Tässä artikkelissa kuvataan Microsoft Excelin OBLIG.HINTA-funktion kaavasyntaksi ja käyttö.

Kuvaus

Palauttaa obligaation hinnan 100 euron nimellisarvoa kohden.

Syntaksi

OBLIG.HINTA(tilityspvm; erääntymispvm; diskkorko)

Tärkeää: Päivämäärät on annettava PÄIVÄYS-funktiolla tai muiden kaavojen tai funktioiden palauttamana laskenta-arvona. Esimerkiksi päivämäärä 23.5.2008 annetaan muodossa PÄIVÄYS(2008;5;23). Ongelmia saattaa ilmetä, jos päivämäärät syötetään tekstinä.

OBLIG.HINTA-funktion syntaksissa on seuraavat argumentit:

 • Tilityspvm    Pakollinen. Obligaation tilityspäivä. Se on obligaation liikkeellelaskupäivän jälkeinen päivä, jolloin obligaatio myydään ostajalle.

 • Erääntymispvm    Pakollinen. Obligaation erääntymispäivä. Erääntymispäivä on päivä, jolloin obligaatio vanhentuu.

 • Diskkorko    Pakollinen. Obligaation diskonttokorko.

Huomautuksia

 • Microsoft Excel tallentaa päivämäärät järjestyslukuina, jotta niitä voidaan käyttää laskennassa. Oletusarvoisesti päivämäärän 1.1.1900 järjestysluku on 1 ja päivämäärän 1.1.2008 järjestysluku on 39448, koska näiden päivämäärien välisenä aikana on kulunut 39 447 päivää.

 • Tilityspvm ja erääntymispvm katkaistaan kokonaisluvuiksi.

 • Ellei tilitys- tai erääntymispäivämäärä ole kelvollinen päivämäärä, OBLIG.HINTA palauttaa #ARVO! -virhearvon.

 • Jos diskkorko ≤ 0, OBLIG.HINTA palauttaa #LUKU! -virhearvon.

 • Jos tilityspvm > erääntymispvm tai jos tilityspäivästä erääntymispäivään on yli vuosi, OBLIG.HINTA palauttaa #LUKU! -virhearvon.

 • OBLIG.HINTA lasketaan seuraavan kaavan avulla:

  Yhtälö

  jossa

  • DSM = päivien määrä tilityspäivästä erääntymispäivään lukuun ottamatta mahdollisia erääntymispäiviä, joihin on tilityspäivästä kauemmin kuin kalenterivuosi.

Esimerkki

Kopioi esimerkkitiedot seuraavaan taulukkoon ja lisää se uuden Excel-laskentataulukon soluun A1. Kaavat näyttävät tuloksia, kun valitset ne, painat F2-näppäintä ja sitten Enter-näppäintä. Voit säätää sarakkeiden leveyttä, että näet kaikki tiedot.

Tiedot

Kuvaus

31.3.2008

Tilityspäivämäärä

1.6.2008

Erääntymispäivämäärä

9,0 %

Diskonttokorko

Kaava

Kuvaus

Tulos

=OBLIG.HINTA(A2;A3;A4)

Obligaation hinta solujen A2, A3 ja A4 ehtojen vallitessa.

98,45 €

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Microsoft Insider-käyttäjille

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kuinka tyytyväinen olet käännöksen laatuun?
Mikä vaikutti kokemukseesi?

Kiitos palautteestasi.

×