Voit käyttää TuoVieLaskentataulukko-makrotoimintoa, kun haluat tuoda tai viedä tietoja nykyisen Access-tietokannan (.mdb tai .accdb) ja laskentataulukkotiedoston välillä. Voit myös linkittää Excel-laskentataulukon tiedot nykyiseen Access-tietokantaan. Kun laskentataulukko on linkitetty, voit tarkastella laskentataulukon tietoja Accessin kautta, ja samalla tietoja voi käyttää vapaasti myös Excel-laskentataulukko-ohjelman kautta. Voit linkittää myös Lotus 1-2-3 -laskentataulukkotiedoston tietoihin, mutta ne ovat myös Accessissa vain luku -tilassa.

Huomautus: Access 2010:stä alkaen SiirräLaskentataulukko-makrotoiminnon nimi on ollut TuoVieLaskentataulukko.

Huomautus: Tätä toimintoa ei sallita, jos tietokanta ei ole luotettu.

Asetus

TuoVieLaskentataulukko-makrotoiminto sisältää seuraavat argumentit.

Toiminnon argumentti

Kuvaus

Siirtolaji

Suoritettavan siirron laji. Valitse makron suunnitteluikkunan Toiminnon argumentit -osan Siirtolaji-ruudussa Tuonti, Vienti tai Linkki. Oletusarvo on Tuonti.

Huomautus:  Linkki-siirtolajia ei tueta Access-projekteissa (.adp).

Laskentataulukon laji

Sen laskentataulukon laji, josta tuodaan, johon viedään tai johon linkitetään. Voit valita ruudussa olevista laskentataulukkolajeista. Oletusarvo on Excel-työkirja.

Huomautus: Voit tuoda Lotus .WK4 -tiedostoihin ja linkittää niihin (vain luku), mutta Access-tietoja ei voi viedä tähän laskentataulukkomuotoon. Access ei myöskään enää tue tietojen tuontia, vientiä tai linkitystä tällä toiminnolla Lotus .WKS -laskentataulukoista tai Excel-version 2.0 laskentataulukoista. Jos haluat tuoda Excel-version 2.0- tai Lotus .WKS -muotoisen laskentataulukon tiedoista tai linkittää niihin, muunna laskentataulukkotiedot uudemman Excel-version muotoon tai Lotus 1-2-3 -muotoon ennen tietojen tuontia tai linkitystä Accessiin.

Taulukon nimi

Sen Access-taulukon nimi, johon laskentataulukon tiedot tuodaan tai linkitetään tai josta ne viedään. Voit myös kirjoittaa sen Accessin valintakyselyn nimen, josta haluat viedä tiedot. Tämä on pakollinen argumentti.

Jos valitset Siirtolaji-argumentin kohdalla Tuonti, Access lisää laskentataulukon tiedot tähän taulukkoon, jos taulukko on jo olemassa. Muussa tapauksessa Access luo uuden taulukon, joka sisältää laskentataulukon tiedot.

Accessissa et voi käyttää vietävien tietojen määrittämiseen SQL-lauseketta, jos käytät TuoVieLaskentataulukko-makrotoimintoa. SQL-lausekkeen sijaan sinun on ensin luotava kysely ja sitten määritettävä kyselyn nimi Taulukon nimi -argumenttiin.

Tiedoston nimi

Sen laskentataulukkotiedoston nimi, josta tuodaan, johon viedään tai johon linkitetään. Kirjoita koko polku. Tämä on pakollinen argumentti.

Access luo uuden laskentataulukon, kun viet tiedot Accessista. Jos tiedostonimi on sama kuin aiemmin luodulla laskentataulukolla, Access korvaa aiemmin luodun laskentataulukon, paitsi jos viet tietoja Excel-version 5.0 työkirjasta tai tätä uudemmasta versiosta. Siinä tapauksessa Access kopioi viedyt tiedot työkirjan seuraavaan käytettävissä olevaan uuteen laskentataulukkoon.

Jos tuot vähintään Excel-version 5.0 laskentataulukosta tai linkität sellaiseen, voit määrittää tietyn laskentataulukon Alue-argumentin avulla.

Sisältää kenttien nimet

Määrittää, onko laskentataulukon ylimmällä rivillä kenttien nimet. Jos valitset Kyllä, Access käyttää rivin nimiä Access-taulukon kenttien niminä, kun tuot tai linkität laskentataulukon tiedot. Jos valitset Ei, Access kohtelee ensimmäistä riviä tavallisena tietorivinä. Oletusarvo on Ei.

Kun viet Access-taulukon tai -valintakyselyn laskentataulukkoon, kenttien nimet lisätään laskentataulukon ensimmäiselle riville riippumatta siitä, mikä tämän argumentin arvoksi on määritetty.

Alue

Tuotava tai linkitettävä solualue. Jätä tämä argumentti tyhjäksi, jos haluat tuoda tai linkittää koko laskentataulukon. Voit kirjoittaa laskentataulukon alueen nimen tai määrittää tuotavan tai linkitettävän solualueen, esimerkiksi A1:E25 (huomaa, että A1..E25-syntaksi ei toimi Access 97:ssä tai uudemmissa versioissa). Jos tuot Excel-version 5.0 tai uudemman version laskentataulukosta tai linkität sellaiseen, voit lisätä alueen etuliitteeksi laskentataulukon nimen ja huutomerkin, esimerkiksi Budjetti!A1:C7.

Huomautus: Argumentti tulee jättää tyhjäksi, kun viedään tietoja laskentataulukkoon. Jos määrität alueen, vienti epäonnistuu.

Huomautuksia

Voit viedä Accessin valintakyselyjen tiedot laskentataulukoihin. Kyselyn tulosjoukko viedään, ja Access käsittelee sitä samalla tavalla kuin taulukkoa.

Olemassa olevaan Access-taulukkoon lisättävien laskentataulukon tietojen on oltava yhteensopivia taulukon rakenteen kanssa.

  • Kunkin laskentataulukkokentän on oltava samaa tietotyyppiä kuin vastaavan taulukkokentän.

  • Kenttien on oltava samassa järjestyksessä (paitsi jos Sisältää kenttien nimet -argumentin arvoksi on määritetty Kyllä, jolloin laskentataulukon kenttien nimien on vastattava taulukon kenttien nimiä.)

Tämä makrotoiminto muistuttaa Ulkoisten tietojen välilehden napsauttamista ja Excelin valitsemista Tuo-taiVie-ryhmässä. Näiden komentojen avulla voit valita tietolähteen, kuten Accessin tai tietokanta-, laskentataulukko- tai tekstitiedoston. Jos valitset laskentataulukon, näyttöön tulee valintaikkunasarja tai ohjattu Accessin ohjattu toiminto, jossa voit valita laskentataulukon nimen ja muita asetuksia. ImportExportSpreadsheet-makrotoiminnon argumentit vastaavat valintaikkunoiden tai ohjattujen toimintojen asetuksia.

Huomautus: Jos suoritat kyselyn linkitetyssä laskentataulukossa tai suodatat linkitetyn laskentataulukon, kysely tai suodatin ottaa huomioon kirjainkoon.

Jos linkität Excel-laskentataulukkoon, joka on avoinna muokkaustilassa, Access odottaa, kunnes Excel-laskentataulukko ei enää ole muokkaustilassa, ja suorittaa sitten linkin loppuun. Toimintoa ei aikakatkaista.

Jos haluat suorittaa TuoVieLaskentataulukko-makrotoiminnon Visual Basic for Applications (VBA) -moduulissa, käytä DoCmd-objektin SiirräLaskentataulukko-menetelmää.

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Microsoft Office Insidersiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kuinka tyytyväinen olet käännöksen laatuun?
Mikä vaikutti kokemukseesi?

Kiitos palautteesta!

×