Palauttaa riippumattomuustestin tuloksen. CHINELIÖ.TESTI- palauttaa chi-neliöjakauman (χ2) arvon ja vapausasteiden määrän. Voit käyttää χ2-testejä, jos haluat selvittää, vahvistaako koe hypoteesin tulokset.

Syntaksi

CHINELIÖ.TESTI(todellinen_alue;odotettu_alue)

CHINELIÖ.TESTI-funktion syntaksissa on seuraavat argumentit:

 • Todellinen_alue     Pakollinen. Tietoalue, joka sisältää testihavaintoja ja odotettuja arvoja.

 • Odotettu_alue     Pakollinen. Vaihteluväli, joka sisältää rivisummien ja sarakesummien tulon jaettuna kokonaissummalla.

Huomautuksia

 • Jos todellinen_alue ja odotettu_alue sisältävät eri määrän arvopisteitä, CHINELIÖ.TESTI palauttaa virhearvon #PUUTTUU!.

 • χ2-testi laskee ensin χ2-tilaston seuraavan kaavan avulla:

  Yhtälö

  jossa

  Aij = rivin i ja sarakkeen j solun todellinen frekvenssi

  Eij = rivin i ja sarakkeen j solun sisältämä oletusfrekvenssi

  r = rivien määrä

  c = sarakkeiden määrä

 • Pieni χ2:n arvo merkitsee riippumattomuutta. Kuten kaavasta voi nähdä, χ2 on aina positiivinen tai 0, ja 0 vain, jos Aij = Eij kaikilla i:n ja j:n arvoilla.

 • CHINELIÖ.TESTI-funktio palauttaa todennäköisyyden sille, että χ2-tilaston arvo, joka on vähintään yhtä suuri kuin yllä olevan kaavan laskema arvo, olisi voinut tapahtua sattumalta riippumattomuusoletuksen pätiessä. Laskiessaan tätä todennäköisyyttä CHINELIÖ.TESTI- käyttää χ2-jakaumaa ja soveltuvaa vapausasteiden määrää, df. Jos r > 1, ja c > 1, niin df = (r - 1)(c - 1). Jos r = 1 ja c > 1, niin df = c - 1 tai jos r > 1 ja c = 1, niin df = r - 1. r = c= 1 ei ole sallittu, ja funktio palauttaa virhearvon #PUUTTUU.

 • CHINELIÖ.TESTI-funktion käyttö on luotettavinta, kun Eij:n arvot eivät ole kovin pieniä. Eräiden tilastotieteilijöiden mukaan kunkin Eij:n arvon olisi oltava suurempi tai yhtä suuri kuin 5.

Esimerkki

Kopioi esimerkkitiedot seuraavaan taulukkoon ja lisää se uuden Excel-laskentataulukon soluun A1. Kaavat näyttävät tuloksia, kun valitset ne, painat F2-näppäintä ja sitten Enter-näppäintä. Voit säätää sarakkeiden leveyttä, että näet kaikki tiedot.

Miehet (todellinen)

Naiset (todellinen)

Kuvaus

58

35

Samaa mieltä

11

25

Neutraali

10

23

Eri mieltä

Miehet (odotettu)

Naiset (odotettu)

Kuvaus

45,35

47,65

Samaa mieltä

17,56

18,44

Neutraali

16,09

16,91

Eri mieltä

Kaava

Kuvaus

Tulos

=CHINELIÖ.TESTI(A2:B4;A6:B8)

Yllä olevien tietojen χ2-tilasto on 16,16957 ja vapausasteita on 2

0,0003082

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä taitojasi

Tutustu koulutusmateriaaliin >

Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa

Liity Microsoft Insider-käyttäjille >

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kuinka tyytyväinen olet käännöksen laatuun?
Mikä vaikutti kokemukseesi?

Kiitos palautteesta!

×