Sanojen lisääminen oikeinkirjoituksen tarkistussanastoon ja sen sanojen muokkaaminen

Tärkeää: Yhdessä Office-ohjelmassa mukautettuun sanastoon lisätty sana on käytettävissä kaikissa Office-ohjelmissa oikeinkirjoituksen tarkistuksen yhteydessä.

Kaikkia mukautettuja sanastoja hallitaan Mukautetut sanastot -valintaikkunassa. Lisäksi kaikki mukautetut sanastot, joita haluat käyttää, täytyy ottaa käyttöön (valita) tässä valintaikkunassa. Avaa valintaikkuna näiden ohjeiden mukaisesti ja valitse sitten alta haluamasi toimenpide.

Mukautettu sanasto -valintaikkuna

Mukautetut sanastot -valintaikkunan avaaminen

 1. Avaa tarkistustyökalut seuraavasti:

  • Useimmat Office-ohjelmat: Valitse Tiedosto > Asetukset > Tarkistustyökalut.

  • Outlook: Valitse Tiedosto > Asetukset > Sähköposti > Oikeinkirjoitus ja automaattinen korjaus > Tarkistustyökalut.

 2. Varmista, että Ehdota vain pääsanastosta -valintaruutua ei ole valittu.

 3. Valitse Mukautetut sanastot.

  Kaikki sanastot on lueteltu tässä ja oletussanasto on ylimpänä.

Huomautus: Jos haluat nopeasti lisätä sanan sanastoon, napsauta asiakirjassa olevaa sanaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Lisää sanastoon. Sana lisätään oletussanastoon.

 1. Avaa Mukautetut sanastot -valintaikkuna. Saat ohjeet siihen tämän ohjeartikkelin Mukautetut sanastot -valintaikkunan avaaminen -kohdasta.

 2. Valitse sanasto, jota haluat muokata. Älä poista valintaruudun valintaa.

 3. Valitse Muokkaa sanaluetteloa.

 4. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Lisää sana kirjoittamalla se Sana(t)-ruutuun ja valitsemalla Lisää.

  • Poista sana valitsemalla se Sanasto-ruudusta ja valitsemalla Poista.

  • Muokkaa sanaa poistamalla sana ja lisäämällä se sitten uudelleen uuden kirjoitusasun mukaisena.

  • Poista kaikki sanat valitsemalla Poista kaikki.

  Sanaluettelon muokkaaminen

Jos haluat määrittää tämän mukautetun sanaston oletussanastoksi, johon lisäämäsi uudet sanat tallennetaan, lue ohjeet siihen kohdasta Oikeinkirjoituksen tarkistuksen tallentamien sanojen tallennuspaikkana käytetyn mukautetun sanaston vaihtaminen.

Saat lisätietoja valitsemalla seuraavat otsikot

Jos oikeinkirjoituksen tarkistus merkitsee tietyt sanat virheiksi ja haluat ohittaa nämä sanat, voit lisätä ne käyttäjän oletussanastoon. Jos haluat vaihtaa käyttäjän oletussanastoa, johon nämä sanat lisätään, katso Oikeinkirjoituksen tarkistuksen tallentamien sanojen tallennuspaikkana käytetyn mukautetun sanaston vaihtaminen.

 • Kun oikeinkirjoituksen ja kieliopin automaattinen tarkistus on käytössä, napsauta hiiren kakkospainikkeella punaisella aaltoviivalla virheeksi merkittyä sanaa ja valitse sitten Lisää sanastoon

 • Kun suoritat oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistuksen manuaalisesti, valitse virheeksi merkityn sanan kohdalla joko Lisää tai Lisää sanastoon.

Huomautus: Jos Lisää sanastoon -toiminto ei ole käytettävissä, varmista, että sinulla on käyttäjän oletussanasto valittuna Mukautetut sanastot -valintaikkunassa. Lue tarvittaessa ohjeet sen sanaston vaihtamiseen, johon oikeinkirjoituksen tarkistus lisää sanoja.

Saat lisätietoja ohjeartikkelista Oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistaminen.

 1. Avaa Mukautetut sanastot -valintaikkuna. Saat ohjeet siihen tämän ohjeartikkelin Mukautetut sanastot -valintaikkunan avaaminen -kohdasta.

 2. Valitse Uusi.

 3. Kirjoita mukautetun sanaston nimi Tiedoston nimi -ruutuun.

 4. Valitse Tallenna.

 5. Jos haluat, että uutta sanastoa käytetään jossakin muussa kielessä, pidä uusi sanasto valittuna Sanastoluettelo-kohdassa ja valitse kieli Sanaston kieli -valikosta.

Jos haluat määrittää uuden käyttäjän sanaston oletussanastoksi, johon lisäämäsi sanastot tallennetaan, lue ohjeet siihen alta kohdasta Oikeinkirjoituksen tarkistuksen tallentamien sanojen tallennuspaikkana käytetyn käyttäjän sanaston vaihtaminen.

Kun lisäät sanoja oikeinkirjoituksen tarkistuksen aikana, uudet sanat lisätään käyttäjän oletussanastoon. Se on sanasto, joka näytetään luettelon ensimmäisenä Mukautetut sanastot -valintaikkunassa. Voit vaihtaa kaikkien Office-ohjelmien käyttäjän oletussanastoa:

 1. Avaa Mukautetut sanastot -valintaikkuna. Saat ohjeet siihen tämän ohjeartikkelin Mukautetut sanastot -valintaikkunan avaaminen -kohdasta.

 2. Toimi seuraavasti Sanastoluettelo-ruudussa:

  • Vaihda kaikkien kielten oletussanastoa napsauttamalla sanaston nimeä Kaikki kielet -kohdassa.

  • Vaihda yksittäisen kielen oletussanastoa napsauttamalla sanaston nimeä kielen nimen kohdalta.

 3. Valitse Muuta oletusta.

  Huomautus: Jos otsikon alla on vain yksi sanasto, sen täytyy toimia oletussanastona. Tässä tapauksessa painike ei ole käytettävissä.

Kun seuraavan kerran tarkistat oikeinkirjoituksen, ohjelma käyttää valitsemiasi mukautettuja oletussanastoja.

Kun luot uuden mukautetun sanaston, sanaston oletusarvo on Kaikki kielet, eli sanastoa käytetään kaikenkielisten tekstien oikeinkirjoituksen tarkistuksessa. Voit kuitenkin liittää mukautetun sanaston tiettyyn kieleen niin, että ohjelma käyttää tätä sanastoa vain, kun tarkistat kyseisellä kielellä kirjoitetun tekstin oikeinkirjoitusta.

 1. Avaa Mukautetut sanastot -valintaikkuna. Saat ohjeet siihen tämän ohjeartikkelin Mukautetut sanastot -valintaikkunan avaaminen -kohdasta.

 2. Valitse Sanastoluettelo-ruudussa sanasto, jota haluat muuttaa.

 3. Valitse Sanaston kieli -valikosta sanaston kieli.

Mukautetut sanastot -valintaikkunassa luetellaan käytettävissä olevat sanastot, joita ohjelma voi käyttää oikeinkirjoituksen tarkistamiseen. Jos haluamasi sanasto (esimerkiksi joltain ulkopuoliselta palveluntarjoajalta ostettu sanasto) on asennettu tietokoneeseesi, mutta sitä ei näytetä Sanastoluettelo-kohdassa, voit lisätä kyseisen sanaston.

 1. Avaa Mukautetut sanastot -valintaikkuna. Saat ohjeet siihen tämän ohjeartikkelin Mukautetut sanastot -valintaikkunan avaaminen -kohdasta.

 2. Valitse Lisää.

 3. Etsi kansio, jossa haluamasi mukautettu sanasto sijaitsee, ja kaksoisnapsauta sanastotiedostoa.

Jos haluat määrittää tämän mukautetun sanaston oletussanastoksi, johon lisäämäsi uudet sanat tallennetaan, lue ohjeet yllä kohdasta Oikeinkirjoituksen tarkistuksen tallentamien sanojen tallennuspaikkana käytetyn mukautetun sanaston vaihtaminen.

 1. Valitse Word > Asetukset.

 2. Valitse Julkaisu- ja tekstintarkistustyökalut -kohdassa Kieliasun tarkistus.

  Muuta kieliasun tarkistuksen asetuksia valitsemalla Kieliasun tarkistus.
 3. Jos haluat käyttää mukautettuja sanastoja, varmista että Ehdota vain pääsanastosta -valintaneliötä ei ole valittu.

 4. Valitse Sanastot.

 5. Valitse sanasto, jota haluat muokata.

  Varmista, ettet poista sanaston valintaneliön valintaa vahingossa.

 6. Valitse Muokkaa.

  Mukautettu sanasto avautuu muokattavana asiakirjana.

 7. Tee haluamasi muutokset ja tallenna asiakirja.

Huomautus: Kun muokkaat mukautettua sanastoa, Word lakkaa tarkistamasta oikeinkirjoitusta kirjoittaessasi. Kun olet muokannut mukautettua sanastoa ja haluat, että Word jatkaa oikeinkirjoituksen tarkistusta kirjoittaessasi, siirry Kieliasun tarkistus -valintaikkunaan, joka näytettiin yllä vaiheessa 2, ja valitse Tarkista oikeinkirjoitus kirjoitettaessa.

 1. Avaa Mukautetut sanastot valintaikkuna noudattamalla yllä olevia ohjeita.

 2. Varmista, että haluamiesi mukautettujen sanastojen valintaneliöt on valittu Käyttäjän sanastot -valintataulussa, ja valitse OK.

 1. Avaa Mukautetut sanastot valintaikkuna noudattamalla yllä olevia ohjeita.

 2. Valitse Uusi.

 3. Kirjoita mukautetun sanaston nimi Tallenna nimellä -ruutuun.

 4. Valitse Tallenna.

 5. Jos haluat, että uutta sanastoa käytetään jossakin muussa kielessä, pidä uusi sanasto valittuna Mukautetut sanastot -valintataulussa ja valitse kieli Kieli-luettelosta.

 6. Valitse OK.

Mukautetut sanastot -valintataulussa on luettelo kaikista Wordissa käytettävissä olevista mukautetuista sanastoista. Jos haluamasi sanasto  – esimerkiksi jonkin muun yhtiön valmistama sanasto  – on asennettu tietokoneeseen, mutta sitä ei näy Mukautetut sanastot -valintataulussa, voit lisätä sen.

 1. Avaa Mukautetut sanastot valintaikkuna noudattamalla yllä olevia ohjeita.

 2. Valitse Lisää.

 3. Etsi kansio, jossa lisättävä mukautettu sanasto sijaitsee, ja kaksoisosoita sanastotiedostoa.

Jos haluat lisätietoja kolmannen osapuolen sanaston asentamisesta, tutustu kyseisen sanaston asennusohjeisiin.

Kun luot uuden mukautetun sanaston, sanaston oletusarvo on Kaikki kielet, eli sanastoa käytetään kaikenkielisten tekstien oikeinkirjoituksen tarkistuksessa. Voit kuitenkin liittää mukautetun sanaston tiettyyn kieleen niin, että ohjelma käyttää tätä sanastoa vain, kun tarkistat kyseisellä kielellä kirjoitetun tekstin oikeinkirjoitusta.

 1. Avaa Mukautetut sanastot valintaikkuna noudattamalla yllä olevia ohjeita.

 2. Valitse muutettava sanasto Mukautetut sanastot -valintataulussa.

 3. Valitse Kieli-luettelosta kieli, jossa sanastoa on tarkoitus käyttää.

Kun tarkistat tiedoston oikeinkirjoituksen, voit halutessasi lisätä väärin kirjoitetuksi merkityn sanan mukautettuun sanastoon. Kun käyttäjä lisää sanan, Microsoft Word lisää sen mukautettuun oletussanastoon.

 1. Avaa Mukautetut sanastot valintaikkuna noudattamalla yllä olevia ohjeita.

 2. Valitse sanasto Kieliasun tarkistus -kohdan mukautettujen sanastojen luettelosta.

 3. Sulje Kieliasun tarkistus -valintaikkuna.

  Huomautus: Jos otsikon alla on vain yksi sanasto, sen täytyy toimia oletussanastona. Tässä tapauksessa painike ei ole käytettävissä.

Kun seuraavan kerran tarkistat oikeinkirjoituksen, ohjelma käyttää valitsemiasi mukautettuja oletussanastoja.

Jos olet kirjoittanut sanan väärin, voit napsauttaa sitä hiiren kakkospainikkeella ja ohittaa sen. Sanaa ei kuitenkaan lisätä sanastoosi ja se merkitään, kun seuraavan kerran käytät Wordin verkkoversioa.

Katso myös

Oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistaminen Wordissa

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

×