Palauttaa beeta-jakauman.

Beeta-jakaumafunktiota käytetään tavallisesti tutkittaessa sitä, miten jonkin osan suhde kokonaisuuteen muuttuu näytejoukossa (esimerkiksi sitä, kuinka suuren osan päivästä ihmiset käyttävät television katselemiseen).

Syntaksi

BEETA.JAKAUMA(x;alfa;beeta;kumulatiivinen;[A];[B])

BEETA.JAKAUMA-funktion syntaksissa on seuraavat argumentit:

  • X  Pakollinen. A:n ja B:n välillä oleva arvo, jolle funktion arvo lasketaan.

  • Alfa  Pakollinen. Jakauman parametri.

  • Beeta  Pakollinen. Jakauman parametri.

  • Kertymä  Pakollinen. Funktion muodon määrittävä totuusarvo. Jos kertymä on TOSI, BEETA.JAKAUMA palauttaa kumulatiivisen jakaumafunktion, jos EPÄTOSI, se palauttaa todennäköisyystiheysfunktion.

  • A  Valinnainen. Alaraja x:n arvoille.

  • B  Valinnainen. Yläraja x:n arvoille.

Huomautuksia

  • Elleivät kaikki argumentit ole lukuarvoja, BEETA.JAKAUMA palauttaa #ARVO! -virhearvon.

  • Jos alfa ≤ 0 tai beeta ≤ 0, BEETA.JAKAUMA palauttaa #LUKU! -virhearvon.

  • Jos x < A, x > B tai A = B, BEETA.JAKAUMA palauttaa #LUKU. -virhearvon.

  • Jos jätät A:n ja B:n arvot pois, BEETA.JAKAUMA käyttää kumulatiivista beetanormaalijakaumaa eli A = 0 ja B = 1.

Esimerkki

Kopioi esimerkkitiedot seuraavaan taulukkoon ja lisää se uuden Excel-laskentataulukon soluun A1. Kaavat näyttävät tuloksia, kun valitset ne, painat F2-näppäintä ja sitten Enter-näppäintä. Voit säätää sarakkeiden leveyttä, että näet kaikki tiedot.

Tiedot

Kuvaus

2

Arvo, jolle funktio lasketaan

8

Jakauman parametri

10

Jakauman parametri

1

Alaraja

3

Yläraja

Kaava

Kuvaus

Tulos

=BEETA.JAKAUMA(A2,A3,A4,TOSI,A5,A6)

Kumulatiivinen beeta-todennäköisyystiheysfunktio yllä oleville parametreille

0,6854706

=BEETA.JAKAUMA(A2,A3,A4,EPÄTOSI,A5,A6)

Beeta-todennäköisyystiheysfunktio yllä oleville parametreille

1,4837646

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä taitojasi

Tutustu koulutusmateriaaliin >

Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa

Liity Microsoft Insider-käyttäjille >

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kuinka tyytyväinen olet käännöksen laatuun?
Mikä vaikutti kokemukseesi?

Kiitos palautteesta!

×