Käyttöturvallisuustiedot ja ohjeet

Puhdistus- ja käyttöohjeet

Käsittele Surfacea aina varoen, jotta se pysyy ulkoisesti siistinä. Surfacea ja sen lisävarusteita koskevat puhdistusohjeet ovat artikkeleissa Surfacen puhdistaminen ja hoitaminen, Pidä huolta Surface Headphones -kuulokkeistasi ja Surface Earbuds -kuulokkeiden hoito.

Tässä laiteoppaassa olevat turvallisuutta ja terveyttä koskevat ilmoitukset on varustettu tällä varoitussymbolilla.

VAROITUS: Lue turvallisuus- ja terveystiedot

Koskee seuraavia: kaikki tuotteet

Microsoft-tuotteet on kehitetty tehokkaiksi ja turvallisiksi. Lue tämän oppaan sisältämät, laitettasi koskevat tärkeät turvallisuus- ja terveystiedot sekä rajoitetun takuun ehdot. Oppaan tarkoitus on varmistaa laitteen paras mahdollinen käyttömukavuus ja tehokkuus. Jos ohjeita ei noudateta ja laitteen asetuksia ei määritetä asianmukaisesti tai laitetta ei käytetä ja hoideta ohjeiden mukaisesti, seurauksena voi olla vakava henkilövamma, kuolema tai omaisuusvahinko.

Saat lisätietoja osoitteesta support.microsoft.com tai Surface-laitteille tarkoitetusta Surface-sovelluksesta.

VAROITUS: Tukehtumisvaara

Koskee seuraavia: kaikki tuotteet

Laite saattaa sisältää pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran alle kolmevuotiaille lapsille. Älä pidä näitä pieniä osia lasten ulottuvilla.

VAROITUS: Pidä poissa pienten lasten ulottuvilta

Koskee seuraavia: kaikki tuotteet

Laite ja sen lisälaitteet eivät ole leikkikaluja. Älä anna pienten lasten leikkiä niiden kanssa, sillä lapset voivat loukkaantua tai aiheuttaa vahinkoa muille tai laitteelle. Pidä laite ja kaikki sen osat ja lisälaitteet poissa pienten lasten ulottuvilta.

VAROITUS: Käyttö riskialttiissa tilanteissa

Koskee seuraavia: kaikki tuotteet

Laitetta ei ole suunniteltu tai tarkoitettu käytettäväksi missään sellaisessa tilanteessa, jossa laitteen toimimattomuus saattaa aiheuttaa kuoleman, ruumiinvamman tai vakavan ympäristövahingon (”käyttö riskialttiissa tilanteissa"). Jos päätät käyttää laitetta riskialttiissa tilanteessa, teet sen omalla vastuullasi.

VAROITUS: Laitteessa on magneettisia osia

Koskee seuraavia: Surface, Surface Headphones -kuulokkeet, Surface Earbuds -kuulokkeet, Surface Duo, Surface-kynä ja Surface-telakointiasemat, HoloLens ja näppäimistö.

Jotkin laitteen osat ovat magneettisia ja voivat vetää puoleensa metalliesineitä. Pienennä kipinöinnin vaaraa ja siten laitteen, muiden esineiden ja/tai henkilöiden vahingoittumisen vaaraa varmistamalla, ettei sähköliitäntöjen alueella ole metalliesineitä ennen laitteiden tai latausliittimien kytkemistä.  Laitteen magneettikenttä voi aiheuttaa häiriötä tämän ja muiden laitteiden välillä, häiritä lääkinnällisten laitteiden toimintaa tai vaurioittaa magneettisiin tallennusvälineisiin tallennettuja tietoja, joten älä aseta magneeteille herkkiä laitteita, luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä tämän laitteen lähelle.

VAROITUS: Henkilökohtaiset lääkinnälliset laitteet

Koskee seuraavia: Surface, Surface Headphones -kuulokkeet, Surface Earbuds -kuulokkeet, Surface Duo, Surface-kynä, mobiililaitteet, HoloLens, hiiri, näppäimistö, Microsoft Band ja Xbox

Elektronisten laitteiden aiheuttama radiotaajuinen säteily ja niiden magneettikentät voi haitata muiden elektronisten laitteiden toimintaa ja aiheuttaa niissä toimintahäiriöitä. Vaikka tämä laite on suunniteltu, testattu ja valmistettu siten, että se täyttää Yhdysvaltojen, Kanadan, Euroopan unionin ja Japanin radiotaajuista säteilyä koskevat määräykset, langattomat lähettimet ja virtapiirit voivat aiheuttaa tahatonta häiriöitä muissa elektronisissa laitteissa.

Henkilöiden, joilla on sydämentahdistin tulisi aina noudattaa seuraavia varotoimia:

 • The American Heart Association -järjestö suosittelee langattoman laitteen ja sydämentahdistimen vähimmäisetäisyydeksi 15 cm, jotta laite ei häiritse sydämentahdistimen toimintaa.

 • Jos käytät mobiililaitteessasi koteloa tai pidikettä, valitse sellainen, jossa ei ole metalliosia.

 • Älä kuljeta langatonta laitetta rintataskussa.

 • Jos epäilet laitteen häiritsevän sydämentahdistimen toimintaa, katkaise heti laitteen virta.

Jos käytät jotakin muuta henkilökohtaista lääkinnällistä laitetta, kysy sen valmistajalta tai lääkäriltäsi tietoja ja ohjeita muiden elektronisten laitteiden käytöstä sen läheisyydessä.

VAROITUS: Langattomat laitteet lentokoneessa

Koskee seuraavia: Surface, Surface Headphones -kuulokkeet, Surface Earbuds -kuulokkeet, Surface Duo, Surface-kynä, mobiililaitteet, HoloLens, hiiri, näppäimistö ja Xbox

Ennen lentokoneeseen nousua tai langattoman laitteen pakkaamista kirjattuihin matkatavaroihin, poista langattomien laitteiden akut (jos ne ovat poistettavissa) tai poista langaton laite käytöstä (jos laitteessa on on/off-kytkin). Kuuntele kuulutusta, jossa kerrotaan, saako laitetta käyttää lennon aikana. Langaton käyttö lennon aikana on lentoyhtiön harkinnan varassa.

VAROITUS: Radiotaajuushäiriöt

Koskee seuraavia: Surface, Surface Headphones -kuulokkeet, Surface Earbuds -kuulokkeet, Surface Duo, Surface-kynä, mobiililaitteet, HoloLens, hiiri, näppäimistö ja Xbox

Vaikka laitteen turvallisuus ja yhteensopivuus on testattu, siinä on radio, joka saattaa tietyissä olosuhteissa vaikuttaa muihin elektronisiin tai lääketieteellisiin laitteisiin (kuten sydämentahdistimiin) ja aiheuttaa niissä toimintavirheen, joka voi johtaa vammaan tai kuolemaan.

 • Katkaise laitteesta virta paikoissa, joissa kehotetaan tekemään niin.

 • Lentokoneessa noudata kaikkia miehistön ohjeita. Poista laite käytöstä ja/tai ota lentotila käyttöön miehistön ohjeiden mukaan, sama koskee myös matkatavaroihin pakattuja langattomia laitteita. Pyydä apua lentokoneen henkilökunnalta koskien laitteen käyttöä lennon aikana.

 • Noudata sääntöjä ja ohjekylttejä alueilla, joissa matkapuhelinverkon tai langattoman verkon käyttö on kielletty.

VAROITUS: Räjähdysvaaralliset ympäristöt

Koskee seuraavia: Surface, Surface Headphones -kuulokkeet, Surface Earbuds -kuulokkeet, Surface Duo, Surface-telakointiasemat, HoloLens, mobiililaitteet ja Azure Kinect -laitteet ja Xbox

Älä säilytä tai kuljeta syttyviä nesteitä, kaasuja tai räjähdysalttiita materiaaleja samassa tilassa laitteen, sen osien ja/tai lisälaitteiden kanssa.

Jos olet räjähdysvaarallisella alueella, katkaise laitteesta virta äläkä irrota tai asenna akkulaturia, verkkovirtalaitetta tai muuta lisälaitetta. Räjähdysvaaralliset ympäristöt on usein, mutta ei aina, merkitty. Tällaisia ympäristöjä ovat tankkausalueet tai huoltoasemat, alusten kannen alla olevat tilat, polttoaineiden tai kemikaalien kuljetus- ja varastointitilat sekä alueet, joiden ilmaan on kertynyt syttyviä kemikaaleja tai hiukkasia, esimerkiksi vilja- tai metallipölyä. Tällaisilla alueilla kipinät voivat aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon.

VAROITUS: Tuki-ja liikuntaelinsairaudet

Koskee seuraavia: Surface, Surface Duo, Surface-kynä, HoloLens, hiiri, näppäimistö, mobiililaitteet ja Xbox

Elektronisten laitteiden käytöllä voi olla yhteyttä vakavien vammojen tai sairauksien syntymiseen. Tietokoneen käyttö voi monen muun toiminnan tavoin aiheuttaa hetkellistä rasitusta käsille, käsivarsille, hartioille, niskalle tai muille kehon osille. Jos kuitenkin havaitset jatkuvaa epämukavuuden tunnetta, kipua, tykytystä, särkyä, kihelmöintiä, puutumista, poltetta, jäykkyyttä tai muita vastaavia oireita, SUHTAUDU NÄIHIN OIREISIIN VAKAVASTI. OTA VIIPYMÄTTÄ YHTEYTTÄ TERVEYSALAN AMMATTILAISEEN, vaikka oireet eivät ilmenisikään tietokoneen käytön aikana. Tällaiset oireet voivat liittyä kivuliaisiin ja joskus jopa pysyvästi invalidisoiviin vammoihin tai hermoston, lihasten, jänteiden tai muiden ruumiinosien sairauksiin. 

Näitä tuki- ja liikuntaelinsairauksia (TULES) ovat esimerkiksi rannekanavaoireyhtymä, jännetulehdus ja jännetuppitulehdus. Tutkijat eivät ole vielä löytäneet vastauksia kaikkiin TULES-oireisiin liittyviin kysymyksiin, mutta yleisesti ollaan sitä mieltä, että niiden esiintymiseen vaikuttavat esimerkiksi seuraavat tekijät: yleinen terveydentila, stressi ja sen käsittely, lääketieteelliset ja fysikaaliset ominaisuudet sekä työskennellessä ja muissa toimissa käytetyt asennot ja menetelmät (mukaan lukien hiiren ja näppäimistön käyttö). Tietyn toiminnan suorittamisen kesto voi myös olla vaikuttava tekijä.

Osoitteissa https://support.microsoft.com ja https://xbox.com/xboxone/playhealthy (Ergonomisen pelaamisen opas) on ohjeita, joiden avulla voit opetella käyttämään laitettasi entistä mukavammin ja vähentää TULES-oireiden riskiä.

VAROITUS: Valoherkkyyden aiheuttamat kohtaukset

Koskee seuraavia: Surface, Surface Duo, HoloLens ja Xbox

Jotkin liikkuvien kuvien tai videopelien visuaaliset elementit, kuten vilkkuvalot tai tietyt graafiset kuviot, voivat joskus aiheuttaa sairauskohtauksia joillekin ihmisille. Jopa ihmisillä, joilla ei ole aiemmin ilmennyt epilepsiaa tai muita sairauskohtauksia, voi olla diagnosoimaton sairaus, joka voi aiheuttaa heille liikkuvien kuvien tai videopelien katselun aikana valoherkkiä epilepsiakohtauksia. 

Nämä kohtaukset voivat aiheuttaa erilaisia oireita, mukaan lukien huimausta, sekavuutta, silmien tai kasvojen nykimistä, käsien tai jalkojen nytkähtelyä tai tärinää, sekavuutta tai hetkellistä tajuttomuutta. Valoherkät epilepsiakohtaukset voivat myös aiheuttaa tajuttomuutta tai kouristuksia, jotka tuottavat vammoja kaatumisen tai lähellä oleviin esineisiin osumisen takia. Jos havaitset jotakin näistä oireista, lopeta pelaaminen heti ja ota yhteyttä lääkäriin. Vanhempien tulee tarkkailla lapsiaan näiden oireiden varalta ja tarvittaessa kysyä, ovatko he kokeneen niitä, sillä tällaiset kohtaukset ovat yleisempiä lapsilla ja teini-ikäisillä kuin aikuisilla. Valoherkän epilepsiakohtauksen vaaraa voi vähentää seuraavilla varotoimilla:

 • Istu kauempana näyttöruudusta.

 • Käytä pienempää näyttöruutua.

 • Pelaa hyvin valaistussa huoneessa.

 • Älä pelaa, jos olet väsynyt.

Jos jollakulla perheenjäsenelläsi on ilmennyt epilepsiaa tai muita sairauskohtauksia, ota yhteyttä lääkäriin ennen pelaamista.

VAROITUS: Akun yleinen turvallisuus

Koskee seuraavia: Surface, Surface Headphones -kuulokkeet, Surface Earbuds -kuulokkeet, Surface-kynä, mobiililaitteet, Microsoft Band ja Xbox

Laitteessa käytetään kertakäyttöisiä tai ladattavia paristoja. Kertakäyttöisten tai ladattavien paristojen väärinkäyttö voi aiheuttaa vammoja, kuoleman tai omaisuusvahinkoja, ja voi vahingoittaa laitetta tai sen lisälaitteita paristonesteen vuodon, tulipalon, ylikuumenemisen tai räjähdyksen seurauksena.

Paristoneste on syövyttävää, ja se saattaa olla myrkyllistä. Se voi aiheuttaa palovammoja, ja sen nieleminen voi olla haitallista tai tappavaa.

Toimi seuraavasti pienentääksesi vahingon riskiä käyttäessäsi kertakäyttöisiä tai ladattavia paristoja:

 • Pidä paristot poissa pienten lasten ulottuvilta.

 • Lataa ladattavia akkuja vain laitteen mukana toimitetulla laturilla. Vääränlaisen lataustavan käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen

 • Poista heti vanhat, heikot tai loppuun kuluneet paristot laitteesta. Kierrätä tai hävitä vanhat, heikot tai loppuun kuluneet paristot paikallisten, alueellisten tai kansallisten lakien ja asetusten mukaisesti.

 • Poista paristot laitteesta ennen pitkää varastointia.

 • Vältä kosketusta paristonesteen kanssa. Jos paristo vuotaa:

  • Älä päästä vuotanutta nestettä iholle, silmiin, vaatteille tai muille pinnoille. Jos paristonestettä pääsee iholle, silmiin tai vaatteille, huuhtele kosketusalue välittömästi vedellä ja ota yhteys lääkäriin tai muuhun terveydenhuollon palveluntarjoajaan.

  • Poista kaikki paristot huolellisesti noudattamalla laitteen mukana toimitettuja paristojen asennusohjeita päinvastaisessa järjestyksessä.

  • Puhdista paristokotelo kuivalla liinalla tai noudata paristojen valmistajan puhdistussuosituksia ennen uusien paristojen asentamista.

 • Suosittelemme, että käytät Microsoftin hyväksymiä paristoyksiköitä.  Vaihda laitteen mukana tulleiden kertakäyttöisten tai ladattavien paristojen tilalle saman tyypin ja luokan paristot.

 • Älä pura, murskaa. Älä pura, murskaa, avaa, puhkaise tai silppua paristoja, lyhennä ulkoisia liittimiä tai piirejä, altista paristoja yli 40 °C (104 °F) lämpötilalle tai heitä niitä tuleen tai veteen.

 • Älä käytä samaan aikaan uusia ja vanhoja paristoja tai erityyppisiä paristoja (esimerkiksi sinkki–hiili-paristoja ja alkaliparistoja).

 • Älä anna metalliesineiden koskettaa laitteen paristoliittimiä. Ne kuumenevat ja voivat aiheuttaa palovammoja.

 • Älä kuljeta paristoja tai paristoyksiköitä muiden metallisten esineiden lähettyvillä tai aseta niitä lähekkäin.

 • Älä jätä paristokäyttöistä laitetta suoraan auringonvaloon pitkäksi ajaksi.

 • Älä upota paristoja veteen tai anna niiden kastua.

 • Älä käytä paristoa, joka on kastunut.  Älä yritä kuivattaa paristoa tai paristoyksikköä hiustenkuivaajalla, uunissa tai mikroaaltouunissa.

 • Älä yhdistä paristoja suoraan pistorasiaan tai auton tupakansytyttimeen.

 • Älä lyö tai heitä paristoja, astu niiden päälle tai kohdista niihin kovia iskuja.

 • Älä yritä muokata tai uudelleenvalmistaa paristoa, asettaa paristoon vieraita esineitä, upottaa paristoa veteen tai muuhun nesteeseen tai altistaa paristoa tulelle, räjähdykselle tai muille vaaroille.

 • Älä lataa paristoja tulen lähellä tai äärimmäisen kuumissa olosuhteissa.

 • Laitteen tai paristojen pudottaminen, erityisesti kovalle pinnalle, voi vahingoittaa laitetta ja paristoja. On suositeltavaa tarkastuttaa laite asiantuntijalla, jos uskot vahingon tapahtuneen.

 • Älä koskaan käytä vahingoittunutta paristoa. Jos paristo näyttää naarmuuntuneelta tai kolhiintuneelta, siirrä se välittömästi syrjään ja hävitä se asianmukaisesti.  Vahingoittuneen pariston käyttö saattaa aiheuttaa oikosulkuja, ylikuumenemista ja muita komponenttivikoja.

VAROITUS: Akun turvallisuus (muut kuin käyttäjän vaihdettavissa olevat akut)

Koskee seuraavia: Surface, Xbox, HoloLens, Surface Headphones -kuulokkeet, Surface Earbuds -kuulokkeet, Microsoft Band ja laitteet, joissa on muut kuin käyttäjän vaihdettavissa olevat akut

Laitteen akun vääränlainen käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen. Älä kuumenna, avaa, puhkaise tai riko laitetta tai sen akkua tai yritä hävittää niitä polttamalla. Älä jätä laitetta suoraan auringonvaloon pitkäksi ajaksi tai lataa sitä suorassa auringonvalossa. Tämä voi vahingoittaa akkua tai sulattaa sen.

Microsoft suosittelee asiantuntijatukea kaikkiin muihin laitteen korjauksiin ja varovaisuutta, jos suoritat korjauksia itse. Laitteen avaaminen tai korjaaminen voi aiheuttaa sähköiskun, laitevahingon, tulipalon ja henkilövamman sekä muita vaaroja. Microsoft tarjoaa apua ja tietoa laitteen korjaus- ja muista palveluista osoitteessa www.support.microsoft.com.

VAROITUS: Paristojen vaihto ja laitteiden korjaukset (käyttäjän vaihdettavissa olevat paristot)

Koskee seuraavia: Surface-kynä, mobiililaitteet, hiiri, näppäimistö ja Xbox

Laitteissa, joiden paristot on tarkoitettu käyttäjän vaihdettaviksi voidaan paristot vaihtaa avaamalla paristokotelo ja noudattamalla pika-aloitusoppaan ohjeita. Microsoft suosittelee asiantuntijatukea kaikkiin muihin laitteen korjauksiin ja varovaisuutta, jos suoritat korjauksia itse. Laitteen avaaminen tai korjaaminen voi aiheuttaa sähköiskun, laitevahingon, tulipalon ja henkilövamman sekä muita vaaroja.

VAROITUS: Nappipariston turvallisuus

Koskee seuraavia: Näppäimistö ja Surface-kynä

PIDÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA. ÄLÄ NIELE PARISTOA. KEMIALLISEN PALOVAMMAN VAARA.

Tämä tuote sisältää nappiparistoja. Nieltynä nappiparisto voi aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja ja pehmeän kudoksen syöpymistä kahdessa tunnissa, mistä seurauksena voi olla vakava henkilövahinko tai kuolema.

Uudet ja käytetyt paristot on pidettävä aina poissa vauvojen ja lasten ulottuvilta. Jos laitteen paristokotelo ei sulkeudu tiukasti, lopeta laitteen käyttö ja pidä se poissa vauvojen ja lasten ulottuvilta. Hanki viipymättä lääketieteellistä apua, jos epäilet, että vauva tai lapsi on niellyt nappipariston tai laittanut sen sisään johonkin kehonosaansa. Pätevän lääkintähenkilöstön on poistettava nappiparisto välittömästi, jotta vakavan henkilövahingon tai kuoleman riski on mahdollisimman pieni.

VAROITUS: Virtalähteen turvallisuus

Koskee seuraavia: Surface, Surface Duo, Surface-telakointiasemat, HoloLens, mobiililaitteet ja laitteet, joissa on ulkoinen virtalähde

Valitse laitteelle sopiva virtalähde ja käytä sitä aina. Jos seuraavia varotoimia ei noudateta, seurauksena voi olla laitteen vaurioituminen, vakavia vammoja, kuoleman aiheuttava sähköisku tai tulipalo. 

Laitteeseen sopivan virtalähteen valitseminen:

 • Suosittelemme, että käytät aitoja Microsoft-virtalähteitä ja -verkkojohtoja. Aito Microsoft-virtalähde on toimitettu laitteen mukana. Aitoja Microsoft-virtalähteitä voi ostaa myös Microsoftin valtuuttamalta jälleenmyyjältä ja osoitteesta https://store.microsoft.com/devices.

 • Käytä verkkovirtalähteenä vain tavallista sähköverkon pistorasiaa. Älä käytä epätavallisia virtalähteitä, kuten generaattoreita tai vaihtosuuntaajia, vaikka niiden jännite- ja taajuusarvot vaikuttaisivat oikeilta.

 • Varmista, että pistorasiasta tulevan virran jännite (V) ja taajuus (Hz) ovat samat kuin virtalähteeseen on merkitty. Jos et ole varma, minkätyyppistä sähkövirtaa kotonasi on, kysy lisätietoja sähköyhtiöstäsi.

 • Älä ylikuormita pistorasiaa, jatkojohtoa tai muuta sähköliitäntää. Tarkista, että niiden nimelliskuormitus riittää laitteen ja samaan piiriin mahdollisesti kytkettyjen lisälaitteiden virrankulutukseen. Laitteen virrankulutus on merkitty virtalähteeseen ampeereina (A).

 • Jos laitteen verkkovirtalähteen liittimen piikit voi taittaa kasaan kuljetusta varten, varmista ennen verkkovirtalähteen kytkemistä pistorasiaan, että piikit on käännetty kokonaan esiin.

 • Jos verkkovirtalähteen liittimen piikit ovat irrotettavissa ja virtalähteessä käytetään yleismallista sovitinta, varmista, että piikkien määrä ja sijainti vastaavat pistorasian rakennetta ja että sovitin on hyvin paikallaan ennen verkkovirtalähteen kytkemistä pistorasiaan.

VAROITUS: Altistuminen radiotaajuiselle (RF) energialle

Koskee seuraavia: Surface, Surface Headphones -kuulokkeet, Surface Earbuds -kuulokkeet, Surface Duo, Surface-kynä, mobiililaitteet, HoloLens, hiiri, näppäimistö, Microsoft Band ja Xbox

Laitteet, joissa on WLAN- ja Bluetooth®-radiolähettimet, on suunniteltu, testattu ja valmistettu siten, että ne täyttävät Yhdysvaltain liittovaltion viestintäviraston (FCC), Industry Canadan ja Euroopan unionin RF-altistumista ja ominaisabsorptionopeutta koskevat määräykset.

Jotta WiFi- ja Bluetooth-lähettimen aiheuttama altistus radiotaajuiselle energialle ei ylitä näiden määräysten asettamia raja-arvoja, suuntaa näyttölaitteet siten, että näytönpuoleinen sivu ei ole suoraan kehoa vasten (esimerkiksi asettamalla näytön alaspäin sylissä tai rintaa vasten).

Lisätietoja radiotaajuiseen energiaan liittyvistä turvallisuusseikoista on FCC:n verkkosivustossa osoitteessa http://www.fcc.gov/oet/rfsafety ja Industry Canadan verkkosivustossa osoitteessa http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf01904.html.

VAROITUS: Riskejä korjauksissa

Koskee seuraavia: kaikki tuotteet

Laitteen avaaminen tai korjaaminen voi aiheuttaa sähköiskun, laitevahingon, tulipalon ja henkilövamman sekä muita vaaroja. Microsoft suosittelee asiantuntijatukea laitteen korjauksiin ja varovaisuutta, jos suoritat korjauksia itse.

VAROITUS: Turvatyynyvaroitus

Koskee seuraavia: Surface, Surface Duo ja mobiililaitteet

Jos auto on varustettu turvatyynyillä, älä aseta laitetta tai muita esineitä turvatyynyn päälle tai sen lähelle. Jos turvatyyny laukeaa, sen päälle tai lähelle asetetut esineet voivat aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja tai kuoleman.

VAROITUS: Puhdistus

Koskee seuraavia: kaikki tuotteet

Pienennä tulipalon, sähköiskun ja laitevahingon riskiä Microsoft-laitteen puhdistuksen aikana noudattamalla seuraavia varotoimia:

 • Irrota kaikki kaapelit ja poista laite käytöstä ennen puhdistusta.

 • Puhdista laite vain ulkoisesti.

 • Puhdista laite kuivalla kankaalla.

 • Jos laitteessa on tuulettimia, tuuletusaukkoja, portteja tai muita vastaavia aukkoja:

  • Puhdista varovasti tuulettimen, tuuletusaukon tai muun aukon ulkopinnan mahdolliset pöly
   -kertymät.

  • Älä työnnä mitään tuulettimeen, tuuletusaukkoon, porttiin tai muuhun aukkoon.

 • Älä yritä puhdistaa liittimiä upottamalla niitä nesteeseen. Vain pyyhi ja kuivaa hellävaraisesti
  puhtaalla liinalla.

VAROITUS: Käyttö

Koskee seuraavia: kaikki tuotteet

Pienentääksesi tulipalon, sähköiskun tai laitevahingon riskiä, älä altista laitetta sateelle, lumelle tai muulle kosteudelle. Älä käytä laitetta veden lähellä tai kosteassa paikassa (esimerkiksi suihkun, kylpyammeen, altaan tai uima-altaan lähellä tai kosteassa kellarissa). Säilyttääksesi laitteen parhaassa mahdollisessa käyttökunnossa:

 • Älä käytä laitetta lämmönlähteiden, ruuan, pölyn, öljyn tai kemikaalien lähellä, erittäin likaisessa paikassa tai suorassa, voimakkaassa auringonpaisteessa.

 • Älä sijoita esineitä laitteen päälle.

 • Käytä vain Microsoftin määrittämiä lisävarusteita tai -laitteita.

 • Jos laitteessa on tuulettimia, tuuletusaukkoja, portteja tai muita vastaavia aukkoja:

  • Älä laita esineitä tuulettimeen, tuuletusaukkoihin, portteihin, seisonta-alustaan, saranakohtiin tai esimerkiksi näppäimien ympärillä olevaan tilaan.

  • Estä pölyn kertyminen tuulettimeen, tuuletusaukkoihin tai muihin aukkoihin.

  • Älä sijoita laitetta kapeaan tai ahtaaseen paikkaan.

 • Älä yritä kuivata laitetta hiustenkuivaajalla, kuivausrummussa, uunissa, leivänpaahtimessa tai mikroaaltouunissa. Jos laite kastuu, pyyhi ulkopinta varovasti puhtaalla ja kuivalla kankaalla.

VAROITUS: Portit ja aukot

Koskee seuraavia: kaikki tuotteet

Palovaaran, sähköiskun tai Microsoft-laitteen vahingoittumisen ehkäisemiseksi

 • Älä laita esineitä tuulettimeen, tuuletusaukkoihin, portteihin, seisonta-alustaan, saranakohtiin tai esimerkiksi näppäimien ympärillä olevaan tilaan.

 • Älä yritä puhdistaa portteja, seisonta-alustaa, saranoita, näppäinten ympärillä olevaa tilaa tai muita aukkoja terävillä esineillä (kuten paperiliittimillä, ruuvimeisseleillä tai linkkuveitsillä).

VAROITUS: Näppäimistön näppäimet

Koskee seuraavia: Surface, näppäimistö

Microsoft suosittelee, että käännyt asiantuntijan puoleen laitteen irronneiden tai puuttuvien näppäinten korjaamista tai vaihtamista varten. Ole varovainen, jos suoritat korjauksia itse. Älä paina näppäimiä väkisin takaisin näppäimistöön tai työnnä mitään esineitä näppäimistöön näppäinten ja näppäimistön kannen väliin. Laitteen avaaminen tai korjaaminen voi aiheuttaa sähköiskun, laitevahingon, tulipalon ja henkilövamman sekä muita vaaroja. Microsoft tarjoaa apua ja tietoa laitteen korjaus- ja muista palveluista osoitteessa www.support.microsoft.com.

VAROITUS: Tukehtumisvaara

Koskee seuraavia: kaikki tuotteet

Pidä muovipussit poissa vauvojen ja lasten ulottuvilta tukehtumisvaaran välttämiseksi.

VAROITUS: Huomioi ympäristösi

Koskee seuraavia: Surface, Surface Headphones -kuulokkeet, Surface Earbuds -kuulokkeet, mobiililaitteet ja HoloLens

Pienennä mahdollista loukkaantumisen tai kuoleman vaaraa siten, ettet käytä laitetta autolla ajon, koneiden käytön, polkupyöräilyn, kävelyn tai muun jakamattoman huomiosi vaativan toiminnan aikana. Laitteen käyttäminen kuulokkeiden tai kuulokemikrofonin kanssa (vaikka vain yhdessä korvassa) tai ilman niitä autolla tai polkupyörällä ajettaessa ei ole suositeltavaa. Lisäksi se saattaa olla joillakin alueilla kiellettyä.

Pidä kuulokkeiden tai kuulokemikrofonin äänenvoimakkuus niin pienenä, että pystyt kuulemaan ihmisten puheen ja äänet, jotka voivat varoittaa sinua vaaratilanteista. Samalla suojelet kuuloasi. Tarkista mobiililaitteiden käyttöä koskevat paikalliset lait ja määräykset ja noudata niitä ajaessasi autolla tai polkupyörällä.  Muita suosituksia toimista, joilla vähennät häiriötekijöihin liittyviä riskejä:

 • Älä koskaan kirjoita tai tarkista tekstiviestejä tai sähköposteja.

 • Älä koskaan syötä navigointitietoja.

 • Älä koskaan selaa Internetiä tai suorita muita tehtäviä, jotka vievät huomiosi.

VAROITUS: Virtalähteen DC-liitin

Koskee seuraavia: Surface

 Vältä pitkäaikaista ihokosketusta DC-liittimeen, kun virtalähde on kytketty verkkovirtaan, koska se saattaa aiheuttaa epämukavuutta tai vahinkoa. Nukkumista tai istumista DC-liittimen päällä tulee välttää.

Älä altista liitintä nesteille, hielle, lialle tai muille epäpuhtauksille. Likaisen liittimen käyttäminen voi johtaa kuumenemiseen ja aiheuttaa epämukavuutta tai vamman. Lopeta liittimen käyttö välittömästi. Irrota DC-liitin laitteesta. Kuivaa ja pyyhi se puhtaalla liinalla.

Jos huomaat vaurioita laturissa tai johdossa, lopeta niiden käyttö ja ota meihin yhteyttä lisäohjeita varten.

VAROITUS: Käytä turvallisessa paikassa

Koskee seuraavia: Windows mixed reality

Laitteen käyttäminen voi olla häiritsevää, etkä välttämättä näe, mitä ympärilläsi on. Windows Mixed Reality -lasit voivat peittää näkökenttäsi täysin. Sisältö voi näyttää olevan matkan päässä, mutta silti peittää lähellä olevia fyysisiä esineitä.

Käytä laseja vain turvallisessa paikassa, joka soveltuu niiden käyttöön. Vältä kompastumisvaaroja, portaita, matalia kattoja, särkyviä tai arvokkaita esineitä, jotka voivat esimerkiksi vaurioitua, sekä tilanteita, joissa toinen henkilö tai esine voi lähestyä yllättäen. Älä käytä laitetta, kun turvallisuus edellyttää näköyhteyttä ympäristöön.

Noudata kaikkia Windows Mixed Realityn asennussuosituksia. Tähän sisältyy lasien rajojen asettaminen. PC-laitteistosi ja tietyt sovellukset tai kokemukset voivat aiheuttaa viiveitä tai virheitä rajan näytössä. Muista olla varovainen ja pidä ympäristösi mielessä asettamastasi rajasta huolimatta.

VAROITUS: Raskas esine

Koskee seuraavia: Surface Hub

Laitteesi on erittäin raskas. Suosittelemme esineiden nostamiseen liittyvien vahinkojen, kuolemien tai laitevaurioiden vaaran vähentämiseksi, että laitteen nostaa vähintään kaksi ihmistä. On tärkeää käyttää asianmukaista nostoasentoa laitetta nostettaessa ja/tai siirrettäessä.

VAROITUS: Laitteen jakaminen

Koskee seuraavia: Xbox ja Windows mixed reality

Jos annat jonkun muun käyttää laitetta, varmista, että he ovat tutustuneet tämän oppaan terveys- ja turvallisuustietoihin sekä mihin tahansa laitteen ja sisällöntarjoajien turva- ja käyttöohjeisiin. Kunkin laitteen käyttäjän tulee suorittaa määritys- ja suunnanasetustoimenpiteet järjestelmään tutustuessaan.

VAROITUS: Sovellusriskit

Koskee seuraavia: Azure Kinect -laitteet

Tämän oppaan varoitukset liittyvät laitteistoon ja sen ohjelmistoihin itsenäisissä ympäristöissä. Yksi tai useampi tämän oppaan varoituksista ei välttämättä päde tai voi olla riittämätön tai puutteellinen sovellukseen liittyvien vaarojen tai muiden riskien osalta. Olet yksin vastuussa hakemuksesi edellyttämien varoitusten määrittämisestä, näiden varoitusten sisällöstä ja siitä, miten nämä varoitukset toimitetaan käyttäjille.

VAROITUS: Videopelien lisävarusteiden käyttäminen

Koskee seuraavia: Xbox

Varmista, että lapset, jotka käyttävät videopelien lisävarusteita Xbox™-konsolin ja Kinect™-sensorin kanssa, pelaavat turvallisissa rajoissa ja ymmärtävät konsolin, sensorin ja lisävarusteiden asianmukaisen käytön.

VAROITUS: Ergonominen nostaminen

Koskee seuraavia: Surface Hub

Voit vähentää loukkaantumisten, kuoleman tai laitteen vaurioitumisen vaaraa käyttämällä hyviä ergonomisia nostotapoja, mukaan lukien muun muassa:

 • Suunnittele etukäteen. Varmista, että nostotiimi hyväksyy suunnitelman.

 • Selvitä, voitko nostaa laitteen. Onko se liian raskas tai liian hankala?

 • Päätä, tarvitsetko nostotukea.

 • Tarkista ympäristösi esteet ja liukkaat pinnat.

 • Nosta jaloilla, älä selällä.

 • Taivuta polvet ja pidä selkä suorana.

 • Pidä laite lähellä kehoa.

 • Keskitä kehosi laitteen päälle. Pidä jalat noin hartioiden leveyden päässä toisistaan.

 • Nosta suoraan ylös sujuvasti.

 • Pidä vartalo suorassa; älä käänny noston aikana tai kuorman nostamisen jälkeen.

 • Aseta laite jalustan tai seinätelineen päälle hitaasti ja tasaisesti ja pidä selkä suorana; älä päästä laitteesta irti, ennen kuin se on asetettu paikalleen.

VAROITUS: Asianmukainen asennus jalustaan

Koskee seuraavia: Surface Hub

Laite on raskas ja kiinnittyy jalustaan käyttäen kaikkia neljää kiinnityskiinnikettä. Loukkaantumisen, kuoleman tai laite vaurioiden vaaran vähentämiseksi:

 • Noudata kaikkia jalustanvalmistajan antamia ohjeita.

 • Varmista, että jalusta ja ehdotettu asennustapa tukevat laitteesi painoa.

 • Käytä vain jalustan mukana tulevaa kiinnityslaitteistoa.

 • Varmista, että kaikki ruuvit on kiristetty tiukasti jalustanvalmistajan ohjeiden mukaisesti.

 • Älä päästä laitteesta irti, ennen kuin olet varma, että molempien kiinnityskannattimien ylä-ja alakoukut istuvat tukevasti jalustan ylä-ja alapalkoilla.

VAROITUS: Piilotetut vaarat seinissä ja muissa kiinnityspinnoissa

Koskee seuraavia: Surface Hub

Seinät ja muut asennuspinnat voivat sisältää sähköjohtoja, kaasulinjoja ja muita piilotettuja vaaroja tai esteitä. Piilossa olevaan vaaratekijään leikkaaminen tai poraaminen voi johtaa vakaviin henkilövahinkoihin tai kuolemaan.

Piilotettujen vaaratekijöiden paikantaminen ennen asennustyötä ja niiden välttäminen on asentajan vastuulla. Arvioi asennusympäristö ja varmista aina, että seinässä tai muussa kiinnityspinnassa ei ole näkyvissä mitään vaaroja ennen porausta ja/tai leikkaamista.

VAROITUS: Noudata asennusohjeita ja muita ohjeita

Koskee seuraavia: HoloLens ja Windows mixed reality

 Noudata kaikkia laitteen, sen lisälaitteiden ja minkä tahansa ohjelmiston tai 2D- ja 3D-sisällön tai -kokemuksen julkaisijan ohjeissa annettuja asennusohjeita ja muita ohjeita.

Jos ohjeita ei noudateta, laitteen asetuksia ei määritetä asianmukaisesti tai laitetta ei käytetä ja hoideta ohjeiden mukaisesti, seurauksena voi olla vakava tapaturma tai kuolema, omaisuusvahinko tai laitteen tai laitteiden vaurioituminen.

VAROITUS: Kaatumisvaara

Koskee seuraavia: Surface Hub

Loukkaantumisen tai laitevaurioiden vaaran vähentämiseksi, kun telineeseen asennettavaa laitetta siirretään:

 • Käytä vain laitteen kanssa yhteensopivia telineitä.

 • Noudata kaikkia telineenvalmistajan antamia ohjeita telineeseen asennettavan laitteen liikuttamisesta tai siirtämisestä.

 • Älä ripusta tai aseta raskaita esineitä laitteesta tai telineistä.

 • Irrota virtajohto ja muut kaapelit tarpeen mukaan ennen telineeseen asennettavan laitteen siirtämistä.

 • Ole varovainen ja liiku hitaasti, kun siirrät telineeseen asennettavaa laitetta. Noudata telineenvalmistajan ohjeita telineen liikuttamisesta tai siirtämisestä.

 • Ole varovainen kuljettaessasi telineeseen asennettavaa laitetta ylös- tai alaspäin portaissa. Älä koskaan jätä telineeseen asennettavaa laitetta vartioimatta rampin päälle tai sen lähelle.

 • Vain aikuisten tulisi siirtää telineeseen asennettua laitetta.

VAROITUS: Verkkomuuntajan ja virtajohdon turvallisuus

Koskee seuraavia: Xbox

Valitse laitteelle sopiva virtalähde tai virtajohto ja käytä sitä aina. Jos seuraavia varotoimia ei noudateta, seurauksena voi olla laitteen vaurioituminen, vakavia vammoja, kuoleman aiheuttava sähköisku tai tulipalo. 

Laitteeseen sopivan virtalähteen valitseminen:

 • Suosittelemme, että käytät aitoja Microsoft-virtalähteitä ja -verkkojohtoja. Aito Microsoft-virtalähde ja/tai virtajohto on toimitettu laitteen mukana. Aitoja Microsoft-virtalähteitä tai virtajohtoja voi ostaa myös Microsoftin valtuuttamalta jälleenmyyjältä ja osoitteesta https://store.microsoft.com/devices

 • Käytä verkkovirtalähteenä vain tavallista sähköverkon pistorasiaa. Älä käytä epätavallisia virtalähteitä, kuten generaattoreita tai vaihtosuuntaajia, vaikka niiden jännite- ja taajuusarvot vaikuttaisivat oikeilta.

 • Varmista, että pistorasiasta tulevan virran jännite (V) ja taajuus (Hz) ovat samat kuin laitteeseen on merkitty. Jos et ole varma, minkätyyppistä sähkövirtaa kotonasi on, kysy lisätietoja sähköyhtiöstäsi.

 • Älä ylikuormita pistorasiaa, jatkojohtoa tai muuta sähköliitäntää. Tarkista, että niiden nimelliskuormitus riittää laitteen ja samaan piiriin mahdollisesti kytkettyjen lisälaitteiden virrankulutukseen. Laitteen virrankulutus on merkitty ampeereina (A).

 • Jos laitteen verkkovirtalähteen liittimen piikit voi taittaa kasaan kuljetusta varten, varmista ennen verkkovirtalähteen kytkemistä pistorasiaan, että piikit on käännetty kokonaan esiin.

 • Jos verkkovirtalähteen liittimen piikit ovat irrotettavissa ja virtalähteessä käytetään yleismallista sovitinta, varmista, että piikkien määrä ja sijainti vastaavat pistorasian rakennetta ja että sovitin on hyvin paikallaan ennen verkkovirtalähteen kytkemistä pistorasiaan.

VAROITUS: Käsittely ja tilan valmistelu

Koskee seuraavia: Surface Hub

Laitteen koosta ja painosta johtuvan loukkaantumisvaaran vähentäminen ja laitteen pystyssä pitämisen tärkeys:

 • Ennen kuin siirrät laitteen paikalle, johon se asennetaan, tutki tilaa ja selvitä, miten laite siirretään turvallisesti paikkaan, jossa se puretaan ja asennetaan.

 • Purkamis- ja asennustyö edellyttää aina vähintään kahta henkilöä.

 • Kun laite on purettu, se tulisi asentaa välittömästi, joten asennusjärjestelmän on oltava paikallaan ennen pakkauksen purkamista. Jos asennat laitteen pyörillä varustetun jalustan päälle, lukitse pyörät tai estä niiden liikkumisen ennen purkamista.

 • Pidä asennusalue puhtaana pakkausmateriaaleista välttääksesi kompastumisvaaran.

VAROITUS: Käyttövaatimukset.

Koskee seuraavia: HoloLens

 Pupilliesi välisen etäisyyden tulee olla 51–74 millimetriä, jotta voit katsella hologrammeja oikein ja mukavasti HoloLensin avulla. Tämä alue kattaa suurimman osan aikuisista ja yli 13-vuotiaista lapsista.  HoloLens ei ole tarkoitettu alle 13-vuotiaiden lasten käyttöön.

VAROITUS: Asianmukainen asennus seinätelineeseen

Koskee seuraavia: Surface Hub

Laite on raskas. Loukkaantumisen, kuoleman tai laite vaurioiden vaaran vähentämiseksi:

 • Noudata kaikkia seinätelinevalmistajan antamia ohjeita.

 • Varmista, että seinän rakenne/materiaali ja ehdotettu asennustapa tukevat laitteesi painoa.

 • Hanki ja käytä laitteen suositeltua laitteisto- ja asennus järjestelmää seinän rakenteen/materiaalien perusteella.

 • Varmista, että kaikki ruuvit on kiristetty tiukasti seinätelinevalmistajan ohjeiden mukaisesti.

 • Laite on suunniteltu asennettavaksi betoniseinään tai-pilariin. Lisävahvistusta voidaan tarvita kipsilevyjä, kipsiä, muovialusta, terästä ja puuseiniä, pilareita ja/tai nastoja varten ennen asennuksen aloittamista.

 • Älä päästä laitteesta irti, ennen kuin olet varma, että se on täysin kiinnitetty valitsemasi asennusratkaisun ohjeiden mukaisesti.

VAROITUS: Asianmukainen asennus

Koskee seuraavia: Surface Hub

Sopimattomaan laiteasennukseen liittyvien vaarojen välttämiseksi asennus on suoritettava niiden henkilöiden toimesta, jotka ovat lukeneet ja ymmärtäneet asennusohjeen ennen töiden aloittamista. Jos sinulla ei ole tarvittavia laitteita tai asiantuntemusta, tai jos olet epävarma, tukeeko asennuspinta laitettasi, ota ammattilaisasentajaan yhteyttä.

VAROITUS: Jo olemassa olevat näkösairaudet

Koskee seuraavia: HoloLens ja Windows Mixed Reality

Stereoskooppisen 3D-sisällön katselu edellyttää hyvää näkökykyä. Ota yhteyttä silmälääkäriin, jos et näe 3D-tehostetta selkeästi ja mukavasti. HoloLensiä voidaan käyttää useimpien silmälasien päällä ja piilolasien kanssa. Jos sinulla on jo olemassa oleva näkösairaus, käänny lääkärin puoleen ennen HoloLensin käyttöä. Pienellä osalla ihmisistä on jo olemassa oleva näkösairaus, jota HoloLensin käyttö saattaa pahentaa.

VAROITUS: Laitteen vakaus

Koskee seuraavia: Surface, Surface Headphones -kuulokkeet, Surface Earbuds -kuulokkeet, Surface Duo, Surface-telakointiasemat, HoloLens, hiiri, näppäimistö, mobiililaitteet ja Xbox

Älä sijoita laitetta epätasaiselle tai epävakaalle alustalle.  Pidä turvallisesti kiinni laitteesta äläkä kanna sitä lisälaitteesta, kaapelista tai virtajohdosta. Jos et pidä laitteesta turvallisesti kiinni, se voi pudota tai osua ihmisiin tai esineisiin, mikä voi aiheuttaa laitevahingon, muun omaisuusvahingon tai henkilövamman.

VAROITUS: Kuulon suojaaminen

Koskee seuraavia: Surface, Surface Headphones -kuulokkeet, Surface Earbuds -kuulokkeet, Surface Duo, HoloLens, mobiililaitteet ja Xbox

Toistuva tai jatkuva altistuminen voimakkaille äänille kuulokemikrofonia tai kuulokkeita käytettäessä voi aiheuttaa väliaikaisen tai pysyvän kuulon heikkenemisen. Yksilöllinen alttius melun aiheuttamaan kuulon heikkenemiseen ja mahdollisiin kuulo-ongelmiin vaihtelee. Lisäksi laitteen tuottaman äänen voimakkuus voi vaihdella äänen luonteen, laiteasetusten ja kuulokemikrofonin tai kuulokkeiden mukaan. Tämän vuoksi ei ole olemassa ääniasetusta, joka sopii kaikille tai kaikkiin äänen, asetusten ja varusteiden yhdistelmiin.

Ohessa joitakin suosituksia toimista, joilla voit vähentää altistumista voimakkaille äänille, kun käytät laitetta kuulokemikrofonin tai kuulokkeiden kanssa:

 • Vähennä voimakkaiden äänien kuunteluaikaa. Äänet, joille altistut jokaisen päivän aikana, vaikuttavat kumuloituvasti. Jos kuuntelet laitteeltasi musiikkia kuulokemikrofonilla tai kuulokkeilla suurimmalla äänenvoimakkuudella, 15 minuutin kuuntelu voi vaurioittaa kuuloasi pysyvästi. Jos altistut myös muille voimakkaille äänille, musiikin kuuntelu suurella äänenvoimakkuudella aiheuttaa kuulovaurioita tavallista nopeammin.

 • Mitä kauemmin altistut koville äänille, sitä todennäköisemmin kuulosi vaurioituu. Mitä voimakkaampi ääni on, sitä nopeammin kuulovauriot syntyvät.

 • Pienennä laitteen äänenvoimakkuutta aina ennen kuin liität kuulokemikrofonin tai kuulokkeet laitteeseen. Säädä äänenvoimakkuus sellaiseksi, että kuulet äänet selvästi hiljaisessa ympäristössä; älä sen suuremmaksi.

 • Älä suurenna äänenvoimakkuutta kuuntelun aloittamisen jälkeen. Korvasi voivat tottua äänentasoon niin, että voimakkaat äänet kuulostavat normaaleilta, mutta liiallinen äänenvoimakkuus voi silti vaurioittaa kuuloasi.

 • Älä yritä vaimentaa ulkopuolista melua äänenvoimakkuutta suurentamalla. Ulkopuolisen melun ja kuulokemikrofonin tai kuulokkeiden äänenvoimakkuuden yhdistelmä voi vaurioittaa kuuloasi. Suljetut kuulokkeet tai vastamelukuulokkeet voivat vähentää ulkoisen melun vaikutusta niin, ettei äänenvoimakkuutta tarvitse suurentaa.

 • Jos et kuule lähellä olevan henkilön normaalia puheääntä selvästi, pienennä äänenvoimakkuutta. Normaalin puheäänen peittävä äänenvoimakkuus voi vaurioittaa kuuloa. Jopa suljettuja kuulokkeita tai vastamelukuulokkeita käytettäessä pitäisi pystyä kuulemaan vieressä olevan henkilön puhe.

 • Jos haluat käyttää laitetta turvallisesti, käytä niin pientä äänenvoimakkuutta, että voit keskustella lähellä olevien ihmisten kanssa.

 • Esineet kuten niitit ja paperiliittimet saattavat tarttua kuulokkeisiin ja kuulokemikrofoneihin. Tarkista kuulokemikrofoni tai kuulokkeet aina ennen käyttöä.

 • Kuulokemikrofonin tai kuulokkeiden käyttö ajon aikana saattaa olla kiellettyä tai rajoitettua alueellasi. Tarkista paikalliset lait ja säädökset saadaksesi lisätietoa.

Tarkkaile lisäksi kuulon heikkenemisen oireita. Kuulo kannattaa tarkistuttaa säännöllisesti asiantuntijalla. Lopeta laitteen käyttö kuulokemikrofonin tai kuulokkeiden kanssa ja tarkistuta kuulosi, jos:

 • huomaat merkkejä kuulon menettämisestä

 • korvasi soivat

 • Äänesi kuulostaa vaimealta, kumealta tai lattealta.

VAROITUS: Kosketusnäytön lasi

Koskee seuraavia: Surface, Surface Duo, Surface Hub ja mobiililaitteet

Kuten tavallista, myös tämän laitteen kosketusnäyttö on valmistettu lasista. Jos laite pudotetaan kovalle alustalle tai jos siihen kohdistetaan voimakas isku, lasi voi särkyä. Voit pienentää henkilövamman riskiä välttämällä särkyneen, säröilleen tai haljenneen näytön koskettamista ja vaihdattamalla tilalle uuden näytön.

Rajoitettu vakiotakuu ei korvaa laitteen vääränlaisen käytön tai käsittelyn aiheuttamaa kosketusnäytön särkymistä tai säröytymistä.

VAROITUS: Ihoärsytys (puettavat laitteet)

Koskee seuraavia: HoloLens, Surface Headphones -kuulokkeet, Surface Earbuds -kuulokkeet ja Microsoft Band

Tämä laite on valmistettu materiaaleista, joita käytetään yleisesti puettavissa kulutuselektroniikkalaitteissa. Joillekin henkilöille voi kuitenkin allergioiden tai herkkyyden vuoksi aiheutua ihoärsytystä. Voit vähentää ihoärsytyksen riskiä seuraavasti:

 • Puhdista laite säännöllisesti.

 • Vältä voiteiden tai muiden tuotteiden käyttöä niillä ihon alueilla, jotka koskettavat laitetta.

 • Älä pidä laitetta vaurioituneella iholla.

 • Säädä laite tarvittaessa kireäksi, muttei epämukavan tiukaksi.

 • Lopeta laitteen käyttö, jos ihoärsytystä esiintyy.

Jos oireet ovat vakavia tai jatkuvat pitkään, ota yhteys lääkäriin.

VAROITUS: Ihoärsytys (muut kuin puettavat laitteet)

Koskee seuraavia: Surface Duo, Surface-kynä, hiiri ja näppäimistö

Tämä laite on valmistettu materiaaleista, joita käytetään yleisesti puettavissa kulutuselektroniikkalaitteissa. Joillekin henkilöille voi kuitenkin allergioiden tai herkkyyden vuoksi aiheutua ihoärsytystä. Voit vähentää ihoärsytyksen riskiä seuraavasti:

 • Puhdista laite säännöllisesti.

 • Vältä voiteiden tai muiden tuotteiden käyttöä niillä ihon alueilla, jotka koskettavat laitetta.

 • Käytä laitteita varoen, jos ihosi on vahingoittunut.

Jos oireet ovat vakavia tai jatkuvat pitkään, ota yhteys lääkäriin.
 

VAROITUS: Siirtyminen

Koskee seuraavia: Surface, Surface Duo ja mobiililaitteet

Laitteen navigointitoiminnot ja sijaintipalvelut käyttävät tiedonsiirtopalveluita, jotka voivat muuttua ja eivät ehkä ole käytettävissä kaikilla alueilla tai kaikissa olosuhteissa.  Tämän seurauksena laitteen kartta ja sijaintiin perustuvat toiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä tai ne voivat olla virheellisiä tai epätäydellisiä. Käytä navigoidessasi aina tervettä järkeä, vertaa navigaatiotoimintojen tarjoamia tietoja ympäristön näkymiin ja tarkkaile tieolosuhteita ja liikennemerkkejä huomataksesi mahdolliset poikkeavuudet.

VAROITUS: Kaapelien ja johtojen turvallisuus

Koskee seuraavia: Surface, Surface Headphones -kuulokkeet, Surface Earbuds -kuulokkeet, Surface Duo, mobiililaitteet, HoloLens, hiiri, näppäimistö, Microsoft Band Azure Kinect Devices ja Xbox

Laitteen ulkopuolella sijaitsevat kaapelit ja johdot voivat aiheuttaa kompastumisvaaran.  Vedä kaapelit ja johdot siten, että ihmiset tai lemmikkieläimet eivät voi kompastua niihin tai vahingossa vetää niitä alueella liikkuessaan. Älä anna lasten leikkiä kaapeleilla ja johdoilla. Ohjeita virtajohdon ja kaapeleiden vaurioitumisen välttämiseksi:

 • Suojaa virtajohdot siten, ettei niiden päältä kävellä ja etteivät ne joudu puristuksiin.

 • Huolehdi siitä, etteivät johdot jää puristuksiin eikä niissä ole teräviä taitoksia. Kiinnitä erityistä huomiota seinäpistorasian, virtalähteen ja laitteen liitäntäkohtien lähellä oleviin johdon osiin.

 • Älä nyi, solmi tai venytä virtajohtoja, tee niihin teräviä taitoksia tai käsittele niitä muuten väärin. Älä kiedo virtajohtoa liian tiukalle, varsinkaan muuntajan ympärille. Kiedo se sen sijaan löysästi ja vältä teräviä kulmia.

 • Kun siirrät laitetta tai virtalähdettä, varmista, etteivät johdot taitu jyrkästi ja että liittimet eivät painu vasten seinää tai kovaa pintaa.

 • Älä altista virtajohtoja lämmönlähteille.

 • Älä anna lemmikkieläinten tai lasten purra virtajohtoja.

 • Kun irrotat virtajohtoa, vedä aina pistokkeesta, älä koskaan johdosta.

 • Tarkasta virtajohdot ja kaapelit säännöllisesti. Jos virtajohto tai kaapeli kuumenee, rispaantuu, murtuu tai vaurioituu muulla tavalla, lopeta sen käyttö heti. Suosittelemme, että korvaat vaurioituneen virtajohdon tai kaapelin aidolla Microsoftin korvaavalla virtajohdolla tai kaapelilla.

 • Irrota virtajohto pistorasiasta ukkosmyrskyn ajaksi tai jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.

VAROITUS: Yhdistetyn todellisuuden mukava käyttö

Koskee seuraavia: HoloLens ja Windows Mixed Reality

Lasien käyttö voi aiheuttaa epämukavuutta joillekin käyttäjille, kuten pahoinvointia, matkapahoinvointia, huimausta, näköhäiriöitä, päänsärkyä, väsymystä, silmien rasitusta tai silmien kuivumista, erityisesti kun he totuttelevat yhdistetyn todellisuuden tai virtuaalitodellisuuden käyttöön. Jos oireet ovat vakavia tai jatkuvat pitkään, ota yhteyttä lääkäriin.

Matkapahoinvointi ja siihen liittyvät oireet aiheutuvat, kun näön ja kehon tuntemusten kokemukset eivät vastaa. Jos olet altis matkapahoinvoinnille, saat voimakkaita päänsärkyjä, sinulla on sisäkorvan sairaus tai jokin muu terveyshaitta, nämä epämukavuustekijät voivat olla todennäköisempiä.

3D-sisältöjen tai yhdistetyn todellisuuden katselun ei tiedetä haittaavan näön kehittymistä tai aiheuttavan yhteisnäkösairauksia. Jos et näe 3D-tehostetta selkeästi ja mukavasti, harkitse kääntymistä silmälääkärin puoleen, sillä sinulla saattaa olla jo olemassa oleva, mutta diagnosoimaton yhteisnäkösairaus.

Tietyt tilanteet voivat korostaa epämukavuuden riskiä. Esimerkki:

 • Uusi käyttäjä – oireet vähenevät yleensä, kun totut Windows Mixed Realityn käyttöön.

 • Laitteet voivat toimia parhaiten käyttäjillä, joiden silmäväli on tietyllä alueella. Silmäväli on pupillien keskipisteiden välinen etäisyys. Jos käyttäjän silmäväli ei ole Laitteen optimialueella, kokemus voi aiheuttaa epämukavuutta.

 • Tietynlainen sisältö, erityisesti pelit tai elokuvat, jotka luovat avaruuden läpi liikkumisen tai alaspäin katsomisen tunteen, tai liikkuvien kohteiden käsittely.

 • Laitteen pitkäaikainen käyttö ilman taukoja.

Epämukavuuden vaaran vähentämiseksi:

 • Aloita hitaasti ja pidä ensimmäiset käyttökerrat lyhyinä. Useimpien käyttäjien kokema epämukavuus vähenee muutaman ensimmäisen käyttökerran jälkeen.

 • Pidä taukoja säännöllisesti. Lopeta käyttö ja pidä tauko, jos koet epämukavuutta. Taukojen ajoitus ja kesto riippuvat yksittäisestä käyttäjästä ja laitteen käyttötavasta.

Jos koet epämukavuutta, lopeta laitteen käyttäminen ja lepää, kunnes olosi paranee. Hyvin valaistussa ympäristössä istuminen voi nopeuttaa näköhäiriöstä palautumista. Jos tunnet olosi sekavaksi, vältä toimia, jotka edellyttävät tasapainoa, koordinaatiota tai muuta vastaavaa, kunnes olet palautunut. Merkitse muistiin sisällön tyyppi, jota olit katsellut sekä muita seikkoja tilanteesta, jossa epämukavuutta esiintyi, jotta voit mukautua kokemukseen seuraavalla kerralla. Mukautumisaika vaihtelee. Harkitse pitäväsi taukoja useammin, tai pidä pidempiä taukoja.

HUOMAUTUS: Kuumenemiseen liittyviä seikkoja

Koskee seuraavia: Surface, Surface Duo, Surface-telakointiasemat, mobiililaitteet, muut kuin puettavat latteet ja Xbox

Laite voi kuumeta huomattavasti normaalin käytön aikana. Laitteen tuottamat pintalämpötilat ovat kansainvälisissä turvallisuusstandardeissa (IEC 60950-1 ja IEC 62368) määriteltyjen raja-arvojen mukaiset. Lämpimien pintojen koskettaminen pitkään voi kuitenkin aiheuttaa epämukavuutta tai vammoja. Noudata seuraavia ohjeita lämmön aiheuttamien mahdollisten ongelmien vähentämiseksi:

 • Pidä laitteesi ja sen virtasovitin hyvin ilmastoidussa tilassa, kun ne ovat käytössä tai latautumassa. Mahdollista riittävä ilmankierto laitteen alla ja ympärillä.

 • Käytä maalaisjärkeä välttyäksesi tilanteilta, joissa ihosi olisi kosketuksissa laitteesi tai sen virtasovittimen kanssa, kun ne ovat käytössä tai yhdistettynä virtalähteeseen. Älä esimerkiksi nuku laitteesi tai sen virtasovittimen vieressä tai aseta niitä peiton tai tyynyn alle. Vältä koskettamasta laitettasi, kun virtasovitin on yhdistetty virtalähteeseen. Ole erityisten varovainen, jos terveydentilasi vaikuttaa kykyysi havaita kehoosi kohdistuvaa lämpöä.

 • Jos laitetta käytetään pitkiä aikoja, sen pinta voi kuumentua huomattavasti. Vaikka laite ei tuntuisi kuumalta kosketettaessa voi ihoon muodostua lievä palovamma, jos se koskettaa laitetta pitkään, esimerkiksi laitteen ollessa sylissä.

 • Jos pidät laitetta sylissäsi ja laite lämpenee epämukavan kuumaksi, siirrä se sylistäsi tukevalle työskentelytasolle.

 • Koska laitteen pohja ja verkkovirtalaitteen pinta voivat kuumeta normaalin käytön aikana, älä koskaan aseta laitetta tai verkkovirtalaitetta huonekalujen tai muiden sellaisten pintojen päälle, jotka voivat vaurioitua altistuessaan kuumuudelle.

HUOMAUTUS: Puettavien laitteiden kuumenemiseen liittyviä seikkoja

Koskee seuraavia: HoloLens, Surface Headphones -kuulokkeet, Surface Earbuds -kuulokkeet, Microsoft Band ja muut puettavat laitteet

Laite voi kuumeta huomattavasti normaalin käytön aikana. Laitteen tuottamat pintalämpötilat ovat kansainvälisissä turvallisuusstandardeissa (IEC 60950-1 ja IEC 62368) määriteltyjen raja-arvojen mukaiset. Voit vähentää lämmön aiheuttamia ongelmia seuraavasti:

 • Ole varovainen, jos käytät laitetta niin, että se koskettaa tyynyä, peittoa tai muuta pehmeää alustaa. Tällainen alusta voi estää ilmankierron, mikä voi aiheuttaa laitteen ylikuumenemisen.

 • Jos laite lämpenee epämukavan kuumaksi, poista se ja pidä tauko.

 • Jos laitetta käytetään pitkiä aikoja, sen pinta voi kuumentua huomattavasti. Vaikka laite ei tuntuisi kuumalta kosketettaessa voi ihoon muodostua lievä palovamma, jos se koskettaa laitetta pitkään.

 • Koska virransyöttöyksikön pinta voi kuumeta normaalin käytön aikana, älä koskaan aseta laitteen virransyöttöyksikköä huonekalujen tai muiden sellaisten pintojen päälle, jotka voivat vaurioitua altistuessaan kuumuudelle.

HUOMAUTUS: Käsittely

Koskee seuraavia: Surface, Surface Headphones -kuulokkeet, Surface Earbuds -kuulokkeet, Surface Duo, HoloLens, mobiililaitteet, Microsoft Band ja Azure Kinect -laitteet.

Käsittele Microsoft-laitettasi varovaisesti. Se on valmistettu metallista,lasista ja muovista, ja sen sisällä on herkkiä elektronisia osia. Laitteesi voi vahingoittua, jos se putoaa maahan, jos sitä poltetaan, jos se lävistetään, jos se joutuu puristuksiin tai jos se kastuu. Jos epäilet, että laitteesi tai sen akku on vahingoittunut, lopeta laitteesi käyttö, sillä se voi aiheuttaa ylikuumenemista tai vamman. Älä käytä laitetta, jos sen näyttö on rikkoutunut, sillä se voi aiheuttaa vamman. Jos olet huolissasi laitteesi pinnan vaurioitumisesta, käytä koteloa tai suojaa.

HUOMAUTUS: Kolmansien osapuolien lisälaitteiden yhteensopivuus

Koskee seuraavia: kaikki tuotteet

Jotkin kolmannen osapuolen lisälaitteet eivät ole yhteensopivia laitteesi kanssa tai ne voivat olla väärennettyjä, joten on erittäin suositeltavaa ostaa ja käyttää vain alkuperäisiä Microsoft- tai Microsoft-lisensoituja laitteita tai lisälaitteita. Yhteensopimattomien tai väärennettyjen lisälaitteiden, akkujen ja latauslaitteiden käyttö voi saada aikaan laitevahinkoja, tulipalo- tai räjähdysvaaran, vakaviin vammoihin tai laitevahinkoon johtavan akkuvian tai muita vakavia vaaroja.

HUOMAUTUS: 3D-sisällön katseleminen mukavammin

Koskee seuraavia: HoloLens ja Windows Mixed Reality

Stereoskooppisen 3D-sisällön katselu edellyttää hyvää näkökykyä. Jos sinulla on näkösairaus, kuten strabismus (silmien kohdistusvirhe, ristisilmäisyys tai harhaileva silmä), et välttämättä pysty katselemaan 3D-sisältöä mukavasti. Pienellä osalla ihmisistä on toteamaton silmäsairaus, joka ei ilmene ennen 3D-sisällön katselua. Ota yhteyttä silmälääkäriin, jos et pysty katselemaan 3D-sisältöä selkeästi ja mukavasti.

HUOMAUTUS: Rajojen käyttäminen

Koskee seuraavia: HoloLens ja Windows Mixed Reality

Kun laitteen ominaisuuksiin mahdollisesti kuuluvat rajat on määritetty, voit välttää esteet helpommin ja hallita ympäristön paremmin.

HUOMAUTUS: Käsittely

Koskee seuraavia: Xbox

Käsittele Microsoft-laitettasi varovaisesti. Se on valmistettu metallista ja muovista, ja sen sisällä on herkkiä elektronisia osia. Laitteesi voi vahingoittua, jos se putoaa maahan, jos sitä poltetaan, jos se lävistetään, jos se joutuu puristuksiin tai jos se kastuu. Jos epäilet, että laitteesi tai sen akku on vahingoittunut, lopeta laitteesi käyttö, sillä se voi aiheuttaa ylikuumenemista tai vamman.

HUOMAUTUS: Levyn käyttö

Koskee seuraavia: Xbox

Toimi näin välttääksesi levyaseman jumiutumisen ja levyn tai laitteen mahdollisen vahingoittumisen:

 • Poista levyt aina ennen kuin siirrät laitetta.

 • Älä koskaan käytä haljenneita levyjä. Ne voivat pirstoutua ja jumiutua tai vahingoittaa laitteen sisäisiä osia.

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Microsoft Insider-käyttäjille

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteestasi.

×