Nettonykyarvon ja sisäisen koron laskeminen Excelissä

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Ovatko yöunesi kärsineet, kun olet pohtinut parasta tapaa parantaa tuottavuutta ja vähentää investointien riskejä? Nyt voit rentoutua ja antaa Excelin tehdä työtä puolestasi.

Kassavirta on asian ydin. Tutustu yrityksesi kassavirtaan, eli tuleviin ja lähteviin rahavirtoihin. Positiivinen kassavirta on yritykseen tulevan varallisuuden (kuten myynnin, korkotuottojen ja osakeantien) mittayksikkö. Negatiivinen kassavirta mittaa puolestaan yrityksestä poistuvaa varallisuutta (kuten ostoja, palkkoja ja veroja). Nettokassavirta on positiivisen kassavirran ja negatiivisen kassavirran välinen ero, ja se antaa vastauksen liiketoiminnan keskeisimpään kysymykseen: kuinka paljon rahaa jää kassaan.

Jotta yritys voi kasvaa, on tehtävä päätöksiä siitä, miten rahat investoidaan pitkällä aikavälillä. Microsoft Excel auttaa vertailemaan vaihtoehtoja ja tekemään oikeita valintoja, jotka tuovat levollisen mielen.

Pääomasijoitusprojekteihin liittyviä kysymyksiä

Jos haluat muuttaa kassakaapissa olevat rahat käyttöpääomaksi ja sijoittaa rahat liiketoimintaa tukeviin projekteihin, pohdi ensin muutamia projekteihin liittyviä kysymyksiä:

  • Tuleeko uudesta pitkäaikaisesta projektista kannattava? Milloin?

  • Onko rahat parempi sijoittaa toiseen projektiin?

  • Pitäisikö käynnissä olevaan projektiin sijoittaa enemmän rahaa vai kärsiä olemassa oleva tappio?

Tutustu projekteihin tarkemmin ja pohdi seuraavia kysymyksiä:

  • Mitkä ovat projektin negatiiviset ja positiiviset kassavirrat?

  • Millaisia vaikutuksia suurella alkuinvestoinnilla on? Mikä on liikaa?

Jotta voisit vertailla projektivaihtoehtoja, tarvitset konkreettisia lukuja. Tätä varten analyysiin on otettava mukaan myös rahan aika-arvo.

Isälläni oli tapana sanoa: "Rahat kannattaa hankkia mahdollisimman nopeasti ja niitä kannattaa säilyttää mahdollisimman kauan." Myöhemmin olen oppinut huomaamaan miksi. Rahat voi nimittäin sijoittaa hyvällä korolla, jolloin  rahasi  voivat tuottaa lisää rahaa. Eli se, milloin raha lähtee ulos tai tulee sisään, on aivan yhtä tärkeää kuin se, miten paljon rahaa lähtee ulos tai tulee sisään.

Vastauksia kysymyksiin nettonykyarvoa ja sisäistä korkoa käyttämällä

Näihin kysymyksiin vastauksia etsittäessä voidaan apuna käyttää kahta taloudellista menetelmää: nettonykyarvoa ja sisäistä korkoa. Menetelmiä kutsutaan nykyarvomenetelmiksi, koska ne tuovat rahan aika-arvon näkökulman mukaan pääomasijoitusprojektien arviointiin. Sekä nettonykyarvo että sisäinen korko perustuvat tulevien maksujen (negatiivinen kassavirta), tulojen (positiivinen kassavirta), tappioiden (negatiivinen kassavirta) ja tuoton kannalta merkityksettömien tekijöiden (nollakassavirta) joukkoon.

NNA

Nettonykyarvo ilmaisee kassavirtojen nettoarvon nykyisen rahanarvon mukaan. Rahan aika-arvosta johtuen euron ansaitseminen tänään voi olla arvokkaampaa kuin euron ansaitseminen huomenna. Nettonykyarvo laskee kaikkien kassavirtojen nykyisen arvon ja niiden summan.

Nettonykyarvon kaava on seuraava:

Yhtälö

Jossa n on kassavirtojen määrä ja i on korko tai diskonttokorko.

SISÄINEN.KORKO

Sisäinen korko perustuu nettonykyarvoon. Sitä voidaankin pitää nettonykyarvon erikoistapauksena, jossa laskettu tuotto on korko, jolla diskontattuna nettonykyarvo on nolla.

NPV(IRR(values),values) = 0

Kun kaikki negatiiviset kassavirrat tapahtuvat aiemmin kuin positiiviset kassavirrat tai kun projektin kassavirtojen joukko sisältää vain yhden negatiivisen kassavirran, sisäinen korko ilmaisee yksilöllisen arvon. Useimmat pääomasijoitukset alkavat suurella negatiivisella kassavirralla (ennakkoinvestointi), jota seuraa joukko positiivisia kassavirtoja, jolloin muodostuu yksilöllinen sisäinen korko. Joskus hyväksyttäviä sisäisiä korkoja voi olla useita, joskus taas ei yhtään.

Projektien vertailu

Nettonykyarvon avulla voidaan määrittää, tuottaako projekti haluttua tuottoprosenttia (kutsutaan myös vähimmäistuottoprosentiksi) enemmän vai vähemmän. Tästä syystä nettonykyarvo soveltuukin hyvin projektin kannattavuuden arviointiin. Sisäinen korko menee vielä askeleen pidemmälle ja määrittää projektin erityisen tuottoprosentin. Sekä nettonykyarvo että sisäinen korko tuottavat lukuja, joiden avulla voidaan vertailla projekteja ja tehdä liiketoiminnan kannalta parhaita mahdollisia valintoja.

Sopivan Excel-funktion valitseminen

Näet menestyvät Office Excel-funktioiden avulla voit laskea Nettonykyarvoa ja sisäistä KORKOA? On viisi: NNA-funktio, Nna.jaksoton-funktio, sisäinen.korko-funktio, sisäinen.korko.JAKSOTON-funktioja Msisäinen-funktio. Valitset yhtä määräytyy taloudellisen tilanteen menetelmä, jota käytät mieluummin, onko kassavirtojen ilmetä säännöllisin väliajoin ja ovatko kassavirtojen säännöllisin väliajoin.

Huomautus: Negatiivinen, positiivinen tai nolla-arvojen kassavirtojen on määritetty. Kun näiden funktioiden käyttämisestä kiinnitettävä erityistä huomiota miten heti kassavirtojen tapahtuvia kassavirtatapahtumia ensimmäisen kauden alussa ja kaikki, jotka tapahtuvat kausien päät kassavirtojen käsittelemiseen.

Funktion syntaksi

Käyttökohde

Kommentit

NNA-funktio (korko, Arvo1, [Arvo2];...)

Nettonykyarvon määrittäminen käyttämällä säännöllisin väliajoin (esimerkiksi kuukausittain tai vuosittain) tapahtuvia kassavirtatapahtumia.

Kukin kassavirtatapahtuma, joka on määritetty arvona, tapahtuu kauden lopussa.

Jos ensimmäisen kauden alussa on muita kassavirran, se on lisättävä NNA-funktion palauttama arvo. Esimerkki 2 kohdassa NNA-funktio määritetyn ohjeaiheen.

Nna.jaksoton-funktio (korko, arvot ja päivämäärät)

Nettonykyarvon määrittäminen käyttämällä epäsäännöllisin välein tapahtuvia kassavirtatapahtumia.

Kukin kassavirtatapahtuma, joka on määritetty arvona, tapahtuu määritettynä maksupäivänä.

Sisäinen.korko-funktio (arvot, [arvaus])

Sisäisen koron määrittäminen käyttämällä säännöllisin väliajoin (esimerkiksi kuukausittain tai vuosittain) tapahtuvia kassavirtatapahtumia.

Kukin kassavirtatapahtuma, joka on määritetty arvona, tapahtuu kauden lopussa.

SISÄINEN.KORKO lasketaan käyttämällä iteratiivista hakumenettelyä, joka alkaa sisäisen koron arvioinnilla, jota kutsutaan arvaukseksi. Arvo muuttuu hakumenettelyn aikana toistuvasti, kunnes oikea sisäinen korko on saavutettu. Arvaus-argumentin määrittäminen on valinnaista. Excelin käyttämä oletusarvo on 10 %.

Jos hyväksyttäviä vastauksia on useita, SISÄINEN.KORKO-funktio palauttaa vain ensimmäisen löytämänsä vastauksen. Jos SISÄINEN.KORKO-funktio ei löydä vastauksia, se palauttaa #LUKU! ‑virhearvon. Käytä eri arvausarvoja, jos hakumenettelyssä tapahtuu virhe tai jos tulos ei vastaa odotuksia.

Huomio    Eri arvausarvo saattaa tuottaa erilaisia tuloksia, jos mahdollisia sisäisiä korkoja on useita.

Sisäinen.korko.JAKSOTON-funktio (arvot, päivämääriä, [arvaus])

Sisäisen koron määrittäminen käyttämällä epäsäännöllisin välein tapahtuvia kassavirtatapahtumia.

Kukin kassavirtatapahtuma, joka on määritetty arvona, tapahtuu määritettynä maksupäivänä.

SISÄINEN.KORKO.JAKSOTON lasketaan käyttämällä iteratiivista hakumenettelyä, joka alkaa sisäisen koron arvioinnilla, jota kutsutaan arvaukseksi. Arvo muuttuu hakumenettelyn aikana toistuvasti, kunnes oikea sisäinen jaksoton korko on saavutettu. Arvaus-argumentin määrittäminen on valinnaista. Excelin käyttämä oletusarvo on 10 %.

Jos hyväksyttäviä vastauksia on useita, SISÄINEN.KORKO.JAKSOTON-funktio palauttaa vain ensimmäisen löytämänsä vastauksen. Jos SISÄINEN.KORKO.JAKSOTON-funktio ei löydä vastauksia, se palauttaa #LUKU! ‑virhearvon. Käytä eri arvausarvoja, jos hakumenettelyssä tapahtuu virhe tai jos tulos ei vastaa odotuksia.

Huomio     Eri arvausarvo saattaa tuottaa erilaisia tuloksia, jos mahdollisia sisäisiä korkoja on useita.

Msisäinen-funktio (arvot, pääoma_korko, uudinvest_korko)

Muokatun sisäisen koron määrittäminen käyttämällä säännöllisin väliajoin (esimerkiksi kuukausittain tai vuosittain) tapahtuvia kassavirtatapahtumia ja ottamalla huomioon sekä investointikustannukset että uudelleeninvestoinnista saadut korot.

Kukin kassavirtatapahtuma, joka on määritetty arvona, tapahtuu kauden lopussa lukuun ottamatta ensimmäistä tapahtumaa, joka määrittää arvon kauden alussa.

Kassavirroissa käytettävä, rahana maksettava korko on määritetty arvona pääoma_korko. Kassavirroista uudelleeninvestoinnin yhteydessä saatava korko on määritetty arvona uudinvest_korko.

Lisätietoja

Lisätietoja Nettonykyarvoa ja sisäistä KORKOA käyttämällä kohdassa Microsoft Excel-tietojen analysointi ja Business Modeling Wayne L. Winston luvun 8, ”arvioimisen sijoitukset kanssa nettonykyarvon esitä arvo ehtoja” ja luvun 9 ”sisäinen korko, Palauta”,. Lisätietoja kirjasta.

Sivun alkuun

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×