Kuva-Web-osa

Kuva-Web-osan avulla voit lisätä kuvan tai grafiikan Web-osa-sivulle. Kuva on helpointa suhteuttaa sivun muihin Web-osiin ohjaamalla osan sisällä kuvan pysty- ja vaakasuoraa tasausta sekä taustaväriä. Ohjaus tapahtuu muokkaamalla ominaisuuksia jaetussa näkymässä.

Tämän artikkelin sisältö

Esimerkkejä Kuva-verkko-osan käytöstä

Kuvan näyttötavat

Yhteyden muodostaminen Kuva-verkko-osasta toiseen Web-osaan

Kuva-verkko-osan mukautetut ominaisuudet

Verkko-osien yhteiset ominaisuudet

Esimerkkejä Kuva-verkko-osan käytöstä

Kuva-verkko-osan avulla voit

 • lisätä sivulle yrityksen tai projektin logon

 • näyttää työntekijöiden tai tuotteiden valokuvia

 • tehdä sivusta visuaalisesti houkuttelevamman.

Sivun alkuun

Kuvan näyttötavat

Kuvan voi tuoda näyttöön jommallakummalla seuraavista tavoista:

 • Lisää tiedostopolku tai hyperlinkki kuvatiedostoon Kuvan linkki -ominaisuuden tekstiruudussa. Tässä tapauksessa kuva on staattinen eikä muutu (ellet muokkaa ominaisuutta).

 • Yhdistä Kuva-verkko-osa toiseen, tiedostopolun tai hyperlinkin tuottavaan verkko-osaan. Tässä tapauksessa kuva voi olla dynaaminen ja muuttua toisen verkko-osan toiminnon mukaan, esimerkiksi kun käyttäjä valitsee rivin Luettelonäkymä-verkko-osasta.

  Voit yhdistää esimerkiksi yhteystietoja sisältävän Luettelonäkymä-verkko-osan Kuva-verkko-osaan. Aina kun valitset rivin Yhteystieto-verkko-osasta, joka sisältää sarakkeen, jossa on hyperlinkki tiedostoon, jossa on yhteyshenkilön valokuva, valokuva näkyy Kuva-verkko-osassa.

Sivun alkuun

Yhteyden muodostaminen Kuva-verkko-osasta toiseen verkko-osaan

 1. Valitse Sivuston toiminnot -valikossa Painikkeen kuva Muokkaa sivua.

 2. Napsauta verkko-osavalikkoa Verkko-osan valikko , ja valitse sitten Yhteydet.

 3. Valitse Hae kuva kohteesta ja napsauta sen verkko-osan nimeä, johon haluat muodostaa linkin.

Huomautus:  Jos Kuvan linkki -ominaisuudella on jo arvo, kun yhdistät Kuva-verkko-osan toiseen verkko-osaan, Kuvan linkki -ominaisuus ohitetaan. Jos Kuva-verkko-osa on jo yhdistetty toiseen verkko-osaan ja haluat määrittää arvon Kuvan linkki -ominaisuudelle, yhteys on ensin poistettava.

Sivun alkuun

Kuva-verkko-osan mukautetut ominaisuudet

Kuva-verkko-osan mukautetut ominaisuudet näkyvät jäljempänä.

Huomautus: Et voi tarkastella tai muokata mukautettuja ominaisuuksia omassa näkymässä.

Ominaisuus

Kuvaus

Kuvan linkki

Määrittää tiedostopolun tai hyperlinkin kuvan, joka näytetään Kuva-verkko-osassa.

Seuraavia tiedostomuotoja tuetaan käytössä olevan selaimen mukaan:

Grafiikkatiedoston muoto:

Tiedostotyyppi

BMP (Windows-bittikartta)

.bmp

EMF (Windows Enhanced Metafile)

.emf

GIF (Graphics Interchange Format)

.gif

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

.jpg, .jpeg

PNG (Portable Network Graphics).

.png

Jos Kuvan linkki -ominaisuus ei ole käytettävissä, Kuva-verkko-osasta on yhteys toiseen verkko-osaan, joka tuottaa kuvan.

Vaihtoehtoinen teksti

Määrittää tekstin, joka näkyy, kun käyttäjä vie osoittimen kuvan kohdalle. Tämä teksti näytetään, kun kuva ei ole käytettävissä.

Kuvan tasaus pystysuunnassa

Sijoittaa kuvan pystysuoraan Kuva-verkko-osan sisälle. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista: Yläreunaan, Keskelle tai Alareunaan. Oletusarvona on Keskelle.

Kuvan tasaus vaakasuunnassa

Sijoittaa kuvan vaakasuoraan Kuva-verkko-osan sisälle. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista: Vasemmalle, Keskelle tai Oikealle. Oletusarvona on tasaus keskelle.

Verkko-osan taustaväri

Määrittää Kuva-verkko-osan ikkunan värin, joka näkyy kuvan takana. Oletusväri on nykyisen teeman taustaväri.

Voit määrittää värin napsauttamalla tekstiruudun oikealla puolella olevaa Painikkeen kuva -painiketta ja tekemällä jonkin seuraavista toimista:

 • Valitse väriruudukosta väri.

 • Kirjoita HTML-värin nimi.

 • Kirjoita RGB-väriarvo.

Voit valita taustaväriksi sivuston teeman taustavärin valitsemalla Web-osan taustaväri -valintaikkunan Läpinäkyvä-vaihtoehdon.

Sivun alkuun

Verkko-osien yhteiset ominaisuudet

Kaikilla verkko-osilla on yhteisiä ominaisuuksia, jotka määrittävät ulkoasun, asettelun ja lisäominaisuudet.

Huomautus: On useita syitä, miksi työkaluruudussa näkyvissä olevat yhteiset verkko-osien ominaisuudet voivat poiketa tässä osassa esitetyistä:

 • Työkaluruudun Lisäasetukset-osa tulee näkyviin, jos sinulla on siihen tarvittavat käyttöoikeudet.

 • Verkko-osan suunnittelija on voinut määrittää yhden tai useita yhteisistä ominaisuuksista piiloon tai on voinut luoda lisäominaisuuksia, joita ei ole lueteltu työkaluruudun Ulkoasu-, Asettelu- eikä Lisäasetukset-osissa.

 • Jotkin käyttöoikeuksien ja ominaisuuksien asetukset on voitu poistaa käytöstä tai piilottaa verkko-osan ominaisuuksista.

Ulkoasu

Ominaisuus

Kuvaus

Otsikko

Määrittää verkko-osan otsikon, joka on näkyvissä verkko-osan otsikkorivillä.

Korkeus

Määrittää verkko-osan korkeuden.

Leveys

Määrittää verkko-osan leveyden.

Chrome-tila

Määrittää, koko verkko-osan ulkoasun sivulla, kun käyttäjä avaa verkko-osasivun. Oletusarvon mukaan chrome-tilan asetus on Normaali ja koko verkko-osa on näkyvissä. Näkyviin tulee vain otsikkorivi, kun tilaksi asetetaan Pienennetty.

Chrome-tyyppi

Määrittää, tulevatko otsikkorivi ja verkko-osan kehyksen reunus näkyviin.

Asettelu

Ominaisuus

Kuvaus

Piilotettu

Määrittää, onko verkko-osa näkyvissä, kun käyttäjä avaa verkko-osasivun. Jos tämä valintaruutu on valittuna, verkko-osa on näkyvissä vain sivun rakennenäkymässä ja sen otsikon lopussa lukee (Piilotettu).

Voit piilottaa verkko-osan, jos haluat lähettää sen avulla tietoja toiseen verkko-osaan verkko-osan yhteyden kautta mutta et halua verkko-osan olevan näkyvissä.

Suunta

Määrittää verkko-osan sisällön tekstin suunnan. Esimerkiksi arabiassa lukusuunta on oikealta vasemmalle, kun taas englannissa ja useimmissa muissa eurooppalaisissa kielissä lukusuunta on vasemmalta oikealle. Tämä asetus ei ole välttämättä käytettävissä kaikentyyppisissä verkko-osissa.

Vyöhyke

Määrittää alueen, jossa verkko-osan sisältävä verkko-osasivu sijaitsee.

Huomautus: Verkko-osasivun vyöhykkeet eivät näy luetteloruudussa, jos sinulla ei ole vyöhykkeen muokkausoikeutta.

Vyöhykkeen indeksi

Määrittää verkko-osan sijainnin vyöhykkeessä, kun vyöhyke sisältää useamman kuin yhden verkko-osan.

Voit määrittää järjestyksen kirjoittamalla tekstiruutuun positiivisen kokonaisluvun.

Jos vyöhykkeen verkko-osat on järjestetty ylhäältä alaspäin, arvo 1 merkitsee sitä, että verkko-osa näkyy vyöhykkeessä ylimpänä. Jos vyöhykkeen verkko-osat on järjestetty vasemmalta oikealle, arvo 1 merkitsee sitä, että verkko-osa näkyy vyöhykkeessä ylimpänä.

Jos esimerkiksi lisäät verkko-osan tyhjään vyöhykkeeseen, jonka järjestys on ylhäältä alaspäin, tämän verkko-osan Vyöhykkeen indeksi -arvona on 0. Kun lisäät toisen verkko-osan vyöhykkeen alaosaan, tämän toisen verkko-osan Vyöhykkeen indeksi -arvona on 1. Jos haluat siirtää toisen verkko-osan vyöhykkeessä ylimmäiseksi, kirjoita 0 ja kirjoita sitten ensimmäisen verkko-osan arvoksi 1.

Huomautus: Jokaisella vyöhykkeen verkko-osalla on oltava yksilöllinen Vyöhykkeen indeksi -arvo. Tämän vuoksi yhden verkko-osan Vyöhykkeen indeksi -arvon muuttaminen voi muuttaa samassa vyöhykkeessä myös jonkin toisen verkko-osan Vyöhykkeen indeksi -arvon.

Lisäasetukset

Ominaisuus

Kuvaus

Salli pienentäminen

Määrittää, voiko verkko-osan pienentää.

Salli sulkeminen

Määrittää, voiko verkko-osan poistaa verkko-osasivulta.

Salli piilottaminen

Määrittää, voiko verkko-osan piilottaa.

Salli alueen vaihtaminen

Määrittää, voiko verkko-osan siirtää eri vyöhykkeeseen.

Salli yhteydet

Määrittää, voiko verkko-osa olla yhteydessä muihin verkko-osiin.

Salli muokkaaminen omassa näkymässä

Määrittää, voiko verkko-osan ominaisuuksia muokata omassa näkymässä.

Vientitila

Määrittää, minkä tasoisia tietoja voi viedä verkko-osaan. Määritysten mukaan tämä asetus ei ehkä ole käytettävissä.

Otsikon URL-osoite

Määrittää sen tiedoston URL-osoitteen, joka sisältää lisätietoja verkko-osasta. Tiedosto tulee näkyviin erilliseen selainikkunaan verkko-osan otsikkoa napsautettaessa.

Kuvaus

Määrittää kohdeohjeen, joka tulee näkyviin, kun osoitinta pidetään verkko-osan otsikon tai verkko-osan kuvakkeen päällä. Tämän ominaisuuden arvoa käytetään, kun haet verkko-osia työkalurivin Etsi verkko-osia -valikon Hae-komennolla seuraavissa verkko-osien valikoimissa: sivusto, näennäispalvelin ja verkko-osien sivu.

Ohjeen URL-osoite

Määrittää sen tiedoston sijainnin, joka sisältää ohjetietoja verkko-osasta. Ohjeen tiedot tulevat näkyviin erilliseen selainikkunaan napsautettaessa verkko-osavalikon Ohje-komentoa.

Ohjetila

Määrittää, miten selain näyttää verkko-osan ohjeen sisällön.

Valitse jokin seuraavista:

 • Modaalinen Avaa erillisen selainikkunan, jos selain tukee tällaista toimintoa. Käyttäjän on suljettava ikkuna ennen palaamista verkkosivulle.

 • Irrallinen Avaa erillisen selainikkunan, jos selain tukee tällaista toimintoa. Käyttäjän ei tarvitse sulkea ikkunaa ennen palaamista verkkosivulle. Tämä on oletusarvo.

 • Siirry Avaa verkkosivun nykyiseen selainikkunaan.

Huomautus: Vaikka mukautetut Microsoft ASP.NET -verkko-osat tukevat tätä ominaisuutta, oletusarvoiset Windows SharePoint Services 3.0 -ohjeaiheet avautuvat vain erillisessä selainikkunassa.

Luettelon kuvakkeen kuvan URL-osoite

Määrittää sen tiedoston sijainnin, jota käytetään verkko-osan kuvakkeena verkko-osaluettelossa. Kuvan koon on oltava 16 x 16 kuvapistettä.

Otsikon kuvakkeen kuvan URL-osoite

Määrittää sen tiedoston sijainnin, jota käytetään verkko-osan otsikkorivillä. Kuvan koon on oltava 16 x 16 kuvapistettä.

Tuonnin virhesanoma

Määrittää sanoman, joka tulee näyttöön, jos verkko-osan tuonnissa ilmenee ongelma.

Sivun alkuun

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×