Surfacen säädöstiedot

Lisätietoja on kohdassa Tuotteen ympäristö- ja turvallisuusasiakirjat

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu koneenrakennuskäyttöön, lääketieteelliseen käyttöön tai teollisuuskäyttöön. Kaikki laitteeseen tehdyt muutokset, joita Microsoft ei nimenomaisesti ole hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta. Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi NRTL-hyväksyttyjen (UL, CSA, ETL jne.) ja/tai IEC/EN 60950-1- tai IEC/EN 62368-1-standardin mukaisten (CE-merkittyjen) tietoteknisten laitteiden kanssa. Laitteessa ei ole huollettavia osia. Tämä laite on kaupallinen tuote, jonka käyttölämpötila-alue on +0 ºC – +35 ºC.

Käytöstä poistettujen akkujen ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen

Kuva, jossa on logo, joka näkyy kohteille, joita ei voida siirtää roskakoriin.

Jos tuotteessa tai sen akuissa on tämä symboli, tuotetta ja sen sisältämiä akkuja ei saa hävittää normaalin talousjätteen mukana. Sen sijaan se pitää toimittaa asianmukaiseen keräyspisteeseen akkujen ja elektroniikkakomponenttien kierrätystä varten. Tämä erillinen keräys- ja kierrätysjärjestelmä auttaa säästämään luonnonvaroja sekä vähentämään ympäristölle ja ihmisten terveydelle koituvia haittavaikutuksia, joita akuissa ja elektroniikkalaitteissa mahdollisesti olevat haitalliset aineet voivat aiheuttaa, jos niitä ei hävitetä asianmukaisella tavalla. Kysy lisätietoja akkujen ja elektroniikkaromun keräyspisteistä paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta tai jälleenmyyjältä, jolta olet ostanut laitteen. Voit tarvittaessa kysyä lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE) koskevasta direktiivistä osoitteesta eRecycle@microsoft.com. Ladattavissa tuotteissa on litiumioniakku.

Radio- ja TV-häiriöitä koskevat säädökset

Microsoft-laitteet voivat säteillä radiotaajuista (RF) energiaa. Jos laitetta ei asenneta ja käytetä tarkasti painetuissa ohjeissa ja/tai näytössä näkyvissä ohjetiedostoissa kerrotulla tavalla, laite voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä muissa radioyhteyttä käyttävissä laitteissa (esimerkiksi AM/FM-radioissa, televisioissa, itkuhälyttimissä, langattomissa puhelimissa ym.). Emme voi kuitenkaan taata, ettei radiotaajuisia häiriöitä esiinny tietyn asennuksen yhteydessä. Selvitä, aiheuttaako juuri tämä laite häiriöitä muihin radioyhteyttä käyttäviin laitteisiin, sammuttamalla laite ja irrottamalla sen mahdollinen ulkoinen virtalähde. Jos häiriöt loppuvat, laite on todennäköisesti niiden aiheuttaja. Jos tämä laite aiheuttaa häiriöitä, yritä korjata ongelma seuraavasti:

  • Siirrä toisen radioyhteyttä käyttävän laitteen (esimerkiksi AM/FM-radion, television, itkuhälyttimen tai langattoman puhelimen) antennia kauemmas, kunnes häiriöt lakkaavat.

  • Siirrä laitetta kauemmas radiosta tai televisiosta tai siirrä se radion tai television toiselle puolelle.

  • Kytke laite johonkin toiseen pistorasiaan niin, että laite ja televisio tai radio ovat eri virtapiirissä, joka kulkee eri sulakkeen tai suojakatkaisimen kautta.

  • Kysy tarvittaessa lisää ohjeita jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio-TV-asentajalta. Lisätietoja häiriöihin liittyvistä seikoista on FCC:n verkkosivustolla: https://www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/interference.html. Voit myös soittaa FCC:n numeroon +1 888 225 5322 ja pyytää häiriöihin ja puhelinhäiriöihin liittyviä tietolomakkeita.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Altistuminen radiotaajuiselle (RF) energialle

Tässä laitteessa on radiolähettimiä, ja laite on suunniteltu, testattu ja valmistettu siten, että se täyttää Yhdysvaltain liittovaltion viestintäviraston (FCC), Innovation, Science and Economic Development (ISED) Canadan ja Euroopan unionin RF-altistumista ja ominaisabsorptionopeutta koskevat määräykset.

Mallit 1793, 1796, 1807, 1824, 1825, 1832, 1866, 1876, 1899, 1900, 1901, 1926, 1927: Jotta radiolähettimen aiheuttama altistus radiotaajuiselle energialle ei ylitä näiden määräysten asettamia raja-arvoja, laitetta on pidettävä siten, että näytönpuoleinen sivu ei ole suoraan kehoa vasten (esimerkiksi näyttö alaspäin sylissä tai rintaa vasten).

Malli 1707: Tämä laite tulisi asentaa ja käyttää siten, että jäähdyttimen ja kehosi välillä on vähintään 20 cm etäisyys.

Tuotteen SAR-tiedot ovat saatavilla osoitteessa sar.microsoft.com.

Lisätietoja RF-turvallisuudesta löytyy alla olevista linkestä:

FCC-sivusto osoitteessa https://www.fcc.gov/general/radio-frequency-safety-0
ISED-sivusto osoitteessa https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf01904.html

Laitteen toiminto taajuusalueella 5150 5250 MHz on tarkoitettu vain sisätilakäyttöön. Näin vähennetään haitallisia häiriöitä saman kanavan mobiililaitteiden satelliittijärjestelmille. Käyttäjille kerrotaan, että korkeatehoiset tutkat ovat taajuusalueiden 5250 5350 MHz ja 5650 5850 MHz pääasiallisia käyttäjiä (eli prioriteettikäyttäjiä) ja että nämä tutkat voivat aiheuttaa häiriöitä ja/tai vahinkoa LE-LAN-laitteille.

FCC-ja ISED-tunnukset

Malli: 1725 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
Tämä laite on FCC-normien osan 15 mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa.

Malli: 1769 FCC ID: C3K1769 IC: 3048A-1769 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
Tämä laite on FCC-normien osan 15 mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa.

Malli: 1782 FCC ID: C3K1782 IC: 3048A-1782 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Tämä laite on FCC-normien osan 15 mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa.

Malli: 1793 FCC ID: C3K1793 IC: 3048A-1793 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Tämä laite on FCC-normien osan 15 mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa.

Malli: 1795 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
Tämä laite on FCC-normien osan 15 mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa.

Malli: 1796 FCC ID: C3K1796 IC: 3048A-1796 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Tämä laite on FCC-normien osan 15 mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa.

Malli: 1807 FCC ID: C3K1807 IC: 3048A-1807 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Tämä laite on FCC-normien osan 15 mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa.

Malli: 1813 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
Tämä laite on FCC-normien osan 15 mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa.

Malli: 1824 FCC ID: C3K1824 IC: 3048A-1824 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Tämä laite on FCC-normien osan 15 mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa.

Malli: 1825 FCC ID: C3K1825 IC: 3048A-1825 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Tämä laite on FCC-normien osan 15 mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa.

Malli: 1832 FCC ID: C3K1832 IC: 3048A-1832 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Tämä laite on FCC-normien osan 15 mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa.

Malli: 1834 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Tämä laite on FCC-normien osan 15 mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa.

Malli: 1835 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Tämä laite on FCC-normien osan 15 mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa.

Malli: 1853 FCC ID: C3K1853 IC: 3048A-1853 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Tämä laite on FCC-normien osan 15 mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa.

Malli: 1864 FCC ID: C3K1864 IC: 3048A-1864 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Tämä laite on FCC-normien osan 15 mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa.

Malli: 1866 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) Sisältää: FCC ID: C3K1866 ID-muutoksena FCC ID:ksi: PD9AX201D2, sisältäen: IC: 3048A-1866
Tämä laite on FCC-normien osan 15 mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa.

Malli: 1867 FCC ID: C3K1867 IC: 3048A-1867 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Tämä laite on FCC-normien osan 15 mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa.

Malli: 1868 FCC ID: C3K1868 IC: 3048A-1868 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Tämä laite on FCC-normien osan 15 mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa.

Malli: 1872 FCC ID: C3K1872 IC: 3048A-1872 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Tämä laite on FCC-normien osan 15 mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa.

Malli: 1873 FCC ID: C3K1873 IC: 3048A-1873 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Tämä laite on FCC-normien osan 15 mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa.

Malli: 1876 FCC ID: C3K1876 IC: 3048A-1876 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Tämä laite on FCC-normien osan 15 mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa.

Malli 1901, CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B), sisältäen: FCC-tunnus: C3K1901, tunnus muutettu FCC-tunnukseksi: PD9AX200D2L, sisältäen IC 3048A-1901
Tämä laite on FCC-normien osan 15 mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa.

Malli: 1905 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Tämä laite on FCC-normien osan 15 mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa.

Malli 1907, malli 1899, CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B), FCC-tunnus: C3K1899, IC: 3048A-1899, sisältää FCC-tunnuksen C3K1957, tunnus muutettu FCC-tunnukseksi: PD9AX201D2, sisältäen: IC: 3048A-1957
Tämä laite on FCC-normien osan 15 mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa.

Malli 1908, malli 1900, CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B), sisältäen: FCC-tunnus: C3K1900; tunnus muutettu FCC-tunnukseksi: PD9AX201D2, sisältäen: IC: 3048A-1900
Tämä laite on FCC-normien osan 15 mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa.

Malli 1909, malli 1900, CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B), sisältäen: FCC-tunnus: C3K1900; tunnus muutettu FCC-tunnukseksi: PD9AX201D2, sisältäen: IC: 3048A-1900
Tämä laite on FCC-normien osan 15 mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa.

Malli 1926, CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B), FCC-tunnus: C3K1926, sisältäen: FCC-tunnus C3K1901, tunnus muutettu: PD9AX200D2L, IC 3048A-1926, sisältäen: IC 3048A-1901
Tämä laite on FCC-normien osan 15 mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa.

Malli 1927, CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B), FCC-tunnus: C3K1927, sisältäen: FCC-tunnus C3K1956, tunnus muutettu: PD9AX200D2L, IC 3048A-1927, sisältäen: IC 3048A-1956
Tämä laite on FCC-normien osan 15 mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa.

Malli: 1943 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B), sisältäen: FCC ID: C3K1943 tunnuksen muutoksena FCC-tunnuksesta: PD9AX201D2, sisältäen: IC: 3048A-1943
Tämä laite on FCC-normien osan 15 mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa.

Tietoja asiakkaille Yhdysvalloissa ja Kanadassa

Toimittajan vaatimustenmukaisuusvakuutus

Mallit: 1725, 1769, 1782, 1793, 1795, 1796, 1807, 1813, 1824, 1825, 1832, 1834, 1835, 1853, 1864, 1866, 1867, 1868, 1872, 1873, 1876, 1899, 1900, 1901, 1905, 1907, 1908, 1909, 1926, 1927, 1943

Vastuullinen osapuoli: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA.
Sähköposti: regcomp@microsoft.com

Luokan B digitaalinen laitteisto noudattaa osaa 15 Yhdysvaltain telehallintoviraston, Federal Communications Commissionin (FCC), sääntöjä sekä Innovation, Science and Economic Development (ISED) Canadan lisenssittömiä RSS-standardeja. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa.

Kaikki tähän laitteeseen tehdyt muutokset, joita Microsoft ei nimenomaisesti ole hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Tietoja asiakkaille Euroopan talousalueella, Isossa-Britanniassa ja Sveitsissä

Mallin 1707 käyttämät radiotaajuusalueet ja niihin liittyvät suurimmat nimelliset lähetystehot ja toleranssit ovat seuraavat:
WLAN (keskusyksikkö) 2 400–2 483,5 MHz, 17,2 dBm EIRP +/- 1,5 dB.
WLAN (keskusyksikkö) 5,15–5,25 GHz, 21,59 dBm EIRP +/- 1,5 dB.
WLAN (keskusyksikkö) 5,25–5,35 GHz, 19,41 dBm EIRP +/- 1,5 dB.
WLAN (keskusyksikkö) 5,47–5,725 GHz, 18,89 dBm EIRP +/- 1,5 dB.
WLAN (keskusyksikkö) 5,725–5,85 GHz, 13,56 dBm EIRP +/- 1,5 dB.
WLAN (lisälaite) 5,15–5,25 GHz, -1,7 dBm EIRP +/- 1,5 dB.
WLAN (lisälaite) 5,725–5,85 GHz, -1,9 dBm EIRP +/- 1,5 dB.
Bluetooth/BT LE 2 400–2 483,5 MHz, 5,01 dBm EIRP +/- 1,5 dB.

Mallin 1769/1782 käyttämät radiotaajuusalueet ja niihin liittyvät suurimmat nimelliset lähetystehot ja toleranssit ovat seuraavat:
WLAN 2 400–2 483,5 MHz, 17 dBm EIRP +/- 1,5 dB.
WLAN 5,15–5,25 GHz, 18 dBm EIRP +/- 1,5 dB.
WLAN 5,25–5,35 GHz, 18 dBm EIRP +/- 1,5 dB.
WLAN 5,47–5,725 GHz, 18 dBm EIRP +/- 1,5 dB.
WLAN 5,725–5,85 GHz, 11 dBm EIRP +/- 1,5dB.
Bluetooth 2 400–2 483,5 MHz, 6 dBm EIRP +/- 1,5 dB. 8

Mallin 1793 käyttämät radiotaajuusalueet ja niihin liittyvät suurimmat nimelliset lähetystehot ja toleranssit ovat seuraavat:
WLAN 2 400–2 483,5 MHz, 18 dBm EIRP +/- 1,5 dB
WLAN 5,15–5,25 GHz, 18 dBm EIRP +/- 1,5 dB
WLAN 5,25–5,35 GHz, 18 dBm EIRP +/- 1,5 dB
WLAN 5,47–5,725 GHz, 17,5 dBm EIRP +/- 1,5 dB
WLAN 5,725–5,85 GHz, 13 dBm EIRP +/- 1,5dB
Bluetooth 2 400–2 483,5 MHz, 7,1 dBm EIRP +/- 1,5 dB.
Lisälaiteradio 5,15–5,25 GHz, -3,6 +/- 1,5 dB
Lisälaiteradio 5,725–5,85 GHz, -4 +/- 1,5 dB

Mallin 1796 käyttämät radiotaajuusalueet ja niihin liittyvät suurimmat nimelliset lähetystehot ja toleranssit ovat seuraavat:
WLAN 2 400–2 483,5 MHz, 18 dBm EIRP +/- 1,5 dB.
WLAN 5,15–5,25 GHz, 18 dBm EIRP +/- 1,5 dB.
WLAN 5,25–5,35 GHz, 17 dBm EIRP +/- 1,5 dB.
WLAN 5,47–5,725 GHz, 18 dBm EIRP +/- 1,5 dB.
WLAN 5,725–5,85 GHz, 9 dBm EIRP +/- 1,5dB.
Bluetooth 2 400–2 483,5 MHz, 6 dBm EIRP +/- 1,5 dB.

Mallin 1807 käyttämät radiotaajuusalueet ja niihin liittyvät suurimmat nimelliset lähetystehot ja toleranssit ovat seuraavat:
LTE 1920~1 980 MHz, 24 dBm johdettu teho +/- 1,0 dB
LTE 1710~1 785 MHz, 24 dBm johdettu teho +/- 1,0 dB
LTE 2 500~2 570 MHz, 24 dBm johdettu teho +/- 1,0 dB
LTE 880~915 MHz, 24 dBm johdettu teho +/- 1,0 dB
LTE 832~862 MHz, 24 dBm johdettu teho +/- 1,0 dB
LTE 703~748 MHz, 24 dBm johdettu teho +/- 1,0 dB
LTE 2570~2 620 MHz, 24 dBm johdettu teho +/- 1,0 dB
LTE 2 300~2 400 MHz, 24 dBm johdettu teho +/- 1,0 dB
UMTS 1920~1 980 MHz, 24 dBm johdettu teho +/- 1,0 dB
UMTS 880~915 MHz, 24 dBm johdettu teho +/- 1,0 dB
WLAN 2 400–2 483,5 MHz, 18 dBm EIRP +/- 1,5 dB.
WLAN 5,15–5,25 GHz, 18 dBm EIRP +/- 1,5 dB.
WLAN 5,25–5,35 GHz, 17 dBm EIRP +/- 1,5 dB.
WLAN 5,47–5,725 GHz, 18 dBm EIRP +/- 1,5 dB.
WLAN 5,725–5,85 GHz, 9 dBm EIRP +/- 1,5dB.
Bluetooth 2 400–2 483,5 MHz, 6 dBm EIRP +/- 1,5 dB.

Mallin 1824 käyttämät radiotaajuusalueet ja niihin liittyvät suurimmat nimelliset lähetystehot ja toleranssit ovat seuraavat:
WLAN 2 400–2 483,5 MHz, 17,7 dBm EIRP + 1/-2 dB.
WLAN 5,15–5,25 GHz, 18,78 dBm EIRP + 1/-2 dB.
WLAN 5,25–5,35 GHz, 18,77 dBm EIRP + 1/-2 dB.
WLAN 5,47–5,725 GHz, 18,76 dBm EIRP + 1/-2 dB.
WLAN 5,725–5,85 GHz, 11,46 dBm EIRP + 1/-2 dB.
Bluetooth 2 400–2 483,5 MHz, 5,7 dBm EIRP +/- 1,5 dB.
NFC -21,66dBΜA/m +/-2dB @10m

Mallin 1825 käyttämät radiotaajuusalueet ja niihin liittyvät suurimmat nimelliset lähetystehot ja toleranssit ovat seuraavat:
LTE 1920~1 980 MHz, 24 dBm johdettu teho +/- 1,0 dB
LTE 1710~1 785 MHz, 24 dBm johdettu teho +/- 1,0 dB
LTE 2 500~2 570 MHz, 24 dBm johdettu teho +/- 1,0 dB
LTE 880~915 MHz, 24 dBm johdettu teho +/- 1,0 dB
LTE 832~862 MHz, 24 dBm johdettu teho +/- 1,0 dB
LTE 703~748 MHz, 24 dBm johdettu teho +/- 1,0 dB
LTE 2570~2 620 MHz, 23,5 dBm johdettu teho +/- 1,0 dB
LTE 2 300~2 400 MHz, 23,5 dBm johdettu teho +/- 1,0 dB
UMTS 1920~1 980 MHz, 24 dBm johdettu teho +/- 1,0 dB
UMTS 880~915 MHz, 24 dBm johdettu teho +/- 1,0 dB
WLAN 2 400–2 483,5 MHz, 18,44 dBm EIRP + 1/-2 dB
WLAN 5,15–5,25 GHz, 17,94 dBm EIRP + 1/-2 dB
WLAN 5,25–5,35 GHz, 18,02 dBm EIRP + 1/-2 dB
WLAN 5,47–5,725 GHz, 17,98 dBm EIRP + 1/-2 dB
WLAN 5,725–5,85 GHz, 9,03 dBm EIRP + 1/-2 dB
Bluetooth 2 400–2 483,5 MHz, 2,98 dBm EIRP +1,5 / -1,5 dB
NFC -21,32 dBΜA/m @10m +2/-2 dB

Mallin 1832 käyttämät radiotaajuusalueet ja niihin liittyvät suurimmat nimelliset lähetystehot ja toleranssit ovat seuraavat:
WLAN 2 400–2 483,5 MHz, 17,2 dBm EIRP +/- 1,5 dB.
WLAN 5,15–5,25 GHz, 20,3 dBm EIRP +/- 1,5 dB.
WLAN 5,25–5,35 GHz, 18,5 dBm EIRP +/- 1,5 dB.
WLAN 5,47–5,725 GHz, 18 dBm EIRP +/- 1,5 dB.
WLAN 5,725–5,85 GHz, 12,5 dBm EIRP +/- 1,5dB.
Bluetooth 2 400–2 483,5 MHz, 7 dBm EIRP +/- 1,5 dB.

Mallin 1853 käyttämät radiotaajuusalueet ja niihin liittyvät suurimmat nimelliset lähetystehot ja toleranssit ovat seuraavat:
BT LE 2402–2480 MHz, -10,41 dBm EIRP +/- 4 dB.

Mallin 1864 käyttämät radiotaajuusalueet ja niihin liittyvät suurimmat nimelliset lähetystehot ja toleranssit ovat seuraavat:
NFC 13,56 MHz, 0 dBm EIRP

Mallin 1866 käyttämät radiotaajuusalueet ja niihin liittyvät suurimmat nimelliset lähetystehot ovat seuraavat:
WLAN 2 400–2 483,5 MHz, 18,6 dBm EIRP
WLAN 5,15–5,25 GHz, 21,6 dBm EIRP
WLAN 5,25–5,35 GHz, 21,6 dBm EIRP
WLAN 5,47–5,725 GHz, 21,4 dBm EIRP
WLAN 5,725–5,85 GHz, 12 dBm EIRP
Bluetooth 2 400–2 483,5 MHz, 9,8 dBm EIRP
Bluetooth LE 2 400–2 483,5 MHz, 7,8 dBm EIRP

Mallin 1867 käyttämät radiotaajuusalueet ja niihin liittyvät suurimmat nimelliset lähetystehot ovat seuraavat:
WLAN 2 400–2 483,5 MHz, 21,35 dBm EIRP
WLAN 5,15–5,25 GHz, 23,4 dBm EIRP
WLAN 5,25–5,35 GHz, 21,6 dBm EIRP
WLAN 5,47–5,725 GHz, 21,7 dBm EIRP
WLAN 5,725–5,85 GHz, 15,9 dBm EIRP
Bluetooth 2 400–2 483,5 MHz, 4,2 dBm EIRP
Bluetooth LE 2 400–2 483,5 MHz, 4,2 dBm EIRP

Mallin 1868 käyttämät radiotaajuusalueet ja niihin liittyvät suurimmat nimelliset lähetystehot ovat seuraavat:
WLAN 2 400–2 483,5 MHz, 21,35 dBm EIRP
WLAN 5,15–5,25 GHz, 23,4 dBm EIRP
WLAN 5,25–5,35 GHz, 21,6 dBm EIRP
WLAN 5,47–5,725 GHz, 21,7 dBm EIRP
WLAN 5,725–5,85 GHz, 15,9 dBm EIRP
Bluetooth 2 400–2 483,5 MHz, 4,2 dBm EIRP
Bluetooth LE 2 400–2 483,5 MHz, 4,2 dBm EIRP

Mallin 1872 käyttämät radiotaajuusalueet ja niihin liittyvät suurimmat nimelliset lähetystehot ovat seuraavat:
WLAN 2 400–2 483,5 MHz, 19,6 dBm EIRP
WLAN 5,15–5,25 GHz, 22,5 dBm EIRP
WLAN 5,25–5,35 GHz, 19,8 dBm EIRP
WLAN 5,47–5,725 GHz, 20 dBm EIRP
WLAN 5,725–5,85 GHz, 13,3 dBm EIRP
Bluetooth 2 400–2 483,5 MHz, 1,3 dBm EIRP
Bluetooth LE 2 400–2 483,5 MHz, 1,3 dBm EIRP

Mallin 1873 käyttämät radiotaajuusalueet ja niihin liittyvät suurimmat nimelliset lähetystehot ovat seuraavat:
WLAN 2 400–2 483,5 MHz, 15,7 dBm EIRP
WLAN 5,15–5,25 GHz, 20,0 dBm EIRP
WLAN 5,25–5,35 GHz, 20,9 dBm EIRP
WLAN 5,47–5,725 GHz, 20,4 dBm EIRP
WLAN 5,725–5,85 GHz, 13,0 dBm EIRP
Bluetooth 2 400–2 483,5 MHz, 3,8 dBm EIRP
Bluetooth LE 2 400–2 483,5 MHz, -2,2 dBm EIRP

Mallin 1876 käyttämät radiotaajuusalueet ja niihin liittyvät suurimmat nimelliset lähetystehot ovat seuraavat:
LTE 1 920–1 980 MHz, 27,1 dBm EIRP
LTE 1 710–1 785 MHz, 27,1 dBm EIRP
LTE 2 500–2 570 MHz, 25,6 dBm EIRP
LTE 880–915 MHz, 25,3 dBm EIRP
LTE 832–862 MHz, 24,7 dBm EIRP
LTE 703–748 MHz, 24,4 dBm EIRP
LTE 2 570–2 620 MHz, 25,3 dBm EIRP
LTE 2 300 – 2 400 MHz, 26,6 dBm EIRP
UMTS 1 920–1 980 MHz, 27,1 dBm EIRP
UMTS 880–915 MHz, 25,3 dBm EIRP
WLAN 2 400–2 483,5 MHz, 17,4 dBm EIRP
WLAN 5,15–5,25 GHz, 18,7 dBm EIRP
WLAN 5,25–5,35 GHz, 18,7 dBm EIRP
WLAN 5,47–5,725 GHz, 17,9 dBm EIRP
WLAN 5,725–5,85 GHz, 11,5 dBm EIRP
Bluetooth 2 400–2 483,5 MHz, 6,7 dBm EIRP
Bluetooth LE 2 400–2 483,5 MHz, 5,8 dBm EIRP

Mallin 1899 käyttämät radiotaajuusalueet ja niihin liittyvät suurimmat nimelliset lähetystehot ovat seuraavat:
WLAN 2 400–2 483,5 MHz, 19,5 dBm EIRP
WLAN 5,15–5,25 GHz, 21,5 dBm EIRP
WLAN 5,25–5,35 GHz, 21,5 dBm EIRP
WLAN 5,47–5,725 GHz, 21,5 dBm EIRP
WLAN 5,725–5,85 GHz, 12,25 dBm EIRP
Bluetooth 2 400–2 483,5 MHz, 12,5 dBm EIRP
Lisälaiteradio 5,15–5,85 GHz, 0,2 dBm EIRP

Mallin 1900 käyttämät radiotaajuusalueet ja niihin liittyvät suurimmat nimelliset lähetystehot ovat seuraavat:
WLAN 2 400–2 483,5 MHz, 18,5 dBm EIRP
WLAN 5,15–5,25 GHz, 20 dBm EIRP
WLAN 5,25–5,35 GHz, 20 dBm EIRP
WLAN 5,47–5,725 GHz, 20,25 dBm EIRP
WLAN 5,725–5,85 GHz, 11,75 dBm EIRP
Bluetooth 2 400–2 483,5 MHz, 12,5 dBm EIRP

Mallin 1901 käyttämät radiotaajuusalueet ja niihin liittyvät suurimmat nimelliset lähetystehot ovat seuraavat:
WLAN 2 400–2 483,5 MHz, 21 dBm EIRP
WLAN 5,15–5,25 GHz, 20.76 dBm EIRP
WLAN 5,25–5,35 GHz, 20.76 dBm EIRP
WLAN 5,47–5,725 GHz, 21 dBm EIRP
WLAN 5,725–5,85 GHz, 10,41 dBm EIRP
Bluetooth 2 400–2 483,5 MHz, 15,89 dBm EIRP

Mallin 1926 käyttämät radiotaajuusalueet ja niihin liittyvät suurimmat nimelliset lähetystehot ovat seuraavat:
WLAN 2 400–2 483,5 MHz, 21 dBm EIRP
WLAN 5,15–5,25 GHz, 20.76 dBm EIRP
WLAN 5,25–5,35 GHz, 20.76 dBm EIRP
WLAN 5,47–5,725 GHz, 21 dBm EIRP
WLAN 5,725–5,85 GHz, 10,41 dBm EIRP
Bluetooth 2 400–2 483,5 MHz, 15,89 dBm EIRP
NFC -22,29 dBΜA/m @10m

Mallin 1927 käyttämät radiotaajuusalueet ja niihin liittyvät suurimmat nimelliset lähetystehot ovat seuraavat:
LTE 1 920~1 980 MHz: 25 dBm EIRP
LTE 1 710~1 785 MHz: 25 dBm EIRP
LTE 2 500~2 570 MHz: 22,8 dBm EIRP
LTE 880~915 MHz: 25 dBm EIRP
LTE 832~862 MHz: 25 dBm EIRP
LTE 703~748 MHz: 25 dBm EIRP
LTE 2570~2620 MHz: 24,5 dBm EIRP
LTE 2 300~2 400 MHz: 24,5 dBm EIRP
UMTS 1 920~1 980 MHz: 25 dBm EIRP
UMTS 880~915 MHz: 25 dBm EIRP
WLAN 2 400–2 483,5 MHz, 18,45 dBm EIRP
WLAN 5,15–5,25 GHz, 17,82 dBm EIRP
WLAN 5,25–5,35 GHz, 17,82 dBm EIRP
WLAN 5,47–5,725 GHz, 19,47 dBm EIRP
WLAN 5,725–5,85 GHz, 8,76 dBm EIRP
Bluetooth 2 400–2 483,5 MHz, 11,06 dBm EIRP
NFC -22,29 dBΜA/m @10m

Mallin 1943 käyttämät radiotaajuusalueet ja niihin liittyvät suurimmat nimelliset lähetystehot ja toleranssit ovat seuraavat:
WLAN 2,400–2,4835 GHz : 18,53 dBm EIRP ± 1 dB
WLAN 5,15–5,25 GHz : 17,98 dBm EIRP ± 1 dB
WLAN 5,25–5,35 GHz : 16,96 dBm EIRP ± 1 dB
WLAN 5,47–5,725 GHz : 18,66 dBm EIRP ± 1 dB
WLAN 5,725–5,85 GHz : 10,10 dBm EIRP ± 1 dB
Bluetooth 2 400 - 2 483,5 MHz : 11,62 dBm EIRP ± 1,5 dB
Bluetooth LE 2 400 - 2 483,5 MHz : 8,62 dBm EIRP ± 1,5 dB

Yritys: Microsoft Ireland Operations Limited
Osoite: One Microsoft Place, South County Business Park, Dublin D18 P521
Maa: Irlanti
Puhelinnumero: +353 1 295 3826
Faksinumero: +353 1 706 4110

CE-merkki

5,15–5,35 GHz vain sisäkäyttöön.

Yksinkertaistettu EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Microsoft Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla seuraavassa Internet-osoitteessa: aka.ms/eucompliancedoc

Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus sisältää myös tietoja esimerkiksi ohjelmistoista ja lisävarusteista, jotka voivat vaikuttaa edellä mainitun direktiivin radiotaajuussäädösten noudattamiseen.

Australian ja Uuden-Seelannin asiakkaille

AU NZ RCM -merkki

R-NZ-merkki

Asiakkaille Singaporessa 

Complies-IMDA-DA107473

Malli 1866 sisältää seuraavan langattoman moduulin: Intel AX201D2W

Complies-IMDA-DB02941

Asiakkaille Intiassa

Tämä tuote on täysin kaikkien asiaan liittyvien kansainvälisten säädösten mukainen, mukaan lukien EU:n RoHS-direktiivi 2011/65/EU, joka koskee lyijyn, kadmiumin, elohopean, kuudenarvoisen kromin, polybromidifenyylieetterien (PBDE) ja polybromibifenyylien (PBB) käyttöä.

Mallit:
1769, 1782, 1793, 1795, 1813, 1832, 1834, 1835, 1867, 1868, 1872, 1873, 1899, 1900

R-41089125

Mallit:
1796, 1866

R-41080616

Mallit:
1824, 1901, 1926

R-41105171

Mallit:
1876

R-41148350

 

Asiakkaille Meksikossa

Para clientes de México

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Rastree su dispositivo perdido o robado: aka.ms/find-lost-windows-device.

Dispositivos LTE: para localizar su IMEI, siga estas instrucciones. Vaya a la configuración de su dispositivo, red, celular, configuración avanzada, IMEI.

Asiakkaille Saudi-Arabiassa

Laitteen nimi

Mallinro

CITC-sert.nro

Surface Go

1824

TA 2018-1154

Surface Go LTE

1825

TA 2019-232

Surface Go 2

1901

TA 2020-453

Surface Go 2

1926

TA 2020-595

Surface Pro 5
Surface Pro 6

1796

TA 2018-1330

Surface Pro X

1876

TA 2019-2752

Surface Studio
Surface Studio 2

1707

TA 2018-1380

Surface Laptop
Surface Laptop 2

1769

TA 2018-1580

Surface Laptop
Surface Laptop 2

1782

TA 2019-833

 

Asiakkaille Kiinassa

China green -tuotemerkki

此绿色产品标识只适用于以下型号: 1704, 1705, 1707, 1724, 1769, 1782, 1793, 1796, 1807, 1813, 1824, 1825, 1832, 1834, 1835, 1866, 1867, 1868, 1872, 1873, 1876, 1899, 1900, 1901, 1907, 1908, 1909, 1926, 1927, 1943 

产品中有害物质的名称及含量

型号 1876、1873、1872、1868、1867、1867、1866、1835、1834、1832、1813、1807、1796、1795、1793、1782、1769、1707

部件名称

有害物质


(Pb)


(Hg)


(Cd)

六价铬 (Cr (VI))

多溴联苯 (PBB)

多溴二苯醚
(PBDE)

外壳

O

O

O

O

O

O

按键

O

O

O

O

O

O

螺丝、铆钉

X

O

O

O

O

O

电路板组件

X

O

O

O

O

O

显示屏模组

X

O

O

O

O

O

摄像头模组

X

散热模组

X

O

O

O

O

O

扬声器

X

电芯

O

O

O

O

O

O

电源及电源线

X

O

O

O

O

O

配件

X

O

O

O

O

O

本表格依据 VSJ/T 11364 的规定编制 。
O : 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X : 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注 :本产品标有”X”的原因是:现阶段没有可供选择的替代技 术或部件。

 

型号 1825、1824

部件名称

有害物质


(Pb)


(Hg)


(Cd)

六价铬 (Cr (VI))

多溴联苯 (PBB)

多溴二苯醚
(PBDE)

外壳

O

O

O

O

O

O

螺丝、螺母、铜钉

X

O

O

O

O

O

电路板组件

X

O

O

O

O

O

显示面板

O

O

O

O

O

O

扬声器

O

O

O

O

O

O

散热模组

O

O

O

O

O

O

镜头模组

O

O

O

O

O

O

连接线

O

O

O

O

O

O

电池组

O

O

O

O

O

O

配件

X

O

O

O

O

O

本表格依据 VSJ/T 11364 的规定编制 。
O : 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X : 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注 :本产品标有”X”的原因是:现阶段没有可供选择的替代技 术或部件。

 

型号 1853

部件名称

有害物质

六价铬

多溴联苯

多溴二苯醚

(Pb)

(Hg)

(Cd)

(Cr (VI))

(PBB)

(PBDE)

塑料外壳

O

O

O

O

O

O

金属框架

O

O

O

O

O

O

螺丝

O

O

O

O

O

O

电池

O

O

O

O

O

O

线路板

X

O

O

O

O

O

本表格依据 VSJ/T 11364 的规定编制 。

O : 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572

规定的限量要求以下。

X : 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T

26572 规定的限量要求。

注 :本产品标有”X”的原因是:现阶段没有可供选择的替代技术或部件。

 

型号 1864

部件名称

有害物质

六价铬

多溴联苯

多溴二苯醚

(Pb)

(Hg)

(Cd)

(Cr (VI))

(PBB)

(PBDE)

键盘外壳

O

O

O

O

O

O

触摸板模组

X

O

O

O

O

O

键盘电路板组件

X

O

O

O

O

O

FPC模组

O

O

O

O

O

O

本表格依据 VSJ/T 11364 的规定编制 。

O : 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572

规定的限量要求以下。

X : 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T

26572 规定的限量要求。

注 :本产品标有”X”的原因是:现阶段没有可供选择的替代技术或部件。

 

型号 1901、1926、1927

部件名称

有害物质


(Pb)


(Hg)


(Cd)

六价铬 (Cr (VI))

多溴联苯 (PBB)

多溴二苯醚
(PBDE)

外壳

O

O

O

O

O

O

螺丝、螺母、铜钉

X

O

O

O

O

O

电路板组件

X

O

O

O

O

O

显示面板

O

O

O

O

O

O

扬声器

O

O

O

O

O

O

散热模组

O

O

O

O

O

O

镜头模组

O

O

O

O

O

O

连接线

O

O

O

O

O

O

金属触点

X

O

O

O

O

O

电源供应器

X

O

O

O

O

O

电源线

X

O

O

O

O

O

电池组

X

O

O

O

O

O

本表格依据 VSJ/T 11364 的规定编制 。
O : 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X : 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注 :本产品标有”X”的原因是:现阶段没有可供选择的替代技术或部件。

 

型号 1899、1900、1907、1908、1909

部件名称

有害物质


(Pb)


(Hg)


(Cd)

六价铬 (Cr (VI))

多溴联苯 (PBB)

多溴二苯醚
(PBDE)

外壳

O

O

O

O

O

O

螺丝

O

O

O

O

O

O

萤幕模组

O

O

O

O

O

O

镜头模组

O

O

O

O

O

O

电路板组件

X

O

O

O

O

O

散热模组

X

O

O

O

O

O

扬声器

O

O

O

O

O

O

电源供应器与电源线

X

O

O

O

O

O

缆线

O

O

O

O

O

O

电池组

X

O

O

O

O

O

配件

X

O

O

O

O

O

本表格依据 VSJ/T 11364 的规定编制 。
O : 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X : 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注 :本产品标有”X”的原因是:现阶段没有可供选择的替代技术或部件。

 

型号 1943

部件名称

有害物质


(Pb)


(Hg)


(Cd)

六价铬 (Cr (VI))

多溴联苯 (PBB)

多溴二苯醚
(PBDE)

外壳

O

O

O

O

O

O

按键

O

O

O

O

O

O

螺丝、铆钉

X

O

O

O

O

O

电路板组件

X

O

O

O

O

O

显示屏模组

O

O

O

O

O

O

摄像头模组

O

O

O

O

O

O

散热模组

X

O

O

O

O

O

扬声器

O

O

O

O

O

O

电芯

O

O

O

O

O

O

电源及电源线

X

O

O

O

O

O

配件

X

O

O

O

O

O

本表格依据 VSJ/T 11364 的规定编制 。
O : 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X : 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量 超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注 :本产品标有”X”的原因是:现阶段没有可供选择的替代技 术或部件。

 

Asiakkaille Japanissa

電波法により5.2/5.3GHz帯は屋内使用に限ります。
(高出力システムと通信する場合を除く)

VCCI-merkki Japani

モデル1867 :

TELEC 1867

モデル1868 :

TELEC 1868

モデル1872 :

TELEC 1872

モデル1873 :

TELEC 1873

モデル1943 :


 
問い合わせ先情報:    Microsoft Corporation,
                     One Microsoft Way,
                     Redmond, WA 98052, USA.
米国:                (800) 426 9400
カナダ:              (800) 933 4750

モデル 1807, 1876, 1927:通常使用時にディスプレイ側と身体の間が少なくとも 20 cm あることを確認してください。

Asiakkaille Koreassa

연락처 정보:      Microsoft Corporation,
                  One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA.
미국:             (800) 426-9400
캐나다:           (800) 933-4750

해당무선설비기기는 운용 중 전파혼신가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다 이 기기는 가정용(B급) 전자파 적합기기 로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Asiakkaille Taiwanissa

Taiwanin kierrätysmerkintä

廢電池請回收
連絡資訊:     Microsoft Corporation,
             One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA.
美國:         (800) 426-9400
加拿大:       (800) 933-4750

Tarvitsetko lisäohjeita?

Liity keskusteluun
Kysy yhteisöltä
Hae tukea
Ota yhteyttä

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteestasi.

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×