Tässä artikkelissa kuvataan Microsoft Excelin KESKIARVOA-funktion kaavasyntaksi ja käyttö.

Kuvaus

Laskee argumenttiluettelon arvojen aritmeettisen keskiarvon.

Syntaksi

KESKIARVOA(arvo1; [arvo2]; ...)

KESKIARVOA-funktion syntaksissa on seuraavat argumentit:

 • Arvo1; arvo2; …    Arvo1 on pakollinen, seuraavat arvot ovat valinnaisia. 1–255 solua, solualuetta tai arvoa, joiden keskiarvon haluat laskea.

Huomautuksia

 • Argumentit voivat olla seuraavia: lukuja, nimiä, taulukoita tai viitteitä, jotka sisältävät lukuja; tekstimuotoisia lukuja tai viittauksessa olevia loogisia arvoja, kuten TOSI ja EPÄTOSI.

 • Funktio laskee argumenteiksi kirjoittamasi totuusarvot ja tekstimuotoiset luvut mukaan summaan.

 • Arvon TOSI sisältävät argumentit saavat arvon 1, ja arvon EPÄTOSI sisältävät argumentit saavat arvon 0.

 • Matriisi- tai viittausargumenteille, jotka sisältävät tekstiä, tulee arvoksi 0. Tyhjä teksti ("") on arvoltaan myös 0 (nolla).

 • Jos argumentti on matriisi tai viittaus, funktio käyttää vain matriisissa tai viittauksessa olevia lukuja. Funktio ohittaa matriisissa tai viittauksessa olevat tyhjät solut ja tekstiarvot.

 • Jos argumentti on virhearvo tai teksti, jota ohjelma ei pysty muuntamaan luvuksi, ohjelma ilmoittaa virheestä.

 • Jos et halua sisällyttää viittaukseen totuusarvoja ja tekstimuotoisia lukuja laskutoimituksen osaksi, käytä KESKIARVO-funktiota.

Huomautus: KESKIARVOA-funktio kuvaa keskimääräisyyttä, joka on lukujoukon keskipiste tilastollisessa jakautumassa. Kolme yleisintä keskimääräisyyden kuvaajaa ovat seuraavat:

 • Keskiarvo     Aritmeettinen keskiarvo, joka lasketaan laskemalla yhteen joukko lukuja ja jakamalla tulos lukujen määrällä. Esimerkiksi lukujen 2, 3, 3, 5, 7 ja 10 on keskiarvo on 30 jaettuna 6:lla eli 5.

 • Mediaani     Lukujoukon keskimmäinen luku, eli puolet joukon luvuista on pienempiä ja puolet suurempia kuin mediaani. Esimerkiksi lukujen 2, 3, 3, 5, 7 ja 10 mediaani on 4.

 • Moodi     Lukujoukossa useimmin esiintyvä luku. Esimerkiksi lukujen 2, 3, 3, 5, 7 ja 10 moodi on 3.

Jos lukujoukon hajonta on symmetrinen, nämä kolme keskimääräisyyden kuvaajaa ovat samanarvoisia. Jos lukujoukon hajautuma on vinoutunut, nämä kuvaajat voivat olla erilaisia.

Vihje: Kun lasket keskiarvoa, muista tyhjien solujen ja nolla-arvon sisältävien solujen välinen ero, erityisesti jos olet poistanut Excel-työpöytäsovelluksen Excelin asetukset -välilehdessä Näytä nolla soluissa, jotka sisältävät nolla-arvon -valintaruudun valinnan. Kun tämä vaihtoehto on valittuna, tyhjiä soluja ei lasketa keskiarvoon, mutta nolla-arvot lasketaan.

Voit etsiä Näytä nolla soluissa, jotka sisältävät nolla-arvon -valintaruudun seuraavasti:

 • Valitse Tiedosto-välilehti, valitse Asetukset ja valitse sitten Lisäasetukset-luokan Tämän laskentataulukon näyttöasetukset.

Esimerkki

Kopioi esimerkkitiedot seuraavaan taulukkoon ja lisää se uuden Excel-laskentataulukon soluun A1. Kaavat näyttävät tuloksia, kun valitset ne, painat F2-näppäintä ja sitten Enter-näppäintä. Voit säätää sarakkeiden leveyttä, että näet kaikki tiedot.

Tiedot

10

7

9

2

Ei käytettävissä

Kaava

Kuvaus

Tulos

=KESKIARVOA(A2;A6)

Yllä olevien lukujen sekä tekstin "Ei käytettävissä" keskiarvo. Tekstin "Ei käytettävissä" sisältävä solu on mukana laskennassa.

5,6

=KESKIARVOA(A2;A5;A7)

Yllä olevien lukujen keskiarvo sekä tyhjä solu.

5,6

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä taitojasi

Tutustu koulutusmateriaaliin >

Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa

Liity Microsoft Insider-käyttäjille >

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kuinka tyytyväinen olet käännöksen laatuun?
Mikä vaikutti kokemukseesi?

Kiitos palautteesta!

×