Yhteenveto

Asiakkaat, jotka ovat ottaneet käyttöön päivityksen KB4489887 tai sitä uudemman kuukausittaisen koontiversion päivityspaketin Microsoft Server 2008 SP2:ssa, ovat saattaneet huomata muutoksen käyttöjärjestelmän versiomerkkijonossa. Versiomerkkijonon ”koontiversion numero”-osa on suurentunut yhdellä numerolla ja tarkistusversionumero pienentynyt noin 4 000 numerolla.  

Aiemmissa kuukausittaisissa koontiversioiden päivityspaketeissa koontiversion numero on pysynyt samana ja versiomerkkijonon pelkkä tarkistusversio-osa (niin sanottu QFE-arvo) on suurentunut. 

Esimerkk i

Versionumero koostuu neljästä osasta, joita ovat pääversio, aliversio, koontiversio ja tarkistusversio. Versionumeron muoto on seuraava: pääversio.aliversio.koontiversio.tarkistusversio 

Käyttäjällä, jolla on käytössään Microsoft Server 2008 SP2 ja joka on asentanut uusimman, 12. maaliskuuta 2019 julkaistun kuukausittaisen koontiversion (KB4489880), versiomerkkijono näyttää tältä: 

  • 6.0.6002.24564   

Käyttäjällä, jolla on käytössään Microsoft Server 2008 SP2 ja joka on ottanut käyttöön 19. maaliskuuta 2019 julkaistun koontiversion esiversion KB4489887 sekä sitä uudemmat koontiversion päivityspaketit, versiomerkkijono näyttää tältä: 

  • 6.0.6003.20491 [Huomautus: merkkijonon viimeisen osan numero voi olla suurempi, jos käyttäjä on asentanut päivityksiä, jotka ovat uudempia kuin 19. maaliskuuta 2019 julkaistu koontiversion esiversio.] 

Voit tarkistaa versiomerkkijonon muutokset seuraavasti: 

  • kirjoittamalla komentoriville 'ver' tai 'winver’, jotta saat näkyviin Windowsin versiotiedot 

  • Microsoft Windowsin versiotietojen rajapinnasta saatujen arvojen perusteella 

  • käyttämällä WMI-liittymiä, jotka näyttävät käyttöjärjestelmän versiotiedot 

  • Resurssienhallinnan ominaisuusvalintaikkunoista. 

Miksi tämä m uutos ? 

Käyttöjärjestelmässä versionumeroilla ja niiden numeerisilla alueilla on tärkeä merkitys ylläpitoon liittyvien sisäisten toimintojen kannalta. Versiomerkkijonossa tarkistusversio-osan numerosarjan on oltava ennalta määritetyllä alueella. Kun koontiversion numero suurenee 6002:sta 6003:een, tarkistusversion numerointi voidaan aloittaa alusta ja versiomerkkijono pysyy täydellisesti yksilöivänä, vaikka aiemmin käytettyjä numeroita hyödynnetään uudelleen. 

Muutoksen ansiosta Microsoft Server 2008 SP2:n ylläpito voidaan varmistaa ilman versio-ongelmia sen elinkaaren loppuun saakka.   

Mitä toimenpiteitä tämä vaatii? 

Jos versiomerkkijonon muutos on tarpeen tarkistaa vain visuaalisesti, mitään toimenpiteitä ei tarvita. Microsoft Server 2008 SP2 toimii edelleen normaalisti, ja siihen lähetetään edelleen ylläpitopäivitykset tavalliseen tapaan. 

Jos sovelluskoodi tai komentosarjat ovat riippuvaisia versiomerkkijonon ”6002”-versiosta (Windows Vista SP2:n tunniste), tietoja voi olla syytä päivittää, jotta käyttöön saadaan uusi ”6003”-versio, joka viittaa nyt samaan Windows Server SP2:een kuin aiempi ”6002”. 

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Microsoft Insider-käyttäjille

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kuinka tyytyväinen olet käännöksen laatuun?
Mikä vaikutti kokemukseesi?

Kiitos palautteesta!

×