Huomautus

Jotkin tuotteet eivät ehkä ole saatavilla maassasi tai alueellasi.

Lisätietoja on kohdassa Tuotteen ympäristö- ja turvallisuusasiakirjat.

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu koneenrakennuskäyttöön, lääketieteelliseen käyttöön tai teollisuuskäyttöön. Kaikki laitteeseen tehdyt muutokset, joita Microsoft ei nimenomaisesti ole hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta. Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi NRTL-hyväksyttyjen (UL, CSA, ETL jne.) ja/tai IEC/EN 60950-1- tai IEC/EN 62368-1-standardin mukaisten (CE-merkittyjen) tietoteknisten laitteiden kanssa. Laitteessa ei ole huollettavia osia. Tämä laite on luokiteltu kaupalliseksi tuotteeksi, jonka käyttölämpötila-alue on +10ºC – +27 ºC.

Tämä laite soveltuu käytettäväksi luokan I, 2. Divisioona ryhmissä A, B, C ja D silloin, kun ne ovat merkittyjä tai ei-vaarallisia sijainteja. 
9VDC 2A, 5DC:N 3A
+ 10C < ta < + 35C
ryhmät A, B, C, D
Huomaa, että paristopaketti ei ole vaihdettavissa.  
VAROITUS – RÄJÄHDYSVAARA – ÄLÄ LATAA TAI KÄYTÄ KUULOKELIITÄNTÄÄÄ VAARALLISESSA SIJAINNISSA 

Käytöstä poistettujen akkujen ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen

Image showing the logo that appears on items that cannot be thrown in the trash. 

Jos tuotteessa tai sen akuissa on tämä symboli, tuotetta ja sen sisältämiä akkuja ei saa hävittää normaalin talousjätteen mukana. Sen sijaan se pitää toimittaa asianmukaiseen keräyspisteeseen akkujen ja elektroniikkakomponenttien kierrätystä varten. Tämä erillinen keräys- ja kierrätysjärjestelmä auttaa säästämään luonnonvaroja sekä vähentämään ympäristölle ja ihmisten terveydelle koituvia haittavaikutuksia, joita akuissa ja elektroniikkalaitteissa mahdollisesti olevat haitalliset aineet voivat aiheuttaa, jos niitä ei hävitetä asianmukaisella tavalla. Kysy lisätietoja akkujen ja elektroniikkaromun keräyspisteistä paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta tai jälleenmyyjältä, jolta olet ostanut laitteen. Voit tarvittaessa kysyä lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE) koskevasta direktiivistä osoitteesta eRecycle@microsoft.com. Ladattavissa tuotteissa on litiumioniakku.

Radio- ja TV-häiriöitä koskevat säädökset

Microsoft-laitteet voivat säteillä radiotaajuista (RF) energiaa. Jos laitetta ei asenneta ja käytetä tarkasti painetuissa ohjeissa ja/tai näytössä näkyvissä ohjetiedostoissa kerrotulla tavalla, laite voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä muissa radioyhteyttä käyttävissä laitteissa (esimerkiksi AM/FM-radioissa, televisioissa, itkuhälyttimissä, langattomissa puhelimissa ym.). Emme voi kuitenkaan taata, ettei radiotaajuisia häiriöitä esiinny tietyn asennuksen yhteydessä. Selvitä, aiheuttaako juuri tämä laite häiriöitä muihin radioyhteyttä käyttäviin laitteisiin, sammuttamalla laite ja irrottamalla sen mahdollinen ulkoinen virtalähde. Jos häiriöt loppuvat, laite on todennäköisesti niiden aiheuttaja. Jos tämä laite aiheuttaa häiriöitä, yritä korjata ongelma seuraavasti:

  • Siirrä toisen radioyhteyttä käyttävän laitteen (esimerkiksi AM/FM-radion, television, itkuhälyttimen tai langattoman puhelimen) antennia kauemmas, kunnes häiriöt lakkaavat.

  • Siirrä laitetta kauemmas radiosta tai televisiosta tai siirrä se radion tai television toiselle puolelle.

  • Kytke laite johonkin toiseen pistorasiaan niin, että laite ja televisio tai radio ovat eri virtapiirissä, joka kulkee eri sulakkeen tai suojakatkaisimen kautta.

  • Kysy tarvittaessa lisää ohjeita jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio-TV-asentajalta. Lisätietoja häiriöihin liittyvistä seikoista on FCC:n verkkosivustossa: http://www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/interference.html. Voit myös soittaa FCC:n numeroon +1 888 225 5322 ja pyytää häiriöihin ja puhelinhäiriöihin liittyviä tietolomakkeita.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
Malli: 1688 FCC ID: C3K1688   IC: 3048A-1688
Malli: 1855 FCC ID: C3K1855   IC: 3048A-1855

Altistuminen radiotaajuiselle (RF) energialle

Malli: 1688, 1855
Tässä laitteessa on radiolähettimiä, ja laite on suunniteltu, testattu ja valmistettu siten, että se täyttää Yhdysvaltain liittovaltion viestintäviraston (FCC), Innovation, Science and Economic Development Canadan ja Euroopan unionin RF-altistumista ja ominaisabsorptionopeutta koskevat määräykset.

Varmistaaksesi, että altistuminen WLAN-ja Bluetooth-radioiden muodostamille radiotaajuiselle energialle ei ylitä näissä ohjeissa annettuja altistumisrajoja, suuntaa laite ohjeiden mukaisesti.
 

Lisätietoja RF-turvallisuudesta löytyy alla olevista linkestä:
FCC:n verkkosivusto löytyy sijainnista https://www.fcc.gov/general/radio-frequency-safety-0
ISED verkkosivusto sijainnista https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf01904.html

Tuotteen SAR-tiedot ovat saatavilla osoitteessa sar.microsoft.com.

Malli 1688, 1855: Laitteen toiminto taajuusalueella 5150 MHz on tarkoitettu vain sisätilakäyttöön. Näin vähennetään haitallisia häiriöitä saman kanavan mobiililaitteiden satelliittijärjestelmille.

A regulatory label

On 21 CFR 1040,10-ja 1040,11-standardin mukainen lukuun ottamatta ohjeita, jotka 60825-1 Ver. 3. koskevat laser-huomautusta nro 56, päivätty 8. toukokuuta 2019.

Tietoja asiakkaille Yhdysvalloissa ja Kanadassa

Toimittajan vaatimustenmukaisuusvakuutus

Malli: 1688 1855
Vastuullinen osapuoli: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA.
Sähköposti: regcomp@microsoft.com

Tämä luokan B digitaalinen laite täyttää osan 15 ehdot Yhdysvaltojen telehallintoviraston, Federal Communications Commissionin (FCC), sääntöjä sekä Innovation, Science and Economic Development (ISED) Canadan lisenssittömiä RSS-standardeja. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa.

Kaikki tähän laitteeseen tehdyt muutokset, joita Microsoft ei nimenomaisesti ole hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Tietoja asiakkaille Euroopan talousalueella, Isossa-Britanniassa ja Sveitsissä

Mallin 1855 käyttämät radiotaajuusalueet ja niihin liittyvät suurimmat nimelliset lähetystehot ja toleranssit ovat seuraavat:
WLAN 2400-2483.5 MHz, 18.30 dBm EIRP +/-1dB
WLAN 5.15-5,25 GHz, 21.20 dBm EIRP +/-1dB
WLAN 5,25-5.35 GHz, 18.50 dBm EIRP +/-1dB
WLAN 5.47-5.725 GHz, 18.60 dBm EIRP +/-1dB
WLAN 5.725-5.85 GHz, 12,7 dBm EDISIRB +/-1dB
Bluetooth 2400-2483.5 MHz, 14.9 dBm EIRB +/-2dB

Yritys: Microsoft Ireland Operations Limited
Osoite: One Microsoft Place, South County Business Park, Dublin D18 P521
Maa: Irlanti
Puhelinnumero: +353 1 295 3826
Faksinumero: +353 1 706 4110

CE-merkki
5,15-5,35 GHz vain sisäkäyttöön.

Yksinkertaistettu EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Microsoft Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla seuraavassa Internet-osoitteessa: aka.ms/eucompliancedoc

Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus sisältää myös tietoja esimerkiksi ohjelmistoista ja lisävarusteista, jotka voivat vaikuttaa edellä mainitun direktiivin radiotaajuussäädösten noudattamiseen.

Energian kulutus (EU)

Malli 1688: Tämä laite täyttää 2008 1275/2008 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 17 joulukuuta 2008 käyttöönottaman 2009/125/EY täytäntöönpanosta valmius- ja sammutustilan ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten sekä sähkö- ja elektroniikka kotitalouksien ja toimistolaitteiden virrankulutuksen suhteen.

Ensimmäinrn valmistus vuosi 2016
Pois päältä -tilan virran tarve (wattia) 0.28
Virtalähteen tehokkuus 80,8%

Aseta HoloLens alimpaan virtatilaan (pois käytöstä) jollakin seuraavista tavoista:

  • Sano Hey Cortana tuodaksesi esiin digitaalisen avustajan ja pyydä, että laite sammutetaan.

  • Paina virtapainiketta painettuna 4 sekunnin ajan.

Asiakkaille Singaporessa

Complies-IMDA-DA107473

Asiakkaille Intiassa

Tämä tuote on täysin kaikkien asiaan liittyvien kansainvälisten säädösten mukainen, mukaan lukien EU:n RoHS-direktiivi 2011/65/EU, joka koskee lyijyn, kadmiumin, elohopean, kuudenarvoisen kromin, polybromidifenyylieetterien (PBDE) ja polybromibifenyylien (PBB) käyttöä.

Asiakkaille Kiinassa

型号:1855

产品中有害物质的名称及含量

部件名称

有害物质

六价铬

多溴联苯

多溴二苯醚

(Pb)

(Hg)

(Cd)

(Cr (VI))

(PBB)

(PBDE)

外壳

O

O

O

O

O

O

螺丝、铆钉及其它固件

X

O

O

O

O

O

电路板组件

X

O

O

O

O

O

显示模组

X

O

O

O

O

O

扬声器

O

O

O

O

O

O

电池电芯

O

O

O

O

O

O

摄像头模组

X

O

O

O

O

O

电源及电源线

X

O

O

O

O

O

配件

X

O

O

O

O

O

本表格依据 VSJ/T 11364 的规定编制 。

O : 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572
规定的限量要求以下。
X : 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T
26572 规定的限量要求。

注 :本产品标有”X”的原因是:现阶段没有可供选择的替代技术或部件。

Asiakkaille Japanissa

本製品の使用は、周波数 5.15 ~ 5.35 GHz での許諾された操作に対する有害な干渉を防ぐために、屋内のみに制限されています。W52/53 は屋内使用専用です。ただし、5.2 Ghz 帯域の高出力データ通信システムの基地局または陸上移動中継局への接続は除きます。

問い合わせ先情報:    Microsoft Corporation,
                    One Microsoft Way,
                    Redmond, WA 98052, USA.
米国:               (800) 426 9400
カナダ:               (800) 933 4750

Asiakkaille Koreassa

해당무선기기는 운용중 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스에는 사용할 수 없습니다. 이 기기는이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기 로서 주로 가정에서 사용하는 것을목적으로 하며, 모든 지역에서사용할수있습니다.

Asiakkaille Taiwanissa

Arrows_in_square

廢電池請回收

低功率電波輻射性電機管理辦法 第十二條經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使 用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功。 第十四條低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發 現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使。
前項合法通信,指依電信規定作業之無線電信。低功率射頻電機須忍受合法通信 或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

商品名稱: Microsoft HoloLens 2 穿載式電腦
製造號碼: 1855
商品型號: 1855
額定電壓: 5VDC
總額定消耗電功率或額定輸入電流: 2A/3A
生產地: 中國
低功率電波輻射性電機管理辦法
第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、
加大功率或變更原設計之特性及功能。第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法
通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信,指依電
信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機
設備之干擾。
製造商 :Microsoft Corporation
進口商 :台灣微軟股份有限公司
地址 :11065台北市忠孝東路五段68號18樓
客服專線 :0800-00-88-33; (02)2999-8833

限用物質含有情況標示聲明

設備名稱:穿戴式電腦,型號(型式):1855

 

 

 

單元Unit

限用物質及其化學符號

鉛Lead

(Pb)

汞Mercury

(Hg)

鎘Cadmium

(Cd)

六價鉻Hexavent kromi

(Cr+6)

多溴聯苯polybromibifenyylit

(PBB)

多溴二苯醚Polybromidifenyyli eetterit (PCODE)

外殼

螺絲、鉚釘及其它固件

顯示模組

鏡頭模組

電路板組件

揚聲器

電池電芯

電源供應器與電源線

配件

備考1.〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3.〝-〞係指該項限用物質為排除項目。

Laitteen sääntelyetiketit

Malli 1855:

Laitteen sääntely-tunniste on otsapehmusteen alla. Sitä voidaan tarkasteltavaksi poistamalla otsapehmuste.

Microsoft Corporation Redmond WA 98052-6399 USA Microsoft Ireland Dublin D18 P521 IRL
Kiinan malliin: 1855 FCC ID: C3K1855 IC: 3048A-1855 CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)
CMIIT ID: 2019AJ4176 Microsoft HoloLens 2 穿戴式電腦 使用過度恐傷視力 製造號碼: 1855
型號: 1855 輸入: 9V ⎓ 2A, 5V ⎓ 3A 生產地: 中國 型号: 1855 输入: 9V ⎓ 2A, 5V ⎓ 3A

A regulatory label

Malli 1688:
Microsoft Corporation One Microsoft Way, Redmond, WA 98052 USA
Microsoft Ireland Sandyford, Ind Est, Dublin D18 KX32 IRL
Made in China Model: 1688
FCC ID: C3K1688 noudattaa
21 CFR 1040,10 ja 1040,11, lukuun ottamatta
, jos poikkeamia laserilla
ilmoitus nro 50, päivätty 24. kesäkuuta 2007

A regulatory label

A regulatory label

A regulatory label

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Microsoft Insider-käyttäjille

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kuinka tyytyväinen olet käännöksen laatuun?

Mikä vaikutti kokemukseesi?

Haluatko antaa lisäpalautetta? (Valinnainen)

Kiitos palautteestasi.

×