SELECT-lause määrittää Microsoft Access -tietokantamoduulin palauttamaan tietokannasta tietoja tietuejoukkona.

Syntaksi

SELECT [predikaatti] { * | taulukko.* | [taulukko.]kenttä1 [AS tunnus1] [, [taulukko.]kenttä2 [AS tunnus2] [, ...]]}
FROM taulukkolauseke [, ...] [IN ulkoinen_tietokanta]
[WHERE... ]
[GROUP BY.. ]
[HAVING.. ]
[ORDER BY.. ]
[WITH OWNERACCESS OPTION]

SELECT-lauseessa on seuraavat osat:

Osa

Kuvaus

predikaatti

Jokin seuraavista predikaateista: ALL, DISTINCT, DISTINCTROW tai TOP. Predikaattien avulla rajoitetaan palautettavien tietueiden määrää. Jos predikaattia ei määritetä, oletusarvona on ALL.

*

Määrittää, että kaikki määritettyjen taulukoiden kentät valitaan.

taulukko

Sen taulukon nimi, jonka kentistä tietueet valitaan.

kenttä1, kenttä2

Niiden kenttien nimet, joista tiedot noudetaan. Jos määritettäviä kenttiä on useita, tiedot noudetaan kenttien järjestyksen mukaan.

tunnus1, tunnus2

Nimet, joita käytetään sarakeotsikoina taulukon alkuperäisten sarakenimien asemesta.

taulukkolauseke

Sen taulukon tai niiden taulukoiden nimi, joista tiedot noudetaan.

ulkoinen_tietokanta

Sen tietokannan nimi, jossa taulukkolausekkeen taulukot sijaitsevat, jos ne eivät ole nykyisessä tietokannassa.

Huomautuksia

Tässä toiminnossa Microsoft Access -tietokantamoduuli etsii määritetyt taulukot, poimii valitut sarakkeet, valitsee ehdot täyttävät rivit ja lajittelee tai ryhmittelee tulosrivit määritettyyn järjestykseen.

SELECT-lauseet eivät muuta tietokannan tietoja.

SELECT on yleensä SQL-lauseen ensimmäinen sana. Useimmat SQL-lauseet ovat joko SELECT- tai SELECT...INTO-lauseita.

SELECT-lauseen vähimmäissyntaksi on seuraavanlainen:

SELECT kentät FROM taulukko

Voit valita kaikki taulukon kentät käyttämällä tähteä (*). Seuraava esimerkkilause valitsee kaikki Työntekijät-taulukon kentät:

SELECT * FROM Employees;

Jos kentän nimi sisältyy FROM-lauseessa useaan taulukkoon, kirjoita sen edelle taulukon nimi ja . (piste) -operaattori. Seuraavassa esimerkissä Department-kenttä sisältyy sekä Employees- että Supervisors-taulukkoon. SQL-lause valitsee osastot Employees-taulukosta ja esimiesten nimet Supervisors-taulukosta:

SELECT Employees.Department, Supervisors.SupvName FROM Employees INNER JOIN Supervisors WHERE Employees.Department = Supervisors.Department;

Kun Recordset-objekti luodaan, Microsoft Access -tietokantamoduuli käyttää taulukon kentän nimeä Field-objektin nimenä Recordset-objektissa. Jos haluat käyttää jotakin toista kentän nimeä tai kentän luomisessa käytetty lauseke ei viittaa nimeen, valitse AS varattu sana. Seuraavassa esimerkissä palautettu Field-objekti nimetään tuloksena olevassa Recordset-objektissa sanalla Syntynyt:

SELECT BirthDate AS Birth FROM Employees;

Kun käytät koostefunktioita tai kyselyitä, jotka palauttavat ristiriitaisia tai samoja Field-objektien nimiä, määritä Field-objektille vaihtoehtoinen nimi AS-lauseen avulla. Seuraavassa esimerkissä palautettu Field-objekti nimetään tuloksena olevassa Recordset-objektissa sanalla HeadCount:

SELECT COUNT(EmployeeID) AS HeadCount FROM Employees;

Voit rajata ja järjestellä palautettavia tietoja lisää muiden SELECT-lauseen osien avulla. Lisätietoja on käytettävään lauseeseen liittyvässä ohjeaiheessa.

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Microsoft Office Insidersiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kuinka tyytyväinen olet käännöksen laatuun?
Mikä vaikutti kokemukseesi?

Kiitos palautteesta!

×