Palauttaa beeta-jakauman.

Beeta-jakaumafunktiota käytetään tavallisesti tutkittaessa sitä, miten jonkin osan suhde kokonaisuuteen muuttuu näytejoukossa (esimerkiksi sitä, kuinka suuren osan päivästä ihmiset käyttävät television katselemiseen).

Syntaksi

BEETA.JAKAUMA(x;alfa;beeta;kumulatiivinen;[A];[B])

BEETA.JAKAUMA-funktion syntaksissa on seuraavat argumentit:

  • X  Pakollinen. A:n ja B:n välillä oleva arvo, jolle funktion arvo lasketaan.

  • Alfa  Pakollinen. Jakauman parametri.

  • Beeta  Pakollinen. Jakauman parametri.

  • Kertymä  Pakollinen. Funktion muodon määrittävä totuusarvo. Jos kertymä on TOSI, BEETA.JAKAUMA palauttaa kumulatiivisen jakaumafunktion, jos EPÄTOSI, se palauttaa todennäköisyystiheysfunktion.

  • A  Valinnainen. Alaraja x:n arvoille.

  • B  Valinnainen. Yläraja x:n arvoille.

Huomautuksia

  • Elleivät kaikki argumentit ole lukuarvoja, BEETA.JAKAUMA palauttaa #ARVO! -virhearvon.

  • Jos alfa ≤ 0 tai beeta ≤ 0, BEETA.JAKAUMA palauttaa #LUKU! -virhearvon.

  • Jos x < A, x > B tai A = B, BEETA.JAKAUMA palauttaa #LUKU. -virhearvon.

  • Jos jätät A:n ja B:n arvot pois, BEETA.JAKAUMA käyttää kumulatiivista beetanormaalijakaumaa eli A = 0 ja B = 1.

Esimerkki

Kopioi esimerkkitiedot seuraavaan taulukkoon ja lisää se uuden Excel-laskentataulukon soluun A1. Kaavat näyttävät tuloksia, kun valitset ne, painat F2-näppäintä ja sitten Enter-näppäintä. Voit säätää sarakkeiden leveyttä, että näet kaikki tiedot.

Tiedot

Kuvaus

2

Arvo, jolle funktio lasketaan

8

Jakauman parametri

10

Jakauman parametri

1

Alaraja

3

Yläraja

Kaava

Kuvaus

Tulos

=BEETA.JAKAUMA(A2,A3,A4,TOSI,A5,A6)

Kumulatiivinen beeta-todennäköisyystiheysfunktio yllä oleville parametreille

0,6854706

=BEETA.JAKAUMA(A2,A3,A4,EPÄTOSI,A5,A6)

Beeta-todennäköisyystiheysfunktio yllä oleville parametreille

1,4837646

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Microsoft Office Insidersiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kuinka tyytyväinen olet käännöksen laatuun?
Mikä vaikutti kokemukseesi?

Kiitos palautteesta!

×