Microsoft Lync 2010 for iPhoneMicrosoft Lync 2010 for iPad

Nämä käyttöoikeusehdot muodostavat sopimuksen Microsoft Corporationin (tai joissakin maissa sen tytäryhtiön) ja käyttäjän välille. Lue ehdot huolellisesti. Ehdot koskevat edellä nimettyä ohjelmistoa sekä mahdollisia tietovälineitä, joissa se on toimitettu. Ehdot koskevat myös Microsoftin ohjelmistoon liittyviä

 • päivityksiä,

 • täydennysosia,

 • Internet-pohjaisia palveluja ja

 • tukipalveluja,

ellei niille ole määritetty erillisiä käyttöön liittyviä ehtoja. Mahdolliset erilliset käyttöehdot menevät näiden ehtojen edelle.

KÄYTTÄMÄLLÄ OHJELMISTOA HYVÄKSYT NÄMÄ EHDOT. JOS ET HYVÄKSY EHTOJA, ÄLÄ KÄYTÄ OHJELMISTOA. PALAUTA OHJELMISTO APPLE INC.:LLE ("APPLE") HYVITYSTÄ VARTEN.

Jos noudatat tämän käyttösopimuksen ehtoja, sinulla on seuraavat oikeudet:

1.ASENNUS- JA KÄYTTÖOIKEUDET

 1. Asennus ja käyttö.    Voit asentaa enintään viisi (5) ohjelmistokopiota. Näitä kopioita voit käyttää sellaisissa iOS-pohjaisissa laitteissa, jotka omistat tai joiden hallintaoikeudet sinulla on.

 2. Ohjelmisto vaatii Internet-pohjaisen langattoman verkon kautta muodostetun yhteyden tietokonejärjestelmään, johon on asennettu Microsoft Lync Server 2010 tai Microsoft Lync Online. Sinulla on oltava voimassa oleva käyttöoikeus kyseisiin ohjelmiin. Jotta kaikki toiminnot saadaan käyttöön, Microsoft Lync Server 2010 -päivitykset on mahdollisesti asennettava. Jotkin toiminnot eivät ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa.

 3. Kolmannen osapuolen ohjelmat.    Ohjelmisto saattaa sisältää kolmannen osapuolen koodia, jonka käyttöoikeutta Microsoft eikä kolmas osapuoli myönnä käyttöösi tässä käyttöoikeussopimuksessa. Mahdolliset ohjelmistoon sisältyvät kolmannen osapuolen koodia koskevat ilmoitukset ovat vain tiedoksi.

2.INTERNET-POHJAISET PALVELUT.    Microsoft tarjoaa ohjelmiston mukana Internet-pohjaisia palveluja. Microsoft voi tehdä palveluihin muutoksia tai peruuttaa ne koska tahansa. Seuraavassa kuvattujen ehtojen lisäksi kyseisten palvelujen käyttöä rajoitetaan Microsoftin ja/tai matkapuhelinoperaattorin määrittämien ehtojen mukaisesti.

 1. Suostumus Internet-pohjaisia tai langattomia palveluja varten.    Ohjelmisto vaatii Internet-pohjaisen langattoman verkon kautta muodostetun yhteyden tietokonejärjestelmään, johon on asennettu Microsoft Lync Server 2010 tai Microsoft Lync Online. Sinulla on oltava voimassa oleva käyttöoikeus kyseisiin ohjelmiin. Joissakin tapauksissa yhteyden muodostamisesta ei ilmoiteta erikseen. Käyttämällä ohjelmistoa annat suostumuksesi siihen, että normaaleja laitetietoja (mukaan lukien rajoittamatta laitetta, järjestelmä- ja sovellusohjelmistoa sekä oheislaitteita koskevia teknisiä tietoja) lähetetään Internet-pohjaisten tai langattomien palvelujen käyttöön.

 2. Internet-pohjaisten palvelujen väärinkäyttö.    Et saa käyttää mitään Internet-pohjaista palvelua tavalla, joka voi vahingoittaa palvelua tai haitata jotakin muuta henkilöä palvelun tai langattoman verkon käytössä. Et saa käyttää palvelua pyrkimyksenäsi päästä luvattomasti käsiksi sellaisiin palveluihin, tietoihin, tileihin tai verkkoihin, joihin sinulla ei ole käyttöoikeutta.

3.KÄYTTÖOIKEUDEN LAAJUUS.    Ohjelmistoa ei myydä, vaan siihen myönnetään käyttöoikeus. Tällä sopimuksella myönnetään vain joitakin ohjelmiston käyttöön liittyviä oikeuksia. Microsoft pidättää itsellään kaikki muut oikeudet. Saat käyttää tätä ohjelmistoa vain tässä sopimuksessa nimenomaisesti mainituin tavoin, ellei sovellettava laki anna tästä rajoituksesta huolimatta sinulle muita oikeuksia. Sinun on noudatettava kaikkia ohjelmistoon liittyviä teknisiä rajoituksia, joiden vuoksi ohjelmistoa voi käyttää vain tietyllä tavalla. Et saa

 • kiertää ohjelmiston teknisiä rajoituksia,

 • perusteellisesti tutkia ohjelmiston valmistustapaa, purkaa ohjelmistoa tai jakaa sitä osiin, paitsi tästä rajoituksesta huolimatta sovellettavan lain nimenomaisesti sallimassa määrin,

 • tehdä ohjelmistosta useampia kopioita kuin tässä sopimuksessa on määritetty tai kuin tästä rajoituksesta huolimatta sovellettava laki sallii,

 • julkaista ohjelmistoa muiden kopioitavaksi,

 • vuokrata tai lainata ohjelmistoa,

 • siirtää ohjelmistoa tai tätä sopimusta kolmannelle osapuolelle tai

4.DOKUMENTAATIO.    Voit kopioida dokumentaation ja käyttää sitä sisäisessä käytössä konsultointitarkoituksessa.

5.VIENTIRAJOITUKSET.    Ohjelmisto kuuluu Yhdysvaltain vientiä koskevien lakien ja säännösten piiriin. Sinun on noudatettava kaikkia ohjelmistoa koskevia paikallisia ja kansainvälisiä vientilakeja ja -säännöksiä. Nämä lait sisältävät kohdemaita, loppukäyttäjiä ja loppukäyttöä koskevia rajoituksia. Lisätietoja on osoitteessa www.microsoft.com/exporting.

6.TUKIPALVELUT.    Koska ohjelmisto toimitetaan sellaisenaan, sille ei välttämättä tarjota tukipalveluja. Puhelin, laitevalmistaja tai matkapuhelinoperaattori eivät vastaa ohjelmiston tukipalvelujen tarjoamisesta.

7.TEKIJÄNOIKEUSTIEDOT.    Microsoft ja Lync ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. iPhone, iPad ja iOS ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

.KOKO SOPIMUS.     Tämä sopimus sekä käyttämiesi täydennysosien, päivitysten, Internet-pohjaisten palvelujen ja tukipalvelujen ehdot muodostavat ohjelmistoa ja tukipalveluja koskevan sopimuksen kokonaisuudessaan.

9.SOVELLETTAVA LAKI.

 1. Yhdysvallat.    Jos olet hankkinut ohjelmiston Yhdysvalloissa, tätä sopimusta ja väitteitä siihen liittyvistä rikkomuksista tulkitaan Washingtonin osavaltion lakien mukaan huolimatta sen lainvalintaa koskevista periaatteista. Oman kotiosavaltiosi lakeja sovelletaan kaikkiin muihin vaateisiin, mukaan lukien vaateisiin, jotka perustuvat osavaltion kuluttajansuojalakeihin, vilpillistä kilpailua koskeviin lakeihin tai oikeudenvastaiseen tekoon.

 2. Muut maat.    Jos olet hankkinut ohjelmiston jossakin muussa maassa, sovelletaan kyseisen maan lakeja.

10.OIKEUDELLINEN VAIKUTUS.    Tässä sopimuksessa kuvataan tiettyjä laillisia oikeuksia. Sinulla voi olla myös muita oman maasi lakien mukaisia oikeuksia. Sinulla voi niin ikään olla oikeuksia, jotka liittyvät ohjelmiston myyneeseen tahoon. Tämä sopimus ei muuta oman maasi lakien mukaisia oikeuksia, jos paikalliset lait eivät sitä salli.

11.KOLMANNEN OSAPUOLEN EDUNSAAJA.    Hyväksyt sen, että Apple ja sen tytäryhtiöt ovat tämän sopimuksen kolmannen osapuolen edunsaajia ja että Applella on oikeus panna tämä sopimus täytäntöön.

12.TAKUUN POISSULKEMINEN.    OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUS MYÖNNETÄÄN "SELLAISENAAN", "KAIKKINE VIRHEINEEN" JA "TARJOTUSSA MUODOSSA". KÄYTÄT OHJELMISTOA OMALLA VASTUULLASI. VOIT HALUTESSASI PYYTÄÄ APPLELTA HYVITYSTÄ OSTOHINNASTA. SOVELLETTAVAN LAIN LAAJIMMIN SALLIMASSA MÄÄRIN APPLE SANOUTUU IRTI KAIKISTA MUISTA TAKUUVELVOITTEISTA. MICROSOFT, MATKAPUHELINOPERAATTORIT, JOIDEN VERKON VÄLITYKSELLÄ OHJELMISTOA JAETAAN, TAI VASTAAVAT TYTÄRYHTIÖT TAI TOIMITTAJAT ("JAKELIJAT") EIVÄT MYÖNNÄ MITÄÄN OHJELMISTOON LIITTYVIÄ SUORIA TAKUITA, SITOUMUKSIA TAI EHTOJA. SINULLA VOI OLLA PAIKALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN NOJALLA MUITA KULUTTAJAN OIKEUKSIA, JOITA TÄMÄ SOPIMUS EI VOI MUUTTAA. SIINÄ MÄÄRIN KUIN PAIKALLINEN LAINSÄÄDÄNTÖ SEN SALLII, MICROSOFT SULKEE POIS OLETETUT TAKUUT TUOTTEEN SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, SEN SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA.

13.VAHINGONKORVAUSVASTUUN RAJOITUS JA POISSULKEMINEN.    VOIT SAADA APPLELTA, MICROSOFTILTA JA SEN TOIMITTAJILTA VAHINGONKORVAUSTA VAIN SUORISTA VAHINGOISTA, JA KORVAUSSUMMA VOI OLLA KORKEINTAAN TUOTTEESTA MAKSAMASI SUMMAN SUURUINEN. ET VOI SAADA KORVAUSTA MUISTA VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN VÄLILLISET, ERITYISET, EPÄSUORAT TAI SATUNNAISET VAHINGOT TAI LIIKEVOITON MENETTÄMINEN.

Tämä rajoitus koskee

 • kaikkia seikkoja, jotka liittyvät ohjelmistoon, palveluihin tai sisältöön (mukaan lukien koodiin) kolmansien osapuolten Internet-sivustoissa tai kolmansien osapuolten ohjelmissa sekä

 • väitteitä sopimusrikkomuksesta, takuurikkomuksesta, sitoumuksesta tai ehdosta, seurausvastuusta, laiminlyönnistä tai muusta oikeudenvastaisesta teosta sovellettavan lain sallimassa määrin.

Rajoitus on voimassa myös tilanteissa, joissa Microsoft on tiennyt tai sen olisi pitänyt tietää vahinkojen mahdollisuudesta. Jos satunnaisten tai välillisten vahinkojen tai muiden vahinkojen aiheuttaman vahingonkorvausvastuun poissulkeminen ja rajoittaminen ei ole sallittua omassa maassasi, edellä mainittuja rajoituksia tai poissulkemisia ei sovelleta sinuun.

Sivun alkuun

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Microsoft Insider-käyttäjille

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kuinka tyytyväinen olet käännöksen laatuun?
Mikä vaikutti kokemukseesi?

Kiitos palautteestasi.

×