Kirjaudu sisään Microsoft-tilillä
Kirjaudu sisään tai luo tili.
Hei,
Käytä toista tiliä.
Sinulla on useita tilejä
Valitse tili, jolla haluat kirjautua sisään.

Kuvaus

Kukin näistä funktioista, joita kutsutaan yhteisesti ON-funktioiksi, tarkistaa määritetyn arvon ja palauttaa tuloksen mukaan joko arvon TOSI tai EPÄTOSI. Esimerkiksi ONTYHJÄ-funktio palauttaa totuusarvon TOSI, jos arvoargumentti on viittaus tyhjään soluun, muussa tapauksessa se palauttaa totuusarvon EPÄTOSI.

ON-funktion avulla voit noutaa arvon tiedot ennen kuin laskutoimitus tai muu toiminto tehdään kyseisen funktion avulla. Voit esimerkiksi tehdä eri toiminnon käyttämällä funktioita ONVIRHE ja JOS yhdessä, jos ilmenee virhe:

= JOS( ONVIRHE(A1); "Ilmeni virhe."; A1*2)

Tämä kaava tarkistaa, onko solussa A1 virhetilanne. Jos sellainen on, JOS-funktio palauttaa sanoman "Ilmeni virhe." Jos virhettä ei ole, JOS-funktio suorittaa laskutoimituksen A1*2.

Syntaksi

ONTYHJÄ(arvo)

ONVIRH(arvo)

ONVIRHE(arvo)

ONTOTUUUS(arvo)

ONPUUTTUU(arvo)

ONEI_TEKSTI(arvo)

ONLUKU(arvo)

ONVIITT(arvo)

ONTEKSTI(arvo)

ON-funktion syntaksissa on seuraava argumentti:

  • arvo    Pakollinen. Testattava arvo. Arvo voi olla tyhjä solu, virhe-, totuus-, teksti-, luku- tai viittausarvo tai nimi, joka viittaa johonkin edellisistä.

Funktio

Palauttaa arvon TOSI, jos

ONTYHJÄ

Arvo viittaa tyhjään soluun.

ONVIRH

Arvo viittaa muuhun arvoon, paitsi virhearvoon #PUUTTUU!.

ONVIRHE

Arvo viittaa mihin tahansa virhearvoon (#PUUTTUU!, #ARVO!, #VIITTAUS!, #JAKO/0!, #LUKU!, #NIMI? tai #TYHJÄ!).

ONTOTUUS

Arvo viittaa totuusarvoon.

ONPUUTTUU

Arvo viittaa virhearvoon #PUUTTUU! (arvoa ei ole).

ONEI_TEKSTI

Arvo viittaa mihin tahansa osaan, joka ei ole tekstiä. (Huomaa, että tämä funktio palauttaa arvon TOSI, jos arvo viittaa tyhjään soluun.)

ONLUKU

Arvo viittaa lukuun.

ONVIITT

Arvo viittaa viittaukseen.

ONTEKSTI

Arvo viittaa tekstiin.

Huomautuksia

  • ON-funktioiden arvoargumentteja ei muunneta. Numeeriset arvot, jotka on kirjoitettu lainausmerkkien sisään käsitellään tekstinä. Esimerkiksi useissa muissa funktioissa, joissa tarvitaan luku, tekstiarvo ”19” muunnetaan luvuksi 19. Kaavassa ONLUKU(”19”), ”19:ää” ei muunneta tekstiarvosta lukuarvoksi ja ONLUKU-funktio palauttaa arvon EPÄTOSI.

  • ON-funktioilla on kätevää testata kaavoissa ja makroissa olevien laskutoimitusten tulos. Kun käytät ON-funktiota yhdessä JOS-funktion kanssa, voit etsiä virheitä kaavoista (katso seuraavia esimerkkejä).

Esimerkkejä

Esimerkki 1

Kopioi esimerkkitiedot seuraavaan taulukkoon ja lisää se uuden Excel‑laskentataulukon soluun A1. Kaavat näyttävät tuloksia, kun valitset ne, painat F2-näppäintä ja sitten Enter-näppäintä. Voit säätää sarakkeiden leveyttä, että näet kaikki tiedot.

Kaava

Kuvaus

Tulos

=ONTOTUUS(TOSI)

Tarkistaa, onko TOSI totuusarvo.

TOSI

=ONTOTUUS("TOSI")

Tarkistaa, onko TOSI totuusarvo.

EPÄTOSI

=ONLUKU(4)

Tarkistaa, onko 4 luku.

TOSI

=ONVIITT(G8)

Tarkistaa, onko G8 kelvollinen viittaus.

TOSI

=ONVIITT(XYZ1)

Tarkistaa, onko XYZ1 kelvollinen viittaus.

EPÄTOSI

Esimerkki 2

Kopioi esimerkkitiedot seuraavaan taulukkoon ja lisää se uuden Excel‑laskentataulukon soluun A1. Kaavat näyttävät tuloksia, kun valitset ne, painat F2-näppäintä ja sitten Enter-näppäintä. Voit säätää sarakkeiden leveyttä, että näet kaikki tiedot.

Tiedot

Kulta

Alue1

#VIITTAUS!

330,92

#PUUTTUU!

Kaava

Kuvaus

Tulos

=ONTYHJÄ(A2)

Tarkistaa, onko solu A2 tyhjä.

EPÄTOSI

=ONVIRHE(A4)

Tarkistaa, onko solun A4 arvo #VIITTAUS! virhe.

TOSI

=ONPUUTTUU(A4)

Tarkistaa, onko solun A4 arvo #VIITTAUS! #PUUTTUU!-virhe.

EPÄTOSI

=ONPUUTTUU(A6)

Tarkistaa, onko solun A6 arvo #PUUTTUU! #PUUTTUU!-virhe.

TOSI

=ONVIRH(A6)

Tarkistaa, onko solun A6 arvo #PUUTTUU! virhe.

EPÄTOSI

=ONLUKU(A5)

Tarkistaa, onko solun A5 arvo 330,92 luku.

TOSI

=ONTEKSTI(A3)

Tarkistaa, onko solun A3 arvo Alue1 tekstiä.

TOSI

Tarvitsetko lisäohjeita?

Haluatko lisää vaihtoehtoja?

Tutustu tilausetuihin, selaa harjoituskursseja, opi suojaamaan laitteesi ja paljon muuta.

Osallistumalla yhteisöihin voit kysyä kysymyksiä ja vastata niihin, antaa palautetta sekä kuulla lisää asiantuntijoilta, joilla on runsaasti tietoa.

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kuinka tyytyväinen olet käännöksen laatuun?
Mikä vaikutti kokemukseesi?
Kun valitset Lähetä, palautettasi käytetään Microsoftin tuotteiden ja palveluiden parantamiseen. IT-järjestelmänvalvojasi voi kerätä nämä tiedot. Tietosuojatiedot.

Kiitos palautteesta!

×