Microsoft Office 2008 for Mac 12.1.3 -päivityksen kuvaus

JOHDANTO
Microsoft on julkaissut tietoturvatiedotteen MS08-057. Tämä tietoturvatiedote sisältää kaikki Microsoft Office 2008 for Mac -tietoturvapäivitysten olennaiset tiedot. Voit tarkastella koko tietoturvatiedotetta seuraavassa Microsoftin Web-sivustossa:
Päivityksen tiedot
Office 2008 for Mac 12.0.3 -päivitys sisältää useita muutoksia, jotka parantavat tietoturvaa, vakautta, luotettavuutta ja suorituskykyä. Lisäksi tämä päivitys sisältää korjauksia heikkouksiin, joita hyödyntämällä hyökkääjä voi korvata tietokoneen muistin sisältöä haitalliseksi suunnitellulla koodilla.

Päivitykseen sisältyvät parannukset

Office for Mac 2008 12.1.3 -päivitys sisältää seuraavat parannukset.

Kaikkien Microsoft Office 2008 for Mac -ohjelmien parannukset

 • Tietoturva on entistä parempi. Tämä päivitys korjaa Office 2008 for Mac -sovellusten heikkoudet, joita hyödyntämällä hyökkääjä voi korvata tietokoneen muistin sisältöä haitalliseksi suunnitellun koodin avulla. Lisätietoja on aiemmin tässä asiakirjassa mainitussa tietoturvatiedotteessa.
 • Vakaus on entistä parempi. Tämä päivitys korjaa ongelman, joka saa Office 2008 for Mac-sovellukset sulkeutumaan odottamatta, kun Office 2008 for Mac -sovellukset avataan tai niitä käytetään.
 • Kaavioiden suorituskyky on entistä parempi. Tämä päivitys parantaa kaavioiden suorituskykyä seuraavasti:
  • Useita arvopisteitä sisältävien kaavioiden suorituskyky on entistä parempi.
  • Suorituskyky on entistä parempi viiva- ja pistekaavioiden luomisen aikana. Oletusarvon mukaan uudet viiva- ja pistekaaviot käyttävät aiempaa yksinkertaisempaa muotoilua.
 • Kaavioiden ja kuvien näytön ja asettelun luotettavuus on entistä parempi. Tämä päivitys korjaa seuraavat kaavioiden ja kuvien ongelmat:
  • Viivat tulostetaan yhden pisteen paksuisina, vaikka viivan paksuus olisi ohuempi kuin yksi piste.
  • Viivan kokoa on vaikea muuttaa niin, että viiva pysyy täysin suorana.
  • Rivinvaihdot ja yhdysmerkit siirtyvät Microsoft PowerPoint 2008 for Macissa sen jälkeen, kun Office 2008 for Mac -päivityksiä on asennettu.
  • PowerPoint 2008 for Mac sulkeutuu odottamatta, kun värejä yritetään käyttää kuvaan, joka on upotettu muotoon useita kertoja.
  • Muotoile arvosarjat -valintaikkunan Järjestys-ruudussa näkyy tyhjä merkkijono, kun kyseessä on kaavion nimeämätön sarja. Tässä päivityksessä kaavion nimeämätön sarja korvataan otsikolla <sarja x>. Tässä otsikossa x on sarjan numeron paikkamerkki.
  • Datatrendit sisältävät laskennan aikana soluja, joissa on arvo #PUUTTUU.
  • Joidenkin kaavioiden akselien otsikot on katkaistu.
 • Luotettavuus on entistä parempi, kun PDF-kuvan sisältävä tiedosto avataan. Tämä päivitys korjaa PDF-kuvia sisältävien Office-tiedostojen ongelman. Tämä ongelma ilmenee, kun kuvat ovat kadonneet tai ne on siirretty ja tiedosto avataan Officen Windows-versiossa.
 • PDF-kuvia sisältävien tiedostojen vakaus on entistä parempi. Tämä päivitys korjaa ongelman, joka saa Office 2008 for Mac -sovelluksen sulkeutumaan odottamatta, kun PDF-kuvan sisältävä tiedosto tallennetaan.

Microsoft Word 2008 for Macin parannukset

 • Yhteensopivuus EndNoten kanssa on entistä parempi. Tämä päivitys korjaa ongelman, joka ilmenee, kun Word käynnistetään ja EndNote X1 on asennettuna, ja vakiotyökalurivin painikkeet eivät ole käytettävissä.
 • Automaattisen korjauksen luotettavuus on entistä parempi. Tämä päivitys korjaa ongelman, joka ilmenee, kun kieleksi vaihdetaan saksa ja Wordissa kirjoitetaan. Tällöin näyttöön tulee seuraava virhesanoma:
  Tämä komento ei ole käytettävissä tässä Microsoft Word -versiossa.
 • SmartArt-grafiikan, kaavioiden ja kuvien näytön luotettavuus on entistä parempi. Tämä päivitys korjaa ongelman, joka saa SmartArt-grafiikan, kaaviot ja kuvat näkymään vääristyneinä, kun oikeaa reunusta levennetään.
 • Taulukoiden piirtämisen luotettavuus on entistä parempi. Tämä päivitys korjaa ongelman, joka saa taulukoiden tavallisen tekstin näkymään lihavoituna, kun rivejä lisätään tai poistetaan.
 • Tekstiin sitoutuvia grafiikoita sisältävien tiedostojen luotettavuus on entistä parempi. Tämä päivitys korjaa ongelman, joka aiheuttaa sen, että tekstiin sitoutuvat grafiikat tallennetaan HTML-muodossa virheellisesti tasattuina.

Microsoft PowerPoint 2008 for Macin parannukset

 • PowerPoint ei enää muuta tallennetun tiedoston päivämäärä- ja aikaleimaa. Tämä päivitys korjaa ongelman, joka ilmenee, kun PowerPoint muuttaa tallennetun tiedoston päivämäärä- ja aikaleiman ajankohdaksi, jolloin tiedosto on avattu. Tämä muutos koskee .ppt-binaaritiedostoja, ei OpenXML-muotoisia .pptx-tiedostoja.
 • Luotettavuus on entistä parempi, kun PowerPoint-esitykset avataan Mac OS X 10.5:ssä (Leopard). Tämä päivitys korjaa Mac OS X v10.5 -käyttäjien kohtaaman ongelman, joka saa PowerPoint 2008:n sulkeutumaan odottamatta, kun käyttäjä avaa esityksen.
 • PowerPointiin muista sovelluksista lisätyt kuvat näytetään nyt oikein. Tämä päivitys korjaa ongelman, jossa WWW-selaimesta tai jostakin muusta kuin Microsoftin sovelluksesta PowerPointiin kopioidun tai vedetyn kuvan tilalla näytetään URL-osoite.

Microsoft Excel 2008 for Macin parannukset

 • Laskutoimitusten luotettavuutta on parannettu. Tämä päivitys korjaa seuraavat laskutoimitusten ongelmat:
  • Tämä päivitys korjaa ongelman, jossa suureen solualueeseen viittaava SUMMA.JOS.JOUKKO-kaava palauttaa a z #ARVO -virheen.
  • Tämä päivitys korjaa ongelman, jossa SISÄINEN.KORKO.JAKSOTON-kaavan laskutoimitus ei vastaa Windowsin Excel-version laskutoimitustuloksia. Tulokset ovat erilaisia myös .xslx- ja .xls-tiedostojen välillä.
 • Pivot-taulukoiden vakaus on entistä parempi. Tämä päivitys korjaa seuraavat ongelmat:
  • Tämä päivitys korjaa ongelman, joka ilmenee, kun Excel-työkirjat lajittelevat pivot-taulukon automaattisesti ja Excel sulkeutuu odottamatta.
  • Tämä päivitys korjaa ongelman, joka ilmenee, kun pivot-taulukkoalueen ulkopuolella oleva solu valitaan Lajittele-valintaikkunassa ja Excel sulkeutuu odottamatta.
 • Vakaus on entistä parempi asiakirjoja tallennettaessa. Tämä päivitys korjaa seuraavat tiedostojen tallentamisen yhteydessä ilmenevät ongelmat:
  • Tämä päivitys korjaa ongelman, joka estää Exceliä avaamasta tallennettua tiedostoa. Tiedosto saattaa vioittua, jos matriisikaavan sisältävä rivi poistetaan. Näyttöön tulee seuraava virhesanoma, kun vioittunut tiedosto avataan:
   Excel ei voi avata tätä tiedostoa. Tiedosto voi olla vioittunut tai sen alkuperäinen muoto on ehkä muutettu.
  • Tämä päivitys korjaa ongelman, joka aiheuttaa seuraavan varoituksen tuomisen näyttöön, kun Excel-työkirja tallennetaan:
   Muisti ei riitä.
  • Tämä päivitys korjaa ongelman, joka estää toisesta .xslx-tiedostosta tallennetun .xslx-tiedoston avaamisen.
 • Suorituskyky on entistä parempi, kun kaavioita luodaan. Tämä päivitys auttaa parantamaan suorituskykyä, kun kaavioita luodaan suuresta tietojoukosta.

Microsoft Entourage 2008 for Macin parannukset

 • Kalenteritapahtumien kaksoiskappaleita ei luoda Outlook Web Accessissa tai Outlook 2007:ssä. Tämä päivitys korjaa ongelman, joka aiheuttaa kalenteritapahtumien kaksoiskappaleiden luomisen Outlook Web Accessissa tai Microsoft Office Outlook 2007:ssä. Tämä ongelma ilmenee, kun osallistuja hyväksyy muutetun ja päivitetyn kokouspyynnön Entourage 2008 for Macissa. Tämä korjaus korjaa ongelman vain uusien luotujen tai vastaanotettujen kokousten osalta. Tyhjennä välimuisti, jotta ongelma korjataan vanhojen tapahtumien osalta, kun välimuistin uudelleensynkronointi pakotetaan.
 • Aikavyöhyketiedot on päivitetty. Tämä päivitys tarjoaa päivitetyt aikavyöhyketiedot.
 • Luotettavuus on entistä parempi, kun postilaatikkoon yritetään muodostaa suojattu yhteys tietokoneesta, jossa on käytössä Exchange Server 2007. Tämä päivitys korjaa ongelman, joka ilmenee, kun postilaatikkoon yritetään luoda suojattu yhteys tietokoneessa, jossa on käytössä Microsoft Exchange Server 2007 ja johon on asennettu Office 2008 for Mac 12.1.2 -päivitys. Näyttöön tulee seuraava varoitussanoma:
  Suojatun yhteyden muodostaminen ei onnistu kohteeseen postilaatikko_palvelimennimi, koska palvelimen nimi tai IP-osoite ei vastaa nimeä tai IP-osoitetta palvelimen sertifikaatissa. Jos jatkat, tarkastelemasi ja lähettämäsi tiedot salakoodataan, mutta ne eivät ole suojattuja.
 • Viestin otsikon teksti näytetään oikein. Tämä päivitys korjaa ongelman, jossa viestin otsikon tekstissä näkyy virheellisiä merkkejä Apple Mailissa, kun viestejä vastaanotetaan Entourage 2008 for Macin japaninkielisessä versiossa.
 • Entourage Tilimääritysavustajan tapa käsitellä SSL-suojaus ja julkisten kansioiden automaattinen löytäminen ovat entistä paremmat. Tämä päivitys korjaa seuraavat Entouragen Tilimääritysavustajan ongelmat:
  • Tämä päivitys korjaa ongelman, jossa Tilimääritysavustaja täyttää julkisen palvelimen kentän tiedot julkisten kansioiden palvelimen sisäisen FQDN-nimen avulla Outlook Web Accessin julkisen URL-osoitteen sijaan. Voit käyttää Outlook Web Accessin URL-osoitetta julkisen palvelimen nimenä, jotta julkiset kansiot voidaan julkaista käytettäviksi Internetin välityksellä.
  • Tämä päivitys korjaa ongelman, joka ilmenee, kun Tilimääritysavustaja poistaa SSL (Secure Socket Layer) -suojauksen käytöstä LDAP-palvelimelle tilin automaattisen määrittämisen aikana. SSL-asetus on käytössä vain Exchange-palvelimelle ja julkisten kansioiden palvelimelle. Se ei ole käytettävissä LDAP-palvelimelle. Tämä edellyttää, että muokkaat tilin asetuksia manuaalisesti ja valitset tämän vaihtoehdon LDAP-palvelimelle.

Edellytykset

Ennen kuin asennat Office 2008 for Mac 12.1.3 -päivityksen, varmista, että tietokoneen käyttöjärjestelmä on Mac OS X 10.4.9 (Tiger) tai jokin Mac OS X -käyttöjärjestelmän uudempi versio.Voit varmistaa, että tietokone täyttää tämän edellytyksen, valitsemalla Omenavalikosta vaihtoehdon Tietoja tästä Macista. Lisäksi sinun on asennettava Microsoft Office 2008 for Mac 12.1.0 -päivitys tietokoneeseen ennen Office 2008 for Mac 12.1.3 -päivityksen asentamista. Jos haluat varmistaa, että Microsoft Office 2008 for Mac 12.1.0 -päivitys on asennettuna, toimi seuraavasti:
 1. Valitse Siirry-valikosta Ohjelmat.
 2. Avaa Microsoft Office 2008 -kansio ja avaa sitten mikä tahansa Office-sovellus (käynnistä esimerkiksi Word).
 3. Valitse Word-valikosta Tietoja: Word.
 4. Vertaa Tietoja: Word -valintaikkunassa Viimeisin asennettu päivitys -kohdan vieressä olevaa versionumeroa.

Päivityksen hankkiminen

Voit ladata seuraavan tiedoston Microsoft Download Centeristä:
LataaLataa Microsoft Office 2008 for Mac 12.1.3 -päivityksen paketti nyt.Julkaisupäivämäärä: 14.10.2008

Lisätietoja Microsoft-tukitiedostojen lataamisesta ja asentamisesta saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
119591 Microsoft-tukitiedostojen hankkiminen online-palveluista
Microsoft on tarkistanut tämän tiedoston virusten varalta. Microsoft käytti viimeisintä virustentarkistusohjelmaa, joka oli saatavana tiedoston julkaisupäivänä. Tiedosto on tallennettu suojattuihin palvelimiin, joten sitä ei voi muokata luvattomasti.

Päivitetyt tiedostot

Täydellisen luettelon tämän päivityksen lisäämistä tai muuttamista tiedostoista saat kaksoisosoittamalla asentajaa ja valitsemalla sitten Tiedosto-valikosta Näytä tiedostot.

Huomautus Office 2008 for Mac 12.1.3 -päivitys on saatavana myös Microsoft AutoUpdaten avulla. AutoUpdate on ohjelma, joka pitää Microsoft-ohjelmiston automaattisesti ajan tasalla. Voit käyttää AutoUpdate-ohjelmaa käynnistämällä jonkin Microsoft Office -ohjelman. Valitse Ohje-valikosta Tarkista päivitykset.

Lisätietoja Office 2008 for Mac -resursseista on seuraavassa Microsoftin verkkosivustossa:
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 958267 – Viimeisin tarkistus: 09/10/2012 13:57:00 – Versio: 3.0

Microsoft Office 2008 for Mac, Microsoft Office 2008 for Mac (Home and Student Edition), Microsoft Office 2008 for Mac Special Media Edition, Microsoft Entourage 2008 for Mac, Microsoft Office Excel 2008 for Mac, Microsoft Office PowerPoint 2008 for Mac, Microsoft Office Word 2008 for Mac

 • dftsdahomeportal kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbexpertisebeginner kbqfe kbbug KB958267
Palaute