Mukautettujen kenttien projektifunktiot Projectin työpöytäversiossa

Näiden funktioiden avulla voidaan kaavoissa laskea mukautettuja kenttiä.

Vihje: Kirjoita kaava mukautettuun kenttään Project 2007:ssä osoittamalla Työkalut-valikossa Mukauta ja valitsemalla sitten Kentät. Valitse mukautetut kentät -valintaikkunassa Kaava. Valitse Project 2010:ssä Projekti-välilehti, ja valitse Ominaisuudet-ryhmässä Mukautetut kentät. Valitse Mukautetut kentät -valintaikkunassa Kaava.

Yleistä projektifunktioista

Kun käytät Microsoft Project -ohjelmaa, saatat joutua käsittelemään arvoja, jotka eivät sijaitse suoraan kentissä. Kaavojen avulla voit käyttää kenttiä ja luoda uusia arvoja.

Seuraavissa esimerkeissä kuvataan kaavojen käyttöä mukautetuissa kentissä:

 • Kun seuraava kaava lisätään mukautettuun lukukenttään, se palauttaa numeerisen arvon, joka osoittaa aikataulun tehtävien kuluvan päivän ja valmistumispäivän välisten päivien määrän:

DateDiff("d",NOW(),[Finish])

 • Kun seuraava kaava lisätään mukautettuun tekstikenttään, se palauttaa arvon "Ei perusaikataulua", "Budjetti ylitetty väh. 20 %" tai "Budjetti alitettu":

  Switch(Len(CStr([Baseline Finish]))<3, "No baseline", ([Cost]+1)/ ([Baseline Cost]+1)>1.2,"Overbudget by 20% or more", ([Cost]+1)/([Baseline Cost]+1)>1, "Overbudget",True,"Under budget")
  The CStr function in the above formula works only if the [Baseline Finish] field is defined.

Muuntofunktiot

Asc

Palauttaa kokonaisluvun, joka vastaa merkkijonon ensimmäistä kirjainta vastaavaa merkkikoodia.

Syntaksi

Asc( merkkijono )

merkkijono  Mikä tahansa kelvollinen merkkijonolauseke.

CBool

Pakottaa lausekkeen tietotyypiksi totuusarvon.

Syntaksi

CBool( lauseke )

lauseke  Mikä tahansa kelvollinen merkkijono tai numeerinen lauseke.

CByte

Pakottaa lausekkeen tietotyypiksi tavun.

Syntaksi

CByte( lauseke )

lauseke  Mikä tahansa kokonaisluku 0–255.

CCur

Pakottaa lausekkeen tietotyypiksi valuutan.

Syntaksi

CCur( lauseke )

lauseke  Mikä tahansa numeerinen lauseke -922 337 203 685 477,5808–922 337 203 685 477,5807.

CDate

Pakottaa lausekkeen tietotyypiksi päivämäärän.

Syntaksi

CDate( lauseke )

lauseke  Mikä tahansa kelvollinen päivämäärälauseke.

CDbl

Pakottaa lausekkeen tietotyypiksi Double.

Syntaksi

CDbl( lauseke )

lauseke  Mikä tahansa numeerinen lauseke -1,79769313486232E308– -4,94065645841247E-324 negatiivisille arvoille tai 4,94065645841247E-324–1,79769313486232E308 positiivisille arvoille.

CDec

Pakottaa lausekkeen tietotyypiksi desimaaliluvun.

Syntaksi

CDec( lauseke )

lauseke  Mikä tahansa numeerinen lauseke +/-79 228 162 514 264 337 593 543 950 335, jos kyseessä on pyöristetty numero eli numero, jossa ei ole desimaalipaikkoja. Numerossa voi olla 28 desimaalipaikkaa, jolloin lausekealue on +/-7,9228162514264337593543950335. Pienin mahdollinen nollasta poikkeava numero on 0,0000000000000000000000000001.

Chr

Palauttaa merkkijonon, joka sisältää määritettyyn merkkikoodiin liittyvän merkin.

Syntaksi

Chr( merkkikoodi )

merkkikoodi  Merkin ilmaiseva Long.

CInt

Pakottaa lausekkeen tietotyypiksi kokonaisluvun.

Syntaksi

CInt( lauseke )

lauseke  Mikä tahansa numeerinen lauseke -32 768–32 767; murtoluvut pyöristetään.

CLng

Pakottaa lausekkeen tietotyypiksi Long.

Syntaksi

CLng( lauseke )

lauseke  Mikä tahansa numeerinen lauseke väliltä -2 147 483 648 ja 2 147 483 647; murtoluvut pyöristetään.

CSng

Pakottaa lausekkeen tietotyypiksi Single.

Syntaksi

CSng( lauseke )

lauseke  Mikä tahansa numeerinen lauseke -3,402823E38– -1,401298E-45 negatiivisille arvoille tai 1,401298E-45–3,402823E38 positiivisille arvoille.

CStr

Pakottaa lausekkeen tietotyypiksi merkkijonon.

Syntaksi

CStr( lauseke )

lauseke  Mikä tahansa kelvollinen merkkijono tai numeerinen lauseke.

CVar

Pakottaa lausekkeen tietotyypiksi Variantti.

Syntaksi

CVar( lauseke )

lauseke  Sama alue kuin Double-lausekkeella, jos kyseessä ovat numeeriset arvot. Sama alue kuin tyypin Merkkijono ei-numeerisille.

DateSerial

Palauttaa määritetyn vuoden, kuukauden ja päivän variantin (päivämäärän).

Syntaksi

DateSerial( vuosi, kuukausi, päivä)

vuosi  Pakollinen; kokonaisluku. Jokin luku 100–9 999 tai numeerinen lauseke.

kuukausi  Pakollinen; kokonaisluku. Mikä tahansa numeerinen lauseke.

päivä  Pakollinen; kokonaisluku. Mikä tahansa numeerinen lauseke.

DateValue

Palauttaa variantin (päivämäärän).

Syntaksi

DateValue( päivämäärä)

päivämäärä  Pakollinen; yleensä merkkijonolauseke, joka vastaa jotakin päivämäärää 1.1.100–31.12.9999. Päivämäärä voi kuitenkin olla myös mikä tahansa lauseke, joka vastaa päivämäärää, ajankohtaa tai molempia kyseisellä alueella.

Day

Palauttaa kuukaudenpäivää vastaavan kokonaisluvun 1–31 määrittävän variantin (kokonaisluvun).

Syntaksi

Day( päivämäärä)

päivämäärä  Pakollinen; mikä tahansa muuttuja, numeerinen lauseke tai merkkijonolauseke tai mikä tahansa yhdistelmä, joka voi vastata päivämäärää. Jos päivämäärä sisältää tyhjäarvon, funktio palauttaa tyhjäarvon.

Hex

Palauttaa luvun heksadesimaaliarvoa vastaavan merkkijonon.

Syntaksi

Hex( numero )

numero  Pakollinen; mikä tahansa kelvollinen merkkijono tai numeerinen lauseke.

Hour

Palauttaa variantin (kokonaisluvun), joka määrittää vuorokauden tuntia vastaavan kokonaisluvun 0–23.

Syntaksi

Hour( aika)

aika  Pakollinen; mikä tahansa muuttuja, numeerinen lauseke tai merkkijonolauseke tai mikä tahansa yhdistelmä, joka voi vastata ajankohtaa. Jos aika sisältää tyhjäarvon, funktio palauttaa tyhjäarvon.

Minute

Palauttaa variantin (kokonaisluvun), joka määrittää minuuttia edustavan kokonaisluvun 0–59.

Syntaksi

Minute( aika)

aika  Pakollinen; mikä tahansa muuttuja, numeerinen lauseke tai merkkijonolauseke tai mikä tahansa yhdistelmä, joka voi vastata ajankohtaa. Jos aika sisältää tyhjäarvon, funktio palauttaa tyhjäarvon.

Month

Palauttaa variantin (kokonaisluvun), joka määrittää kuukautta edustavan kokonaisluvun 1–12.

Syntaksi

Month( päivämäärä)

päivämäärä  Pakollinen; mikä tahansa muuttuja, numeerinen lauseke tai merkkijonolauseke tai mikä tahansa yhdistelmä, joka voi vastata ajankohtaa. Jos päivämäärä sisältää tyhjäarvon, funktio palauttaa tyhjäarvon.

Oct

Palauttaa variantin (merkkijonon), joka edustaa numeron oktaaliarvoa.

Syntaksi

Oct( numero )

numero  Pakollinen; mikä tahansa kelvollinen merkkijono tai numeerinen lauseke.

ProjDateConv

Muuntaa arvon päivämääräksi.

Syntaksi

ProjDateConv( lauseke, päivämäärämuoto )

lauseke  Pakollinen; muuttuja. Lauseke, joka muunnetaan päivämääräksi.

päivämäärämuoto  Valinnainen; Long. Päivämäärän oletusmuoto on pjDateDefault, mutta voit vaihtaa sen joksikin seuraavista pjDateFormat-vakioista (käytetty päivämäärä 25.9.2007, kellonaika 12.33.):

 • pjDateDefault: Oletusmuoto. Määritä Näytä-välilehden Asetukset-valintaikkunassa (Työkalut-valikko).

 • pjDate_mm_dd_yy_hh_mmAM: 9/25/07 12:33 PM

 • pjDate_mm_dd_yy: 9/25/07

 • pjDate_mm_dd_yyyy: 9/25/2007

 • pjDate_mmmm_dd_yyyy_hh_mmAM: Syyskuu 25, 2007 12:33 PM

 • pjDate_mmmm_dd_yyyy: Syyskuu 25, 2007

 • pjDate_mmm_dd_hh_mmAM: Syys 25 12:33 PM

 • pjDate_mmm_dd_yyy: Syys 25, '07

 • pjDate_mmmm_dd: Syyskuu 25

 • pjDate_mmm_dd: Syys 25

 • pjDate_ddd_mm_dd_yy_hh_mmAM: Ti 9/25/07 12:33 PM

 • pjDate_ddd_mm_dd_yy: Ti 9/25/07

 • pjDate_ddd_mmm_dd_yyy: Ti Syys 25, '07

 • pjDate_ddd_hh_mmAM: Ti 12:33 PM

 • pjDate_mm_dd: 9/25

 • pjDate_dd: 25

 • pjDate_hh_mmAM: 12:33 PM

 • pjDate_ddd_mmm_dd: Ti Syys 25

 • pjDate_ddd_mm_dd: Ti 9/25

 • pjDate_ddd_dd: Ti 25

 • pjDate_Www_dd: W40/2

 • pjDate_Www_dd_yy_hh_mmAM: W40/2/07 12:33 PM

ProjDurConv

Muuntaa lausekkeen kestoarvoksi määritetyissä yksiköissä.

Syntaksi

ProjDurConv( lauseke, keston yksiköt )

lauseke  Pakollinen; muuttuja. Lauseke, joka muunnetaan kestoksi.

keston yksiköt  Valinnainen; Long. Keston ilmaisemiseen käytettävät yksiköt. Jos keston yksikköjä ei ole määritetty, oletusarvona käytetään yksikkölajia, joka on määritetty Asetukset-valintaikkunan Aikataulu-välilehdessä Keston yksikkö -asetukseksi (Työkalut-valikko. Keston yksikkö voi olla jokin seuraavista pjFormatUnit-vakioista:

 • pjMinutes: pjElapsedMinutes

 • pjHours: pjElapsedHours

 • pjDays: pjElapsedDays

 • pjWeeks: pjElapsedWeeks

 • pjMonths: pjElapsedMonths

 • pjMinutesEstimated: pjElapsedMinutesEstimated

 • pjHoursEstimated: pjElapsedHoursEstimated

 • pjDaysEstimated: pjElapsedDaysEstimated

 • pjWeeksEstimated: pjElapsedWeeksEstimated

 • pjMonthsEstimated: pjElapsedMonthsEstimated

Second

Palauttaa variantin (kokonaisluvun), joka määrittää sekuntia edustavan kokonaisluvun välillä 0–59.

Syntaksi

Second( aika)

aika  Pakollinen; mikä tahansa muuttuja, numeerinen lauseke tai merkkijonolauseke tai mikä tahansa yhdistelmä, joka voi vastata ajankohtaa. Jos aika sisältää tyhjäarvon, funktio palauttaa tyhjäarvon.

Str

Palauttaa variantin (merkkijonon), joka on numeron esitysmuoto.

Syntaksi

Str( numero )

numero  Pakollinen; Long, joka sisältää jonkin kelvollisen numeerisen lausekkeen.

StrConv

Palauttaa määrityksen mukaan muunnetun variantin (merkkijonon).

Syntaksi

StrConv( merkkijono, muunto, LCID-tunniste )

merkkijono  Pakollinen; merkkijonolauseke, joka muunnetaan.

muunto  Pakollinen; kokonaisluku. Arvojen summa, joka määrittää suoritettavan muunnon tyypin.

LCID-tunniste  Valinnainen; LCID-tunniste, jos se poikkeaa järjestelmän vastaavasta tunnisteesta. (Järjestelmän kielitunnus on oletusarvona.)

TimeSerial

Palauttaa variantin (päivämäärän), joka sisältää tietyn ajan.

Syntaksi

TimeSerial( tunti, minuutti, sekunti)

tunti  Pakollinen; muuttuja (kokonaisluku). Luku väliltä 0 (12.00) ja 23 (23.00) tai numeerinen lauseke.

minuutti  Pakollinen; muuttuja (kokonaisluku). Mikä tahansa numeerinen lauseke.

sekunti  Pakollinen; muuttuja (kokonaisluku). Mikä tahansa numeerinen lauseke.

TimeValue

Palauttaa variantin (päivämäärän), joka sisältää ajan.

Syntaksi

TimeValue( aika)

aika  Pakollinen; yleensä merkkijonolauseke, joka vastaa jotakin aikaa 0.00,00–23.59,59. Aika voi kuitenkin olla myös mikä tahansa lauseke, joka vastaa kyseisellä alueella olevaa aikaa. Jos aika sisältää tyhjäarvon, funktio palauttaa tyhjäarvon.

Val

Palauttaa merkkijonoon sisältyvät numerot asianmukaisen tyypin numeerisena arvona.

Syntaksi

Val( merkkijono )

merkkijono  Pakollinen; mikä tahansa kelvollinen merkkijonolauseke.

Weekday

Palauttaa variantin (kokonaisluvun), joka sisältää viikonpäivää edustavan kokonaisluvun.

Syntaksi

Weekday( päivämäärä[, viikon ensimmäinen päivä] )

päivämäärä  Pakollinen; muuttuja, numeerinen lauseke tai merkkijonolauseke tai mikä tahansa yhdistelmä, joka voi vastata päivämäärää. Jos päivämäärä sisältää tyhjäarvon, funktio palauttaa tyhjäarvon.

viikon ensimmäinen päivä  Valinnainen; vakio, joka määrittää viikon ensimmäisen päivän. Jos tätä argumenttia ei määritetä, laskutoimituksessa käytetään oletusasetusta, joka on sunnuntai.

Year

Palauttaa variantin (kokonaisluvun), joka sisältää vuotta edustavan kokonaisluvun.

Syntaksi

Year( päivämäärä)

päivämäärä  Pakollinen; mikä tahansa muuttuja, numeerinen lauseke tai merkkijonolauseke tai mikä tahansa yhdistelmä, joka voi vastata päivämäärää. Jos päivämäärä sisältää tyhjäarvon, funktio palauttaa tyhjäarvon.

Päivämäärä-/aikafunktiot

CDate

Pakottaa lausekkeen tietotyypiksi päivämäärän.

Syntaksi

CDate( lauseke )

lauseke  Mikä tahansa kelvollinen päivämäärälauseke.

Päivämäärä

Palauttaa variantin (päivämäärän), joka sisältää järjestelmän päivämäärän.

Syntaksi

Päivämäärä

DateAdd

Palauttaa variantin (päivämäärän), joka sisältää päivämäärän, johon on lisätty määritetty aikaväli.

Syntaksi

DateAdd( aikaväli, numero, päivämäärä )

aikaväli  Pakollinen; merkkijonolauseke, joka on lisättävä aikaväli, kuten "m" tai "d".

numero  Pakollinen; numeerinen lauseke, joka on lisättävien välien määrä. Määrä voi olla positiivinen (tulevat päivämäärät) tai negatiivinen (menneet päivämäärät).

päivämäärä  Pakollinen; Variantti (päivämäärä) tai literaali, joka vastaa päivämäärää, johon väli lisätään.

DateDiff

Palauttaa variantin (Long), joka määrittää kahden määritetyn päivämäärän välisten aikavälien määrän.

Syntaksi

DateDiff( aikaväli, päivämäärä1, päivämäärä2[, viikon ensimmäinen päivä[, vuoden ensimmäinen viikko]] )

aikaväli  Pakollinen; merkkijonolauseke, joka on päivämäärä1:n ja päivämäärä2:n välisen eron laskemiseen käytettävä aikaväli.

päivämäärä1, päivämäärä2  Pakollinen; muuttuja (päivämäärä). Laskutoimituksessa käytettävät kaksi päivämäärää.

viikon ensimmäinen päivä  Valinnainen; vakio, joka määrittää viikon ensimmäisen päivän. Jos tätä argumenttia ei määritetä, laskutoimituksessa käytetään oletusasetusta, joka on sunnuntai.

vuodenensimmäinenviikko  Valinnainen; vakio, joka määrittää vuoden ensimmäisen viikon. Jos sitä ei määritetä, ensimmäisen viikon oletetaan olevan viikko, jolla tammikuun 1. päivä esiintyy.

DatePart

Palauttaa variantin (kokonaisluvun), joka sisältää määritetyn osan annetusta päivämäärästä.

Syntaksi

DatePart( aikaväli, päivämäärä[,viikon ensimmäinen päivä[, vuoden ensimmäinen viikko]] )

aikaväli  Pakollinen; merkkijonolauseke, joka on palautettava aikaväli.

päivämäärä  Pakollinen; muuttuja-arvo (päivämäärä), jonka haluat arvioida.

viikon ensimmäinen päivä  Valinnainen; vakio, joka määrittää viikon ensimmäisen päivän. Jos tätä argumenttia ei määritetä, laskutoimituksessa käytetään oletusasetusta, joka on sunnuntai.

vuodenensimmäinenviikko  Valinnainen; vakio, joka määrittää vuoden ensimmäisen viikon. Jos sitä ei määritetä, ensimmäisen viikon oletetaan olevan siinä viikkossa, jossa tammikuun 1. päivä esiintyy.

DateSerial

Palauttaa määritetyn vuoden, kuukauden ja päivän variantin (päivämäärän).

Syntaksi

DateSerial( vuosi, kuukausi, päivä)

vuosi  Pakollinen; kokonaisluku. Jokin luku 100–9 999 tai numeerinen lauseke.

kuukausi  Pakollinen; kokonaisluku. Mikä tahansa numeerinen lauseke.

päivä  Pakollinen; kokonaisluku. Mikä tahansa numeerinen lauseke.

DateValue

Palauttaa variantin (päivämäärän).

Syntaksi

DateValue( päivämäärä)

päivämäärä  Pakollinen; yleensä merkkijonolauseke, joka vastaa jotakin päivämäärää 1.1.100–31.12.9999. Päivämäärä voi kuitenkin olla myös mikä tahansa lauseke, joka vastaa päivämäärää, ajankohtaa tai molempia kyseisellä alueella.

Day

Palauttaa kuukaudenpäivää vastaavan kokonaisluvun 1–31 määrittävän variantin (kokonaisluvun).

Syntaksi

Day( päivämäärä)

päivämäärä  Pakollinen; mikä tahansa muuttuja, numeerinen lauseke tai merkkijonolauseke tai mikä tahansa yhdistelmä, joka voi vastata päivämäärää. Jos päivämäärä sisältää tyhjäarvon, funktio palauttaa tyhjäarvon.

Hour

Palauttaa variantin (kokonaisluvun), joka määrittää vuorokauden tuntia vastaavan kokonaisluvun 0–23.

Syntaksi

Hour( aika)

aika  Pakollinen; mikä tahansa muuttuja, numeerinen lauseke tai merkkijonolauseke tai mikä tahansa yhdistelmä, joka voi vastata ajankohtaa. Jos aika sisältää tyhjäarvon, funktio palauttaa tyhjäarvon.

IsDate

Palauttaa totuusarvon, joka ilmaisee, voiko lausekkeen muuntaa päivämääräksi.

Syntaksi

IsDate( lauseke )

lauseke  Pakollinen; mikä tahansa muuttuja, joka sisältää päivämääräksi tai ajankohdaksi tunnistettavan päivämäärälausekkeen tai merkkijonolausekkeen.

Minute

Palauttaa variantin (kokonaisluvun), joka määrittää minuuttia edustavan kokonaisluvun 0–59.

Syntaksi

Minute( aika)

aika  Pakollinen; mikä tahansa muuttuja, numeerinen lauseke tai merkkijonolauseke tai mikä tahansa yhdistelmä, joka voi vastata ajankohtaa. Jos aika sisältää tyhjäarvon, funktio palauttaa tyhjäarvon.

Month

Palauttaa variantin (kokonaisluvun), joka määrittää kuukautta edustavan kokonaisluvun 1–12.

Syntaksi

Month( päivämäärä)

päivämäärä  Pakollinen; mikä tahansa muuttuja, numeerinen lauseke tai merkkijonolauseke tai mikä tahansa yhdistelmä, joka voi vastata ajankohtaa. Jos päivämäärä sisältää tyhjäarvon, funktio palauttaa tyhjäarvon.

Now

Palauttaa variantin (päivämäärän), joka määrittää nykyisen päivämäärän ja kellonajan tietokoneen järjestelmän päivämäärän ja kellonajan mukaan.

Syntaksi

Nyt

ProjDateAdd

Lisää päivämäärään keston uuden päivämäärän palauttamiseksi.

Syntaksi

ProjDateAdd( päivämäärä, kesto, kalenteri )

päivämäärä  Pakollinen; muuttuja. Alkuperäinen päivämäärä, johon kesto lisätään.

kesto  Pakollinen; muuttuja. Kesto, joka lisätään päivämäärään.

kalenteri  Valinnainen; merkkijono. Kalenteri, jota käytetään uutta päivämäärää laskettaessa. Jos kalenteria ei ole määritetty, nykyisen resurssin oletus on resurssikalenteri tai nykyisen tehtävän tehtäväkalenteri tai vakiokalenteri, jos tehtäväkalenteria ei ole. Project Serverissä käytetään vakiokalenteria riippumatta siitä, mikä kalenteri on määritetty kalenterin merkkijonossa. Kun käytät tätä funktiota Project Web Appissa luodussa kaavassa ja vertaat sitä samaan Project Professionalissa luotuun kaavaan, testaaminen on suositeltavaa odotettujen tulosten varmistamiseksi.

Huomautus:  Jos haluat vähentää seitsemän päivää määritetystä päivämäärästä, seuraava kaava toimii oikein Project Professional 2010:ssä: ProjDateAdd(”24/9/2010”, ”-7d”). Jos suoritat saman kaavan Project Server 2010:ssä, tuloksena on 24/9/2010, ei 17/9/2010. Project Professional 2010:ssä ja Project Server 2010:ssä yhtenäisesti toimivissa kaavoissa kannattaa välttää ProjDateAdd- ja ProjDateSub-funktioiden negatiivisia parametrejä.

ProjDateConv

Muuntaa arvon päivämääräksi.

Syntaksi

ProjDateConv( lauseke, päivämäärämuoto )

lauseke  Pakollinen; muuttuja. Lauseke, joka muunnetaan päivämääräksi.

päivämäärämuoto  Valinnainen; Long. Päivämäärän oletusmuoto on pjDateDefault, mutta voit vaihtaa sen joksikin seuraavista pjDateFormat-vakioista (käytetty päivämäärä 25.9.2007, kellonaika 12.33.):

 • pjDateDefault: Oletusmuoto. Määritä Näytä-välilehden Asetukset-valintaikkunassa (Työkalut-valikko).

 • pjDate_mm_dd_yy_hh_mmAM: 9/25/07 12:33 PM

 • pjDate_mm_dd_yy: 9/25/07

 • pjDate_mm_dd_yyyy: 9/25/2007

 • pjDate_mmmm_dd_yyyy_hh_mmAM: Syyskuu 25, 2007 12:33 PM

 • pjDate_mmmm_dd_yyyy: Syyskuu 25, 2007

 • pjDate_mmm_dd_hh_mmAM: Syys 25 12:33 PM

 • pjDate_mmm_dd_yyy: Syys 25, '07

 • pjDate_mmmm_dd: Syyskuu 25

 • pjDate_mmm_dd: Syys 25

 • pjDate_ddd_mm_dd_yy_hh_mmAM: Ti 9/25/07 12:33 PM

 • pjDate_ddd_mm_dd_yy: Ti 9/25/07

 • pjDate_ddd_mmm_dd_yyy: Ti Syys 25, '07

 • pjDate_ddd_hh_mmAM: Ti 12:33 PM

 • pjDate_mm_dd: 9/25

 • pjDate_dd: 25

 • pjDate_hh_mmAM: 12:33 PM

 • pjDate_ddd_mmm_dd: Ti Syys 25

 • pjDate_ddd_mm_dd: Ti 9/25

 • pjDate_ddd_dd: Ti 25

 • pjDate_Www_dd: W40/2

 • pjDate_Www_dd_yy_hh_mmAM: W40/2/07 12:33 PM

ProjDateDiff

Palauttaa kahden päivämäärän välisen keston minuutteina.

Syntaksi

ProjDateDiff( päivämäärä1, päivämäärä2, kalenteri)

päivämäärä1  Pakollinen; muuttuja. Päivämäärä, jota käytetään keston alkuna.

päivämäärä2  Pakollinen; muuttuja. Päivämäärä, jota käytetään keston loppuna.

kalenteri  Valinnainen; merkkijono. Kalenteri, jota käytetään kestoa laskettaessa. Jos kalenteria ei ole määritetty, nykyisen resurssin oletusarvona on resurssikalenteri tai nykyiselle tehtävälle tehtäväkalenteri (jos Project Serverille ei ole tehtäväkalenteria, käytetään vakiokalenteria riippumatta siitä, mikä kalenteri on määritetty kalenterin merkkijonossa. Kun käytät tätä funktiota Project Web Appissa luodussa kaavassa ja vertaat sitä samaan Project Professionalissa luotuun kaavaan, testaaminen on suositeltavaa odotettujen tulosten varmistamiseksi.

ProjDateSub

Palauttaa päivämäärän, joka edeltää toista päivämäärää määritetyllä kestolla.

Syntaksi

ProjDateSub( päivämäärä, kesto, kalenteri )

päivämäärä  Pakollinen; muuttuja. Alkuperäinen päivämäärä, josta kesto vähennetään.

kesto  Pakollinen; muuttuja. Kesto, joka vähennetään päivämäärästä.

kalenteri  Valinnainen; merkkijono. Kalenteri, jota käytetään päivämääräeroa laskettaessa. Jos kalenteria ei ole määritetty, nykyisen resurssin oletus on resurssikalenteri tai nykyisen tehtävän tehtäväkalenteri tai vakiokalenteri, jos tehtäväkalenteria ei ole. Project Serverissä käytetään vakiokalenteria riippumatta siitä, mikä kalenteri on määritetty kalenterin merkkijonossa. Kun käytät tätä funktiota Project Web Appissa luodussa kaavassa ja vertaat sitä samaan Project Professionalissa luotuun kaavaan, testaaminen on suositeltavaa odotettujen tulosten varmistamiseksi.

Huomautus:  Jos haluat vähentää seitsemän päivää määritetystä päivämäärästä, seuraava kaava toimii oikein Project Professional 2010:ssä: ProjDateAdd(”24/9/2010”, ”-7d”). Jos suoritat saman kaavan Project Server 2010:ssä, tuloksena on 24/9/2010, ei 17/9/2010. Project Professional 2010:ssä ja Project Server 2010:ssä yhtenäisesti toimivissa kaavoissa kannattaa välttää ProjDateAdd- ja ProjDateSub-funktioiden negatiivisia parametrejä.

ProjDateValue

Palauttaa lausekkeen päivämääräarvon.

Syntaksi

ProjDateValue(lauseke)

lauseke  Pakollinen; muuttuja. Lauseke, joka esitetään päivämääränä.

ProjDurConv

Muuntaa lausekkeen kestoarvoksi määritetyissä yksiköissä.

Syntaksi

ProjDurConv( lauseke, keston yksiköt )

lauseke  Pakollinen; muuttuja. Lauseke, joka muunnetaan kestoksi.

keston yksiköt  Valinnainen; Long. Keston ilmaisemiseen käytettävät yksiköt. Jos keston yksikköjä ei ole määritetty, oletusarvona käytetään yksikkölajia, joka on määritetty Asetukset-valintaikkunan Aikataulu-välilehdessä Keston yksikkö -asetukseksi (Työkalut-valikko. Keston yksikkö voi olla jokin seuraavista pjFormatUnit-vakioista:

 • pjMinutes: pjElapsedMinutes

 • pjHours: pjElapsedHours

 • pjDays: pjElapsedDays

 • pjWeeks: pjElapsedWeeks

 • pjMonths: pjElapsedMonths

 • pjMinutesEstimated: pjElapsedMinutesEstimated

 • pjHoursEstimated: pjElapsedHoursEstimated

 • pjDaysEstimated: pjElapsedDaysEstimated

 • pjWeeksEstimated: pjElapsedWeeksEstimated

 • pjMonthsEstimated: pjElapsedMonthsEstimated

ProjDurValue

Palauttaa keston minuuttimäärän.

Syntaksi

ProjDurValue( kesto)

kesto  Pakollinen; muuttuja. Kesto, joka ilmaistaan minuutteina.

Second

Palauttaa variantin (kokonaisluvun), joka määrittää sekuntia edustavan kokonaisluvun välillä 0–59.

Syntaksi

Second( aika)

aika  Pakollinen; mikä tahansa muuttuja, numeerinen lauseke tai merkkijonolauseke tai mikä tahansa yhdistelmä, joka voi vastata ajankohtaa. Jos aika sisältää tyhjäarvon, funktio palauttaa tyhjäarvon.

Aika

Palauttaa variantin (päivämäärän), joka ilmaisee järjestelmän nykyisen kellonajan.

Syntaksi

Aika

Timer

Palauttaa tietotyypin Yksinkertainen, joka edustaa keskiyön jälkeen kuluneita sekunteja.

Syntaksi

Ajastin

TimeSerial

Palauttaa variantin (päivämäärän), joka sisältää tietyn ajan.

Syntaksi

TimeSerial( tunti, minuutti, sekunti)

tunti  Pakollinen; muuttuja (kokonaisluku). Luku väliltä 0 (12.00) ja 23 (23.00) tai numeerinen lauseke.

minuutti  Pakollinen; muuttuja (kokonaisluku). Mikä tahansa numeerinen lauseke.

sekunti  Pakollinen; muuttuja (kokonaisluku). Mikä tahansa numeerinen lauseke.

TimeValue

Palauttaa variantin (päivämäärän), joka sisältää ajan.

Syntaksi

TimeValue( aika)

aika  Pakollinen; yleensä merkkijonolauseke, joka vastaa jotakin aikaa 0.00,00–23.59,59. Aika voi kuitenkin olla myös mikä tahansa lauseke, joka vastaa kyseisellä alueella olevaa aikaa. Jos aika sisältää tyhjäarvon, funktio palauttaa tyhjäarvon.

Weekday

Palauttaa variantin (kokonaisluvun), joka sisältää viikonpäivää edustavan kokonaisluvun.

Syntaksi

Weekday( päivämäärä[, viikon ensimmäinen päivä] )

päivämäärä  Pakollinen; muuttuja, numeerinen lauseke tai merkkijonolauseke tai mikä tahansa yhdistelmä, joka voi vastata päivämäärää. Jos päivämäärä sisältää tyhjäarvon, funktio palauttaa tyhjäarvon.

viikon ensimmäinen päivä  Valinnainen; vakio, joka määrittää viikon ensimmäisen päivän. Jos tätä argumenttia ei määritetä, laskutoimituksessa käytetään oletusasetusta, joka on sunnuntai.

Year

Palauttaa variantin (kokonaisluvun), joka sisältää vuotta edustavan kokonaisluvun.

Syntaksi

Vuosi( päivämäärä)

päivämäärä  Pakollinen; mikä tahansa muuttuja, numeerinen lauseke tai merkkijonolauseke tai mikä tahansa yhdistelmä, joka voi vastata päivämäärää. Jos päivämäärä sisältää tyhjäarvon, funktio palauttaa tyhjäarvon.

Yleiset funktiot

Choose

Valitsee ja palauttaa arvon argumenttien luettelosta.

Syntaksi

Choose( indeksi, valinta-1[, valinta-2, ... [, valinta-n]])

indeksi  Pakollinen; numeerinen lauseke tai kenttä, joka tuottaa jonkin arvon 1:stä suurimpaan käytettävissä olevaan valintaan.

valinta  Pakollinen; Varianttilauseke, joka sisältää yhden mahdollisista vaihtoehdoista.

IIf

Palauttaa toisen kahdesta osasta lausekkeen arvioinnista riippuen.

Syntaksi

IIf( lauseke, tosi-osa, epätosi-osa )

lauseke  Pakollinen; Arvioitava varianttilauseke.

tosi-osa  Pakollinen; arvo tai lauseke, joka palautetaan, jos vastaava lauseke on Tosi.

epätosi-osa  Pakollinen; arvo tai lauseke, joka palautetaan, jos vastaava lauseke on Epätosi.

IsNumeric

Palauttaa totuusarvon, joka ilmaisee, voiko lausekkeen arvioida numeroksi.

Syntaksi

IsNumeric( lauseke)

lauseke  Pakollinen; muuttuja, joka sisältää numeerisen lausekkeen tai merkkijonolausekkeen.

IsNull

Palauttaa totuusarvon, joka ilmaisee, sisältääkö lauseke lainkaan kelvollisia tietoja (tyhjäarvo).

Syntaksi

IsNull( lauseke )

lauseke  Pakollinen; muuttuja, joka sisältää numeerisen lausekkeen tai merkkijonolausekkeen.

Switch

Arvioi lausekeluettelon ja palauttaa muuttuja-arvon tai lausekkeen, joka liittyy luettelon ensimmäiseen lausekkeeseen ja joka on Tosi.

Syntaksi

Switch( lauseke-1, arvo-1[, lauseke-2, arvo-2, ... [, lauseke-n,arvo-n]] )

Matemaattiset funktiot

Abs

Palauttaa sille siirrettävää arvoa vastaavan arvon, joka määrittää numeron absoluuttisen arvon.

Syntaksi

Abs( numero )

numero  Pakollinen; mikä tahansa kelvollinen numeerinen lauseke. Jos numero sisältää tyhjäarvon, tyhjäarvo palautetaan; jos muuttuja on alustamaton, nolla palautetaan.

Atn

Palauttaa Double-arvon, joka määrittää numeron kaaritangentin.

Syntaksi

Atn( numero )

numero  Pakollinen; Double tai mikä tahansa kelvollinen numeerinen lauseke.

Cos

Palauttaa luvun kosinin määrittävän Double-arvon.

Syntaksi

Cos( numero )

numero  Pakollinen; Double tai jokin kelvollinen numeerinen lauseke, joka ilmaisee kulman radiaaneina.

Exp

Palauttaa Double-tyyppiä olevan arvon, joka määrittää e:n (luonnollisten logaritmien kantaluvun) korotettuna potenssiin.

Syntaksi

Exp( numero )

numero  Pakollinen; Double tai mikä tahansa kelvollinen numeerinen lauseke.

Fix

Palauttaa numeron kokonaislukuosan. Jos numero on negatiivinen, palauttaa ensimmäisen negatiivisen kokonaisluvun, joka on vähintään yhtä suuri kuin numero.

Syntaksi

Fix( numero )

numero  Pakollinen; Double tai mikä tahansa kelvollinen numeerinen lauseke. Jos luku sisältää tyhjäarvon, funktio palauttaa tyhjäarvon.

Int

Palauttaa numeron kokonaislukuosan. Jos numero on negatiivinen, palauttaa ensimmäisen negatiivisen kokonaisluvun, joka on korkeintaan yhtä suuri kuin numero.

Syntaksi

Int( numero )

numero  Pakollinen; Double tai mikä tahansa kelvollinen numeerinen lauseke. Jos luku sisältää tyhjäarvon, funktio palauttaa tyhjäarvon.

Log

Palauttaa tietotyypin Kaksinkertainen, joka määrittää numeron luonnollisen logaritmin.

Syntaksi

Log( numero )

numero  Pakollinen; Double tai mikä tahansa nollaa suurempi kelvollinen numeerinen lauseke.

Rnd

Palauttaa tietotyypin Yksinkertainen, joka sisältää satunnaisen numeron.

Syntaksi

Rnd( numero )

numero  Pakollinen; Single tai mikä tahansa kelvollinen numeerinen lauseke.

Sgn

Palauttaa variantin (kokonaisluvun), joka ilmaisee numeron merkkiä.

Syntaksi

Sgn( numero )

numero  Pakollinen; mikä tahansa kelvollinen numeerinen lauseke.

Palautettavat arvot ovat seuraavat:

 • Jos numero on suurempi kuin nolla, Sgn palauttaa arvon 1.

 • Jos numero on yhtä suuri kuin nolla, Sgn palauttaa arvon 0.

 • Jos numero on pienempi kuin nolla, Sgn palauttaa arvon -1.

Sin

Palauttaa tietotyypin Kaksinkertainen, joka määrittää kulman sinin.

Syntaksi

Sin( numero )

numero  Pakollinen; Double tai jokin kelvollinen numeerinen lauseke, joka ilmaisee kulman radiaaneina.

Sqr

Palauttaa tietotyypin Kaksinkertainen, joka määrittää numeron neliöjuuren.

Syntaksi

Sqr( numero )

numero  Pakollinen; Double tai mikä tahansa kelvollinen numeerinen lauseke, joka on vähintään nolla.

Tan

Palauttaa tietotyypin Kaksinkertainen, joka määrittää kulman tangentin.

Syntaksi

Tan( numero )

numero  Pakollinen; Double tai jokin kelvollinen numeerinen lauseke, joka ilmaisee kulman radiaaneina.

Tekstifunktiot

Asc

Palauttaa kokonaisluvun, joka vastaa merkkijonon ensimmäistä kirjainta vastaavaa merkkikoodia.

Syntaksi

Asc( merkkijono )

Merkkijono  Mikä tahansa kelvollinen merkkijonolauseke.

Chr

Palauttaa merkkijonon, joka sisältää määritettyyn merkkikoodiin liittyvän merkin.

Syntaksi

Chr( merkkikoodi )

merkkikoodi  Merkin ilmaiseva Long.

Format

Palauttaa variantin (merkkijonon), joka sisältää muotoilulausekkeessa olevien ohjeiden mukaan muotoillun lausekkeen.

Syntaksi

Format( lauseke[, muoto[, viikon ensimmäinen päivä[, vuoden ensimmäinen viikko]]] )

lauseke  Pakollinen; mikä tahansa kelvollinen lauseke.

muoto  Valinnainen; kelvollinen nimetty tai käyttäjän määrittämä muotolauseke.

viikon ensimmäinen päivä  Valinnainen; vakio, joka määrittää viikon ensimmäisen päivän.

vuoden ensimmäinen viikko  Valinnainen; vakio, joka määrittää vuoden ensimmäisen viikon.

Instr

Palauttaa variantin (Long), joka määrittää toisessa merkkijonossa olevan yhden merkkijonon ensimmäisen esiintymän sijainnin.

Syntaksi

Instr( [alku, ]merkkijono1, merkkijono2[, vertailu] )

alku  Valinnainen; numeerinen lauseke, joka määrittää kunkin haun alkamiskohdan. Mikäli se jätetään pois, haku alkaa ensimmäisen merkin sijainnista. Jos alku sisältää tyhjäarvon, tapahtuu virhe. Alku-argumentti on pakollinen, jos vertailu on määritetty.

merkkijono1  Pakollinen; merkkijonolauseke, johon haku kohdistuu.

merkkijono2  Pakollinen; merkkijonolauseke, jota haetaan.

vertailu  Valinnainen; merkkijonovertailulajin määritys. Jos vertailu on tyhjäarvoinen, tapahtuu virhe. Jos vertailu jätetään pois, Optioncompare -asetus määrittää vertailun lajin.

LCase

Palauttaa pieniksi kirjaimiksi muunnetun merkkijonon.

Syntaksi

LCase( merkkijono )

merkkijono   Pakollinen; mikä tahansa kelvollinen merkkijonolauseke. Jos merkkijono sisältää tyhjäarvon, funktio palauttaa tyhjäarvon.

Left

Palauttaa variantin (merkkijonon), joka sisältää tietyn merkkijonomäärän merkkijonon vasemmalta puolelta.

Syntaksi

Left( merkkijono, pituus )

merkkijono  Pakollinen. Merkkijonolauseke, josta funktio palauttaa vasemmanpuoleisimmat merkit. Jos merkkijono sisältää tyhjäarvon, funktio palauttaa tyhjäarvon.

pituus  Pakollinen; muuttuja (Long). Numeerinen lauseke, joka ilmaisee palautettavien merkkien määrän. Jos arvo on 0, funktio palauttaa tyhjän merkkijonon (""). Jos arvo on suurempi tai yhtä suuri kuin merkkijonossa olevien merkkien määrä, funktio palauttaa koko merkkijonon.

Len

Palauttaa Long-arvon, joka sisältää merkkijonon merkkien määrän tai muuttujan tallentamiseen tarvittavien tavujen määrän.

Syntaksi

Len( merkkijono, muuttujan nimi )

merkkijono  Mikä tahansa kelvollinen merkkijonolauseke. Jos merkkijono sisältää tyhjäarvon, funktio palauttaa tyhjäarvon.

muuttujan nimi  Mikä tahansa kelvollinen muuttujan nimi. Jos muuttujan nimi sisältää tyhjäarvon, funktio palauttaa tyhjäarvo. Jos muuttujannimi on variantti-arvo, Len käsittelee sitä samoin kuin merkkijonoa ja palauttaa aina sen sisältämän merkkimäärän.

LTrim

Palauttaa muuttujan (merkkijono), joka sisältää kopion määritetystä merkkijonosta ilman alussa olevia välilyöntejä.

Syntaksi

LTrim( merkkijono )

merkkijono  Pakollinen; mikä tahansa kelvollinen merkkijonolauseke. Jos merkkijono sisältää tyhjäarvon, funktio palauttaa tyhjäarvon.

Mid

Palauttaa variantin (merkkijonon), joka sisältää tietyn merkkijonomäärän merkkijonosta.

Syntaksi

Mid( merkkijono, alku[, pituus] )

merkkijono  Pakollinen; merkkijonolauseke, jonka merkit palautetaan. Jos merkkijono sisältää tyhjäarvon, funktio palauttaa tyhjäarvon.

alku  Pakollinen; Long. Se merkin sijainti merkkijonossa, josta otettava osa alkaa. Jos argumentin alku arvo on suurempi kuin merkkien määrä merkkijonossa, Mid palauttaa tyhjän merkkijonon ("").

pituus  Valinnainen; muuttuja (Long). Palautettavien merkkien määrä. Jos jätetään pois tai jos tekstissä on vähemmän merkkejä kuin pituus (mukaan lukien alku-sijainnin merkki), kaikki merkit alku-sijainnista merkkijonon loppuun palautetaan.

Right

Palauttaa variantin (merkkijonon), joka sisältää tietyn merkkijonomäärän merkkijonon oikealta puolelta.

Syntaksi

Right( merkkijono, pituus )

merkkijono  Pakollinen; merkkijonolauseke, jonka oikeanpuoleiset merkit palautetaan. Jos merkkijono sisältää tyhjäarvon, funktio palauttaa tyhjäarvon.

pituus  Pakollinen; muuttuja (Long). Numeerinen lauseke, joka ilmaisee palautettavien merkkien määrän. Jos arvo on 0, funktio palauttaa tyhjän merkkijonon (""). Jos määritys on vähintään yhtä suuri kuin merkkijonon merkkien määrä, koko merkkijono palautetaan.

RTrim

Palauttaa variantin (merkkijonon), joka sisältää kopion määritetystä merkkijonosta ilman lopussa olevia välilyöntejä.

Syntaksi

RTrim( merkkijono )

merkkijono  Pakollinen; mikä tahansa kelvollinen merkkijonolauseke. Jos merkkijono sisältää tyhjäarvon, funktio palauttaa tyhjäarvon.

Space

Palauttaa variantin (merkkijonon), joka koostuu tietystä määrästä välilyöntejä.

Syntaksi

Space( numero )

numero  Pakollinen; merkkijonon välilyöntien määrä.

StrComp

Palauttaa variantin (kokonaisluvun), joka ilmaisee merkkijonovertailun tuloksen.

Syntaksi

StrComp( merkkijono1, merkkijono2[, vertailu] )

merkkijono1  Pakollinen; mikä tahansa kelvollinen merkkijonolauseke.

merkkijono2  Pakollinen; mikä tahansa kelvollinen merkkijonolauseke.

vertailu  Valinnainen; merkkijonovertailulajin määritys. Jos vertailuargumentti on tyhjäarvo, järjestelmässä ilmenee virhe.

StrConv

Palauttaa määrityksen mukaan muunnetun variantin (merkkijonon).

Syntaksi

StrConv( merkkijono, muunto, LCID-tunniste )

merkkijono  Pakollinen; merkkijonolauseke, joka muunnetaan.

muunto  Pakollinen; kokonaisluku. Arvojen summa, joka määrittää suoritettavan muunnon tyypin.

LCID-tunniste  Valinnainen; LCID-tunniste, jos se poikkeaa järjestelmän vastaavasta tunnisteesta. (Järjestelmän kielitunnus on oletusarvona.)

String

Palauttaa variantin (merkkijonon), joka sisältää tietyn pituisen toistuvan merkkijonon.

Syntaksi

String( numero, merkki )

numero  Pakollinen; Long. Palautetun merkkijonon pituus. Jos luku sisältää tyhjäarvon, funktio palauttaa tyhjäarvon.

merkki  Pakollinen; Variantti. Sellaisen merkki- tai merkkijonolausekkeen määrittävä merkkikoodi, jonka ensimmäistä merkkiä käytetään palautettavan merkkijonon muodostamiseen. Jos merkki sisältää tyhjäarvon, funktio palauttaa tyhjäarvon.

Trim

Palauttaa variantin (merkkijonon), joka sisältää kopion määritetystä merkkijonosta ilman alussa tai lopussa olevia välilyöntejä.

Syntaksi

Trim( merkkijono )

merkkijono  Pakollinen; mikä tahansa kelvollinen merkkijonolauseke. Jos merkkijono sisältää tyhjäarvon, funktio palauttaa tyhjäarvon.

UCase

Palauttaa variantin (merkkijonon), joka sisältää määritetyn merkkijonon, joka on muunnettu isokirjaimiseksi.

Syntaksi

UCase( merkkijono )

merkkijono  Pakollinen; mikä tahansa kelvollinen merkkijonolauseke. Jos merkkijono sisältää tyhjäarvon, funktio palauttaa tyhjäarvon.

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Microsoft Office Insidersiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kuinka tyytyväinen olet käännöksen laatuun?
Mikä vaikutti kokemukseesi?

Kiitos palautteesta!

×