Tässä artikkelissa kuvataan Microsoft Excelin KULMAKERROIN-funktion kaavasyntaksi ja käyttö.

Kuvaus

Palauttaa tunnettu_x- ja tunnettu_y-alueiden arvopisteiden kautta kulkevan lineaarisen regressiosuoran kulmakertoimen. Kulmakerroin on minkä tahansa kahden pisteen välinen pystysuuntainen etäisyys jaettuna vaakasuuntaisella etäisyydellä. Kulmakerroin ilmoittaa siis regressiosuoran jyrkkyyden.

Syntaksi

KULMAKERROIN(tunnettu_y; tunnettu_x)

KULMAKERROIN-funktion syntaksissa on seuraavat argumentit:

 • Tunnettu_y Pakollinen. Numeeristen toisistaan riippuvaisten arvopisteiden matriisi tai solualue.

 • Tunnettu_x Pakollinen. Riippumattomien arvopisteiden joukko.

Huomautuksia

 • Argumenttien on oltava joko lukuja tai nimiä, matriiseja tai viittauksia lukuihin.

 • Funktio ohittaa matriisi- tai viittausargumenttien sisältämän tekstin, totuusarvot ja tyhjät solut. Sen sijaan solut, joiden arvo on nolla, otetaan huomioon.

 • Jos tunnettu_y ja tunnettu_x-argumentit ovat tyhjiä tai niissä on eri määrä arvopisteitä, KULMAKERROIN palauttaa virhearvon #PUUTTUU!.

 • Regressiosuoran kulmakerroin lasketaan seuraavan kaavan avulla:

  Yhtälö

  jossa x ja y ovat otosten keskiarvot KESKIARVO(tunnettu_x) ja KESKIARVO(tunnettu_y).

 • KULMAKERROIN- ja LEIKKAUSPISTE-funktioissa käytetty algoritmi on erilainen kuin LINREGR-funktion algoritmi. Näiden algoritmien väliset erot voivat johtaa erilaisiin tuloksiin, kun tiedot ovat määrittämättömiä ja samansuuntaisia. Jos esimerkiksi tunnetun_y-argumentin arvopisteet ovat nollia ja tunnetun x-argumentin arvopisteet ovat ykkösiä:

  • KULMAKERROIN- ja LEIKKAUSPISTE palauttavat #JAKO/0! -virheen. KULMAKERROIN- ja LEIKKAUSPISTE-algoritmit on suunniteltu etsimään vain yksi vastaus, ja tällaisessa tapauksessa vastauksia voi olla useita.

  • LINREGR palauttaa arvon 0. LINREGR-algoritmi palauttaa kohtuullisia tuloksia myös samansuuntaisista tiedoista, ja tässä tapauksessa se löytää ainakin yhden vastauksen.

Esimerkki

Kopioi esimerkkitiedot seuraavaan taulukkoon ja lisää se uuden Excel-laskentataulukon soluun A1. Kaavat näyttävät tuloksia, kun valitset ne, painat F2-näppäintä ja sitten Enter-näppäintä. Voit säätää sarakkeiden leveyttä, että näet kaikki tiedot.

Tiedot

Tunnettu y

Tunnettu x

2.1.1900

6

3.1.1900

5

9.1.1900

11

1.1.1900

7

8.1.1900

5

7.1.1900

4

5.1.1900

4

Kaava

Kuvaus

Tulos

=KULMAKERROIN(A3:A9,B3:B9)

Lineaarisen regressiosuoran kulmakerroin solualueilla A3:A9 ja B3:B9 olevien arvopisteiden kautta.

0,305556

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä taitojasi

Tutustu koulutusmateriaaliin >

Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa

Liity Microsoft Insider-käyttäjille >

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kuinka tyytyväinen olet käännöksen laatuun?
Mikä vaikutti kokemukseesi?

Kiitos palautteesta!

×