Monet käyttäjät tovat, että pikanäppäimet auttavat heitä tehostamaan työskentelyä. Käyttäjille, joiden liikunta- tai näkökyky on heikentynyt, pikanäppäimet ovat tärkeä vaihtoehto hiirelle.

Huomautus: Tässä ohjeaiheessa oletetaan, että JAWS-käyttäjät ovat poistaneet virtuaalisen valintanauhavalikon käytöstä.

SmartArt-grafiikkaobjektin lisääminen Office-tiedostoon

 1. Paina Alt-näppäintä siinä Microsoft Officen ohjelmassa, jossa haluat lisätä grafiikkaobjektin, ja paina sitten N. Avaa sitten SmartArt-grafiikka-valintaikkuna painamalla M.

 2. Valitse haluamasi grafiikkatyyppi painamalla ylänuoli- tai alanuolinäppäintä.

 3. Siirry Asettelu-tehtäväruutuun painamalla sarkainta.

 4. Valitse haluamasi asettelu nuolinäppäimillä.

 5. Lisää valitsemasi asettelu painamalla Enter-näppäintä.

Toiminto

Näppäin

Valitse SmartArt-grafiikkaobjektin seuraava elementti.

Sarkain

Valitse SmartArt-grafiikkaobjektin edellinen elementti.

Vaihto+Sarkain

Valitse kaikki muodot.

Ctrl +A

Poista kohdistus valitusta muodosta.

Esc

Siirrä valittu muoto ylös.

Ylänuoli

Siirrä valittu muoto alas.

Alanuoli

Siirrä valittu muoto vasemmalle.

Vasen nuoli

Siirrä valittu muoto oikealle.

Oikea nuoli

Muokkaa valitun muodon tekstiä.

Enter tai F2, sulje Esc-näppäimellä

Poista valittu muoto.

Delete tai askelpalautin

Leikkaa valittu muoto.

Ctrl+X tai Vaihto+Delete

Kopioi valittu muoto.

Ctrl+C

Liitä leikepöydän sisältö.

Ctrl+V

Kumoaa edellisen toiminnon.

Ctrl+Z

Toiminto

Näppäin

Suurenna valittu muoto vaakasuuntaisesti.

Vaihto+oikea nuoli

Pienennä valittu muoto vaakasuuntaisesti.

Vaihto+vasen nuoli

Suurenna valittu muoto pystysuuntaisesti.

Vaihto+ylänuoli

Pienennä valittu muoto pystysuuntaisesti.

Vaihto+alanuoli

Kierrä valittua muotoa oikealle.

Alt+oikea nuoli

Kierrä valittua muotoa vasemmalle.

Alt+vasen nuoli

Huomautukset: 

 • Jos haluat säätää muotoja tarkemmin, paina Ctrl-näppäintä jonkin yllä olevan pikanäppäimen lisäksi.

 • Näitä pikanäppäimiä voi käyttää useissa valinnoissa, ikään kuin valitsisit jokaisen kohteen yksitellen.

Toiminto

Näppäin

Siirtyy yhden merkin vasemmalle.

Vasen nuoli

Siirtyy yhden merkin oikealle.

Oikea nuoli

Siirry edelliselle riville.

Ylänuoli

Siirry seuraavalle riville.

Alanuoli

Siirtyy sanan alkuun.

Ctrl+Vasen nuoli

Siirtyy sanan loppuun.

Ctrl+oikea nuoli

Siirry edelliseen kappaleeseen.

Ctrl+Ylänuoli

Siirry seuraavaan kappaleeseen.

Ctrl+Alanuoli

Siirtää rivin loppuun.

End

Siirtyy rivin alkuun.

Home

Siirtää tekstiruudun loppuun.

Ctrl+End

Siirtyy tekstiruudun alkuun.

Ctrl+Home

Leikkaa valittu teksti.

Ctrl+X

Kopioi valittu teksti.

Ctrl+C

Liitä valittu teksti.

Ctrl+V

Siirrä valittu teksti ylös.

Alt+Vaihto+ylänuoli

Siirrä valittu teksti alas.

Alt+Vaihto+alanuoli

Kumoaa edellisen toiminnon.

Ctrl+Z

Poistaa merkin kohdistimen vasemmalta puolelta.

Askelpalautin

Poistaa sanan kohdistimen vasemmalta puolelta.

Ctrl+Askelpalautin

Poistaa merkin kohdistimen oikealta puolelta.

Delete

Poistaa sanan kohdistimen oikealta puolelta.

Ctrl+Del

Siirrä valittu teksti ylemmälle tasolle.

Alt+Vaihto+vasen nuoli

Siirrä valittu teksti alemmalle tasolle.

Alt+Vaihto+oikea nuoli

Tarkista oikeinkirjoitus (ei käytössä Wordissa).

F7

Toiminto

Näppäin

Avaa Fontti-valintaikkuna.

Ctrl+Vaihto+F Tai Ctrl+Vaihto+P

Suurenna valitun tekstin fonttikokoa.

Ctrl+Vaihto+>

Pienennä valitun tekstin fonttikokoa.

Ctrl+Vaihto+<

Vaihda valitun tekstin kirjainkoko (pienet kirjaimet, Ensimmäiset Kirjaimet Isolla, ISOT KIRJAIMET).

Vaihto+F3

Lihavoi valittu teksti.

Ctrl+B

Alleviivaa valittu teksti.

Ctrl+U

Kursivoi valittu teksti.

Ctrl+I

Käytä alaindeksimuotoilua valitussa tekstissä.

Ctrl+yhtäläisyysmerkki

Käytä yläindeksimuotoilua valitussa tekstissä.

Ctrl+Vaihto+plus

Siirrä yläindeksi-/alaindeksimuotoilua ylöspäin.

Ctrl+Alt+Vaihto+>

Siirrä yläindeksi-/alaindeksimuotoilua alaspäin.

Ctrl+Alt+Vaihto+<

Poista kaikki merkkimuotoilu valitusta tekstistä.

Vaihto+Ctrl+Välilyönti

Huomautus: JAWS ja Lukija eivät kerro oikeita fonttikokojen muutoksia Windows 8.1:tä käytettäessä. Molemmat kertovat oikeat tiedot Windows 10:ssä.

Toiminto

Näppäin

Kopioi valitun tekstin muotoilu.

Vaihto+Ctrl+C

Liitä muotoilu valittuun tekstiin.

Vaihto+Ctrl+V

Toiminto

Näppäin

Keskitä kappale.

Ctrl+E

Tasaa kappaleen molemmat reunat.

Ctrl+J

Tasaa kappaleen vasemmalle.

Ctrl+L

Tasaa kappale oikealle.

Ctrl+R

Sisennä luettelomerkki.

Sarkain tai Alt+Vaihto+oikea nuoli

Poista luettelomerkin sisennys.

Vaihto+Sarkain tai Alt+Vaihto+vasen nuoli

Toiminto

Näppäin

Yhdistä kaksi tekstiriviä.

Poisto ensimmäisen tekstirivin lopussa

Tuo näyttöön pikavalikko.

Vaihto+F10

Vaihda Teksti-ruudun ja piirtoalustan välillä.

Ctrl+Vaihto+F2

Sulje Teksti-ruutu.

Alt+F4

Siirrä kohdistus Teksti-ruudusta SmartArt-grafiikkaobjektin reunaan.

Esc

Avaa SmartArt-grafiikkaobjektien ohjeaihe. (Osoittimen on oltava Teksti-ruudussa.)

Ctrl+Vaihto+F1

Lisätietoja

Officen helppokäyttötoiminnot

SmartArt-grafiikkaobjektin lisääminen Office-tiedostoon

 1. Paina Alt-näppäintä siinä Microsoft Officen ohjelmassa, jossa haluat lisätä grafiikkaobjektin, ja paina sitten N. Avaa sitten SmartArt-grafiikka-valintaikkuna painamalla M.

 2. Valitse haluamasi grafiikkatyyppi painamalla ylänuoli- tai alanuolinäppäintä.

 3. Siirry Asettelu-tehtäväruutuun painamalla sarkainta.

 4. Valitse haluamasi asettelu nuolinäppäimillä.

 5. Lisää valitsemasi asettelu painamalla Enter-näppäintä.

SmartArt-grafiikkaobjektin muotojen käsitteleminen

Toiminto

Näppäin

Valitse SmartArt-grafiikkaobjektin seuraava elementti.

Sarkain

Valitse SmartArt-grafiikkaobjektin edellinen elementti.

Vaihto+Sarkain

Valitse kaikki muodot.

Ctrl +A

Poista kohdistus valitusta muodosta.

Esc

Siirrä valittu muoto ylös.

Ylänuoli

Siirrä valittu muoto alas.

Alanuoli

Siirrä valittu muoto vasemmalle.

Vasen nuoli

Siirrä valittu muoto oikealle.

Oikea nuoli

Muokkaa valitun muodon tekstiä.

Enter tai F2, sulje Esc-näppäimellä

Poista valittu muoto.

Delete tai askelpalautin

Leikkaa valittu muoto.

Ctrl+X tai Vaihto+Delete

Kopioi valittu muoto.

Ctrl+C

Liitä leikepöydän sisältö.

Ctrl+V

Kumoaa edellisen toiminnon.

Ctrl+Z

Toiminto

Näppäin

Suurenna valittu muoto vaakasuuntaisesti.

Vaihto+oikea nuoli

Pienennä valittu muoto vaakasuuntaisesti.

Vaihto+vasen nuoli

Suurenna valittu muoto pystysuuntaisesti.

Vaihto+ylänuoli

Pienennä valittu muoto pystysuuntaisesti.

Vaihto+alanuoli

Kierrä valittua muotoa oikealle.

Alt+oikea nuoli

Kierrä valittua muotoa vasemmalle.

Alt+vasen nuoli

Huomautukset: 

 • Jos haluat säätää muotoja tarkemmin, paina Ctrl-näppäintä jonkin yllä olevan pikanäppäimen lisäksi.

 • Näitä pikanäppäimiä voi käyttää useissa valinnoissa, ikään kuin valitsisit jokaisen kohteen yksitellen.

Toiminto

Näppäin

Siirtyy yhden merkin vasemmalle.

Vasen nuoli

Siirtyy yhden merkin oikealle.

Oikea nuoli

Siirry edelliselle riville.

Ylänuoli

Siirry seuraavalle riville.

Alanuoli

Siirtyy sanan alkuun.

Ctrl+Vasen nuoli

Siirtyy sanan loppuun.

Ctrl+oikea nuoli

Siirry edelliseen kappaleeseen.

Ctrl+Ylänuoli

Siirry seuraavaan kappaleeseen.

Ctrl+Alanuoli

Siirtää rivin loppuun.

End

Siirtyy rivin alkuun.

Home

Siirtää tekstiruudun loppuun.

Ctrl+End

Siirtyy tekstiruudun alkuun.

Ctrl+Home

Leikkaa valittu teksti.

Ctrl+X

Kopioi valittu teksti.

Ctrl+C

Liitä valittu teksti.

Ctrl+V

Siirrä valittu teksti ylös.

Alt+Vaihto+ylänuoli

Siirrä valittu teksti alas.

Alt+Vaihto+alanuoli

Kumoaa edellisen toiminnon.

Ctrl+Z

Poistaa merkin kohdistimen vasemmalta puolelta.

Askelpalautin

Poistaa sanan kohdistimen vasemmalta puolelta.

Ctrl+Askelpalautin

Poistaa merkin kohdistimen oikealta puolelta.

Delete

Poistaa sanan kohdistimen oikealta puolelta.

Ctrl+Del

Siirrä valittu teksti ylemmälle tasolle.

Alt+Vaihto+vasen nuoli

Siirrä valittu teksti alemmalle tasolle.

Alt+Vaihto+oikea nuoli

Tarkista oikeinkirjoitus (ei käytössä Wordissa).

F7

Toiminto

Näppäin

Avaa Fontti-valintaikkuna.

Ctrl+Vaihto+F Tai Ctrl+Vaihto+P

Suurenna valitun tekstin fonttikokoa.

Ctrl+Vaihto+>

Pienennä valitun tekstin fonttikokoa.

Ctrl+Vaihto+<

Vaihda valitun tekstin kirjainkoko (pienet kirjaimet, Ensimmäiset Kirjaimet Isolla, ISOT KIRJAIMET).

Vaihto+F3

Lihavoi valittu teksti.

Ctrl+B

Alleviivaa valittu teksti.

Ctrl+U

Kursivoi valittu teksti.

Ctrl+I

Käytä alaindeksimuotoilua valitussa tekstissä.

Ctrl+yhtäläisyysmerkki

Käytä yläindeksimuotoilua valitussa tekstissä.

Ctrl+Vaihto+plus

Siirrä yläindeksi-/alaindeksimuotoilua ylöspäin.

Ctrl+Alt+Vaihto+>

Siirrä yläindeksi-/alaindeksimuotoilua alaspäin.

Ctrl+Alt+Vaihto+<

Poista kaikki merkkimuotoilu valitusta tekstistä.

Vaihto+Ctrl+Välilyönti

Toiminto

Näppäin

Kopioi valitun tekstin muotoilu.

Vaihto+Ctrl+C

Liitä muotoilu valittuun tekstiin.

Vaihto+Ctrl+V

Toiminto

Näppäin

Keskitä kappale.

Ctrl+E

Tasaa kappaleen molemmat reunat.

Ctrl+J

Tasaa kappaleen vasemmalle.

Ctrl+L

Tasaa kappale oikealle.

Ctrl+R

Sisennä luettelomerkki.

Sarkain tai Alt+Vaihto+oikea nuoli

Poista luettelomerkin sisennys.

Vaihto+Sarkain tai Alt+Vaihto+vasen nuoli

Toiminto

Näppäin

Yhdistä kaksi tekstiriviä.

Poisto ensimmäisen tekstirivin lopussa

Tuo näyttöön pikavalikko.

Vaihto+F10

Vaihda Teksti-ruudun ja piirtoalustan välillä.

Ctrl+Vaihto+F2

Sulje Teksti-ruutu.

Alt+F4

Siirrä kohdistus Teksti-ruudusta SmartArt-grafiikkaobjektin reunaan.

Esc

Avaa SmartArt-grafiikkaobjektien ohjeaihe. (Osoittimen on oltava Teksti-ruudussa.)

Ctrl+Vaihto+F1

Ohjeessa mainitut pikanäppäimet koskevat USA-näppäimistöasettelun mukaista näppäimistöä. Muut näppäimistöasettelut saattavat toimia eri tavalla.

Jos pikanäppäinkomennossa painetaan useita näppäimiä samanaikaisesti, näppäimet on erotettu plusmerkillä. Jos pikanäppäin on näppäinyhdistelmä, jossa on ensin painettava yhtä näppäintä ja välittömästi sen jälkeen toista näppäintä, painettavat näppäimet on erotettu pilkulla (,).

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Microsoft Office Insidersiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kuinka tyytyväinen olet käännöksen laatuun?
Mikä vaikutti kokemukseesi?

Kiitos palautteesta!

×