Voit muuttaa tehtävän alkamis- tai päättymispäivää Aloitus- ja Lopetus-sarakkeissa. Ole kuitenkin varovainen! Kun muutat alkamis- tai valmistumisaikaa, Project rajoitus tehtävät, jotka pakotat heidät aloittamaan tai päättymään sinä päivänä, vaikka muut aikataulun muutokset muuttuvat.

Toimintaohjeet

Rajoituksen lisääminen tehtävään

Jos sinulla on välttämätön rajoitus, esimerkiksi tapahtuman päivämäärä, valitse rajoituksen tyyppi sekä päivämäärä:

 1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Gantt-kaavion tehtäväluettelossa tehtävää.

 2. Valitse Lisäasetukset-välilehti.

 3. Valitse Rajoitustyyppiluettelosta jokin vaihtoehto.

 4. Jos valitset jonkin muun rajoituksen kuin Mahdollisimman myöhään tai Mahdollisimman aikaisin, lisää päivämäärä Rajoituspäivämäärä-ruutuun.

  Tehtävän tiedot -valintaikkuna, Rajoitustyyppivalikko

Projektinhallinnan vihje    Anna Projectin tehdä parhaallansa – ajoita projektisi. Määritä tehtävän kesto itse ja luo linkit tehtävien välille,niin Project laskee tehtävän alkamis- ja päättymispäivät.

Rajoituksen poistaminen

Tarkalleen ottaen et voi poistaa rajoitusta, mutta voit palauttaa sen oletusarvoon, jolloin se on sidottu muihin tehtäviin eikä tiettyyn päivään.

 1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Gantt-kaavion tehtäväluettelossa tehtävää.

 2. Valitse Lisäasetukset-välilehti.

 3. Valitse Rajoitustyyppiluettelossa yksi seuraavista vaihtoehdoista:

Käytettävissä olevat rajoitukset

Projectissa voit lisätä kahdeksan erilaista rajoitusta tehtäviin. Rajoitukset kuuluvat kolmeen eri ryhmään:

 • Joustavat rajoitukset, jotka eivät sido tehtävää tiettyyn päivään.

 • Puolijoustavat rajoitukset, jotka sisältävät aikaisimmat aloituspäivät tai myöhäisimmät lopetuspäivät.

 • Joustamattomat rajoitukset, joissa on tietty aloitus- tai lopetuspäivä.

Rajoitus

Tyyppi

Kuvaus

Mahdollisimman myöhään

Joustava

Tehtävä alkaa niin myöhään kuin se voi, ilman että muut tehtävät viivästyvät. Tämä on oletusrajoitus, kun ajoitat projektin lopetuspäivästä alkaen.

Mahdollisimman aikaisin

Joustava

Tehtävä alkaa mahdollisimman aikaisin. Tämä on oletusrajoitus, kun ajoitat projektin aloituspäivästä alkaen.

Aloitus aikaisintaan

Puolijoustava

Tehtävä alkaa tiettynä päivänä tai sen jälkeen.

Lopetus aikaisintaan

Puolijoustava

Tehtävä loppuu tiettynä päivänä tai sen jälkeen.

Aloitus viimeistään

Puolijoustava

Tehtävä alkaa tiettynä päivänä tai ennen sitä.

Lopetus viimeistään

Puolijoustava

Tehtävä loppuu tiettynä päivänä tai ennen sitä.

Tehtävä loppuu

Joustamaton

Tehtävä loppuu tiettynä päivänä.

Tehtävä alkaa

Joustamaton

Tehtävä alkaa tiettynä päivänä.

Tehtävärajoitukset ja tehtävien riippuvuudet

Tehtävärajoitukset (tehtävän alkamisen ja loppumisen rajoitukset) menevät helposti sekaisin tehtäväriippuvuuksien (linkit, jotka näyttävät tehtävien välisen suhteen) kanssa.

Jos haluat lisätietoja riippuvuuksista katso Projektin tehtävien linkittäminen.

Nämä ohjeet koskevat Microsoft Project 2007:ää.

Sisältö

Tietoja rajoituksista

Rajoituksia on kolmea eri tyyppiä:

 • Joustaviin rajoituksiin ei ole liitetty tiettyjä päivämääriä. Nämä rajoitukset määrittämällä voit aloittaa tehtävät mahdollisimman aikaisin tai myöhään ja lopettaa ne ennen projektin päättymistä muiden aikataulussa olevien rajoitusten ja tehtäväriippuvuuksien puitteissa.

 • Puolijoustaviin rajoituksiin on liitettävä päivämäärä, joka määrittää tehtävän aikaisimman tai viimeisimmän alkamis- tai päättymispäivämäärän. Näiden rajoitusten avulla tehtävän voi päättää milloin tahansa, kunhan se on alkamis- tai päättymismääräpäivän mukainen.

 • Joustamattomiin rajoituksiin on liitettävä päivämäärä, joka määrittää tehtävän alkamis- tai päättymispäivämäärän. Nämä rajoitukset ovat hyödyllisiä, kun sinun on otettava aikataulussasi huomioon ulkoisia tekijöitä, kuten laitteiden tai resurssien käytettävyys, määräpäivät, sopimuksen välitavoitteet ja alkamis- ja päättymispäivämäärät.

Seuraavassa taulukossa on luettelo Project-ohjelman rajoituksista.

Rajoituslaji

Rajoituksen nimi

Kuvaus

Joustava

Mahdollisimman myöhään (MM)

Ajoittaa tehtävän mahdollisimman myöhäiseen ajankohtaan siten, että tehtävä päättyy ennen projektin päättymistä viivyttämättä seuraavia tehtäviä. Tämä on tehtävien oletusrajoitus, kun ajoitusperusteena käytetään projektin päättymispäivämäärää. Älä määritä tehtävän alkamis- tai päättymispäivämäärää, jos tämä rajoitus on käytössä.

Joustava

Mahdollisimman pian (MP)

Ajoittaa tehtävän alkamaan mahdollisimman aikaisin. Tämä on tehtävien oletusrajoitus, kun ajoitusperusteena käytetään projektin alkamispäivämäärää. Älä määritä alkamis- tai päättymispäivämäärää, jos tämä rajoitus on käytössä.

Puolijoustava

Aloitus aikaisintaan (ALA)

Ajoittaa tehtävän alkamaan aikaisintaan määritettynä päivänä. Tällä rajoituksella voit varmistaa, että tehtävä ei ala ennen määritettyä päivää.

Puolijoustava

Lopetus aikaisintaan (LOA)

Ajoittaa tehtävän päättymään aikaisintaan määritettynä päivänä. Tällä rajoituksella voit varmistaa, että tehtävä ei pääty ennen tiettyä päivää.

Puolijoustava

Aloitus viimeistään (ALV)

Ajoittaa tehtävän alkamaan viimeistään määritettynä päivänä. Tällä rajoituksella voit varmistaa, että tehtävä ei ala määritetyn päivän jälkeen.

Puolijoustava

Lopetus viimeistään (LOV)

Ajoittaa tehtävän päättymään viimeistään määritettynä päivänä. Tällä rajoituksella voit varmistaa, että tehtävä ei pääty tietyn päivän jälkeen.

Ei joustava

Päättymisajankohta (PAK)

Ajoittaa tehtävän päättymään määritettynä päivänä. Määrittää aikaiset, ajoitetut ja myöhäiset päättymispäivämäärät määrittämäsi päivämäärän mukaisesti ja liittää tehtävän pysyvästi aikatauluun.

Ei joustava

Alkamisajankohta (AAK)

Ajoittaa tehtävän alkamaan määritettynä päivänä. Määrittää aikaiset, ajoitetut ja myöhäiset alkamispäivämäärät määrittämäsi päivämäärän mukaisesti ja liittää tehtävän pysyvästi aikatauluun.

Jos annat alkamis- tai päättymispäivän manuaalisesti, Project vaihtaa tehtävän rajoitustyypiksi Aloitus aikaisintaan tai Lopetus aikaisintaan. Nämä puolijoustavat rajoitukset pakottavat tehtävän alkamaan tai päättymään määritettynä päivänä riippumatta myöhemmistä muutoksista, jotka muuten vaikuttaisivat tehtävän paikkaan projektin kokonaissuunnitelmassa.

Projektiaikataulujen joustavuuden takaamiseksi suosittelemme, että annat Projectin laskea alkamis- ja päättymispäivät joustavasti antamasi keston ja riippuvuuksien (tehtävien riippuvuudet) perusteella. Määritä tehtävän rajoitus manuaalisesti vain, jos sinulla on välttämättömiä rajoituksia, esimerkiksi tapahtuman päivämäärä, jota ei voi siirtää.

Miksi?

Toisesta tehtävästä riippuvaisen tehtävän rajoittaminen voi johtaa epäedullisiin tuloksiin, kuten seuraavassa esimerkissä.

Tehtävä "Perustusten valaminen" on linkitetty siten, että se käynnistyy heti, kun kaivaminen on valmis. Aukon kaivaminen tapahtuu 10. päivänä. Jos määrität joustamattoman rajoitteen, joka pakottaa "Valaa perustukset" käynnistymään 10. ja sitten kaivaa aukon loppuun aikaisin, Project ei voi hyödyntää varhaista viimeistelyä ja aloittaa aiemmin siirtämällä "Vala perustukset".

Tehtävän tiettyjen päivämäärien määrittämisen sijaan voit määrittää Mahdollisimman pian -rajoituksen ja määräaika tehtävän päivämäärät. Määräajan lisääminen aiheuttaa sen, että Project näyttää määräajan merkinnän Gantt-kaavionäkymässä, ja ilmaisin ilmoittaa, kun tehtävän valmistumispäivä siirtyy määräajan yli.

Tehtävän alkamis- ja päättymispäivämäärän määrittäminen

Projektiaikataulujen joustavuuden takaamiseksi suosittelemme, että annat Projectin laskea alkamis- ja päättymispäivät antamiesi kestojen ja tehtäväriippuvuuksien perusteella. Jos sinulla on kuitenkin välttämättömiä rajoituksia, esimerkiksi tapahtuma tiettynä päivänä, voit määrittää tehtävälle tietyn alkamis- ja päättymispäivämäärän.

 1. Valitse Näytä-valikosta Gantt-kaavio.

 2. Napsauta ajoittamassasi tehtävässä ja valitse sitten Tehtävän Painikkeen kuva.

 3. Valitse Lisäasetukset-välilehti.

 4. Valitse rajoitustyyppi sen luettelosta.

 5. Jos valitset jonkin muun rajoituksen kuin Mahdollisimman myöhään tai Mahdollisimman pian, anna rajoituksen päivämäärä sille varattuun ruutuun tai valitse päivämäärä kalenterista.

Huomautukset: 

 • Kun ajoitat projektin alkamispäivästä lähtien ja annat päivämäärän tehtävän alkamisen kenttään (tai muutat alkamispäivää vetämällä Gantt-palkkia), Project määrittää tehtävälle Aloitus aikaisintaan -rajoituksen. Jos annat päivämäärän tehtävän päättymisen kenttään, Project määrittää tehtävälle Lopetus aikaisintaan -rajoituksen.

 • Project 2007 aloittaa uudet tehtävät oletusarvoisesti projektin alkamispäivänä, mutta voit määrittää, että uudet tehtävät alkavat kuluvana päivänä projektin alkamispäivän sijaan. Valitse >asetukset > aikataulustaja valitse sitten Ajoitusasetukset-osassa Aloitus nykyisenä päivänä Uudet tehtävät -luettelosta.

Jos sinulla on ongelmia tehtävän rajoitusten kanssa, seuraavien osioiden tiedoista voi olla sinulle apua.

Tehtävän määräajan määrittäminen

Voit määrittää tehtävälle määräajan (määräaika), jotta voit hallita sen päättymispäivää lukitsematta aikataulua joustamattomalla rajoitteella. Project päivittää aikataulun tarpeen mukaan, pitää kirjaa määräpäivistä ja näyttää Painikkeen kuva ilmaisinsarakkeessa symbolin, jos tehtävä valmistuu määräajan jälkeen.

Voit määrittää tehtävän määräajan seuraavasti:

 1. Valitse Näytä-valikosta Gantt-kaavio.

 2. Napsauta tehtävää, jonka määräajan haluat määrittää.

 3. Valitse Tehtävän Painikkeen kuva ja valitse sitten Lisäasetukset-välilehti.

 4. Anna määräaika sille varattuun ruutuun.

  Vihje: Jos päätät myöhemmin, että et enää tarvitse määräaikaa tälle tehtävälle, voit poistaa sen poistamalla määräajan valintaruudun valinnan.

 5. Tallenna määräaika valitsemalla OK. Tehtävän palkin Painikkeen kuva gantt-kaavionäkymässä näkyy vihreä nuoli. Project ei ilmoita sinulle, jos määräaika on jo mennyt.

Huomautus: Kun tehtävä menee yli määräajan, Project laskee sen negatiivisen liukuman. Jos tehtävä valmistuu esimerkiksi päivän aikataulusta myöhässä, negatiiviseksi liukumaksi näytetään –1 päivä.

Tehtävän rajoitustyypin vaihtaminen

Voit vaihtaa tehtävän rajoitustyyppiä projektioppaassa, Tehtävän tiedot -valintaikkunassa tai Rajoituspäivämäärät-taulukossa.

Rajoitusmuutosten tekeminen projektioppaan avulla

 1. Valitse Projektiopas-työkalurivilläTehtävät Painikkeen kuva.

 2. Valitse Tehtävät-ruudussa Määritä määräpäivät ja tehtävärajoitukset.

 3. Toimi seuraavasti:

  • Jos haluat valita yhden tehtävän, napsauta haluamasi tehtävän nimeä.

  • Jos haluat valita useita tehtäviä, paina CTRL-näppäintä ja napsauta samalla kaikkien haluamiesi tehtävien nimiä.

  • Jos haluat valita kaikki projektin tehtävät, napsauta Valitse kaikki.

   Valitse kaikki -painike

 4. Valitse Rajoita tehtävä -kohdasta haluamasi rajoitustyyppi.

 5. Valitse Valmis.

Rajoitusmuutosten tekeminen Tehtävän tiedot -valintaikkunassa

 1. Valitse tehtävä, jossa rajoitus on, ja valitse sitten Tehtävän Painikkeen kuva.

 2. Tarkista rajoitustyyppi Lisäasetukset-välilehdestä. Siellä voit myös vaihtaa sitä.

Huomautus: Tehtävärajoitukset on merkitty ilmaisinsarakkeeseen selkeästi rajoitussymbolin avulla (joko Painikkeen kuva tai Painikkeen kuva). Näet rajoituksen tyypin ja päivämäärän asettamalla hiiren osoittimen ilmaisimen kohdalle.

Rajoitusmuutosten tekeminen Rajoituspäivämäärät-taulukossa

 1. Napsauta Näytä-valikosta Lisää näkymiä.

 2. Valitse Näkymät-luettelosta Tehtävätaulukko ja valitse sitten Käytä.

 3. Valitse Näytä-valikosta Taulukko ja napsauta sitten Lisää taulukkoja.

 4. Valitse Tehtävä

 5. Valitse Taulukot-luettelosta Rajoituspäivämäärät ja sitten Käytä.

  Tehtävätaulukossa näytetään tämän jälkeen Rajoituspäivämäärät-taulukko, josta näet tehtävän nimen, keston ja kaikkien rajoitusten tyypin (mukaan lukien Mahdollisimman pian) ja mahdollisen rajoituspäivämäärän.

 6. Toimi seuraavasti:

  • Jos haluat vaihtaa rajoitustyyppiä, napsauta rajoitustyypin kentän nuolta ja valitse sitten haluamasi rajoitustyyppi.

  • Jos haluat vaihtaa rajoituksen päivämäärää, valitse se rajoituksen päivämäärän kentässä tai kirjoita se siihen.

   Jos haluat vaihtaa rajoitukseksi Mahdollisimman pian tai Mahdollisimman myöhään, rajoituksen päivämäärän kentän arvoksi vaihdetaan Ei käytössä.

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Microsoft Office Insidersiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kuinka tyytyväinen olet käännöksen laatuun?
Mikä vaikutti kokemukseesi?

Kiitos palautteesta!

×