Lukujen muotoileminen prosenteiksi

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten Excelissä voi näyttää luvut prosentteina, ja esitellään perustekniikoita, joilla voit laskea prosenttiosuuksia laskentataulukossa.

Artikkelin sisältö

Excelin tavat käsitellä prosenttiarvoja

Lukujen näyttäminen prosentteina

Prosenttiarvojen näyttämistä koskevia vihjeitä

Esimerkkejä prosenttilaskuista

Esimerkki 1: Luvun suurentaminen ja pienentäminen tietyllä prosenttiarvolla

Esimerkki 2: Arvon laskeminen prosenttiarvon perusteella

Esimerkki 3: Prosenttiarvon laskeminen kahden arvon perusteella

Esimerkki 4: Arvon laskeminen toisen arvon ja prosenttiarvon perusteella

Esimerkki 5: Kahden luvun välisen eron laskeminen ja näyttäminen prosenttiarvona

Excelin tavat käsitellä prosenttiarvoja

Vaikka lukujen muotoileminen prosenttiosuuksiksi on yksinkertaista, muotoilun jälkeen saatava tulos vaihtelee sen mukaan, onko luvut jo annettu työkirjan soluihin.

 • Lukuja sisältävien solujen muotoileminen    Jos käytät prosenttimuotoilua lukuihin, jotka on jo aiemmin lisätty työkirjaan, Excel muuntaa luvut prosenteiksi kertomalla ne luvulla 100. Jos solussa on esimerkiksi luku 10, Excel kertoo sen luvulla 100, joten prosenttimuotoilun jälkeen solussa näkyy 1000,00 %. Tämä ei ehkä ole haluamasi tulos. Jos haluat prosenttiarvojen näkyvän oikein, varmista ennen lukujen muotoilemista prosenteiksi, että ne on laskettu prosentteina ja että ne näkyvät desimaalimuodossa. Prosentit lasketaan kaavalla määrä / summa = prosenttiosuus. Jos solussa on esimerkiksi kaava =10/100, laskutoimituksen tulos on 0,1. Jos muotoilet arvon 0,1 prosentiksi, tulos on haluttu 10 %. Lisätietoja prosenttien laskemisesta on kohdassa Esimerkkejä prosenttilaskuista.

 • Tyhjien solujen muotoileminen    Jos lisäät soluihin prosenttimuotoilun ja kirjoitat sitten lukuja kyseisiin soluihin, muunnos toimii eri tavoin. Luvut, jotka ovat yhtä suuria ja suurempia kuin 1, muunnetaan oletusarvoisesti prosenttiarvoiksi. Luvut, jotka ovat pienempiä kuin 1, muunnetaan prosenttiosuudeksi kertomalla ne 100:lla. Kun esimerkiksi kirjoitat 10 tai 0,1, molempien tulos on 10,00 %. (Jos et halua kahta nollaa desimaalipilkun jälkeen, pääset niistä helposti eroon seuraavaksi selostetulla tavalla.)

Sivun alkuun

Lukujen näyttäminen prosentteina

Jos haluat lisätä prosenttimuotoilun valittuihin soluihin nopeasti, valitse Aloitus-välilehden Numero-ryhmästä Prosenttityyli Painikkeen kuva tai paina näppäinyhdistelmää CTRL+VAIHTO+%. Jos haluat käyttää lisämuotoiluja tai muuttaa joitakin valinnan muotoiluasetuksia, toimi seuraavasti:

 1. Valitse muotoiltavat solut.

  Solujen, alueiden, rivien tai sarakkeiden valitseminen

  Valittava kohde

  Tee näin

  Yksittäinen solu

  Napsauta solua tai siirry soluun painamalla nuolinäppäimiä.

  Solualue

  Napsauta alueen ensimmäistä solua ja vedä siitä viimeisen soluun tai pidä Vaihto-näppäintä painettuna, kun laajennat valintaa nuolinäppäimillä.

  Voit myös valita alueen ensimmäisen solun, painaa F8-näppäintä ja laajentaa valintaa nuolinäppäimillä. Kun haluat lopettaa valinnan laajentamisen, paina F8-näppäintä uudelleen.

  Suuri solualue

  Napsauta alueen ensimmäistä solua, pidä Vaihto-näppäintä painettuna ja napsauta alueen viimeistä solua. Saat viimeisen solun näkyviin vierittämällä.

  Laskentataulukon kaikki solut

  Napsauta Valitse kaikki -painiketta.

  Valitse kaikki -painike

  Voit valita koko laskentataulukon myös painamalla Ctrl+A-näppäinyhdistelmää.

  Huomautus: Jos työkirjassa on tietoja, voit valita nykyisen alueen painamalla Ctrl+A-näppäinyhdistelmää. Jos painat Ctrl+A-näppäinyhdistelmää toisen kerran, valituksi tulee koko laskentataulukko.

  Muut kuin vierekkäiset solut tai jatkuvat solualueet

  Valitse ensimmäinen solu tai solualue ja pidä sitten CTRL-näppäintä alhaalla muiden solujen tai solualueiden valinnan aikana.

  Voit myös valita ensimmäisen solun tai solualueen ja lisätä seuraavan ei-vierekkäisen solun tai solualueen painamalla Vaihto+F8‑näppäinyhdistelmää. Kun haluat lopettaa solujen tai solualueiden lisäämisen, paina VAIHTO+F8-näppäinyhdistelmää uudelleen.

  Huomautus: Kun kyseessä on epäjatkuva valinta, et voi peruuttaa solun tai solualueen valintaa peruuttamatta koko valintaa.

  Koko rivi tai sarake

  Napsauta rivin tai sarakkeen otsikkoa.

  Laskentataulukko, jossa näkyy rivi- ja sarakeotsikko

  1. Riviotsikko

  2. Sarakeotsikko

  Voit valita rivin tai sarakkeen solut myös valitsemalla ensimmäisen solun ja painamalla CTRL+VAIHTO+NUOLI-näppäinyhdistelmää (rivien tapauksessa OIKEA tai VASEN NUOLI, sarakkeiden tapauksessa YLÄ- tai ALANUOLI).

  Huomautus: Jos rivillä tai sarakkeessa on tietoja, Ctrl+Vaihto+Nuoli-näppäinyhdistelmä valitsee rivin tai sarakkeen viimeksi käytettyyn soluun saakka. Ctrl+Vaihto+nuoli-näppäinyhdistelmän painaminen uudelleen valitsee koko rivin tai sarakkeen.

  Vierekkäiset sarakkeet tai päällekkäiset rivit

  Vedä hiirellä rivi- tai sarakeotsikoiden yli. Voit myös valita ensimmäisen rivin tai sarakkeen ja pitää Vaihto-näppäintä painettuna, kun valitset viimeisen rivin tai sarakkeen.

  Muut kuin vierekkäiset sarakkeet tai päällekkäiset rivit

  Napsauta valinnan ensimmäisen sarakkeen tai rivin otsikkoa ja pidä Ctrl-näppäintä painettuna, kun napsautat muiden valintaan lisättävien sarakkeiden tai rivien otsikoita.

  Rivin tai sarakkeen ensimmäinen tai viimeinen solu

  Valitse jokin rivin tai sarakkeen solu ja paina CTRL+NUOLI-näppäinyhdistelmää (rivien tapauksessa OIKEA tai VASEN NUOLI, sarakkeiden tapauksessa YLÄ- tai ALANUOLI).

  Laskentataulukon tai Microsoft Office Excel -taulukon ensimmäinen tai viimeinen solu

  Paina Ctrl+Home-näppäinyhdistelmää, jos haluat valita laskentataulukon tai Excel-luettelon ensimmäisen solun.

  Paina Ctrl+End-näppäinyhdistelmää, jos haluat valita viimeisen solun laskentataulukossa tai tietoja tai muotoiluja sisältävässä Excel-luettelossa.

  Kaikki solut viimeiseen käytettyyn soluun (oikeaan alakulmaan) asti

  Valitse ensimmäinen solu ja laajenna valintaa laskentataulukon viimeiseen käytettyyn soluun (oikeaan alakulmaan) painamalla CTRL+VAIHTO+END-näppäinyhdistelmää.

  Kaikki solut laskentataulukon alkuun

  Valitse ensimmäinen solu ja laajenna valintaa laskentataulukon alkuun painamalla CTRL+VAIHTO+HOME-näppäinyhdistelmää.

  Enemmän tai vähemmän soluja kuin on aktiivisessa valinnassa

  Pidä VAIHTONÄPPÄINTÄ alhaalla, kun napsautat viimeistä solua, jonka haluat ottaa mukaan uuteen valintaan. aktiivinen solu ja napsauttamasi solun välisestä suorakulmion muotoisesta alueesta tulee uusi valinta.

  Jos haluat peruuttaa solujen valinnan, napsauta jotakin laskentataulukon solua.

 2. Napsauttamalla Aloitus-välilehden Luku-ryhmässä Luku-kohdan vieressä olevaa kuvaketta saat näkyviin Muotoile solut -valintaikkunan.

  Luku-ryhmän valintaikkunan avain

 3. Valitse Muotoile solut -valintaikkunan Luokka-luettelosta Prosentti.

  Muotoile solut -valintaikkunan Prosentti-luokka

 4. Lisää Desimaalit-ruutuun desimaalimäärä, jonka haluat näkyviin. Jos esimerkiksi haluat, että soluissa näkyy 10 % eikä 10,00 %, kirjoita Desimaalit-ruutuun 0.

Sivun alkuun

Prosenttiarvojen näyttämistä koskevia vihjeitä

 • Voit palauttaa valittuna olevien solujen lukumuotoilun oletusarvoon valitsemalla Luokka-luettelosta Yleinen. Soluissa, joissa on käytössä Yleinen-muotoilu, ei ole mitään erityistä lukumuotoilua.

 • Jos haluat negatiivisten prosenttiarvojen erottuvan (esimerkiksi punaisella värillä), voit luoda mukautetun lukumuotoilun (Muotoile solut -valintaikkuna, Luku-välilehti, Oma-luokka). Muotoilun tulee olla seuraavan kaltainen: 0,00 %;[Punainen]-0,00 %. Kun tätä muotoilua käytetään soluissa, positiiviset prosenttiarvot näkyvät tekstin oletusvärisinä ja negatiiviset prosenttiarvot punaisina. Puolipisteen jälkeinen osa määrittää negatiivisen arvon muotoilun.

  Mukautettu lukumuoto

  Mukautettu muotoilu, joka näyttää negatiiviset arvot suluissa, on seuraavan kaltainen: 0,00 %_);(0,00 %). Lisätietoja mukautettujen lukumuotojen luomisesta on artikkelissa Mukautetun lukumuotoilun luominen tai poistaminen.

 • Voit mukauttaa negatiivisten prosenttiarvojen ulkoasua työkirjassa myös ehdollisella muotoilulla (Aloitus-välilehti, Tyylit-ryhmä, Ehdollinen muotoilu). Luomasi ehdollisen muotoilun säännön tulee olla seuraavan esimerkin kaltainen. Tämä sääntö saa Excelin käyttämään muotoilua (punaista tekstiä) solussa, jos solun arvo on pienempi kuin nolla. Lisätietoja ehdollisesta muotoilusta on artikkelissa Ehdollisten muotoilujen lisääminen, muuttaminen, etsiminen tai poistaminen.

  Ehdollisen muotoilun sääntö, joka näyttää nollaa pienemmät luvut punaisina

Sivun alkuun

Esimerkkejä prosenttilaskuista

Tässä osassa esitellään useita yksinkertaisia prosenttilaskumenetelmiä.

Esimerkki 1: Luvun suurentaminen ja pienentäminen tietyllä prosenttiarvolla

Skenaario    Jos käytät ruokaan keskimäärin 25 € viikossa ja haluat pienentää viikon ruokalaskua 25 %. Paljonko rahaa jää käytettäväksi? Entä, jos päätät käyttää ruokaan 25 euron sijasta 25 % enemmän viikossa. Mikä on ruokalaskun suuruus siinä tapauksessa?

Jos B2 on ruokaan käyttämäsi summa ja C2 on prosenttiarvo, jolla haluat pienentää tätä summaa, saat vastauksen kirjoittamalla soluun D2 kaavan =B2*(1-C2):

Esimerkki prosenttilaskukaavasta

Tässä kaavassa arvo 1 vastaa prosenttiarvoa 100 %. Jos haluat suurentaa arvoa tietyllä prosenttiosuudella, kirjoita soluun D2 kaava =B2*(1+C2):

Esimerkki prosenttilaskukaavasta

Sivun alkuun

Esimerkki 2: Arvon laskeminen prosenttiarvon perusteella

Skenaario    Jos tietokoneen veroton hinta on 800 € ja arvonlisävero on 22 %, kuinka paljon arvonlisäveroa on maksettava? Tässä esimerkissä halutaan laskea, paljonko 22 % on luvusta 800.

Jos B2 on hinta ja C2 on arvonlisävero, kirjoita soluun D2 kaava =B2*C2 seuraavasti:

Esimerkki prosenttilaskukaavasta

Tämä kaava laskee arvonlisäveron kertomalla arvon 800 luvulla 0,22 (prosenttiarvo desimaalimuodossa).

Sivun alkuun

Esimerkki 3: Prosenttiarvon laskeminen kahden arvon perusteella

Skenaario    Opiskelija saa tenttitulokseksi 42 pistettä 50 pisteestä. Mikä on oikeiden vastausten määrä prosentteina?

Jos solun B2 arvo vastaa oikeista vastauksista saatuja pisteitä ja solun C2 arvo vastaa suurinta mahdollista pistemäärää, saat vastauksen kirjoittamalla soluun D2 kaavan =B2/C2.

Esimerkki prosenttilaskukaavasta

Tämä kaava laskee oikeiden vastausten määrä prosentteina jakamalla luvun 42 luvulla 50. (Tässä esimerkissä vastaus on muotoiltu prosenttiarvoksi, jossa ei näy desimaaleja.)

Sivun alkuun

Esimerkki 4: Arvon laskeminen toisen arvon ja prosenttiarvon perusteella

Skenaario    Paita myydään 25 % alennuksella hintaan 15 €. Mikä on alkuperäinen hinta? Tässä esimerkissä halutaan laskea, mistä luvusta 75 % on 15.

Jos B2 on myyntihinta ja C2 on 0,75 (100 % miinus 25 % alennus desimaalimuodossa), saat selville alkuperäisen hinnan kirjoittamalla soluun D2 kaavan =B2/C2:

Esimerkki prosenttilaskukaavasta

Tämä kaava selvittää alkuperäisen hinnan jakamalla myyntihinnan maksetulla prosenttiosuudella.

Sivun alkuun

Esimerkki 5: Kahden luvun välisen eron laskeminen ja näyttäminen prosenttiarvona

Skenaario    Osaston tuotto on marraskuussa 2 342 € ja joulukuussa 2 500 €. Mikä on näiden kahden kuukauden tuoton välinen ero prosentteina? Voit laskea tuloksen käyttämällä vähennyslasku- (-) ja jakolaskuoperaattoria (/) samassa kaavassa.

Jos solussa B2 on marraskuun tuotto ja solussa C2 joulukuun tuotto, voit laskea eron kirjoittamalla soluun D2 kaavan =(C2-B2)/(B2):

Esimerkki prosenttilaskukaavasta

Tämä kaava laskee prosentuaalisen muutoksen jakamalla toisen ja ensimmäisen luvun erotuksen ensimmäisen luvun arvolla. (Tässä esimerkissä erotus on muotoiltu prosenttiarvoksi, jossa on kaksi desimaalia.)

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×