Sisällysluettelo
×

Julkaisupäivämäärä:

3.5.2019

Versio:

Käyttöjärjestelmän koontiversio 17763.475

Parannukset ja korjaukset

Tämä päivitys sisältää laatuparannuksia. Tärkeimpiä muutoksia ovat esimerkiksi seuraavat:

 • Sallii järjestelmänvalvojan oletustilin suorittaa Microsoft Officen asennuksen asennusohjelman latauksen jälkeen Microsoft Edgessä.

 • Korjaa ongelman, jonka vuoksi Internet Explorerin automaatio ei toimi tietyissä tilanteissa.

 • Korjaa ongelman, joka saattaa estää sovelluksen protokollatoimintoihin mukautettuja URI-malleja käynnistämästä vastaavaa sovellusta paikallista intranetiä ja luotettuja sivustoja varten Internet Explorerissa.

 • Korjaa ongelman, joka estää tiettyjä sovelluksia avautumasta määritettäessä kansion uudelleenohjauksen verkkovierailun AppData-kansiolle verkkopolulle.

 • Korjaa kohteessa Gdi32full.dll olevan ongelman, joka estää sovelluksia vastaamasta.

 • Korjaa ongelman, jossa käyttöliittymä saattaa lakata vastaamasta useamman sekunnin ajan, kun vierität näyttöä ikkunoissa, joissa on useita ali-ikkunoita auki.

 • Korjaa ongelman, jossa kosketusnäyttö saattaa lakata toimimasta uudelleenkäynnistymisen jälkeen.

 • Mahdollistaa sen, että kosketusnäppäimistö tukee uusia japanilaisen aikakauden merkkejä. Lisätietoja on artikkelissa KB4469068.

 • Korjaa ongelman, jossa ShellExperienceHost.exe lakkaa toimimasta, kun japanilaisen aikakauden alkamispäivä ei ole kuukauden ensimmäinen päivä. Lisätietoja on artikkelissa KB4469068.

 • Korjaa ongelman, joka estää CALDATETIME-rakennetta käsittelemästä enempää kuin neljää japanilaista aikakautta. Lisätietoja on artikkelissa KB4469068.

 • Päivittää NLS-rekisterin tukemaan uutta japanilaista aikakautta. Lisätietoja on artikkelissa KB4469068.

 • Korjaa ongelman, joka saa DateTimePickerin näyttämään päivämäärän väärin japanilaisessa kalenterimuodossa. Lisätietoja on artikkelissa KB4469068.

 • Korjaa ongelman, joka saa päivämäärän ja ajan asetusten ohjausobjektin lisäämään vanhoja aikakausia välimuistiin ja joka estää ohjausobjektia päivittymästä, kun aika siirtyy uudelle Japanin aikakaudelle. Lisätietoja on artikkelissa KB4469068.

 • Päivittää fontit tukemaan uutta japanilaista aikakautta. Lisätietoja on artikkelissa KB4469068.

 • Korjaa ongelman, joka estää kirjoitustukea (IME) tukemasta uutta japanilaisen aikakauden merkkiä. Lisätietoja on artikkelissa KB4469068.

 • Korjaa ongelman, jossa kellon ja kalenterin pikaikkuna näyttää viikonpäivän virheellisesti yhdistettynä uuden japanilaisen aikakauden kuukauden päivämäärään. Lisätietoja on artikkelissa KB4469068.

 • Lisää vaihtoehtoisia fontteja uusiin japanilaisen aikakauden fontteihin. Lisätietoja on artikkelissa KB4469068.

 • Mahdollistaa sen, että Teksti puheeksi (TTS) -toiminto tukee uusia japanilaisen aikakauden merkkejä. Lisätietoja on artikkelissa KB4469068.

 • Sallii kokoonpanon hallinnan hallitsemien nykyisten laitteiden rekisteröinnin Microsoft Intuneen yhteishallinnan avulla ilman käyttäjän toimia. Se ei edellytä aktiivisen käyttäjän kirjautumista sisään, ja monimenetelmäisen todentamisen kehotteita ei näytetä. Päivityksen avulla myös yhteishallittu mobiililaitteiden hallinnan (MDM) rekisteröityminen voi käyttää sen vastaanottamia laitteen tunnistetietoja, kun laite voi liittyä Hybrid Azure Active Directoryyn (AADJ).

 • Lisää hallittujen laitteiden, kuten yritystietokoneiden, yksityiskohtaisten vianmääritys- ja diagnostiikkalokien käytettävyyttä tietokoneiden pilvihallintapalvelua käytettäessä. Tietokoneiden hallintapalveluihin kuuluvat Microsoft Intune ja muut Windowsin mobiililaitteiden hallinnan (MDM) palveluntarjoajat.

 • Korjaa ongelman, jonka avulla käyttäjä voi jatkaa kirjautumista tilille älykortin avulla, kun tili on poistettu käytöstä.

 • Korjaa ongelman, joka estää yritysresurssien käytön käytettäessä Kerberosta Windows Hello yrityksille (WHfB) -tunnistetietojen kanssa. Tämän seurauksena käyttäjät voivat vastaanottaa useita kehotteita tunnistetietojen antamiseen.

 • Korjaa ongelman, joka saa toisinaan PostScript-tulostimen käyttämään väärää fonttia.

 • Korjaa ongelman, jossa LDAP-protokollan asiakassovellukset eivät vastaa vähintään 30 sekuntiin, kun monta LDAP-kyselyä pyydetään useiden yhteyksien kautta. Tämä tapahtuu wldap32.dll-kirjaston kilpailuehdon vuoksi. Tämä päivitys on asennettava LDAP-asiakkaaseen, joka kutsuu wldap32.dll-kirjastoa.

 • Korjaa ongelman, joka saa palvelimessa sijaitsevan käyttäjäprofiilin menettämään mukautetut aloitusvalikon asetukset käyttöjärjestelmän päivittämisen jälkeen. Tämän päivityksen asentamisen jälkeen järjestelmänvalvojien on otettava käyttöön UseProfilePathMinorExtensionVersion-rekisteriasetus, joka on kuvattu artikkelissa KB4493782palvelimessa sijaitseville käyttäjäprofiileille (RUP). Tämän avaimen avulla voit luoda uusia RUP-profiileja päivitettyä käyttöjärjestelmää varten, ja se estää mukautetun aloitusvalikon menettämisen. RUP on tallennettava paikallisesti, ja laite on käynnistettävä uudelleen, jotta voit ottaa ominaisuuden käyttöön.

 • Korjaa ongelman, joka aiheuttaa yhteyspyyntöjen epäonnistumisen etätyöpöytäistunnon isäntäpalvelimiin (RDSH) käyttöönoton yhteydessä. Tämä ongelma ilmenee välittäjäpalvelun lukkiutumisen vuoksi.

 • Korjaa ongelman, joka saattaa estää klusteripäivitystä käynnistämästä solmuja udelleen, kun klusterin tunnistetiedot on palautettu. Klusteripäivityksen on käynnistettävä uudelleen solmuja päivityksen asentamisen jälkeen. Virhe on seuraavankaltainen:

”Kohteen NODENAME käynnistäminen uudelleen epäonnistui: (ClusterUpdateException) ”Kohteen NODENAME käynnistäminen uudelleen epäonnistui: (Win32Exception) Väärä käyttäjänimi tai salasana.”

 • Korjaa asteittaisen muistivuodon LSASS.exe-tiedostossa järjestelmissä, joissa tallennettu välimuistiin kirjautuminen on otettu käyttöön. Tämä ongelma koskee pääasiassa palvelimia, jotka käsittelevät monia vuorovaikutteisia kirjautumispyyntöjä, kuten verkkopalvelimia.

 • Korjaa ongelman, joka saattaa saada Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) ‑kyselyn tuottamaan virheellisiä tuloksia. Näin käy, jos suodatinlausekkeessa on määrite, jonka syntaksi on tyyppiä Suuri kokonaisluku, ja suodatin käyttää sääntöä LDAP_MATCHING_RULE_BIT_AND. Esimerkiksi yksinkertainen suodatin, kuten msExchRoleAssignmentFlags:1.2.840.113556.1.4.803:=51539607552, ei ehkä palauta vastaavuuksia, vaikka sen pitäisi.

 • Korjaa ongelman, joka estää tulostuksen työnkulun sovelluksia käynnistymästä osoittamalla tulostamista varten.

 • Korjaa ongelman, joka saattaa estää universaalin Windows-ympäristön (UWP) sovelluksia vastaanottamasta näppäimistösyötettä, kun sen käyttöliittymästä tulee liian kuormitettu. Tämä ongelma ilmenee, kun UWP-sovelluksessa on upotettu WebView-ohjausobjekti.

Jos olet asentanut aikaisempia päivityksiä, laitteeseen ladataan ja asennetaan vain tässä paketissa olevat uudet korjaukset.

Windows Updaten parannukset

Microsoft on julkaissut päivityksen suoraan Windows Update -ohjelmaan parantamaan luotettavuutta. Kaikki laitteet, joissa oleva Windows 10 on määritetty vastaanottamaan päivityksiä automaattisesti Windows Updatesta, mukaan lukien Enterprise- ja Pro-versiot, saavat uusimman Windows 10 -ominaisuuspäivityksen laitteen yhteensopivuuden ja Windows Update yrityksille -lykkäyskäytännön perusteella. Tämä ei koske pitkän aikavälin ylläpitoversioita.

Tunnettuja tämän päivityksen yhteydessä ilmeneviä ongelmia

Oire

Ongelman kiertotapa

Tämän päivityksen asentamisen jälkeen saattaa ilmetä ongelmia PXE (Preboot Execution Environment) -verkkokäynnistyksen kanssa, kun laitetta käynnistetään Windowsin etäkäyttöönoton (WDS) palvelimelta, joka on määritetty käyttämään Variable Window Extension -tunnistetta. Tämä saattaa aiheuttaa WDS-palvelimen yhteyden ennenaikaisen loppumisen näköistiedostoja ladattaessa. Tämä ongelma ei koske asiakkaita tai laitteita, jotka eivät käytä Variable Window Extension -tunnistetta.

Tämä ongelma on korjattu versiossa KB4503327.

Tietyt toiminnot, kuten nimeä uudelleen, joita suoritetaan klusterin jaetussa asemassa (CSV) olevissa tiedostoissa tai kansioissa, saattavat epäonnistua ja aiheuttaa virheen "STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)". Näin tapahtuu, kun suoritat toimintoa CSV-omistajasolmussa prosessista, jolla ei ole järjestelmänvalvojan oikeuksia.

Tee jompikumpi seuraavista:

 • Suorita toiminto prosessista, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet.

 • Suorita toiminto solmusta, jolla ei ole CSV-omistajuutta.

Microsoft kehittää parhaillaan ratkaisua ja tarjoaa päivityksen tulevassa versiossa.

Microsoft ja ArcaBit ovat tunnistaneet ongelman laitteissa, joihin on asennettu ArcaBitin virustentorjuntaohjelma. Se voi saada järjestelmän lakkaamaan vastaamasta uudelleenkäynnistyksen yhteydessä tämän päivityksen asentamisen jälkeen.

Ongelma on ratkaistu. Arcabit on vahvistanut, että tämä ongelma ei koske Windows 10:n versiota 1809.

Vyöhykesiirrot ensisijaisten ja toissijaisten DNS-palvelinten välillä Transmission Control Protocolin kautta voivat epäonnistua tämän päivityksen asentamisen jälkeen.

Tämä ongelma on korjattu päivityksessä KB4494441.

Kun yrität tulostaa Microsoft Edgestä tai muista universaalin Windows-ympäristön (UWP) sovelluksista, saatat saada virhesanoman ”Tulostimesi on kohdannut odottamattoman määritysongelman. 0x80070007e."

Tämä ongelma on korjattu päivityksessä KB4501371.

Version KB4493509 asentamisen jälkeen laitteissa, joihin on asennettu joitakin aasialaisia kielipaketteja, saattaa ilmetä virhe ”0x800f0982 - PSFX_E_MATCHING_COMPONENT_NOT_FOUND.”

 1. Poista hiljattain lisättyjen kielipakettien asennus ja asenna kielipaketit uudelleen. Katso ohjeet ohjeartikkelista ”Syöttö- ja näyttökielen asetusten hallinta Windows 10:ssä”.

 2. Valitse Tarkista päivitykset ja asenna huhtikuun 2019 kumulatiivinen päivitys. Katso ohjeet ohjeartikkelista ”Windows 10:n päivittäminen”.

Huomautus Jos kielipaketin uudelleenasennus ei korjaa ongelmaa, palauta tietokoneen oletusasetukset seuraavalla tavalla:

 1. Siirry Asetukset-sovellukseen ja valitse Palautus.

 2. Valitse Palauta tämän tietokoneen oletusasetukset -palautusvaihtoehdon alta Aloita.

 3. Valitse Säilytä tiedostoni.

Microsoft kehittää parhaillaan ratkaisua ja tarjoaa päivityksen tulevassa versiossa.

Käytettäessä MS UI Gothic- tai MS PGothic -fontteja teksti, asettelu tai solun koko voi olla odotettua kapeampi tai leveämpi Microsoft Excelissä. Esimerkiksi Microsoft Excel -taulukoiden asettelu ja solun koko saattavat muuttua käytettäessä MS UI Gothic -fonttia.

Tämä ongelma on korjattu päivityksessä KB4494441.

Päivityksen hankkiminen

Ennen tämän päivityksen asentamista

Microsoft suosittelee voimakkaasti, että asennat uusimman ylläpitopinon päivityksen (SSU) käyttöjärjestelmääsi ennen uusinta kumulatiivista päivitystä (LCU). SSU:t parantavat päivitysprosessin luotettavuutta ja lieventävät mahdollisia ongelmia LCU:n asentamisen aikana. Lisätietoja on kohdassa Ylläpitopinon päivitykset.

Jos käytössäsi on Windows Update, uusin SSU (KB4493510) tarjotaan sinulle automaattisesti. Voit hankkia erillispaketin uusimmalle SSU:lle hakemalla sitä Microsoft Update -luettelosta.

Asenna tämä päivitys

Lataa ja asenna tämä päivitys valitsemalla Asetukset > Päivittäminen ja suojaus > Windows Update > Tarkista päivitykset.

Voit hankkia tämän päivityksen erillispakettina Microsoft Update -luettelon sivustosta.

Tiedostojen tiedot

Saat luettelon tämän päivityksen sisältämistä tiedostoista lataamalla kumulatiivisen päivityksen 4495667 tiedostojen tiedot

Kiitos, kun kävit Windows 10:n version 1809 päivityshistorian sivuilla tänään. Lisätietoja näiden sivujen käytöstä ja niiden hyödyntämisestä parhaalla mahdollisella tavalla on Microsoftin blogikirjoituksessa.

Jotta voimme parantaa historiasivujen sekä aiheeseen liittyvien KB-artikkelien sisältöä ja saada niistä entistä hyödyllisempiä asiakkaillemme, olemme laatineet anonyymin kyselyn, jossa voi jakaa kommentteja ja palautetta. 

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Microsoft Insider-käyttäjille

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kuinka tyytyväinen olet käännöksen laatuun?
Mikä vaikutti kokemukseesi?

Kiitos palautteestasi.

×