Sisällysluettelo
×

Julkaisupäivämäärä:

26.9.2018

Versio:

Käyttöjärjestelmän koontiversio 17134.320

Huomautus Tämä päivitys on julkaistu uudelleen puuttuvan ratkaisun vuoksi. Jos olet asentanut koontiversion 17134.319, asenna tämä käyttöjärjestelmän uudempi koontiversio 17134.320.

Parannukset ja korjaukset

Tämä päivitys sisältää laatuparannuksia. Päivityksessä ei julkaista uusia käyttöjärjestelmän ominaisuuksia tai toimintoja. Tärkeimpiä muutoksia ovat esimerkiksi seuraavat:

 • Korjaa ongelman, joka saa kehotteen ”Tarvitset uuden sovelluksen, jotta voit avata tiedoston" näkymään. Tämä tapahtuu, kun verkkosivusto ladataan uudelleen epästandardissa portissa painamalla Enteriä.

 • Korjaa ongelman, joka saa lataukset epäonnistumaan, koska Mark of the Web (MOTW) ei ole tuettu lataussijainnissa.

 • Korjaa ongelman, joka estää DefaultSearchProvider-käytäntöä toimimasta, kun FirstRunPage-käytäntö on käytössä.

 • Korjaa ongelman, joka saa osoiteriviltä näyttämään sekavalta, kun uusi välilehti avataan ja Salli verkkosisältö Uusi välilehti -sivulla -käytäntö on poistettu käytöstä.

 • Korjaa ongelman, joka estää Microsoft Edgen Määritä salasanojen hallinta -käytäntöä poistamasta Tallenna salasana -kehotetta, kun käytäntö on poistettu käytöstä.

 • Korjaa ongelman, joka saa lataukset WebDAV-sijainteihin epäonnistumaan.

 • Korjaa ongelman tiedoston esikatselussa .html-, .mht- ja sähköpostiliitetiedostoja (MIME) varten Microsoft Outlookissa.

 • Korjaa ongelman, jossa Internet Explorerin suojauksen ja varmenteen valintaikkunat näyttävät joissakin olosuhteissa kehotteita taustalla edustan sijaan.

 • Korjaa ongelman, joka voi saada järjestelmän lakkaamaan vastaamasta, kun sovellukset kutsuvat EnableEUDC-ohjelmointirajapintaa.

 • Korjaa usean näytön kokoonpanoissa esiintyvän ongelman, joka saa oikeinkirjoituksen tarkistuksen pikavalikon näkymään väärässä näytössä. Tämä ongelma ilmenee, kun asiakas napsauttaa hiiren kakkospainikkeella väärin kirjoitettua sanaa Internet Explorerissa.

 • Korjaa ongelman, joka ilmenee kirjoitettaessa japaninkielisiä merkkejä etätyöpöytäistunnon aikana (mstsc.exe).

 • Korjaa ongelman, joka ilmenee käytettäessä matalan tason hiiren koukkuja suuren eheystason prosessien kanssa.

 • Korjaa ongelman, joka estää mukautettuja näppäimistöasetteluja toimimasta oikein.

 • Tuo Asetukset-sivun näkyvyyden käytännön saataville Käyttäjäasetukset-kohdassa. Ryhmäkäytäntö on polussa: Käyttäjäasetukset/Hallintamallit/Ohjauspaneeli/Asetukset-sivun näkyvyys

 • Korjaa ongelman, joka estää joitakin Bluetooth-laitteita muodostamasta laiteparia Windowsin kanssa.

 • Korjaa Universal CRT:n ongelman, joka palauttaa odotetun tuloksen tai tyhjämerkin kutsuttaessa funktiota _getch().

 • Korjaa Universal CRT:n ongelman, joka palauttaa odottamattomia merkkejä kutsuttaessa funktiota _findfirst() tai _findnext().

 • Korjaa Universal CRT:n ongelman, joka estää joitakin toimintoja hyväksymästä kapeaa syötettä tai antamasta oikeaa tulosta tiettyjen ANSI-koodisivujen kanssa. Tämä ongelma koskee kohdetta setargv.obj käytettäessä yleismerkkien jäsennystä ja kutsuja nykyisen moduulin nimen saamiseksi Windowsin virheenkorjaukselle. Ongelma vaikuttaa myös seuraaviin funktioihin:

 • _chdir()

 • _exec()

 • _fullpath()

 •  _loaddll

 •  _popen()

 • _system()

 • _spawn() (ja variantit)

 • Korjaa ongelman, joka esiintyy arvioitaessa Windows-ekosysteemin yhteensopivuutta, jotta varmistutaan sovellusten ja laitteiden yhteensopivuudesta Windowsin kaikkien päivitysten kanssa.

 • Korjaa diagnostiikkaputken ongelman laitteille, jotka on rekisteröity Windows Analyticsissa, kun CommercialID-rekisteriavain "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\DataCollection" on läsnä.

 • Korjaa ongelman, joka estää App-V-asiakkaan ajoitetun tehtävän synkronoinnin, jos Device Guard -lukituskäytäntö on käytössä.

 • Korjaa ongelman, joka voi saada paikallisen suojaustoiminnon alijärjestelmäpalvelun (LSASS) prosessin lakkaamaan toimimasta yritettäessä käsitellä väärin muotoiltua suojaustunnusta (SID).

 • Korjaa ongelman, joka aiheuttaa viiveen toiseen verkkoon siirretyn tietokoneen lukituksen avaamisessa tai sisäänkirjautumisessa. Viive ilmenee esimerkiksi siirryttäessä yrityksen lähiverkosta tai WLAN-verkosta kodin lähiverkkoon, jossa toimialueen ohjauskoneet eivät ole käytettävissä.

 • Korjaa joissakin kannettavissa tietokoneissa esiintyvän ongelman, joka estää uloskirjautumisen. Tämä ongelma ilmenee, kun asiakas kirjautuu ulos ja sulkee välittömästi kannettavan tietokoneensa. Tämän seurauksena laite on käynnistettävä uudelleen, kun se avataan.

 • Korjaa ongelman, joka ilmenee, kun BitLocker otetaan käyttöön paikallisesta järjestelmänvalvojatilistä.

 • Korjaa ongelman sormenjälkitunnistimella varustetuissa laitteissa, jotka on päivitetty Windows 10 -versiosta 1709. Päivityksen jälkeen käyttäjät eivät voi käyttää sormenjälkitunnistinta sisäänkirjautumiseen.

 • Korjaa ongelman, joka saa jotkin järjestelmät käynnistymään hitaasti (jopa 60 sekuntia). Tämä tapahtuu järjestelmissä, joihin ei ole asennettu älykorttien lukulaitetta.

 • Korjaa ongelman, joka estää asiakkaita kirjautumasta PIN-koodilla Windows 10S -laitteeseen, kun Windows 10 on päivitetty versioon 1803. Asiakas saa virheen "PIN-koodisi ei ole enää käytettävissä, koska tämän laitteen suojausasetukset ovat muuttuneet".

 • Korjaa ongelman, jossa Direct Access -yhteys epäonnistuu, kun asiakkaan todennusvarmenne on tallennettu TPM-laitteeseen.

 • Korjaa ongelman, joka sai järjestelmän kirjaamaan lokiin negatiivisia tapahtumia ohjaimille, jotka ovat kelvollisia ja joiden pitäisi olla luotettuja. Ongelma ilmenee, kun Windows Defenderin sovellushallinta (Device Guard) suoritetaan tarkistustilassa.

 • Korjaa ongelman, jossa kolmannen osapuolen VPN-toimittajan käyttöliittymä lakkaa toimimasta sen jälkeen, kun Cryptui.dll puretaan dynaamisesti.

 • Korjaa ongelman, joka saa etätyöpöytäistunnon palvelimen toisinaan lopettamaan vastaamasta kirjauduttaessa.

 • Korjaa ongelman, joka saa avoimeen tai aiemmin luotuun tiedostoon tulostamisen epäonnistumaan näyttämättä virhettä. Tämä ongelma ilmenee käytettäessä Microsoftin Tulosta PDF-tiedostoon -toimintoa tai XPS-asiakirjojen kirjoitustoimintoa.

 • Korjaa ongelman, jossa päivittäin toistuvat tehtävät käynnistyvät odottamatta, kun tehtävä on luotu ensimmäisen kerran tai kun tehtävä on päivitetty.

 • Korjaa ongelman, joka estää jäljempien toimintojen suorittamisen, kun luot useita toimintoja tehtävässä käyttämällä Tehtävien ajoitusta ja tehtävä on ajoitettu Pysäytä nykyinen esiintymä -säännöllä.

 • Korjaa ongelman, joka liittyy toistoasetuksella varustettuun tehtävään. Tehtävän ajoitus epäonnistuu eikä tehtävä käynnisty, kun se poistetaan käytöstä ja otetaan uudelleen käyttöön. Tehtävien ajoituksenSeuraava suoritusaika näyttää oikean ajan, mutta tehtävä ei käynnisty kyseisenä ajankohtana.

 • Korjaa ongelman, joka estää pienennettyjen UWP-sovellusten virheenkorjauksen.

 • Korjaa Visual Studio UWP:n käyttöönotoissa esiintyvän ongelman, joka näyttää virheen "Toimintoa ei suoritettu loppuun odottamattoman isäntätunnuksen vuoksi".

 • Korjaa ongelman, joka ohittaa MM_DONT_ZERO_ALLOCATION -merkinnän. Tämä ongelma heikentää suorituskykyä ja tuottaa joskus virheen 0x139.

 • Korjaa ongelman, joka saa NTLTESTin, DCLOCATORin tai Active Directory- ja SAMBA-toimialueeseen liittymisen epäonnistumaan käytettäessä NetBIOS-toimialuenimeä. Virhe on "An Active Directory domain Controller (AD DC) for the domain %domain% could not be contacted". Tämä korjaa myös yhteysongelmat sovelluksille, jotka käyttävät mailslotsia tiedonsiirtoon.

 • Korjaa ongelman, joka ilmenee käytettäessä salattua sähköpostia. Jos asiakas valitsee Peruuta, kun häneltä pyydetään ensi kertaa PIN-koodia, useita PIN-kehotteita näytetään ennen kuin kehote lopuksi häviää näkyvistä.

 • Korjaa ongelman, joka estää Microsoftin ohjeen katseluohjelmaa hahmontamasta HTML-sisältöä Windowsin ohjeen .chm-tiedostossa, kun .chm-tiedosto on tallennettu verkkosijaintiin.

 • Korjaa ongelman, joka saa lukitusnäytössä näkymään kiinteän värin käytännön määrittämän kuvan sijaan, ennen kuin asiakas kirjautuu sisään ensimmäistä kertaa.

 • Korjaa ongelman, jossa Microsoft Edge lakkaa toimimasta, kun PDF-tiedosto tulostetaan 0-koon ikkunassa.

 • Korjaa ongelman , joka saa Microsoft Edgen lakkaamaan toimimasta ja sulkemaan liittyvät verkkosivujen välilehdet. Tämä tapahtuu, kun tietyissä PDF-tiedostoissa on ajoitusongelmia lataamisen yhteydessä.

 • Korjaa ongelman, joka liittyy ajoitettuun tehtävään, jonka kesto on määräämätön. Tehtävä käynnistyy heti, kun se on luotu, Käynnistimet-välilehdellä määritetyn ajan sijaan.

 • Korjaa ongelman, jossa GetSystemTime() saattaa joskus palauttaa virheellisen arvon, kun SetSystemTime() -komentoa on käytetty juuri sitä ennen.

 • Korjaa ongelman, joka ilmenee käytettäessä ”X509HintsNeeded” -ryhmäkäytäntöä Käyttäjänimivihje-kentän esitäyttämiseksi. Käyttäjänimivihje-kenttä on odottamattomasti tyhjä, kun tietokoneen lukitus avataan onnistuneen kirjautumisen jälkeen. Käyttäjänimivihjeen välimuistin odotetaan toimivan vain lukitsemisen ja lukituksen avaamisen yhteydessä eikä sitä ole suunniteltu uloskirjautumista ja sisäänkirjautumista varten.

 • Korjaa ongelman, joka estää ruutuasettelun säilymisen, kun Windows 10 päivitetään versioon 1803 versiosta 1703 tai 1607.

 • Korjaa ongelman, joka palauttaa tilapäisiä arvoja uudelle japanilaiselle ajanlaskutavalle.

 • Korjaa ongelman, joka saa käyttäjän määrittämät Taustasovellukset-asetukset katoamaan, kun laite käynnistyy uudelleen virheellisten rekisterin käyttöoikeusluettelojen vuoksi.

 • Korjaa ongelman, joka estää Microsoft Centennial -sovelluksia ja joitakin käyttöjärjestelmän sovelluksia näyttämästä ilmoitusruutuja.

 • Korjaa ongelman, jossa kaikki vierasvirtuaalikoneet, joissa on käytössä Unicastin kuormituksen tasaustyökalu, eivät vastaa kuormituksen tasaustyökalupyyntöihin virtuaalikoneiden käynnistyksen jälkeen.

 • Korjaa ongelman, joka estää kahden tunnelin AlwaysOn VPN -kokoonpanoja, joissa käytetään luotettujen verkkojen tunnistusta, käyttämästä molempia tunneleita.

Jos olet asentanut aiemmat päivitykset, laitteelle ladataan ja asennetaan vain tämän paketin sisältämät uudet korjaukset.

Tunnettuja tämän päivityksen yhteydessä ilmeneviä ongelmia

Oire

Ongelman kiertotapa

Kun olet asentanut elokuun laatukoonnin esiversion tai 11. syyskuuta 2018 .NET Framework -päivityksen, SqlConnectionin vahvistus voi tuottaa keskeytyksen. Lisätietoja ongelmasta saat seuraavasta Microsoft Knowledge Base -artikkelista:

4470809 SqlConnection-vahvistuksen poikkeus .NET 4.6 -versiossa (ja uudemmissa) elokuun–syyskuun 2018 .NET Framework -päivitysten jälkeen

Tämä ongelma on korjattu versiossa KB4480976.

Tämän päivityksen asentamisen jälkeen jotkin käyttäjät eivät voi määrittää Win32-oletusasetuksia tietyille sovellus- ja tiedostotyyppiyhdistelmille käyttämällä Avaa sovelluksessa... -komentoa tai valitsemalla Asetukset > Sovellukset > Oletussovellukset.

Joissakin tapauksissa Microsoft Muistiota tai muita Win32-ohjelmia ei voi määrittää oletusohjelmiksi.

Tämä ongelma on korjattu versiossa KB4467682.

Päivityksen hankkiminen

Ennen tämän päivityksen asentamista

Windowsin kumulatiiviset päivitykset edellyttävät, että asennat uusimman ylläpitopinon päivityksen (SSU) käyttöjärjestelmääsi ennen uusinta kumulatiivista päivitystä (LCU). Tämä auttaa välttämään mahdolliset ongelmat LCU:ta asennettaessa. Lisätietoja on kohdassa Ylläpitopinon päivitykset.

Jos käytössäsi on Windows Update, uusin SSU (KB4456655) tarjotaan sinulle automaattisesti. Voit hankkia erillispaketin uusimmalle SSU:lle Microsoft Update -luettelosta

Asenna tämä päivitys

Lataa ja asenna tämä päivitys valitsemalla Asetukset > Päivittäminen ja suojaus > Windows Update > Tarkista päivitykset.

Voit hankkia tämän päivityksen erillispakettina Microsoft Update -luettelosta.

Tiedostojen tiedot

Saat luettelon tämän päivityksen tiedostoista lataamalla kumulatiivisen päivityksen 4458469 tiedostojen tiedot

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Microsoft Insider-käyttäjille

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kuinka tyytyväinen olet käännöksen laatuun?
Mikä vaikutti kokemukseesi?

Kiitos palautteesta!

×