Huomautus: Tässä ohjeaiheessa kuvattu funktio, menetelmä, objekti tai ominaisuus ei ole käytössä, jos Microsoft Jet Expression Service toimii eristetyssä tilassa, mikä estää mahdollisesti vahingollisten lausekkeiden arvioimisen. Katso lisätietoja eristetystä tilasta ohjeen ”Eristetty tila” -kohdasta.

Palauttaa käyttöjärjestelmän ympäristömuuttujaan liittyvän merkkijonon. Ei käytettävissä Macintoshissa

Syntaksi

Environ( { ympmerkkijono | numero } )

Environ-funktion syntaksilla on seuraavat argumentit:

Argumentti

Kuvaus

ympmerkkijono

Valinnainen. Merkkijonolauseke, joka sisältää ympäristömuuttujan nimen.

luku

Valinnainen. Numeerinen lauseke, joka vastaa ympäristömerkkijonotaulukon ympäristömuuttujan numeerista järjestystä. Numero-argumentti voi olla mikä tahansa numeerinen lauseke, mutta se pyöristetään kokonaislukuun ennen arviointia.


Huomautuksia

Jos ympmerkkijonoa ei löydy ympäristömerkkijonotaulukosta, palautetaan tyhjä merkkijono (””). Muussa tapauksessa Environ palauttaa määritetylle ympmerkkijonolle määritetyn tekstin eli ympäristömerkkijonotaulukossa kyseisen ympäristömuuttujan yhtäsuuruusmerkkiä (=) seuraavan tekstin.

Jos määrität numeron, palautetaan ympäristömerkkijonotaulukon kyseisessä numeerisessa paikassa oleva merkkijono. Tässä tapauksessa Environ palauttaa koko tekstin, mukaan lukien ympmerkkijonon. Jos määritetyssä kohdassa ei ole ympäristömerkkijonoa, Environ palauttaa tyhjän merkkijonon.

Esimerkki

Huomautus: Seuraavissa esimerkeissä kerrotaan, kuinka tätä funktiota käytetään Visual Basic for Applications (VBA) -moduulissa. Jos haluat lisätietoja VBA:n käytöstä, valitse Sovelluskehittäjän opasHaku-kentän viereisestä luettelosta ja anna yksi tai useampi hakuehto hakukenttään.

Tässä esimerkissä Environ-funktion avulla haetaan ympäristömerkkijonotaulukon PATH-lausekkeen numero ja pituus. Ei käytettävissä Macintoshissa.

Dim EnvString, Indx, Msg, PathLen    ' Declare variables.
Indx = 1 ' Initialize index to 1.
Do
' Get environment variable.
EnvString = Environ(Indx)
' Check PATH entry.
If Left(EnvString, 5) = "PATH=" Then
' Get length.
PathLen = Len(Environ("PATH"))
Msg = "PATH entry = " & Indx & " and length = " _
& PathLen
Exit Do
Else
' Not PATH entry, so increment.
Indx = Indx + 1
End If
Loop Until EnvString = ""
If PathLen > 0 Then
' Display message.
MsgBox Msg
Else
MsgBox "No PATH environment variable exists."
End If

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Microsoft Insider-käyttäjille

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kuinka tyytyväinen olet käännöksen laatuun?
Mikä vaikutti kokemukseesi?

Kiitos palautteestasi.

×