Mallien muokkaaminen

Aloitatpa sitten valmiista mallista tai päivität omaasi, Wordin valmiit työkalut auttavat päivittämään malleja vastaamaan tarpeitasi. Jos haluat päivittää mallia, avaa tiedosto, tee haluamasi muutokset, ja tallenna sitten malli.

 1. Valitse Tiedosto > Avaa.

 2. Kaksoisnapsauta tätä tieto konetta. (Kaksoisnapsauta Word 2013-sovelluksessa tieto kone-kohtaa).

 3. Selaa Omat tiedostot -kansiossa sijaitseva Mukautetut Office-mallit ‑kansio.

 4. Napsauta malliasi ja valitse Avaa.

 5. Tee haluamasi muutokset, tallenna ja sulje malli.

Mallien rakentaminen

Rakenneosien lisääminen malliin

Sisältöohjausobjektien lisääminen malliin

Sisältöohjausobjektien lisääminen

Tekstiohjausobjektin lisääminen

Kuvaohjausobjektin lisääminen

Yhdistelmäruudun tai avattavan luettelon lisääminen

Päivämäärävalitsimen lisääminen

Valintaruudun lisääminen

Rakenneosavalikoiman ohjausobjektin lisääminen

Sisältöohjausobjektien ominaisuuksien määrittäminen tai muuttaminen

Ohjetekstin lisääminen malliin

Mallin sisällön suojaaminen

Suojauksen lisääminen mallin osiin

Salasanan määrittäminen mallille

Rakenneosien lisääminen malliin

Rakenneosat ovat uudelleenkäytettäviä sisältöosia tai muita tiedosto-osia, joita säilytetään valikoimissa valmiina uudelleenkäyttöä varten milloin tahansa. Voit myös tallentaa rakenneosia ja jakaa niitä mallien mukana.

Voit esimerkiksi luoda raporttimallin, joka antaa mallin käyttäjien valittavaksi kaksi saatekirjetyyppiä, joiden pohjalta he voivat luoda oman raportin.

Sisältöohjausobjektien lisääminen malliin

Tee malleista joustavia lisäämällä ja määrittämällä sisältöohjausobjekteja, kuten RTF-ohjausobjekteja, kuvia, avattavia luetteloista tai päivämäärävalitsimia.

Voit esimerkiksi luoda mallin, jossa on avattava luettelo. Jos sallit avattavan luettelon muokkaamisen, muut voivat muuttaa luettelon asetuksia tarpeidensa mukaan.

Huomautus:  Jos sisältöohjausobjekteja ei ole käytettävissä, olet ehkä avannut Wordin aiemmassa versiossa luodun asiakirjan tai mallin. Kun haluat käyttää sisältöohjausobjekteja, muunna asiakirja Word 2013 -tiedostomuotoon valitsemalla Tiedosto > Tiedot > Muunna ja valitsemalla OK. Tallenna muunnettu asiakirja tai malli.

Ennen sisältöohjausobjektien lisäämistä sinun on näytettävä Kehitystyökalut-välilehti.

 1. Valitse Tiedosto > Asetukset > Muokkaa valintanauhaa.

 2. Valitse Valintanauhan mukauttaminen ‑kohdassa Päävälilehdet.

 3. Valitse luettelossa Kehittäjä-valintaruutu ja valitse OK.

Kehitystyökalut-välilehden ottaminen käyttöön Word-valintanauhassa

Sisältöohjausobjektien lisääminen

Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmässä Suunnittelutila ja lisää haluamasi ohjausobjektit.

kehittäjä-tilan suunnittelu-painike

Tekstiohjausobjektin lisääminen

Rich Text-sisältö ohjaus objektissa käyttäjät voivat muotoilla tekstiä lihavoituna tai kursivoiduksi, ja he voivat kirjoittaa useita kappaleita. Jos haluat rajoittaa sitä, mitä käyttäjät lisäävät, lisää vain teksti-sisältö ohjaus objekti.

 1. Napsauta asiakirjan kohtaa, johon haluat lisätä ohjausobjektin.

 2. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmässä RTF-sisältöohjausobjekti  RTF-ohjausobjekti tai Tekstisisältöohjausobjekti  tekstin ohjausobjekti .

Kuvaohjausobjektin lisääminen

 1. Napsauta kohtaa, johon haluat lisätä ohjausobjektin.

 2. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmästä Kuvaohjausobjekti   kuvaohjausobjekti .

Yhdistelmäruudun tai avattavan luettelon lisääminen

Käyttäjät voivat valita yhdistelmäruudussa jonkin lisäämistäsi vaihtoehdoista tai kirjoittaa omat tietonsa. Avattavassa luettelossa käyttäjät valitsevat jonkin annetuista vaihtoehdoista.

 1. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmässä Yhdistelmäruutuohjausobjekti  yhdistelmäruudun ohjausobjekti tai Avattavan luettelon sisältöohjausobjekti   avattavan valikon ohjausobjekti .

 2. Voit valita sisältöohjausobjektin ja valita Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmästä kohdan Ominaisuudet.

  kehittäjätilan ohjausobjektien ominaisuudet

 3. Voit luoda vaihtoehtoluettelon valitsemalla Yhdistelmäruudun ominaisuudet- tai Avattavan luettelon ominaisuudet -kohdassa Lisää.

 4. Kirjoita Näyttönimi-kenttään vaihtoehto, kuten Kyllä, Ei tai Ehkä. Toista tämä vaihe, kunnes kaikki vaihtoehdot ovat avattavassa luettelossa.

 5. Lisää myös muut haluamasi ominaisuudet.

Huomautus:  Jos valitset Sisältöä ei voi muokata -valintaruudun, käyttäjät eivät voi napsauttaa vaihtoehtoa.

Päivämäärävalitsimen lisääminen

 1. Napsauta kohtaa, johon haluat lisätä päivämäärävalitsimen ohjausobjektin.

 2. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmässä Päivämäärävalitsimen sisältöohjausobjekti   Päivämäärävalitsimen ohjausobjekti .

Valintaruudun lisääminen

 1. Napsauta kohtaa, johon haluat lisätä valintaruutuohjausobjektin.

 2. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmässä kohta Valintaruudun sisältöohjausobjekti   valintaruudun ohjausobjekti .

Rakenneosavalikoiman ohjausobjektin lisääminen

Voit käyttää rakenneosan ohjausobjekteja, kun haluat käyttäjän valitsevan tietyn tekstialueen.

Rakenneosan ohjausobjektit ovat käteviä esimerkiksi tilanteessa, jossa määrität sopimusmallia ja sopimuskohtaiset vaatimukset määrittävät, mikä malliteksti kulloinkin lisätään. Voit luoda RTF-sisältöohjausobjektin mallitekstin kullekin versiolle, ja voit sitten käyttää rakenneosavalikoiman ohjausobjektia RTF-sisältöohjausobjektien säilönä.

Voit käyttää rakennusosan objektia myös lomakkeessa.

 1. Napsauta kohtaa, johon haluat lisätä ohjausobjektin.

 2. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmässä kohta Rakenneosavalikoiman sisältöohjausobjekti   Rakenneosan valikoiman ohjausobjekti .

 3. Valitse sisältöohjausobjekti napsauttamalla sitä.

 4. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmässä kohta Ominaisuudet.

  kehittäjätilan ohjausobjektien ominaisuudet

 5. Valitse Valikoima ja sitten Luokka rakenneosille, joiden haluat olevan käytettävissä rakenneosan ohjausobjektissa.

Sisältöohjausobjektien ominaisuuksien määrittäminen tai muuttaminen

 1. Valitse sisältöohjausobjekti ja valitse Ohjausobjektit-ryhmässä Ominaisuudet.

  kehittäjätilan ohjausobjektien ominaisuudet

 2. Valitse Sisältöohjausobjektin ominaisuudet -valintaikkunassa, voiko mallia käyttävä henkilö poistaa sisältöohjausobjektin tai muokata sitä.

 3. Kun haluat säilyttää useita sisältöohjausobjekteja tai jopa joitakin tekstikappaleita yhdessä, valitse ohjausobjektit tai teksti ja valitse sitten Ohjausobjektit-ryhmässä Ryhmä.

  kehittäjä-tilan ryhmä-painike

Ilmoituksessa voi esimerkiksi olla kolme kappaletta. Jos ryhmittelet nämä kolme kappaletta käyttämällä Ryhmittele-komentoa, ilmoitusta ei voi muokata ja sen voi poistaa vain ryhmänä.

Ohjetekstin lisääminen malliin

Ohjeteksti voi parantaa luotavan mallin käytettävyyttä. Voit muuttaa sisältöohjausobjektien oletusohjetekstin.

Kun haluat mukauttaa oletusohjetekstejä mallien käyttäjiä varten, toimi seuraavasti:

 1. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmässä Suunnittelutila.

  kehittäjä-tilan suunnittelu-painike

 2. Valitse sisältöohjausobjekti, jonka paikkamerkkiohjetekstiä haluat muuttaa.

 3. Muokkaa paikkamerkkitekstiä ja muotoile se haluamallasi tavalla.

 4. Poista suunnitteluominaisuus käytöstä ja tallenna ohjeteksti valitsemalla Kehittäjä-välilehden Ohjausobjektit-ryhmästä Suunnittelutila.

Suojauksen lisääminen malliin

Voit suojata mallin yksittäisiä sisältöohjausobjekteja, jotta tiettyä sisältöohjausobjektia tai ohjausobjektiryhmää ei voi poistaa tai muokata, tai voit suojata mallin koko sisällön salasanalla.

Suojauksen lisääminen mallin osiin

 1. Avaa malli, johon haluat lisätä suojauksen.

 2. Valitse sisältöohjausobjektit, joiden muutoksia haluat rajoittaa.

  Vihje:  Voit valita useita ohjausobjekteja pitämällä CTRL-näppäintä painettuna samalla kun valitset ohjausobjektit.

 3. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmässä ensin Ryhmitä ja sitten Ryhmä.

  kehittäjä-tilan ryhmän ohjausobjektit

 4. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmässä kohta Ominaisuudet.

  kehittäjätilan ohjausobjektien ominaisuudet

 5. Voit tehdä Sisältöohjausobjektin ominaisuudet -valintaikkunan kohdassa Lukitus seuraavia toimia:

  • Valitse Sisältöohjausobjektia ei voi poistaa -valintaruutu, joka sallii ohjausobjektin sisällön muokkaamisen, muttei ohjausobjektin poistamista mallista tai malliin perustuvasta asiakirjasta.

  • Valitse Sisältöä ei voi muokata -valintaruutu, joka sallii ohjausobjektin poistamisen, muttei ohjausobjektin sisällön muokkaamista.

Käytä tätä asetusta, kun haluat suojata mahdollisen tekstin. Näin voit varmistaa, että teksti pysyy samana, jos esimerkiksi liität asiakirjaan usein ilmoituksen, mutta voit myös poistaa ilmoituksen asiakirjoista, joissa sitä ei tarvita.

Salasanan määrittäminen mallille

Jos haluat määrittää asiakirjalle salasanan, jonka avulla vain salasanan tietävät käyttäjät voivat poistaa suojauksen, toimi seuraavasti:

 1. Avaa malli, jolle haluat määrittää salasanan.

 2. Valitse Tarkista-välilehden Suojaa-ryhmässä Rajoita muokkaamista.

 3. Valitse Aloita käyttäminen -kohdassa Kyllä, aloita suojausten käyttäminen.

 4. Kirjoita salasana Kirjoita uusi salasana (valinnainen) -ruutuun ja vahvista se.

Tärkeää:  Jos et käytä salasanaa, kuka tahansa voi muuttaa muokkausrajoituksia.

Käytä vahvaa salasanaa, jossa on isoja ja pieniä kirjaimia, numeroita ja merkkejä. Heikoissa salasanoissa ei ole näitä kaikkia elementtejä. Vahva sala sana: Y6dh! et5. Heikko salasana: House27. Salasanan on oltava vähintään 8 merkin pituinen. Mitä pidempi salasana, sitä turvallisempi se yleensä on.

Salasanan muistaminen on kuitenkin tärkeää. Jos salasana unohtuu, Microsoft ei voi palauttaa sitä. Tallenna muistiin merkitsemäsi salasana sellaiseen turvalliseen paikkaan, ettei se ole samassa paikassa salasanalla suojattavaa sisältöä koskevien tietojen kanssa.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×