Perusvuokaavion luominen Visiossa

Perusvuokaavion luominen Visiossa

Vuokaaviot ovat kaavioita, jotka näyttävät prosessin vaiheet. Perusvuokaavioita on helppo luoda, ja koska muodot on yksinkertaisia ja visuaalisia, niitä on helppo ymmärtää.

Huomautus: Voit myös luoda tietojen perusteella perusvuokaavion Vision Tietojen visualisointi -kaaviolla. Lisätietoja on artikkelissa Tietojen visualisointi -kaavion luominen.

Vision Perusvuokaavio-malli sisältää muotoja, joiden avulla voit kuvata erilaisia prosesseja. Se on erityisen hyödyllinen, kun haluat kuvata tavallisia liiketoimintaprosesseja, esimerkiksi seuraavan kuvan kaltaisia tarjouksen kehitysprosesseja.

Esimerkki vuokaaviosta, joka näyttää ehdotusprosessin

Vuokaavion luominen

 1. Käynnistä Visio.

 2. Valitse Vuokaavio-luokka.

 3. Valitse Perusvuokaavio kaksoisnapsauttamalla.

 4. Vedä piirustukseen vuokaaviomuoto jokaista prosessin vaihetta varten.

 5. Yhdistä vuokaavioiden muodot pitämällä hiiren osoitinta ensimmäisen muodon päällä ja valitsemalla sitten pieni nuoli, joka tulee näkyviin ja osoittaa muotoa, johon haluat muodostaa yhteyden. Jos toinen muoto ei ole suoraan ensimmäistä muotoa vastapäätä, napsauta pientä nuolta ja pidä hiiren painike alas painettuna, vedä nuoli toiseen muotoon ja pudota yhdistin toisen muodon keskelle.

 6. Jos haluat liittää muotoon tai yhdistimeen tekstiä, valitse se ja kirjoita teksti. Kun olet kirjoittanut tekstin, napsauta tyhjää kohtaa sivulla.

 7. Jos haluat vaihtaa yhdistinnuolen suuntaa, valitse yhdistin ja valitse sitten Muoto-välilehden Muodon tyylit -ryhmästä Viiva, osoita Nuolet-kohtaa ja valitse haluamasi nuolen suunta ja tyyli.

Tasaamisen ja välistyksen korjaaminen

 1. Valitse kaikki painamalla CTRL + A -näppäinyhdistelmää piirustussivulla.

 2. Valitse Aloitus-välilehden Järjestä-ryhmässä Sijainti ja sitten Automaattinen tasaus ja sijoittelu.

Ellei haluamasi nyt onnistu, peru se painamalla Ctrl+Z ja kokeile joitakin muita painikkeiden Tasaa ja Sijainti alla olevia asetuksia.

Esimerkki vuokaaviosta, joka näyttää ehdotusprosessin

Mitä vuokaavion muodot edustavat

Kun avaat perusvuokaaviomallin, myös perusvuokaaviomuotojen kaavain aukeaa. Kukin kaavaimen muoto edustaa prosessin erilaista vaihetta. Muodoille ei kuitenkaan ole olemassa yhtä yleistä vakiomerkitystä – muodot voivat sisältää mitä tahansa merkityksiä, mitä vuokaavioita luovat ja lukevat henkilöt niille sopivat. Useimmat vuokaaviot käyttävät vain kolmea tai neljää muotoa, ellei ole jotakin selvää liiketoiminnallista syytä käyttää useampaa.

Visio-muodoilla on kuitenkin nimet, jotka kuvastavat niiden yleisimpiä käyttötarkoituksia. Tässä muutama yleinen muoto:

 • Aloita/Lopeta    Käytä tätä muotoa prosessin ensimmäisessä ja viimeisessä vaiheessa.

  Pääte-muoto

 • Prosessi    Tämä muoto edustaa tyypillistä vaihetta prosessissa. Tämä on useimmin käytetty muoto melkein joka prosessissa.

  Prosessin muoto

 • Päätös    Tämä muoto ilmaisee pisteen, jossa päätös määrää seuraavan vaiheen. Päätöksiä voi olla useita, mutta usein niitä on vain kaksi: kyllä ja ei.

  Päätös-muoto

 • Aliprosessi    Käytä tätä muotoa yhteen kuuluvien vaiheiden joukosta, jotka muodostavat aliprosessin, joka määritellään muualla, usein esimerkiksi saman piirustuksen eri sivulla. Tästä on hyötyä, jos kaavio on hyvin pitkä ja monimutkainen.

  Ennalta määrätty käsittely -muoto

 • Asiakirja    Tämä muoto edustaa vaihetta, jonka tulos on asiakirja.

  Asiakirja-muoto

 • Tiedot    Tämä muoto osoittaa, että prosessiin tulee tietoja ulkopuolelta tai että prosessista poistuu tietoja. Tätä muotoa voidaan käyttää myös materiaaleista ja kutsutaan joskus syöttö/tuloste-muodoksi.

  Tiedot-muoto

 • Sivun sisäinen viittaus    Tämä pieni ympyrä osoittaa, että seuraava (tai edellinen) vaihe on jossakin muualla piirustuksessa. Tämä on erityisen hyödyllinen suurissa vuokaavioissa, joissa joutuisit käyttämään pitkää yhdistintä, jota saattaa olla vaikea seurata.

  Sivun sisäinen viittaus -muoto

 • Sivujen välinen viittaus    Kun lisäät piirustussivulle tämän muodon, näyttöön aukeaa valintaikkuna, jossa voi luoda joukon hyperlinkkejä vuokaavion kahden eri sivun tai aliprosessimuodon ja kyseisen aliprosessin vaiheet näyttävän erillisen vuokaaviosivun välille.

  Sivujen välinen viittaus -muoto

Katso myös

Video: Vuokaavion luominen

Visio-mallien ja mallikaavioiden tarkasteleminen verkossa 

Visio-kaavioiden luominen kosketusnäytön avulla

Uuden vuokaavion luominen

 1. Käynnistä Vision verkkoversio​​​​.

 2. Vieritä aloitussivun galleriassa alas Perusvuokaavio-luokan kohdalle.

  Vision aloitussivun perusvuokaaviovaihtoehdot.

 3. Valitse riviltä haluamasi vaihtoehto ja napsauta sitten Luo-painiketta. 

  Ensimmäisen vaihtoehdon avulla voit käyttää kaavainta, joka sisältää vakiomuodot, sekä aluksi tyhjän piirtoalustan. Rivin muut asetukset sisältävät kaavaimen ja myös kaavion, jossa on jo useita piirtoalustalle lisättyjä muotoja. 

Vuokaavion suunnitteleminen

 1. Vedä piirustukseen vuokaaviomuoto jokaista prosessin vaihetta varten.

 2. Yhdistä vuokaavioiden muodot pitämällä hiiren osoitinta ensimmäisen muodon päällä ja valitsemalla sitten pieni nuoli, joka tulee näkyviin ja osoittaa muotoa, johon haluat muodostaa yhteyden. Jos toinen muoto ei ole suoraan ensimmäistä muotoa vastapäätä, napsauta pientä nuolta ja pidä hiiren painike alas painettuna, vedä nuoli toiseen muotoon ja pudota yhdistin toisen muodon keskelle.

 3. Jos haluat liittää muotoon tai yhdistimeen tekstiä, valitse se ja kirjoita teksti. Kun olet valmis, paina ESC-näppäintä.

 4. Jos haluat muuttaa yhdistimen nuolen suuntaa, valitse yhdistin ja valitse alanuoli Muoto-välilehden Muodon ääriviiva -kohdan vierestä.

  Muodon ääriviiva -galleria avautuu.

 5. Osoita Nuolet-kohtaa ja valitse sitten haluamasi nuolen tyyli ja suunta. 

  Vision verkkoversio tarjoaa useita nuolien suunta- ja tyylivaihtoehtoja.

Katso myös

Yhdistimien lisääminen muotojen välille

Yhdistinviivojen, nuolien tai pisteiden muokkaaminen

Office 2010:n tuki päättyy pian

Päivitä Microsoft 365:een, jotta voit tehdä yhteistyötä missä tahansa laitteessa ja jatkaa tuen vastaanottamista.

Päivitä nyt

Vuokaavion luominen

 1. Valitse Tiedosto-välilehti.

  Etkö näe Tiedosto-välilehteä?

  Jos et näe Tiedosto-välilehteä, jatka ohjeiden seuraavaan vaiheeseen.

 2. Valitse Uusi, napsauta Vuokaavio ja valitse sitten Käytettävissä olevat mallit -kohdasta Perusvuokaavio.

 3. Valitse Luo.

 4. Vedä piirustukseen vuokaaviomuoto jokaista prosessin vaihetta varten.

  Huomautus: Osiosta Mitä vuokaavion muodot edustavat saat lisätietoa siitä, mitä muotoa kannattaa käyttää missäkin vaiheessa.

 5. Yhdistä vuokaavion muodot jommallakummalla seuraavista tavoista.

  Kahden muodon yhdistäminen toisiinsa:

  1. Valitse Aloitus-välilehden Työkalut-ryhmästä Yhdistin.

  2. Vedä yhteys ensimmäisen muodon yhteyspisteestä Yhteyspisteen kuva – sininen X toisen muodon yhteyspisteeseen. Yhdistimen päätepisteet muuttuvat punaisiksi, kun muodot on yhdistetty.

   Vuokaavio, jonka yhteyspisteet ovat muuttuneet punaisiksi.

  Yhden muodon yhdistäminen moneen muotoon yksittäisestä yhteyspisteestä:

  Yhdistimet on oletusarvoisesti määritetty suorakulmaisiksi: jos yhdistät yhden muodon yksittäisen pisteen kolmeen muuhun muotoon, yhteys näyttää samalta kuin alla olevassa kuvassa.

  Muoto, joka on liitetty kolmeen muuhun muotoon suorakulmaisilla yhdistimillä.

  Jos haluat, että kukin yhdistin liitetään suoraan ensimmäisen muodon keskipisteestä kunkin muun muodon pisteisiin, sinun on määritettävä yhdistimet suoriksi yhdistimiksi alla olevan kuvan mukaisesti.

  Vuokaavio, jossa suorat yhdysviivat lähtevät yhdestä keskipisteestä.

  1. Valitse Aloitus-välilehden Työkalut-ryhmästä Yhdistin.

  2. Vedä yhdistin samasta ensimmäisen muodon yhteyspisteestä Yhteyspisteen kuva – sininen X kunkin yhdistettävän muodon omaan yhteyspisteeseen.

  3. Napsauta kutakin yhdistintä hiiren kakkospainikkeella ja napsauta Suora yhdistin.

 6. Jos haluat palata normaaliin muokkaukseen, valitse Aloitus-välilehden Työkalut-ryhmästä Osoitin-työkalu.

 7. Jos haluat liittää muotoon tai yhdistimeen tekstiä, valitse se ja kirjoita teksti. Kun olet kirjoittanut tekstin, napsauta tyhjää kohtaa sivulla.

 8. Jos haluat vaihtaa yhdistinnuolen suuntaa, valitse yhdistin ja napsauta sitten Muoto-välilehden Viiva-kohdan oikealla puolella olevaa nuolta. Osoita Nuolet-kohtaa ja valitse haluamasi nuolen suunta.

Sivun alkuun

Suuren vuokaavion tulostaminen

Helpoin tapa tulostaa tulostuspaperia suurempi vuokaavio on tulostaa se usealle eri paperille ja teipata sitten osat yhteen.

Varmista ennen tulostuksen aloittamista, että Visiossa näkyvä piirustussivu sisältää koko vuokaavion. Visio-piirustussivun reunan ulkopuolelle jääviä muotoja ei tulosteta.

Voit tulostaa suuren vuokaavion seuraavasti:

 1. Napsauta auki olevan vuokaavion Rakenne-välilehden Sivun asetukset -ryhmässä Koko ja valitse Sovita piirustukseen.

 2. Valitse Tiedosto-välilehti.

  Etkö näe Tiedosto-välilehteä?

  Jos et näe Tiedosto-välilehteä, jatka ohjeiden seuraavaan vaiheeseen.

 3. Napsauta Tulosta ja sitten Tulostuksen esikatselu.

  Esikatselussa eri sivut erotetaan toisistaan pisteviivoilla.
 4. Jos haluat tulostaa vuokaaviosi useille eri arkeille, toimi seuraavasti:

  1. Valitse Tulostuksen esikatselun Tulosta-ryhmässä Sivun asetukset.

  2. Valitse Tulostimen asetukset -välilehden Tulostuspaperi-ruudussa haluamasi paperikoko, jos se ei ole jo valittuna.

  3. Valitse OK.

  4. Valitsemalla Esikatselu-ryhmässä Yksi osa näet, miten piirustus tulostetaan kullekin arkille. (Voit vaihtaa sivujen välillä napsauttamalla Seuraava osa tai Edellinen osa.)

  5. Kun olet tyytyväinen siihen, miltä piirustus näyttää, napsauta Tulosta-ryhmässä Tulosta.

  6. Kun piirustus on tulostettu, voit rajata reunukset, laittaa sivut päällekkäin ja teipata ne yhteen.

 5. Jos haluat tulostaa vuokaavion yhdelle arkille, toimi seuraavasti:

  1. Valitse Tulostuksen esikatselun Tulosta-ryhmässä Sivun asetukset.

  2. Valitse Tulostimen asetukset -välilehden Tulostuspaperi-ruudussa haluamasi paperikoko, jos se ei ole jo valittuna.

  3. Valitse Sovitus tulostettaessa -kohdassa Sovita.

  4. Kirjoita Sovita-kohdan oikealla puolella olevan arkkia vierekkäin -kohdan vieressä olevaan ruutuun 1 ja arkkia allekkain -kohdan vieressä olevaan ruutuun 1.

  5. Valitse OK.

  6. Valitse Tulosta‑ryhmässä Tulosta.

Mitä vuokaavion muodot edustavat

Kun avaat Perusvuokaavio-mallin, myös Perusvuokaaviomuotojen kaavain aukeaa. Kukin kaavaimen muoto edustaa erityistä prosessin vaihetta.

TE000130250 sisältää monia muita erityiskaavaimia ja -muotoja, joita voit käyttää vuokaaviossa. Lisätietoja lisämuotojen etsimisestä on artikkelissa Muodot-ikkunan käyttö muotojen järjestämiseen ja etsintään

 • Aloita/Lopeta    Käytä tätä muotoa prosessin ensimmäisessä ja viimeisessä vaiheessa.

  Pääte-muoto

 • Prosessi    Tämä muoto edustaa yhtä prosessin vaihetta.

  Prosessin muoto

 • Aliprosessi    Käytä tätä muotoa kuvaamaan sellaista yhteen kuuluvien vaiheiden joukkoa, jonka vaiheet muodostavat aliprosessin ja joka määritellään muualla, usein esimerkiksi saman piirustuksen eri sivulla.

  Ennalta määrätty käsittely -muoto

 • Asiakirja    Tämä muoto edustaa vaihetta, jonka tulos on asiakirja.

  Asiakirja-muoto

 • Tiedot    Tämä muoto osoittaa, että prosessiin tulee tietoja ulkopuolelta tai että prosessista poistuu tietoja. Tätä muotoa voidaan käyttää myös materiaaleista ja kutsutaan joskus syöttö/tuloste-muodoksi.

  Tiedot-muoto

 • Sivun sisäinen viittaus    Tämä pieni ympyrä osoittaa, että seuraava (tai edellinen) vaihe on jossakin muualla piirustuksessa. Tämä on erityisen hyödyllinen suurissa vuokaavioissa, joissa joutuisit käyttämään pitkää yhdistintä, jota saattaa olla vaikea seurata.

  Sivun sisäinen viittaus -muoto

 • Sivujen välinen viittaus    Kun lisäät piirustussivulle tämän muodon, näyttöön aukeaa valintaikkuna, jossa voi luoda joukon hyperlinkkejä vuokaavion kahden eri sivun tai aliprosessimuodon ja kyseisen aliprosessin vaiheet näyttävän erillisen vuokaaviosivun välille.

  Sivujen välinen viittaus -muoto

Huomautus: Etkö löydä tarvitsemaasi muotoa?     Lisätietoja muiden muotojen etsimisestä on artikkelissa Muodot-ikkunan käyttö muotojen järjestämiseen ja etsintään

Vuokaavion luominen

 1. Osoita Tiedosto-valikon Uusi-alivalikossa kohtaa Vuokaavio ja valitse sitten Perusvuokaavio.

 2. Vedä piirustukseen vuokaaviomuoto jokaista prosessin vaihetta varten.

 3. Yhdistä vuokaavion muodot jommallakummalla seuraavista tavoista.

  Huomautus: Lisätietoja muista muotojen yhdistämistavoista on artikkelissa Yhdistimien lisääminen muotojen välille Visiossa

  Kahden muodon yhdistäminen toisiinsa

  1. Napsauta Yhdistin-työkalua Painikkeen kuva Vakio-työkalurivillä.

  2. Vedä yhdistin ensimmäisen muodon yhteyspisteestä Yhteyspisteen kuva – sininen X toisen muodon yhteyspisteeseen. Yhdistimen päätepisteet muuttuvat punaisiksi, kun muodot on yhdistetty.

   Yhdysviivojen päät ovat punaiset, kun muodot on liimattu

  Yhden muodon yhdistäminen moneen muotoon yksittäisestä yhteyspisteestä

  Yhdistimet on oletusarvoisesti määritetty suorakulmaisiksi: jos yhdistät yhden muodon yksittäisen pisteen kolmeen muuhun muotoon, yhteys näyttää samalta kuin alla olevassa kuvassa.

  Muoto, joka on liitetty kolmeen muuhun muotoon suorakulmaisilla yhdistimillä.

  Jos haluat, että kukin yhdistin liitetään suoraan ensimmäisen muodon keskipisteestä kunkin muun muodon pisteisiin, sinun on määritettävä yhdistimet suoriksi yhdistimiksi alla olevan kuvan mukaisesti.

  Muoto, joka on liitetty kolmeen muuhun muotoon suorilla yhdistimillä.

  1. Napsauta Yhdistin-työkalua Painikkeen kuva Vakio-työkalurivillä.

  2. Vedä yhdistin samasta ensimmäisen muodon yhteyspisteestä Yhteyspisteen kuva – sininen X kunkin yhdistettävän muodon omaan yhteyspisteeseen.

  3. Napsauta kutakin yhdistintä hiiren kakkospainikkeella ja napsauta Suora yhdistin.

 4. Napsauta Osoitin-työkalua Kohdistinpainike Vakio-työkalurivillä, kun haluat palata takaisin normaaliin muokkaukseen.

 5. Jos haluat liittää muotoon tai yhdistimeen tekstiä, valitse se ja kirjoita teksti. Kun olet kirjoittanut tekstin, napsauta tyhjää kohtaa sivulla.

 6. Jos haluat muuttaa yhdistimen nuolen suuntaa, valitse yhdistin ja osoita sitten Muoto-valikon Toiminnot-kohtaa ja napsauta Käännä päät.

Mitä vuokaavion muodot edustavat

Kun avaat Perusvuokaavio-mallin, myös Perusvuokaaviomuotojen kaavain aukeaa. Kukin kaavaimen muoto edustaa erityistä prosessin vaihetta.

Kaikista Perusvuokaaviomuodot-kaavaimen muodoista vain muutamaa käytetään usein. Nämä usein käytetyt muodot kuvaillaan tässä. Lisätietoja vähemmän käytetyistä muodoista on tämän osion lopussa olevan laajennettavan linkin (Harvemmin käytetyt vuokaaviomuodot) alla.

 • Pääte    Käytä tätä muotoa prosessin ensimmäisessä ja viimeisessä vaiheessa.

  Pääte-muoto

 • Prosessi    Tämä muoto edustaa yhtä prosessin vaihetta.

  Prosessin muoto

 • Ennalta määritetty prosessi    Käytä tätä muotoa kuvaamaan sellaista yhteen kuuluvien vaiheiden joukkoa, jonka vaiheet muodostavat aliprosessin ja joka määritellään muualla, usein esimerkiksi saman piirustuksen eri sivulla.

  Ennalta määrätty käsittely -muoto

 • Päätös    Tämä muoto ilmaisee pisteen, jossa päätös määrää seuraavan vaiheen. Päätösvaihtoehtoja voi olla useita, mutta usein niitä on vain kaksi: kyllä ja ei.

  Päätös-muoto

 • Asiakirja    Tämä muoto edustaa vaihetta, jonka tulos on asiakirja.

  Asiakirja-muoto

 • Tiedot    Tämä muoto osoittaa, että prosessiin tulee tietoja ulkopuolelta tai että prosessista poistuu tietoja. Tätä muotoa voidaan käyttää myös materiaaleista ja kutsutaan joskus syöttö/tuloste-muodoksi.

  Tiedot-muoto

 • Vuokaaviomuodot    Voit määrittää tämän monimuodon mihin tahansa seuraavista muodoista napsauttamalla sitä hiiren kakkospainikkeella: Prosessi, Päätös, Asiakirja tai Tiedot. Muotoon kirjoitettava teksti tai Muodon tietoihin lisättävät tiedot säilyvät muodossa.

  Tältä muoto näyttää kaavaimessa:

  Vuokaaviomuodot

  Kun vedät muodon piirustussivulle ja napsautat sitä hiiren kakkospainikkeella, näet seuraavan näkymän:

  Vuokaaviomuotoja ja hiiren kakkospainikkeella avattava valikko

 • Tallennettu tieto    Käytä tätä muotoa kuvaamaan vaihetta, jonka tuloksena tietoa tallennetaan.

  Tallennetut tiedot -muoto

 • Sivun sisäinen viittaus    Tämä pieni ympyrä osoittaa, että seuraava (tai edellinen) vaihe on jossakin muualla piirustuksessa. Tämä on erityisen hyödyllinen suurissa vuokaavioissa, joissa joutuisit käyttämään pitkää yhdistintä, jota saattaa olla vaikea seurata.

  Sivun sisäinen viittaus -muoto

 • Sivujen välinen viittaus    Kun lisäät piirustussivulle tämän muodon, näyttöön aukeaa valintaikkuna, jossa voi luoda joukon hyperlinkkejä vuokaavion kahden eri sivun tai aliprosessimuodon ja kyseisen aliprosessin vaiheet näyttävän erillisen vuokaaviosivun välille.

  Sivujen välinen viittaus -muoto

Harvemmin käytetyt vuokaaviomuodot

 • Dynaaminen yhdistin    Tämä yhdistin piirtää polun kohtaamiensa muotojen ympärille.

  Dynaaminen yhdistin -muoto

 • Viiva-käyrän yhdistin    Tämän yhdistimen kaarevuutta voi säätää.

  Viiva-käyrän yhdistin

 • Automaattinen korkeus -ruutu     Tämä on rajattu tekstiruutu, jonka koko mukautuu kirjoitettavan tekstin määrään. Voit määrittää ruudun leveyden vetämällä muodon reunoista. Vaikka tämä muoto ei kuvaa prosessin vaihetta, se on kätevä tapa lisätä vuokaavioon tekstiruutu.

  Automaattinen korkeus -ruutu

 • Huomautus     Tämän hakasulkeissa olevan tekstiruudun koko mukautuu kirjoitettavan tekstin määrään. Voit määrittää ruudun leveyden vetämällä muodon reunoista. Automaattinen korkeus -ruudun tavoin tämäkään muoto ei edusta prosessin vaihetta. Voit käyttää tätä muotoa, jos haluat lisätä vuokaavion muotoja koskevia kommentteja.

  Huomautus-muoto

 • Manuaalinen syöttö    Tässä prosessin vaiheessa henkilö antaa tietoja prosessista.

  Manuaalinen syöte -muoto

 • Manuaalinen toimenpide    Tämä on vaihe, jolle tarvitaan suorittaja.

  Manuaalitoiminnon muoto

 • Sisäinen tallennusväline    Tämä muoto edustaa tietokoneeseen tallennettuja tietoja.

  Sisäinen tallennusväline -muoto

 • Suorasaantitiedot    Tämä muoto edustaa tietoja, jotka on tallennettu niin, että mitä tahansa yksittäistä tietuetta voidaan käyttää suoraan. Se kuvaa tapaa, jolla tietoja säilytetään tietokoneen kovalevyllä.

  Suorasaantitiedot-muoto

 • Peräkkäistiedot    Tämä muoto edustaa tietoja, jotka on tallennettu peräkkäin, esimerkiksi magneettinauhan tietoja. Jos tiedot on tallennettu peräkkäin, ne on myös noudettava peräkkäin. Jos esimerkiksi haluat käyttää tietuetta 7, sinun on ensin käytävä läpi tietueet 1–6.

  Peräkkäistiedot-muoto

 • Kortti ja paperinauha    Tämä muoto edustaa fyysistä korttia tai paperinauhaa. Varhaisissa tietokoneissa käytettiin reikäkortteihin ja paperinauhoihin perustuvaa järjestelmää tietojen tallentamiseen ja noutamiseen sekä ohjelmien tallentamiseen ja suorittamiseen.

  Kortin muoto

 • Näyttö    Tämä muoto edustaa tietoja, jotka näytetään henkilölle. Tämä tapahtuu yleensä tietokoneen näytöltä.

  Muodon näyttäminen

 • Valmistelu    Tässä vaiheessa muuttujat alustetaan toimintosarjan valmistelua varten.

  Valmistelumuoto

 • Rinnakkaistila    Tämä muoto osoittaa kohdan, jossa kaksi prosessia voi olla käynnissä yhtä aikaa.

  Rinnakkaistilan muoto

 • Silmukan raja    Tämä muoto merkitsee silmukan suorituskertojen suurinta mahdollista lukumäärää ennen seuraavaan vaiheeseen siirtymistä.

  Silmukan raja -muoto

 • Ohjauksen siirto    Tämä muoto edustaa vaihetta, joka johtaa muuhun kuin tyypilliseen seuraavaan vaiheeseen, kun tietyt ehdot täyttyvät.

  Ohjauksen siirto -muoto

Suurten vuokaavioiden tulostaminen

Helpoin tapa tulostaa tulostuspaperia suurempi vuokaavio on tulostaa se usealle eri paperille ja teipata sitten osat yhteen.

Varmista kuitenkin ennen tulostuksen aloittamista, että Visiossa näkyvä piirustussivu sisältää koko vuokaavion. Visio-piirustussivun reunan ulkopuolelle jääviä muotoja ei tulosteta. Sivun asetukset -valintaikkunan (Tiedosto-valikko, Sivun asetukset, Tulostimen asetukset -välilehti) esikatselusta voit tarkistaa, onko piirustussivu riittävän suuri vuokaaviolle.

Visio-piirustussivulle liian suuri vuokaavio ja sen vieressä sivulle sopiva vuokaavio

1. Vuokaavio, joka on liian suuri Visio-piirustussivulle.

2. Vuokaavio, joka mahtuu Visio-piirustussivulle.

Vuokaavion sovittaminen Visio-piirustussivulle

 1. Napsauta avoimen vuokaavion Tiedosto-valikossa Sivun asetukset.

 2. Valitse Sivukoko-välilehti.

 3. Valitse Sivun koko -kohdasta Sovita koko piirustuksen sisällön mukaan.

Tulostuksen esikatselun avulla voit tarkistaa, miltä vuokaavio näyttää tulostettuna. Löydät esikatselun Tiedosto-valikosta. Alla olevassa kuvassa on vuokaavio, joka tulostetaan neljälle Letter-koon paperille.

Neljälle paperiarkille tulostettavan suuren vuokaavion tulostuksen esikatselu

Suuren vuokaavion tulostaminen useille eri arkeille

 1. Valitse Tiedosto-valikosta Sivun asetukset.

 2. Valitse Tulostimen asetukset -välilehden Tulostuspaperi-ruudussa haluamasi paperikoko, jos se ei ole jo valittuna. Älä napsauta vielä OK.

 3. Valitse Sivun koko -välilehdestä Sovita koko piirustuksen sisällön mukaan. Esikatselussa näet nyt uuden sivun ja tulostussivun välisen eron.

 4. Valitse OK.

 5. Tiedosto-valikon Tulostuksen esikatselun avulla voit tarkistaa, miltä vuokaavio näyttää tulostettuna.

  Huomautus: Sivujen välissä mahdollisesti olevat tummennetut reunukset osoittavat kohtia, jotka tulostuvat kumpaankin arkkiin. Näin eri arkkien väliin ei jää rakoja, kun vuokaavio kootaan.

 6. Kun piirustus on tulostettu, voit rajata reunukset, laittaa sivut päällekkäin ja teipata ne yhteen.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×