Microsoft Lync Server 2013:n tietosuojatietojen liite

Päivitetty viimeksi helmikuussa 2013

Sisällys

Tämä sivu on Microsoft Lync -tuotteiden tietosuojatietojen liite. Lue sekä Microsoft Lync -tuotteiden tietosuojatiedot että tämä liite, jotta ymmärtäisit tiettyä Microsoft Lync -ohjelmaa tai -palvelua koskevat tietojenkeräys- ja käyttötavat.

Tässä tietosuojatietojen liitteessä käsitellään yrityksesi Microsoft Lync 2013 -tietoliikenneohjelmiston käyttöönotto ja käyttö. Jos yrityksesi käyttää Lync Serveriä verkkoratkaisun tai -palvelun osana (toisin sanoen jos kolmas osapuoli [esimerkiksi Microsoft] ylläpitää palvelimia, joissa ohjelmisto toimii), tiedot siirretään kyseiselle kolmannelle osapuolelle. Lisätietoja kolmannelle osapuolelle välitettyjen tietojen käytöstä saat yrityksen järjestelmänvalvojalta tai palveluntarjoajaltasi.

Arkistointi

Tietoja tästä ominaisuudesta: Organisaatiot, joiden täytyy noudattaa lainmukaisia, alaan kohdistuvia tai yhtiön sisäisiä säilytysvaatimuksia, hyötyvät arkistoinnista, jonka avulla voidaan säilöä tiettyjä Lync-keskusteluita ja -käyttötietoja, jotka tukevat näitä vaatimuksia.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai uudelleenlähettäminen: Arkistointi säilyttää vertaisviestikeskustelujen ja usean osallistujan pikaviestikeskustelujen sisällöt, kokousten sisällöt, mukaan lukien ladatun sisällön (esimerkiksi tiivistelmät) ja tapahtumaan liittyvän sisällön (esimerkiksi liittyminen, poistuminen, lataaminen, jakaminen ja muutokset näkyvyydessä) yrityksen järjestelmänvalvojan määrittämälle palvelimelle. Vertaistiedostonsiirtoja, vertaiskeskustelujen ääntä/videota, sovellusten jakamisia vertaiskeskustelun aikana, kokousten huomautuksia ja äänestyksiä ei voida arkistoida. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttäminen: Sallii organisaation arkistoida sisältöä lainmukaisten, alaan kohdistuvien tai yhtiön sisäisten säilytysvaatimusten mukaisesti.

Valinta ja hallinta: Arkistointi on oletusarvoisesti pois käytöstä. Käyttäjä ei voi hallita tätä ominaisuutta, vain yrityksen järjestelmänvalvoja voi.

 • Päivitä Asetusten näyttö ja arkistointi -asetussivulla Arkistointikäytäntö- ja Arkistoinnin kokoonpano -kohdat.

Exchange-integroinnin valitseminen käyttöön:

 • Valitse Asetusten näyttö ja arkistointi -asetussivu ja päivitä Arkistoinnin kokoonpano -asetus.

Huomautus: Kun Exchange-integrointi on valittu käyttöön, Microsoft Exchange Server 2010:tä tai uudempaa versiota käyttäviä käyttäjiä on hallittava Exchangen ohjauspaneelista.

Toimintasyöte

Ominaisuuden tarkoitus: Toimintasyötteiden ansiosta loppukäyttäjät näkevät yhteyshenkilöidensä "yhteisöpäivitykset" yhteystietoluetteloissaan. Loppukäyttäjät voivat näyttää muille käyttäjille uusimmat henkilökohtaiset huomautukset ja oman kuvan, tehtävänimikkeen tai toimipaikan sijainnin muutokset.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Loppukäyttäjät voivat julkaista seuraavat tiedot Microsoft Lync 2013:ssa tavoitettavuustietojen avulla:

 • työkuvan päivittymisajankohta (yrityksen hakemistosta, joka voi olla esimerkiksi Active Directory -toimialueen palvelut)

 • verkkokuva (jonka loppukäyttäjä lataa palveluun muiden nähtäväksi) ja päivittymisajankohta

 • tehtävänimikkeen muuttumisen ajankohta ja nimike (yrityshakemistosta)

 • toimipaikan sijainnin vaihtumisen ajankohta ja toimipaikan sijainti (yrityshakemistosta)

 • viimeisten julkaistujen huomautusten historia

 • poissa-ilmoitus Microsoft Exchange Serveristä.

Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttö: nämä tiedot jaetaan sellaisten käyttäjän yhteystietoluettelon henkilöiden kanssa, jotka tarkastelevat toimintasyötettään ja jotka on määritetty Ystävät ja sukulaiset-, Työryhmä-, Työtoverit- tai Ulkoiset yhteyshenkilöt -tietosuojatasoihin.

Valinta/hallinta: Yrityksen järjestelmänvalvoja voi määrittää PersonalNoteHistoryDepth-inband-asetuksen. Se määrittää, kuinka monta loppukäyttäjän huomautusta säilytetään. Jos asetus on 0, huomautushistoriaa ei ylläpidetä ja vain nykyinen huomautus tallennetaan (samalla tavalla kuin aiemmissa versioissa). Kukin käyttäjä voi myös olla julkaisematta mitään tietoja toimintasyötteessään valitsemalla kyseisen asetuksen Lync-asiakassovelluksen Asetukset-valintaikkunasta.

Osoitteistopalvelu

Tietoja tästä ominaisuudesta: osoitteistopalvelu mahdollistaa yhteystietojen hakemisen Lync Server -asiakassovelluksista, kuten Lync 2010 ja uudemmista työpöytäsovelluksista ja Lyncin mobiiliversioista.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Loppukäyttäjä antaa hakumerkkijonon, jonka perusteella vastaavuuksia etsitään osoitteistotietokannasta tai ladattavista osoitteistotiedostoista. Kaikki hakumerkkijonoa vastaavat tietueet palautetaan asiakasohjelmaan.

Tietojen käyttö: hakumerkkijonojen tietojen perusteella etsitään niitä vastaavia tietueita.

Valinta/hallinta: Osoitteistopalvelu on oletusarvoisesti käytössä. Tätä toimintoa ei voi poistaa käytöstä.

Puhelujen hyväksynnän hallinta

Ominaisuuden tarkoitus: puhelujen hyväksynnän hallinnan avulla yritysten järjestelmänvalvojat voivat hallita WAN-linkin Lync Server-ääni-/videotietoliikenteen määrää.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Puhelujen hyväksynnän hallinta kerää, käsittelee ja vastaanottaa soittajan ja puhelun vastaanottajan IP-osoitteet, päätepisteen sijaintitiedot (yrityksen verkon sisä- vai ulkopuolella) sekä tietoja siitä, onko puhelu organisaation ulkopuolinen. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttö: näiden tietojen perusteella yrityksen järjestelmänvalvoja voi hallita sitä, kuinka yritys käyttää tiettyä WAN-linkkiä Lync Serverin ääni-/videopuheluissa.

Valinta/hallinta: Puhelujen hyväksynnän hallinta on oletusarvoisesti poistettu käytöstä. Yrityksen järjestelmänvalvoja voi ottaa sen käyttöön Lync Serverin ohjauspaneelin Verkkomääritykset-asetussivulla ja päivittämällä Yleinen kaistanleveyden hallintakäytäntö -kohdan.

Huomautus: Puhelujen hyväksynnän hallintatoiminnot voivat vaikuttaa hätänumeroihin (hätänumerot voidaan reitittää väärään runkoon).

Puhelutietojen arkistoihin liittyvä tietojen kerääminen ja raportointi

Ominaisuuden tarkoitus: puhelutietojen arkistoihin liittyvä tietojen kerääminen ja raportointitoiminto kerää ja raportoi tietoja vertaisyhteyksistä ja kokouksista, jotka on toteutettu Lync Serverin avulla.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Jos toiminto on käytössä, kaiken vertaistietoliikenteen ja kaikkien kokousten tiedot tallennetaan toiminnon arkistotietokantaan. (Sisältöä ei tallenneta.) Arkistotiedot tallennetaan koko yrityksessä käyttöönotettuun Valvontapalvelin-tietokantaan ja raportoidaan käyttämällä tavanomaisia Valvontapalvelin-raportteja. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttö: puhelutietojen arkistotietojen avulla voidaan tarkastella organisaatiossa toteutunutta vertaistietoliikennettä ja kokousten historiatietoja.

Valinta/hallinta: Puhelutietojen arkistointi on oletusarvoisesti käytössä. Yrityksen järjestelmänvalvojan on kuitenkin asennettava valvontapalvelin, joka on yhdistetty Valvontapalvelin-taustatietokantaan, jotta puheluiden arkistotietoja voidaan kerätä. Yrityksen järjestelmänvalvoja voi ottaa käyttöön tavanomaisia Valvontapalvelin-raportteja tai luoda mukautettuja raportteja tekemällä kyselyjä Valvontapalvelin-tietokantaan.

Puheluiden delegointi

Tietoja tästä ominaisuudesta: Puheluiden delegoinnin avulla käyttäjät voivat määrittää yhden tai useamman henkilön (edustajan), joka voi soittaa tai vastaanottaa puheluita ja aloittaa online-kokouksen tai liittyä siihen heidän puolestaan.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai lähettäminen: Edustajia valittaessa käyttäjän tulee antaa edustajan yhteystiedot määritysprosessin aikana. Edustajiksi määritetyt käyttäjät saavat ilmoituksen, että joku heidän organisaatiossaan on määrittänyt heidät edustajaksi. Kun edustaja vastaa puheluun hänet nimittäneen henkilön puolesta, edustajan nimittänyt henkilö saa tästä tapahtumasta sähköposti-ilmoituksen. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttäminen: Lync käyttää edustajan yhteystietoja salliakseen heille puheluiden soittamisen ja niiden vastaanottamisen sekä kokousten sopimisen ja niihin liittymisen edustamansa henkilön puolesta.

Valinta/hallinta: Puhelun delegointi on oletusarvon mukaan pois käytöstä. Yrityksen järjestelmänvalvoja voi ottaa puheluiden delegoinnin käyttöön tai pois käytöstä organisaationsa sisällä määrittämällä EnableDelegation-asetukseksi Tosi.

Huomautus: Yrityksen järjestelmänvalvojat voivat määrittää Exchange-kalenterin edustajan synkronoinnin Lync Server 2010:n tai uudemman version kanssa. Jos ominaisuus on otettu käyttöön, Exchange-kalenterin edustajat, joilla on sopivat käyttöoikeudet (vähintään kirjoitusoikeudet ilman muokkausoikeuksia), lisätään automaattisesti Lynciin edustajiksi. Tämä ei kuitenkaan muuta soitonsiirtoasetuksia.

Soittajan tunnistetiedot

Ominaisuuden tarkoitus: Soittajan tunnistetietojen hallintatoiminnoilla hallitaan soitetulle osapuolelle näkyvää puhelinnumeroa. Yrityksen järjestelmänvalvoja voi halutessaan ohittaa soittajan tunnistetiedot lisäämällä vaihtoehtoisen puhelinnumeron, joka näkyy soittajan tunnuksena kaikissa organisaation tai tietyn numerosarjan lähtevissä puheluissa. Järjestelmänvalvoja voi määrittää soittajan tunnistetiedot esimerkiksi niin, että yrityksen yleinen puhelinnumero näytetään käyttäjän henkilökohtaisen työnumeron sijaan.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Käyttäjän puhelinnumero tai vaihtoehtoisesti lisätty puhelinnumero. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttö: Puhelua soitettaessa vastaanottajalle näytetään käyttäjän puhelinnumero tai vaihtoehtoinen numero (jos määritetty).

Valinta/hallinta: Piilota soittajan tunnus voidaan valita tai sen valinta voidaan poistaa Lync Serverin ohjauspaneelin Reitti-sivulla. Jos Piilota soittajan tunnus ei ole valittuna, soittajan puhelinnumero tulee näkyviin. Jos Piilota soittajan tunnus on valittuna, vastaanottavalle osapuolelle näkyvä vaihtoehtoinen puhelinnumero on määritettävä.

Soittavan osapuolen nimen näyttäminen

Ominaisuuden tarkoitus: Tämä näyttönimi sisältää loppukäyttäjän nimen siinä muodossa kuin se on tallennettu paikalliseen Lync Server -tietovarastoon (osoitteistopalveluun). Kun kyseessä on lähtevä puhelu, jonka loppukäyttäjä soittaa yleiseen puhelinverkkoon, toiminto lähettää mahdolliset näyttönimitiedot yleisen puhelinverkon uloslähtevään yhdyskäytävään / IP-PBX-järjestelmään / istunnon rajaohjaimeen.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Kun kyseessä on Lync Server -verkosta lähtevä puhelu, näyttönimi lähetetään yleisen puhelinverkon uloslähtevään yhdyskäytävään / IP-PBX-järjestelmään / istunnon rajaohjaimeen, jos Lync Serverissä ei ole näiden tietojen lähettämisen estäviä yksityisyysrajoituksia. Nämä tiedot voidaan tämän jälkeen näyttää puhelun vastaanottajaosapuolelle.

Tietojen käyttö: Tietoja käytetään, jotta puhelun vastaanottava osapuoli näkee soittavan osapuolen nimen soittavan osapuolen puhelinnumeron yhteydessä. Tätä ei ole tarkoitus pitää lopullisena.

Valinta/hallinta: Lync Serverissä ei tällä hetkellä ole tietosuojanhallintatoimintoja, joilla näyttönimitietojen toimittamista voitaisiin rajoittaa. Näyttönimi lähetetään aina palvelimesta. Tietyt yleisen puhelinverkon yhdyskäytävät / IP-PBX-järjestelmät / istunnon rajaohjaimet osaavat suodattaa tai korvata näyttönimitiedot puhelun suunnan (saapuvat/lähtevät) mukaan.

Asiakaspuolen kirjaaminen

Ominaisuuden tarkoitus: Asiakaspuolen kirjaamisen avulla kerätään tietoja, joita toisen tason tukihenkilöstö voi käyttää ongelmatilanteiden syyn määrittämiseen. Asiakaspuolen lokit tallennetaan paikallisesti käyttäjän tietokoneeseen.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai uudelleenlähettäminen: Kun asiakkaan kirjaaminen on käytössä, tietyt käyttötiedot kirjataan ja tallennetaan käyttäjän tietokoneelle. Nämä tiedot voivat sisältää kokouksen aiheet ja sijainnit, SIP (Session Initiation Protocol) -sanomat, Lync-keskusteluiden vastaukset, tietoja pikaviestien lähettäjästä ja vastaanottajasta, viestin kulkema reitti, käyttäjien yhteystietoluettelo ja tavoitettavuustiedot, sovellusten nimet, liitteet, Microsoft PowerPoint -tiedostot, luonnoslehtiöt, kyselyt ja jaetut yksittäiset kyselykysymykset ja luettelo valituista vastauksista. Asiakkaan tietoihin ei tallenneta Lync-keskusteluiden sisältöjä (pikaviestit, PowerPoint-diapinot, luonnoslehtiöiden sisällöt, muistiinpanot, äänestyksen yksityiskohdat jne). Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttäminen: Asiakkaan tietoihin tallennettuja tietoja voidaan käyttää käyttäjän auttamiseen tai niitä voidaan lähettää Microsoftille Lync-ongelmien ratkaisemisen avuksi.

Valinta/hallinta: Asiakkaan kirjaaminen on oletusarvoisesti poissa käytöstä. Yrityksen järjestelmänvalvoja voi ottaa tämän ominaisuuden käyttöön tai pois käytöstä yrityksensä sisällä määrittämällä ucEnableUserLogging-asetukseksi 1.

Hätänumerot (112)

Tietoja tästä ominaisuudesta: Jos yrityksen järjestelmänvalvoja on ottanut tämän ominaisuuden käyttöön, hätätilanteiden palveluiden avulla Lync voi toimittaa sijaintitiedot kolmannen osapuolen reitityspalvelulle, jonka asiakas on valinnut. Kolmannen osapuolen reitityspalvelu lähettää sijaintitiedot hälytyskeskukseen, kun hätänumero (112) valitaan. Jos ominaisuus on otettu käyttöön, hätäkeskukseen lähetetyt sijaintitiedot ovat ne, jotka yrityksen järjestyksenvalvoja on määrittänyt jokaiselle käyttäjälle erikseen (esimerkiksi rakennuksen ja toimiston numero) ja syöttänyt sijaintitietokantaan tai jos sijaintitietoa ei ole saatavilla, käyttäjät voivat myös itse syöttää sijaintinsa Sijainti-kenttään. Jos käyttäjä soittaa hätänumeroon käyttäessään Lynciä langattoman Internet-yhteyden kautta, hätäkeskukseen lähetetty sijaintitieto on vain summittainen, vaikka käyttäjä olisi normaalisti työpisteessään, koska sijaintitieto perustuu langattoman lähettimen signaalin päätepisteeseen. Kyseisen päätepisteen sijaintitieto on yrityksen järjestelmänvalvojan manuaalisesti syöttämä ja siten ei välttämättä ole käyttäjän todellinen sijainti. Toimiakseen täydellisesti tämä ominaisuus vaatii yritykseltä valtuutettujen palveluntarjoajien reitityspalvelua, ja kyseinen palvelu on käytössä vain Yhdysvalloissa.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai uudelleenlähettäminen: Lyncin keräämät sijaintitiedot määritetään sijaintitietopalvelimen kautta tulevien automaattisten sijaintitietojen tai käyttäjän itsensä manuaalisesti lisäämien sijaintitietojen perusteella. Nämä tiedot tallennetaan käyttäjän tietokoneen muistiin, joten kun hätänumeroon soitetaan, nämä sijaintitiedot lähetetään puhelun mukana tarkoituksena välittää puhelu oikeaan hätäkeskukseen ja antaa heille tieto summittaisesta sijainnista. Sijainti voidaan ilmoittaa myös lähettämällä pikaviestin paikalliselle turvallisuushenkilöstölle. Heidän puhelutietoihinsa tallennetaan sijaintitiedot hätäpuheluita varten. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttäminen: Sijaintitietoja käytetään, jotta puhelu voitaisiin reitittää oikeaan hätäkeskukseen ja lähettää pelastushenkilökuntaa mahdollisimman nopeasti. Tämä tieto voidaan lähettää myös yrityksen turvallisuushenkilöstölle ilmoituksena, jossa näkyy soittajan sijainti ja yhteystiedot.

Valinta/hallinta: Tämä ominaisuus on oletusarvoisesti pois käytöstä. Yrityksen järjestelmänvalvoja voi ottaa sen käyttöön.

Poissa käytöstä:

Hätänumerot on oletusarvoisesti poistettu käytöstä. Jos yrityksen järjestelmänvalvoja ottaa sen käyttöön, sijaintikäytäntöä voidaan muokata tai se voidaan poistaa aliverkoista ja/tai käyttäjiltä ja palveluntarjoajan reitityspalvelun toimittaminen voidaan keskeyttää.

Käytössä:

Hätänumeron käyttöönottavan sijaintikäytännön määritykset on tehtävä, minkä jälkeen ne on määritettävä joko siihen aliverkkoon, josta yhdistetyn viestinnän asiakkaat rekisteröityvät, käyttäjiin tai molempiin. Hätänumeroiden reitityspalvelu on hankittava palveluntarjoajalta ja palveluntarjoajan reititysyhteydet on määritettävä.

Huomautus: Yrityksen järjestelmänvalvoja voi rajoittaa hätäpuheluiden soittamismahdollisuuden vain käyttäjän työpisteeseen, joten käyttäjien kannattaa tarkistaa järjestelmänvalvojalta, kuinka laajalti hätäpuhelutoiminto on käytössä.

Sijainti-infrastruktuuri

Ominaisuuden tarkoitus: käyttäjän sijainti- ja aikavyöhyketiedot lasketaan ja jaetaan muiden kanssa tavoitettavuustoiminnon avulla.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Käyttäjän maantieteelliset sijaintitiedot kerätään jommallakummalla seuraavista menetelmistä: käyttäjä lisää tiedot manuaalisesti tai yrityksen sijaintitietopalvelin (LIS) täyttää tiedot automaattisesti. Loppukäyttäjän aikavyöhyke noudetaan niin ikään loppukäyttäjän tietokoneen Windows-käyttöjärjestelmästä. Kerättäviin sijaintitietoihin kuuluvat "kuvausmerkkijono" sekä muotoillut osoitetiedot. Kuvaus on mikä tahansa merkkijono, josta on hyötyä käyttäjän sijainnin määrittämisessä (esimerkiksi "Koti" tai "Työ"), ja muotoillut osoitetiedot ovat katuosoite (esimerkiksi Albertinkatu 22, 98052 Helsinki). Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttö: Sijainnin kuvaus ja aikavyöhyketiedot jaetaan muiden kanssa Lync-tavoitettavuustietojen välityksellä sen mukaan, kuinka käyttäjien tavoitettavuustietojen tietosuoja-asetukset on määritetty. Tiedot näkyvät yhteyshenkilön yhteystietokortissa. Huomaa, että muotoiltua osoitetta (katuosoite) ei ole jaettu yhteystietokortissa, mutta se voidaan siirtää pelastuspalvelun henkilökunnalle tilanteessa, jossa käyttäjä soittaa hätäpuhelun (esimerkiksi numeroon 112). (Lisätietoja on kohdassa Hätänumerot.)

Valinta/hallinta: Yrityksen järjestelmänvalvojalla on käytettävissään seuraavat hallintatoiminnot:

 • EnhancedEmergencyServicesEnabled: Jos arvo on Tosi, sijaintikentän sijaintinimitieto sekä sijaintivalintaikkuna ovat käytettävissä, kun käytät sijaintialuevalikon Aseta sijainti -valintaa. Jos asetus on Epätosi, sijaintikentän sijainnin nimen rajoitettu sijaintitieto on käytettävissä. Kun arvo on Tosi, sijaintitiedot jaetaan niin ikään hätäpuheluiden yhteydessä. Jos arvo puolestaan on Epätosi, tietoa ei jaeta hätäpuheluiden yhteydessä. Loppukäyttäjät eivät voi ohittaa tätä arvoa. Muistathan, että (LIS-palvelimesta noudettu tai käyttäjän lisäämä) sijainnin kuvaus jaetaan edelleen tavoitettavuustiedoissa riippumatta siitä, miten tämä asetus on määritetty.

 • UseLocationForE911Only: Jos arvo on Tosi, LIS-palvelimen sijaintitietoja ei jaeta automaattisesti tavoitettavuustiedoissa. Jos arvo on Epätosi, LIS-palvelimen sijaintitiedot jaetaan automaattisesti tavoitettavuustiedoissa.

 • PublishLocationDataDefault: Tämä ohjausobjekti määrittää oletustoimintatavan kaikille käyttäjille, jotka eivät ole erikseen määrittäneet sijaintikuvaustaan jaetuksi tai ei-jaetuksi tavoitettavuustiedoissa. Jos asetus on Tosi, sijaintitiedot jaetaan oletusarvon mukaan. Jos asetus on Epätosi, sijaintitietoja ei oletusarvon mukaan jaeta.

 • LocationRequired: Tämä asetus määrittää, pyydetäänkö loppukäyttäjiä lisäämään sijaintitietonsa. Mahdollisia arvoja on kolme: Kyllä, Vastuuvapausilmoitus ja Ei.

  • Kyllä – Näyttää Aseta sijainti -ilmoituksen punaisena, jos sijaintitietoja ei ole.

  • Vastuuvapauslauseke – Näyttää Aseta sijainti -ilmoituksen punaisena ja X-merkillä, jos sijaintitietoja ei ole. Loppukäyttäjät voivat tuoda vastuuvapauslausekkeen näkyviin napsauttamalla X-merkkiä. Huomautus: Jos yrityksen järjestelmänvalvoja valitsee tämän arvon, heidän on täytettävä vastuuvapauslausekkeen teksti.

  • Ei – Näyttää Aseta sijainti -ilmoituksen mustana, jos sijaintitietoja ei ole.

Lync Web App -palvelin

Ominaisuuden tarkoitus: Lync Web App -sovelluksen käyttäminen edellyttää, että Microsoft Lync Web App -verkko-osa otetaan käyttöön. Kyseessä on Microsoft Silverlight -selainlaajennukseen perustuva ohjelma, joka tuottaa kokouskäyttäjäkokemuksen.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Loppukäyttäjä todennetaan käyttäjän kirjautumisosoitteen, salasanan ja kokoustietojen perusteella, ennen kuin hänet yhdistetään kokoukseen. Ohjelman jakamisen ja työpöydän jakamisen tiedot jaetaan kokouksen kaikkien käyttäjien kanssa. Kokouksen kaikki osallistujat voivat tarkastella käyttäjän tavoitettavuus- ja yhteystietoja.

Tietojen käyttö: Käyttäjä todennetaan kirjautumisosoitteen, salasanan ja kokoustietojen perusteella, ennen kuin hänet yhdistetään kokoukseen.

Valinta/hallinta: Lync Web App -verkko-osa on oletusarvon mukaan käytössä.

Median ohituksen sijaintisidonnaisuus

Ominaisuuden tarkoitus: Median ohitus määrittää Lync Server -käyttäjän ja yleisen puhelinverkon yhdyskäytävän / IP-PBX-järjestelmän / istunnon rajaohjaimen paikallisen median päätepisteen IP-osoitteiden sijainnin, jota käytetään kyseiseen käyttäjään liittyvissä yleisen puhelinverkon puheluissa tai PBX-puheluissa. Jos nämä kaksi elementtiä sijaitsevat siten, että ne ovat hyvin yhteydessä toisiinsa, kaistarajoituksia ei ole ja median ohitus on otettu käyttöön, media ohittaa Lync Server Mediation Serverin ja kulkee suoraan Lync Server -käyttäjän ja yleisen puhelinverkon yhdyskäytävän / IP-PBX-järjestelmän / istunnon rajaohjaimen välillä. Puhelun signaali kulkee edelleen Lync Server -käyttäjältä Lync Server Mediation Serveriin ja yleisen puhelinverkon yhdyskäytävään / IP-PBX-järjestelmään / istunnon rajaohjaimeen.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Käyttäjän sekä yleisen puhelinverkon yhdyskäytävän / IP-PBX-järjestelmän / istunnon rajaohjaimen paikallisen oletusmedian päätepisteen IP-osoitteen sijainti määritetään vertaamalla kutakin paikallisen median IP-osoitetta ohitustunnukseen, joka on tallennettu Lync Serverin määrityssäilöön. Ohitustunnus on GUID-tunnus eikä se ole käyttövälityspalvelimen suodattama, joten se toimitetaan paitsi sisäisille myös ulkoisille käyttäjille ja organisaation ulkopuolisille käyttäjille. Tämä ominaisuus ei lähetä tietoja Microsoftille.

Tietojen käyttö: Jos Lync Server -käyttäjä ja yleinen puhelinverkon yhdyskäytävä / IP-PBX-järjestelmä / istunnon rajaohjain ovat samassa paikassa, kunkin elementin paikallisen oletusmedian IP-osoitteeseen liittyvä ohitustunnus on sama. Ohitustunnuksen vertaisyhteyden välityksellä vastaanottava osapuoli havaitsee, että tunnus on sama kuin oma ohitustunnus. Tällöin puhelun media voi ohittaa Mediation Serverin ja siirtyä suoraan Lync Server -käyttäjän ja yleisen puhelinverkon yhdyskäytävän / IP-PBX-järjestelmän / istunnon rajaohjaimen välillä.

Valinta/hallinta: Median ohitus on oletusarvoisesti poissa käytöstä sekä yleisesti että tietyn yleisen puhelinverkon yhdyskäytävän / IP-PBX-järjestelmän / istunnon rajaohjaimen kussakin yhdysjohdossa. Yrityksen järjestelmänvalvoja voi ottaa molemmat käyttöön yleisesti sekä tietyssä yhdysjohdossa alla eriteltyä kahta menetelmää käyttäen.

Lync Serverin ohjauspaneelista

 • Yleinen ohittaminen otetaan käyttöön valitsemalla Verkon määritys, kaksoisnapsauttamalla luettelon Yleinen-määritystä, valitsemalla Muokkaa yleisasetusta -sivulta Ota median ohitus käyttöön ja valitsemalla rakeisuus.

 • Yksittäisen yhdysjohdon ohitus otetaan käyttöön valitsemalla Äänen reititys, valitsemalla Yhdysjohdon määritys -välilehti, kaksoisnapsauttamalla nykyistä yhdysjohtoa ja valitsemalla Ota median ohitus käyttöön.

Microsoft Lync Server 2013 -hallintaliittymän käyttäminen

 • Yhdysjohdon median ohitus voidaan ottaa käyttöön New-CsTrunkConfiguration- tai Set-CsTrunkConfiguration-cmdlets-komennolla.

 • Yleinen median ohitus voidaan ottaa käyttöön New-CsNetworkMediaBypassConfiguration- ja Set-CsNetworkConfiguration-cmdlets-komennoilla.

Kokouksen liitteet

Tietoja tästä ominaisuudesta: Kokousten liitteiden avulla kokouksen järjestäjät voivat ladata ja jakaa tiedostoja muiden kokoukseen osallistuvien kanssa joko näyttämällä ne kokouksessa tai antamalla muiden ladata ne itselleen myöhemmin.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai uudelleenlähettäminen: Kokouksen järjestäjä lataa kokouksen liitteet ja ne tallennetaan Lync Serveriin. Yrityksen järjestelmänvalvoja määrittää, kuinka kauan liitteet säilyvät palvelimella. Ne ovat kokouksen järjestäjän ja muiden osallistujien ladattavissa, kunnes kokouksen järjestäjä poistaa ne tai järjestelmänvalvoja määrittää säilytysajan loppuneeksi. Silloin kokouksen liitteet poistetaan. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttäminen: Ladatut kokouksen liitteet jaetaan kokoukseen osallistuville, ja he voivat myös ladata ne itselleen. Liitteiden saatavuutta voidaan rajoittaa vain tietyille kokouksen osallistujarooleille (järjestäjä, esittäjät, kaikki). Jos liite ei ole saatavilla tietylle roolille, se ei näy kyseisessä roolissa olevan liiteluettelossa.

Valinta/hallinta: Kokousten liitteet ovat oletusarvoisesti käytössä. Yrityksen järjestelmänvalvoja voi ottaa tämän toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä minkä tahansa yksittäisen käyttäjän tai kaikkien käyttäjien osalta SalliTiedostonsiirto-käytännön avulla.

Vertaistiedostonsiirto

Tietoja tästä ominaisuudesta: Vertaistiedostonsiirron avulla Lync-käyttäjät voivat lähettää toisilleen tiedostoja kahdenvälisessä pikaviestikeskustelussa.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai uudelleenlähettäminen: Tiedosto siirretään suoraan tiedoston omistajalta keskustelun toiselle osallistujalle. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttäminen: Käyttäjät valitsevat aloittaa tiedostonsiirron ja vastaanottaa lähetetyn tiedoston. Tiedoston vastaanottajan tulee erikseen suostua ottamaan tiedosto vastaan. Vertaistiedostonsiirron avulla lähetettyjä tiedostoja ei tallenneta Lync Serveriin.

Valinta/hallinta: Vertaistiedostonsiirto on oletusarvoisesti käytössä. Yrityksen järjestelmänvalvoja voi ottaa tämän toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä minkä tahansa yksittäisen käyttäjän tai kaikkien käyttäjien osalta EnableP2PFileTransfer-Tiedostonsiirto-käytännön avulla.

Pysyvä ryhmäkeskustelu

Tietoja tästä ominaisuudesta: Pysyvän ryhmäkeskustelun avulla käyttäjät voivat tehdä yhteistyötä lähettämällä viestejä pysyvissä ryhmäkeskustelutiloissa. Tiedot tallennetaan palvelimelle, ja keskustelutilan jäsenillä on pääsy tietoihin, historiatiedot mukaan lukien. Pysyvän ryhmäkeskustelun avulla käyttäjät voivat käydä ryhmäkeskusteluja, etsiä keskusteluja, liittyä ja osallistua keskusteluihin, etsiä tietoa kaikista keskustelutiloista ja suodattimien avulla etsiä keskusteluja vain tietyistä aiheista.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai uudelleenlähettäminen: Pysyvä ryhmäkeskustelu tallentaa ryhmäkeskustelun sisällön yrityksen järjestelmänvalvojan määrittämälle palvelimelle. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttäminen: Pysyvä ryhmäkeskustelu on samalla tavalla pysyvä kuin "chatit", joissa keskustelu ei koskaan oikeastaan lopu, vaan keskustelun osallistujat tulevat ja menevät. Jotta tämä olisi mahdollista, keskustelun täytyy olla pysyvä.

Valinta ja hallinta: Vain yrityksen järjestelmänvalvoja voi ottaa pysyvän ryhmäkeskustelun käyttöön. Jos se on käytössä, järjestelmänvalvoja voi hallinnoida säilytysjaksoa, keskustelutilan asetuksia, palvelinta, johon tiedot tallennetaan sekä sitä, arkistoidaanko ryhmäkeskustelu ongelmien ratkomista tai muuta tarkoitusta varten. Erilaisilla käyttöoikeuksilla varustetuilla käyttäjillä on eritasoisia oikeuksia säilytettyihin tietoihin.

 • Järjestelmänvalvojat voivat poistaa vanhempaa sisältöä (esimerkiksi sisältöä, joka on lähetetty ennen tiettyä päivämäärää) kaikista keskustelutiloista, jotta niiden tietokannan koko pysyisi järkevänä. He voivat myös poistaa tai korvata sopimattomaksi katsomiaan viestejä tietyssä keskustelutilassa. (tai sellaisia, joita pitävät asiaan kuulumattomina)

 • Loppukäyttäjät, mukaan lukien viestien kirjoittajat, eivät voi poistaa mitään sisältöä keskustelutiloista.

 • Keskustelutilojen hallinnoijat voivat ottaa tiloja pois käytöstä, mutta eivät voi poistaa huoneita. Vain järjestelmänvalvojat voivat poistaa keskustelutilan sen luomisen jälkeen.

Henkilökohtainen kuva

Tietoja tästä ominaisuudesta: Henkilökohtaisen kuvan avulla käyttäjät voivat näyttää yhteystietokortissa kuvansa muille organisaationsa ihmisille. Jos käyttäjä valitsee näyttää henkilökohtaisen kuvansa yhteystietokortissa, muut Lyncin käyttäjät näkevät kuvan Lync-yhteystietoluettelossaan, jos heillä on käytössä "Näytä yhteystietojen kuvat" -asetus. Jos käyttäjä haluaa näyttää henkilökohtaisen kuvansa muille, he voivat käyttää joko organisaation oletuskuvaansa (jos tämä ominaisuus on käytössä yrityksessä) tai ladata kuvan tietokoneeltaan.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai uudelleenlähettäminen: Henkilökohtaisen kuvan jakamiseen liittyvät asetukset ja kaikki omat ladatut kuvat. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttäminen: Tiedot tallennetaan Lync-palvelimelle ja niitä käytetään käyttäjäkokemuksen mukauttamiseen ja muiden kanssa jakamiseen.

Valinta/hallinta: Yrityksen järjestelmänvalvojan hallinnassa olevat asiat:

•jakavatko käyttäjät kuvan oletusarvoisesti (tämä asetus voidaan ohittaa)

•enimmäiskoko kuvalle, jonka käyttäjät saavat ladata

•sallittavat kuvatyypit.

PIN-todennus

Ominaisuuden tarkoitus: PIN-todennus on menetelmä, jolla neuvottelun automaattisen puhelunvälittäjän avulla kokouksiin osallistuvat käyttäjät todennetaan. Sillä todennetaan myös käyttäjät, jotka ottavat Microsoft Lync Phone Editionin käyttöön ensimmäisen kerran. Käyttäjä lisää puhelinnumeron tai alanumeron sekä PIN-koodin, joiden avulla Lync Server vahvistaa käyttäjän käyttäjätiedot. Käyttäjä määrittää PIN-koodin, tai yrityksen järjestelmänvalvoja toimittaa sen.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Puhelinnumero tai alanumero sekä käyttäjän PIN-koodi kerätään todennuksen yhteydessä. Lync Server vahvistaa nämä tiedot taustatietokannan perusteella. Tietoturvasyistä PIN-koodi tallennetaan taustatietokantaan yksisuuntaisena tiivistefunktiona. Kun se on määritetty, PIN-koodi ei enää näy muille. Käyttäjä, järjestelmänvalvoja tai tuotetukihenkilö voi määrittää tai vaihtaa PIN-koodin.

Kun järjestelmänvalvoja tai tuotetukihenkilö vaihtaa PIN-koodin, uusi PIN-koodi näkyy ja voidaan haluttaessa lähettää käyttäjälle sähköpostitse. Valmista sähköpostimallia voi mukauttaa, ja se sisältää tekstiä, jonka mukaan järjestelmänvalvoja tai tuotetukihenkilö voi tarkastella PIN-koodia ja tämän vuoksi on suositeltavaa, että käyttäjä määrittää PIN-koodin uudelleen.

Tietojen käyttö: Lync Server käyttää PIN-koodia todentaessaan käyttäjän kokoukseen tai ottaessaan Lync Phone Editionia käyttävän puhelimen käyttöön.

Valinta/hallinta: Tämä on oletusarvoisesti käytössä. Yrityksen järjestelmänvalvoja voi poistaa PIN-todennuksen käytöstä Lync Serverin ohjauspaneelin suojausasetusten sivulta valitsemalla PIN-todennus.

Kysely

Tietoja tästä ominaisuudesta: Kyselyn avulla kokouksen järjestäjä voi kerätä nopeasti tietoa tai kokoukseen tai keskusteluun osallistuvien mielipiteitä. Nämä tiedot voidaan myös tallentaa ja analysoida kokouksen jälkeen.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai uudelleenlähettäminen: Yksittäiset äänet ovat nimettömiä. Esittäjät näkevät koostetut kyselyn tulokset ja kuka tahansa esittäjä voi näyttää ne kaikille osallistujille. Kyselyt tallennetaan Lync Serveriin yrityksen järjestelmänvalvojan määrittämän kokouksen sisällön vanhentumiskäytännön mukaisesti. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttäminen: Kyselyominaisuus parantaa yhteistyön laatua antamalla esittäjille mahdollisuuden saada nopeasti kuvan osallistujien mielipiteistä.

Valinta/hallinta: Yrityksen järjestelmänvalvojalla on käytettävissään seuraavat käytännöt:

 • EnableDataCollaboration: Tämän käytännön avulla järjestelmänvalvoja voi rajoittaa kaikkia tietojen yhteiskäsittelytoimintoja – Microsoft PowerPoint -yhteistyötä, tiedostojen jakamista, kyselyiden järjestämistä, luonnoslehtiöyhteistyötä sekä liitetoimintoja. Jos tämän käytännön arvoksi on määritetty Epätosi, kyseisten toimintojen toimintotason käytännöillä ei ole merkitystä.

 • AllowPolling: Tämän toiminnon avulla yrityksen järjestelmänvalvojat voivat ottaa kyselytoiminnon käyttöön ja poistaa sen käytöstä. Tämä toiminto on oletusarvoisesti käytössä.

PowerPoint-yhteistyö

Tietoja tästä ominaisuudesta: PowerPoint-yhteistyön avulla käyttäjät voivat näyttää ja katsella PowerPoint-esityksiä sekä liittää niihin huomautuksia online-keskustelun tai -kokouksen aikana.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai uudelleenlähettäminen: Loppukäyttäjän toimet ohjaavat tätä ominaisuutta – ovatpa he lataamassa tai katselemassa läpi PowerPoint-esitystä tai liittämässä siihen huomautuksia. Kaikki keskustelussa tai kokouksessa näytetyt tiedostot lähetetään kaikille kokouksen osallistujille, ja he voivat hakea ne suoraan tietokoneensa kansiosta. Tiedoston omistaja tai esittäjä voi rajoittaa muita tallentamasta tiedostoa, mutta tämä ei estä heitä hakemasta tai näkemästä sitä. PowerPoint-tiedostot tallennetaan Lync Serveriin yrityksen järjestelmänvalvojan määrittämän kokouksen sisällön vanhentumiskäytännön mukaisesti. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttäminen: PowerPoint-yhteistyön avulla keskustelun osallistujien on helpompi pitää tehokkaita esityksiä ja saada palautetta niistä.

Valinta/hallinta: Yrityksen järjestelmänvalvojalla on käytettävissään seuraavat käytännöt:

 • EnableDataCollaboration: Tämän käytännön avulla järjestelmänvalvoja voi rajoittaa tai estää kaikki tietojen yhteiskäsittelytoiminnot – Microsoft PowerPoint -yhteistyötä, tiedostojen jakamista, kyselyiden järjestämistä, luonnoslehtiöyhteistyötä sekä liitetoimintoja. Jos tämän käytännön arvoksi on määritetty Epätosi, kyseisten toimintojen toimintotason käytännöillä ei ole merkitystä.

 • AllowAnnotations: Tämän käytännön avulla yrityksen järjestelmänvalvoja voi rajoittaa kokouksen osallistujien mahdollisuuksia lisätä huomautuksia PowerPoint-sisältöön.

Esittäjät voivat niin ikään rajoittaa huomautusten lisäämistä PowerPoint-esityksiin osallistujaroolin avulla (Ei kukaan, Vain esittäjät, Kaikki) Kokousasetukset-valintaikkunassa. Tämä asetus on käytettävissä kokouskohtaisesti.

Tavoitettavuus- ja yhteystiedot

Tietoja tästä ominaisuudesta: Tavoitettavuus- ja yhteystietojen avulla käyttäjä voi tarkastella muiden käyttäjien tavoitettavuus- ja yhteystietoja (sekä organisaation sisä- että ulkopuolella) ja jakaa omia julkisia tietojaan, kuten tavoitettavuus-, tila-, ammattinimike- ja sijaintietoja sekä muistiinpanoja. Yrityksen järjestelmänvalvoja voi myös määrittää Microsoft Outlookin ja Microsoft Exchange Serverin yhteiskäytön, jolloin käyttäjän poissaoloviestit ja muut tilatiedot (esimerkiksi Outlook-kalenteriin merkityt kokoukset) näkyvät.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai uudelleenlähettäminen: Käyttäjän kirjautumisosoite ja salasana kirjautumista ja tunnistautumista varten. Yhteystietokortissa näkyvät kaikki näkyville halutut lisäpuhelinnumerot, poissaoloviestit ja muut tilatiedot, jos järjestelmänvalvoja on määrittänyt Microsoft Outlookin ja Microsoft Exchange Serverin toimimaan yhdessä, ja toiminto on käytössä Outlookissa, mukaan lukien kaikki muistiinpanot tai tavoitettavuustiedot, jotka käyttäjä on lisännyt manuaalisesti. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttäminen: Kirjautumisosoitetta ja salasanaa käytetään Lynciin kirjautumiseen ja Lync-palvelimeen yhdistämiseen. Käyttäjän määrittämistä yksityisyysasetuksista riippuen muut Lync-käyttäjät ja ohjelmat voivat päästä käsiksi käyttäjän tavoitettavuus-, yhteys- ja tilatietoihin (jos ne julkaistaan), jolloin käyttäjät voivat helpommin kommunikoida toistensa kanssa.

Valinta/hallinta: Käyttäjät voivat valita, mitkä tiedot heistä julkistetaan tai yrityksen järjestelmänvalvoja voi määrittää julkistettavat tiedot käyttäjän puolesta. Yrityksen järjestelmänvalvoja voi poistaa käyttäjän valmiudet hallita julkaistavia tietojaan siirtymällä Lync Serverin ohjauspaneelin Käyttäjät- ja Pikaviesti- ja tavoitettavuusasetukset -sivuille.

Tietosuojatila

Tietoja tästä ominaisuudesta: tietosuojatila on asetus, jonka avulla käyttäjä voi määrittää, kuinka paljon hänen tavoitettavuustiedoistaan (esimerkiksi käytettävissä, varattu, älä häiritse jne.) näkyy yhteystietoluettelon henkilöille.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai lähettäminen: Kun tietosuojatila otetaan käyttöön, Lync siirtyy tilaan, jossa käyttäjä voi muuttaa käyttäjäasetuksia siten, että hänen tavoitettavuustietonsa jaetaan vain yhteystietoluettelossa olevien henkilöiden kanssa. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttäminen: Tämän asetuksen avulla käyttäjä voi määrittää, kuinka hänen tavoitettavuustietonsa jaetaan.

Valinta/hallinta:

 • Yrityksen järjestelmänvalvoja voi valita (EnablePrivacyMode-inband-asetuksen avulla), että tietosuojatila otetaan käyttöön varannon tasolla. Kun tila on otettu käyttöön, oletusarvon mukaan kuka tahansa Lyncin loppukäyttäjä voi siirtyä tietosuojatilaan heti kirjauduttuaan sisään.

 • Kun tietosuojatila on käytössä palvelimessa, loppukäyttäjä voi valita hallinta-asetuksista, että tavoitettavuus näkyy kaikille (vakiotila) tai että se näkyy vain yhteyshenkilöille (tietosuojatila).

 • Jos vakiotila on käytössä palvelimessa, loppukäyttäjä ei voi siirtyä tietosuojatilaan hallinta-asetuksista. He voivat toimia vain vakiotilassa. Loppukäyttäjät voivat kuitenkin kieltäytyä osallistumasta tietosuojatilaan ennakkoon. Jos näin tehdään ja järjestelmänvalvoja siirtyy myöhemmin tietosuojatilaan, käyttäjien tilaa ei vaihdeta Lync-kirjautumisen yhteydessä.

Yksityislinja

Ominaisuuden tarkoitus: Yksityislinja-toiminto tarkoittaa, että loppukäyttäjälle annetaan julkaisematon lisäpuhelinnumero. Loppukäyttäjä voi kuitenkin halutessaan valita, että lisäpuhelinnumero ilmoitetaan muille.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Yksityislinja-toimintoon liittyvä tietojen kerääminen toimii samalla tavalla kuin ei-yksityisiin numeroihin soitettavien puheluiden tietojenkeruu. Puhelutietojen arkistot tallennetaan siis samalla tavalla kuin muidenkin puhelujen yhteydessä.

Tietyissä tilanteissa yksityinen numero voidaan epähuomiossa lähettää kolmansille osapuolille. Tällainen tilanne voi toteutua esimerkiksi silloin, kun yksityiseen numeroon soittava henkilö siirtää puhelun toiselle henkilölle.

Tietojen käyttö: Näiden tietojen perusteella kootaan puhelutapahtumien historiatietoja. Lisätietoja on Puhelutietojen arkistoihin liittyvä tietojen kerääminen ja raportointi -osiossa.

Valinta/hallinta: Loppukäyttäjä tai järjestelmänvalvoja ei voi hallita tätä toimintoa.

Käyttäjäkokemuksen laatuun (QoE) liittyvä tietojen kerääminen ja raportointi

Ominaisuuden tarkoitus: Kokemuksen laatu (QoE), tietojen kerääminen ja raportointi -ominaisuuden avulla kerätään ja raportoidaan Lyncin kautta tapahtuvan vertaiskommunikoinnin ja kokousten laatua. Tilastotiedot sisältävät esimerkiksi IP-osoitteet, hävikkitiedot, käytetyt laitteet sekä puhelunaikaiset heikkolaatuiset tapahtumat.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai lähettäminen: Jos yrityksen järjestelmänvalvoja on ottanut käyttöön kokemuksen laaduntarkkailun, Lyncin vertaiskommunikoinnin ja kokousten median laatutiedot tallennetaan QoE-tietokantaan. Tämä ominaisuus ei tallenna Lyncin sisältöä. Kokemuksen laatutiedot tallennetaan yrityksen käytössä olevaan valvontapalvelimen taustatietokantaan ja ne raportoidaan kokoelmana vakiovalvontapalvelinraportteja. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttäminen: Yrityksen järjestelmänvalvojalla on pääsy näihin tietoihin, ja hän voi käyttää niitä, jos haluaa kerätä palautetta järjestelmän median laadusta. Näihin tietoihin kuuluu myös käyttäjän IP-osoite.

Valinta ja hallinta: Kokemuksen laaduntarkkailu on oletusarvoisesti käytössä, mutta yrityksen järjestelmänvalvojan tulee asentaa valvontapalvelin, joka on yhdistetty valvontapalvelimen taustatietokantaan, jos hän haluaa kerätä kokemuksen laatutietoja. Yrityksen järjestelmänvalvoja voi käyttää valvontapalvelimen vakioraportteja tai luoda mukautettuja raportteja valvontapalvelimen tietokannasta.

Yrityksen järjestelmänvalvojat voivat ottaa QoE-raportit käyttöön Lync Serverissä seuraavalla Windows PowerShell -cmdlet-komennolla:

Set-CsQoEConfiguration –EnableQoE $Epätosi

Roolipohjainen käyttöoikeuksien valvonta

Ominaisuuden tarkoitus: Roolipohjaisen käyttöoikeuksien valvontatoiminnon avulla järjestelmänvalvojan oikeuksia voidaan delegoida yrityksen järjestelmänvalvontaan liittyvissä tilanteissa. Yrityksen järjestelmänvalvojan toimet hallintaliittymissä voidaan rajata tiettyihin sallittuihin toimintoihin ja muokattavissa oleviin objekteihin.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Yrityksen järjestelmänvalvojan valmiudet arvioidaan suoritusaikaisesti käyttäjän ryhmäjäsenyyden (erityisesti Active Directory -tietoturvaryhmien jäsenyyksien) perusteella. Järjestelmään määritetyn roolin valmiudet määritetään ja asetetaan keskushallintapalvelimessa.

Tietojen käyttö: Yrityksen järjestelmänvalvoja voi määrittää muita roolipohjaiseen käyttöoikeuksien valvontaan liittyviä järjestelmänvalvontarooleja tiettyihin kokoonpanoihin. Yrityksen järjestelmänvalvoja voi tarkastella kaikkia rooleja, joihin toinen järjestelmänvalvoja kuuluu.

Valinta/hallinta: Tämä on IT-hallintatehtävien tietoturva-/todennusmenetelmä. Tämä toiminto ei vaikuta loppukäyttäjiin tai heidän näkyvyyteensä.

Tallentaminen

Ominaisuuden tarkoitus: Tallennusominaisuuden avulla kokouksen osallistujat voivat tallentaa ääntä, videokuvaa, pikaviestejä, jaettavia sovelluksia, Microsoft PowerPoint -esityksiä, luonnoslehtiöitä ja kyselyitä kokouksen aikana arkistointia tai toistamista varten.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Jos kokouksen osallistujat tallentavat istunnon, tallenne tallennetaan osallistujien tietokoneisiin. Jos osallistujat jakavat sisältöä tallennettavan kokouksen aikana, sisältö tallennetaan osana kokoustallennetta. Kun osallistuja aloittaa tallennuksen, tallennuksen aloittamista koskeva ilmoitus lähetetään kaikille osallistujille, jotka käyttävät yhteensopivia asiakasohjelmia tai laitteita. Niiden tallennetun istunnon osallistujien, joilla ei ole yhteensopivia asiakasohjelmia tai laitteita, sisältö tallennetaan, mutta he eivät saa ilmoitusta tallennuksesta. Alla on lueteltu epäyhteensopivat asiakasohjelmat ja laitteet. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Yhteensopimattomia ohjelmia ovat muun muassa:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • Microsoft Office Communicator 2007

 • Microsoft Office Communicator Web Access (2007 R2-julkaisu)

 • Microsoft Office Communicator Web Access (2007-julkaisu)

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant.

Yhteensopimattomia laitteita ovat muun muassa:

 • Microsoft Lync 2010 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 Phone Edition.

Huomautus:  Käytetystä laitteesta riippumatta kokouksen tai keskustelun ajan koko näytöltä videota katsovalle osallistujalle ei ilmoiteta tallennuksen alkamisesta, ennen kuin hän palaa keskusteluikkunaan.

Tietojen käyttö: Tallenne tallennetaan paikallisesti käyttäjän tietokoneeseen, ja ainoastaan omistaja voi käyttää tai jakaa tallennetta muiden jaettavien tiedostotyyppien tavoin. Jos tallenteen julkaisuvaiheessa ilmenee virheitä, keskeytetyn tallennuksen aikana taltioituja tietoja voidaan epähuomiossa sisällyttää tallenteeseen. Jos jokin julkaisuvaiheen osio epäonnistuu (lisätietoja on tallenteiden hallinnan varoitustilasanomia käsittelevässä ohjeaiheessa), tallenteita ei pidä jakaa muille, vaikka niiden toistaminen jossakin muodossa olisi mahdollista.

Valinta/hallinta: Yrityksen järjestelmänvalvojalla on käytettävissään seuraavat hallintatoiminnot:

 • AllowConferenceRecording: Oletuskäytäntöasetus on Epätosi.

  • Jos käyttäjä laajentaa vertaispuhelun kokoukseksi ja hänen käytäntönsä asetukseksi on määritetty Tosi, kaikki esittäjät voivat tehdä tallennuksia.

  • Jos käyttäjä aloittaa suunnittelemattoman kokouksen ja hänen käytäntönsä asetukseksi on määritetty Tosi, kaikki esittäjät voivat tehdä tallennuksia.

  • Jos käyttäjä on ajoittanut kokouksen ja hänen käytäntönsä asetus on Tosi sillä hetkellä, kun ensimmäinen henkilö liittyy kokoukseen, kaikki esittäjät voivat tehdä tallennuksia.

  • Esittäjät tai osallistujat eivät voi tehdä tallennuksia näissä kolmessa tilanteessa, jos kokouksen laajentaneen, aloittaneen tai ajoittaneen käyttäjän asetukseksi on määritetty Epätosi.

  • Jos käytäntöä muutetaan kesken kokouksen, käytäntö tulee voimaan vasta, kun kaikki osallistujat ovat poistuneet kokouksesta ja liittyneet siihen uudelleen.

 • EnableP2PRecording: Oletusasetus on Epätosi, ja se määritetään, kun käyttäjä kirjautuu Lynciin.

  • Jos asetus on Tosi ja käyttäjä aloittaa keskustelun sellaisen henkilön kanssa, jolla samaisen käytännön arvo on myös Tosi, käyttäjä voi tehdä tallennuksen.

  • Käyttäjät voivat tehdä tallennuksia vain, jos tallentaminen on sallittua vertaisyhteyden molemmille osapuolille.

 • AllowExternalToRecord: Oletusasetus on Epätosi. Sekä organisaation ulkopuoliset käyttäjät että anonyymit käyttäjät katsotaan ulkoisiksi käyttäjiksi.

  • Kokous: AllowExternalToRecord-käytäntö otetaan käyttöön, kun ensimmäinen henkilö liittyy kokoukseen ja vain, kun AllowConferenceRecording-asetus on Tosi.

   • Jos asetus on Tosi ja tallennukset on sallittu kokouksessa, myös muut kuin yrityksen esittäjät voivat tehdä tallennuksia. Jos käytäntöä muutetaan kesken kokouksen, uusi käytäntö tulee voimaan vasta, kun kaikki osallistujat ovat poistuneet kokouksesta ja liittyneet siihen uudelleen.

   • Jos asetus on Epätosi ja tallennukset on sallittu kokouksessa, muut kuin yrityksen esittäjät eivät voi tehdä tallennuksia. Jos käytäntöä muutetaan kesken kokouksen, uusi käytäntö tulee ehkä voimaan vasta, kun kaikki osallistujat ovat poistuneet kokouksesta ja liittyneet siihen uudelleen.

  • Vertaisjärjestelmä (P2P): AllowExternalToRecord-käytäntö otetaan käyttöön vertaiskeskusteluissa vain, kun EnableP2PRecording-käytännön asetus on Tosi.

   • Jos asetus on Tosi, muu kuin yrityksen käyttäjä voi tehdä tallennuksia.

   • Jos asetus on Epätosi, muu kuin yrityksen käyttäjä ei voi tehdä tallennuksia. Käyttäjä, joka on estänyt tallennuksen muilta kuin yrityksen käyttäjiltä, voi tehdä tallennuksia.

Vastausryhmäpalvelu - anonyymi palveluedustaja

Ominaisuuden tarkoitus: Vastausryhmäpalvelun avulla yritysten järjestelmänvalvojat voivat luoda sekä määrittää vähintään yhden pienen vastausryhmän, jotta he voivat reitittää saapuvat puhelut vähintään yhdelle määritetylle palveluedustajalle tai loppukäyttäjälle tai asettaa ne jonoon. Tämän toiminnon ansiosta vastausryhmäpalvelun palveluedustaja voi käsitellä puheluita ilmoittamatta henkilöllisyyttään automaattisesti toiselle osapuolelle.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Palveluedustajan henkilöllisyys ei näy visuaalisesti, jos toinen oaspuoli käyttää Microsoft Communications -asiakasta tai yleiseen puhelinverkkoon kytkettyä puhelinta. Käyttäjätiedot lähetetään kuitenkin SDP (Session Description Protocol) -paketeissa, kun pikaviestinnän yhteystilat on lisätty anonyymiin äänipuheluun. Käyttäjätiedot voidaan täten noutaa asiakkaan jälkitiedoista. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttö: Muu kuin Microsoft Communications -asiakas voi näyttää palveluedustajaa koskevat tiedot käyttöliittymässä ja paljastaa näin palveluedustajan henkilöllisyyden. Tällä tavoin toinen osapuoli voi soittaa palveluedustajalle suoraan vastausryhmäpalvelua käyttämättä.

Valinta/hallinta: Loppukäyttäjä tai järjestelmänvalvoja ei voi hallita tätä toimintoa.

Palvelinpuolen kirjaaminen

Ominaisuuden tarkoitus: Palvelinpuolen kirjaamisen ansiosta yrityksen järjestelmänvalvojat voivat kerätä tietoja erityyppisestä liikenteestä, joka siirtyy toimialueeseen tai URI (Uniform Resource Identifier) -sijaintiin tai pois näistä sijainneista.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Jos yrityksen järjestelmänvalvoja ottaa kirjaamisen käyttöön Lyncissä, määritettyyn toimialueeseen tai URI-sijaintiin tai niistä pois kulkeva liikenne tallennetaan lokitiedostoihin. Määritysten mukaan kerättyjä tietoja voidaan käyttää vianmäärityksessä. Esimerkiksi seuraavat loppukäyttäjiä koskevat tiedot kirjataan järjestelmänvalvojan määrittämään tiedostoon: kokouksen aihe, sijainti, SIP-sanomat, vastaukset Lync-kutsuihin, tietoja kunkin Lync-viestin lähettäjästä ja vastaanottajasta, viestin reitti, yhteystietoluettelo, tavoitettavuustiedot, pikaviestikeskustelujen sisältö sekä jaettujen ohjelmien nimet, liitteet, Microsoft PowerPoint -tiedostot, luonnoslehtiöt, kyselyt ja kyselyiden kysymykset sekä kyselyn äänestysvastausten hakemisto. Microsoftille ei lähetetä tietoja automaattisesti, mutta järjestelmänvalvoja voi valita, että tietoja lähetetään manuaalisesti.

Tietojen käyttö: Palvelinpuolen lokeja voidaan hyödyntää Lync-ongelmien vianmäärityksessä eli sen selvittämisessä, mitä ongelmia tietyssä palvelimessa tai toimialueessa esiintyy.

Valinta/hallinta: Palvelinpuolen kirjaaminen on oletusarvoisesti poissa käytöstä, ja yrityksen järjestelmänvalvojan on otettava se käyttöön. Järjestelmänvalvoja voi ottaa tämän toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä sivusto-, palvelu- tai palvelinkohtaisesti seuraavilla Windows PowerShell -komentorivikäyttöliittymän cmdlet-komennoilla: New-CsDiagnosticsFilterConfiguration, Set-CsDiagnosticsFilterConfiguration ja Get-CsDiagnosticsFilterConfiguration. Jos pikaviestikeskusteluiden sisältöä on tarkoitus kirjata, tietyt asetukset on määritettävä Microsoftin tuotetuen avustuksella.

Kirjautumisvirheen raportoiminen

Tietoja tästä ominaisuudesta: Kirjautumisvirheiden raportoimistoiminto luo automaattisesti virheraportin, kun käyttäjä yrittää kirjautua sisään Lynciin, mutta epäonnistuu. Käyttäjällä on mahdollisuus lähettää virheraportti Microsoftille.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai lähettäminen: Virheraportin kerättyihin tietoihin sisältyvät tiedot, kuten käyttäjän internet-yhteyden laatu ja kaikki virhekoodit tai poikkeustiedot, jotka aiheutuvat epäonnistuneista kirjautumisyrityksistä. Raporttiin saattaa sisältyä myös henkilötietoja, kuten käyttäjän IP-osoite ja SIP URI (Session Initiation Protocol Uniform Resource Identifier). Nämä tiedot voidaan lähettää Microsoftille.

Tietojen käyttäminen: Microsoft käyttää kirjautumisvirheraporttia kirjautumisongelmien ratkaisemiseen. Microsoft käyttää sitä myös yleisten kirjautumisongelmien ja -trendien tunnistamiseen, jotta se voi parantaa Lync-kirjautumista.

Valinta/hallinta: Tämä toiminto on oletusarvoisesti pois käytöstä ja sitä hallinnoi yrityksen järjestelmänvalvoja. Järjestelmänvalvoja voi päättää joko aina lähettää kirjautumisvirheraportin tai olla koskaan lähettämättä sitä, tai antaa käyttäjän päättää.

Osaamisaluehaku

Tietoja tästä ominaisuudesta: Osaamisalueiden hakutoiminnon avulla käyttäjät voivat etsiä yrityksensä henkilöistä minkä tahansa Microsoft SharePoint -palveluihin kuuluvan ominaisuuden perusteella (esimerkiksi nimi, sähköposti, taidot, erikoistumisalue jne.). Tämä ominaisuus on käytettävissä vain, jos yrityksen järjestelmänvalvoja käyttää SharePointia ja on ottanut käyttöön Lyncin ja SharePointin yhteiskäytön.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai uudelleenlähettäminen: Lynciin syötetty haku lähetetään yrityksen SharePoint-palvelimeen. Lync käsittelee SharePointin vastauksen ja näyttää hakutuloksen ja siihen liittyvät tiedot. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttäminen: Käyttäjän syöttämät tiedot lähetetään SharePointille, mutta hakutulokset näytetään Lyncissä.

Valinta/hallinta: Yrityksen järjestelmänvalvoja voi ottaa tämän toiminnon käyttöön ja poistaa sen käytöstä neljän inband-asetuksen avulla.

 • SPSearchInternalURL

 • SPSearchExternalURL

 • SPSearchCenterInternalURL

 • SPSearchCenterExternalURL

Automaattinen rajaus

Tietoja tästä ominaisuudesta: Kun käyttäjä jakaa videonsa videoneuvottelun aikana, automaattinen rajaustoiminto päättelee kasvotunnistuksen avulla, missä verkkokameran kuvan alueella käyttäjän pää on. Kun käyttäjän pää on tunnistettu, Lync 2013 muuttaa tämän tiedon koordinaateiksi ja lisää koordinaatit lähettämäänsä videokuvaan. Vastaanottava Lync 2013 -sovellus käyttää hyväkseen tätä tietoa ja rajaa saapuvan videokuvan sen alkuperäisen kuvasuhteen mukaisesti ja sen koordinaatteja noudattaen, jotta käyttäjän pää näkyisi rajatun videon keskellä. Automaattinen rajaus on reaaliaikainen toiminto, joka tarkkailee jatkuvasti käyttäjän liikkeitä ja mukauttaa koordinaatteja sen mukaisesti, jolloin videokuvaa vastaanottava Lync 2013 pystyy mukauttamaan videon rajausta ja käyttäjän pää pysyy edelleen videonäkymän keskellä.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai uudelleenlähettäminen: Käyttäjän pään koordinaatit suhteessa kameran näkymään lisätään videokuvaan. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttäminen: koordinaatteja käytetään saapuvan videokuvan oikean osan rajaamiseen.

Valinta/hallinta: Tätä toimintoa ei voi ottaa pois käytöstä.

Huomautus: Vanhojen Lync-versioiden ja Lyncin mobiiliversioiden käyttäjät näkevät lähetetyn videon rajaamattomana.

Yhdistetty yhteystietosäilö

Tietoja tästä ominaisuudesta: Yhdistetty yhteystietosäilö koostuu kolmesta pääominaisuudesta:

 • Haun yhdistäminen – Tämä toiminto yhdistää yleisen osoitteiston ja käyttäjän omat Outlook-yhteystiedot niin, että käyttäjän etsiessä yhteystietoa hakutuloksissa näkyy vain yksi tulos.

 • Yhteystietojen yhdistäminen – Tämä toiminto koostaa Outlookin ja yleisen osoitteiston tiedot yhteen käyttämällä samanlaisten sähköpostiosoitteiden ja/tai käyttäjätunnusten tunnistusta. Kun se on havainnut vastaavuuden, Lync koostaa tiedot kolmesta eri lähteestä (Outlook, yleinen osoitteisto ja tavoitettavuustiedot). Nämä koostetut tiedot näytetään useissa käyttöliittymän osissa, kuten hakutuloksissa, yhteystietoluettelossa ja yhteystietokortissa.

 • Outlook-yhteystietojen luominen Lync-yhteystiedoille (yhteystietojen synkronisointi) – Lync luo Outlook-yhteystiedot kaikille käyttäjän yhteystiedoille Yhteystiedot-oletuskansioon, jos käyttäjän sähköpostilaatikko on Microsoft Exchange Server 2010:ssä tai uudemmassa versiossa. Kun jokaisella Lync-yhteystiedolla on Outlook-yhteystieto, käyttäjä voi päästä käsiksi Lync-yhteystietoihin Outlookin, Outlook Web Accessin ja Exchangen kanssa yhteystiedot synkronoivien mobiililaitteiden kautta.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai uudelleenlähettäminen: Lync koostaa yhteystiedot tavoitettavuustiedoista, Active Directorysta ja Outlookista. Tietoja käytetään sisäisesti Lyncissä. Luodessaan Outlook-yhteystietoja Lync kirjoittaa tavoitettavuustietojen, Active Directoryn ja Outlookin yhteystiedot Exchangelle. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttö: Tavoitettavuustietojen, Active Directoryn ja Outlookin yhteystiedot näkyvät Lync-käyttöliittymässä (esimerkiksi yhteystietoluettelo, yhteystietokortti ja hakutulokset). Nämä tiedot voidaan kirjoittaa myös Exchangeen käyttämällä yhteystietojen synkronointia (kolmas kohta edellä olevassa luettelossa).

Valinta/hallinta: Yrityksen järjestelmänvalvoja voi ottaa tämän toiminnon käyttöön ja poistaa sen käytöstä EnableExchangeContactSync -inband-asetuksen avulla.

Äänenlaadun parannukset

Tietoja tästä ominaisuudesta: Lync lähettää ilmoituksen käyttäjälle, jonka avulla käyttäjä voi auttaa parantamaan puhelunsa äänenlaatua, jos ohjelma huomaa puhelun aikaisen ongelman laitteessa, verkossa tai tietokoneessa.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai uudelleenlähettäminen: Lync kerää tietoa loppukäyttäjän äänilaitteiden asetuksista, verkkoasetuksista ja muista mediayhteyksistä määrittääkseen äänenlaadun. Jos Lync tulee siihen tulokseen, että jokin asia vaikuttaa huomattavasti äänenlaatuun äänikommunikoinnin aikana, loppukäyttäjälle ilmoitetaan äänenlaatuongelmasta. Muille puheluun osallistujille näytetään vain ilmoitus, että loppukäyttäjien käyttämät laitteet huonontavat äänenlaatua. He eivät tiedä, mitä laitetta loppukäyttäjä käyttää. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttö: Tiedoilla, jotka lähetetään puhelun yhteydessä muille osapuolille, parannetaan puhelun äänenlaatua.

Valinta/hallinta: Yrityksen järjestelmänvalvoja voi poistaa laitteiden äänenlaatua koskevat ilmoitukset käytöstä seuraavalla Powershell-komennolla:

$a = get-csclientpolicy

$b = new-csclientpolicyentrytype –Name DisablePoorDeviceWarning –Value 1

$a.PolicyEntry.Add($b)

Set-csClientPolicy $a

Luonnoslehtiö-yhteistyö

Tietoja tästä ominaisuudesta: Luonnoslehtiö-yhteistyön avulla käyttäjät voivat luoda ja jakaa virtuaalisia luonnoslehtiöitä, johon istunnon osallistujat voivat tehdä muistiinpanoja ja piirustuksia sekä tuoda kuvia. Osallistujat voivat sitten työskennellä näiden parissa yhdessä kokousten ja keskusteluiden aikana.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai uudelleenlähettäminen: Luonnoslehtiöön tehdyt huomautukset näkyvät kaikille osallistujille. Kun luonnoslehtiö ja sen huomautukset tallennetaan, ne tallentuvat Lync Serveriin. Luonnoslehtiö säilytetään palvelimella järjestelmänvalvojan määrittämän kokouksen sisällön vanhentumiskäytännön mukaisesti. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttäminen: Luonnoslehtiö-ominaisuus helpottaa yhteistyön tekemistä, kun kokouksen osallistujat voivat keskustella ideoista, pitää aivoriihiä, kirjoittaa muistiinpanoja ja niin edelleen.

Valinta/hallinta: Yrityksen järjestelmänvalvojalla on käytettävissään seuraavat käytännöt:

 • EnableDataCollaboration-hallintakäytäntö: Tämän käytännön avulla yrityksen järjestelmänvalvoja voi rajoittaa kaikkia tietojen yhteiskäsittelytoimintoja – PowerPoint-yhteistyötä, tiedostojen jakamista, kyselyiden järjestämistä, luonnoslehtiöyhteistyötä sekä liitetoimintoja. Jos tämän käytännön arvoksi on määritetty Epätosi, kyseisten toimintojen toimintotason käytännöillä ei ole merkitystä.

 • AllowAnnotations-hallintakäytäntö: Tämän käytännön avulla yrityksen järjestelmänvalvoja voi rajoittaa kokouksen kaikkien osallistujien mahdollisuuksia lisätä huomautuksia. Jos tämä asetus on poissa käytöstä, luonnoslehtiön luontivalinta ei näy käyttäjille Lync-käyttöliittymässä.

Sivun alkuun

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×