Tässä artikkelissa kuvataan Microsoft Excelin KESKIHAJONTAPA-funktion kaavasyntaksi ja käyttö.

Kuvaus

Laskee populaation keskihajonnan koko populaation perusteella, mukaan lukien tekstin ja totuusarvot. Keskihajonta mittaa sitä, kuinka paljon arvot poikkeavat keskiarvosta.

Syntaksi

KESKIHAJONTAPA(arvo1; [arvo2]; ...)

KESKIHAJONTAPA-funktion syntaksissa on seuraavat argumentit:

 • Arvo1, arvo2,…    Arvo1 on pakollinen, seuraavat arvot ovat valinnaisia. 1–255 arvoa, jotka vastaavat populaatiota. Voit käyttää myös yksittäistä matriisia tai matriisiviittausta pilkuilla erotettujen argumenttien sijasta.

Huomautuksia

 • KESKIHAJONTAPA-funktio olettaa, että argumentit vastaavat kaikkia populaation arvoja. Jos käytettävissäsi on vain otos populaatiosta, laske keskihajonta funktiolla KESKIHAJONTAA.

 • Jos otos on suuri, KESKIHAJONTAA- ja KESKIHAJONTAPA-funktiot palauttavat likimain yhtä suuren arvon.

 • Ohjelma laskee keskihajonnan n-menetelmällä.

 • Argumentit voivat olla seuraavia: numeroita; nimiä, taulukoita tai viittauksia, jotka sisältävät numeroita; tekstimuotoisia numeroita tai viittauksessa olevia totuusarvoja, kuten TOSI ja EPÄTOSI.

 • Funktio laskee argumenteiksi kirjoittamasi tekstimuotoiset luvut mukaan summaan.

 • Arvon TOSI sisältävät argumentit saavat arvon 1. Tekstiarvon tai arvon EPÄTOSI sisältävät argumentit saavat arvon 0.

 • Jos argumentti on matriisi tai viittaus, funktio käyttää vain matriisissa tai viittauksessa olevia lukuja. Funktio ohittaa matriisissa tai viittauksessa olevat tyhjät solut ja tekstiarvot.

 • Jos argumentti on virhearvo tai teksti, jota ohjelma ei pysty muuntamaan luvuksi, ohjelma ilmoittaa virheestä.

 • Jos et halua sisällyttää viittaukseen totuusarvoja ja tekstimuotoisia lukuja laskutoimituksen osaksi, käytä KESKIHAJONTAP-funktiota.

 • KESKIHAJONTAPA-funktio käyttää seuraavaa kaavaa:

  Kaava

  jossa x on otoksen keskiarvo KESKIARVO(luku1,luku2,…) ja n on otoksen suuruus.

Esimerkki

Kopioi esimerkkitiedot seuraavaan taulukkoon ja lisää se uuden Excel-laskentataulukon soluun A1. Kaavat näyttävät tuloksia, kun valitset ne, painat F2-näppäintä ja sitten Enter-näppäintä. Voit säätää sarakkeiden leveyttä, että näet kaikki tiedot.

Tiedot

Murtolujuus

1345

1301

1368

1322

1310

1370

1318

1350

1303

1299

Kaava

Kuvaus (tulos)

Tulos

=KESKIHAJONTAPA(A3:A12)

Murtolujuuksien keskihajonta, kun oletetaan, että on valmistettu vain 10 työkalua. (26,05455814)

26,05456

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Microsoft Insider-käyttäjille

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kuinka tyytyväinen olet käännöksen laatuun?
Mikä vaikutti kokemukseesi?

Kiitos palautteestasi.

×