We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Tässä artikkelissa kerrotaan kaavan syntaksista ja ZTESTI-funktion käytöstä Microsoft Excelissä.

Palauttaa z-testin yksisuuntaisen todennäköisyysarvon. Oletetulla populaation keskiarvolla µ0 ZTESTI palauttaa todennäköisyyden, jolla otoksen keskiarvo olisi suurempi kuin arvojoukon (matriisin) havaintojen keskiarvo eli havaittu otoksen keskiarvo.

Kohdassa Huomautuksia on kuvattu, miten ZTESTI-funktiota voi käyttää kaavassa kaksisuuntaisen todennäköisyysarvon laskemiseen.

Tärkeää: Tämä funktio on korvattu uusilla funktioilla, jotka toimivat entistä tarkemmin ja joiden nimet ovat entistä kuvaavampia. Vaikka nämä funktiot ovat yhä käytettävissä yhteensopivuuden vuoksi, kannattaa harkita siirtymistä uusien funktioiden käyttöön, sillä vanhoja funktioita ei ehkä enää löydy tulevista Excel-versioista.

Lisätietoja uudesta funktiosta on artikkelissa Z.TESTI-funktio.

Syntaksi

ZTESTI(matriisi;x;[sigma])

ZTESTI-funktion syntaksissa on seuraavat argumentit:

 • Matriisi  Pakollinen. Matriisi tai tietojoukko, jota vastaan x:ää testataan.

 • X     Pakollinen. Testattava arvo.

 • Sigma     Valinnainen. Populaation tunnettu keskihajonta. Jos se jätetään pois, funktio käyttää otoksen perusteella laskettua keskihajontaa.

Huomautuksia

 • Jos matriisi on tyhjä, ZTESTI-funktio palauttaa virhearvon #PUUTTUU!.

 • ZTESTI lasketaan seuraavan kaavan avulla, kun sigmaa ei jätetä pois:

  Kaava

  tai kun sigma jätetään pois:

  Kaava

  missä x on otoksen keskiarvo KESKIARVO(matriisi), s on otoksen keskihajonta KESKIHAJONTA(matriisi) ja n on otoksen havaintojen määrä LASKE(matriisi).

 • ZTESTI vastaa todennäköisyyttä, jolla otoksen keskiarvo olisi suurempi kuin havaittu KESKIARVO(matriisi), kun populaation keskiarvo on µ0. Normaalijakauman symmetrian perusteella ZTESTI palauttaa 0,5:tä suuremman arvon, jos KESKIARVO(matriisi) < µ0.

 • Seuraavan Excel-kaavan avulla voit laskea kaksisuuntaisen todennäköisyyden, jolla otoksen keskiarvo olisi kauempana μ0:sta (kummassa tahansa suunnassa) kuin KESKIARVO(matriisi), kun otoksen keskiarvo on μ0:

  =2 * MIN(ZTESTI(matriisi,µ0,sigma), 1 - ZTESTI(matriisi,µ0,sigma)).

Esimerkki

Kopioi esimerkkitiedot seuraavaan taulukkoon ja lisää se uuden Excel-laskentataulukon soluun A1. Kaavat näyttävät tuloksia, kun valitset ne, painat F2-näppäintä ja sitten Enter-näppäintä. Voit säätää sarakkeiden leveyttä, että näet kaikki tiedot.

Tiedot

3

6

7

8

6

5

4

2

1

9

Kaava

Kuvaus (tulos)

Tulos

=ZTESTI(A2:A11;4)

Z-testin yksisuuntainen todennäköisyysarvo annetuille tiedoille, kun populaation oletuskeskiarvo on 4 (0,090574)

0,090574

=2 * MIN(ZTESTI(A2:A11;4), 1 - ZTESTI(A2:A11;4))

Z-testin kaksisuuntainen todennäköisyysarvo annetuille tiedoille, kun populaation oletuskeskiarvo on 4 (0,181148)

0,181148

=ZTESTI(A2:A11;6)

Z-testin yksisuuntainen todennäköisyysarvo yllä oleville tiedoille, kun populaation oletuskeskiarvo on 6 (0,863043)

0,863043

=2 * MIN(ZTESTI(A2:A11;6), 1 - ZTESTI(A2:A11;6))

Z-testin kaksisuuntainen todennäköisyysarvo yllä oleville tiedoille, kun populaation oletuskeskiarvo on 6 (0,273913)

0,273913

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Microsoft Office Insidersiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kuinka tyytyväinen olet käännöksen laatuun?
Mikä vaikutti kokemukseesi?

Kiitos palautteesta!

×