EtsiTietuetta-makrotoiminto

Access-työpöytäversion tietokantojen EtsiTietuetta-makrotoiminnon avulla voit hakea tiettyä tietuetta taulukosta, kyselystä, lomakkeesta tai raportista.

Asetus

EtsiTietuetta-makrotoiminnolla on seuraavat argumentit.

Toiminnon argumentti

Kuvaus

Objektin tyyppi

Kirjoita tai valitse tietokantaobjektin tyyppi, jossa teet haun. Vaihtoehdot ovat Taulukko, Kysely, Lomake ja Raportti.

Objektin nimi

Kirjoita tai valitse objekti, joka sisältää tietueen, jota haetaan. Avattavassa luettelossa näytetään kaikki tietokantaobjektit, joiden tyyppi on sama, jonka valitsit Objektin tyyppi -argumentille.

Tietue

Määritä haun lähtöpiste ja suunta.

Asetus

Kuvaus

Edellinen

Hakee taaksepäin nykyisestä tietueesta.

Seuraava

Hakee eteenpäin nykyisestä tietueesta.

Ensimmäinen

Hakee eteenpäin ensimmäisestä tietueesta. Tämä on tämän argumentin oletusarvo.

Viimeinen

Hakee taaksepäin viimeisestä tietueesta.

WHERE-ehto

Kirjoita hakuehdot käyttämällä samaa syntaksia kuin SQL WHERE -lauseessa, mutta ilman sanaa ”WHERE”. Esimerkki:

Description = "Beverages"

Jos haluat luoda ehdon, joka sisällyttää arvon lomakkeessa olevasta tekstiruudusta, sinun on luotava lauseke, joka yhdistää ehdon ensimmäisen osan sen tekstiruudun nimeen, joka sisältää haettavan arvon. Esimerkiksi seuraava ehto hakee Description-kentästä arvoa, joka on frmCategories-lomakkeen txtDescription-tekstiruudussa. Huomaa lausekkeen alussa oleva yhtäläisyysmerkki (=) ja puolilainausmerkkien käyttö (') tekstiruutuviittauksen kummallakin puolella:

="Description = '" & Forms![frmCategories]![txtDescription] & "'"

Huomautuksia

 • Tapauksissa, joissa useampi kuin yksi tietue vastaa WHERE-ehto-argumentin ehtoja, seuraavat seikat määrittävät, mikä tietue löydetään:

  • Tietue-argumentin asetus    Katso Asetus-osan taulukosta lisätietoja Tietue-argumentista.

  • Tietueiden lajittelujärjestys    Jos esimerkiksi Tietue-argumentin arvoksi asetetaan Ensimmäinen, tietueiden lajittelujärjestyksen muuttaminen voi muuttaa sitä, mikä tietue löydetään.

 • Objektin nimi -argumentissa määritetyn objektin on oltava avoinna, ennen kuin toiminto suoritetaan. Muussa tapauksessa ilmenee virhe.

 • Jos WHERE-ehto-argumentissa olevat ehdot eivät täyty, virhettä ei ilmene ja kohdistus pysyy nykyisessä tietueessa.

 • Kun haet edellistä tai seuraavaa tietuetta, haku ei ”rivity”, kun saavutaan tietojen loppuun. Jos enempää ehdot täyttäviä tietueita ei ole, virhettä ei ilmene ja kohdistus pysyy nykyisessä tietueessa. Voit vahvistaa vastineen löytymisen kirjoittamalla seuraavan toiminnon ehdon ja tehdä ehdosta saman kuin WHERE-ehto-argumentissa.

 • Voit suorittaa EtsiTietuetta-toiminnon VBA-moduulissa käyttämällä DoCmd-objektin EtsiTietuetta-menetelmää.

 • EtsiTietuetta-makrotoiminto on samankaltainen kuin EtsiTietue-makrotoiminto, mutta EtsiTietuetta-toiminnossa on tehokkaammat hakuominaisuudet. EtsiTietue-makrotoimintoa käytetään pääasiassa merkkijonojen etsimiseen ja siinä on samat toiminnot kuin Etsi-valintaikkunassa. EtsiTietuetta-makrotoiminto käyttää ehtoja, jotka muistuttavat suodattimen tai SQL-kyselyn ehtoja. Seuraavassa luettelossa on joitakin toimia, jotka voit suorittaa EtsiTietuetta-makrotoiminnolla:

  • Voit käyttää monimutkaisia ehtoja WHERE-ehto-argumentissa, esimerkiksi seuraavasti:

Description = "Beverages" and CategoryID = 11

 • Voit viitata kenttiin, jotka ovat lomakkeen tai raportin tietuelähteessä, mutta eivät näy lomakkeessa tai raportissa. Edellisen esimerkin Description- ja CategoryID-kenttien ei tarvitse näkyä lomakkeessa tai raportissa ehtojen toimimiseksi.

 • Voit käyttää loogisia operaattoreita, kuten <, >, JA, TAI ja VÄLILLÄ. EtsiTietue-toiminto etsii vain merkkijonot, jotka vastaavat haettavaa merkkijonoa, alkavat haettavalla merkkijonolla tai sisältävät haettavan merkkijonon.

Esimerkki

Seuraava makro avaa ensin Categories-taulukon AvaaTaulukko-toiminnon avulla. Makro etsii sen jälkeen EtsiTietuetta-makrotoiminnolla taulukon ensimmäisen tietueen, jossa Description-kenttä vastaa merkkijonoa ”Beverages”.

Toiminto

Argumentit

AvaaTaulukko

Taulukon nimi: Categories

Näytä: Taulukkonäkymä

Tietojen syöttötila: Muokkaaminen

EtsiTietuetta

Objektin tyyppi: Taulukko

Objektin nimi: Categories

Tietue: Ensimmäinen

WHERE-ehto: Description = "Beverages"

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

×