Microsoft Lync 2010:n tietosuojatietojen liite

Office 2010:n tuki päättyi 13. lokakuuta 2020

Päivitä Microsoft 365:een, jotta voit tehdä yhteistyötä missä tahansa laitteessa ja jatkaa tuen vastaanottamista.

Päivitä nyt

Päivitetty viimeksi lokakuussa 2010

Sisällys

Microsoft Lync 2010:n tietosuojatietojen liite

Tämä sivu on lisäys Microsoft Lync -tuotteiden tietosuojatietoihin. Lue sekä Microsoft Lync -tuotteiden tietosuojatiedot että tämä liite, jotta ymmärtäisit tiettyä Microsoft Lync -ohjelmaa tai -palvelua koskevat tietojenkeräys- ja käyttötavat.

Tässä tietosuojatietojen liitteessä käsitellään Microsoft Lync 2010 -tietoliikenneohjelmiston käyttöönotto ja käyttö yrityksen tai yksityishenkilön verkossa. Jos käytät Microsoft Lync Server 2010 -ohjelmistoa palveluna (eli jos kolmas osapuoli [esimerkiksi Microsoft] ylläpitää palvelimia, joilla ohjelmistoa käytetään), tiedot välitetään kyseiselle kolmannelle osapuolelle. Lisätietoja kolmannelle osapuolelle välitettyjen tietojen käytöstä saat yrityksen järjestelmänvalvojalta tai palveluntarjoajaltasi.

Arkistointi

Tietoja tästä ominaisuudesta: Arkistoinnin avulla järjestelmänvalvoja voi arkistoida pikaviestikeskustelut, kokouksen toiminnot ja sisällön sekä käyttöominaisuudet, kuten käyttäjän tiedot kirjautumisesta, keskustelun aloittamisesta sekä keskusteluun liittymisestä.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai uudelleenlähettäminen: Arkistointi tallentaa pikaviestikeskusteluiden sisällön, pikaviestintäkäytön tiedot sekä kokouksen sisällön ja tiedot järjestelmänvalvojan määrittämään palvelimeen. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttäminen: Järjestelmänvalvoja voi näiden tietojen avulla hallita yrityksen Lync 2010:n käyttöä.

Valinta ja hallinta: Arkistointi on oletusarvoisesti pois käytöstä, ja vain yrityksen järjestelmänvalvoja voi ottaa sen käyttöön. Selvitä yrityksen tietojen käyttö ja valvontakäytännöt ennen arkistoinnin ottamista käyttöön.

Toimintasyöte

Tietoja tästä ominaisuudesta: Toimintasyötteen avulla voit tarkastella yhteyshenkilöiden sosiaalisia päivityksiä yhteystietoluettelossasi. Sen avulla voit näyttää muille uusimmat huomautukset sekä kuvan, tehtävänimikkeen tai toimiston sijainnin muutokset.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai uudelleenlähettäminen: Voit julkaista nämä tiedot Lyncin tavoitettavuustiedoissa:

 • yrityskuvan päivitysaika (yrityksen yrityshakemistosta, kuten Active Directory -toimialueen palveluista)

 • WWW-kuva (jonka lataat muiden nähtäväksi) ja päivitetty aika

 • yrityksen nimen muutosaika

 • yrityksen toimiston sijainnin muutosaika

 • muutaman viimeisen lähettämäsi huomautuksen historia

 • poissa-huomautus Microsoft Exchange Serveriltä.

Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttäminen: Nämä tiedot jaetaan toimintasyötettäsi tarkastelevien yhteyshenkilöiden kanssa, joiden tietosuojataso on Perhe ja Ystävät, Työryhmä, Työtoverit tai Ulkoiset yhteyshenkilöt.

Valinta ja hallinta:

Voit määrittää edellä kuvattujen tietojen jakamisen seuraavasti:

 1. Valitse Työkalut-valikosta Asetukset.

 2. Ota Henkilökohtainen-välilehden Toimintasyöte-kohdassa päivitysten jakaminen käyttöön tai poista se käytöstä. Nykyinen huomautuksesi ja poissa-huomautus tulevat näkyviin toimintasyötteeseesi, jos ne on määritetty. Jos et halua huomautuksesi tietojen näkyvän, voit jättää huomautuskentän tyhjäksi.

 3. Valitse OK.

Äänitestauspalvelu

Tietoja tästä ominaisuudesta: Tarkista puhelun laatu -painiketta käyttämällä voit soittaa Lyncissä testipuhelun ja tarkistaa puhelun äänenlaadun. Näin kuulet, miltä äänesi kuulostaa oikean puhelun aikana. Kun soitat testipuhelun, äänitestauspalvelu kehottaa sinua tallentamaan ääninäytteen äänimerkin jälkeen. Ääninäyte tallennetaan ennalta määritettynä aikana (esimerkiksi 5 sekuntia) ja sitten se toistetaan. Jos verkko ei ole paras mahdollinen, tai jos laitetta ei ole määritetty oikein, saat sen selville toistamalla tallenteen.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai uudelleenlähettäminen: Jos soitat testipuhelun, äänitestauspalvelu tallentaa ääninäytteesi kehotuksen jälkeen. Ääninäytteet poistetaan puhelun jälkeen. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttäminen: Ääninäyte on tarkoitettu omaan käyttöön ja sen avulla voit tarkistaa, miltä äänesi kuulostaa oikean puhelun aikana. Voit myös varmistaa, että laite on oikein määritetty ja valmis puhelua varten. Käyttäjä voi kuuntelemalla tallennettua ääninäytettä selvittää, onko hän valmis soittamaan oikean puhelun. Hänen on varmistettava, että laite toimii ja ääniasetukset ovat oikein.

Valinta ja hallinta: Jos et halua tallentaa ääninäytettä, voit jättää testipuhelun soittamatta. Voit soittaa testipuhelun seuraavasti:

 1. Valitse Työkalut-valikosta Asetukset.

 2. Napsauta Äänilaite-välilehdessä Tarkista puhelun laatu -painiketta ja noudata ohjeita.

 3. Valitse OK.

Puhelulokit

Tietoja tästä ominaisuudesta: Puhelulokien avulla voit tallentaa Lync-äänipuheluiden tallenteet Microsoft Outlook -kansioon.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai uudelleenlähettäminen: Äänipuheluiden tiedot, kuten alkamisaika, päättymisaika, kesto ja puhelun osallistujat tallennetaan Outlookin Keskusteluhistoria-kansioon. Voit itse tai järjestelmänvalvoja voi kirjata kokouksen aiheen ja sijainnit valitsemalla Outlookin henkilökohtaisten tietojen hallintaohjelmaksi Asetukset-valintaruudun Henkilökohtainen-välilehdessä. Puhelulokeihin ei tallenneta äänipuheluiden sisältöä. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttäminen: Näillä tiedoilla voit tarkastella äänipuheluhistoriaasi.

Valinta ja hallinta: Puhelulokit-ominaisuus on oletusarvoisesti käytössä. Jos järjestelmänvalvoja ei ole poistanut käytöstäsi puhelulokien hallintaoikeuksia, voit muuttaa asetuksia seuraavasti:

 1. Valitse Työkalut-valikosta Asetukset.

 2. Poista Henkilökohtainen-välilehdessä Tallenna puhelulokit Outlookin Keskusteluhistoria-kansioon -valintaruudun valinta.

 3. Valitse OK.

Puheluiden delegointi

Tietoja tästä ominaisuudesta: Voit delegoida puhelut yhdelle tai usealle edustajallesi. Näin he voivat soittaa puheluita ja vastata niihin sekä osallistua online-kokouksiin puolestasi.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai uudelleenlähettäminen: Kun edustaja vastaa puheluun puolestasi, saat sähköpostitse tiedot tästä tapahtumasta. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttö: Tämän ominaisuuden avulla voit yhdessä edustajiesi kanssa hallita aikatauluasi ja kokouksiasi ja/tai seurata puheluita, joihin edustajasi vastaavat tai joita he soittavat puolestasi.

Valinta ja hallinta: Toiminto on oletusarvoisesti pois käytöstä, mutta yrityksen järjestelmänvalvoja voi ottaa sen käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Jos se on käytössä, voit määrittää edustajat seuraavasti:

 1. Valitse Työkalut-valikosta Asetukset.

 2. Valitse Soitonsiirto-välilehdessä Samanaikainen soitto tai Välitä puhelut ja valitse sitten avattavasta luettelosta Edustajat.

 3. Jos edustajia ei ole määritetty, valitse Lisää ja valitse sitten edustajiksi määritettävät henkilöt.

 4. Valitse Edustajat-valintaikkunassa OK.

 5. Valitse Soitonsiirto-valintaikkunassa OK.

  Huomautukset: 

  • Edustajiksi määritetyt käyttäjät saavat ilmoituksen, että heidät on määritetty edustajiksesi Lyncissä.

  • Yrityksen järjestelmänvalvojat voivat määrittää Exchange-kalenterin edustajan synkronoinnin Lync Server 2010:n kanssa. Jos ominaisuus on otettu käyttöön, Exchange-kalenterin edustajat, joilla on sopivat käyttöoikeudet (vähintään kirjoitusoikeudet ilman muokkausoikeuksia), lisätään automaattisesti Lynciin edustajiksi. Tämä ei kuitenkaan muuta soitonsiirtoasetuksia.

Soitonsiirto

Tietoja tästä ominaisuudesta: Soitonsiirron avulla voit määrittää puhelut siirtymään toiselle henkilölle tai toiseen numeroon, jos et ole käytettävissä tai olet poissa työpisteeltäsi.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai uudelleenlähettäminen: Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttäminen: Tämän ominaisuuden avulla voit siirtää puhelut toiselle henkilölle tai toiseen numeroon, kun et ole käytettävissä tai et ole ensisijaisessa sijainnissasi.

Valinta ja hallinta: Soitonsiirtoasetukset ovat käytettävissä vain, jos yrityksen järjestelmänvalvoja on ottanut ne organisaatiosi käyttöön. Jos yrityksen järjestelmänvalvoja on ottanut tämän ominaisuuden organisaatiosi käyttöön, se on oletusarvoisesti pois käytöstä Lyncin pöytätietokoneen asiakasohjelmassa. Määritä soitonsiirto seuraavien ohjeiden avulla:

 1. Valitse Työkalut-valikosta joko Soitonsiirtoasetukset tai Asetukset ja valitse sitten Soitonsiirto.

 2. Valitse Soitonsiirto, valitse Siirrä puheluni henkilölle ja tee sitten jokin seuraavista:

  • Valitse Vastaaja ja valitse sitten OK.

  • Valitse Uusi numero tai yhteyshenkilö. Valitse Valitse yhteyshenkilö tai numero -valintaikkunassa yhteyshenkilö, hae yhteyshenkilö tai kirjoita uusi puhelinnumero, johon puhelut siirretään. Valitse sitten OK. Valitse OK uudelleen.

  • Valitse Edustajat. Määritä Soitonsiirto - edustajat -valintaikkunassa edustajat tämän asiakirjan Puheluiden delegointi -kohdan ohjeiden mukaisesti ja valitse sitten OK. Valitse OK uudelleen.

Tärkeää:  Kun määrität soitonsiirron Lync 2010:ssä, saapuvat puhelut yhdistetään määrittämääsi numeroon. Kun puhelu on yhdistetty, sinulle soittava henkilö näkee numeron, johon olet määrittänyt puheluiden siirtyvän. Tämä koskee vain puheluja Lync-sovelluksesta toiseen.

Soittajan tunnistetiedot kokousluettelossa

Tietoja tästä ominaisuudesta: Kaikki kokouksen osallistujat näkyvät osallistujaluettelossa.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai uudelleenlähettäminen: Kun soitat neuvottelupuhelun, puhelinnumero, josta soitat (soittajan tunnistetiedot), näytetään kaikille osallistujille. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttäminen: Kokouksen osallistujat voivat näillä tiedoilla erottaa osallistujat, jotka ovat liittyneet kokoukseen puhelimitse.

Valinta ja hallinta:

Soittajan tunnistetiedot ovat oletusarvoisesti näkyvissä ja ne haetaan puhelinyhtiöstä. Jos et halua jakaa puhelinnumeroasi, estä soittajan tunnistetiedot puhelua soittaessasi.

 • Jos haluat estää soittajan tunnistetiedot pysyvästi, ota yhteyttä paikalliseen puhelinyhtiöösi.

 • Jos ominaisuus on käytettävissä alueellasi, voit estää soittajan tunnistetiedot yksittäisessä puhelussa kirjoittamalla erikoiskoodin ennen puhelinnumeron näppäilemistä. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä paikalliseen puhelinyhtiöösi.

Asiakkaan kirjaaminen

Tietoja tästä ominaisuudesta: Asiakkaan kirjaamisen avulla voit kirjata Lyncin käyttötietoja tietokoneesi käyttäjäprofiiliin. Tietoja voi käyttää Lyncissä havaittavien vikojen määritykseen.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai uudelleenlähettäminen: Jos järjestelmänvalvoja ottaa asiakaspuolen kirjaamisen käyttöön, esimerkiksi seuraavat tiedot tallennetaan tietokoneeseesi: kokouksen aihe, sijainti, SIP (session initiation protocol) -viestit, Lync-kutsutuille lähetetyt vastaukset, kaikkien Lync-viestien lähettäjien ja vastaanottajien tiedot, viestin reitti, yhteystietoluettelo, tavoitettavuustiedot, jaettavien ohjelmien, liitteiden, Microsoft PowerPoint-tiedostojen, luonnoslehtiöiden ja kyselyjen nimet, jaettavat kyselykysymykset sekä äänestämäsi vaihtoehdon hakemisto. Lyncin keskustelujen sisältöjä ei tallenneta. Tietoja ei lähetetä automaattisesti Microsoftille, mutta voit lähettää tiedot manuaalisesti.

Tietojen käyttäminen: Asiakaspuolen lokeja voi käyttää Lyncin ongelmien vianmääritykseen.

Valinta ja hallinta: Asiakkaan kirjaaminen on oletusarvoisesti pois käytöstä, ja vain yrityksen järjestelmänvalvoja voi ottaa sen käyttöön. Jos järjestelmänvalvojasi ei ole poistanut käytöstäsi kirjaamisen hallintaoikeuksia, voit muuttaa asetuksia seuraavasti:

 1. Valitse Työkalut-valikosta Asetukset.

 2. Valitse Yleiset -välilehdessä Ota kirjaaminen käyttöön Lyncissä ja Ota käyttöön Windowsin tapahtumalokiin kirjaaminen Lyncissä.

 3. Valitse OK.

Lokien kerääminen

Tietoja tästä ominaisuudesta: Lokien keräämisominaisuuden avulla voit kerätä Lyncin lokitiedostoja siten, että Microsoft voi tutkia ilmenevät ääni-, video- tai yhdistettävyysongelmat.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai uudelleenlähettäminen: Jos valitset Kerää lokit, seuraavat tiedot kerätään:

 • Lyncin lokitiedostot, jotka sisältävät yhteystietoluettelosi ja aiempien keskusteluistuntojesi tiedot. Lyncin lokitiedostot eivät sisällä pikaviestikeskusteluidesi sisältöä.

 • ääniparametrit, kuten puhesignaalitaso sekä melutaso

 • verkon tila

 • laitteen asennus

 • käyttöjärjestelmän versio ja tiedot

 • tietokoneessasi suoritettavat ohjelmat, kuten Outlook ja Windows Internet Explorer.

Halutessasi myös seuraavat tiedot kerätään:

 • 30 sekunnin tallenne viimeisimmästä puhelusta

 • näyttökuva työpöydästä.

Sinun on ladattava lokit manuaalisesti yrityksesi järjestelmänvalvojan ohjeiden mukaisesti. Yrityksen järjestelmänvalvoja lähettää ne Microsoftille vianmääritystarkoituksiin.

Tietojen käyttäminen: Tietokoneestasi kerättyjä tietoja käytetään havaitsemiesi ongelmien vianmäärityksessä ja Lyncin edelleen kehittämisessä.

Valinta ja hallinta: Lync ei oletusarvoisesti kerää lokeja tietokoneesta. Lync kuitenkin kerää lokit, kun painat Kerää lokit -painiketta. Lokit kerätään tietokoneesta paikallisesti (kohdassa %USERPROFILE%\tracing\). Sinun on ladattava lokit manuaalisesti yrityksesi järjestelmänvalvojan ohjeiden mukaisesti. Kerää lokit -kohdan napsauttaminen ei automaattisesti lähetä lokeja etäpalvelimeen.

Yhteystietokortti

Tietoja tästä ominaisuudesta: Yhteystietokortti kerää staattisia ja dynaamisia tietoja yrityksesi henkilöistä ja näyttää tiedot Lyncissä ja uusimpien Outlook-versioiden yhteystiedoille. Yhteistietokortin avulla voit yhdellä napsautuksella mm. lähettää sähköpostia, soittaa puhelun, lähettää pikaviestin ja ajoittaa kokouksen.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai uudelleenlähettäminen: Yhteystietokorttien staattiset tiedot kerätään yrityksen yrityshakemistosta (kuten Active Directorysta) ja jaetaan muiden käyttäjien kanssa Lync Serverin avulla. Voit itse antaa muuttuvia tietoja, kuten puhelinnumeroita ja tavoitettavuustietoja, ja jakaa ne muiden kanssa Lync Serverin avulla. Kalenterin yhteystietokortissa näkyvät vapaa-/varattutiedot haetaan Microsoft Exchange Serveriltä. Yhteistietokortissa näkyvät sijaintitiedot haetaan Sijainti-kohdan ohjeiden mukaisesti. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttäminen: Yhteystietokortin tiedot näytetään siten, että voit jakaa yhteystietosi muiden kanssa.

Valinta ja hallinta: Asetukset:

Tietosuojatasot: Voit asettaa tietyille yhteyshenkilöille eri tietosuojatasot (Perhe ja ystävät, Työryhmä, Työtoverit, Ulkoiset yhteyshenkilöt ja Estetyt yhteyshenkilöt). Tietosuojatasojen avulla valvotaan, mitä tietoja yhteyshenkilöiden kanssa jaetaan. Aseta tietosuojatasot seuraavasti:

 1. Napsauta yhteyshenkilöä hiiren kakkospainikkeella.

 2. Valitse Muuta tietosuojatasoa.

 3. Valitse tapa, jolla haluat jakaa tietoja.

Kalenteritiedot: Voit hallita vapaa/varattu-tietojen tarkasteluoikeuksia Outlookin asetuksissa.

Sijainti: Lisätietoja Sijainti-ominaisuudesta on Valinta ja hallinta -kohdassa.

Keskusteluhistoria

Tietoja tästä ominaisuudesta: Lyncin keskusteluhistoria hakee käyttäjän keskusteluhistorian Exchange Serveriltä ja näyttää sen Lync-keskustelut -välilehdessä.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai uudelleenlähettäminen: Jos olet ottanut keskusteluhistorian kirjaamisen käyttöön, pikaviestikeskusteluiden sisältö ja äänikeskusteluiden tilastot (kuten päivämäärä, kellonaika, kesto ja soittajan tiedot) tallennetaan Exchange-tilillesi. Jos olet itse, tai yrityksesi järjestelmänvalvoja on poistanut keskusteluhistorian kirjaamisen käytöstä Lyncissä, näitä kohteita ei kerätä eikä näytetä. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttäminen: Lync näyttää nämä tiedot pääkäyttöliittymän Keskustelut-välilehdessä, jossa käyttäjä voi tarkastella ja jatkaa menneitä keskusteluitaan.

Valinta ja hallinta: Voit ottaa pikaviestikeskusteluiden ja/tai puheluiden kirjaamisen käyttöön. Voit muuttaa näitä asetuksia seuraavasti:

 1. Valitse Työkalut-valikosta Asetukset.

 2. Valitse Henkilökohtainen-välilehdessä Tallenna pikaviestikeskustelut Outlookin keskusteluhistoriakansioon -valintaruutu tai poista sen valinta.

 3. Valitse OK.

Jos otat keskusteluhistorian käyttöön, sinun on ilmoitettava käyttäjille, joiden kanssa olet yhteydessä, että heidän pikaviestikeskustelunsa tallennetaan.

Käyttömukavuuden kehittämisohjelma

Tietoja tästä ominaisuudesta: Jos päätät osallistua käyttömukavuuden kehittämisohjelmaan (CEIP), ohjelma kerää perustietoa laitteistokokoonpanosta ja kuinka käytät Microsoft-ohjelmistoja ja -palveluja, jotta Wordin käytön tapoja ja trendejä tunnistetaan. Käyttömukavuuden kehittämisohjelma kerää myös tietoja kohtaamiesi virheiden tyypeistä ja lukumäärästä, ohjelmistojen ja laitteiden suorituskyvystä sekä palveluiden nopeudesta. Microsoft ei kerää nimeäsi, osoitettasi tai muita yhteystietojasi.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai uudelleenlähettäminen: Käyttömukavuuden kehittämisohjelman tiedot lähetetään automaattisesti Microsoftille, jos ominaisuus on käytössä. Lisätietoja käyttömukavuuden kehittämisohjelman keräämistä, käsittelemistä tai uudelleenlähettämistä tiedoista on kohdassa Microsoftin käyttömukavuuden kehitysohjelman tietosuojatiedot.

Tietojen käyttäminen: Microsoft käyttää näitä tietoja parantaakseen Microsoft-ohjelmistojen ja -palveluiden laatua, luotettavuutta ja suorituskykyä.

Valinta ja hallinta: Käyttömukavuuden kehittämisohjelma on oletusarvoisesti pois käytöstä, ellei yrityksesi järjestelmänvalvoja ole ottanut sitä käyttöön. Sinua kehotetaan kirjautumaan Lync-asennusohjelmaan. Ellei järjestelmänvalvoja ole poistanut käytöstä hallintaoikeuksia, voit muuttaa käyttömukavuuden kehitysohjelman asetuksia milloin tahansa seuraavasti:

 1. Valitse Työkalut-valikosta Asetukset.

 2. Valitse Yleiset-välilehdessä Salli Microsoftin kerätä tietoja siitä, miten käytän Lynciä -valintaruutu tai poista sen valinta.

 3. Valitse OK.

Huomautus:  Jos järjestelmänvalvoja ottaa käyttömukavuuden kehitysohjelman käyttöön tai poistaa sen käytöstä, kun käyttäjä on käyttämässä Lynciä, uusi asetus tulee voimaan vasta, kun käyttäjä on poistunut Lyncistä ja kirjautunut takaisin sisään.

Työpöydän ja ohjelman jakaminen

Tietoja tästä ominaisuudesta: Työpöydän ja ohjelman jakamisominaisuuden avulla voit jakaa tietokoneesi näytön tai Lync-keskustelussa muiden osallistujien kanssa käytettävän tietyn ohjelman näkymän.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai uudelleenlähettäminen: Jos aloitat jakamisen, kaikki näytöt, koko työpöytä tai tietokoneen näytöllä oleva valittu ohjelma näkyvät kaikille keskustelun osallistujille jakamiskohteista riippuen. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttäminen: Voit työpöydän ja ohjelman jakamisen avulla tehdä yhteistyötä keskustelun osallistujien kanssa.

Valinta ja hallinta:

Jos haluat jakaa työpöydän uudessa Lync-keskustelussa:

 1. Voit tarkastella yhteystietokorttia osoittamalla yhteystietoluettelossa yhteyshenkilön kuvaa tai tavoitettavuuskuvaketta.

 2. Napsauta Näytä lisää vaihtoehtoja viestintään tämän henkilön kanssa -painiketta.

 3. Valitse Jaa-valikko ja valitse sitten Työpöytä.

Jos haluat aloittaa työpöydän tai ohjelman jakamisen Lync-keskustelun aikana:

 1. Valitse keskusteluikkunassa Jaa.

 2. Valitse valikosta Työpöytä tai näyttö (jos niitä on useita), tai Ohjelma, jos haluat valita ainakin yhden ohjelman.

Jos haluat lopettaa työpöydän tai ohjelman jakamisen:

 1. Valitse näytön yläreunassa olevasta jakopalkista Lopeta jakaminen.

Tärkeää:  Digitaalisten oikeuksien hallintaohjelmistolla suojatut avoimet asiakirjat ja kuvat saattavat näkyä niille, joiden kanssa työpöytä on jaettu Lync-keskustelussa.

Työpöydän ja ohjelman jakamisen hallinta

Tietoja tästä ominaisuudesta: Jakamisen hallinnan avulla voit antaa työpöydän tai ohjelman hallinnan jollekulle muulle, joka käyttää Lync-ohjelmaa toisessa tietokoneessa.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai uudelleenlähettäminen: Kun myönnät hallintaoikeuden jollekulle muulle, hän voi hallita tietokonettasi tai valittua ohjelmaa ja tehdä muutoksia ikään kuin hän käyttäisi tietokonettasi suoraan näppäimistöllä tai hiirellä. Voit muiden Lync-keskustelun osallistujien kanssa tarkastella näitä muutoksia heti. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttäminen: Jakamisen hallintaominaisuuden avulla voit antaa muille työpöydän ja ohjelmien hallintaoikeudet jakamiskohteista riippuen, kun seuraat tilannetta muiden osallistujien kanssa.

Valinta ja hallinta: Voit jakaa työpöydän hallinnan keskusteluun osallistuvan henkilön kanssa seuraavasti:

 1. Napsauta keskusteluikkunassa Jaa-painiketta ja jaa sitten haluamasi kohteet (esimerkiksi työpöytä).

 2. Valitse näytön yläreunassa olevasta jakopalkin Anna hallinta -valikosta henkilö, jolle haluat antaa hallintaoikeudet.

Jos haluat ottaa työpöytäsi hallinnan takaisin itsellesi, toimi seuraavasti:

 1. Valitse näytön yläreunassa oleva jakopalkin Anna hallinta -valikko.

 2. Valitse Ota hallinta.

Hätätilanteiden palvelut (112)

Tietoja tästä ominaisuudesta: Jos yrityksen järjestelmänvalvoja on ottanut tämän ominaisuuden käyttöön, Lync voi hätätilanteiden palveluiden avulla toimittaa sijaintitiedot hätäkeskukseen, kun hätänumero valitaan (esimerkiksi 112 Suomessa). Yrityksen järjestelmänvalvoja voi rajoittaa hätäpuheluiden soittamismahdollisuuden vain työpisteeseesi, joten kannattaa tarkistaa järjestelmänvalvojalta, kuinka laajalti hätäpuhelutoiminto on käytössä. Jos ominaisuus on otettu käyttöön, hätäkeskukseen lähetetään ne sijaintitiedot, jotka yrityksen järjestyksenvalvoja on määrittänyt sijaintitietoihisi (esimerkiksi toimiston numero) ja syöttänyt sijaintitietokantaan. Jos sijaintitietoja ei ole saatavilla, voit myös itse syöttää sijainnin Sijainti-kenttään. Jos soitat hätänumeroon käyttäessäsi Lynciä langattoman Internet-yhteyden kautta, hätäkeskukseen lähetetty sijaintitieto on vain summittainen, vaikka olisit normaalisti työpisteessäsi, koska sijaintitieto perustuu langattoman lähettimen signaalin päätepisteeseen. Kyseisen päätepisteen sijaintitieto on yrityksen järjestelmänvalvojan manuaalisesti syöttämä, joten se ei välttämättä ole todellinen sijaintisi. Tämän ominaisuuden täydellinen toimiminen vaatii yritykseltä valtuutettujen palveluntarjoajien reitityspalvelua, ja kyseinen palvelu on käytössä vain USA:ssa.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai uudelleenlähettäminen: Lyncin keräämät sijaintitiedot määritetään sijaintitietopalvelimen kautta tulevien automaattisten sijaintitietojen tai manuaalisesti lisäämiesi sijaintitietojen perusteella. Tiedot tallennetaan tietokoneesi muistiin, joten kun hätänumeroon soitetaan, sijaintitiedot lähetetään puhelun mukana tarkoituksena välittää puhelu oikeaan hätäkeskukseen ja antaa tieto summittaisesta sijainnistasi. Sijainti voidaan ilmoittaa myös lähettämällä pikaviesti paikalliselle turvallisuushenkilöstölle. Sijaintitiedot tallennetaan puhelutietoihisi hätäpuheluita varten. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttäminen: Sijaintitietoja käytetään, jotta puhelu voitaisiin reitittää oikeaan hätäkeskukseen ja pelastushenkilökuntaa voitaisiin lähettää mahdollisimman nopeasti. Tämä tieto voidaan lähettää myös yrityksen turvallisuushenkilöstölle ilmoituksena, jossa näkyy soittajan sijainti ja yhteystiedot.

Valinta ja hallinta:

Tämä ominaisuus on oletusarvoisesti pois käytöstä, ja vain järjestelmänvalvoja voi ottaa sen käyttöön. Tarkista yrityksesi järjestelmänvalvojalta, onko tämä ominaisuus mahdollista ottaa käyttöön. Sinun ei ole mahdollista hallita, haetaanko sijaintitiedot automaattisesti tai lähetetäänkö ne hätäkeskukseen hätäpuhelun yhteydessä.

Jos sijaintitietoja ei haeta automaattisesti, voit ehkä kirjoittaa ne manuaalisesti, kun saat siitä kertovan ilmoituksen. Voit sulkea ilmoituksen, mutta käytännöstä riippuen sinun on ehkä erikseen valittava, ettet kirjoita sijaintitietoja.

Sijainti

Tietoja tästä ominaisuudesta: Sijainti- ja aikavyöhyketiedot lasketaan ja jaetaan muiden kanssa tavoitettavuustoiminnon avulla. Sijaintitietoja voidaan myös käyttää hätäpalveluissa, yllä olevassa Hätätilanteiden palvelut -kohdassa kuvatulla tavalla. Jos otat tietosuojatilan käyttöön (Tietosuojatila-kohdan mukaisesti), sijaintitiedot jaetaan Tietosuojatila-kohdassa kuvatulla tavalla.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai uudelleenlähettäminen: Maantieteellinen sijaintisi voidaan kerätä kahdella tavalla: voit kirjoittaa tiedot manuaalisesti tai yrityksesi sijaintitietopalvelin antaa sijaintitiedot Lyncille. Myös aikavyöhyketiedot haetaan tietokoneesi Windows-käyttöjärjestelmästä. Kerätyt sijaintitiedot koostuvat sekä kuvausmerkkijonosta että muotoilluista osoitetiedoista. Kuvaus on mikä tahansa merkkijono, joka kertoo muille sijainnistasi (kuten koti tai työ), kun taas muotoillun osoitteen tiedot ovat kotiosoite, josta sinut löydetään (kuten Keskuskatu 321, 00100 Helsinki). Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttäminen: Sijaintikuvaus- ja aikavyöhyketiedot jaetaan Lyncin tavoitettavuustiedoissa tavoitettavuustietojen määritysten mukaan. Tiedot näytetään käyttäjän yhteystietokortissa. Huomaa, että muotoiltu osoite tai kotiosoite eivät näy tavoitettavuustiedoissa.

Valinta ja hallinta:

Jos yrityksen järjestelmänvalvoja on ottanut sijainnin jakamisen käyttöön ja määrittänyt sinulle täyden sijaintikäyttöliittymän tarkasteluoikeudet, voit hallita seuraavia kohtia Lyncin pääikkunan yläreunassa olevan Sijainti-kentän ja valikon avulla:

 1. Aseta sijainti: Voit manuaalisesti muokata tavoitettavuustiedoissa jaettavaa tekstimerkkijonoa (sijaintikuvaus).

 2. Näytä oma sijainti: Käytössä / ei käytössä -kohta, joka määrittää, näytetäänkö sijaintitiedot tavoitettavuustiedoissa. Tämä ei vaikuta hätäpalveluiden sijaintitietojen näyttämiseen.

Kokouksen liitteet

Tietoja tästä ominaisuudesta: Voit jakaa tiedostoja kokouksen osallistujien kanssa lataamalla ne liitteinä.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai uudelleenlähettäminen: Liitteet on tallennettu Lync Serveriin yrityksen järjestelmänvalvojan määrittämän kokouksen sisällön vanhentumiskäytännön mukaisesti. Voit halutessasi ladata tiedostoja. Voit itse ladata liitteitä kokouksessa tai muut kokouksen osallistujat voivat ladata niitä. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttäminen: Ladattujen kokouksen liitteiden sisältämät tiedot jaetaan muiden jäsenten kanssa Lync-kokouksessa.

Valinta ja hallinta: Esittäjät voivat rajoittaa liitteiden käytettävyyttä kokouksen osallistujien roolien (järjestäjä, esittäjä, kaikki) mukaan. Jos liite ei ole käytettävissä, se ei näy liiteluettelossasi.

Kokouksen puhelut

Tietoja tästä ominaisuudesta: Kokousten puhelut -ominaisuuden avulla paikalla olevat Lync-käyttäjät voivat lisätä yleisen puhelinverkon (PSTN) numeron aiempaan kuvaa ja ääntä käyttävään kokoukseen.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai uudelleenlähettäminen: Kun kuvaa ja ääntä käyttävään kokoukseen kutsutulle PSTN-käyttäjälle soitetaan, hän saa kokouksen järjestäjän soittajan tunnistetiedot (ei siis välttämättä hänet kokoukseen lisänneen henkilön soittajan tunnistetietoja). PSTN-käyttäjä yhdistetään kokoukseen heti, kun hän vastaa puheluun.

Tietojen käyttäminen: Järjestäjän soittajan tunnistetiedot lähetetään kokoukseen kutsuttavalle PSTN-käyttäjälle.

Valinta ja hallinta: Käyttäjällä tai yrityksen järjestelmänvalvojalla ei ole tämän ominaisuuden hallintaoikeuksia. Voit ennen PSTN-käyttäjän lisäämistä kokoukseen lähettää kyseiselle käyttäjälle pikaviestin tai sähköpostin kysyäksesi, saako hänet liittää kuvaa ja ääntä käyttävään kokoukseen. Näin käyttäjä tietää, että hänet liitetään kokoukseen. PSTN-käyttäjän ei tarvitse hyväksyä puhelua.

Lync 2010:n hallittu ohjelmointirajapinta

Tietoja tästä ominaisuudesta: Lync 2010:n hallittu ohjelmointirajapinta sallii kolmannen osapuolen ohjelmille pääsyn Lync-asiakassovellukseen ja sallii niiden toimia sen kanssa tavalla, joka laajentaa Lyncin käyttäjäkokemusta. Kolmannen osapuolen ohjelmiin kuuluu toimittajien tekemät ohjelmat tai Microsoftin ohjelmat (esimerkiksi Outlook ja muut Microsoft Office -pakettien ohjelmat).

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai uudelleenlähettäminen: Lyncin hallitun ohjelmointirajapinnan kautta kolmansille osapuolille saatavilla olevat tiedot sisältävät kaikki henkilökohtaiset tiedot, jotka näkyvät Lyncin käyttöliittymässä. Tiedot saattavat sisältää käyttäjän sijainnin, puhelinnumerot, tehtävänimikkeen, yhteystietoluettelon (mukaan lukien puhelinnumerot ja muut tiedot), huomautukset, aktiivisuustilan sekä nykyiset keskustelut ja niiden sisällöt.

Tietojen käyttäminen: Ohjelmat, jotka käyttävät Lyncin hallittua ohjelmointirajapintaa hyödyntävät Lync-istunnon tietoja parantaakseen tai lisätäkseen loppukäyttäjän käyttämiä toimintoja. Näiden tietojen käyttö on kuitenkin kolmannen osapuolen vastuulla, jolloin sen tulisi tarjota omat tietosuojatietonsa siitä, kuinka se aikoo käyttää kyseisiä tietoja.

Valinta ja hallinta:

Lyncin hallittua ohjelmointirajapintaa käyttävät kolmannen osapuolen ohjelmat jakautuvat kolmeen luokkaan: työpöytäohjelmat (paikallisesti asennetut), verkossa sijaitsevat ohjelmat ja Lyncin laajennusohjelmat (Lync-keskusteluikkunan käyttöliittymään upotetut ohjelmat). Sen hallinta, millaiset oikeudet kolmannella osapuolella on päästä käsiksi tietoihisi, vaihtelee tilanteesta riippuen seuraavalla tavalla:

Työpöytäohjelmat (paikallisesti asennetut): Työpöytäohjelmat ovat sinun tai paikallisen tietokoneen järjestelmänvalvojan asentamia ja niillä on aina pääsy käyttäjän tietoihin Lyncin hallitun ohjelmointirajapinnan kautta. Älä koskaan asenna ohjelmia, joihin et luota.

Verkossa sijaitsevat ohjelmat: Internetin tai intranetin kautta toimivilla ohjelmilla saattaa myös olla pääsy käyttäjän tietoihin Lyncin hallitun ohjelmointirajapinnan kautta. Jos haluat, että tietyt ohjelmat eivät pääse käsiksi tietoihisi tietämättäsi, paikallisen tietokoneen järjestelmänvalvojan tulee lisätä näiden ohjelmien URL-osoite Internet Explorerin luotettujen sivustojen luetteloon.

Lyncin laajennukset: Lyncissä kehittäjät voivat laajentaa Lync-kokemusta upottamalla ohjelman Lync-keskusteluikkunaan. Tällä ohjelmalla on myös pääsy Lync-tietoihin Lyncin hallitun ohjelmointirajapinnan kautta. Tässä tapauksessa tietokoneen järjestelmänvalvojan on täytynyt rekisteröidä laajennusohjelma yhdessä Lync-asiakassovelluksen kanssa. Rekisteröinti antaa ohjelmalle pääsyn myös Lyncin hallittuun ohjelmointirajapintaan.

Erityishallinta koskien sijainnin nimeä: Lisävarotoimena järjestelmänvalvojallasi on mahdollisuus sallia tai estää kolmannen osapuolen ohjelmien pääsy Lyncin Sijainnin nimi -kenttään tai antaa loppukäyttäjän (sinun) päättää tästä. Oletusarvoisesti kolmannen osapuolen ohjelmilla on pääsy sijaintitietoihin. Voit hallita tätä asetusta seuraavasti:

 1. Valitse Työkalut-valikosta Asetukset.

 2. Valitse Henkilökohtainen-välilehdessä Omien tietojen hallinta.

 3. Muokkaa valintaruutuja tarvittaessa.

 4. Valitse OK.

Outlookin online-kokousapuohjelma

Tietoja tästä ominaisuudesta: Tämä on Lyncin kanssa asennettu Outlook-apuohjelma, jonka avulla käyttäjät voivat ajoittaa ja mukauttaa online-kokouksia.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai uudelleenlähettäminen: Seuraavat tiedot tallennetaan tietokoneellesi. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

 • Järjestäjän nimi

 • Osallistujien nimet

 • Esittäjien nimet

 • Sähköpostiosoitteiden luettelo

 • Kokouksen aihe ja kokoukseen liittyviä tietoja (kuten alkamis- ja päättymisaika, neuvottelutunnus ja tunnuskoodi sekä käyttäjän vastaajatiedot ja puhelinneuvottelupalvelun tarjoajan tiedot)

 • Kaikki käyttäjän Microsoft Exchange -välityspalvelimet (X400-X500-osoitteet, Exchange Unified Messaging (UM) -osoitteet ja SIP-osoite sekä puhelinvastaajan ja Exchange UM–vastaajan URI-osoitteet)

 • Kokouksen sijaintitiedot

Tietojen käyttäminen:

Edellä kuvattuja tietoja käytetään vain kokouksen ajoittamiseen ja siihen liittyvään kirjaamiseen Asiakkaan kirjaaminen -kohdassa kuvatulla tavalla. Tiedot käsitellään ajoittamista varten tietokoneen muistissa ja tallennetaan paikallisen tietokoneesi rekisteriin. Näin tiedot ovat nopeasti käytettävissäsi.

Huomautus:  Tiedostot jaetaan Lyncin hallittuun ohjelmointirajapintaan ja Lync Serveriin.

Valinta ja hallinta:

Kirjaaminen on oletusarvoisesti pois käytöstä. Jos yrityksesi sallii kirjaamisen, voit ottaa kirjaamisen käyttöön tai poistaa sen käytöstä valitsemalla Asetukset -> Kirjaaminen.

Vertaistiedostonsiirto

Tietoja tästä ominaisuudesta: Lync-käyttäjät voivat siirtää tiedostoja keskenään kahden osapuolen pikaviestikeskusteluissa (ei kokouksissa).

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai uudelleenlähettäminen: Tiedosto siirretään suoraan Lync-ohjelmien välillä. Käyttäjät voivat halutessaan aloittaa tiedostonsiirron ja vastaanottaa lähetetyn tiedoston. Tiedoston vastaanottajan tulee erikseen suostua ottamaan tiedosto vastaan. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttäminen: Vertaistiedostonsiirto-ominaisuuden avulla käyttäjät voivat lähettää tiedostoja keskenään reaaliajassa pikaviestikeskustelun aikana.

Valinta ja hallinta:

Yrityksen järjestelmänvalvoja voi ottaa tämän ominaisuuden valitsemiensa käyttäjien käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Sinun on hyväksyttävä tai hylättävä toisen käyttäjän tiedostonsiirtopyyntö.

Henkilökohtainen kuva

Tietoja tästä ominaisuudesta: Henkilökohtainen kuva näyttää sekä oman kuvasi että muiden yrityksen työntekijöiden kuvat.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai uudelleenlähettäminen: Henkilökohtaisen kuvan jakamiseen liittyvät asetukset kerätään kuvan ja sen verkko-osoitteen näyttämistä ja jakamista varten. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttäminen: Tietoja käytetään käyttötuntuman mukauttamiseen ja kuvien jakamiseen muiden käyttäjien kanssa.

Valinta ja hallinta:

Yrityksen järjestelmänvalvoja voi:

 • määrittää, jakavatko käyttäjät kuvia alun perin oletusarvoisesti vai eivät Voit poistaa tämän.

 • määrittää käyttäjän lataaman kuvan enimmäiskoon

 • määrittää, millaisia kuvia voi käyttää.

Voit muuttaa seuraavia henkilökohtaisen kuvan asetuksia:

 • Näytä yhteyshenkilöiden valokuvat: Määrittää, näytetäänkö kuvat Lyncissä.

 • Älä näytä kuvaani: Julkaisee arvon tavoitettavuustiedoissa, jolloin tavoitettavuustietojasi tarkastelevat henkilöt näkevät kuvasi tai eivät näe sitä. Jos yhteyshenkilöillesi ei ole tätä arvoa, he käyttävät järjestelmänvalvojan oletusarvoa (katso yllä).

 • Yrityksen oletuskuva: Jos järjestelmänvalvoja tarjoaa tavan muokata Active Directory -kuvaa, voit vaihtaa Active Directoryn kuvan. Muutokset näkyvät Lyncissä 48 tunnin kuluessa. Lyncissä on myös linkki Microsoft SharePointin MySite -profiiliin ja kuvaan tehdyt muutokset saattavat vaikuttaa Active Directoryyn järjestelmänvalvojan määrityksistä riippuen.

Tavoitettavuus- ja yhteystiedot

Tietoja tästä ominaisuudesta: Tavoitettavuus- ja yhteystietojen avulla voit katsella muiden käyttäjien (sekä organisaation sisä- että ulkopuolella) julkisia tietoja ja muut käyttäjät näkevät omat julkiset tietosi, kuten tavoitettavuus- ja sijaintitiedot, tehtävänimikkeen, puhelinnumeron sekä muistiinpanot. Järjestelmänvalvoja voi myös määrittää Outlook ja Exchange Serverin yhteiskäytön, jolloin poissaoloviestit ja muut tilatiedot (esimerkiksi Outlook-kalenteriin merkityt kokoukset) näkyvät.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai lähettäminen: Voit muodostaa yhteyden Lync Serveriin kirjautumistilan sähköpostiosoitteesi ja salasanasi avulla. Sinä voit tai järjestelmänvalvojasi voi julkaista tavoitettavuustilaasi ja yhteystietojasi koskevia tietoja, jotka liittyvät sisäänkirjautumiseesi. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttö: Muut Lyncin käyttäjät ja ohjelmat voivat käyttää tavoitettavuus- ja yhteystietojasi määrittääkseen julkaistun tilasi ja tietosi, jotta yhteyden ottaminen sinuun on helpompaa.

Valinta ja hallinta: Voit valita, mitkä tiedoistasi ovat julkisia. Järjestelmänvalvoja voi myös määrittää julkiset tiedot puolestasi. Jos järjestelmävalvoja ei ole poistanut käytöstäsi julkisten tietojen hallintaoikeuksia, voit muuttaa asetuksia milloin tahansa seuraavasti:

 1. Valitse Työkalut-valikosta Asetukset.

 2. Kirjoita Henkilökohtainen-välilehden Oma tili -kohtaan kirjautumisosoite. Voit Lisäasetukset-painikkeen avulla kirjoittaa sen palvelimen nimen, johon haluat yhdistää.

 3. Voit tarkastella järjestelmänvalvojasi julkaisemia puhelinnumerotietoja Puhelimet-välilehdessä. Voit myös lisätä numeroita ja valita, mitkä niistä julkaistaan muiden käyttäjien nähtäviksi.

 4. Jos yrityksen järjestelmänvalvoja on ottanut tietosuojatilan käyttöön, voit muuttaa yhteistietoluettelossa olevien yhteishenkilöiden kanssa jaettavien tavoitettavuustietojesi asetuksia valitsemalla sopivan vaihtoehdon Tila-välilehdessä.

 5. Valitse OK.

Voit myös asettaa tietosuojatasot, jos haluat määrittää, mitä kukin käyttäjä voi nähdä tavoitettavuustasosi ja -tietojesi mukaan. Tee seuraavat toimet:

 1. Napsauta yhteyshenkilöä hiiren kakkospainikkeella.

 2. Valitse Muuta tietosuojatasoa.

 3. Valitse käyttäjälle sopiva käyttöoikeustaso.

Kysely

Tietoja tästä ominaisuudesta: Lync-käyttäjät voivat laatia kyselyn ja kerätä osallistujilta nimettömiä vastauksia online-kokousten ja -keskustelujen aikana.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai uudelleenlähettäminen: Yksittäiset äänet ovat nimettömiä. Esittäjät näkevät koostetut kyselyn tulokset ja kuka tahansa esittäjä voi näyttää ne kaikille osallistujille. Kyselyt tallennetaan Lync Serveriin yrityksen järjestelmänvalvojan määrittämän kokouksen sisällön vanhentumiskäytännön mukaisesti. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttäminen: Kyselyominaisuus parantaa yhteistyön laatua antamalla esittäjille mahdollisuuden saada nopeasti kuva osallistujien mielipiteistä.

Valinta ja hallinta:

 • Esittäjät voivat rajoittaa kyselyn käytettävyyttä osallistujan roolin (järjestäjä, esittäjä, kaikki) mukaan, kun kyselyä ei näytetä parhaillaan kaikille osallistujille. Jos kysely ei ole käytettävissäsi, se ei myöskään näy sisältöluettelossasi, kun sitä ei jaeta parhaillaan, eikä kyselyä voi tallentaa paikalliseen tietokoneeseesi.

 • Esittäjät voivat avata tai sulkea äänestyskyselyn ja poistaa kyselyn vastaukset milloin tahansa.

PowerPoint-yhteistyö

Tietoja tästä ominaisuudesta: Lync-käyttäjät voivat näyttää, tarkastella ja lisätä PowerPoint-esityksiä online-keskustelun tai -kokouksen aikana.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai uudelleenlähettäminen:

Toimesi ohjaavat tätä ominaisuutta – oletpa sitten lataamassa tai katselemassa läpi PowerPoint-esitystä tai liittämässä siihen huomautuksia. Kaikki keskustelussa tai kokouksessa näytetyt tiedostot lähetetään kaikille kokouksen osallistujille, ja he voivat hakea ne suoraan tietokoneensa kansiosta. Tiedoston omistaja tai esittäjä voi rajoittaa muita tallentamasta tiedostoa, mutta tämä ei estä heitä hakemasta tai näkemästä sitä.

PowerPoint-tiedostot tallennetaan Lync Serveriin yrityksen järjestelmänvalvojan määrittämän kokouksen sisällön vanhentumiskäytännön mukaisesti. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttäminen: PowerPoint-yhteistyön avulla keskustelun osallistujien on helpompi pitää tehokkaita esityksiä ja saada palautetta niistä.

Valinta ja hallinta:

 • Esittäjät voivat rajoittaa huomautusten tekemisoikeuksia osallistujan roolin (vain esittäjät, kaikki tai ei kukaan) mukaan seuraavasti:

  1. Valitse keskusteluikkunan Liittymistiedot ja kokousasetukset -valintaikkunassa Kokousasetukset.

  2. Valitse avattavan Huomautusten oikeudet -luettelon Oikeudet-kohdassa haluamasi asetus.

  3. Valitse OK.

 • Esittäjät voivat rajoittaa osallistujia katsomasta dioja, joita ei esitetä parhaillaan seuraavasti:

  1. Valitse Liittymistiedot ja kokousasetukset -valintaikkunassa Kokousasetukset.

  2. Valitse Oikeudet-kohdan avattavasta Näytä yksityisesti -luettelosta haluamasi asetus.

  3. Valitse OK.

Huomautus:  Valitse ilmoitus ja kirjoita teksti tähän. Voit myös määrittää sen AlertPosition-ominaisuuden.

Huomautus: Oikeus voidaan asettaa osallistujan roolin (vain esittäjät, kaikki tai ei kukaan) mukaan

 • Esittäjät voivat rajoittaa PowerPoint-esityksen käytettävyyttä osallistujan roolin (järjestäjä, esittäjät tai kaikki) mukaan, kun PowerPoint-esitystä ei jaeta parhaillaan. Jos PowerPoint-esitys ei ole käytettävissä, se ei näy sisältöluettelossasi, kun sitä ei jaeta parhaillaan, eikä sitä voi tallentaa tietokoneeseesi.

Tietosuojatila

Tietoja tästä ominaisuudesta: Tietosuojatila on asetus, jonka avulla voit jakaa tavoitettavuustietosi (esimerkiksi käytettävissä, varattu, älä häiritse jne.) vain yhteystietoluettelossasi olevien henkilöiden kanssa.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai uudelleenlähettäminen: Kun tietosuojatila otetaan käyttöön, Lync siirtyy tilaan, jossa voit muuttaa käyttäjäasetuksia siten, että tavoitettavuustietosi jaetaan vain yhteystietoluettelossasi olevien henkilöiden kanssa. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttäminen: Tämän tilan asetuksella määritetään, miten tavoitettavuustiedot jaetaan.

Valinta ja hallinta:

 • Kun tietosuojatila on järjestelmänvalvojan asetuksen mukaan käytössä palvelimessa, voit valita Asetukset-valintaikkunan Tila-välilehdessä, haluatko kaikkien näkevän tavoitettavuustietosi (vakiotila) vai haluatko vain yhteyshenkilöidesi näkevän ne (tietosuojatila).

 • Jos vakiotila on järjestelmänvalvojan asetuksen mukaan käytössä palvelimessa, et voi vaihtaa sitä tietosuojatilaksi. Jos et halua tietosuojatilaa käyttöön, voit valita etukäteen asetuksen siten, että vaikka järjestelmänvalvoja myöhemmin ottaisi käyttöön tietosuojatilan, asetuksesi eivät muutu kirjautuessasi Lynciin.

Tallentaminen

Tietoja tästä ominaisuudesta:

Tämän ominaisuuden avulla esittäjät voivat tallentaa Lync-istunnon kaikki tiedot, mukaan lukien kokouksen osallistujat, äänen, videon ja sisällön, kuten pikaviestikeskustelut, ohjelman jakamisen, PowerPoint-esitykset, kyselyn, tiivistelmät sekä luonnoslehtiöt. Kun järjestäjä tai muut esittäjät keskeyttävät tai lopettavat tallentamisen, sillä ei ole vaikutusta muihin käynnissä oleviin tallennuksiin.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai uudelleenlähettäminen:

Jos esittäjät tallentavat tietoja, tallenne tallennetaan heidän tietokoneeseensa. Tallenteista luodut lisävideotiedostot tallennetaan oletusarvoisesti esittäjän paikalliseen tietokoneeseen, mutta ne voidaan tallentaa myös toiseen tietokoneeseen tallennusta tekevän esittäjän määritysten mukaan. Kun käyttäjät lataavat sisältöä kokoukseen, he saavat oikeuden lisätä kyseisen sisällön käyttäjien luomiin tallenteisiin.

Jos tallennuksen julkaisuvaiheessa tapahtuu virheitä, tallenteeseen on saattanut vahingossa tulla mukaan pysäytetyn tilan aikana tallentuneita tietoja. Jos jokin osa julkaisuvaiheessa epäonnistuu (katso tallenteiden hallinnan varoitus), tallenteita ei kannata jakaa muille, vaikka niitä pystyisikin toistamaan jossain muodossa.

Tietojen käyttäminen:

Tallennusmahdollisuus on oletusarvoisesti pois käytöstä, ja vain yrityksen järjestelmänvalvoja voi ottaa sen käyttöön.

Valinta ja hallinta:

Tallennusmahdollisuus on oletusarvoisesti pois käytöstä, ja vain yrityksen järjestelmänvalvoja voi ottaa sen käyttöön. Jos ominaisuus on käytössä kokouksissa, kuka tahansa kokouksen esittäjä voi aloittaa tallennuksen. Kun esittäjä aloittaa tallennuksen, ilmoitus tallennuksen aloituksesta tulee osallistujille, joilla on yhteensopivat ohjelmat ja laitteet. Tallennettavan istunnon osallistujat, joiden (seuraavassa luetellut) ohjelmat tai laitteet eivät sovi yhteen tämän ominaisuuden kanssa, ovat mukana tallenteessa, mutta eivät näe tallennusilmoitusta.

Yhteensopimattomia ohjelmia ovat muun muassa:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • Microsoft Office Communicator 2007

 • Microsoft Office Communicator Web Access (2007 R2 -julkaisu)

 • Microsoft Office Communicator Web Access (2007-julkaisu)

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant

Yhteensopimattomia laitteita ovat muun muassa:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 Phone Edition

Riippumatta käytetystä laitteesta tai ohjelmasta, kokouksen tai keskustelun ajan koko näytöltä videota katsovalle osallistujalle ei ilmoiteta tallennuksen alkamisesta, ennen kuin hän palaa keskusteluikkunaan.

Osaamisalueiden hakutoiminto

Tietoja tästä ominaisuudesta: Tämän ominaisuuden avulla voit etsiä yrityksesi henkilöistä minkä tahansa Microsoft SharePoint -palveluihin kuuluvan ominaisuuden perusteella (esimerkiksi nimi, sähköposti, taidot, erikoistumisalue jne.) Tämä ominaisuus on käytettävissä vain, jos yrityksen järjestelmänvalvoja käyttää SharePointia ja on ottanut käyttöön Lyncin ja SharePointin yhteiskäytön.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai uudelleenlähettäminen: Lynciin syötetty haku lähetetään yrityksen SharePoint-palvelimeen. Lync käsittelee SharePointin vastauksen ja näyttää hakutuloksen ja siihen liittyvät tiedot. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttäminen: Käyttäjän syöttämät tiedot lähetetään SharePointille, mutta hakutulokset näytetään Lyncissä.

Valinta ja hallinta:

Vain Lync Server -järjestelmänvalvojat voivat ottaa tämän ominaisuuden käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

Yhdistetty yhteystietosäilö

Tietoja tästä ominaisuudesta: Yhdistetty yhteystietosäilö koostuu kolmesta pääominaisuudesta:

 • Haun yhdistäminen – Tämä ominaisuus koostaa Outlookin ja yleisen osoitteiston tiedot yhteen käyttämällä samanlaisten sähköpostiosoitteiden ja/tai käyttäjätunnusten tunnistusta.

 • Yhteystietojen yhdistäminen – Tämä ominaisuus koostaa Outlookin ja yleisen osoitteiston tiedot yhteen käyttämällä samanlaisten sähköpostiosoitteiden ja/tai käyttäjätunnusten tunnistusta. Kun se on havainnut vastaavuuden, Lync koostaa tiedot kolmesta eri lähteestä (Outlook, yleinen osoitteisto ja tavoitettavuustiedot). Kun se on havainnut vastaavuuden, Lync koostaa tiedot kolmesta eri lähteestä (Outlook, yleinen osoitteisto ja tavoitettavuustiedot).

 • Outlook-yhteystietojen luominen Lync-yhteystiedoille (yhteystietojen synkronointi) – Lync luo Outlook-yhteystiedot kaikille käyttäjän yhteystiedoille Yhteystiedot-oletuskansioon, jos käyttäjän sähköpostilaatikko on Microsoft Exchange Server 2010:ssä tai uudemmassa versiossa. Kun jokaisella Lync-yhteystiedolla on Outlook-yhteystieto, käyttäjä voi päästä käsiksi Lync-yhteystietoihin Outlookin, Outlook Web Accessin ja Exchangen kanssa yhteystiedot synkronoivien mobiililaitteiden kautta.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai uudelleenlähettäminen: Lync koostaa yhteystiedot tavoitettavuustiedoista, Active Directorysta ja Outlookista. Tietoja käytetään sisäisesti Lyncissä. Luodessaan Outlook-yhteystietoja Lync kirjoittaa tavoitettavuustietojen, Active Directoryn ja Outlookin yhteystiedot Exchangelle. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttäminen: Tavoitettavuustiedoista, Active Directorysta ja Outlookista peräisin olevat yhteystiedot näkyvät Lyncin käyttöliittymässä (yhteystietoluettelo, yhteystietokortti, hakutulokset ja niin edelleen). Nämä tiedot voidaan kirjoittaa myös Exchangeen käyttämällä yhteystietojen synkronointia (kolmas kohta edellä olevassa luettelossa).

Valinta ja hallinta:

Voit ottaa yhteyshenkilön synkronoinnin käyttöön tai poistaa sen käytöstä seuraavasti:

 1. Valitse Työkalut-valikosta Asetukset.

 2. Muokkaa Henkilökohtainen-välilehden Omien tietojen hallinta -kohdan valintaruutuja tarvittaessa.

 3. Valitse OK.

Käyttäjäasetus – Käyttäjäasetus Microsoft Exchange tai Microsoft Outlook -ohjelmille löytyy Omien tietojen hallinta -kohdan Lync - Asetukset -valintaruudusta.

Äänenlaadun parannukset

Tietoja tästä ominaisuudesta: Lync lähettää ilmoituksen käyttäjälle, jonka avulla käyttäjä voi auttaa parantamaan puhelunsa äänenlaatua, jos ohjelma huomaa puhelun aikaisen ongelman laitteessa, verkossa tai tietokoneessa.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai uudelleenlähettäminen: Jos puhelusi äänenlaatu on huono laitteesi ääniasetusten vuoksi (esimerkiksi kaiku tai melu), Lync ilmoittaa siitä sinulle ja muille puheluun osallistuville. Muille käyttäjille näytetään ilmoitus, jossa kerrotaan, että äänenlaatu on huono käyttämäsi laitteen vuoksi. Käyttäjät eivät tiedä, mitä laitetta käytät. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttäminen: Puhelun aikana muille lähetetyt tiedot auttavat heitä parantamaan puhelunlaatua. Esittäjät voivat esimerkiksi vaimentaa linjasi, jos vain kuuntelet puhelua.

Valinta ja hallinta: Lync ei salli, että puhelun laatuilmoitukset poistetaan käytöstä.

Luonnoslehtiö-yhteistyö

Tietoja tästä ominaisuudesta: Tämän ominaisuuden avulla voit jakaa virtuaalisia luonnoslehtiöitä Lyncissä ja lisätä niitä online-kokousten ja -keskusteluiden aikana.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai uudelleenlähettäminen: Luonnoslehtiöön tehdyt huomautukset näkyvät kaikille osallistujille. Luonnoslehtiöt on tallennettu Lync Serveriin kokouksen sisällön vanhentumiskäytännön mukaisesti. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttäminen: Luonnoslehtiöominaisuus helpottaa yhteistyön tekemistä, kun kokouksen osallistujat voivat keskustella ideoista, pitää aivoriihiä, kirjoittaa muistiinpanoja ja niin edelleen.

Valinta ja hallinta:

Esittäjät voivat rajoittaa luonnoslehtiön käytettävyyttä osallistujan roolin (järjestäjä, esittäjä, kaikki) mukaan, kun luonnoslehtiötä ei näytetä parhaillaan kaikille osallistujille. Jos luonnoslehtiö ei ole käyttäjän käytettävissä, hän ei voi nähdä luonnoslehtiötä sisältöluettelossaan eikä voi tallentaa sitä tietokoneeseensa.

Sivun alkuun

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×