Kirjaudu sisään Microsoft-tilillä
Kirjaudu sisään tai luo tili.
Hei,
Käytä toista tiliä.
Sinulla on useita tilejä
Valitse tili, jolla haluat kirjautua sisään.

Jos haluat luoda mukautetun teeman, aloita käyttämällä valmista Office -teemaa ja muokkaa sitä vaihtamalla värejä, fontteja tai tehosteita:

 1. Voit muuttaa teeman väri-, fontti- ja tehosteasetuksia.

 2. Tallenna asetukset uutena teemana teemavalikoimaan.

Nämä vaiheet on kuvattu alla.

Teeman elementtien mukauttaminen

Muokkaa teemaa värien, fonttien tai tehosteiden muuttamiseksi.

Avaa osio valitsemalla sen otsikko alla ja lue ohjeet.

Teeman värit sisältävät neljä teksti- ja taustaväriä, kuusi tehosteväriä ja kaksi hyperlinkkiväriä. Malli-kohdassa näet, miltä tekstin fontin tyylit ja värit näyttävät, ennen kuin valitset väriyhdistelmän.

 1. Valitse Rakenne-välilehden Variantit-ryhmästä alanuoli, joka avaa värivarianttien valikoiman:

  Valitse alanuoli, joka avaa värivarianttien valikoiman
 2. Valitse Värit, ja valitse sitten Värien mukauttaminen.

  Luo uudet teeman värit -valintaikkuna avautuu.

 3. Tee Luo uudet teemat värit -valintaikkunan Teeman värit -kohdassa jokin seuraavista:

  näyttää PowerPointin mukautetun teemavärin valintaikkunan
 4. Valitse muutettavan teeman värielementin nimen (kuten Tehoste 1 tai Hyperlinkki) vieressä oleva painike ja valitse väri Teeman värit -kohdassa.

  -tai-

  Valitse Lisää värejä ja tee jokin seuraavista toimista:

  • Valitse väri Vakio-välilehdestä.

  • Lisää haluamasi värin värinumero Mukautettu-välilehdessä.

   Toista vaiheet kaikkien muutettavien teeman värielementtien kohdalla.

 5. Kirjoita Nimi-ruutuun teeman uuden väriyhdistelmän nimi ja valitse sitten Tallenna.

  Vihje: Jos haluat palauttaa kaikki teeman värielementit alkuperäisen teeman mukaisiksi, valitse Palauta, ennen kuin valitset Tallenna.

 6. Kun olet määrittänyt mukautetun värimallin, se tulee näkyviin avattavaan Värit-valikkoon:

  Kun olet määrittänyt mukautetun värimallin, se tulee näkyviin avattavaan Värit-valikkoon

Teeman fonttien muuttaminen päivittää otsikko- ja luettelomerkkitekstit koko esityksessä.

 1. Valitse Näytä-välilehdessä Dian perustyyli. Valitse Dian perustyyli -välilehdessä Fontit Painikkeen kuva ja sitten Muokkaa fontteja.

  PowerPointin Mukautetut fontit -valintaikkuna

 2. Valitse sopivat fontit Luo uudet teeman fontit -valintaikkunan Otsikon fontti- ja Leipätekstin fontti -ruuduissa.

 3. Kirjoita Nimi-ruutuun teeman uusien fonttien nimi ja valitse sitten Tallenna.

Teeman tehosteita ovat esimerkiksi varjot, heijastukset, viivat ja täytöt. Vaikka teeman tehosteita ei voi luoda itse, voit valita esitykseen sopivan tehostejoukon.

 1. Valitse Näytä-välilehdessä Dian perustyyli . Valitse sitten Dian perustyyli -välilehdessä Tehosteet Painikkeen kuva.

 2. Valitse sopiva tehostejoukko.

  Teeman tehosteen muuttaminen

Tallenna tekemäsi värien, fonttien ja tehosteiden muutokset teemaksi (.thmx-tiedosto). Näin voit käyttää tätä uuttaa teemaa myös muissa esityksissäsi.

 1. Valitse Näytä-välilehdessä Dian perustyyli. Valitse sitten Dian perustyyli -välilehdessä Teemat.

 2. Valitse Tallenna nykyinen teema.

 3. Kirjoita Tiedostonimi-ruutuun teeman nimi ja valitse sitten Tallenna.

  Huomautus: Muokattu teema tallennetaan paikallisen aseman Asiakirjan teemat -kansioon .thmx-tiedostona ja lisätään automaattisesti Rakenne-välilehden Teemat-ryhmän mukautettujen teemojen luetteloon.

Tärkeää:  Office 2010:tä ei enää tueta. Päivitä Microsoft 365:een, jotta voit tehdä yhteistyötä missä tahansa laitteessa ja jatkaa tuen vastaanottamista.

Päivitä nyt

Avaa osio valitsemalla sen otsikko alla ja lue ohjeet.

Kun valitset VäritTeemat-ryhmästä, teeman nimen vieressä näkyvät värit edustavat kyseisen teeman korostus- ja hyperlinkkivärejä. Jos muutat mitä tahansa näistä väreistä oman teemavärijoukkosi luomiseksi, Värit-painikkeen värit sekä Teeman nimen vieressä olevat värit muuttuvat sen mukaan.

teeman värit

Teeman värivalikossa näkyvät kaikki sisäisten teemojen värijoukot. Kuten alla näkyy, teeman värit sisältävät neljä teksti- ja taustaväriä, kuusi tehosteväriä ja kaksi hyperlinkkiväriä. Malli-kohdassa näet, miltä tekstin fontin tyylit ja värit näyttävät, ennen kuin valitset väriyhdistelmän.

näyttää PowerPointin mukautetun teemavärin valintaikkunan

 1. Valitse Rakenne-välilehden Teemat-ryhmässä Värit ja valitse sitten Luo uudet teeman värit.

  Vihje:  Värit-painikkeen Painikkeen kuva sisällä olevat värit vastaavat esityksessä käytössä olevaa teemaa.

 2. Napsauta kohdassa Teeman värit sen teeman värielementin nimen vieressä olevaa painiketta, jota haluat muuttaa.

 3. Tee Teeman värit -kohdassa jokin seuraavista:

  • Napsauta muutettavan värin alanuolta ja valitse sitten väri pääluettelosta.

  • Valitse Lisää värejä ja tee jokin seuraavista toimista:

   • Valitse väri Vakio-välilehdestä.

   • Anna Mukautettu-välilehdessä haluamasi värin koodi.

    Toista vaiheet 2 ja 3 kaikkien muutettavien teeman värielementtien kohdalla.

    Vihje: Kohdassa Esimerkki voit nähdä tekemiesi muutosten vaikutuksen.

 4. Kirjoita Nimi-ruutuun sopiva nimi uusille teemaväreille ja valitse sitten Tallenna.

  Vihje: Jos haluat palauttaa kaikki teeman värielementit alkuperäisen teeman mukaisiksi, valitse Palauta, ennen kuin valitset Tallenna.

Jokaisessa Office-teemassa määritetään kaksi fonttia: toinen otsikoille ja toinen leipätekstille. Niissä voidaan käyttää samaa fonttia (käytössä kaikkialla) tai kahta eri fonttia. PowerPoint muodostaa fonttien avulla automaattiset tekstityylit. Teeman fonttien muuttaminen päivittää otsikko- ja luettelomerkkitekstit koko esityksessä.

Kun valitset FontitTeemat-ryhmästä, teeman nimen alla näkyvät käytössä olevien otsikko- ja leipätekstifonttien nimet.

Teeman fontin valitsin

Voit muuttaa alla esitetyllä tavalla olemassa olevan teeman otsikko- ja leipätekstifontteja, jotta ne sopivat esityksesi tyyliin.

PowerPointin Mukautetut fontit -valintaikkuna

Näet Esimerkki-kohdassa esimerkkejä valitsemistasi otsikoiden ja leipätekstin tekstityyleistä.

 1. Valitse Rakenne-välilehden Teemat-ryhmässä Fontit Painikkeen kuva ja valitse sitten Luo uudet teeman fontit.

 2. Valitse Otsikon fontit- ja Leipätekstin fontit -ruuduissa fontit, joita haluat käyttää.

 3. Kirjoita Nimi-ruutuun teeman uusien fonttien nimi ja valitse sitten Tallenna.

Teeman tehosteita ovat viivat ja täyttötehosteet. Voit alla esitetyllä tavalla valita sopivan vaihtoehdon useista tehosteryhmistä, jotta tehosteet vastaavat esityksesi tyyliä.

Teeman tehosteet

Vaikka et voi luoda omaa teeman tehostejoukkoa, voit valita sellaisen tehosteen, jota haluat käyttää omassa asiakirja- tai esitysteemassasi.

 1. Valitse Rakenne-välilehden Teemat-ryhmästä Tehosteet Painikkeen kuva.

 2. Valitse käytettävä tehoste.

Tallenna muutokset, jotka teet olemassa olevan teeman väreihin, fontteihin tai viiva- tai täyttötehosteisiin, jotta voit käyttää teemaa muissa asiakirjoissa tai esityksissä.

 1. Valitse Rakenne-välilehden Teemat-ryhmästä Lisää Lisää-painike.

 2. Valitse Tallenna nykyinen teema.

 3. Kirjoita Tiedostonimi-ruutuun teeman nimi ja valitse sitten Tallenna.

  Vihje: Muokattu teema tallennetaan paikallisen aseman Asiakirjan teemat -kansioon .thmx-tiedostona ja lisätään automaattisesti Rakenne-välilehden Teemat-ryhmän mukautettujen teemojen luetteloon.

Teeman mukauttaminen

 1. Jos etsit esityksessä käytettävää teemaa, valitse Rakenne-välilehti ja osoita jotakin teemaa. Näet heti, miltä kyseinen teema diassa näyttää.

  PowerPoint for Macin Teemat
 2. Rakenne-välilehdessä voit mukauttaa teemaa muuttamalla fontteja, värejä ja taustavärejä.

  Voit muuttaa fontteja ja värejä, valitsemalla alanuolen Muunnokset-valikoimassa ja valitsemalla sitten Fontit, Värit, tai Taustatyylit.

  PowerPoint for Macin Variantit-valikoima

Voit luoda täsmällisemmän mukautuksen muokkaamalla dian perustyyliä.

Mukautetun teeman tallentaminen

 1. Vie Rakenne-välilehdessä osoitin haluamasi teeman päälle ja osoita teemaruudun alapuolella näkyvää alanuolipainiketta.

 2. Valitse Tallenna nykyinen teema.

  Kun tallennat teeman Teemat-kansioon, se näkyy automaattisesti Mukautetut teemat -kohdan alla olevassa valikoimassa. Jos teema ei ole Teemat-kansiossa, etsi teeman tallennuspaikka valitsemalla Selaa teemoja.

  Tallenna teema PowerPoint for Macissa

Muita aiheeseen liittyviä tietoja

Tietoja dian perustyylistä

Dian rakenteiden luominen tai muuttaminen PowerPoint for Macissa

Mukautetun teemavärin luominen tai poistaminen

Yleiskuvaus teemoista

Teema on väreistä, fonteista ja taustasta koostuva rakennemalli, jota voit käyttää dioissasi.

Teeman avulla esitys saa yhdenmukaisen ulkoasun vähällä vaivalla. Teksti ja grafiikka noudattavat automaattisesti teeman määrittämää kokoa, väriä ja asettelua, joten yksittäisten diojen luomisessa ei tarvitse työskennellä niin pitkään manuaalisesti.

Kun olet luonut teeman, se sijaitsee Rakenne-välilehden Teemat-valikoimassa. Kokeile teemaa pitämällä hiiren osoitinta pikkukuvan päällä Teemat-valikoimassa, jolloin dian ulkoasu muuttuu.

Seuraavassa on kokeiltu neljää eri teemaa samaan diaan:

Valmis Osinko-teema
Valmis Sulka-teema
Valmis Sektori-teema
Valmis Paketti-teema

Katso myös

Tietoja PowerPointin mallien ja teemojen eroista

Nykyisen teeman poistaminen tai muuttaminen

Diojen taustavärin muuttaminen

Lataa valmiit teemat create.microsoft.com

Tarvitsetko lisäohjeita?

Haluatko lisää vaihtoehtoja?

Tutustu tilausetuihin, selaa harjoituskursseja, opi suojaamaan laitteesi ja paljon muuta.

Osallistumalla yhteisöihin voit kysyä kysymyksiä ja vastata niihin, antaa palautetta sekä kuulla lisää asiantuntijoilta, joilla on runsaasti tietoa.

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kuinka tyytyväinen olet käännöksen laatuun?
Mikä vaikutti kokemukseesi?
Kun valitset Lähetä, palautettasi käytetään Microsoftin tuotteiden ja palveluiden parantamiseen. IT-järjestelmänvalvojasi voi kerätä nämä tiedot. Tietosuojatiedot.

Kiitos palautteesta!

×