Microsoft Lync Web App -ohjelman tietosuojatietojen liite

Tehokkaat tuottavuus-, yhteys- ja suojaussovellukset

Hanki Microsoft 365

Päivitetty viimeksi kesäkuussa 2013

Sisällys

Microsoft Lync Web App -ohjelman tietosuojatietojen liite

Tämä sivu on Microsoft Lync -tuotteiden tietosuojatietojen liite. Lue sekä Microsoft Lync -tuotteiden tietosuojatiedot että tämä liite, jotta ymmärtäisit tiettyä Microsoft Lync -ohjelmaa tai -palvelua koskevat tietojenkeräys- ja käyttötavat.

Tässä tietosuojatietojen liitteessä käsitellään Microsoft Lync Web App ‑tietoliikenneohjelmiston käyttöönotto ja käyttö yrityksessä, jonka online-kokouksiin liityttäessä käytetään Lync Web App -ohjelmaa. Jos yritys käyttää Lync Web App -ohjelmaa verkkoratkaisun tai -palvelun osana (eli jos kolmas osapuoli, kuten Microsoft, ylläpitää palvelimia, joilla ohjelmistoa käytetään), tiedot välitetään kyseiselle kolmannelle osapuolelle. Lisätietoja kolmannelle osapuolelle välitettyjen tietojen käytöstä saat neuvottelua isännöivän yrityksen järjestelmänvalvojalta tai palveluntarjoajaltasi.

Asiakaspuolen kirjaaminen

Ominaisuuden tarkoitus: Asiakaspuolen kirjaamisen avulla kerätään tietoja, joita toisen tason tukihenkilöstö voi käyttää ongelmatilanteiden syyn määrittämiseen. Asiakaspuolen lokit tallennetaan paikallisesti käyttäjän tietokoneeseen.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Kun Asiakkaan kirjaaminen on käytössä, tietyt tiedot tallennetaan kokousta isännöivän yrityksen järjestelmänvalvojan määrittämään sijaintiin. Nämä tiedot voivat sisältää kokouksen aiheet ja sijainnit, SIP (Session Initiation Protocol) -sanomat, Lync-keskusteluiden vastaukset, tietoja pikaviestien lähettäjästä ja vastaanottajasta, viestin kulkema reitti, käyttäjien yhteystietoluettelo ja tavoitettavuustiedot, sovellusten nimet, liitteet, Microsoft PowerPoint -tiedostot, luonnoslehtiöt, kyselyt ja jaetut yksittäiset kyselykysymykset ja luettelo valituista vastauksista. Lync-keskustelujen sisältöä (pikaviestit, PowerPoint -diapinot, luonnoslehtiöiden sisällöt, muistiinpanot, kyselyn tiedot jne.) ei tallenneta asiakaspuolen lokeihin. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttö: Asiakaspuolen lokeista kerättyjä tietoja voidaan käyttää käyttäjän asiakastukea varten tai ne voidaan lähettää Microsoftille Lync-ongelmien vianmääritystä varten.

Valinta/hallinta: Asiakaspuolen kirjaaminen on oletusarvoisesti pois käytöstä. Yrityksen järjestelmänvalvoja voi ottaa tämän ominaisuuden käyttöön tai poistaa sen käytöstä kyseisen yrityksen osalta. Asiakaspuolen kirjaaminen voidaan valita käyttöön noudattamalla seuraavia ohjeita:

 1. Napsauta Lyncin pääikkunan oikeassa yläkulmassa Asetukset-painiketta (hammaspyöräkuvake).

 2. Valitse Työkalut ja sitten Asetukset.

 3. Valitse Asetukset-valintaikkunassa Yleiset.

 4. Valitse Kirjaaminen-kohdassa Ota kirjaaminen käyttöön -kohdan valintaruutu tai poista sen valinta.

 5. Valitse OK.

Evästeet

Tietoja tästä ominaisuudesta: Lync Web App käyttää evästeitä, jotka ovat pieniä tekstitiedostoja, joita verkkopalvelin tallentaa kiintolevyllesi ja joita selain pystyy lukemaan. Evästeitä voidaan käyttää asetusten tallentamiseen, kirjautumisen helpottamiseen sekä palvelinyhteyden ja resurssien affiniteetin ylläpitämiseen.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai lähettäminen: Lync Web App ei käytä evästeitä tai jäljitteitä henkilötietojesi keräämiseen tai mainosten kohdistamiseen. Kaikki evästeet ovat istuntokohtaisia.

Valinta ja hallinta:

Selaimen ohjausobjektit evästeiden estämiseen. Useimmat selaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti, mutta yleensä voit muokata selaimen asetuksia niin, että evästeet estetään. Esimerkiksi Internet Explorer 9 -selaimessa evästeet estetään seuraavasti:

 1. Valitse Työkalut ja sitten Internet-asetukset.

 2. Valitse sivun yläreunan Tietosuoja-välilehti.

 3. Liu'uta liukusäädintä ylös tai alas sen mukaan, minkälaisia evästeitä haluat estää.

Ohjeita evästeiden estämisestä muissa selaimissa on osoitteessa http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

Ota huomioon, että jos estät evästeet, et ehkä voi kirjautua sisään tai käyttää muita Microsoftin sivustojen ja palvelujen evästeistä riippuvaisia vuorovaikutteisia toimintoja. Joitakin evästeistä riippuvaisia mainosasetuksia ei ehkä myöskään voida noudattaa.

Selaimen ohjausobjektit evästeiden poistamiseen. Jos hyväksyt evästeet, voit poistaa ne myöhemmin. Esimerkiksi Internet Explorer 9 -selaimessa evästeet poistetaan seuraavasti:

 1. Valitse Työkalut ja sitten Internet-asetukset.

 2. Napsauta Yleiset-välilehden Selaushistoria-kohdassa Poista-painiketta.

 3. Valitse ponnahdusvalikossa kohdan Evästeet vieressä oleva ruutu.

 4. Napsauta Poista-painiketta.

Ohjeita evästeiden poistamiseen muissa selaimissa on osoitteessa http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

Jos poistat evästeet, ota huomioon, että kaikki evästeiden hallitsemat asetukset (myös mainosasetukset) poistetaan ja ne täytyy ehkä luoda uudelleen.

Käyttömukavuuden kehitysohjelma

Tietoja tästä ominaisuudesta: Jos päätät osallistua käyttömukavuuden kehitysohjelmaan (CEIP), ohjelma kerää perustietoa siitä, kuinka käytät Lync Web Appia sekä tietokoneesi ääni- ja videolaitteita. Nämä raportit lähetetään Microsoftille, jonka avulla voidaan parantaa asiakkaiden yleisimmin käyttämiä ominaisuuksia ja kehittää ratkaisuja yleisiin ongelmiin. CEIP kerää lisäksi tiedot ilmenneiden ongelmien tyypistä ja määrästä, ohjelmistojen ja laitteistojen suorituskyvystä ja palvelujen nopeudesta. Microsoft ei kerää nimi-, osoite- tai muita yhteystietoja.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai uudelleenlähettäminen: Käyttömukavuuden kehitysohjelman tiedot lähetetään automaattisesti Microsoftille, jos ominaisuus on käytössä. Jos haluat lisätietoja käyttömukavuuden kehitysohjelman Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai uudelleenlähettäminen -tiedoista, katso käyttömukavuuden kehitysohjelman tietosuojatiedot.

Tietojen käyttäminen: Microsoft käyttää näitä tietoja parantaakseen Microsoft-ohjelmistojen ja -palveluiden laatua, luotettavuutta ja suorituskykyä.

Valinta/hallinta: CEIP on oletusarvoisesti pois käytöstä. Yrityksen järjestelmänvalvoja voi valita CEIPin käyttöön tai poistaa sen käytöstä organisaatiossa.

Huomautus: Jos järjestelmänvalvoja ottaa käyttömukavuuden kehitysohjelman käyttöön tai poistaa sen käytöstä käyttäjän käyttäessä Lynciä, uusi asetus tulee voimaan vasta, kun käyttäjä on poistunut Lyncistä ja kirjautunut takaisin sisään.

Työpöydän ja sovellusten jakaminen

Ominaisuuden tarkoitus: Työpöydän ja sovellusten jakaminen mahdollistaa käyttäjien yhteistyön videokeskustelun välityksellä ja työpöydän tai sovelluksen jakamisen samanaikaisesti kaikkien kokouksen osallistujien kanssa, jolloin osallistujat voivat jakaa ja muokata tiedostoja aivan kuin he olisivat samassa huoneessa työtovereidensa kanssa. Kun käyttäjä jakaa työpöydän tai sovelluksen ensimmäisen kerran, hän on ainoa, jolla on siihen hallintaoikeus. Käyttäjä voi halutessaan antaa jaetun työpöydän tai sovelluksen hallintaoikeuden myös muille käyttäjille, jolloin nämä voivat selata ja tehdä muutoksia käyttämällä omaa hiirtään tai näppäimistöään (katso kohtaa Työpöydän ja sovelluksen jakamisen hallinta). Voit jakaa työpöydän ja sovelluksen Lync Web Appissa vain, jos olet asentanut Lync Web App -laajennuksen. Kun käynnistät työpöydän tai sovelluksen jakamisen ensimmäisen kerran, saat kehotteen asentaa laajennuksen.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Kun jakaminen on aloitettu, kaikki keskustelun osallistujat näkevät tietokoneesi näytön (näytöt), koko työpöydän tai valitut sovellukset sen mukaan, mitä jaat. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttö: Työpöydän ja sovelluksen jakamisen avulla voit tehdä yhteistyötä keskustelun ja kokouksen osallistujien kanssa.

Valinta ja hallinta:

Jos haluat aloittaa työpöydän ja sovellusten jakamisen (keskustelun tai kokouksen aikana), tee näin:

 1. Pysäytä keskusteluikkunassa osoitin Jaa-kuvakkeen päällä.

 2. Valitse ponnahdusvalikossa Työpöytä tai Ohjelma.

 3. Jos jaat työpöydän, valitse Jaa työpöytä -valintaikkunassa näyttö, jonka haluat jakaa.

- tai -

 1. Jos jaat ohjelman, valitse Jaa ohjelmat -valintaikkunassa jaettavat ohjelmat.

 2. Valitse Jaa.

Voit lopettaa työpöydän tai sovelluksen jakamisen seuraavasti:

 • Valitse näytön yläosan jakamisriviltä Lopeta jakaminen.

  Tärkeää: 

  • Digitaalisten oikeuksien hallintaohjelmistolla suojatut työpöydän avoimet tiedostot tai kuvat saattavat näkyä niille, joiden kanssa työpöytä on jaettu Lync Web App -keskustelussa.

  • Tiettyjä sovelluksia, kuten Visio, Excel ja Notepad, ei voi jakaa yksi ikkuna kerrallaan. Tästä johtuu, että jos sinulla on auki useita sovelluksen ikkunoita, Lync Web App jakaa kaikki avoimet ikkunat (joita ei ole pienennetty). Lync Web App näyttää jakamisreunuksen kaikkien jaettujen ikkunoiden ympärillä merkkinä siitä, että ne ovat jaettavana.

  • Vaikka jakamispalkki ei välttämättä näy Windows 8:ssa, kun käyttäjä siirtyy pois työpöytätilasta, sellaisia osia näytöstä, jotka ovat päällekkäin jaetun sovelluksen kanssa, saatetaan vielä esittää.

Työpöydän ja sovellusten jakamisen hallinta

Tietoja tästä ominaisuudesta: Työpöydän ja sovellusten jakamisen hallinnan avulla käyttäjät voivat myöntää Lynciä tai Lync Web Appia toisessa tietokoneessa käyttävälle keskustelun tai kokouksen osallistujalle luvan hallita jaettua työpöytää.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai uudelleenlähettäminen: Kun hallinnointioikeus on myönnetty, kyseinen henkilö voi hallinnoida jaettua työpöytää tai sovellusta ja tehdä muutoksia aivan kuin hän käyttäisi jaettua tietokonetta suoraan omalla näppäimistöllään ja hiirellään. Työpöytänsä tai sovelluksensa jakava käyttäjä ja muut Lync-keskusteluun osallistujat näkevät nämä muutokset reaaliaikaisesti. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttäminen: Työpöydän ja sovellusten jakamisen hallinta antaa keskusteluun tai kokoukseen osallistujille oikeuden hallinnoida jaettua työpöytää tai sovellusta samalla kun sinä ja muut keskusteluun osallistuvat seuraatte tilannetta.

Valinta ja hallinta:

Jos haluat jakaa työpöydän ja sovellusten hallinnan (jos et ole jo jakamistilassa, katso Työpöydän ja sovellusten jakaminen -osio), tee näin:

 1. Valitse ruudun yläreunassa Luovuta hallinta.

 2. Valitse, kenelle haluat luovuttaa hallinnan.

Jos haluat ottaa työpöytäsi hallinnan takaisin itsellesi, tee näin:

 1. Valitse ruudun yläreunassa Luovuta hallinta.

 2. Valitse Ota hallinta takaisin.

Kokouksenaikainen (usean osapuolen) pikaviestintä

Ominaisuuden tarkoitus: Kokouksenaikaisen pikaviestinnän avulla voit lähettää pikaviestejä Lync Web App -kokouksen osallistujille ja vastaanottaa niitä. Lähetetyt viestit lähetetään kaikille osallistujille.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Pikaviestit lähetetään kaikille keskusteluun osallistuville (paitsi puhelimitse liittyville), jotka ovat liittyneet keskusteluun. Viestin mukana lähetetään myös lähettäjän nimi ja aikaleima. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttö: Voit pikaviestien avulla olla yhteistyössä muiden kokouksen osallistujien kanssa esimerkiksi jakamalla kirjoitettua tekstiä, kuten verkko-osoitteita ja asiakirjavedoksia.

Valinta/hallinta: Kokouksenaikainen pikaviestintä otetaan käyttöön napsauttamalla pikaviestipainiketta keskusteluikkunassa.

Tärkeää: Lync-työpöytäsovellusta käyttävät osallistujat voivat tallentaa pikaviestikeskustelujen tekstitallenteen automaattisesti tietokoneeseen. Muut Lync Web Appin käyttäjät voivat ehkä valita ja kopioida pikaviestikeskustelujen tekstitallenteita Lync Web App -verkkosivulta toiseen sovellukseen.

Kokouksen liitteet

Tietoja tästä ominaisuudesta: Kokousten liitteiden avulla kokouksen järjestäjät voivat ladata ja jakaa tiedostoja muiden kokoukseen osallistuvien kanssa joko näyttämällä ne kokouksessa tai antamalla muiden ladata ne itselleen myöhemmin.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Kokouksen järjestäjä lataa kokouksen liitteet, jotka tallennetaan Lync Serveriin. Yrityksen järjestelmänvalvoja määrittää, miten pitkään liitteitä säilytetään palvelimessa. Kokouksen järjestäjä ja osallistujat voivat ladata liitteitä, kunnes kokouksen järjestäjä poistaa ne tai järjestelmänvalvojan määrittämä säilytysaika umpeutuu. Tällöin kokouksen liitteet poistetaan. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttäminen: Ladatut kokouksen liitteet jaetaan kokoukseen osallistuville, ja he voivat myös ladata ne itselleen. Liitteiden saatavuutta voidaan rajoittaa vain tietyille kokouksen osallistujarooleille (järjestäjä, esittäjät, kaikki). Jos liite ei ole saatavilla tietylle roolille, se ei näy kyseisessä roolissa olevan liiteluettelossa.

Valinta ja hallinta:

 1. Pysäytä keskusteluikkunassa osoitin Jaa-kuvakkeen päällä.

 2. Valitse Liitteet-välilehti.

 3. Valitse Lisää liite.

 4. Selaa Valitse haluamasi tiedosto -valintaikkunassa lisättävän liitteen kohdalle ja valitse tiedosto.

 5. Valitse Avaa.

Kokouksen omistajat voivat rajoittaa latausmahdollisuutta riippuen osallistujan roolista (järjestäjä, esittäjät, kaikki) näin:

 1. Pysäytä keskusteluikkunassa osoitin Jaa-kuvakkeen päällä.

 2. Valitse Liitteet-välilehdessä Liitteiden hallinta.

 3. Valitse Liitteet-valintaikkunan Käyttöoikeudet-kohdan avattavasta luettelosta haluamasi vaihtoehto.

 4. Valitse OK.

Huomautus: Jos tietyt roolit eivät voi käyttää liitettä, liite ei näy heidän sisältöluettelossaan eivätkä he voi tallentaa sitä tietokoneelleen.

Kokouksen puhelut

Tietoja tästä ominaisuudesta: Kokousten puheluiden avulla paikalla olevat Lync-käyttäjät voivat lisätä yleisen puhelinverkon (PSTN) numeron aiempaan kuvaa ja ääntä käyttävään keskusteluun tai kokoukseen. PSTN-käyttäjä voidaan lisätä soittamalla ilmoitettuun PSTN-numeroon Lyncin numerovalitsimella. PSTN-käyttäjä lisätään, kun hän vastaa puheluun.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Yleisen puhelinverkon numeroa käyttävä henkilö näkee kokouksen järjestäjän tai osallistujan soittajan tunnistetiedot saadessaan kokouskutsupuhelun.

Tietojen käyttö: Soittajan tunnistetietojen avulla puhelun vastaanottaja voi tunnistaa soittajan.

Valinta/hallinta: Tälle ominaisuudelle ei ole käyttäjän tai yrityksen järjestelmänvalvojan hallintaominaisuutta.

Microsoft Lync Web App -laajennus

Ominaisuuden tarkoitus: Lync Web App -laajennuksen avulla Lync Web App -käyttäjät voivat vastaanottaa muiden kokouksen osallistujien jakamia ääni- ja videomateriaaleja sekä jakaa omia ääni- ja videomateriaalejaan käyttämällä omaa videokameraansa ja mikrofoniaan sekä omia kaiuttimiaan.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Kun laajennus on asennettu ja Lync Web app -käyttäjät jakavat ääni- ja videomateriaalejaan kokouksen aikana, muut kokouksen osallistujat voivat nähdä ja kuulla kaiken Lync Web App -käyttäjän videokameran ja mikrofonin keräämät tiedot. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Huomautukset: 

 • Lync Web App -laajennuksen asentaminen on vapaaehtoista mutta suositeltavaa, sillä Lync App -ohjelman ääni- ja video-ominaisuuksien käyttäminen ei ole mahdollista ilman laajennusta.

 • Jos käyttäjän tietokoneeseen ei ole liitetty videolaitetta, hän voi katsella muiden kokoukseen osallistuvien käyttäjien videokuvaa.

Tietojen käyttö: Lync Web App -käyttäjien ääni- ja videomateriaaleja käytetään Lync-kokouksen käyttökokemuksen parantamiseen monipuolisemman tiedonsiirtokokemuksen avulla.

Valinta/hallinta: Kun Lync Web App -käyttäjä liittyy online-kokoukseen, käyttäjän videokuvan jako on oletusarvoisesti pois käytöstä ja mikrofoni vaimennettuna. Lisäksi Lync Web App -käyttäjä vastaanottaa automaattisesti kaiken muiden kokouksen osallistujien parhaillaan jakaman ääni- ja videosisällön.

Kun käyttäjä yrittää liittyä ensimmäistä kertaa kokoukseen käyttämällä Lync Web App -ohjelmaa, hän saa kehotuksen asentaa laajennus.

Lähtevän äänen vaimentaminen tai vaimennuksen poistaminen:

 1. Vie keskusteluikkunassa osoitin Äänet-kuvakkeen päälle.

 2. Valitse Laitteet-valintaikkunassa Vaimenna.

Tulevan äänen vaimentaminen tai vaimennuksen poistaminen

 1. Pysäytä keskusteluikkunassa osoitin Äänet-kuvakkeen päällä.

 2. Napsauta Laitteet-valintaikkunassa kaiutinpainiketta.

Lähtevän videon käynnistäminen:

 1. Pysäytä keskusteluikkunassa osoitin Video-kuvakkeen päällä.

 2. Valitse Video-valintaikkunassa Aloita oma video.

Lähtevän videon pysäyttäminen tai keskeyttäminen:

 1. Pysäytä keskusteluikkunassa osoitin Video-kuvakkeen päällä.

 2. Valitse Video-valintaikkunassa Keskeytä video tai Lopeta video.

Lync Web App -laajennuksen asennuksen poistaminen

 1. Valitse ohjauspaneelissa Ohjelmat.

 2. Valitse Poista ohjelman asennus.

 3. Hae Microsoft Lync Web App -laajennus.

 4. Napsauta Microsoft Lync Web App -laajennusta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Asennuksen poistaminen.

Huomautus: Lync Web App jakaa tietokoneen ääni- ja videolaitteet muiden sellaisten ääni- ja videosovellusten kanssa, jotka voivat käyttää niitä, mukaan lukien Lync Web App -kokoukset, jotka ovat käynnissä samanaikaisesti. Käyttäjien pitää siis asettaa puhelu pitoon manuaalisesti käynnissä olevassa Lync Web App -kokouksessa, ennen kuin he yrittävät käyttää ääni- tai videolaitteita muissa, samaan aikaan käynnissä olevissa sovelluksissa.

OneNote-integrointi

Tietoja tästä ominaisuudesta: Lync Web Appin käyttäjät voivat tarkastella muiden kokoukseen osallistuvien Lync 2010- tai uudempaa asiakasohjelmaa käyttävien henkilöiden jakamia OneNote-muistikirjoja ja muokata niitä.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Kun Lync 2010- tai sitä uudempaa asiakasohjelmaa käyttävä kokouksen osallistuja jakaa Microsoft OneNote -muistikirjan, Lync Web Appin käyttäjät voivat tarkastella ja muokata OneNote-muistikirjaa. Kaikki Lync Web App -ohjelmalla muistikirjaan lisätty sisältö on kaikkien kokouksen osallistujien nähtävissä ja saatavissa.

Tietojen käyttö: Tämän ominaisuuden avulla Lync Web App -käyttäjät voivat tarkastella OneNote-yhteistyötä ja osallistua siihen.

 1. Pysäytä Keskusteluikkunassa hiiren osoitin Jaa-kuvakkeen päällä.

 2. Valitse Esitä-välilehdessä ONENOTE.

 3. Valitse avattava OneNote-muistikirja.

Huomautus: Kokouksen omistajat voivat rajoittaa saatavuutta osallistujan roolin (järjestäjä, esittäjät, kaikki) perusteella. Jos OneNote-muistikirja on rajoitettu tietyiltä osallistujarooleilta, muistikirja ei näy näiden osallistujien sisältöluettelossa, eli he eivät voi avata eivätkä tallentaa sitä tietokoneeseensa.

Kysely

Tietoja tästä ominaisuudesta: Kyselyn avulla kokouksen järjestäjä voi kerätä nopeasti tietoa tai kokoukseen tai keskusteluun osallistuvien mielipiteitä. Nämä tiedot voidaan myös tallentaa ja analysoida kokouksen jälkeen.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai uudelleenlähettäminen: Yksittäiset äänet ovat nimettömiä. Esittäjät näkevät koostetut kyselyn tulokset ja kuka tahansa esittäjä voi näyttää ne kaikille osallistujille. Kyselyt tallennetaan Lync Serveriin yrityksen järjestelmänvalvojan määrittämän kokouksen sisällön vanhentumiskäytännön mukaisesti. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttäminen: Kyselyominaisuus parantaa yhteistyön laatua antamalla esittäjille mahdollisuuden saada nopeasti kuvan osallistujien mielipiteistä.

Valinta ja hallinta:

 1. Avaa valikko pysäyttämällä osoitin keskusteluikkunassa Jaa-kuvakkeen kohdalle.

 2. Valitse Esitä-välilehdessä Kysely.

 3. Kirjoita Luo kysely -valintaikkunassa Kyselyn nimi, Kysymys (kysymykset) ja Vaihtoehdot.

 4. Valitse OK.

Huomautus: Esittäjät voivat rajoittaa kyselyn saatavuutta osallistujan roolin mukaan (järjestäjä, esittäjät, kaikki). Jos kysely ei ole jonkun käytettävissä, se ei myöskään näy kyseisen henkilön sisältöluettelossa, kun sitä ei olla jakamassa, ja hän ei voi tallentaa kyselyä omalle tietokoneelleen. Esittäjät voivat myös avata tai sulkea kyselyn ja tyhjentää kyselyn vastaukset milloin tahansa.

PowerPoint-yhteistyö

Tietoja tästä ominaisuudesta: PowerPoint-yhteistyön avulla käyttäjät voivat näyttää ja katsella PowerPoint-esityksiä sekä liittää niihin huomautuksia online-keskustelun tai -kokouksen aikana.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai uudelleenlähettäminen: Loppukäyttäjän toimet ohjaavat tätä ominaisuutta – ovatpa he lataamassa tai katselemassa läpi PowerPoint-esitystä tai liittämässä siihen huomautuksia. Kaikki keskustelussa tai kokouksessa näytetyt tiedostot lähetetään kaikille kokouksen osallistujille, ja he voivat hakea ne suoraan tietokoneensa kansiosta. Tiedoston omistaja tai esittäjä voi rajoittaa muita tallentamasta tiedostoa, mutta tämä ei estä heitä hakemasta tai näkemästä sitä. PowerPoint-tiedostot tallennetaan Lync Serveriin yrityksen järjestelmänvalvojan määrittämän kokouksen sisällön vanhentumiskäytännön mukaisesti. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttäminen: PowerPoint-yhteistyön avulla keskustelun osallistujien on helpompi pitää tehokkaita esityksiä ja saada palautetta niistä.

Valinta ja hallinta:

 1. Avaa valikko pysäyttämällä osoitin keskusteluikkunassa Jaa-kuvakkeen kohdalle.

 2. Valitse Esitä-välilehdessä PowerPoint.

 3. Etsi lisättävä PowerPoint-esitys ja valitse se.

 4. Valitse Avaa.

Esittäjät voivat rajoittaa huomautusten tekemisoikeuksia riippuen osallistujan roolista (vain esittäjät, kaikki tai ei kukaan) seuraavasti:

 1. Pidä hiiren osoitinta Näytä osallistujat -kohdan päällä.

 2. Valitse Lisää asetuksia (…).

 3. Valitse Online-kokouksen asetukset.

 4. Valitse Online-kokouksen asetukset -valintaikkunan Kuka voi käyttää huomautuksia? -kohdan avattavasta luettelosta haluamasi vaihtoehto.

 5. Valitse OK.

Esittäjät voivat rajoittaa diojen näkyvyyden vain tietyille rooleille (vain esittäjät, kaikki tai ei kukaan) näin:

 1. Pidä hiiren osoitinta Näytä osallistujat -kohdan päällä.

 2. Valitse Lisää asetuksia (…).

 3. Valitse Online-kokouksen asetukset.

 4. Valitse Online-kokouksen asetukset -valintaikkunan Kuka voi tarkastella sisältöä itsenäisesti? -kohdan avattavasta luettelosta haluamasi vaihtoehto.

 5. Valitse OK.

Esittäjät voivat rajoittaa latausmahdollisuutta riippuen osallistujan roolista (järjestäjä, esittäjät, kaikki) näin:

 1. Pysäytä osoitin Jaa-kuvakkeen päällä.

 2. Valitse Hallitse esitettävää sisältöä.

 3. Valitse Hallitse esitettävää sisältöä -valintaikkunan Käyttöoikeudet-kohdan avattavasta luettelosta haluamasi vaihtoehto.

 4. Valitse OK.

Huomautus: Jos PowerPoint-esitys on rajoitettu tietyiltä osallistujarooleilta, esitys ei näy näiden osallistujien sisältöluettelossa, eivätkä kyseiset osallistujat voi tallentaa sitä omaan tietokoneeseensa.

Käyttäjäkokemuksen laatuun (QoE) liittyvä tietojen kerääminen ja raportointi

Tietoja tästä ominaisuudesta: Kokemuksen laatu (QoE), tietojen kerääminen ja raportointi -ominaisuuden avulla kerätään ja raportoidaan Lync Web Appin kautta tapahtuvan vertaiskommunikoinnin ja kokousten laatua. Tilastotiedot sisältävät esimerkiksi IP-osoitteet, hävikkitiedot, käytetyt laitteet sekä puhelunaikaiset heikkolaatuiset tapahtumat.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai lähettäminen: Jos yrityksen järjestelmänvalvoja on ottanut käyttöön kokemuksen laaduntarkkailun, Lyncin vertaiskommunikoinnin ja kokousten median laatutiedot tallennetaan QoE-tietokantaan. Tämä ominaisuus ei tallenna Lyncin sisältöä. Kokemuksen laatutiedot tallennetaan yrityksen käytössä olevaan valvontapalvelimen taustatietokantaan ja ne raportoidaan kokoelmana vakiovalvontapalvelinraportteja. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttäminen: Yrityksen järjestelmänvalvojalla on pääsy näihin tietoihin, ja hän voi käyttää niitä, jos haluaa kerätä palautetta järjestelmän median laadusta. Näihin tietoihin kuuluu myös käyttäjän IP-osoite.

Valinta ja hallinta: Kokemuksen laaduntarkkailu on oletusarvoisesti käytössä, mutta yrityksen järjestelmänvalvojan tulee asentaa valvontapalvelin, joka on yhdistetty valvontapalvelimen taustatietokantaan, jos hän haluaa kerätä kokemuksen laatutietoja. Yrityksen järjestelmänvalvoja voi käyttää valvontapalvelimen vakioraportteja tai luoda mukautettuja raportteja valvontapalvelimen tietokannasta.

Tallentaminen

Ominaisuuden tarkoitus: Tallennusominaisuuden avulla kokouksen osallistujat voivat tallentaa ääntä, videokuvaa, pikaviestejä, jaettavia sovelluksia, Microsoft PowerPoint -esityksiä, luonnoslehtiöitä ja kyselyitä kokouksen aikana arkistointia tai toistamista varten.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Jos kokouksen osallistujat tallentavat istunnon, tallenne tallennetaan osallistujien tietokoneisiin. Jos osallistujat jakavat sisältöä tallennettavan kokouksen aikana, sisältö tallennetaan osana kokoustallennetta. Kun osallistuja aloittaa tallennuksen, tallennuksen aloittamista koskeva ilmoitus lähetetään kaikille osallistujille, jotka käyttävät yhteensopivia asiakasohjelmia tai laitteita. Niiden tallennetun istunnon osallistujien, joilla ei ole yhteensopivia asiakasohjelmia tai laitteita, sisältö tallennetaan, mutta he eivät saa ilmoitusta tallennuksesta. Alla on lueteltu epäyhteensopivat asiakasohjelmat ja laitteet. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Yhteensopimattomia ohjelmia ovat muun muassa:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • Microsoft Office Communicator 2007

 • Microsoft Office Communicator Web Access (2007 R2-julkaisu)

 • Microsoft Office Communicator Web Access (2007-julkaisu)

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant.

Yhteensopimattomia laitteita ovat muun muassa:

 • Microsoft Lync 2010 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 Phone Edition.

Huomautus: Käytetystä laitteesta riippumatta kokouksen tai keskustelun ajan koko näytöltä videota katsovalle osallistujalle ei ilmoiteta tallennuksen alkamisesta, ennen kuin hän palaa keskusteluikkunaan.

Tietojen käyttö: Tallenne tallennetaan paikallisesti käyttäjän tietokoneeseen, ja ainoastaan omistaja voi käyttää tai jakaa tallennetta muiden jaettavien tiedostotyyppien tavoin. Jos tallenteen julkaisuvaiheessa ilmenee virheitä, keskeytetyn tallennuksen aikana taltioituja tietoja voidaan epähuomiossa sisällyttää tallenteeseen. Jos jokin julkaisuvaiheen osio epäonnistuu (lisätietoja on tallenteiden hallinnan varoitustilasanomia käsittelevässä ohjeaiheessa), tallenteita ei pidä jakaa muille, vaikka niiden toistaminen jossakin muodossa olisi mahdollista.

Valinta/hallinta: Käyttäjät eivät voi tallentaa kokouksia Lync Web App -ohjelmasta. Jos kokouksen toinen osallistuja tallentaa kokousta työpöytäasiakasohjelmallaan, käyttöliittymässä näkyy punainen tallennuskuvake.

Luonnoslehtiö-yhteistyö

Tietoja tästä ominaisuudesta: Luonnoslehtiö-yhteistyön avulla käyttäjät voivat luoda ja jakaa virtuaalisia luonnoslehtiöitä, johon istunnon osallistujat voivat tehdä muistiinpanoja ja piirustuksia sekä tuoda kuvia. Osallistujat voivat sitten työskennellä näiden parissa yhdessä kokousten ja keskusteluiden aikana.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai uudelleenlähettäminen: Luonnoslehtiöön tehdyt huomautukset näkyvät kaikille osallistujille. Kun luonnoslehtiö ja sen huomautukset tallennetaan, ne tallentuvat Lync Serveriin. Luonnoslehtiö säilytetään palvelimella järjestelmänvalvojan määrittämän kokouksen sisällön vanhentumiskäytännön mukaisesti. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttäminen: Luonnoslehtiö-ominaisuus helpottaa yhteistyön tekemistä, kun kokouksen osallistujat voivat keskustella ideoista, pitää aivoriihiä, kirjoittaa muistiinpanoja ja niin edelleen.

Valinta ja hallinta:

 1. Pysäytä keskusteluikkunassa osoitin Jaa-kuvakkeen päällä.

 2. Valitse Esitä-välilehdessä Luonnoslehtiö.

Kokouksen omistajat voivat rajoittaa latausoikeutta osallistujaroolin (järjestäjä, esittäjät tai kaikki) perusteella seuraavasti:

 1. Pysäytä osoitin Jaa-kuvakkeen päällä.

 2. Valitse Esitä-välilehdessä Hallitse esitettävää sisältöä.

 3. Valitse Kokouksen sisältö -valintaikkunan Käyttöoikeudet-kohdan avattavasta luettelosta haluamasi vaihtoehto.

 4. Valitse OK.

Huomautus: Jos tietyt roolit eivät voi käyttää luonnoslehtiötä, se ei näy heidän sisältöluettelossaan eivätkä he voi tallentaa sitä tietokoneeseensa.

Sivun alkuun

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×