Työpaikan tai oppilaitoksen OneDrive on henkilökohtainen SharePoint Server -kirjasto, jota organisaation jäsenet voivat käyttää työtiedostojen tallentamiseen ja jakamiseen. Siirtämällä tiedostojaan Microsoft 365 -vuokraajan OneDrive -tallennustilaan käyttäjät voivat käyttää tiedostoja myös organisaation verkon ulkopuolella.

Kun olet yhdistänyt paikalliset SharePoint Server -käyttäjät OneDriveiin Microsoft 365:ssä, ensimmäinen tehtävä on suunnitella, kuinka käyttäjät siirtävät tiedostoja pilvipalveluun. Tässä artikkelissa kuvataan miten voit tehdä tämän.

Lisätietoja OneDrive -tallennustilasta on artikkelissa Mikä on OneDrive?

Siirtovaihtoehdot

Käyttäjien tiedostojen siirtäminen paikallisesta SharePoint ServerOneDrive -tiedostokirjastosta OneDriveiin Microsoft 365:ssä onnistuu kahdella eri tavalla:

 • Omatoiminen siirto: Käyttäjät valitsevat tiedostot, jotka he haluavat siirtää, ja siirtävät ne itse Microsoft 365:een.

 • Työkalupohjainen siirto: IT-järjestelmänvalvoja luo tai hankkii siirtotyökalun, jolla sisältö voidaan siirtää.

Omatoiminen siirto

Tässä vaihtoehdossa käyttäjät siirtävät omat tiedostonsa paikallisesta OneDrive -tiedostokirjastosta OneDrive -tiedostokirjastoon Microsoft 365:ssä. Käytä tätä vaihtoehtoa, jos käyttäjillä on vain vähän siirrettäviä tiedostoja.

Omatoimisen siirron hyvät ja huonot puolet

Hyvät puolet

Huonot puolet

Pienempi IT-resurssien tarve: Käyttäjät siirtävät omat tiedostot heidän omiin sivustoihin.

Mahdollinen vastustaminen: Käyttäjien on itse siirrettävä omat tiedostonsa.

Pienemmät kustannukset: Kustannussäästö verrattuna kolmannen osapuolen siirtotyökalun hankintaan.

Tiedostojen ominaisuudet eivät siirry: Siirretyt tiedostot tunnistetaan uusina tiedostoina; metatiedot eivät säily ennallaan.

Työkalupohjainen siirto

Tietyissä tilanteissa omatoiminen siirto ei ehkä ole sopivin vaihtoehto. Tässä tapauksessa Microsoft-kumppanin siirtotyökalun käyttö voi olla parempi vaihtoehto.

Työkalupohjaisen siirron hyvät ja huonot puolet

Hyvät puolet

Huonot puolet

Suurten tietomäärien siirto: Parempi vaihtoehto, jos käyttäjillä on useita tiedostoja ja suuria tietomääriä siirrettävänä.

Monimutkaisuus: Työkalupohjainen siirto voi olla hankalampaa toteuttaa. IT-tiimin on testattava ja seurattava siirtoprosessia.

Tiedostojen metatietojen siirto: Jotkin siirtotyökalut voivat siirtää metatiedot puolestasi.

Suorituskyvyn seuraaminen: Suurten tietomäärien siirtäminen voi vaikuttaa verkon suorituskykyyn. Verkon suorituskykyä on valvottava siirron aikana.

Huomioon otettavia seikkoja siirtotyökalun valinnassa

Kun valitset kolmannen osapuolen työkalun paikallisten käyttäjien OneDrive -tiedostokirjastojen siirtämiseen OneDriveiin Microsoft 365:ssä, ota huomioon seuraavat asiat:

 • Työkalun ominaisuudet: Perehdy työkaluun ja sen ominaisuuksiin. Useimmat työkalut voivat siirtää paljon muuta paikallisten tiedostokirjastojen lisäksi (esimerkiksi SharePoint -sivustokokoelmat). Tämä on hyvä muistaa, jos suunnittelet siirtäväsi muuta sisältöä käyttäjien tiedostojen lisäksi.

 • Kustannukset: Kustannukset ja käyttöoikeusvaatimukset vaihtelevat toimittajan mukaan.

Käyttäjien omien sivustojen luominen Microsoft 365:ssä

Käyttäjien tiedostojen siirtäminen OneDrive -tallennustilaan Microsoft 365:ssä vaatii myös oman sivuston luomisen jokaiselle käyttäjälle Microsoft 365:ssä. Omien sivustojen luominen onnistuu kahdella eri tavalla:

 • Omatoiminen siirto: Jos käyttäjät siirtävät itse omat tiedostonsa (omatoiminen siirto), voivat he myös luoda omat sivustonsa Microsoft 365:ssä napsauttamalla otsikon OneDrive-linkkiä. Luo omat sivustot -oikeudet on otettava käyttöön Käyttäjäprofiilien hallinta -sivulla keskitetyssä hallinnassa ennen kuin käyttäjät voivat luoda omat sivustonsa.

 • Ennakkovalmistelu: Siirtotyökalua käytettäessä käyttäjien omat sivustot on valmisteltava Windows PowerShellin avulla cmdlet-komennolla ProfileLoader.CreatePersonalSiteEnqueueBulk. Tämän cmdlet-komennon avulla voit valmistella kerralla usean Microsoft 365OneDrive -käyttäjän sivustot.

Miten omatoiminen siirto tapahtuu

Omatoimisessa siirrossa käyttäjät voivat itse siirtää omat tiedostonsa jollakin seuraavista tavoista:

 • OneDrive-synkronointiohjelma: Käyttäjät siirtävät tiedostonsa Microsoft 365:n omaan OneDrive -tiedostokirjastoonsa OneDrive -synkronointisovelluksen avulla.

 • Vetäminen ja pudottaminen: Käyttäjät siirtävät omat tiedostonsa Resurssienhallinnassa vetämällä ja pudottamalla ne Microsoft 365:n OneDrive -tiedostokirjastoon.

Vedä ja pudota -tapaa käytettäessä käyttäjät voivat valita vain tarvitsemansa tiedostot. OneDrive -synkronointisovellus taas siirtää kaikki tiedostot synkronointikansiosta Microsoft 365:n OneDrive -tiedostokirjastoon.

Siirtäminen OneDrive-synkronointiohjelmalla

OneDrive -synkronointisovellus on osa Office 2013:a ja Office 2016:ta. Sen voi myös ladata maksutta. Sen avulla voit synkronoida Microsoft 365:n oman OneDrive -tallennustilasi tietokoneesi kanssa.

Tässä menetelmässä on kaksi vaihetta: Ensin paikallinen OneDrive -tiedostokirjasto on varmuuskopioitava paikalliseen tietokoneeseen. Sen jälkeen varmuuskopiokansion sisältö voidaan kopioida online-ympäristöön Microsoft 365:n OneDrive -synkronointisovelluksen avulla.

SharePoint Server -synkronointikansion varmuuskopiointi

 1. Siirry SharePoint Server:n Oma sivusto-kohdassa OneDrive -tiedostokirjastoon.

 2. Synkronoi tämä tiedostokirjasto paikalliseen tietokoneeseen.

 3. Luo varmuuskopio tietokoneeseen synkronoidusta kirjastokansiosta.

 4. Pysäytä tiedostokirjaston synkronointi.

Paikallisen kirjastokansion synkronoiminen oman Microsoft 365 -sivustosi tiedostokirjastoon

 1. Valitse Microsoft 365:n siirtymispalkissa OneDrive.

 2. Tämän jälkeen siirryt OneDrive -tallennustilaan Microsoft 365:ssä.

 3. Synkronoi tämä kirjasto paikalliseen tietokoneeseen.

 4. Kopioi luomasi varmuuskopiokansion sisältö synkronoituun kirjastokansioon.

Huomioitavat asiat

Synkronoitavien kohteiden kokonaismäärä on rajoitettu OneDrive -synkronointisovelluksessa. Lisätietoja rajoituksista on artikkelissa Rajoitukset synkronoitaessa Sharepoint-kirjastoja tietokoneeseen OneDriven kautta.

Siirtäminen vetämällä ja pudottamalla

Toinen omatoiminen siirtovaihtoehto on antaa käyttäjien vetää ja pudottaa haluamansa yksittäiset tiedostot Microsoft 365:n OneDrive -tiedostokirjastoon Windowsin Resurssienhallinnan kautta.

Tiedostojen siirtäminen vetämällä ja pudottamalla

 1. Avaa oma OneDrive -tiedostokirjasto valitsemalla OneDrive omassa Microsoft 365 -sivustossa.

 2. Etsi tietokoneessa ladattavat tiedostot Resurssienhallinnassa ja vedä ne Microsoft 365 -tiedostokirjaston kohtaan, johon haluat siirtää ne.

Huomautukset: 

 • Vedä ja pudota -tavan sijaan voit myös valita ja ladata tiedostot paikallisesta tietokoneesta valitsemalla LataaMicrosoft 365:n OneDrive -tiedostokirjastossa.

 • Lisätietoja on artikkelissa Tiedostojen lataaminen kirjastoon.

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Microsoft Office Insidersiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kuinka tyytyväinen olet käännöksen laatuun?
Mikä vaikutti kokemukseesi?

Kiitos palautteesta!

×