Tekstin jakaminen eri sarakkeisiin funktioiden avulla

Tekstin jakaminen eri sarakkeisiin funktioiden avulla

Left-, MID-, RIGHT-, SEARCH- ja LEN-tekstifunktioita voi käyttää tietojen tekstimerkkijonojen käsittelemiseen. Voit esimerkiksi jakaa etu- ja sukunimiä yhdestä solusta kolmeen eri sarakkeeseen.

Avain nimen osien jakamisessa tekstifunktioilla on kunkin merkin sijainti tekstimerkkijonossa. Välilyöntien sijainti tekstimerkkijonossa on myös tärkeää, koska ne osoittavat nimen alku- tai loppuosat merkkijonossa.

Esimerkiksi solussa, joka sisältää vain etu- ja sukunimen, sukunimi alkaa ensimmäisen välilyönnin jälkeen. Jotkin nimet luettelossa voivat sisältää toisen nimen, jolloin sukunimi alkaa toisen välilyönnin jälkeen.

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten voit poimia erilaisia osia erilaisista nimimuodoista näiden käteviä funktioita käyttämällä. Voit myös jakaa tekstin eri sarakkeisiin käyttämällä ohjattua Muunna teksti sarakkeiksi -toimintoa

Esimerkkinimi

Kuvaus

Etunimi

Toinen nimi

Sukunimi:

Liite

1

Jari Kantee

Ei toista nimeä

Jeff

Kantee

2

Jani S. Vasala

Yksi alkukirjain

Jani

S.

Vasala

3

Carita P. K. Aalto

Kaksi alkukirjainta

Carita

B. G.

Aalto

4

Reho, Noora Emma

Sukunimi ensin pilkulla erotettuna

Tanja

Beth

Reho

5

Oona Ilta T. Leppänen

Kaksiosainen etunimi

Oona Ilta

T.

Leppänen

6

Leila Barreto de Mattos

Kolmiosainen sukunimi

Paula

Barreto de Mattos

7

James van Eaton

Kaksiosainen sukunimi

James

van Eaton

8

Bacon Jr., Dan K.

Sukunimi ja liite ensin pilkulla erotettuna

Stefan

K.

Bacon

Jr.

9 %

Gary Altman III

Loppuliitteellinen nimi

Gary

Altman

III

10

hra Viljo Putkonen

Etuliitteellinen nimi

Ryan

Ihrig

11%

Julie Taft-Rider

Sukunimessä yhdysmerkki

Ilse

Suutari-Jääskö

Huomautus: Seuraavien esimerkkien kuvissa koko nimen korostus näyttää merkin, jota vastaava KÄY.HAKU-kaava etsii.

Tässä esimerkissä on kaksi osaa: etunimi ja sukunimi. Nimet on erotettu yhdellä välillä.

Kopioi taulukon solut ja liitä ne Excel A1-taulukkoon. Vasemmalla näkyvä kaava näkyy viitteenä, kun taas Excel muuttaa oikealla olevan kaavan oikealle sopivaksi tulokseksi.

Vihje    Määritä sarakkeiden A ja B sarakeleveyksiksi 250 ennen tietojen liittämistä laskentataulukkoon.

Esimerkkinimi

Kuvaus

Jari Kantee

Ei toista nimeä

Kaava

Tulos (etunimi)

'=VASEN(A2, HAE(" ",A2,1))

=VASEN(A2, KÄY.LÄPI(" ",A2,1))

Kaava

Tulos (sukunimi)

'=OIKEA(A2,PITUUS(A2)-HAE(" ",A2,1))

=OIKEA(A2,PITUUS(A2)-KÄY.LÄPI(" ",A2,1))

 1. Etunimi:

  Etunimi alkaa merkkijonon ensimmäisestä merkistä (J) ja päättyy viidenteen merkkiin (välilyöntiin). Kaava poimii soluun A2 viisi ensimmäistä merkkiä vasemmalta.

  Kaava etunimen poimimiseen

  Etsi merkit_luku-argumentin arvo KÄY.LÄPI-funktiolla:

  Etsi välilyönnin järjestysnumero solussa A2 vasemmalta lähtien.

 2. Sukunimi

  Sukunimi alkaa välilyönnin jälkeen, viidennestä merkistä oikealta, ja päättyy viimeisenä oikealla olevaan merkkiin (h). Kaava poimii soluun A2 viisi merkkiä oikealta.

  Kaava sukunimen poimimiseen

  Etsi merkit_luku-argumentin arvo KÄY.LÄPI- ja PITUUS-funktioilla:

  Etsi välilyönnin järjestysnumero solussa A2 vasemmalta lähtien. (5)

 3. Laske koko tekstimerkkijonon pituus ja vähennä sitten ensimmäisen välilyönnin vasemmalla puolella olevien merkkien määrä, kuten vaiheessa 1.

Tässä esimerkissä käytetään etunimeä, alkukirjainta ja sukunimiä. Osien välissä on välilyönti.

Kopioi taulukon solut ja liitä ne Excel A1-taulukkoon. Vasemmalla näkyvä kaava näkyy viitteenä, kun taas Excel muuttaa oikealla olevan kaavan oikealle sopivaksi tulokseksi.

Vihje    Määritä sarakkeiden A ja B sarakeleveyksiksi 250 ennen tietojen liittämistä laskentataulukkoon.

Esimerkkinimi

Kuvaus

Jani S. Vasala

Yksi alkukirjain

Kaava

Tulos (etunimi)

'=VASEN(A2, HAE(" ",A2,1))

=VASEN(A2, KÄY.LÄPI(" ",A2,1))

Kaava

Tulos (alkukirjain keskimmäinen)

'=MID(A2,SEARCH(" ",A2,1)+1,SEARCH(" ",A2,SEARCH(" ",A2,1)+1)-SEARCH(" ",A2,1))

=POIMI.TEKSTI(A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,1)+1,KÄY.LÄPI(" ",A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,1)+1)-KÄY.LÄPI(" ",A2,1))

Kaava

Reaaliaikainen tulos (sukunimi)

'=OIKEA(A2,PITUUS(A2)-HAE(" ",A2,HAE(" ",A2,1)+1))

=OIKEA(A2,PITUUS(A2)-KÄY.LÄPI(" ",A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,1)+1))

 1. Etunimi:

  Etunimi alkaa ensimmäisestä merkistä vasemmalta (E) ja päättyy viidenteen merkkiin (ensimmäinen välilyönti). Kaava poimii soluun A2 viisi ensimmäistä merkkiä vasemmalta.

  Kaava etu- ja sukunimien sekä alkukirjaimen erottamista varten

  Etsi merkit_luku-argumentin arvo KÄY.LÄPI-funktiolla:

  Etsi välilyönnin järjestysnumero solussa A2 vasemmalta lähtien. (5)

 2. Toinen nimi

  Toinen nimi alkaa kuudennesta merkistä (S) ja päättyy kahdeksanteen merkkiin (toiseen välilyöntiin). Tämä kaava etsii sisäkkäisillä KÄY.LÄPI-funktioilla merkkijonon toisen välilyönnin.

  Kaava poimii kolme merkkiä kuudennesta merkistä lähtien.

  Etu-, suku- ja toisen nimen poimimiseen tarkoitetun kaavan tiedot

  Etsi aloitusnro-argumentin arvo KÄY.LÄPI-funktiolla:

  Etsi ensimmäisen välilyönnin järjestysnumero solussa A2 vasemmalta lähtien. (5).

 3. Lisää 1, jolloin saat ensimmäisen välilyönnin jälkeisen merkin (S) järjestysnumeron. Toinen nimi alkaa tästä merkistä. (5 + 1 = 6)

  Etsi merkit_luku-argumentin arvo sisäkkäisillä KÄY.LÄPI-funktioilla:

  Etsi ensimmäisen välilyönnin järjestysnumero solussa A2 lähtien ensimmäisestä merkistä vasemmalta. (5)

 4. Lisää 1, jolloin saat ensimmäisen välilyönnin jälkeisen merkin (S) järjestysnumeron. Toista välilyöntiä etsitään tästä merkistä lähtien. (5 + 1 = 6)

 5. Etsi toinen välilyönti solussa A2 alkaen kuudennesta merkistä (S), joka määritettiin vaiheessa 4. Toinen nimi päättyy tähän merkkiin. (8)

 6. Etsi välilyönnin järjestysnumero solussa A2, lähtien ensimmäisestä merkistä vasemmalla. (5)

 7. Vähennä vaiheessa 5 määritetystä toisen välilyönnin jälkeisestä merkin järjestysnumerosta vaiheessa 6 määritetyn ensimmäisen välilyönnin jälkeisen merkin järjestysnumero. Tuloksena on niiden merkkien määrä, jotka POIMI.TEKSTI poimii tekstimerkkijonosta kuudennesta merkistä alkaen, joka oli vaiheessa 2. (8 – 5 = 3)

 8. Sukunimi

  Sukunimi alkaa kuudennesta merkistä oikealta (K) ja päättyy ensimmäiseen merkkiin oikealta (n). Tämä kaava etsii sisäkkäisillä KÄY.LÄPI-funktioilla merkkijonon toisen ja kolmannen välilyönnin, jotka tässä esimerkissä ovat viides ja kahdeksas merkki vasemmalta.

  Kaava poimii soluun A2 kuusi merkkiä oikealta.

  Toinen ETSI-funktio kaavassa etu-, keski- ja sukunimien erottamista varten
 9. Etsi merkit_luku-argumentin arvo sisäkkäisillä KÄY.LÄPI-funktioilla ja PITUUS-funktioilla:

  Etsi välilyönnin järjestysnumero solussa A2, lähtien ensimmäisestä merkistä vasemmalla. (5)

 10. Lisää 1, jolloin saat ensimmäisen välilyönnin jälkeisen merkin (S) järjestysnumeron. Toista välilyöntiä etsitään tästä merkistä lähtien. (5 + 1 = 6)

 11. Etsi toinen välilyönti solussa A2 alkaen kuudennesta merkistä (S), joka määritettiin vaiheessa 2. Toinen nimi päättyy tähän merkkiin. (8)

 12. Laske A2-alueen tekstimerkkijonon kokonaispituus ja vähennä siitä merkkien määrä vasemmalta toiseen välilyöntiin vaiheessa 3. Tuloksena on niiden merkkien määrä, jotka poimitaan koko nimestä oikealta lähtien. (14 – 8 = 6).

Seuraavassa on esimerkki kahden keskimmäisen nimikirjaimesta poimimisen puraista. Ensimmäinen ja kolmas välilyönti erottavat nimen osia.

Kopioi taulukon solut ja liitä ne Excel A1-taulukkoon. Vasemmalla näkyvä kaava näkyy viitteenä, kun taas Excel muuttaa oikealla olevan kaavan oikealle sopivaksi tulokseksi.

Vihje    Määritä sarakkeiden A ja B sarakeleveyksiksi 250 ennen tietojen liittämistä laskentataulukkoon.

Esimerkkinimi

Kuvaus

Janaina B. G. Aalto

Kaksi alkukirjainta

Kaava

Tulos (etunimi)

'=VASEN(A2, HAE(" ",A2,1))

=VASEN(A2, KÄY.LÄPI(" ",A2,1))

Kaava

Tulos (keskimmäinen nimikirjain)

'=MID(A2,SEARCH(" ",A2,1)+1,SEARCH(" ",A2,SEARCH(" ",A2,SEARCH(" ",A2,1)+1)+1)-SEARCH(" ",A2,1))

=POIMI.TEKSTI(A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,1)+1,KÄY.LÄPI(" ",A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,1)+1)+1)-KÄY.LÄPI(" ",A2,1))

Kaava

Reaaliaikainen tulos (sukunimi)

'=OIKEA(A2,PITUUS(A2)-SEARCH(" ",A2,SEARCH(" ",A2,SEARCH(" ",A2,1)+1)+1))

=OIKEA(A2,PITUUS(A2)-KÄY.LÄPI(" ",A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,1)+1)+1))

 1. Etunimi

  Etunimi alkaa ensimmäisestä merkistä vasemmalla (J) ja päättyy kahdeksanteen merkkiin (ensimmäiseen välilyöntiin). Kaava poimii soluun A2 ensimmäiset kahdeksan merkkiä vasemmalta.

  Kaava etu- ja sukunimen sekä toisen nimen kahden alkukirjaimen poimimiseen

  Etsi merkit_luku-argumentin arvo KÄY.LÄPI-funktiolla:

  Etsi ensimmäisen välilyönnin järjestysnumero solussa A2 vasemmalta lähtien. (7)

 2. Toinen nimi

  Toinen nimi alkaa yhdeksännessä positiossa (B) ja päättyy 14. kohtaan (kolmanteen välilyöntiin). Tämä kaava etsii sisäkkäisillä SEARCH-haun avulla ensimmäisen, toisen ja kolmannen välin kahdeksannessa, 11. ja 14. sijainnissa.

  Kaava poimii viisi merkkiä kahdeksannesta merkistä lähtien.

  Kaava etu- ja sukunimen sekä toisen nimen kahden alkukirjaimen poimimiseen

  Etsi aloitusnro-argumentin arvo KÄY.LÄPI-funktiolla:

  Etsi ensimmäisen välilyönnin järjestysnumero solussa A2 lähtien ensimmäisestä merkistä vasemmalla. (7)

 3. Lisää 1, jolloin saat ensimmäisen välilyönnin jälkeisen merkin (B) järjestysnumeron. Toinen nimi alkaa tästä merkistä. (8 + 1 = 9)

  Etsi merkit_luku-argumentin arvo sisäkkäisillä KÄY.LÄPI-funktioilla:

  Etsi ensimmäisen välilyönnin järjestysnumero solussa A2 lähtien ensimmäisestä merkistä vasemmalla. (7)

 4. Lisää 1, jolloin saat ensimmäisen välilyönnin jälkeisen merkin(B) järjestysnumeron. Toista välilyöntiä etsitään tästä merkistä lähtien. (8 + 1 = 9)

 5. Etsi toinen välilyönti solussa A2 alkaen kahdeksannesta merkistä (P), joka määritettiin vaiheessa 4. (11).

 6. Lisää 1, jolloin saat toisen välilyönnin jälkeisen merkin (G) sijainnin. Tämä merkkinumero on ensimmäinen paikka, josta haluat aloittaa kolmannen välin hakemisen. (11 + 1 = 12)

 7. Etsi kolmas välilyönti A2:ssa alkaen 12. pisteesta, joka oli vaiheessa 6. (14)

 8. Etsi ensimmäisen välilyönnin järjestysnumero solussa A2. (7)

 9. Vähennä vaiheessa 7 löydettävän kolmannen välitilan merkkinumero ja vähennä ensimmäisen välimerkin numero vaiheessa 6. Tuloksena on niiden merkkien määrä, jotka POIMI.TEKSTI poimii tekstimerkkijonosta alkaen yhdeksästä merkistä, joka oli vaiheessa 2.

 10. Sukunimi

  Sukunimi alkaa viidennestä merkistä oikealta (B) ja ensimmäiseen merkkiin oikealta (o). Tämä kaava etsii sisäkkäisillä KÄY.LÄPI-funktioilla ensimmäisen, toisen ja kolmannen välilyönnin.

  Kaava poimii viisi merkkiä solusta A2 oikealta lähtien.

  Kaava etu- ja sukunimen sekä toisen nimen kahden alkukirjaimen poimimiseen

  Etsi merkit_luku-argumentin arvo sisäkkäisillä KÄY.LÄPI- ja PITUUS-funktioilla:

  Etsi ensimmäisen välilyönnin järjestysnumero solussa A2 lähtien ensimmäisestä merkistä vasemmalla. (7)

 11. Lisää 1, jolloin saat ensimmäisen välilyönnin jälkeisen merkin(B) järjestysnumeron. Toista välilyöntiä etsitään tästä merkistä lähtien. (8 + 1 = 9)

 12. Etsi toinen välilyönti solussa A2 alkaen kahdeksannesta merkistä (P), joka määritettiin vaiheessa 2. (10)

 13. Lisää 1, jolloin saat toisen välilyönnin jälkeisen merkin (G) sijainnin. Kolmatta välilyöntiä etsitään tästä merkistä lähtien. (11 + 1 = 12)

 14. Etsi kolmas välilyönti A2:ssa alkaen 12. pisteesta (G), joka oli vaiheessa 6. (14)

 15. Laske A2-alueen tekstimerkkijonon kokonaispituus ja vähennä siitä merkkien määrä vasemmalta kolmanteen välilyöntiin. Tuloksena on niiden merkkien määrä, jotka poimitaan koko nimestä oikealta lähtien. (19 - 14 = 5)

Tässä esimerkissä sukunimi on ennen etunimeä ja toinen nimi on viimeisenä. Sukunimen lopussa ja nimen osien välissä on välilyönti.

Kopioi taulukon solut ja liitä ne Excel A1-taulukkoon. Vasemmalla näkyvä kaava näkyy viitteenä, kun taas Excel muuttaa oikealla olevan kaavan oikealle sopivaksi tulokseksi.

Vihje    Määritä sarakkeiden A ja B sarakeleveyksiksi 250 ennen tietojen liittämistä laskentataulukkoon.

Esimerkkinimi

Kuvaus

Reho, Noora Emma

Sukunimi ensin pilkulla erotettuna

Kaava

Tulos (etunimi)

'=MID(A2,SEARCH(" ",A2,1)+1,SEARCH(" ",A2,SEARCH(" ",A2,1)+1)-SEARCH(" ",A2,1))

=POIMI.TEKSTI(A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,1)+1,KÄY.LÄPI(" ",A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,1)+1)-KÄY.LÄPI(" ",A2,1))

Kaava

Tulos (toinen nimi)

'=OIKEA(A2,PITUUS(A2)-HAE(" ",A2,HAE(" ",A2,1)+1))

=OIKEA(A2,PITUUS(A2)-KÄY.LÄPI(" ",A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,1)+1))

Kaava

Reaaliaikainen tulos (sukunimi)

'=VASEN(A2, HAE(" ",A2,1)-2)

=VASEN(A2, KÄY.LÄPI(" ",A2,1)-2)

 1. Etunimi:

  Etunimi alkaa seitsemännestä merkistä vasemmalta (W) ja päättyy 12. merkkiin (toiseen välilyöntiin). Koska etunimi esiintyy koko nimen keskellä, etunimi poimitaan POIMI.VÄLI-funktiolla.

  Kaava poimii kuusi merkkiä seitsemännestä merkistä lähtien.

  Kaava sukunimen poimimiseen niin, että sen jälkeen tulevat etunimi ja toinen nimi

  Etsi aloitusnro-argumentin arvo KÄY.LÄPI-funktiolla:

  Etsi ensimmäisen välilyönnin järjestysnumero solussa A2 vasemmalta lähtien. (6)

 2. Lisää 1, jolloin saat ensimmäisen välilyönnin jälkeisen merkin (W) järjestysnumeron. Etunimi alkaa tästä merkistä. (6 + 1 = 7)

  Etsi merkit_luku-argumentin arvo sisäkkäisillä KÄY.LÄPI-funktioilla:

  Etsi ensimmäisen välilyönnin järjestysnumero solussa A2 vasemmalta lähtien. (6)

 3. Lisää 1, jolloin saat ensimmäisen välilyönnin jälkeisen merkin (W) järjestysnumeron. Toista välilyöntiä etsitään tästä merkistä lähtien. (6 + 1 = 7)

  Etsi toinen välilyönti solussa A2 alkaen seitsemännestä merkistä (W), joka määritettiin vaiheessa 4. (12)

 4. Etsi ensimmäisen välilyönnin järjestysnumero solussa A2 vasemmalta lähtien. (6)

 5. Vähennä vaiheessa 5 määritetystä toisen välilyönnin jälkeisestä merkin järjestysnumerosta vaiheessa 6 määritetyn ensimmäisen välilyönnin jälkeisen merkin järjestysnumero. Tuloksena on merkkimäärä, jonka POIMI.TEKSTI poimii merkkijonosta, joka alkaa seitsemännestä merkistä, joka määritettiin vaiheessa 2. (12 - 6 = 6)

 6. Toinen nimi

  Toinen nimi alkaa neljästä merkistä oikealta (B) ja päättyy ensimmäiseen merkkiin oikealta (h). Tämä kaava etsii sisäkkäisillä SEARCH-hakuilla ensimmäisen ja toisen välitilan kuudennesta ja kahdestoistaosasta vasemmalta.

  Kaava poimii neljä merkkiä oikealta lähtien.

  Kaava sukunimen poimimiseen niin, että sen jälkeen tulevat etunimi ja toinen nimi

  Etsi aloitusnro-argumentin arvo sisäisillä KÄY.LÄPI- ja PITUUS-funktioilla:

  Etsi ensimmäisen välilyönnin järjestysnumero solussa A2 vasemmalta lähtien. (6)

 7. Lisää 1, jolloin saat ensimmäisen välilyönnin jälkeisen merkin (W) järjestysnumeron. Toista välilyöntiä etsitään tästä merkistä lähtien. (6 + 1 = 7)

 8. Etsi toinen välilyönti solussa A2 alkaen seitsemännestä merkistä (W), joka määritettiin vaiheessa 2. (12)

 9. Laske solun A2 tekstimerkkijonon kokonaispituus ja vähennä siitä merkkien määrä vasemmalta toiseen välilyöntiin.Tämä määritettiin vaiheessa 3. Tuloksena on niiden merkkien määrä, jotka poimitaan koko nimestä oikealta lähtien. Tuloksena on niiden merkkien määrä, jotka poimitaan koko nimestä oikealta lähtien.(16 - 12 = 4)

 10. Sukunimi:

  Sukunimi alkaa ensimmäisestä merkistä (K) vasemmalta ja päättyy neljänteen merkkiin (n). Kaava poimii neljä merkkiä vasemmalta lähtien.

  Kaava sukunimen poimimiseen niin, että sen jälkeen tulevat etunimi ja toinen nimi

  Etsi merkit_luku-argumentin arvo KÄY.LÄPI-funktiolla:

  Etsi ensimmäisen välilyönnin järjestysnumero solussa A2 vasemmalta lähtien. (6)

 11. Vähennä 2, jolloin saat sukunimen viimeisen merkin (n) järjestysnumeron. Tuloksena on niiden merkkien määrä, jotka VASEN-funktio poimii. (6 - 2 = 4)

Tässä esimerkissä käytetään kaksiosaista etunimeä Mary Kay. Toinen ja kolmas välilyönti erottavat nimen osia.

Kopioi taulukon solut ja liitä ne Excel A1-taulukkoon. Vasemmalla näkyvä kaava näkyy viitteenä, kun taas Excel muuttaa oikealla olevan kaavan oikealle sopivaksi tulokseksi.

Vihje    Määritä sarakkeiden A ja B sarakeleveyksiksi 250 ennen tietojen liittämistä laskentataulukkoon.

Esimerkkinimi

Kuvaus

Oona Ilta T. Leppänen

Kaksiosainen etunimi

Kaava

Tulos (etunimi)

VASEN(A2, HAE(" ",A2,HAE(" ",A2,1)+1))

=VASEN(A2, KÄY.LÄPI(" ",A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,1)+1))

Kaava

Tulos (alkukirjain keskimmäinen)

'=MID(A2,SEARCH(" ",A2,SEARCH(" ",A2,1)+1)+1,SEARCH(" ",A2,SEARCH(" ",A2,SEARCH(" ",A2,1)+1)+1)-(SEARCH(" ",A2,SEARCH(" ",A2,1)+1)+1))

=POIMI.TEKSTI(A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,1)+1)+1,KÄY.LÄPI(" ",A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,1)+1)+1)-(KÄY.LÄPI(" ",A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,1)+1)+1))

Kaava

Reaaliaikainen tulos (sukunimi)

'=OIKEA(A2,PITUUS(A2)-SEARCH(" ",A2,SEARCH(" ",A2,SEARCH(" ",A2,1)+1)+1))

=OIKEA(A2,PITUUS(A2)-KÄY.LÄPI(" ",A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,1)+1)+1))

 1. Etunimi:

  Etunimi alkaa ensimmäisestä merkistä vasemmalta ja päättyy yhdeksänteen merkkiin (toiseen välilyöntiin). Tämä kaava hakee sisäkkäisillä KÄY.LÄPI-funktioilla toisen välilyönnin vasemmalta.

  Kaava poimii yhdeksän merkkiä vasemmalta lähtien.

  Kaava etunimen, toisen nimen, toisen nimen alkukirjaimen ja sukunimen poimimiseen

  Etsi merkit_luku-argumentin arvo sisäkkäisillä KÄY.LÄPI-funktioilla:

  Etsi ensimmäisen välilyönnin järjestysnumero solussa A2 lähtien ensimmäisestä merkistä vasemmalta. (5)

 2. Lisää 1, jolloin saat ensimmäisen välilyönnin jälkeisen merkin (K) järjestysnumeron. Toista välilyöntiä etsitään tästä merkistä lähtien. (5 + 1 = 6)

 3. Etsi toinen välilyönti A2:ssa alkaen kuudennesta pisteesta (K), joka oli vaiheessa 2. Tuloksena on niiden merkkien määrä, jotka VASEN poimii tekstimerkkijonosta. (10)

 4. Toinen nimi

  Toinen nimi alkaa kymmenennessä positiossa (D) ja päättyy 12. 12. kohtaan (kolmanteen välilyöntiin). Tämä kaava etsii sisäkkäisillä KÄY.LÄPI-funktioilla ensimmäisen, toisen ja kolmannen välilyönnin.

  Kaava poimii kaksi merkkiä keskeltä kymmenennestä merkistä lähtien.

  Kaava etunimen, toisen nimen, toisen nimen alkukirjaimen ja sukunimen poimimiseen

  Etsi aloitusnro-argumentin arvo sisäkkäisillä KÄY.LÄPI-funktioilla:

  Etsi ensimmäisen välilyönnin järjestysnumero solussa A2 lähtien ensimmäisestä merkistä vasemmalta. (5)

 5. Lisää 1, jolloin saat ensimmäisen välilyönnin jälkeisen merkin (K). Toista välilyöntiä etsitään tästä merkistä lähtien. (5 + 1 = 6)

 6. Etsi toinen välilyönti solussa A2 kuudennesta merkistä (K) lähtien. Tuloksena on niiden merkkien määrä, jotka VASEN-funktio poimii vasemmalta lähtien. (9)

 7. Lisää 1, jolloin saat toisen välilyönnin jälkeisen merkin (D). Toinen nimi alkaa tästä merkistä. (9 + 1 = 10)

  Etsi merkit_luku-argumentin arvo sisäkkäisillä KÄY.LÄPI-funktioilla:

  Etsi toisen välilyönnin jälkeisen merkin (D) järjestysnumero. Kolmatta välilyöntiä etsitään tästä merkistä lähtien. (10)

 8. Etsi kolmannen välilyönnin järjestysnumero solussa A2 vasemmalta lähtien. Toinen nimi päättyy tähän merkkiin. (12)

 9. Etsi toisen välilyönnin jälkeisen merkin (D) järjestysnumero. Toinen nimi alkaa tästä merkistä. (10)

 10. Vähennä merkin D merkkinumerosta kolmannen välin 6. vaiheessa 7. Tuloksena on niiden merkkien määrä, jotka POIMI.TEKSTI poimii tekstimerkkijonosta kymmenennesta merkistä alkaen, joka oli vaiheessa 4. (12 - 10 = 2)

 11. Sukunimi:

  Sukunimi alkaa kahdeksannesta merkistä oikealta. Tämä kaava etsii sisäkkäisillä KÄY.LÄPI-funktioilla ensimmäisen, toisen ja kolmannen välilyönnin, jotka tässä esimerkissä ovat merkkijonon viides, yhdeksäs ja kahdestoista merkki.

  Kaava poimii kahdeksan merkkiä oikealta lähtien.

  Kaava etunimen, toisen nimen, toisen nimen alkukirjaimen ja sukunimen poimimiseen

  Etsi merkit_luku-argumentin arvo sisäkkäisillä KÄY.LÄPI- ja PITUUS-funktioilla:

  Etsi ensimmäisen välilyönnin järjestysnumero solussa A2 vasemmalta lähtien. (5)

 12. Lisää 1, jolloin saat ensimmäisen välilyönnin jälkeisen merkin (K). Toista välilyöntiä etsitään tästä merkistä lähtien. (5 + 1 = 6)

 13. Etsi toinen välilyönti solussa A2 alkaen kuudennesta merkistä (I), joka määritettiin vaiheessa 2. (10)

 14. Lisää 1, jolloin saat toisen välilyönnin jälkeisen merkin (D) järjestysnumeron. Toinen nimi alkaa tästä merkistä. (9 + 1 = 10)

 15. Etsi kolmannen välilyönnin järjestysnumero solussa A2 vasemmalta lähtien. Toinen nimi päättyy tähän merkkiin. (12)

 16. Laske A2-alueen tekstimerkkijonon kokonaispituus ja vähennä siitä merkkien määrä vasemmalta kolmanteen välilyöntiin. Tuloksena on niiden merkkien määrä, jotka poimitaan koko nimestä oikealta lähtien. (20 - 12 = 8)

Tässä esimerkissä käytetään kolmiosaista sukunimiä Barreto de Mattos. Ensimmäinen välilyönti osoittaa etunimen lopun ja sukunimien alun.

Kopioi taulukon solut ja liitä ne Excel A1-taulukkoon. Vasemmalla näkyvä kaava näkyy viitteenä, kun taas Excel muuttaa oikealla olevan kaavan oikealle sopivaksi tulokseksi.

Vihje    Määritä sarakkeiden A ja B sarakeleveyksiksi 250 ennen tietojen liittämistä laskentataulukkoon.

Esimerkkinimi

Kuvaus

Leila Barreto de Mattos

Kolmiosainen sukunimi

Kaava

Tulos (etunimi)

'=VASEN(A2, HAE(" ",A2,1))

=VASEN(A2, KÄY.LÄPI(" ",A2,1))

Kaava

Tulos (sukunimi)

OIKEA(A2,PITUUS(A2)-HAE(" ",A2,1))

=OIKEA(A2,PITUUS(A2)-KÄY.LÄPI(" ",A2,1))

 1. Etunimi:

  Etunimi alkaa ensimmäisestä merkistä vasemmalla (P) ja päättyy kuudenteen merkkiin (ensimmäiseen välilyöntiin). Kaava poimii kuusi merkkiä vasemmalta.

  Kaava etunimen ja kolmiosaista sukunimien erottamista varten

  Etsi merkit_luku-argumentin arvo KÄY.LÄPI-funktiolla:

  Etsi ensimmäisen välilyönnin järjestysnumero solussa A2 vasemmalta lähtien. (6)

 2. Sukunimi:

  Sukunimi alkaa 17. merkistä oikealta (B) ja päättyy ensimmäiseen merkkiin oikealta (s). Kaava poimii 17 merkkiä oikealta.

  Kaava etunimen ja kolmiosaista sukunimien erottamista varten

  Etsi merkit_luku-argumentin arvo PITUUS- ja KÄY.LÄPI-funktioilla:

  Etsi ensimmäisen välilyönnin järjestysnumero solussa A2 vasemmalta lähtien. (6)

 3. Laske A2-alueen tekstimerkkijonon kokonaispituus ja vähennä siitä merkkien määrä vasemmalta ensimmäiseen välilyöntiin. Tuloksena on niiden merkkien määrä, jotka poimitaan koko nimestä oikealta lähtien. (23 - 6 = 17)

Tässä esimerkissä käytetään kaksiosaista sukunimiä: van Eaton. Ensimmäinen välilyönti osoittaa etunimen lopun ja sukunimien alun.

Kopioi taulukon solut ja liitä ne Excel A1-taulukkoon. Vasemmalla näkyvä kaava näkyy viitteenä, kun taas Excel muuttaa oikealla olevan kaavan oikealle sopivaksi tulokseksi.

Vihje    Määritä sarakkeiden A ja B sarakeleveyksiksi 250 ennen tietojen liittämistä laskentataulukkoon.

Esimerkkinimi

Kuvaus

James van Eaton

Kaksiosainen sukunimi

Kaava

Tulos (etunimi)

'=VASEN(A2, HAE(" ",A2,1))

=VASEN(A2, KÄY.LÄPI(" ",A2,1))

Kaava

Tulos (sukunimi)

'=OIKEA(A2,PITUUS(A2)-HAE(" ",A2,1))

=OIKEA(A2,PITUUS(A2)-KÄY.LÄPI(" ",A2,1))

 1. Etunimi

  Etunimi alkaa ensimmäisestä merkistä vasemmalta (J) ja päättyy kuudenteen merkkiin (ensimmäiseen välilyöntiin). Tämä kaava poimii kuusi merkkiä vasemmalta.

  Kaava etunimen ja kaksiosaisen sukunimen poimimiseen

  Etsi merkit_luku-argumentin arvo KÄY.LÄPI-funktiolla:

  Etsi ensimmäisen välilyönnin järjestysnumero solussa A2 vasemmalta lähtien. (6)

 2. Sukunimi:

  Sukunimi alkaa yhdeksännestä merkistä oikealta (v) ja päättyy ensimmäiseen merkkiin oikealta (n). Kaava poimii koko nimestä yhdeksän merkkiä oikealta.

  Kaava etunimen ja kaksiosaisen sukunimen poimimiseen

  Etsi merkit_luku-argumentin arvo PITUUS- ja KÄY.LÄPI-funktioilla:

  Etsi ensimmäisen välilyönnin järjestysnumero solussa A2 vasemmalta lähtien. (6)

 3. Laske A2-alueen tekstimerkkijonon kokonaispituus ja vähennä siitä merkkien määrä vasemmalta ensimmäiseen välilyöntiin. Tuloksena on niiden merkkien määrä, jotka poimitaan koko nimestä oikealta lähtien. (15 - 6 = 9)

Tässä esimerkissä on ensin etunimi ja liite. Sukunimi ja liite on erotettu etunimestä ja alkukirjaimesta pilkulla.

Kopioi taulukon solut ja liitä ne Excel A1-taulukkoon. Vasemmalla näkyvä kaava näkyy viitteenä, kun taas Excel muuttaa oikealla olevan kaavan oikealle sopivaksi tulokseksi.

Vihje    Määritä sarakkeiden A ja B sarakeleveyksiksi 250 ennen tietojen liittämistä laskentataulukkoon.

Esimerkkinimi

Kuvaus

Bacon Jr., Dan K.

Sukunimi ja liite ensin pilkulla erotettuna

Kaava

Tulos (etunimi)

'=MID(A2,SEARCH(" ",A2,SEARCH(" ",A2,1)+1)+1,SEARCH(" ",A2,SEARCH(" ",A2,SEARCH(" ",A2,1)+1)+1)-SEARCH(" ",A2,SEARCH(" ",A2,1)+1))

=POIMI.TEKSTI(A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,1)+1)+1,KÄY.LÄPI(" ",A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,1)+1)+1)-KÄY.LÄPI(" ",A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,1)+1))

Kaava

Tulos (alkukirjain keskimmäinen)

'=OIKEA(A2,PITUUS(A2)-SEARCH(" ",A2,SEARCH(" ",A2,SEARCH(" ",A2,1)+1)+1))

=OIKEA(A2,PITUUS(A2)-KÄY.LÄPI(" ",A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,1)+1)+1))

Kaava

Tulos (sukunimi)

'=VASEN(A2, HAE(" ",A2,1))

=VASEN(A2, KÄY.LÄPI(" ",A2,1))

Kaava

Tulos (jälkiliite)

'=MID(A2,SEARCH(" ", A2,1)+1,(SEARCH(" ",A2,SEARCH(" ",A2,1)+1)-2)-SEARCH(" ",A2,1))

=POIMI.TEKSTI(A2,KÄY.LÄPI(" ", A2,1)+1,(KÄY.LÄPI(" ",A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,1)+1)-2)-KÄY.LÄPI(" ",A2,1))

 1. Etunimi:

  Etunimi alkaa 12. merkillä (D) ja päättyy 15. merkkiin (kolmanteen välilyöntiin). Kaava poimii kolme merkkiä 11. merkistä alkaen.

  Kaava etunimen ja jälkiliitteen erottelemiseen pilkulla

  Etsi aloitusnro-argumentin arvo sisäkkäisillä KÄY.LÄPI-funktioilla:

  Etsi ensimmäisen välilyönnin järjestysnumero solussa A2 vasemmalta lähtien. (6)

 2. Lisää 1, jolloin saat ensimmäisen välilyönnin jälkeisen merkin (J). Toista välilyöntiä etsitään tästä merkistä lähtien. (6 + 1 = 7)

 3. Etsi toinen välilyönti solussa A2 alkaen seitsemännestä merkistä (J), joka määritettiin vaiheessa 2. (11)

 4. Lisää 1, jolloin saat toisen välilyönnin jälkeisen merkin (D). Etunimi alkaa tästä merkistä. (11 + 1 = 12)

  Etsi merkit_luku-argumentin arvo sisäkkäisillä KÄY.LÄPI-funktioilla:

  Etsi toisen välilyönnin jälkeisen merkin (D) järjestysnumero. Kolmatta välilyöntiä etsitään tästä merkistä lähtien. (12)

 5. Etsi kolmannen välilyönnin järjestysnumero solussa A2 vasemmalta lähtien. Ensimmäinen nimi päättyy tähän merkkiin. (15)

 6. Etsi toisen välilyönnin jälkeisen merkin (D) järjestysnumero. Ensimmäinen nimi alkaa tästä merkistä. (12)

 7. Vähennä merkin D merkkinumerosta kolmannen välin 6. vaiheessa 7. Tuloksena on niiden merkkien määrä, jotka POIMI.TEKSTI poimii merkkijonosta 12. merkistä alkaen vaiheessa 4. Tuloksena on niiden merkkien määrä, jotka poimitaan koko nimestä oikealta lähtien.(15 - 12 = 3)

 8. Toinen nimi

  Toinen nimi alkaa toisesta merkistä oikealta (K). Kaava poimii kaksi merkkiä oikealta.

  Kaava etunimen ja jälkiliitteen erottelemiseen pilkulla

  Etsi ensimmäisen välilyönnin järjestysnumero solussa A2 vasemmalta lähtien. (6)

 9. Lisää 1, jolloin saat ensimmäisen välilyönnin jälkeisen merkin (J). Toista välilyöntiä etsitään tästä merkistä lähtien. (6 + 1 = 7)

 10. Etsi toinen välilyönti solussa A2 alkaen seitsemännestä merkistä (J), joka määritettiin vaiheessa 2. (11)

 11. Lisää 1, jolloin saat toisen välilyönnin jälkeisen merkin (D). Etunimi alkaa tästä merkistä. (11 + 1 = 12)

 12. Etsi kolmannen välilyönnin järjestysnumero solussa A2 vasemmalta lähtien. Toinen nimi päättyy tähän merkkiin. (15)

 13. Laske A2-alueen tekstimerkkijonon kokonaispituus ja vähennä siitä merkkien määrä vasemmalta kolmanteen välilyöntiin, joka oli vaiheessa 5. Tuloksena on niiden merkkien määrä, jotka poimitaan koko nimestä oikealta lähtien. (17 - 15 = 2)

 14. Sukunimi

  Sukunimi alkaa ensimmäisestä merkistä vasemmalta (B) ja päättyy kuudenteen merkkiin (ensimmäiseen välilyöntiin). Kaava poimii kuusi merkkiä vasemmalta.

  Kaava etunimen ja jälkiliitteen erottelemiseen pilkulla

  Etsi merkit_luku-argumentin arvo KÄY.LÄPI-funktiolla:

  Etsi ensimmäisen välilyönnin järjestysnumero solussa A2 vasemmalta lähtien. (6)

 15. Liite

  Liite alkaa seitsemännestä merkistä vasemmalta (J) ja päättyy yhdeksänteen merkkiin vasemmalta (.). Kaava poimii kolme merkkiä seitsemännestä merkistä lähtien.

  Kaava etunimen ja jälkiliitteen erottelemiseen pilkulla

  Etsi aloitusnro-argumentin arvo KÄY.LÄPI-funktiolla:

  Etsi ensimmäisen välilyönnin järjestysnumero solussa A2 vasemmalta lähtien. (6)

 16. Lisää 1, jolloin saat ensimmäisen välilyönnin jälkeisen merkin (J). Liite alkaa tästä merkistä. (6 + 1 = 7)

  Etsi merkit_luku-argumentin arvo sisäkkäisillä KÄY.LÄPI-funktioilla:

  Etsi ensimmäisen välilyönnin järjestysnumero solussa A2 vasemmalta lähtien. (6)

 17. Lisää 1, jolloin saat ensimmäisen välilyönnin jälkeisen merkin (J) järjestysnumeron. Toista välilyöntiä etsitään tästä merkistä lähtien. (7)

 18. Etsi toisen välilyönnin järjestysnumero solussa A2 alkaen seitsemännestä merkistä, joka määritettiin vaiheessa 4. (11)

 19. Vähennä 1 toisen välimerkin numerosta, joka oli vaiheessa 4, jolloin saat merkin ",". Liite päättyy tähän tulokseen. (11 - 1 = 10)

 20. Etsi ensimmäisen välilyönnin numeerinen sijainti. (6)

 21. Kun olet löytänyt ensimmäisen välin, lisää 1, jotta löydät seuraavan merkin (J), joka löytyy myös vaiheista 3 ja 4. (7)

 22. Vähennä merkin J numero vaiheessa 6 löydettävästä merkin "," numerosta, joka löytyy vaiheista 3 ja 4. Tuloksena on niiden merkkien määrä, jotka POIMI.TEKSTI poimii merkkijonosta seitsemännestä merkistä alkaen vaiheessa 2. (10 - 7 = 3)

Tässä esimerkissä etunimi on merkkijonon alussa ja liite on lopussa, joten voit käyttää esimerkin 2 muistuttamia kaavoja: Poimi etunimi LEFT-funktiolla, poimi sukunimi POIMI.TEKSTI-funktiolla ja poimi jälkiliite OIKEA-funktiolla.

Kopioi taulukon solut ja liitä ne Excel A1-taulukkoon. Vasemmalla näkyvä kaava näkyy viitteenä, kun taas Excel muuttaa oikealla olevan kaavan oikealle sopivaksi tulokseksi.

Vihje    Määritä sarakkeiden A ja B sarakeleveyksiksi 250 ennen tietojen liittämistä laskentataulukkoon.

Esimerkkinimi

Kuvaus

Gary Altman III

Etu- ja sukunimi sekä jälkiliite

Kaava

Tulos (etunimi)

'=VASEN(A2, HAE(" ",A2,1))

=VASEN(A2, KÄY.LÄPI(" ",A2,1))

Kaava

Tulos (sukunimi)

'=MID(A2,SEARCH(" ",A2,1)+1,SEARCH(" ",A2,SEARCH(" ",A2,1)+1)-(SEARCH(" ",A2,1)+1))

=POIMI.TEKSTI(A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,1)+1,KÄY.LÄPI(" ",A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,1)+1)-(KÄY.LÄPI(" ",A2,1)+1))

Kaava

Tulos (jälkiliite)

'=OIKEA(A2,PITUUS(A2)-HAE(" ",A2,HAE(" ",A2,1)+1))

=OIKEA(A2,PITUUS(A2)-KÄY.LÄPI(" ",A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,1)+1))

 1. Etunimi

  Etunimi alkaa ensimmäisestä merkistä vasemmalta (G) ja päättyy viidenteen merkkiin (ensimmäiseen välilyöntiin). Kaava poimii viisi merkkiä vasemmalta.

  Kaava etu- ja sukunimien ja jälkiliitteen erottamista varten

  Etsi ensimmäisen välilyönnin järjestysnumero solussa A2 vasemmalta lähtien. (5)

 2. Sukunimi

  Sukunimi alkaa kuudennesta merkistön vasemmalta (A) ja päättyy 11. merkkiin (toiseen välilyöntiin). Tämä kaava etsii sisäkkäisillä KÄY.LÄPI-funktioilla välilyöntien järjestysnumerot.

  Kaava poimii kuusi merkkiä keskeltä kuudennesta merkistä lähtien.

  Kaava etu- ja sukunimien ja jälkiliitteen erottamista varten

  Etsi aloitusnro-argumentin arvo KÄY.LÄPI-funktiolla:

  Etsi ensimmäisen välilyönnin järjestysnumero solussa A2 vasemmalta lähtien. (5)

 3. Lisää 1, jolloin saat ensimmäisen välilyönnin jälkeisen merkin (A) järjestysnumeron. Sukunimi alkaa tästä merkistä. (5 + 1 = 6)

  Etsi merkit_luku-argumentin arvo sisäkkäisillä KÄY.LÄPI-funktioilla:

  Etsi ensimmäisen välilyönnin järjestysnumero solussa A2 vasemmalta lähtien. (5)

 4. Lisää 1, jolloin saat ensimmäisen välilyönnin jälkeisen merkin (A) järjestysnumeron. Toista välilyöntiä etsitään tästä merkistä lähtien. (5 + 1 = 6)

 5. Etsi toisen välilyönnin numeerinen sijainti A2:ssa alkaen kuudennesta merkistön merkistöstä, joka oli vaiheessa 4. Sukunimi päättyy tähän merkkiin. (12)

 6. Etsi ensimmäisen välilyönnin numeerinen sijainti. (5)

 7. Lisää 1, kun haluat etsiä ensimmäisen välilyönnin jälkeinen merkin (A) jälkeinen merkki, joka löytyy myös vaiheista 3 ja 4. (6)

 8. Vähennä merkin A 1 merkki, joka on vaiheessa 5, löydettiin vaiheessa 5. Tuloksena on niiden merkkien määrä, jotka POIMI.TEKSTI poimii tekstimerkkijonosta kuudennesta merkistä alkaen, joka löytyi vaiheesta 2. (12 - 6 = 6)

 9. Liite

  Jälkiliite alkaa kolmesta merkistä oikealta. Tämä kaava etsii sisäkkäisillä KÄY.LÄPI-funktioilla välilyöntien järjestysnumerot.

  Kaava etu- ja sukunimien ja jälkiliitteen erottamista varten

  Etsi merkit_luku-argumentin arvo sisäkkäisillä KÄY.LÄPI- ja PITUUS-funktioilla:

  Etsi ensimmäisen välilyönnin järjestysnumero solussa A2 vasemmalta lähtien. (5)

 10. Lisää 1, jolloin saat ensimmäisen välilyönnin jälkeisen merkin (A). Toista välilyöntiä etsitään tästä merkistä lähtien. (5 + 1 = 6)

 11. Etsi toinen välilyönti solussa A2 alkaen kuudennesta merkistä (A), joka määritettiin vaiheessa 2. (12)

 12. Laske solun A2 tekstimerkkijonon kokonaispituus ja vähennä siitä merkkien määrä vasemmalta toiseen välilyöntiin. Tämä määritettiin vaiheessa 3. Tuloksena on niiden merkkien määrä, jotka poimitaan koko nimestä oikealta lähtien.(15 - 12 = 3)

Tässä esimerkissä etuliite edeltää koko nimeä ja käytät samankaltaisia kaavoja kuin esimerkissä 2: POIMI.VÄLI-funktio poimii etunimen OIKEA-funktiolla.

Kopioi taulukon solut ja liitä ne Excel A1-taulukkoon. Vasemmalla näkyvä kaava näkyy viitteenä, kun taas Excel muuttaa oikealla olevan kaavan oikealle sopivaksi tulokseksi.

Vihje    Määritä sarakkeiden A ja B sarakeleveyksiksi 250 ennen tietojen liittämistä laskentataulukkoon.

Esimerkkinimi

Kuvaus

hra Viljo Putkonen

Etuliitteellinen nimi

Kaava

Tulos (etunimi)

'=MID(A2,SEARCH(" ",A2,1)+1,SEARCH(" ",A2,SEARCH(" ",A2,1)+1)-(SEARCH(" ",A2,1)+1))

=POIMI.TEKSTI(A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,1)+1,KÄY.LÄPI(" ",A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,1)+1)-(KÄY.LÄPI(" ",A2,1)+1))

Kaava

Tulos (sukunimi)

'=OIKEA(A2,PITUUS(A2)-HAE(" ",A2,HAE(" ",A2,1)+1))

=OIKEA(A2,PITUUS(A2)-KÄY.LÄPI(" ",A2,KÄY.LÄPI(" ",A2,1)+1))

 1. Etunimi:

  Etunimi alkaa viidennestä merkistä (R) vasemmalta ja päättyy yhdeksänteen merkkiin (toiseen välilyöntiin). Kaava etsii välilyöntien sijainnit sisäkkäin ETSI-haun avulla. Se poimii neljä merkkiä viidennestä merkistä alkaen.

  Etuliitteen edeltävän etunimen erotinkaava kaava

  Etsi aloitusnro-argumentin arvo KÄY.LÄPI-funktiolla:

  Etsi ensimmäisen välilyönnin järjestysnumero solussa A2 vasemmalta lähtien. (4)

 2. Lisää 1, jolloin saat ensimmäisen välilyönnin jälkeisen merkin (R) järjestysnumeron. Etunimi alkaa tästä merkistä. (4 + 1 = 5)

  Etsi merkit_luku-argumentin arvo sisäkkäisellä KÄY.LÄPI-funktiolla:

  Etsi ensimmäisen välilyönnin järjestysnumero solussa A2 vasemmalta lähtien. (4)

 3. Lisää 1, jolloin saat ensimmäisen välilyönnin jälkeisen merkin(R) järjestysnumeron. Toista välilyöntiä etsitään tästä merkistä lähtien. (4 + 1 = 5)

 4. Etsi toisen välilyönnin järjestysnumero solussa A2 alkaen viidennestä merkistä, joka määritettiin vaiheessa 3 ja 4. Etunimi päättyy tähän merkkiin. (9)

 5. Etsi ensimmäinen välilyönti. (4)

 6. Lisää 1, kun haluat etsiä ensimmäisen välilyönnin jälkeinen merkin (R) jälkeinen numero. Se löytyy myös vaiheista 3 ja 4. (5)

 7. Vähennä R-merkin numero toisen välin 5. vaiheessa. Tuloksena on niiden merkkien määrä, jotka POIMI.TEKSTI poimii tekstimerkkijonosta alkaen viidennestä merkistä, joka oli vaiheessa 2. (9 - 5 = 4)

 8. Sukunimi:

  Sukunimi alkaa viidennestä merkistä oikealta. Tämä kaava etsii sisäkkäisillä KÄY.LÄPI-funktioilla välilyöntien järjestysnumerot.

  Etuliitteen edeltävän etunimen erotinkaava kaava

  Etsi merkit_luku-argumentin arvo sisäkkäisillä KÄY.LÄPI- ja PITUUS-funktioilla:

  Etsi ensimmäisen välilyönnin järjestysnumero solussa A2 vasemmalta lähtien. (4)

 9. Lisää 1, jolloin saat ensimmäisen välilyönnin jälkeisen merkin(R) järjestysnumeron. Toista välilyöntiä etsitään tästä merkistä lähtien. (4 + 1 = 5)

 10. Etsi toinen välilyönti solussa A2 alkaen viidennestä merkistä (V), joka määritettiin vaiheessa 2. (10)

 11. Laske solun A2 tekstimerkkijonon kokonaispituus ja vähennä siitä merkkien määrä vasemmalta toiseen välilyöntiin. Tämä määritettiin vaiheessa 3. Tuloksena on niiden merkkien määrä, jotka poimitaan koko nimestä oikealta lähtien.(14 - 9 = 5)

Tässä esimerkissä sukunimi on tavutettu. Osien välissä on välilyönti.

Kopioi taulukon solut ja liitä ne Excel A1-taulukkoon. Vasemmalla näkyvä kaava näkyy viitteenä, kun taas Excel muuttaa oikealla olevan kaavan oikealle sopivaksi tulokseksi.

Vihje    Määritä sarakkeiden A ja B sarakeleveyksiksi 250 ennen tietojen liittämistä laskentataulukkoon.

Esimerkkinimi

Kuvaus

Julie Taft-Rider

Sukunimessä yhdysmerkki

Kaava

Tulos (etunimi)

'=VASEN(A2, HAE(" ",A2,1))

=VASEN(A2, KÄY.LÄPI(" ",A2,1))

Kaava

Tulos (sukunimi)

'=OIKEA(A2,PITUUS(A2)-HAE(" ",A2,1))

=OIKEA(A2,PITUUS(A2)-KÄY.LÄPI(" ",A2,1))

 1. Etunimi

  Etunimi alkaa ensimmäisestä merkistä vasemmalta ja päättyy kuudenteen merkkiin (ensimmäiseen välilyöntiin). Kaava poimii kuusi merkkiä vasemmalta.

  Kaava etunimen ja tavuviivoivan sukunimien erottamista varten

  Etsi merkit_luku-argumentin arvo KÄY.LÄPI-funktiolla:

  Etsi ensimmäisen välilyönnin järjestysnumero solussa A2 vasemmalta lähtien. (6)

 2. Sukunimi:

  Sukunimi alkaa kymmenennestä merkistä oikealta (T) ja päättyy viimeiseen merkkiin oikealta (r).

  Kaava etunimen ja tavuviivoivan sukunimien erottamista varten

  Etsi merkit_luku-argumentin arvo PITUUS- ja KÄY.LÄPI-funktioilla:

  Etsi välilyönnin järjestysnumero solussa A2 lähtien ensimmäisestä merkistä vasemmalla. (5)

 3. Laske poimittavan tekstimerkkijonon kokonaispituus ja vähennä siitä merkkien määrä vasemmalta ensimmäiseen välilyöntiin vaiheessa 1. (16 - 6 = 10)

Katso myös

Tekstin jakaminen sarakkeisiin ohjatun Muunna teksti sarakkeiksi -toiminnon avulla

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×