Kirjaudu sisään Microsoft-tilillä
Kirjaudu sisään tai luo tili.
Hei,
Käytä toista tiliä.
Sinulla on useita tilejä
Valitse tili, jolla haluat kirjautua sisään.

Voit käyttää Reporting Services -raporttia, joka on julkaistu SharePoint-sivustolla tai raporttipalvelimella tietolähteenä Power Pivot-työkirjassa. Seuraavassa toimintosarjassa kerrotaan, miten voit luoda yhteyden raporttiin ja tuoda tietoja työkirjaasi.

Tämän artikkelin sisältö

Edellytykset

Tietolähteenä on käytettävä raporttimääritystiedostoa (.rdl). Tuontia raporttimallista ei tueta.

Sinulla on oltava käyttöoikeudet Windows-käyttäjätilillä raportin avaamiseksi ja sinun on tiedettävä raportin osoitteet tai raporttipalvelimen tiedot. Voit tarkistaa käyttöoikeudet yrittämällä avata raportin ensin Web-selaimessa. Jos raportti aukeaa, se on merkki siitä, että sinulla on riittävät käyttöoikeudet ja oikea URL-osoite.

Reporting Services -palvelun version on oltava SQL Server 2008 R2 tai SQL Server 2012 tai uudempi. Näissä versioissa on uutissyötteiden tuontitoiminto, joka tuo raporttitiedot XML-uutissyötemuodossa. Voit tunnistaa raporttipalvelimen Vie tietosyötteenä -toiminnolla, joka ilmestyy raporttityökaluriville, kun avaat raportin selaimessa: Tietosyötekuvake

Sivun alkuun

Tuontitavan valitseminen

Raporttitiedot lisätään kerralla tuonnin aikana. Kopio tiedoista tallennetaan Power Pivot-työkirjaan. Kun haluat poimia viimeisimmät pohjana olevien raporttitietojen muutokset, voit joko päivittää Power Pivotista tulevat tiedot Excelissä tai määrittää työkirjalle tietojen päivitysaikataulun, kun työkirja on julkaistu SharePointissa.

Voit käyttää mitä tahansa seuraavista tavoista, kun haluat lisätä raportointipalvelujen raporttitietoja Power Pivot-työkirjaan.

Sovellus

Tapa

Linkki

Power Pivot

Määritä raportin osoite valitsemalla Raportista. Tai valitse Muista lähteistä ja valitse sitten Raportit, kun haluat määrittää raportin osoitteen.

Miten…

Power Pivot

Määritä yhteystiedot sisältävä palveluasiakirja (.atomsvc) valitsemalla Tietosyötteistä.

Miten…

Raportointipalvelut

Napsauta raporttityökalurivillä olevaa Vie tietosyötteeksi -painiketta, kun haluat viedä tiedot heti Power Pivotiin Excelissä, jos se on asennettu tietokoneeseesi, tai tallentaa vientitiedoston Atom-palveluasiakirjana (.atomsvc) myöhempää käyttöä varten.

Miten…

Sivun alkuun

Raporttitietojen tuonti julkaistun raportin osoitetta käyttämällä

 1. Valitse Power Pivot-ikkunan Aloitus-välilehdessä Raportista. Ohjattu taulukon tuonti avautuu.

 2. Valitse Selaa ja valitse sitten raporttipalvelin.

  Jos käytät raporttipalvelimen raportteja säännöllisesti, palvelin voi olla Viimeisimmät sivustot ja palvelimet -luettelossa. Kirjoita muutoin raporttipalvelimen osoite Nimi-kohtaan ja selaa raporttipalvelimen sivuston kansioita valitsemalla Avaa. Raporttipalvelimen osoite voi olla esimerkiksi http://<tietokoneennimi>/raporttipalvelin.

 3. Valitse raportti ja valitse Avaa. Voit myös liittää raporttiin linkin, jossa on koko polku ja raportin nimi Nimi-tekstiruudussa. Ohjattu taulukon tuonti yhdistää raportin ja näyttää sen esikatselualueessa.

  Jos raportissa käytetään parametreja, sinun on määritettävä parametri ennen raportin yhteyden luomista. Tällöin vain parametrin arvoon liittyvät rivit tuodaan tietosyötteeseen.

  1. Valitse parametri raportin luetteloruudun tai yhdistelmäruudun avulla.

  2. Päivitä tiedot valitsemalla Näytä raportti.

   Huomautus: Raportin tarkasteleminen tallentaa tietosyötteen määrittämisen yhteydessä valitut parametrit.

   Voit määrittää raporttiin myös toimittajakohtaiset ominaisuudet valitsemalla Lisäasetukset.

 4. Varmista, että raportti on käytettävissä tietosyötteenä, valitsemalla Testaa yhteys. Voit myös valita Lisäasetukset, kun haluat varmistaa, että Sisäinen palveluasiakirja -ominaisuus sisältää upotetun XML:n, jossa tietosyötteen yhteys määritetään.

 5. Jatka tuontia valitsemalla Seuraava.

 6. Valitse ohjatun toiminnon Valitse taulukot ja näkymät -sivulla raporttiosan vieressä oleva valintaruutu, jonka haluat tuoda tietoina.

  Joissakin raporteissa voi olla useita osia, kuten taulukoita, luetteloita ja kuvia.

 7. Kirjoita Kutsumanimi-ruutuun sen taulukon nimi, johon haluat tallentaa tietosyötteen PowerPivot-työkirjassa.

  Raportointipalvelun ohjausobjektin nimeä käytetään oletusnimenä, jos muuta nimeä ei ole annettu: esimerkiksi Taul1, Taul2. Suosittelemme muuttamaan nimen tuonnin yhteydessä, jotta voit tunnistaa tuodun tietosyötteen alkuperän helpommin.

 8. Voit esikatsella tietoja ja muuttaa sarakevalintoja valitsemalla Esikatselu ja suodatus. Et voi rajoittaa rivejä, jotka on tuotu raportin tietosyötteessä, mutta voit poistaa sarakkeita poistamalla valintaruutujen valinnat. Valitse OK.

 9. Valitse Valitse taulukot ja näkymät -sivulla Valmis.

 10. Kun kaikki rivit on tuotu, valitse Sulje.

Sivun alkuun

Raporttitietojen tuonti tietopalveluasiakirjan URL-osoitetta käyttämällä

Raportin osoitteen määrittämisen sijaan voit käyttää tietopalveluasiakirjaa (.atomsvc), jossa on jo haluamasi raportin syötetiedot. Tietopalveluasiakirjassa määritetään raportin URL-osoite. Kun tuot tietopalveluasiakirjan, raporttisyöte luodaan raportista ja lisätään Power Pivot-työkirjaan.

 1. Valitse Power Pivot-ikkunan Aloitus-välilehdessä Tietosyötteistä. Ohjattu taulukon tuonti avautuu.

 2. Kirjoita Muodosta yhteys tietosyötteeseen -sivulle kutsumanimi, jota käytetään tietolähteeseen viitattaessa.

  Nimeä käytetään vain Power Pivot-työkirjassa tietolähteeseen viitattaessa. Voit määrittää ohjatun toiminnon myöhemmässä vaiheessa sen taulukon nimen, johon tiedot tallennetaan.

 3. Kirjoita polku tietopalveluasiakirja (.atomsvc), jossa määritetään raporttisyöte. Voit määrittää asiakirjan osoitteen, jos asiakirja on tallennettu palvelimelle, tai voit avata sen tietokoneessa olevasta kansiosta. Voit myös siirtyä palvelimelle, jonne haluamasi tietopalveluasiakirja on tallennettu, valitsemalla Selaa.

 4. Varmista, että syöte voidaan luoda tietopalveluasiakirjan tietojen avulla, valitsemalla Testaa yhteys.

 5. Valitse Seuraava.

 6. Valitse ohjatun toiminnon Valitse taulukot ja näkymät -sivulla raporttiosan vieressä oleva valintaruutu, jonka haluat tuoda tietoina.

  Joissakin raporteissa voi olla useita osia, kuten taulukoita, luetteloita ja kuvia.

 7. Kirjoita Kutsumanimi-ruutuun sen taulukon nimi, johon haluat tallentaa tietosyötteen Power Pivot-työkirjassa.

  Raportointipalvelun ohjausobjektin nimeä käytetään oletusnimenä, jos muuta nimeä ei ole annettu: esimerkiksi Taul1, Taul2. Suosittelemme muuttamaan nimen tuonnin yhteydessä, jotta voit tunnistaa tuodun tietosyötteen alkuperän helpommin.

 8. Voit esikatsella tietoja ja muuttaa sarakevalintoja valitsemalla Esikatselu ja suodatus. Et voi rajoittaa rivejä, jotka on tuotu raportin tietosyötteessä, mutta voit poistaa sarakkeita poistamalla valintaruutujen valinnat. Valitse OK.

 9. Valitse Valitse taulukot ja näkymät -sivulla Valmis.

 10. Kun kaikki rivit on tuotu, valitse Sulje.

Sivun alkuun

Raportin vienti tietosyötteenä

 1. Avaa raportti raportinhallinnan, SharePointin tai raporttipalvelimen kautta.

 2. Napsauta raporttityökalurivin Vie tietosyötteenä -painiketta: Tietosyötekuvake

  Jos tietokoneeseesi on asennettu Excel, sinua pyydetään avaamaan tai tallentamaan tiedosto.  

 3. Voit tarkastella tuotuja tietoja Excelin Power Pivot-ikkunassa heti valitsemalla Avaa.

Jos painike ei ole näkyvissä, raportti ei käytä raportointipalvelun tuettua versiota. Siirrä tai kopioi raportti raporttipalvelimelle, jonka versio on tuettu.

Huomautus: Reporting Services sisältää Atom-muuntolaajennuksen, joka luo syötteet raportin määritystiedostoista. Laajennus luo Power Pivot-palvelinohjelmiston sijaan raporttisyötteet ja tietopalveluasiakirjat, joita käytetään raporttitietojen viennissä Power Pivot-työkirjoihin. Lisätietoja syötteiden käyttämisestä Power Pivot:ssä on artikkelissa POWER Pivot -tietosyötteet MSDN:ssä.

Sivun alkuun

Atom-palveluasiakirjan (.atomsvc) tallentaminen myöhempiä tuontitoimenpiteitä varten

Jos tietokoneellesi ei ole asennettu sovellusta, jolla voi avata raporttisyötteen, tallenna asiakirja myöhempää käyttöä varten tietokoneeseen, jossa on Power Pivot Excelissä. Tallennettavassa asiakirjassa määritetään raportin osoite. Se ei sisällä raportin tietoja.

 1. Avaa raportti raportinhallinnan, SharePointin tai raporttipalvelimen kautta.

 2. Napsauta raporttityökalurivin Vie tietosyötteenä -painiketta: Tietosyötekuvake

 3. Tallenna .atomsvc-tiedosto tietokoneellesi valitsemalla Tallenna. Tiedostossa määritetään raporttipalvelin ja raporttitiedoston sijainti.

Jos haluat käyttää .atomsvc-tiedostoa myöhemmin, voit avata sen Power Pivotissa Excelissä raporttisyötteen tuomista varten. Lisätietoja tietopalveluasiakirjojen määrittämisestä raporttisyötteitä varten on tämän ohjeaiheen kohdassa Raporttitietojen tuonti tietopalveluasiakirjan URL-osoitetta käyttämällä.

Voit myös julkaista tämän tiedoston SharePointin tietosyötekirjastoon, jotta se on kaikkien niiden käytettävissä, jotka haluavat käyttää raporttisyötteitä muissa työkirjoissa tai raporteissa. Lisätietoja tietosyötekirjastoista on artikkelissa Power Pivot -tietosyötteet MSDN:ssä.

Sivun alkuun

Tarvitsetko lisäohjeita?

Haluatko lisää vaihtoehtoja?

Tutustu tilausetuihin, selaa harjoituskursseja, opi suojaamaan laitteesi ja paljon muuta.

Osallistumalla yhteisöihin voit kysyä kysymyksiä ja vastata niihin, antaa palautetta sekä kuulla lisää asiantuntijoilta, joilla on runsaasti tietoa.

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kuinka tyytyväinen olet käännöksen laatuun?
Mikä vaikutti kokemukseesi?
Kun valitset Lähetä, palautettasi käytetään Microsoftin tuotteiden ja palveluiden parantamiseen. IT-järjestelmänvalvojasi voi kerätä nämä tiedot. Tietosuojatiedot.

Kiitos palautteesta!

×