Kaavion vaaka-akselin (luokka) mittakaavan muuttaminen

Kaavion vaakasuora (luokka) akseli akseli, joka tunnetaan myös x-akselina, näyttää tekstiotsikoita numeeristen välien sijasta ja antaa vähemmän skaalausasetuksia kuin kaavion pystysuora (arvo) akseli, joka tunnetaan myös y-akselina.

Voit kuitenkin määrittää seuraavat akselivaihtoehdot:

 • Jakoviivojen ja otsikoiden väli

 • Otsikoiden sijoittelu

 • Luokkien näyttöjärjestys

 • Akselin tyyppi (päivämäärä- tai tekstiakseli)

 • Jakoviivojen sijoittelu

 • Vaaka- ja pystyakselien leikkauspiste

Katso lisätietoja kaavion muiden akselien asteikon muuttamisesta kohdasta Kaavion pystyakselin (arvo) asteikon muuttaminen tai Kaavion syvyysakselin (sarja) asteikon muuttaminen.

Huomautus: Seuraava toimenpide koskee Office 2013:a ja sitä uudempia versioita. Etsitkö Office 2010:n vaiheita?

 1. Valitse muutettava luokka-akseli kaaviossa napsauttamalla tai toimi seuraavasti, jos haluat valita akselin kaavioelementtien luettelosta:

  1. Napsauta missä tahansa kaaviossa.

   Tämä tuo näkyviin Kaaviotyökalut, ja lisää Rakenne- ja Muotoile-välilehdet.

  2. Napsauta Muotoile-välilehden Nykyinen valinta -ryhmässä nuolta yläreunan ruudussa ja napsauta sitten Vaaka-akseli (luokka).

 2. Valitse Muotoile-välilehden Nykyinen valinta -ryhmässä Muotoile valinta.

 3. Tee Muotoile akselia -ruudussa jokin seuraavista toimista:

  Tärkeää: Seuraavat skaalausasetukset ovat käytössä vain silloin, kun luokka-akseli on valittuna.

  • Voit muuttaa luokkien järjestyksen käänteiseksi laajentamalla Akselin asetukset -kohtaa ja valitsemalla sitten Luokat käänteisessä järjestyksessä -valintaruudun.

  • Jos haluat muuttaa akselityypin teksti- tai päivämääräakseliksi, laajenna Akselin asetukset -kohtaa ja valitse sitten Akselin tyyppi -kohdasta Tekstiakseli tai Päivämääräakseli. Teksti ja tietopisteet ovat tekstiakselilla tasavälein. Päivämääräakseli näyttää päivämäärät aikajärjestyksessä säädetyin väliajoin tai perusyksiköissä, kuten päivien, kuukausien tai vuosien luvun mukaan, vaikka laskentataulukon päivämääriä ei olisikaan järjestetty samojen perusyksiköiden mukaan.

   Huomautus: Oletusarvona valittu asetus Valitse automaattisesti tietojen perusteella määrittää tietotyyppisi kannalta mielekkäimmän akselityypin.

  • Jos haluat muuttaa kohtaa, jossa haluat pystysuuntaisen (arvo) akselin risteävän vaakasuoran (luokka) akselin kanssa, laajenna Akselin asetukset -kohtaa ja valitse sitten Pystysuoran akselin leikkauskohdat -kohdassa Luokan luku ja kirjoita haluamasi luku tekstiruutuun tai valitse Enimmäisluokka, kun haluat määrittää pystysuuntaisen (arvo) akselin risteämään vaakasuuntaisen (luokka) akselin kanssa x-akselin viimeisen luokan jälkeen.

  • Voit muuttaa jakoviivojen väliä muutetaan laajentamalla Jakoviivat-kohtaa ja kirjoittamalla sitten Jakoviivojen välillä oleva luku -ruutuun haluamasi luku.

   Huomautus: Kirjoittamasi luku määrittää, kuinka monta luokkaa näkyy jakoviivojen välissä.

  • Voit muuttaa haluamiesi jakoviivojen ja otsikoiden sijaintia laajentamalla Jakoviivat-kohtaa ja valitsemalla sitten minkä tahansa haluamasi asetuksen Päätyyppi- ja Aputyyppi-ruutuihin.

  • Voit muuttaa akselin otsikoiden väliä laajentamalla Otsikot-kohtaa ja valitsemalla sitten Otsikoiden väli -kohdasta Määritä välin yksikkö ja kirjoittamalla haluamasi luvun tekstiruutuun.

   Vihje: Kirjoita 1, jos haluat jokaisen luokan otsikon näkyvän, 2, jos haluat joka toisen luokan otsikon näkyvän, 3, jos haluat joka kolmannen luokan otsikon näkyvän, ja niin edelleen.

  • Voit muuttaa akselin otsikoiden sijaintia laajentamalla Otsikot-kohtaa ja kirjoittamalla sitten Etäisyys akselista -ruutuun haluamasi luku.

   Vihje: Kirjoita pienempi luku, jos haluat sijoittaa otsikot lähemmäksi akselia. Kirjoita suurempi luku, jos haluat otsikot kauemmaksi akselista.

 1. Napsauta kaaviossa luokka-akselia, jota haluat muuttaa, tai valitse akseli kaavioelementtien luettelosta seuraavat toimet suorittamalla:

  1. Napsauta mitä tahansa kaavion kohtaa.

   Kaaviotyökalut tulevat näyttöön (Rakenne-, Asettelu- ja Muotoilu-välilehdet).

  2. Napsauta Muotoilu-välilehden Nykyinen valinta -ryhmässä Kaavion osat -ruudun viereistä nuolta ja napsauta sitten Vaakasuora (luokka) akseli.

   Valintanauhan kuva

 2. Valitse Muotoile-välilehden Nykyinen valinta -ryhmässä Muotoile valinta.

 3. Tee jokin seuraavista toimista Muotoile akseli -valintaikkunan kohdassa Akselin asetukset:

  Tärkeää: Seuraavat skaalausasetukset ovat käytössä vain silloin, kun luokka-akseli on valittuna.

  • Jakoviivojen väliä muutetaan kirjoittamalla Jakoviivojen väli -ruutuun haluttu luku.

   Huomautus: Kirjoittamasi luku määrittää, kuinka monta luokkaa näkyy jakoviivojen välissä.

  • Kun haluat muuttaa akselin otsikoiden väliä, valitse Otsikoiden väli -kohdassa Määritä välien yksikkö ja kirjoita ruutuun luku.

   Vihje: Kirjoita 1, jos haluat jokaisen luokan otsikon näkyvän, 2, jos haluat joka toisen luokan otsikon näkyvän, 3, jos haluat joka kolmannen luokan otsikon näkyvän, ja niin edelleen.

  • Jos haluat muuttaa akselin otsikoiden sijaintia, kirjoita haluamasi luku Otsikon etäisyys akselista -ruutuun.

   Vihje: Kirjoita pienempi luku, jos haluat sijoittaa otsikot lähemmäksi akselia. Kirjoita suurempi luku, jos haluat otsikot kauemmaksi akselista.

  • Luokkien järjestys muutetaan käänteiseksi valitsemalla Luokat käänteisessä järjestyksessä -valintaruutu.

  • Jos haluat muuttaa akselityypin teksti- tai päivämääräakseliksi, valitse kohdassa AkselityyppiTekstiakseli tai Päivämääräakseli. Teksti ja tietopisteet ovat tekstiakselilla tasavälein. Päivämääräakseli näyttää päivämäärät aikajärjestyksessä säädetyin väliajoin tai perusyksiköissä, kuten päivien, kuukausien tai vuosien luvun mukaan, vaikka laskentataulukon päivämääriä ei olisikaan järjestetty samojen perusyksiköiden mukaan.

   Huomautus: Oletusarvona valittu asetus Valitse automaattisesti tietojen perusteella määrittää tietotyyppisi kannalta mielekkäimmän akselityypin.

  • Voit muuttaa haluamiesi jakoviivojen ja otsikoiden sijaintia valitsemalla asetukset Pääjakoviiva-, Apujakoviiva- ja Akselin otsikot -ruuduissa.

  • Jos haluat muuttaa kohtaa, jossa haluat pystysuuntaisen (arvo) akselin risteävän vaakasuoran (luokka) akselin kanssa, valitse kohdassa Pystyakselin leikkauskohtaLuokan numero ja kirjoita sitten tekstiruutuun haluamasi numero, tai valitse Enimmäisluokka, kun haluat määrittää pystysuuntaisen (arvo) akselin risteämään vaakasuuntaisen (luokka) akselin kanssa x-akselin viimeisen luokan jälkeen.

Vihjeitä: 

 • Kun olet muuttanut akselin asteikon, haluat ehkä myös muuttaa akselin muotoilutavan. Lisätietoja on artikkelissa Kaavioakselien ulkoasun muuttaminen.

 • Mittakaavan muuttaminen ei muuta sarjojen päällekkäisyyksiä eikä tietosarjojen välisen aukon leveyttä. Kun haluat muuttaa sarjojen päällekkäisyyttä tai niiden välisen aukon leveyttä, napsauta arvosarjaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Muotoile arvosarjoja. Määritä kohdassa Sarjan asetukset haluamasi asetukset.

Oletusarvoisesti kunkin kaavion akselin asteikon pienin ja suurin arvo lasketaan automaattisesti. Voit kuitenkin mukauttaa asteikon käyttötarkoituksen mukaan. Jos esimerkiksi kaikki taulukon arvopisteet ovat välillä 60 ja 90, voit muuttaa arvoakselin (y) alueeksi 50–100 sen sijaan, että se olisi 0–100. Kun arvoakseli kattaa hyvin suuren alueen, voit muuttaa akselin logaritmiasteikoksi (kutsutaan myös log-asteikoksi).

 1. Tämä vaihe koskee vain Word for Macia: Valitse Näytä-valikossaTulostusasettelu.

 2. Napsauta kaaviota.

 3. Valitse Muotoile -välilehdessä Vaakasuuntainen akseli (luokka-akseli) avattavasta luettelosta ja valitse sitten Muotoiluruutu.

 4. Tee Muotoile akselia -välilehdessä jokin seuraavista toimista:

  Tärkeää: Seuraavat skaalausasetukset ovat käytössä vain silloin, kun luokka-akseli on valittuna.

  • Voit muuttaa luokkien järjestyksen käänteiseksi laajentamalla Akselin asetukset -kohtaa ja valitsemalla sitten Luokat käänteisessä järjestyksessä -valintaruudun.

  • Jos haluat muuttaa akselityypin teksti- tai päivämääräakseliksi, laajenna Akselin asetukset -kohtaa ja valitse sitten Akselin tyyppi -kohdasta Tekstiakseli tai Päivämääräakseli. Teksti ja tietopisteet ovat tekstiakselilla tasavälein. Päivämääräakseli näyttää päivämäärät aikajärjestyksessä säädetyin väliajoin tai perusyksiköissä, kuten päivien, kuukausien tai vuosien luvun mukaan, vaikka laskentataulukon päivämääriä ei olisikaan järjestetty samojen perusyksiköiden mukaan.

   Huomautus: Oletusarvona valittu asetus Valitse automaattisesti tietojen perusteella määrittää tietotyyppisi kannalta mielekkäimmän akselityypin.

  • Jos haluat muuttaa kohtaa, jossa haluat pystysuuntaisen (arvo) akselin risteävän vaakasuoran (luokka) akselin kanssa, laajenna Akselin asetukset -kohtaa ja valitse sitten Pystysuoran akselin leikkauskohdat -kohdassa Luokan luku ja kirjoita haluamasi luku tekstiruutuun tai valitse Enimmäisluokka, kun haluat määrittää pystysuuntaisen (arvo) akselin risteämään vaakasuuntaisen (luokka) akselin kanssa x-akselin viimeisen luokan jälkeen.

  • Voit muuttaa jakoviivojen väliä muutetaan laajentamalla Jakoviivat-kohtaa ja kirjoittamalla sitten Jakoviivojen välillä oleva luku -ruutuun haluamasi luku.

   Huomautus: Kirjoittamasi luku määrittää, kuinka monta luokkaa näkyy jakoviivojen välissä.

  • Voit muuttaa haluamiesi jakoviivojen ja otsikoiden sijaintia laajentamalla Jakoviivat-kohtaa ja valitsemalla sitten minkä tahansa haluamasi asetuksen Päätyyppi- ja Aputyyppi-ruutuihin.

  • Voit muuttaa akselin otsikoiden väliä laajentamalla Otsikot-kohtaa ja valitsemalla sitten Otsikoiden väli -kohdasta Määritä välin yksikkö ja kirjoittamalla haluamasi luvun tekstiruutuun.

   Vihje: Kirjoita 1, jos haluat jokaisen luokan otsikon näkyvän, 2, jos haluat joka toisen luokan otsikon näkyvän, 3, jos haluat joka kolmannen luokan otsikon näkyvän, ja niin edelleen.

  • Voit muuttaa akselin otsikoiden sijaintia laajentamalla Otsikot-kohtaa ja kirjoittamalla sitten Etäisyys akselista -ruutuun haluamasi luku.

   Vihje: Kirjoita pienempi luku, jos haluat sijoittaa otsikot lähemmäksi akselia. Kirjoita suurempi luku, jos haluat otsikot kauemmaksi akselista.

  • Sijoita otsikko laajentamalla Otsikot-osio ja valitse haluamasi vaihtoehto avattavasta luettelosta.

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Microsoft Insider-käyttäjille

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteestasi.

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×