Tietotyyppien ja kentän ominaisuuksien johdanto

Accessin jokainen taulukko koostuu kentistä. Kentän ominaisuudet kuvaavat kenttään lisättävien tietojen ominaisuuksia ja toimintaa. Kentän tietotyyppi on tärkein ominaisuus, sillä se määrittää, millaisia tietoja kenttään voi tallentaa. Tässä artikkelissa kuvaillaan Accessin tietotyypit ja muut kenttäominaisuudet sekä annetaan yksityiskohtaisia tietoja Tietotyyppiopas-osiossa.

Artikkelin sisältö

Yleiskatsaus

Tietotyypit voivat vaikuttaa sekavalta esimerkiksi silloin, kun kentän tietotyyppi on Teksti, se voi tallentaa tietoja, jotka sisältävät joko tekstiä tai numeerisia merkkejä. Kenttään, jonka tietotyyppi on Luku, voi kuitenkin tallentaa vain numeerisia tietoja. Sinun on siis hyvä tietää, mitä ominaisuuksia käytetään kunkin tietotyypin kanssa.

Kentän tietotyyppi määrittää monia muita tärkeitä kentän ominaisuuksia, kuten seuraavia:

 • Kentän kanssa käytettävät muodot.

 • Kentän arvon enimmäiskoon.

 • Kentän käyttötavat lausekkeissa.

 • Sen, voiko kentän indeksoida.

Kentän tietotyyppi voi olla ennalta määritetty, tai voit valita tietotyypin sen mukaan, miten luot uuden kentän. Jos esimerkiksi luot kentän taulukkonäkymästä, on olemassa seuraavat vaihtoehdot:

 • Jos käytät aiemmin luotua kenttää toisesta taulukosta, tietotyyppi on jo määritetty malliin tai toiseen taulukkoon.

 • Jos lisäät tietoa tyhjään sarakkeeseen (tai kenttään), Access määrittää kentälle tietotyypin lisäämiesi arvojen mukaan tai voit määrittää tietotyypin ja muodon kentälle.

 • Jos valitset Muokkaa kenttiä -välilehden Kentät ja sarakkeet -ryhmässä Lisää kentät, Access näyttää luettelon tietotyypistä, joista voit valita.

Sivun alkuun

Tietotyyppien valinta eri tarkoituksiin

Kentän tietotyyppi on eräänlainen ominaisuusjoukko, joka koskee kaikkia kentän sisältämiä arvoja. Esimerkiksi Teksti-tyyppiseen kenttään tallennetut arvot voivat sisältää vain kirjaimia, numeroita ja tiettyjä välimerkkejä, ja Teksti-tyyppinen kenttä voi sisältää enintään 255 merkkiä.

Vihje: Joskus kentän tiedot voivat näyttää olevan tiettyä tietotyyppiä, mutta ovatkin toista. Kenttä voi esimerkiksi näyttää sisältävän numeerisia arvoja, mutta voi itse asiassa sisältää tekstiarvoja, kuten huonenumeroita. Voit usein käyttää lausekkeita eri tietotyyppejä olevien arvojen vertailuun ja muuntamiseen.

Seuraavissa taulukoissa näkyvät kunkin tietotyypin käytettävissä olevat muodot ja kerrotaan muotoiluvaihtoehdon vaikutukset.

Perustyypit

Muoto

Näytettävät tiedot

Teksti

Lyhyet aakkosnumeeriset arvot, kuten sukunimi tai katuosoite. Huomaa, että Access 2013:sta alkaen Teksti-tietotyyppien nimenä on Lyhyt teksti.

Luku, Suuri luku

Numeeriset arvot, kuten etäisyydet. Huomaa, että valuutoille on oma tietotyyppinsä.

Valuutta

Raha-arvoja.

Kyllä/Ei

Kyllä- ja Ei-arvot ja kentät, jotka sisältävät vain jompaakumpaa arvoa.

Päivämäärä/aika, laajennettu päivämäärä ja aika

Päivämäärä ja aika: Päivämäärä- ja aika-arvot vuosille 100–9999.

Laajennettu päivämäärä ja kellonaika: Päivämäärä- ja aika-arvot vuosille 1–9999.

Rich Text

Tekstiä tai tekstin ja numeroiden yhdistelmiä, joita voi muotoilla väri- ja fonttiasetuksilla.

Laskettu kenttä

Laskutoimitusten tulokset. Laskutoimituksen on viitattava saman taulukon muihin kenttiin. Voit luoda laskutoimituksen lausekkeenmuodostimen avulla. Huomaa, että lasketut kentät ovat olleet käytettävissä Access 2010:stä alkaen.

Liite

Tietokannan tietueisiin liitetyt kuvat, laskentataulukkotiedostot, asiakirjat, kaaviot ja muut tuetut tiedostotyypit, vastaavasti kuin tiedostojen liittäminen sähköpostiviesteihin.

Hyperlinkki

Tekstimuodossa tallennettua tekstiä tai tekstin ja numeroiden yhdistelmiä, jotka muodostavat hyperlinkin osoitteen.

Muistio

Pitkät tekstilohkot. Muistio-kenttiä käytetään tyypillisesti tuotteen yksityiskohtaisissa kuvauksissa. Huomaa, että Access 2013:sta alkaen Muistio-tietotyyppien nimenä on Pitkä teksti.

Haku

Näyttää joko taulukosta tai kyselystä haettujen arvojen luettelon tai kenttää luodessasi määrittämäsi tietojoukon. Ohjattu hakusarakkeen luominen käynnistyy ja voit luoda Haku-kentän. Haku-kentän tietotyyppi on Teksti tai Luku sen mukaan, mitä valintoja teet ohjatussa toiminnossa.

Haku-kentillä on lisäjoukko kenttien ominaisuuksia, jotka sijaitsevat Kentän ominaisuudet -ruudun Haku-välilehdessä.

Huomautus: Liite- ja Laskettu-tietotyypit eivät ole käytettävissä .mdb-tiedostomuodoissa.

Luku

Muoto

Näytettävät tiedot

Yleinen

Luvut ilman lisämuotoiluja tallennettuna sellaisinaan.

Valuutta

Yleiset valutta-arvot.

Euro

Yleiset valuutta-arvot euroina.

Kiinteä

Numeeriset tiedot

Vakio

Numeeriset desimaaliluvut.

Prosentti

Prosenttiarvot.

Tieteellinen

Laskutoimitukset.

Päivämäärä ja aika

Muoto

Näytettävät tiedot

Lyhyt päivämäärä

Näyttää päivämäärän lyhyessä muodossa. Määräytyy aluekohtaisten päivämäärä- ja aika-asetusten mukaan. Esimerkki: 3/14/2001, jos kyseessä on Yhdysvallat.

Keskipituinen päivämäärä

Näyttää päivämäärän keskipitkässä muodossa. Esimerkki: 3-Apr-09, jos kyseessä on Yhdysvallat.

Pitkä päivämäärä

Näyttää päivämäärän pitkässä muodossa. Määräytyy sen mukaan, oletko aluekohtaiset päivämäärä- ja aika-asetukset. Esimerkiksi Keskiviikko, 14. maaliskuuta 2001, Jos haluat käyttää Usa:ta.

Aika, ap/ip

Näyttää ajan 12 tunnin muodossa, joka vastaa aluekohtaisiin päivämäärä- ja aika-asetuksiin tehtyjä muutoksia.

Normaali kellonaika

Näyttää ajan, jonka perässä näkyy AM tai PM.

Aika, 24-tuntinen

Näyttää ajan 24 tunnin muodossa, joka vastaa aluekohtaisiin päivämäärä- ja aika-asetuksiin tehtyjä muutoksia.

Kyllä/Ei

Tietotyyppi

Näytettävät tiedot

Valintaruutu

Valintaruutu.

Kyllä/Ei

Kyllä- ja Ei-vaihtoehdot.

Tosi/epätosi

Tosi- ja Epätosi-vaihtoehdot.

Käytössä / Ei käytössä

Käytössä- ja Ei käytössä -vaihtoehdot.

OLE-objekti    OLE-objektit, kuten Word-asiakirjat.

Sivun alkuun

Kentän koko -ominaisuus

Kun olet luonut kentän ja määrittänyt sen tietotyypin, voit määrittää kentälle muita ominaisuuksia. Kentän tietotyyppi määrittää sen, mitä muita ominaisuuksia voit määrittää. Voit esimerkiksi määrätä Teksti-kentän koon määrittämällä sen Kentän koko -ominaisuuden.

Luku- ja Valuutta-kentille Kentän koko -ominaisuus on erityisen tärkeä, koska se määrittää niiden arvoalueen. Esimerkiksi yksibittiseen Luku-kenttään voi tallentaa vain kokonaislukuja väliltä 0–255.

Kentän koko -ominaisuus määrittää myös, kuinka paljon levytilaa kukin Luku-kentän arvo tarvitsee. Riippuen kentän koosta luku voi käyttää täsmälleen 1, 2, 4, 8, 12 tai 16 tavua.

Huomautus: Teksti- ja Muistio-kenttien arvojen koot vaihtelevat. Näiden tietotyyppien yhteydessä Kentän koko määrittää käytettävissä olevan enimmäistilan jokaiselle arvolle.

Lisätietoja kentän ominaisuuksista ja siitä, miten ne toimivat eri tietotyyppien yhteydessä, on Tietotyyppiopas-osassa. Tutustu myös artikkeliin Kentän koon määrittäminen.

Sivun alkuun

Yhteyksien ja liitosten tietotyyppejä

Taulukon yhteys on kahden taulukon yhteisten kenttien välinen suhde. Yhteys voi olla yksi-yhteen-, yksi-moneen- tai monta-moneen-tyyppinen.

Liitos on SQL-toiminto, joka yhdistää tietoja kahdesta lähteestä yhteen tietueeseen kyselyssä tietuejoukko määritetyn yhteisen kentän arvojen perusteella. Liitos voi olla sisäliitos, vasen ulkoliitos tai oikea ulkoliitos.

Kun luot taulukon yhteyden tai liitoksen tai lisäät liitoksen kyselyyn, yhdistettävien kenttien on oltava samaa tai yhteensopivaa tietotyyppiä. Et voi esimerkiksi luoda liitosta Luku- ja Teksti-kentän välille, vaikka kenttien arvot vastaisivat toisiaan.

Yhteydessä tai liitoksessa kentät, joiden tietotyyppi on Laskuri, ovat yhteensopivia sellaisten kenttien kanssa, joiden tietotyypiksi on määritetty Luku, jos jälkimmäisen Kentän koko -ominaisuus on Pitkä kokonaisluku.

Et voi muuttaa taulukon yhteyteen lisätyn kentän tietotyyppiä tai Kentän koko -ominaisuutta. Voit tilapäisesti poistaa yhteyden, jotta voit muuttaa Kentän koko -ominaisuutta. Jos kuitenkin muutat tietotyyppiä, et voi luoda yhteyttä uudelleen ennen kuin olet muuttanut myös kyseiseen kenttään yhteydessä olevan kentän tietotyypin. Lisätietoja taulukoista on artikkelissa Johdanto taulukoihin.

Sivun alkuun

Tietotyyppiopas

Kun määrität kentälle tietotyypin, se sisältää ominaisuuksia, joista voit valita. Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavia tietotyyppejä.

Liite

Tarkoitus    Käytetään kentille, joiden avulla voidaan liittää tiedostoja tai kuvia tietueeseen. Jos sinulla on esimerkiksi työyhteystietojen tietokanta, voit liitekentän avulla liittää yhteystietoon valokuvan tai liittää muita tiedostoja, kuten ansioluettelon. Joidenkin tiedostotyyppien kohdalla Access pakkaa kunkin liitetiedoston sitä lisättäessä. Liite-tietotyypit ovat käytettävissä vain .accdb-muotoisissa tietokannoissa.

Liitetyypit, jotka Access pakkaa

Kun liität jonkin seuraavista tiedostotyypeistä, Access pakkaa tiedoston.

 • Bittikartat, kuten .bmp-tiedostot

 • Windows-metatiedostot, .emf-tiedostot mukaan lukien

 • .exif-tiedostot (Exchangeable File Format)

 • Kuvakkeet

 • TIFF-tiedostot (Tagged Image File Format)

Voit liittää tietueeseen monenlaisia tiedostoja. Jotkin tietoturvariskejä mahdollisesti aiheuttavat tiedostotyypit kuitenkin estetään. Yleisesti ottaen voit liittää minkä tahansa Microsoft Office -ohjelmissa luodun tiedoston. Voit liittää myös lokitiedostoja (.log), tekstitiedostoja (.text, .txt) ja pakattuja .zip-tiedostoja. Luettelo tuetuista kuvatiedostomuodoista on jäljempänä tässä osassa olevassa taulukossa.

Estettyjen tiedostotyyppien luettelo

Access estää seuraavat liitetiedostotyypit.

.ade

.ins

.mda

.scr

.adp

.isp

.mdb

.sct

.app

.its

.mde

.shb

.asp

.js

.mdt

.shs

.bas

.jse

.mdw

.tmp

.bat

.ksh

.mdz

.url

.cer

.lnk

.msc

.vb

.chm

.mad

.msi

.vbe

.cmd

.maf

.msp

.vbs

.com

.mag

.mst

.vsmacros

.cpl

.mam

.ops

.vss

.crt

.maq

.pcd

.vst

.csh

.mar

.pif

.vsw

.exe

.mas

.prf

.ws

.fxp

.mat

.prg

.wsc

.hlp

.mau

.pst

.wsf

.hta

.mav

.reg

.wsh

.inf

.maw

.scf

Tuetut kentän ominaisuudet

Ominaisuus

Käytä

Otsikko

Tämän kentän otsikkoteksti, joka näkyy oletusarvoisesti lomakkeissa, raporteissa ja kyselyissä. Jos tämä ominaisuus on tyhjä, käytetään kentän nimeä. Mikä tahansa tekstimerkkijono sallitaan.

Tehokas otsikko on yleensä lyhyt.

Pakollinen

Edellyttää, että kullakin tietueella on vähintään yksi liite kenttää varten.

Tuetut kuvan tiedostomuodot

Access tukee seuraavia graafisia tiedostomuotoja ilman tietokoneeseen asennettuja lisäohjelmia.

 • Windows-bittikartta (.bmp-tiedostot)

 • .rle-tiedostot (Run Length Encoded -bittikartta)

 • .dib-tiedostot (Device Independent Bitmap)

 • .gif-tiedostot (Graphics Interchange Format)

 • .jpeg-, .jpe- ja .jpg-tiedostot (Joint Photographic Experts Group)

 • .exif-tiedostot (Exchangeable File Format)

 • .png-tiedostot (Portable Network Graphics)

 • .tif- ja .tiff-tiedostot (Tagged Image File Format)

 • .ico- ja .icon-tiedostot (Icon)

 • .wmf-tiedostot (Windows Metafile)

 • .emf-tiedostot (Enhanced Metafile)

Tiedoston nimeämiskäytännöt

Liitetiedostojen nimet voivat sisältää NTFS-tiedostojärjestelmän tukemia Unicode-merkkejä, joita käytetään Microsoft Windows NT:ssä. Lisäksi tiedostojen nimien on oltava seuraavien suuntaviivojen mukaisia:

 • Nimen enimmäispituus on 255 merkkiä, tiedostotunniste mukaan lukien.

 • Nimi ei saa sisältää seuraavia merkkejä: kysymysmerkki (?), lainausmerkki ("), vinoviiva tai kenoviiva (/ \), vasen tai oikea sulkumerkki (< >), tähti (*), pystysuora palkki (|), kaksoispiste (:) tai kappalemerkki (¶).

Sivun alkuun

Laskuri

Tarkoitus    Käytä Laskuri-kenttää yksilölliselle arvolle, jonka tarkoituksena on ainoastaan tehdä kustakin tietueesta yksilöllinen. Yleisimmin Laskuri-kenttää käytetään perusavaimena, erityisesti silloin, kun käytettävissä ei ole sopivaa luonnollista avainta (avainta, joka perustuu tietokenttään).

Laskuri-kentän arvo edellyttää 4 tai 16 tavua sen Kentän koko -ominaisuuden arvon mukaan.

Oletetaan, että sinulla on yhteystietoja sisältävä taulukko. Voit käyttää tämän taulukon perusavaimena yhteyshenkilöiden nimiä, mutta miten käsitellään kaksi yhteyshenkilöä, joilla on sama nimi? Nimet eivät sovi luonnollisiksi avaimiksi, koska ne eivät usein ole yksilöllisiä. Jos käytät Laskuri-kenttää, kullakin tietueella on varmasti yksilöllinen tunniste.

Huomautus: Älä käytä Laskuri-kenttää taulukon tietueiden määrän seurantaan. Laskuri-kentän arvoja ei käytetä uudelleen, joten tietueiden poistaminen aiheuttaisi tällöin vääristymiä laskentaan. Lisäksi tietueiden tarkat määrät saadaan helposti käyttämällä summariviä taulukkonäkymässä.

Tuetut kentän ominaisuudet

Ominaisuus

Käyttö

Kentän koko

Määrittää kullekin arvolle varatun tilan. Laskuri-kenttiin sallitaan vain kaksi arvoa:

 • Pitkä kokonaisluku -kenttäkokoa käytetään Laskuri-kentille, joita ei käytetä replikointitunnuksina. Tämä on oletusarvo. Älä muuta tätä arvoa, ellet ole luomassa replikointitunnuskenttää.

  Huomautus: Replikointia ei tueta tietokannoissa, jotka käyttävät uutta tiedostomuotoa, kuten .accdb-muotoa.

  Tämä asetus tekee Laskuri-kentistä yhteensopivia muiden Pitkä kokonaisluku -kenttien kanssa, kun niitä käytetään yhteyksissä tai liitoksissa. Kunkin kentän arvo edellyttää neljä tavua tallennustilaa.

 • Replikointitunnus-kenttäkokoa käytetään Laskuri-kentille, joita käytetään replikointitunnuksina tietokannan replikassa. Älä käytä tätä arvoa, ellet ole käsittelemässä tai suunnittelemassa replikoidun tietokannan rakennetta.

  Kunkin kentän arvo edellyttää 16 tavua tallennustilaa.

Uudet arvot

Määrittää, kasvattaako Laskuri-kenttä lukua jokaisella uudella arvolla vai käyttääkö se satunnaisia lukuja. Valitse jokin seuraavista:

 • Lisäys   Aloittaa arvosta 1 ja kasvattaa lisäävästi yhdellä jokaista uutta tietuetta kohden.

 • Satunnainen   Aloittaa satunnaisluvusta ja määrittää kullekin uudelle tietueelle satunnaisarvon. Arvot ovat Pitkä kokonaisluku -kenttäkoon mukaisia arvon -2 147 483 648 ja 2 147 483 647 väliltä.

Muoto

Jos käytät Laskuri-kenttää perusavaimena tai replikointitunnuksena, älä määritä tätä ominaisuutta. Muussa tapauksessa valitse tarpeitasi vastaava lukumuoto.

Otsikko

Tämän kentän otsikkoteksti, joka näkyy oletusarvoisesti lomakkeissa, raporteissa ja kyselyissä. Jos tämä ominaisuus on tyhjä, käytetään kentän nimeä. Mikä tahansa tekstimerkkijono sallitaan.

Tehokas otsikko on yleensä lyhyt.

Indeksoitu

Määrittää, onko kentällä indeksi. Käytettävissä on kolme arvoa:

 • Kyllä (ei kaksoisarvoja)   Luo kentän yksilöllisen indeksin.

 • Kyllä (kaksoisarvot sallittuja)   Luo kentän muun kuin yksilöllisen indeksin.

 • Ei   Poistaa kentän kaikki indeksit.

Huomautus: Älä muuta perusavaimena käytettävän kentän tätä ominaisuutta. Ilman yksilöllistä indeksiä on mahdollista syöttää kaksoisarvoja, mikä voi rikkoa yhteydet, joissa avain on osallisena.

Vaikka voit luoda indeksin yksittäiselle kentälle määrittämällä Indeksoitu-kenttäominaisuuden, tietyn tyyppisiä indeksejä ei voi luoda tällä tavalla. Et voi esimerkiksi luoda usean kentän indeksiä tämän ominaisuuden avulla.

Toimintotunnisteet

Liittää toimintotunnisteen kenttään. Toimintotunnisteet poistettiin käytöstä Access 2013:n myötä.

Tekstin tasaus

Määrittää ohjausobjektin tekstin oletustasauksen.

Sivun alkuun

Laskettu

Tarkoitus    Käytä laskutoimitusten tulosten tallentamiseen.

Laskutoimituksen on viitattava saman taulukon muihin kenttiin. Voit luoda laskutoimituksen lausekkeenmuodostimen avulla. Huomaa, että Laskettu-tietotyypit ovat olleet käytettävissä Access 2010:stä alkaen. Laskettu-tietotyypit ovat käytettävissä vain .accdb-muotoisissa tietokannoissa.

Tuetut kentän ominaisuudet

Ominaisuus

Käyttö

Lauseke

Tämän laskutoimituksen tulos tallennetaan laskettuun sarakkeeseen. Jos tämä sarake on tallennettu, tässä lausekkeessa voidaan käyttää vain tallennettuja sarakkeita.

Tulostyyppi

Laskutoimituksen tulos näytetään tässä tietotyypissä.

Muoto

Määrittää, miten kenttä näkyy, kun se näytetään tai tulostetaan taulukoissa, lomakkeissa tai raporteissa, jotka on sidottu kenttään. Voit käyttää mitä tahansa kelvollista lukumuotoilua. Useimmissa tapauksissa kannattaa määrittää Muotoile-arvo tulostyyppiä vastaavaksi.

Desimaalit

Määrittää käytettävien desimaalien määrän näytettäessä lukuja.

Otsikko

Tämän kentän otsikkoteksti, joka näkyy oletusarvoisesti lomakkeissa, raporteissa ja kyselyissä. Jos tämä ominaisuus on tyhjä, käytetään kentän nimeä. Mikä tahansa tekstimerkkijono sallitaan.

Tehokas otsikko on yleensä lyhyt.

Tekstin tasaus

Määrittää ohjausobjektin tekstin oletustasauksen.

Sivun alkuun

Valuutta

Tarkoitus    Käytä raha-arvojen tallentamiseen.

Valuutta-kentän tietoja ei pyöristetä laskutoimitusten aikana. Valuutta-kenttä on tarkka, ja siinä on 15 numeroa desimaalipilkun vasemmalla ja neljä numeroa sen oikealla puolella. Kukin Valuutta-kentän arvo edellyttää kahdeksan tavua tallennustilaa.

Tuetut kentän ominaisuudet

Ominaisuus

Käyttö

Muoto

Määrittää, miten kenttä näkyy, kun se näytetään tai tulostetaan taulukoissa, lomakkeissa tai raporteissa, jotka on sidottu kenttään. Voit käyttää mitä tahansa kelvollista lukumuotoilua. Useimmissa tapauksissa kannattaa määrittää Muotoile-arvoksi Valuutta.

Desimaalit

Määrittää käytettävien desimaalien määrän näytettäessä lukuja.

Syöttörajoite

Näyttää muokkausmerkkejä, jotka ohjaavat tietojen syöttämistä. Syöttörajoite voi esimerkiksi näyttää dollarimerkin ($) kentän alussa.

Otsikko

Tämän kentän otsikkoteksti, joka näkyy oletusarvoisesti lomakkeissa, raporteissa ja kyselyissä. Jos tämä ominaisuus on tyhjä, käytetään kentän nimeä. Mikä tahansa tekstimerkkijono sallitaan.

Tehokas otsikko on yleensä lyhyt.

Oletusarvo

Liittää määritetyn arvon tähän kenttään automaattisesti uuden tietueen lisäämisen yhteydessä.

Kelpoisuussääntö

Antaa lausekkeen, jonka pitää olla tosi aina, kun tähän kenttään lisätään arvo tai kun tämän kentän arvoa muutetaan. Käytä Kelpoisuusteksti-ominaisuuden kanssa.

Kelpoisuusteksti

Kirjoita viesti, joka tulee näkyviin, kun syötetty arvo ei toteuta Kelpoisuussääntö-ominaisuuden lauseketta.

Pakollinen

Määrittää, että tietojen kirjoittaminen kenttään on pakollista.

Indeksoitu

Määrittää, onko kentällä indeksi. Käytettävissä on kolme arvoa:

 • Kyllä (ei kaksoisarvoja)   Luo kentän yksilöllisen indeksin.

 • Kyllä (kaksoisarvot sallittuja)   Luo kentän muun kuin yksilöllisen indeksin.

 • Ei   Poistaa kentän kaikki indeksit.

Huomautus: Älä muuta perusavaimena käytettävän kentän tätä ominaisuutta.

Vaikka voit luoda indeksin yksittäiselle kentälle määrittämällä Indeksoitu-kenttäominaisuuden, tietyn tyyppisiä indeksejä ei voi luoda tällä tavalla. Et voi esimerkiksi luoda usean kentän indeksiä tämän ominaisuuden avulla.

Toimintotunnisteet

Liittää toimintotunnisteen kenttään. Toimintotunnisteet poistettiin käytöstä Access 2013:n myötä.

Tekstin tasaus

Määrittää ohjausobjektin tekstin oletustasauksen.

Sivun alkuun

Laajennettu päivämäärä/aika ja laajennettu päivämäärä/aika

Käyttötarkoitus    Käytä päivämäärä- ja aikaperusteisten tietojen tallentamista varten.

Tuetut kentän ominaisuudet

Ominaisuus

Käytä

Otsikko

Tämän kentän otsikkoteksti, joka näkyy oletusarvoisesti lomakkeissa, raporteissa ja kyselyissä. Jos tämä ominaisuus on tyhjä, käytetään kentän nimeä. Mikä tahansa tekstimerkkijono sallitaan.

Tehokas otsikko on yleensä lyhyt.

Oletusarvo

Liittää määritetyn arvon tähän kenttään automaattisesti uuden tietueen lisäämisen yhteydessä.

Muoto

Määrittää, miten kenttä näkyy, kun se näytetään tai tulostetaan taulukoissa, lomakkeissa tai raporteissa, jotka on sidottu kenttään. Voit käyttää esimääritettyä muotoa tai luoda oman mukautetun muodon.

Luettelo esimääritetyistä muodoista

 • Yleinen päivämäärä   Jos arvo on vain päivämäärä, kellonaikaa ei oletusarvoisesti näytetä. jos arvo on vain aika, päivämäärää ei näytetä. Tämä asetus on Lyhyt päivämäärä- ja Pitkä kellonaika -asetusten yhdistelmä.

  Esimerkit    

  • 3.4.2007

  • 17:34:00

  • 3.4.2007 17:34:00

 • Pitkä päivämäärä   Sama kuin Windowsin aluekohtaisten asetusten Pitkä päivämäärä -asetus. Esimerkki: lauantai, 3. huhtikuuta 2007.

 • Keskipitkä päivämäärä   Näyttää päivämäärän muodossa pp-kkk-vvvv. Esimerkki: 3-Huh-2007.

 • Lyhyt päivämäärä Sama kuin Windowsin aluekohtaisten asetusten Lyhyt päivämäärä -asetus. Esimerkki: 3.4.2007.

  Varoitus: Lyhyt päivämäärä -asetus olettaa, että päivämäärät välillä 1.1.00–31.12.29 ovat 2000-luvun päivämääriä (eli päivämäärien oletetaan olevan väliltä 2000–2029). Päivämäärien väliltä 1.1.30–31.12.99 oletetaan olevan 1900-luvun päivämääriä (eli päivämäärien oletetaan olevan vuosilta 1930–1999).

 • Pitkä kellonaika   Sama kuin Windowsin aluekohtaisten asetusten Kellonaika-välilehden asetus. Esimerkki: 17:34:23.

 • Normaali kellonaika   Näyttää kellonajan tunteina ja minuutteina kellonajan erotinmerkillä erotettuina ja perässä tulevalla AM/PM-ilmaisimella. Esimerkki: 5:34 PM.

 • Lyhyt kellonaika   Näyttää kellonajan tunteina ja minuutteina kellonajan erotinmerkillä erotettuina 24-tuntista kelloa käyttäen. Esimerkki: 17:34.

Luettelo osista, joita voit käyttää mukautetuissa muodoissa

Muodosta mukautettu muoto kirjoittamalla mikä tahansa seuraavien osien yhdistelmä. Jos esimerkiksi haluat näyttää vuoden viikon ja viikonpäivän, kirjoita ww/w.

Tärkeää: Mukautetut muodot, jotka ovat ristiriidassa Windowsin aluekohtaisten asetusten päivämäärä- ja kellonaika-asetusten kanssa, ohitetaan. Lisätietoja Windowsin aluekohtaisista asetuksista on Windowsin ohjeessa.

Erottimen osat

Huomautus: Erottimet on määritetty Windowsin aluekohtaisissa asetuksissa.

:   Aikaerotin. Esimerkiksi hh:mm

/   Päivämääräerotin. Esimerkiksi kkk/vvvv

Mikä tahansa lyhyt merkkijono lainausmerkeissä (””) Mukautettu erotin. Lainausmerkkejä ei näytetä. Esimerkiksi ”,” näyttää pilkun.

Päivämäärämuodon osat

d   Kuukauden päivä yhtenä tai kahtena numerona tarvittaessa (1–31).

dd   Kuukauden päivä kahtena numerona (01–31).

ddd   Viikonpäivän kolme ensimmäistä kirjainta (sun–lau).

dddd   Viikonpäivän koko nimi (sunnuntai–lauantai).

w   Viikonpäivä (1–7).

vv   Vuoden viikko (1–53).

m   Vuoden kuukausi yhtenä tai kahtena numerona tarvittaessa (1–12).

mm   Vuoden kuukausi kahtena numerona (01–12).

kkk   Kuukauden kolme ensimmäistä kirjainta (tam–jou).

kkkk   Kuukauden koko nimi (tammikuu–joulukuu).

q   Vuosineljännes (1–4).

y   Vuoden päivä (1–366).

yy   Vuoden kaksi viimeistä numeroa (01–99).

yyyy Näyttää kaikki numerot vuosille 0001–9999 tuetun päivämäärä- ja aikatietotyypin mukaan.

Aikamuodon osat

h   Tunti yhtenä tai kahtena numerona tarvittaessa (0–23).

tt   Tunti kahtena numerona (00–23).

n   Minuutti yhtenä tai kahtena numerona tarvittaessa (0–59).

mm   Minuutti kahtena numerona (00–59).

s   Sekunti yhtenä tai kahtena numerona tarvittaessa (0–59).

ss   Sekunti kahtena numerona (00–59).

Kellonaikamuodon osat

AM/PM   Kahdentoista tunnin kello, jossa näkyy isot kirjaimet AM tai PM vuorokaudenajan mukaan. Esimerkiksi 9:34PM.

am/pm   Kahdentoista tunnin kello, jossa näkyy pienet kirjaimet am tai pm vuorokaudenajan mukaan. Esimerkiksi 9:34pm.

A/P   Kahdentoista tunnin kello, jossa näkyy iso kirjain A tai P vuorokaudenajan mukaan. Esimerkiksi 9:34P.

a/p   Kahdentoista tunnin kello, jossa näkyy pieni kirjain a tai p vuorokaudenajan mukaan. Esimerkiksi 9:34p.

AMPM   Kahdentoista tunnin kello, jossa näkyy vuorokaudenajan ilmaisin Windowsin aluekohtaisissa asetuksissa määritetyn mukaisesti.

Esimääritetyt muodot

c   Sama kuin esimääritetty Yleinen päivämäärä -muoto.

ddddd   Sama kuin esimääritetty Lyhyt päivämäärä -muoto.

pppppp   Sama kuin esimääritetty Pitkä päivämäärä -muoto.

ttttt   Sama kuin esimääritetty Pitkä kellonaika -muoto.

Desimaalit (vain laajennettu päivämäärä ja kellonaika)

Määritä desimaalipilkun oikealla puolella olevien numeroiden määrä kirjoittamalla murtolukutarkkuus (1–7).

Mukautettua muotoa ei ole käytettävissä.

IME-tila

Hallitsee merkkien muuntoa Windowsin itäaasialaisissa versioissa.

IME-lausetila

Hallitsee lauseiden muuntoa Windowsin itäaasialaisissa versioissa.

Indeksoitu

Määrittää, onko kentällä indeksi. Käytettävissä on kolme arvoa:

 • Kyllä (ei kaksoisarvoja)   Luo kentän yksilöllisen indeksin.

 • Kyllä (kaksoisarvot sallittuja)   Luo kentän muun kuin yksilöllisen indeksin.

 • Ei   Poistaa kentän kaikki indeksit.

Huomautus: Älä muuta perusavaimena käytettävän kentän tätä ominaisuutta.

Vaikka voit luoda indeksin yksittäiselle kentälle määrittämällä Indeksoitu-kenttäominaisuuden, tietyn tyyppisiä indeksejä ei voi luoda tällä tavalla. Et voi esimerkiksi luoda usean kentän indeksiä tämän ominaisuuden avulla.

Syöttörajoite

Näyttää muokkausmerkkejä, jotka ohjaavat tietojen syöttämistä. Syöttörajoite voi esimerkiksi näyttää dollarimerkin ($) kentän alussa.

Pakollinen

Määrittää, että tietojen kirjoittaminen kenttään on pakollista.

Näytä päivämäärävalitsin

Määrittää, näytetäänkö Päivämäärävalitsin-ohjausobjekti.

Huomautus: Jos käytät syöttörajoitetta Päivämäärä/Kellonaika-kentässä, Päivämäärävalitsin-ohjausobjekti ei ole käytettävissä riippumatta siitä, miten määritit tämän ominaisuuden.

Toimintotunnisteet

Liittää toimintotunnisteen kenttään. Toimintotunnisteet poistettiin käytöstä Access 2013:n myötä.

Tekstin tasaus

Määrittää ohjausobjektin tekstin oletustasauksen.

Kelpoisuussääntö

Antaa lausekkeen, jonka pitää olla tosi aina, kun tähän kenttään lisätään arvo tai kun tämän kentän arvoa muutetaan. Käytä Kelpoisuusteksti-ominaisuuden kanssa.

Kelpoisuusteksti

Kirjoita viesti, joka tulee näkyviin, kun syötetty arvo ei toteuta Kelpoisuussääntö-ominaisuuden lauseketta.

Sivun alkuun

Muistio

Tarkoitus    Käytä sellaisen tekstialueen tallentamiseen, joka on yli 255 merkkiä pitkä ja sisältää muotoiltua tekstiä. Huomaa, että Access 2013:sta alkaen Muistio-tietotyyppien nimenä on ollut Pitkä teksti.

Tuetut kentän ominaisuudet

Ominaisuus

Käytä

Tyhjät merkkijonot sallittuja

Voit sallia tyhjän merkkijonon (””) sisältävän merkinnän Teksti- tai Muistio-kentässä (määrittämällä arvoksi Kyllä).

Vain liittäminen

Määrittää, jäljitetäänkö kentän arvojen muutokset. Käytettävissä on kaksi asetusta:

 • Kyllä   Jäljittää muutokset. Jos haluat tarkastella kentän arvohistoriaa, napsauta kenttää hiiren kakkospainikkeella ja napsauta sitten Näytä sarakkeen historia.

 • Ei   Ei jäljitä muutoksia.

  Varoitus: Jos tämän ominaisuuden asetukseksi määritetään Ei, se poistaa minkä tahansa kentän arvohistorian.

Otsikko

Tämän kentän otsikkoteksti, joka näkyy oletusarvoisesti lomakkeissa, raporteissa ja kyselyissä. Jos tämä ominaisuus on tyhjä, käytetään kentän nimeä. Mikä tahansa tekstimerkkijono sallitaan.

Vihje: Tehokas otsikko on yleensä lyhyt.

Oletusarvo

Liittää määritetyn arvon tähän kenttään automaattisesti uuden tietueen lisäämisen yhteydessä.

Muoto

Määrittää, miten kenttä näkyy, kun se näytetään tai tulostetaan taulukoissa, lomakkeissa tai raporteissa, jotka on sidottu kenttään. Voit määrittää Muistio-kentälle mukautetun muodon.

IME-tila

Hallitsee merkkien muuntoa Windowsin itäaasialaisissa versioissa.

IME-lausetila

Hallitsee lauseiden muuntoa Windowsin itäaasialaisissa versioissa.

Indeksoitu

Määrittää, onko kentällä indeksi. Käytettävissä on kolme arvoa:

 • Kyllä (ei kaksoisarvoja)   Luo kentän yksilöllisen indeksin.

 • Kyllä (kaksoisarvot sallittuja)   Luo kentän muun kuin yksilöllisen indeksin.

 • Ei   Poistaa kentän kaikki indeksit.

Huomautus: Älä muuta perusavaimena käytettävän kentän tätä ominaisuutta.

Vaikka voit luoda indeksin yksittäiselle kentälle määrittämällä Indeksoitu-kenttäominaisuuden, tietyn tyyppisiä indeksejä ei voi luoda tällä tavalla. Et voi esimerkiksi luoda usean kentän indeksiä tämän ominaisuuden avulla.

Pakollinen

Määrittää, että tietojen kirjoittaminen kenttään on pakollista.

Toimintotunnisteet

Liittää toimintotunnisteen kenttään. Toimintotunnisteet poistettiin käytöstä Access 2013:n myötä.

Tekstin tasaus

Määrittää ohjausobjektin tekstin oletustasauksen.

Unicode-pakkaus

Tiivistää tekstiä, joka tallennetaan tähän kenttään, kun tallennetaan alle 4 096 merkkiä.

Kelpoisuussääntö

Antaa lausekkeen, jonka pitää olla tosi aina, kun tähän kenttään lisätään arvo tai kun tämän kentän arvoa muutetaan. Käytä Kelpoisuusteksti-ominaisuuden kanssa.

Kelpoisuusteksti

Kirjoita viesti, joka tulee näkyviin, kun syötetty arvo ei toteuta Kelpoisuussääntö-ominaisuuden lauseketta.

Sivun alkuun

Luku

Tarkoitus    Käytä muiden kuin valuutta-arvoja olevien numeeristen arvojen tallentamiseen. Jos saatat käyttää kentän arvoja laskutoimitusten suorittamiseen, käytä Luku-tietotyyppiä.

Tuetut kentän ominaisuudet

Ominaisuus

Käytä

Otsikko

Tämän kentän otsikkoteksti, joka näkyy oletusarvoisesti lomakkeissa, raporteissa ja kyselyissä. Jos tämä ominaisuus on tyhjä, käytetään kentän nimeä. Mikä tahansa tekstimerkkijono sallitaan.

Tehokas otsikko on yleensä lyhyt.

Desimaalit

Määrittää käytettävien desimaalien määrän näytettäessä lukuja.

Oletusarvo

Liittää määritetyn arvon tähän kenttään automaattisesti uuden tietueen lisäämisen yhteydessä.

Kentän koko

Valitse jokin seuraavista:

 • Tavu – Käytä kokonaisluvuissa, joissa on 0–255 merkkiä. Tallennustilan tarve on yksi tavu.

 • Kokonaisluku – Käytä kokonaisluvuissa, jotka ovat väliltä -32 768 ja 32 767. Tallennustilan tarve on kaksi tavua.

 • Pitkä kokonaisluku – Käytä kokonaisluvuissa, jotka ovat väliltä -2 147 483 648 ja 2 147 483 647. Tallennustilan tarve on neljä tavua.

  Vihje: Käytä Pitkä kokonaisluku -tietotyyppiä, kun luot viiteavaimen, joka liittyy toisen taulukon Laskuri-perusavainkenttään.

 • Yksinkertainen   Käytä numeerisissa liukulukuarvoissa, jotka ovat väliltä -3,4 x 1038 ja 3,4 x 1038 ja joissa on enintään seitsemän merkitsevää numeroa. Tallennustilan tarve on 4 tavua.

 • Kaksinkertainen   Käytä numeerisissa liukulukuarvoissa, jotka ovat väliltä -1,797 x 10308 - 1,797 x 10308 ja joissa on enintään 15 merkitsevää numeroa. Tallennustilan tarve on kahdeksan tavua.

 • Replikointitunnus   Käytä replikoinnissa tarvittavan GUID-tunnuksen tallentamiseen. Tallennustilan tarve on 16 tavua. Huomaa, että .accdb-tiedostomuoto ei tue replikointia.

 • Desimaali   Käytä numeerisissa arvoissa, jotka ovat väliltä -9,999... x 1027 - 9,999... x 1027. Tallennustilan tarve on 12 tavua.

Vihje: Määritä aina pienin tarvittava Kentän koko parhaan suorituskyvyn takaamiseksi.

Muoto

Määrittää, miten kenttä näkyy, kun se näytetään tai tulostetaan taulukoissa, lomakkeissa tai raporteissa, jotka on sidottu kenttään. Voit käyttää mitä tahansa kelvollista lukumuotoilua.

Indeksoitu

Määrittää, onko kentällä indeksi. Käytettävissä on kolme arvoa:

 • Kyllä (ei kaksoisarvoja)   Luo kentän yksilöllisen indeksin.

 • Kyllä (kaksoisarvot sallittuja)   Luo kentän muun kuin yksilöllisen indeksin.

 • Ei   Poistaa kentän kaikki indeksit.

Huomautus: Älä muuta perusavaimena käytettävän kentän tätä ominaisuutta.

Vaikka voit luoda indeksin yksittäiselle kentälle määrittämällä Indeksoitu-kenttäominaisuuden, tietyn tyyppisiä indeksejä ei voi luoda tällä tavalla. Et voi esimerkiksi luoda usean kentän indeksiä tämän ominaisuuden avulla.

Syöttörajoite

Näyttää muokkausmerkkejä, jotka ohjaavat tietojen syöttämistä. Syöttörajoite voi esimerkiksi näyttää dollarimerkin ($) kentän alussa.

Pakollinen

Määrittää, että tietojen kirjoittaminen kenttään on pakollista.

Toimintotunnisteet

Liittää toimintotunnisteen kenttään. Toimintotunnisteet poistettiin käytöstä Access 2013:n myötä.

Tekstin tasaus

Määrittää ohjausobjektin tekstin oletustasauksen.

Kelpoisuussääntö

Antaa lausekkeen, jonka pitää olla tosi aina, kun tähän kenttään lisätään arvo tai kun tämän kentän arvoa muutetaan. Käytä Kelpoisuusteksti-ominaisuuden kanssa.

Kelpoisuusteksti

Kirjoita viesti, joka tulee näkyviin, kun syötetty arvo ei toteuta Kelpoisuussääntö-ominaisuuden lauseketta.

Sivun alkuun

Suuri luku

Tarkoitus    Käytä muiden kuin valuutta-arvoja olevien suurten numeeristen arvojen tallentamiseen. Jos saatat käyttää kentän arvoja laskutoimitusten suorittamiseen, käytä Suuri luku -tietotyyppiä.

Tuetut kentän ominaisuudet

Ominaisuus

Käytä

Otsikko

Tämän kentän otsikkoteksti, joka näkyy oletusarvoisesti lomakkeissa, raporteissa ja kyselyissä. Jos tämä ominaisuus on tyhjä, käytetään kentän nimeä. Mikä tahansa tekstimerkkijono sallitaan.

Tehokas otsikko on yleensä lyhyt.

Desimaalit

Määrittää käytettävien desimaalien määrän näytettäessä lukuja.

Oletusarvo

Liittää määritetyn arvon tähän kenttään automaattisesti uuden tietueen lisäämisen yhteydessä.

Muoto

Määrittää, miten kenttä näkyy, kun se näytetään tai tulostetaan taulukoissa, lomakkeissa tai raporteissa, jotka on sidottu kenttään. Voit käyttää mitä tahansa kelvollista lukumuotoilua.

Indeksoitu

Määrittää, onko kentällä indeksi. Käytettävissä on kolme arvoa:

 • Kyllä (ei kaksoisarvoja)   Luo kentän yksilöllisen indeksin.

 • Kyllä (kaksoisarvot sallittuja)   Luo kentän muun kuin yksilöllisen indeksin.

 • Ei   Poistaa kentän kaikki indeksit.

Huomautus: Älä muuta perusavaimena käytettävän kentän tätä ominaisuutta.

Vaikka voit luoda indeksin yksittäiselle kentälle määrittämällä Indeksoitu-kenttäominaisuuden, tietyn tyyppisiä indeksejä ei voi luoda tällä tavalla. Et voi esimerkiksi luoda usean kentän indeksiä tämän ominaisuuden avulla.

Syöttörajoite

Näyttää muokkausmerkkejä, jotka ohjaavat tietojen syöttämistä. Syöttörajoite voi esimerkiksi näyttää dollarimerkin ($) kentän alussa.

Pakollinen

Määrittää, että tietojen kirjoittaminen kenttään on pakollista.

Toimintotunnisteet

Liittää toimintotunnisteen kenttään. Toimintotunnisteet poistettiin käytöstä Access 2013:n myötä.

Tekstin tasaus

Määrittää ohjausobjektin tekstin oletustasauksen.

Kelpoisuussääntö

Antaa lausekkeen, jonka pitää olla tosi aina, kun tähän kenttään lisätään arvo tai kun tämän kentän arvoa muutetaan. Käytä Kelpoisuusteksti-ominaisuuden kanssa.

Kelpoisuusteksti

Kirjoita viesti, joka tulee näkyviin, kun syötetty arvo ei toteuta Kelpoisuussääntö-ominaisuuden lauseketta.

Sivun alkuun

OLE-objekti

Tarkoitus    Käytä OLE-objektin kuten Microsoft Excel-laskentataulukon liittämiseksi tiedostoon. Jos haluat käyttää OLE -ominaisuuksia, sinun on käytettävä OLE-objekti-tietotyyppiä.

Useimmissa tapauksissa sinun on käytettävä Liite-kenttää OLE-objekti-kentän sijaan. OLE-objekti-kentät tukevat harvempia tiedostotyyppejä kuin Liite-kentät. Lisäksi OLE-objekti-kenttien avulla ei voi liittää useita tiedostoja yksittäiseen tietueeseen.

Tuetut kentän ominaisuudet

Ominaisuus

Käytä

Otsikko

Tämän kentän otsikkoteksti, joka näkyy oletusarvoisesti lomakkeissa, raporteissa ja kyselyissä. Jos tämä ominaisuus on tyhjä, käytetään kentän nimeä. Mikä tahansa tekstimerkkijono sallitaan.

Tehokas otsikko on yleensä lyhyt.

Pakollinen

Määrittää, että tietojen kirjoittaminen kenttään on pakollista.

Tekstin tasaus

Määrittää ohjausobjektin tekstin oletustasauksen.

Sivun alkuun

Teksti

Tarkoitus    Käytä tekstin, jossa on enintään 255 merkkiä, tallentamiseen. Huomaa, että Access 2013:sta alkaen Teksti-tietotyyppien nimenä on Lyhyt teksti.

Tuetut kentän ominaisuudet

Ominaisuus

Käytä

Tyhjät merkkijonot sallittuja

Voit sallia tyhjän merkkijonon (””) sisältävän merkinnän Teksti- tai Muistio-kentässä (määrittämällä arvoksi Kyllä).

Otsikko

Tämän kentän otsikkoteksti, joka näkyy oletusarvoisesti lomakkeissa, raporteissa ja kyselyissä. Jos tämä ominaisuus on tyhjä, käytetään kentän nimeä. Mikä tahansa tekstimerkkijono sallitaan.

Tehokas otsikko on yleensä lyhyt.

Oletusarvo

Liittää määritetyn arvon tähän kenttään automaattisesti uuden tietueen lisäämisen yhteydessä.

Kentän koko

Kirjoita arvo väliltä 1–255. Tekstikentän pituus voi olla 1–255 merkkiä. Käytä suuremmille tekstikentille Muistio-tietotyyppiä.

Vihje: Määritä aina pienin tarvittava Kentän koko parhaan suorituskyvyn takaamiseksi.

Jos esimerkiksi tallennat tietyn pituisia postinumeroita, sinun tulee määrittää kyseinen pituus kentän kokona.

Muoto

Määrittää, miten kenttä näkyy, kun se näytetään tai tulostetaan taulukoissa, lomakkeissa tai raporteissa, jotka on sidottu kenttään. Voit määrittää Teksti-kentälle mukautetun muodon.

IME-tila

Hallitsee merkkien muuntoa Windowsin itäaasialaisissa versioissa.

IME-lausetila

Hallitsee lauseiden muuntoa Windowsin itäaasialaisissa versioissa.

Indeksoitu

Määrittää, onko kentällä indeksi. Käytettävissä on kolme arvoa:

 • Kyllä (ei kaksoisarvoja)   Luo kentän yksilöllisen indeksin.

 • Kyllä (kaksoisarvot sallittuja)   Luo kentän muun kuin yksilöllisen indeksin.

 • Ei   Poistaa kentän kaikki indeksit.

Huomautus: Älä muuta perusavaimena käytettävän kentän tätä ominaisuutta.

Vaikka voit luoda indeksin yksittäiselle kentälle määrittämällä Indeksoitu-kenttäominaisuuden, tietyn tyyppisiä indeksejä ei voi luoda tällä tavalla. Et voi esimerkiksi luoda usean kentän indeksiä tämän ominaisuuden avulla.

Pakollinen

Määrittää, että tietojen kirjoittaminen kenttään on pakollista.

Toimintotunnisteet

Liittää toimintotunnisteen kenttään. Toimintotunnisteet poistettiin käytöstä Access 2013:n myötä.

Tekstin tasaus

Määrittää ohjausobjektin tekstin oletustasauksen.

Unicode-pakkaus

Tiivistää tekstiä, joka tallennetaan tähän kenttään, kun tallennetaan alle 4 096 merkkiä.

Kelpoisuussääntö

Antaa lausekkeen, jonka pitää olla tosi aina, kun tähän kenttään lisätään arvo tai kun tämän kentän arvoa muutetaan. Käytä Kelpoisuusteksti-ominaisuuden kanssa.

Kelpoisuusteksti

Kirjoita viesti, joka tulee näkyviin, kun syötetty arvo ei toteuta Kelpoisuussääntö-ominaisuuden lauseketta.

Sivun alkuun

Kyllä/Ei

Tarkoitus    Käytä totuusarvon tallentamiseen.

Tuetut kentän ominaisuudet

Ominaisuus

Käytä

Otsikko

Tämän kentän otsikkoteksti, joka näkyy oletusarvoisesti lomakkeissa, raporteissa ja kyselyissä. Jos tämä ominaisuus on tyhjä, käytetään kentän nimeä. Mikä tahansa tekstimerkkijono sallitaan.

Tehokas otsikko on yleensä lyhyt.

Oletusarvo

Liittää määritetyn arvon tähän kenttään automaattisesti uuden tietueen lisäämisen yhteydessä.

Muoto

Määrittää, miten kenttä näkyy, kun se näytetään tai tulostetaan taulukoissa, lomakkeissa tai raporteissa, jotka on sidottu kenttään. Valitse jokin seuraavista:

 • Tosi/Epätosi   Näyttää arvon Tosi- tai Epätosi-arvona.

 • Kyllä/Ei   Näyttää arvon Kyllä- tai Ei-arvona.

 • Käytössä/Ei käytössä   Näyttää arvon Käytössä- tai Ei käytössä -arvona.

Indeksoitu

Määrittää, onko kentällä indeksi. Käytettävissä on kolme arvoa:

 • Kyllä (ei kaksoisarvoja)   Luo kentän yksilöllisen indeksin.

 • Kyllä (kaksoisarvot sallittuja)   Luo kentän muun kuin yksilöllisen indeksin.

 • Ei   Poistaa kentän kaikki indeksit.

Huomautus: Älä muuta perusavaimena käytettävän kentän tätä ominaisuutta.

Vaikka voit luoda indeksin yksittäiselle kentälle määrittämällä Indeksoitu-kenttäominaisuuden, tietyn tyyppisiä indeksejä ei voi luoda tällä tavalla. Et voi esimerkiksi luoda usean kentän indeksiä tämän ominaisuuden avulla.

Tekstin tasaus

Määrittää ohjausobjektin tekstin oletustasauksen.

Kelpoisuussääntö

Antaa lausekkeen, jonka pitää olla tosi aina, kun tähän kenttään lisätään arvo tai kun tämän kentän arvoa muutetaan. Käytä Kelpoisuusteksti-ominaisuuden kanssa.

Kelpoisuusteksti

Kirjoita viesti, joka tulee näkyviin, kun syötetty arvo ei toteuta Kelpoisuussääntö-ominaisuuden lauseketta.

Sivun alkuun

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Microsoft Office Insidersiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kuinka tyytyväinen olet käännöksen laatuun?
Mikä vaikutti kokemukseesi?

Kiitos palautteestasi.

×