Kirjaudu sisään Microsoft-tilillä
Kirjaudu sisään tai luo tili.
Hei,
Käytä toista tiliä.
Sinulla on useita tilejä
Valitse tili, jolla haluat kirjautua sisään.

Johdanto

Määräyksen NRO VA-55 "On the Approval of Rules for the Processing and Submitting of the Data Taxes Invoice Registers", jonka Liettuan tasavallan valtiovarainministeriön valtion verotarkastusviraston johtaja hyväksyi vuonna 2004, 21. huhtikuuta arvonlisäverorekisteritietojen käsittely ja toimittaminen päivitetään siten, että luodaan edellytykset sille, että verovelvolliset voivat sähköisesti esittää annettujen ja vastaanotettujen tietojen tiedot. veroviranomaisen laskut i.SAF-sovelluksen standardoidussa muodossa. i.SAF-muodon on vastattava nykyisiä kirjanpitotietojen vakiotiedostojen teknisiä eritelmiä ja teknisiä vaatimuksia (FileVersion iSAF1.2).

Tukeakseen i.SAF-muotoista versiota 1.2 Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operationsissa (alkaen lomakkeesta 7.3) seuraava hotfix toimitettiin yhdessä sähköisten raportointimääritysten ja tietokohteiden kanssa, jotka määrittävät sähköiset viestit -toiminnon i.SAF-raportointia varten:

Dynamics 365 for Finance and Operations -versio

Linkki KB-artikkelissa

7.3

https://support.microsoft.com/en-us/help/4091584

Lisätietoja määritystoiminnosta ja sen käytöstä on yllä olevan taulukon linkin alla olevassa artikkelissa.

Tässä artikkelissa käsitellään Liettuan i.SAF-ominaisuuden muutoksia, joilla tuetaan mahdollista tarvetta luoda järjestelmän arvonlisäverokoodien välinen vastaavuus ja kirjanpidon datatiedostojen standardin teknisten eritelmien ja teknisten vaatimusten sisältämien alv-koodien luettelo, kun yrityksen on määritettävä järjestelmään myynnin verokoodeja, joissa on enemmän tietoja kuin kirjanpidon datatiedostojen standardissa säädetään.

Yleiskatsaus

I.SAF-raportissa XML-muodossa ilmoitettujen teknisten teknisten eritelmien ja teknisten vaatimusten mukaan I.SAF-raportissa ilmoitettujen ALV-koodien on oltava standardin laskentatietojen vakiotietotiedoston teknisen määrityksen taulukoiden taulukossa 1 olevan ALV-taulukon alla olevan alv-koodiluettelon mukaisia. Liettuassa toimiva yritys voi kuitenkin joutua perustamaan järjestelmään arvonlisäverokoodeja, joissa on enemmän tietoja kuin kirjanpidon vakiotiedostot sisältävät. Tässä tapauksessa i.SAF:n raportointi järjestelmän arvonlisäverokoodeilla ei olisi yhteensopiva kirjanpitotietojen vakiotiedostojen kanssa. Sähköisen raportoinnin määritysten uudet versiot on asennettava, jotta voidaan luoda järjestelmän arvonlisäverokoodien ja standard of Accounting Data Files -standardin toimittamien ALV-koodien luetteloidun luettelon välinen vastaavuus:

Kokoonpanon nimi

Kokoonpanotyyppi

Versio

Laskujen viestintämalli

Malli

52

i.SAF-mallin yhdistäminen

Mallin yhdistäminen (vienti)

52.17

i.SAF-muoto (LT)

XML-muotoilu (vienti-tuonti)

52.4

Tärkeä huomautus! Kun olet tuonut uudet ER-määritysten versiot, tarkista, että "i.SAF-mallin yhdistämismääritys" on merkitty "Mallin yhdistämisen oletusmääritykseksi".

Uusi versio "i.SAF format (LT)" (52.4) sisältää sovelluskohtaisia parametreja, joissa käyttäjän on määritettävä, mitkä alv-koodit järjestelmässä (tässä ja lisäksi "Järjestelmän arvonlisäverokoodit") vastaavat mitä arvoja alv-koodien luetteloidusta luettelosta, jonka alaindeksi on taulukossa 1 "ALV-taulukko" "Vakiolaskentatietotiedoston teknisen määrityksen taulukot" (tässä ja " vakio-ALV-koodit").

Jos haluat määrittää sovelluskohtaisen parametrin, avaa Sähköinen raportointi -työtila, valitse "i.SAF format (LT)" -muoto ja valitse Kokoonpanot > Sovelluskohtaiset parametrit > Asetukset toimintoruudussa, valitse ReportTaxCodesLookup Hakujen nopea -välilehdessä muodon uusimmalle versiolle ja määritä Ehdot nopeasti -välilehdessä, mitä "vakio-ALV-koodeja" on vastattava mitäkin "Järjestelmän myynnin verokoodeja".

Jos järjestelmässä on esimerkiksi kaksi "Järjestelmän arvonlisäverokoodia" (ALV1, ALV2), jotka on ilmoitettava yhdessä "VAKIO-ALV-koodissa" (PVM1), sinun on lisättävä seuraavat rivit Ehdot nopeasti -välilehdessä:

Hakutulos

Linja

Verokoodi

PVM1

(arvo on valittava ennalta määritetystä luetteloidusta luettelosta)

1

ALV1

(arvo on valittava arvonlisäverokooditaulukon merkintöjä sisältävästä arvoluettelosta)

PVM1

(arvo on valittava ennalta määritetystä luetteloidusta luettelosta)

2

ALV2

(arvo on valittava arvonlisäverokooditaulukon merkintöjä sisältävästä arvoluettelosta)

Sarake "Rivi" on laskuri, joka ohjaa hakukentän ehtojen suoritusjärjestystä.

Lisää kaikki juridisen tahon ehdot niille "vakio-ALV-koodeille", jotka on ilmoitettava juridisen tahon osalta. Asiakirjojen mukaan "VAKIO-ALV-koodien" luettelo on seuraava:

VAKIO-ALV-koodi

Kuvaus

PVM1

Maan alueella toimitetut tavarat ja/tai palvelut (Liettuan tasavallan arvonlisäverolain 19 §:n 1 momentti( jäljempänä – LVAT))

PVM2

Maan alueella toimitetut tavarat ja/tai palvelut (arvonlisäveron 19 artiklan 3 kohta)

PVM3

Maan alueella toimitetut tavarat ja/tai palvelut (arvonlisäveron 19 artiklan 4 ja 5 kohta)

PVM4

Tapaukset, joissa ostajan on pidätettävä ja maksettava arvonlisäveroa hänelle toimitetuista tavaroista ja palveluista (LVAT:n 96 artikla) Exp. 2016-03-31

PVM25

Tapaukset, joissa ostajan on pidätettävä ja maksettava arvonlisäveroa hänelle toimitetuista tavaroista ja palveluista (arvonlisäveron 96 artikla) Verokanta 21 %

PVM26

Tapaukset, joissa ostajan on pidätettävä ja maksettava arvonlisäveroa hänelle toimitetuista tavaroista ja palveluista (arvonlisäveron 96 artikla) 9 %

PVM27

Tapaukset, joissa ostajan on pidätettävä ja maksettava arvonlisäveroa hänelle toimitetuista tavaroista ja palveluista (arvonlisäveron 96 artikla) 5 %

PVM5

Arvonlisäverosta vapautettujen tavaroiden ja palvelujen luovutuksia koskevat tapaukset (arvonlisäveron 20–33 ja 112 artikla)

PVM6

Arvonlisäveron maksajan yksityiskäyttöön tarkoitettujen tavaroiden (palvelujen) luovutustapaukset (alv:n 5 ja 6 artikla) Verokanta 21 %

PVM7

Arvonlisäveron maksajan yksityiskäyttöön tarkoitettujen tavaroiden (palvelujen) luovutustapaukset (alv:n 5 ja 6 artikla) Verokanta 9 %

PVM8

Arvonlisäveron maksajan yksityiskäyttöön tarkoitettujen tavaroiden (palvelujen) luovutustapaukset (alv:n 5 ja 6 artikla) Verokanta 5 %

PVM28

Arvonlisäveron maksajan yksityiskäyttöön tarkoitettujen tavaroiden (palvelujen) luovutustapaukset (alv:n 5 ja 6 artikla) Verokanta 0%

PVM29

Arvonlisäveron maksajan yksityiskäyttöön tarkoitettujen tavaroiden (palvelujen) luovutustapaukset (alv:n 5 ja 6 artikla) Verokanta -

PVM9

Arvonlisäveron maksajan itse valmistama aineellisen käyttöomaisuuden valmistus ja arvonlisäveron maksajan omistaman tai omistaman rakennuksen (rakenteen) aineellinen parantaminen (alv:n 6 artikla) Verokanta 21 %

PVM30

Arvonlisäveron maksajan itse valmistama aineellisen käyttöomaisuuden valmistus ja arvonlisäveron maksajan omistaman tai omistaman rakennuksen (rakenteen) aineellinen parantaminen (alv:n 6 artikla) Verokanta 9 %

PVM31

Arvonlisäveron maksajan itse valmistama aineellisen käyttöomaisuuden valmistus ja arvonlisäveron maksajan omistaman tai omistaman rakennuksen (rakenteen) aineellinen parantaminen (alv:n 6 artikla) Verokanta 5 %

PVM10

Tapaukset, joissa liiketoimien verotukseen sovelletaan erityistä verotusjärjestelmää (marginaali) (alv:n 101–105 artikla, 106–110 artikla) 31–03–2016 Verokanta 21, 9, 5, 0

PVM32

Tapaukset, joissa liiketoimiin sovelletaan erityistä verojärjestelmää (marginaalia) liiketoimille (LVAT:n II ja III jakso) Korko 21 %

PVM33

Tapaukset, joissa erityisverojärjestelmää (marginaalia) sovelletaan liiketoimiin (alv:n II ja III jakso) Verokanta 0%

PVM12

Tavaroiden vienti (alv:n 41 artikla) 0 %

PVM13

EU:n alv-maksajille toimitetut tavarat (alv:n 49 artiklan 1 ja 4 kohta) 0 %

PVM14

Muut tapahtumat (42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 artiklan 2 ja (3), 51, 52, 53 artiklan 1, 5, (5, 6) ja (10) LVAT-verokanta 0%

PVM15

Liettuan ulkopuolella toimitetut tavarat ja/tai palvelut (tapaukset, joissa alv:tä ei peritä, koska tavaroiden ja/tai palvelujen katsotaan tapahtuneen Liettuan ulkopuolella eikä niihin sovelleta arvonlisäveroa Liettuassa, mutta alv voidaan vähentää L ALV-verokannan 58 artiklan 1 kohdan 2 alakohdan säännösten mukaisesti –

PVM34

Liettuan ulkopuolella toimitetut tavarat ja/tai palvelut (tapaukset, joissa arvonlisäveroa ei peritä, koska tavaroiden ja/tai palvelujen katsotaan tapahtuneen Liettuan ulkopuolella ja arvonlisäveroa ei voida vähentää L ALV:n 58 artiklan säännösten mukaisesti) -

PVM16

Tapaukset, joissa tavaroiden hankinnan muista jäsenvaltioista katsotaan tapahtuneen maan alueella (alv:n 41 ja 122 artikla) Verokanta 21 %

PVM17

Tapaukset, joissa tavaroiden hankinnan muista jäsenvaltioista katsotaan tapahtuneen maan alueella (alv:n 41 ja 122 artikla) Verokanta 9 %

PVM18

Tapaukset, joissa tavaroiden hankinnan muista jäsenvaltioista katsotaan tapahtuneen maan alueella (alv:n 41 ja 122 artikla) Verokanta 5 %

PVM35

Tapaukset, joissa tavaroiden hankinnan muista jäsenvaltioista katsotaan tapahtuneen maan alueella (alv:n 41 ja 122 artikla) Verokanta 0%

PVM36

Tapaukset, joissa tavaroiden hankinnan muista jäsenvaltioista katsotaan tapahtuneen maan alueella (alv:n 41 ja 122 artikla) Verokanta -

PVM19

Tapaukset, joissa Liettuan tasavallan arvonlisäveron maksajan, joka on välittäjänä (toinen osapuoli) kolmikantakaupassa, hankkimat tavarat vietiin suoraan yhdestä jäsenvaltiosta toiseen jäsenvaltioon ja toimitettiin kyseisen toisen jäsenvaltion ALV-maksajalle (L ALV:n 122 artiklan 3 kohta) -

PVM20

Ulkomailta hankitut palvelut (eu:n alv-maksajia lukuun ottamatta) arvonlisävero, josta ostaja laskee arvonlisäveron (alv:n 95 §:n 2 momentti) Verokanta 21 %

PVM37

Ulkomailta hankitut palvelut (eu:n alv-maksajia lukuun ottamatta) arvonlisävero, josta ostaja laskee arvonlisäveron (alv:n 95 §:n 2 momentti) Verokanta 5 %

PVM38

Ulkomailta hankitut palvelut (eu:n alv-maksajia lukuun ottamatta) arvonlisävero, josta ostaja ei laske arvonlisäveroa (arvonlisäveron 95 §:n 1 momentin 3 kohta) 0 %

PVM39

Ulkomailta hankitut palvelut (eu:n alv-maksajia lukuun ottamatta) arvonlisävero, josta ostaja ei laske arvonlisäveroa (alv-arvonlisäveron 95 §:n 1 momentin 2 kohta) -

PVM21

EU:n alv-maksajilta hankitut palvelut arvonlisävero, jonka ostaja laskee (alv:n 95 §:n 2 momentti) Verokanta 21 %

PVM40

Ulkomailta hankitut palvelut (eu:n alv-maksajia lukuun ottamatta) arvonlisävero, josta ostaja laskee arvonlisäveron (alv:n 95 §:n 2 momentti) Verokanta 5 %

PVM41

Ulkomailta hankitut palvelut (eu:n alv-maksajia lukuun ottamatta) arvonlisävero, josta ostaja laskee arvonlisäveron (alv:n 95 §:n 2 momentti) Verokanta 0 %

PVM42

Ulkomailta hankitut palvelut (eu:n alv-maksajia lukuun ottamatta) arvonlisävero, jonka perusteella ostaja laskee arvonlisäveron (alv-verokannan 95 §:n 2 momentti) -

PVM22

Tapaukset, joissa ostaja laskee ja maksaa arvonlisäveron tavaroista ja/tai palveluista, jotka on toimittanut ulkomainen verovelvollinen, joka ei ole sijoittautunut maan alueelle (lukuun ottamatta PVM18-, PVM19- ja PVM19-tapauksia) (L ALV:n 95 artiklan 3, 4 ja 5 kohta). on 31-03-2016 Rate 21, 9, 5

PVM43

Tapaukset, joissa ostaja laskee ja maksaa arvonlisäveron tavaroista ja/tai palveluista, jotka on toimittanut ulkomainen verovelvollinen, joka ei ole sijoittautunut maan alueelle (lukuun ottamatta PVM18-, PVM19-tapauksia) (alv:n 95 artiklan 3, 4 ja 5 kohta) 21 %

PVM44

Tapaukset, joissa ostaja laskee ja maksaa arvonlisäveron tavaroista ja/tai palveluista, jotka on toimittanut ulkomainen verovelvollinen, joka ei ole sijoittautunut maan alueelle (lukuun ottamatta PVM18-, PVM19- ja PVM19-tapauksia) (L ALV:n 95 artiklan 3, 4 ja 5 kohta) 9 %

PVM45

Tapaukset, joissa ostaja laskee ja maksaa arvonlisäveron tavaroista ja/tai palveluista, jotka on toimittanut ulkomainen verovelvollinen, joka ei ole sijoittautunut maan alueelle (lukuun ottamatta PVM18-, PVM19- ja PVM19-tapauksia) (arvonlisäverokannan 95 artiklan 3, 4 ja 5 kohta) 5 %

PVM46

Tapaukset, joissa ostaja laskee ja maksaa arvonlisäveron tavaroista ja/tai palveluista, jotka on toimittanut ulkomainen verovelvollinen, joka ei ole sijoittautunut maan alueelle (lukuun ottamatta PVM18-, PVM19- ja PVM19-tapauksia) (arvonlisäverokannan 95 artiklan 3, 4 ja 5 kohta) 0%

PVM47

Tapaukset, joissa ostaja laskee ja maksaa arvonlisäveron tavaroista ja/tai palveluista, jotka on toimittanut ulkomainen verovelvollinen, joka ei ole sijoittautunut maan alueelle (lukuun ottamatta PVM18-, PVM19-tapauksia) ja jonka ostaja maksaa (arvonlisäverokannan 95 artiklan 3, 4 ja 5 kohta) -

PVM23

Laskettu tuonti-ALV. Korko 21, 9, 5

PVM24

Tuo ALV, jonka palautuksen STI valvoo. Korko 21, 9, 5

PVM48

Liettuan ulkopuolella hankitut tavarat ja/tai palvelut (mukaan lukien ulkomaisen maan arvonlisäveron perimistapaukset ja kotikäyttöön tarkoitettuihin tavaroihin tuonti)) (tapauksissa, joissa tavaroiden ja/tai palvelujen hankinnan katsotaan tapahtuneen Liettuan tasavallan ulkopuolella ja tuotosta ei peritä arvonlisäveroa, koska liettualainen arvonlisävero ei koske hankintaa) Verokanta -

PVM49

Tapaukset, joissa maataloustuotteita ja palveluja ostetaan viljelijöiltä, joihin sovelletaan arvonlisäverokantaa Korko 6 %

PVM100

Muut tapaukset

Tärkeä huomautus! On tärkeää lisätä "PVM100", jonka on kerättävä tietoja "muissa tapauksissa" luettelon viimeiseksi (sen Rivi-arvon on oltava taulukon viimeinen).  Määritä se seuraavasti:

Hakutulos

Linja

Verokoodi

PVM100

Luettelon viimeinen

*Ei tyhjä*

Tämä asetus tarkoittaa, että kaikki arvonlisäverokoodin verotapahtumat, joille ei ole määritetty tiettyä asetusta (sille ei ole määritetty "vakio-ALV-koodia", otetaan huomioon PVM100:ssä. On pakollista määrittää tällainen hakutuloskenttä ehtojen luettelon lopussa.

Kun kaikki tarvittavat vastaavuustasot on muodostettu, muuta Sovelluskohtaiset parametrit -määrityksen tilaksi "Valmis" ja tallenna määritys.

Hotfix-tiedot

Latausohjeiden korjausohjeet ovat täällä:
https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs

Tarvitsetko lisäohjeita?

Haluatko lisää vaihtoehtoja?

Tutustu tilausetuihin, selaa harjoituskursseja, opi suojaamaan laitteesi ja paljon muuta.

Osallistumalla yhteisöihin voit kysyä kysymyksiä ja vastata niihin, antaa palautetta sekä kuulla lisää asiantuntijoilta, joilla on runsaasti tietoa.

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kuinka tyytyväinen olet käännöksen laatuun?
Mikä vaikutti kokemukseesi?
Kun valitset Lähetä, palautettasi käytetään Microsoftin tuotteiden ja palveluiden parantamiseen. IT-järjestelmänvalvojasi voi kerätä nämä tiedot. Tietosuojatiedot.

Kiitos palautteesta!

×