.
 4. Käynnistä tietokone uudelleen.
Huomautus Jos näyttöön tulee Käyttö estetty -virhesanoma vaiheessa 3 kerrotun sanoman sijaan, komentokehotteen käyttöoikeuksia ei laajennettu oikein. Varmista, että teet vaiheen 2 toimet oikein.

Korjasiko tämä ongelman?
Testaa Internet Exploreria uudelleen, jotta näet, ilmeneekö verkkoyhteysongelmia edelleen. Jos kohtaat edelleen verkkoyhteysongelmia, tarkista Hosts-tiedoston sisältö.

Tarkista Hosts-tiedoston sisältö
TCP/IP-protokolla käyttää Hosts-tiedostoa liittämään tietyn Internet-osoitteen johonkin IP-osoitteeseen. Tällä tiedostolla on useita kelvollisia käyttötarkoituksia, mutta jotkin haittaohjelmat ja vakoiluohjelmat voivat käyttää tätä tiedostoa haitallisiin tarkoituksiin. Haittaohjelmien Hosts-tiedostoon lisäävien merkintöjen tarkoitus on estää tiettyjen WWW-sivustojen käyttö. Käyttäjää saatetaan esimerkiksi estää käyttämästä WWW-sivustoa, jossa virustentorjuntaohjelman allekirjoitukset päivitetään tai josta päivityksiä noudetaan. Tämä saattaa jättää tietokoneen alttiiksi hyökkäyksille. Lisäksi käyttäjä ei pysty käyttämään työkaluja, joiden avulla tilanne voidaan korjata.

Huomautus Joissakin tapauksissa järjestelmänvalvoja saattaa lisätä kelvollisia merkintöjä, tai olet saattanut lisätä niitä itse. Jos nimeät Hosts-tiedoston uudelleen, sen sisältämät kytkennät eivät enää toimi. Lisätietoja saat järjestelmänvalvojalta tai verkonvalvojalta.

Jos haluat selvittää, aiheutuvatko kohtaamasi verkkoyhteysongelmat Hosts-tiedostossa olevista merkinnöistä, sinun on etsittävä tämä tiedosto ja nimettävä se sitten uudelleen niin, että sen sisältämiä merkintöjä ei enää käytetä.
Jos haluat, että Hosts-tiedosto palautetaan oletusarvon mukaiseksi puolestasi, siirry Korjaa ongelma puolestani -osaan. Jos palauttaa Hosts-tiedoston oletusarvon mukaiseksi itse, siirry Haluan korjata ongelman itse -osaan.
Korjaa ongelma puolestani
Jos haluat, että Hosts-tiedosto palautetaan oletusarvon mukaiseksi automaattisesti, napsauta Fix it -ratkaisun painiketta tai linkkiä. Valitse Tiedostojen lataaminen -valintaikkunassa Suorita ja noudata sitten ohjatun Fix it -toiminnon ohjeita.

Huomautus Tämä ohjattu toiminto saattaa olla saatavana vain englanninkielisenä. Automaattinen korjaus toimii kuitenkin myös muiden Windowsin kieliversioiden kanssa.

Huomautus Jos et ole käyttämässä tietokonetta, jossa tämä ongelma ilmenee, tallenna Fix it -ratkaisu muistitikkuun tai CD-levylle ja suorita se sitten tietokoneessa, jossa ongelma ilmenee.

Siirry seuraavaksi alla olevan Korjasiko tämä ongelman? -osan loppuun.

Haluan korjata ongelman itse

Jos haluat palauttaa Hosts-tiedoston oletusarvon mukaiseksi itse, toimi seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, kirjoita Aloita haku -ruutuun drivers ja paina sitten ENTER-näppäintä.
 2. Napsauta haun tuloksissa näkyvää drivers-merkintää. Drivers-merkinnän vieressä oleva kuvake on kansio.
 3. Näyttöön tulee ikkuna, jonka yläosan osoiterivillä lukee Windows > system32 > drivers. Kaksoisnapsauta etc-kansiota.
 4. Etsi hosts-tiedosto ja napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella. Valitse sitten Nimeä uudelleen.
 5. Kirjoita oldhosts ja paina sitten ENTER-näppäintä. Jos näyttöön tulee seuraava virhesanoma, valitse Jatka:
  Tämä toiminto vaatii vahvistuksen.
  Jos sinua kehotetaan antamaan järjestelmänvalvojan salasana tai vahvistamaan toiminto, kirjoita salasana tai valitse Jatka.
 6. Varmista muutoksen tuleminen voimaan käynnistämällä tietokone uudelleen.
 7. Testaa Internet Exploreria.
Tarkista, onko Winsock-protokollan määritykset ja HOSTS-tiedosto palautettu. Jos ne ovat, sinun ei tarvitse enää käyttää tätä osaa. Jos Winsock-protokollaa tai HOSTS-tiedostoa ei ole palautettu, voit ottaa yhteyttä tukeen.
ie fixit fix it
Huomautus Tämä on niin sanottu nopeasti julkaistava (”fast publish”) artikkeli, joka on laadittu suoraan Microsoftin tukiorganisaatiossa. Tässä olevat tiedot toimitetaan sellaisenaan vastauksena esiin tulleisiin ongelmiin. Koska aineisto on tuotu saataville nopeasti, se saattaa sisältää painovirheitä ja tietoja saatetaan muokata milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Lue muut huomioon otettavat seikat käyttöehdoista.
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 936211 – Viimeisin tarkistus: 07/28/2011 16:09:00 – Versio: 2.0

Windows Internet Explorer 9, Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista

 • kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmsifixme kbfixme kbexpertiseinter kbnetworkcard kbbrowse kbmodem kbnetworkconnectivity kbnetwork_ispspecific kbnetwork_routerissues kbnetwork_checkcables kbadapter kbhowto kbmatsfixme KB936211
Palaute
ad")[0].appendChild(m);