Tässä artikkelissa kuvataan Microsoft Excelin KESKIHAJONTAPA-funktion kaavasyntaksi ja käyttö.

Kuvaus

Laskee populaation keskihajonnan koko populaation perusteella, mukaan lukien tekstin ja totuusarvot. Keskihajonta mittaa sitä, kuinka paljon arvot poikkeavat keskiarvosta.

Syntaksi

KESKIHAJONTAPA(arvo1; [arvo2]; ...)

KESKIHAJONTAPA-funktion syntaksissa on seuraavat argumentit:

 • Arvo1, arvo2,…    Arvo1 on pakollinen, seuraavat arvot ovat valinnaisia. 1–255 arvoa, jotka vastaavat populaatiota. Voit käyttää myös yksittäistä matriisia tai matriisiviittausta pilkuilla erotettujen argumenttien sijasta.

Huomautuksia

 • KESKIHAJONTAPA-funktio olettaa, että argumentit vastaavat kaikkia populaation arvoja. Jos käytettävissäsi on vain otos populaatiosta, laske keskihajonta funktiolla KESKIHAJONTAA.

 • Jos otos on suuri, KESKIHAJONTAA- ja KESKIHAJONTAPA-funktiot palauttavat likimain yhtä suuren arvon.

 • Ohjelma laskee keskihajonnan n-menetelmällä.

 • Argumentit voivat olla seuraavia: numeroita; nimiä, taulukoita tai viittauksia, jotka sisältävät numeroita; tekstimuotoisia numeroita tai viittauksessa olevia totuusarvoja, kuten TOSI ja EPÄTOSI.

 • Funktio laskee argumenteiksi kirjoittamasi tekstimuotoiset luvut mukaan summaan.

 • Arvon TOSI sisältävät argumentit saavat arvon 1. Tekstiarvon tai arvon EPÄTOSI sisältävät argumentit saavat arvon 0.

 • Jos argumentti on matriisi tai viittaus, funktio käyttää vain matriisissa tai viittauksessa olevia lukuja. Funktio ohittaa matriisissa tai viittauksessa olevat tyhjät solut ja tekstiarvot.

 • Jos argumentti on virhearvo tai teksti, jota ohjelma ei pysty muuntamaan luvuksi, ohjelma ilmoittaa virheestä.

 • Jos et halua sisällyttää viittaukseen totuusarvoja ja tekstimuotoisia lukuja laskutoimituksen osaksi, käytä KESKIHAJONTAP-funktiota.

 • KESKIHAJONTAPA-funktio käyttää seuraavaa kaavaa:

  Kaava

  jossa x on otoksen keskiarvo KESKIARVO(luku1,luku2,…) ja n on otoksen suuruus.

Esimerkki

Kopioi esimerkkitiedot seuraavaan taulukkoon ja lisää se uuden Excel-laskentataulukon soluun A1. Kaavat näyttävät tuloksia, kun valitset ne, painat F2-näppäintä ja sitten Enter-näppäintä. Voit säätää sarakkeiden leveyttä, että näet kaikki tiedot.

Tiedot

Murtolujuus

1345

1301

1368

1322

1310

1370

1318

1350

1303

1299

Kaava

Kuvaus (tulos)

Tulos

=KESKIHAJONTAPA(A3:A12)

Murtolujuuksien keskihajonta, kun oletetaan, että on valmistettu vain 10 työkalua. (26,05455814)

26,05456

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Microsoft Office Insidersiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kuinka tyytyväinen olet käännöksen laatuun?
Mikä vaikutti kokemukseesi?

Kiitos palautteesta!

×