OpenDocument (.odt) -tiedostot ovat yhteensopivia Wordin ja avoimen lähdekoodin sovellusten, kuten OpenOfficen jaOfficen, kanssa, mutta muotoilussa voi olla eroja, ja jotkin Wordin ominaisuudet eivät ole käytettävissä .odt-tiedostoissa. Word-asiakirjat (.docx) ovat yhteensopivia useimpien sovellusten kanssa.

Oletustiedostomuodon vaihtaminen

 1. Valitse Tiedosto > Asetukset.

 2. Valitse Tallenna.

 3. Valitse Tallenna asiakirjat -kohdan Tallenna tiedostot muodossa -luettelossa tiedostomuoto, jota haluat käyttää oletusarvoisesti.

Mitkä ominaisuudet ovat tuettuja, kun tallennan Word-asiakirjan OpenDocument-muodossa?

Alla olevassa taulukossa näkyy, mitkä Wordin ominaisuudet ovat kokonaan tai osittain tuettuja ja mitä ominaisuuksia ei tueta OpenDocument-muodossa (.odt).

 • Tuettu     Sekä Word- että OpenDocument-tekstimuoto tukevat tätä ominaisuutta. Sisältö, muotoilu ja käytettävyys säilyvät ennallaan.

 • Osittain tuettu     Sekä Word- että OpenDocument-tekstimuoto tukevat tätä ominaisuutta, mutta muotoilussa ja käytettävyydessä voi olla eroja. Teksti ja tiedot säilyvät ennallaan, mutta muotoilu ja tekstin ja kuvien käyttötapa voi olla erilainen.

 • Ei tuettu     OpenDocument-tekstimuoto ei tue tätä Wordin ominaisuutta. Jos aiot tallentaa Word-asiakirjan OpenDocument-tekstimuotoon, älä käytä tätä ominaisuutta, sillä muutoin asiakirjan sisältö, muotoilu ja käytettävyys eivät välttämättä säily kyseisen ominaisuuden osalta ennallaan.

Tietoja graafisista ominaisuuksista on tämän artikkelin lopussa olevassa graafisten elementtien taulukossa.

Alue

Alialue

Tuen taso

Yhteiskäyttö

Osoitteisto

Tuettu

Yhteiskäyttö

Blogi

Tuettu

Yhteiskäyttö

Kommentit

Osittain tuettu

Kun asiakirja tallennetaan .odt-muodossa ja avataan uudelleen Word 2007:ssä, sanaryhmää koskevista kommenteista tulee yksittäinen piste. Yksittäinen piste osoitetaan yleensä sanaryhmän lopussa.

Taulukoita ei tueta kommenteissa. Taulukon sisältö säilyy kommentissa, mutta rakenne häviää.

Microsoft 365 Office 2021-issa käyttäjän nimikirjaimet tallennetaan myös kommentin mukana.

Yhteiskäyttö

Asiakirjojen vertaaminen ja yhdistäminen

Tuettu

Yhteiskäyttö

Asiakirjan suojaaminen

Ei tuettu

Kun Word 2007 -tiedosto tallennetaan .odt-muodossa, ominaisuus poistetaan ja .odt-tiedostoja, joissa tämä ominaisuus on käytössä, ei voi avata.

Yhteiskäyttö

Sisältöoikeuksien hallinta (IRM)

Ei tuettu

Kun Word 2007 -asiakirja tallennetaan .odt-muodossa, ominaisuus poistetaan ja .odt-tiedostoja, joissa tämä ominaisuus on käytössä, ei voi avata.

Yhteiskäyttö

Yhdistäminen

Tuettu

ADDRESSBLOCK- ja RECIPIENT-kentät muunnetaan vain teksti -muotoon.

Yhteys tietolähteeseen on muodostettava uudelleen, jos asiakirjaa muokataan toisessa ODF-sovelluksessa.

Yhteiskäyttö

Tarkistusruutu

Tuettu

Yhteiskäyttö

Muutosten jäljittäminen

Ei tuettu

Kun Word 2007 -asiakirja tallennetaan .odt-muodossa, kaikki muutokset hyväksytään.

Sisältö

Lähdeluettelo

Ei tuettu

Lähdeluettelo-osa muunnetaan vain teksti -muotoon.

Sisältö

Kuvatekstit

Ei tuettu

SEQ-kentät muunnetaan vain teksti -muotoon.

Jos käyttäjä lisää uusia kuvatekstejä, kuvatekstin numero ei suurene automaattisesti.

Sisältö

Sisältöohjausobjektit

Osittain tuettu

Microsoft 365 ja Office 2021 luettelon Drop-Down ohjausobjekteja.

Kaikkia muita ohjausobjekteja ei tueta

Sisältö

Ristiviitteet

Tuettu

Sisältö

Asiakirjan rakenneosat

Ei tuettu

Sisältö

Kaavaeditori

Tuettu

Sisältö

Kaavat

Tuettu

Sisältö

Ala- ja loppuviitteet

Tuettu

Mukautettuja erotinmerkkejä ei tueta.

Sisältö

Kehykset

Osittain tuettu

Kun Word 2007 -asiakirja tallennetaan .odt-muodossa,

 • kehykset muunnetaan tekstiruuduiksi

 • joidenkin reunuksen alueiden ankkureita ei tueta

sisältö, jota ei tueta, aiheuttaa kehysten menettämisen, mutta itse sisältöä ei menetetä. Esimerkiksi seuraavaa sisältöä ei tueta: taulukot, automaattiset muodot, tekstiruudut, kehykset ja SmartArt-grafiikka.

Sisältö

Kehysjoukot

Ei tuettu

Sisältö

Ylä- ja alatunniste

Tuettu

Sisältö

Indeksi

Tuettu

Useita sarakkeita käsittäviä indeksejä ei tällä hetkellä tueta.

Sisältö

Vaihdon lisääminen

Osittain tuettu

Kun Word 2007 -asiakirja tallennetaan .odt-muodossa, jotkin jatkuvien osanvaihtojen ominaisuudet, kuten ylä- ja alareunukset, ylä- ja alatunnisteet, reunat ja rivinumerointi, voidaan menettää.

Sisältö

Office Art -objektit

Tuettu

Lisätietoja on graafisten elementtien taulukossa.

Sisältö

Sivunumerointi

Tuettu

Sisältö

Kuvat

Tuettu

OpenOfficessa luodun asiakirjan kuvat eivät tule näkyviin.

Sisältö

Taulukot

Osittain tuettu

Taulukoita, joissa on yli 64 saraketta, ei tueta.

Teemojen muotoilu muunnetaan solutason muotoiluksi.

Sisältö

Mallit ja ohjatut toiminnot

Tuettu

Sisältö

Tekstiruudut

Osittain tuettu

Tekstiruutuja ei voi asettaa sisäkkäin.

Sisältö

Sisällysluettelo

Osittain tuettu

Sisällysluettelon kohteet, jotka on otsikoitu SEQ-kentän avulla, menetetään.

Sisältö

Lähdeviiteluettelo

Ei tuettu

Sisältö

Kuvaotsikkoluettelo

Ei tuettu

Sisältö

E2O

Tuettu

Lisätietoja on graafisten elementtien taulukossa.

Muokkaaminen

Automaattinen täydennys

Tuettu

Muokkaaminen

Automaattinen korjaus

Tuettu

Muokkaaminen

Automaattinen yhteenveto

Ei tuettu

Muokkaaminen

Automaattinen teksti

Tuettu

Automaattiset tekstimerkinnät tallennetaan Word-malleihin (.dotx). Jos automaattisia tekstimerkintöjä sisältävä Word-malli tallennetaan .odt-muodossa, automaattiset tekstimerkinnät eivät tallennu .odt-versioon.

Muokkaaminen

Kirjainkoon muuttaminen

Tuettu

Muokkaaminen

Napsauttaminen ja kirjoittaminen

Tuettu

Muokkaaminen

Leikkaaminen, kopioiminen ja liittäminen

Tuettu

Muokkaaminen

Vetäminen ja pudottaminen

Tuettu

Muokkaaminen

Kirjekuoret ja osoitetarrat

Tuettu

Muokkaaminen

Valinta

Tuettu

Muokkaaminen

Lajittelu

Tuettu

Muokkaaminen

Kumoaminen, tekeminen uudelleen ja toistaminen

Tuettu

Muokkaaminen

Sanamäärä

Tuettu

Tiedostotoiminnot

Binaaritiedostomuoto

Tuettu

Voi tallentaa binaarisiksi .doc- ja .dot-tiedostotyypeiksi.

Tiedostotoiminnot

Asiakirjan varmistaminen

Tuettu

Tiedostotoiminnot

Salaus

Ei tuettu

Tiedostotoiminnot

Kiinteä tiedostomuoto

Tuettu

Voi tallentaa .pdf- ja .xps-tiedostotyypeiksi.

Tiedostotoiminnot

HTML-tiedostomuoto

Tuettu

Voi tallentaa .html-tiedostotyypiksi.

Tiedostotoiminnot

Perusasiakirjat

Ei tuettu

Tiedostotoiminnot

Open XML -tiedostomuoto

Tuettu

Voi tallentaa .docx- ja .dotm-tiedostotyypeiksi.

Tiedostotoiminnot

Järjestäjä

Tuettu

Tiedostotoiminnot

RTF-tiedostomuoto

Tuettu

Voi tallentaa .rtf-tiedostotyypiksi.

Tiedostotoiminnot

Tekstimuuntimet

Tuettu

Tiedostotoiminnot

Tekstin koodaus

Tuettu

Tiedostotoiminnot

Valvontakeskus

Tuettu

Tiedostotoiminnot

Word-muunnin

Tuettu

Tiedostotoiminnot

WordML-tiedostomuoto

Tuettu

Voi tallentaa WordML-tiedostotyypiksi.

Tiedostotoiminnot

WSS-integrointi

Tuettu

Muotoilu

Tausta

Ei tuettu

Muotoilu

Reunat ja sävytys

Tuettu

Sävytyksen kuvioita ei tueta.

Kuvan reunan tyylejä ei tueta. Ne muunnetaan yhtenäiseksi viivaksi.

Muotoilu

Luettelomerkit ja numerointi

Tuettu

Numeron tai luettelomerkin ja tekstin väli voi olla hieman erilainen.

Luettelokohteiden välit suurennetaan asiakirjan riviväliä vastaaviksi.

OpenOfficen oletusluettelomerkkien ulkoasu muuttuu, kun .odt-tiedosto avataan Word 2007:ssä.

Muotoilu

Anfangit

Tuettu

Joidenkin reunuksen alueiden ankkureita ei tueta.

Muotoilu

Muotoilun yhtenäisyyden tarkistaminen

Tuettu

Muotoilu

Muotoilusivellin

Tuettu

Muotoilu

Korostuskynä

Tuettu

Korostus muunnetaan merkin taustaväriksi, kun asiakirja tallennetaan .odt-muodossa.

Muotoilu

Vaakaviivat

Tuettu

Muotoilu

Kappale

Tuettu

Muotoilu

Muotoilun näyttäminen

Tuettu

Muotoilu

Tyylit

Tuettu

Tyylien määrä kasvaa, kun asiakirja on tallennettu .odt-muodossa, ja kaikki ODF-muodon muotoilut perustuvat tyyleihin.

Muotoilu

Sarkaimet

Tuettu

Paikkasarkaimia ei tueta.

Muotoilu

Tekstisarakkeet

Tuettu

Jotkin osaan liittyvät ominaisuudet, kuten ylä- ja alareunukset, ylä- ja alatunnisteet, reunat ja rivinumerointi, saatetaan menettää.

Muotoilu

Tekstin suunta

Osittain tuettu

Seuraavia tekstin suuntamuotoja tuetaan:

 • rltb: oikealta vasemmalle, ylhäältä alas

 • lrtb: vasemmalta oikealle, ylhäältä alas

 • tbrl: ylhäältä alas, oikealta vasemmalle

 • Taulukon solussa käytettävää tekstin suuntaa ei tueta.

Muotoilu

Teemat

Ei tuettu

Muotoilu

Vesileima

Ei tuettu

Muotoilu

Reaaliaikainen esikatselu

Tuettu

Muotoilu

Sijainti

Osittain tuettu

Joidenkin tekstiruutujen, kehysten ja muotojen sijainti voi muuttua käytetyn ankkurin tyypin mukaan.

Infrastruktuuri

Asetaatti

Tuettu

Kun asiakirja tallennetaan .odt-muotoon, sisältö ja sisältöohjausobjektit muunnetaan tavalliseksi tekstiksi.

Infrastruktuuri

Kirjanmerkit

Tuettu

Infrastruktuuri

Uudelleenkäynnistys ja lopettaminen

Tuettu

Infrastruktuuri

Cicero, käsinkirjoitus ja puhe

Tuettu

Infrastruktuuri

Tietosidonta

Ei tuettu

Infrastruktuuri

DDE

Ei tuettu

Kentän sisältö muunnetaan vain teksti -muotoon.

Tietolähteen linkki menetetään.

Infrastruktuuri

Kentät

Osittain tuettu

Kentät, joita ei tueta, muunnetaan vain teksti -muotoon.

Kentät, joita tuetaan, säilyvät kenttinä.

SEQ-kenttiä ei tueta, mikä vaikuttaa sisällysluetteloiden ja kuvatekstien toimintaan.

Infrastruktuuri

ActiveX/lomakkeet

Ei tuettu

Infrastruktuuri

Jatkaminen lopetustilasta

Tuettu

Infrastruktuuri

Ohje

Tuettu

Infrastruktuuri

Hyperlinkit

Tuettu

Hyperlinkkityylejä ei käytetä OpenOffice-asiakirjoihin, mutta hyperlinkit toimivat silti.

Infrastruktuuri

Käsin kirjoitetut kommentit

Ei tuettu

Infrastruktuuri

Näppäimistön mukauttaminen

Ei tuettu

Infrastruktuuri

OCX

Ei tuettu

Infrastruktuuri

OLE

Osittain tuettu

OpenOfficessa luotuun asiakirjaan upotetut objektit eivät tule näkyviin. Kuvan tyyppiä ei tueta, ja linkki on suhteellinen.

Muut kielet kuin englanti

Kirjoitustuki (IME)

Tuettu

Muut kielet kuin englanti

Merkin lisääminen

Tuettu

Muut kielet kuin englanti

Vaihdettava käyttöliittymä

Tuettu

Muut kielet kuin englanti

Kaksi riviä yhdessä

Tuettu

MODI

OCR-tekstintunnistus

Tuettu

Siirtyminen

Asiakirjan rakenneruutu

Tuettu

Siirtyminen

Etsiminen ja korvaaminen

Tuettu

Siirtyminen

Siirtyminen ja palaaminen

Tuettu

Tulostaminen

Tuettu

Tulostaminen

Sivun asetukset

Tuettu

Tulostaminen

Tulostuksen esikatselu

Tuettu

Ohjelmoitavuus

Apuohjelmat

Osittain tuettu

Ohjelmoitavuus

C-API

Osittain tuettu

Ohjelmoitavuus

COM-apuohjelmat

Osittain tuettu

Ohjelmoitavuus

Tapahtumat

Osittain tuettu

Ohjelmoitavuus

Makrot

Ei tuettu

Ohjelmoitavuus

Objektimalli

Tuettu

Ohjelmoitavuus

Toimiasiakirjat

Ei tuettu

Ohjelmoitavuus

Toimintotunnisteet

Ominaisuus ei ole käytettävissä.

Ohjelmoitavuus

VBA-nauhoitus

Tuettu

Ohjelmoitavuus

VBE-integrointi

Tuettu

Ohjelmoitavuus

WordBasic

Tuettu

Tarkistustyökalut

Käyttäjän sanastot

Tuettu

Tarkistustyökalut

Kielioppi

Tuettu

Tekstialueet, joiden oikeinkirjoitusta tai kielioppia ei merkinnän mukaan tarkisteta, menettävät kyseisen ominaisuuden. Kyseisen tekstin oikeinkirjoitus ja kielioppi tarkistetaan.

Tarkistustyökalut

Tavutus

Tuettu

Tarkistustyökalut

Älykäs automaattinen korjaus

Tuettu

Tarkistustyökalut

Kielen automaattinen tunnistaminen

Tuettu

Tarkistustyökalut

Kielen ominaisuudet

Tuettu

Tarkistustyökalut

Oikeinkirjoitus

Tuettu

Tekstialueet, joiden oikeinkirjoitusta tai kielioppia ei merkinnän mukaan tarkisteta, menettävät kyseisen ominaisuuden. Kyseisen tekstin oikeinkirjoitus ja kielioppi tarkistetaan.

Tarkistustyökalut

Synonyymisanasto

Tuettu

Tarkistustyökalut

Käännös

Tuettu

Suojaus

Luottamuksellisuusmerkinnät

Ei tueta

Oheistiedot

Oheistiedot-ruutu

Tuettu

Näyttäminen

Luonnos

Tuettu

Näyttäminen

Jäsennys

Tuettu

Näyttäminen

Tulostusasettelu

Tuettu

Näyttäminen

Lukunäkymä

Tuettu

Näyttäminen

Viivain

Tuettu

Näyttäminen

Vieritys

Tuettu

Näyttäminen

Tilarivi

Tuettu

Näyttäminen

Pikkukuvat

Tuettu

Näyttäminen

WWW-asettelu

Tuettu

Näyttäminen

Ikkunointi

Tuettu

Näyttäminen

Zoomaus

Ei tuettu

WordMail

Automaattiset allekirjoitukset

Tuettu

WordMail

Faksi

Tuettu

WordMail

HTML

Tuettu

WordMail

Asetukset

Ei tuettu

WordMail

Vain teksti -muoto

Tuettu

WordMail

RFM-tila

Tuettu

WordMail

RTF

Tuettu

XML

Rakenteen liittäminen

Ei tuettu

XML

Määritteet

Ei tuettu

XML

Ulkoinen lähde

Ei tuettu

XML

Tekstin lisääminen

Ei tuettu

XML

XML:n yhdistäminen

Ei tuettu

XML

Objektin käyttöliittymä

Ei tuettu

XML

Valintatavat

Ei tuettu

XML

Puunäkymä

Ei tuettu

XML

Kelpoisuussäännöt

Ei tuettu

XML

XSLT

Ei tuettu

Graafiset elementit

Alla olevassa taulukossa näkyy, mitkä Wordin grafiikkaominaisuudet ovat kokonaan tai osittain tuettuja ja mitä ominaisuuksia ei tueta OpenDocument-muodossa (.odt).

 • Tuettu     Word- ja OpenDocument-muodot tukevat tätä ominaisuutta. Tätä ominaisuutta käyttävä grafiikka näyttää yleisesti ottaen samalta ja toimii samalla tavalla kummassakin muodossa.

 • Osittain tuettu     Word- ja OpenDocument-muodot tukevat tätä ominaisuutta, mutta grafiikka voi näyttää erilaiselta eri muodoissa. Tietoja ei yleensä häviä siirryttäessä muodosta toiseen, mutta muotoilut ja grafiikan käsittelytavat voivat olla erilaiset.

 • Ei tuettu     OpenDocument-muoto ei tue tätä ominaisuutta, koska Word- ja OpenDocument-muotojen välillä on eroja toiminnoissa ja toteutuksessa. Älä käytä näitä ominaisuuksia, jos aiot tallentaa asiakirjan OpenDocument-muodossa.

Perusmuodot

Tuen taso

Muodot

Tuettu

Tekstiruudut

Tuettu

Tuettu, mutta tekstiruuduissa olevia objekteja tuetaan vain osittain. SmartArt-grafiikkaa, muotoja tai sisäkkäisiä tekstiruutuja ei tueta, ja ne menetetään, kun tiedosto avataan.

WordArt

Tuettu

3D-muotojen asetukset

Tuettu

Kuvat

Tuettu

Tuettu lukuun ottamatta lisäys- ja linkkiasetuksia, joita ODF ei tue.

SmartArt-kaaviot

Tuettu

Muunnetaan muotoryhmäksi.

ActiveX-komponentit

Ei tuettu

Kaavioissa olevat objektit

Tuettu

Muunnetaan ryhmäksi, joka sisältää kaavion ja objektit. Word ei voi tukea kaavion sisältävää ryhmää, joten ryhmittely purkataan, kun tiedosto avataan Wordissa.

Kirjautumisriviobjekti

Ei tuettu

Käsin kirjoitettu huomautus

Tuettu

Käsin kirjoitettu huomautus muunnetaan EMF (Enhanced Metafile) -tiedostoksi. (Word 2007:ssä se muunnetaan vapaapiirtomuotoon.)

Objektiryhmä

Osittain tuettu

Joitakin objekteja ei voi ryhmitellä yhteen Wordissa, joten ryhmittely puretaan, kun OpenDocument-tiedosto avataan. Tämä koskee kaikkia kaavion kanssa ryhmiteltyjä kohteita sekä kuvaa, joka on ryhmitelty muodon, tekstiruudun tai OLE-objektin kanssa.

Objektin näkyvyys

Osittain tuettu

Näkymättömät objektit muuttuvat näkyviksi, kun .odt-muodossa tallennettu tiedosto avataan uudelleen Wordissa.

Objektin reunat

Tuettu

Kaikkia reunatyylejä ei tueta. Reunatyylit, jotka eivät ole tuettuja, tallennetaan oletusreunatyylinä (musta, yhtenäinen viiva).

Objektin täytöt

Tuettu

Tuettu lukuun ottamatta sitä, että liukuväritäytöt, jossa on enemmän kuin kaksi pysäytyskohtaa, menettävät kaikki kahden ensimmäisen pysäytyskohdan jälkeen tulevat pysäytyskohdat.

Viivojen muotoilu

Tuettu

ODF ei tue kaikkia viivan ja viivanpään tyylejä. Tyylit, joita ei tueta, tallennetaan oletusarvon mukaisesti mustana, yhtenäisenä viivana ja avoimena nuolena.

Kuvan rajaus

Tuettu

Tavanomaista kuvien rajaamista tuetaan. Kuvaa ei kuitenkaan voi rajata muodon avulla.

Kuvan värien vaihtaminen

Osittain tuettu

Jotkin kuvan väreistä, kuten musta ja valkoinen, ovat samoja ODF:ssä. Muilla kuvan väreillä ei ole vastinetta, ja ne ovat tasoitettuja. Kuva näkyy samanlaisena, mutta värejä ei voi enää muuttaa eikä poistaa.

Kolmiulotteisen kuvan asetukset

Ei tuettu

Kuvatyylit

Osittain tuettu

Reunat ovat osittain tuettuja, mutta ne eivät välttämättä näy samanlaisina.

Teemat

Ei tuettu

Hyperlinkki muodossa

Ei tuettu

Sivun alkuun

Päivitetty viimeksi 17.8.2015

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Microsoft Office Insidersiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kuinka tyytyväinen olet käännöksen laatuun?
Mikä vaikutti kokemukseesi?

Kiitos palautteesta!

×