Kirjaudu sisään Microsoft-tilillä
Kirjaudu sisään tai luo tili.
Hei
Valitse toinen tili.
Sinulla on useita tilejä
Valitse tili, jolla haluat kirjautua sisään.

Yleiskatsaus

Tämä päivitys korvaa aiemmin julkaistut päivitykset. Asenna aina uusin päivitys. 

Kun olet asentanut tämän hotfix-korjauksen, sinun on ehkä päivitettävä käyttöoikeutesi, jotta voit käyttää uusia objekteja, jotka sisältyvät tähän tai edelliseen päivitykseen. (Tämä koskee vain asiakkaan käyttöoikeuksia.)

Luettelo Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2:lle julkaistuista päivityksistä on kohdassa Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2:n julkaistut päivitykset. Päivitykset on tarkoitettu uusille ja nykyisille asiakkaille, joilla on käytössä Microsoft Dynamics Released Updates for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2.

Tärkeää

Suosittelemme, että otat yhteyttä Microsoft Dynamics -kumppaniisi ennen hotfix-korjausten tai päivitysten asentamista. On tärkeää varmistaa, että ympäristö on yhteensopiva asennettujen hotfix-korjausten tai päivitysten kanssa. Hotfix-korjaus tai päivitys voi aiheuttaa yhteentoimivuuteen liittyviä ongelmia mukautuksissa ja kolmansien osapuolten tuotteissa, jotka toimivat yhdessä Microsoft Dynamics 365 Business Central -ratkaisun kanssa.

Tässä päivityksessä ratkaistut ongelmat

Tässä päivityksessä ratkeavat seuraavat ongelmat.

Käyttöympäristön hotfix-korjaukset 

Tunnus

Nimi

415349

Avattava kenttä ei ole käytettävissä riveillä, kun näkyvyysehto on olemassa.

415322

"Et voi soittaa tätä kutsua taulukon tunnukselle 2000000121-tietotyypistä, kun käytät muuta käännöskohdetta kuin OnPrem"-virhesanomaa, kun tilaat GlobalTriggerManagement -tapahtumia OnPrem-asennuksen aikana.

413422

Istunto kaatuu, kun tapahtumaan merkitään huomautuksia TryFunction-funktiolla ilman tilaajia.

411518

Loputon silmukka asiakkaan ja palvelimen välillä, kun tietueita muokataan OnAfterGetCurrRecord-käynnistimen avulla.

413820

Paranna verkkopalvelimen suorituskykyä.

414620

IIRIS-ilmoitukset toimivat segmentoinnin avulla.

415256

Korjaa muistivuoto pitkäkestoisia istuntoja varten.

409675

Sovelluksia, joissa on ensimmäisen osapuolen taulukkolaajennus, ei voi asentaa, kun ne asennetaan uudelleen muuttamatta muutoksia.

411399

Ei voi poistaa yritystä, joka ei ole avattu, kun käytetään järjestelmänvalvojan päätepistettä.

412215

Asiakas kaatuu, jos kyselyobjekti käyttää SETRANGE-funktiota, joka viittaa kyselyn luettelokenttään.

413601

ErrorInfo-funktio ei ole käytettävissä, ja alue määritetään pilvipalveluksi.

413696

Suurenna raporttien rivirajaksi 10 000 000 riviä.

413836

Telemetriamerkintä RT0008 HttpStatusCode palauttaa aina arvon 200, vaikka luvaton 401, 404 tai 429 olisi olemassa.

414311

Haku- ja avattavat luettelot eivät näytä vastaavien suodatinryhmien kaikkien kenttien jumittuu.

Sovelluksen hotfix-korjaukset 

Tunnus

Nimi

Toiminnallinen alue

411909

Ilmoitukset eivät noudata käyttäjän kieliasetuksia.

Hallinta

414462

Virheilmoitus on olemassa ja tyhjä asiakas luodaan, kun yritetään luoda uusi asiakas käyttämällä asiakasmallia, jossa on vahvista EU:n ALV-rekisteri. Ei. on käytössä.

Hallinta

413717

Suorituskykyongelmat tuotaessa tai julkaisemassa tiedostoa, jossa on yli 6 000 riviä maksun täsmäytyksen päivyrissä.

Käteishallinta

414169

Tiliotteita ei voi tuoda.

Käteishallinta

411493

Maksusuorituksen ohje -raportti tulostaa kopioita useista maksumerkinnöistä tulostettaessa.

Käteishallinta

411354

G/L-merkinnät eivät näy oikein, kun myönnetty talouskululasku on peruutettu.

Talous

411855

"Kohdesähköpostiosoitetta ei ole määritetty asiakkaan asiakirjan asettelussa: %1, S.Quote." -virhesanoma viittaa S.Quote-lauseeseen asiakastiliotteen sijaan.

Talous

411857

Asiakastapahtuman peruuttamisen määräpäivä on virheellinen, kun toistuvia yleisiä päivyriä luodaan käyttäen toistuvaa menetelmää = RV Reversing Variable.

Talous

411861

Error Messages FactBox on the journals page only shows the errors for one line instead of all lines.

Talous

411870

Sisennä tilikaavio -toiminto ei muuta loppusumman arvoja.

Talous

411871

Ostolaskun kaksoiskappaleet luodaan virheellisesti toisessa yrityksessä, kun IC-tapahtuma luo myyntitapahtuman, joka perustuu tämän yrityksen ostotilaukseen.

Talous

411907

"Alv-rekisteri. Ei. Sitä käytetään kuvatekstissä ALV-reg no -tekstin sijaan.

Talous

411911

Alv-rekisteröintinumerossa on hyvä käyttää Ohita tiedot -vaihtoehtoa. Vahvistuspalvelu.

Talous

411923

"Merkkijonon pituus on 36, mutta sen on oltava pienempi tai yhtä suuri kuin 30 merkkiä" -virhesanoma, kun yrität yhdistää kenttiä, joiden kuvatekstin pituus on suurempi kuin 30 merkkiä Tiedot Exchange Definition Framework -taulukossa välitaulukoksi.

Talous

411927

Pyöristysviivat lisätään muistutukseen virheellisesti.

Talous

411930

"Kenttä Ei. taulukon Oletusdimensio sisältää arvon (xxx), jota ei löydy liittyvästä taulukosta" -virhesanoma, kun dimensioarvo valitaan Cash Flow Manuaaliset tuotot -sivulla.

Talous

412087

"Dimensioarvoa on käytetty kirjattujen tai budjettimerkintöjen kanssa. Et voi poistaa sitä." -virhesanoma, kun dimension arvoa ei käytetä kirjattujen tapahtumien tai budjettimerkintöjen yhteydessä eikä sitä ole missään kirjaamattomassa tapahtumassa tai päivyrissä.

Talous

412088

Cash Flow Forecast Statistics -faktaruudun otsikko käyttää Manuaaliset maksut päivämäärään -päivämäärää, kun taas porautumissuodattimessa käytetään Työpäivä-tä.

Talous

412096

Salli dimension arvosuodattimen päivittyvät automaattisesti uuden dimensioarvon kirjoittamisen jälkeen.

Talous

412090

ALV-määrä on erilainen (sentin erot) normaalin ALV:n ostolaskussa verrattuna ostolaskuun, jossa on käänteisen alv:n vero.

Talous

412299

Maksutapakoodia ei täytetä rekisteröityjen asiakkaiden maksumerkinnöissä.

Talous

413132

"Xxxx-merkinnällä on oltava arvo Maksun vientitiedot: Entry.=No.=. Se ei voi olla nolla tai tyhjä." -virheilmoitus, kun yrität viedä maksutiedostoa.

Talous

411906

"Yksi tai useampi asiakirjarivi, jonka Arvo on Ei-kentässä. -kenttään ei ole määritetty määrää." -virhesanoma, kun julkaiset yritysostolaskua.

Talous

411852

"Rivialennus-% -kentän arvon on oltava 0–100." -virhesanoma sen jälkeen, kun Rivisumma on avattu uudelleen ja sitä on muokattu. Ostotilaus-taulukon Vero-kentän arvo.

Talous

411860

Verokantaa ei lasketa oikein Day Book Customer Ledger Entry -raportissa, kun käytetään arvonlisäveroa.

Talous

412077

Myönnettyjä rivejä ja tietoruutujen kokonaismäärää ei päivitetä automaattisesti Taustavirheiden tarkistus päivyriä varten -ruudussa Yhdysvalloissa.

Talous

413128

Sender Bank Name (Lähettäjän pankin nimi) -tunnuksella on oltava arvo Maksuvienti-issa, kun maksutiedosto viedään.

Talous

412005

Asiakkaan ja toimittajan osoitteet ylittävät SEPA(Single Euro Payment Area) -suoraveloituksen ja SEPA-saldosiirtotiedostojen sallittu enimmäispituus 70 merkkiä.

Talous

411865

Luotujen kiinteiden resurssien G/L-päiväkirjarivien kirjauspäivä on virheellinen sen jälkeen, kun raportin ajoitus on kirjannut Laske poisto -raportin.

Kiinteät resurssit

411918

"Kirjan arvo ei saa olla negatiivinen tai pienempi kuin Loppuarvo"-virhesanoma, kun yrität julkaista uudelleenluokittelutehtävällä luotuja kiinteiden kalustoluetteloiden rivejä.

Kiinteät resurssit

414789

FA-G/L-päiväkirjan avaamisvaihtoehto näkyy harmaana, mutta se on käytössä, kun ohjattu kiinteiden resurssien hankintatoiminto on valmis.

Kiinteät resurssit

411942

Kaupunki xxx on jo olemassa -virheilmoitus, kun postinumerotaulukon tietueita yritetään muokata määrityspaketilla.

Integrointi

411932

Oletusmääritteet menetetään sen jälkeen, kun Kohdeluokan nimi on vaihdettiin luettelosivulta.

Varasto

412036

Dimensiot toimivat eri tavalla Palvelukohde-laskentataulukossa.

Varasto

412071

Kirjanpidon yhteensovitus -sivu ei tunnista odotetun kustannusarvon vakiokustannusten uudelleenarvoa.

Varasto

413488

Vastaanottopäivämäärää ei voi muuttaa siirtotilauksen otsikossa lähetystä julkaisemisen jälkeen.

Varasto

415518

Käytettävissä oleva määrä, jos haluat varata muutoksia, kun käsittelet manuaalista varauksen tilaa ostopuolella.

Varasto

414778

Vanhentumispäivä ottaa virheelliset määrät Erän nro -ssa. Tietokortti.

Varasto

411899

Myyntitilauksen koota tilausriveiltä luotujen kokoonpanotilausten koodi puuttuu.

Varasto

413634

Siirtotilausrivit ottavat oletusdimensiojoukon tunnuksen siirtotilauksen otsikosta kohdekortin oletusarvoisen dimensioarvon sijaan, aiheuttaa oletusarvoisen dimension arvon virheellisen manuaalisesti lisätyillä siirtotilausriveillä.

Varasto

411902

Hintaa ei voi kopioida, kun käytetään Kopioi työt -toimintoa, kun hinta on määritetty G/L-tilin, resurssin tai kohteen valuuttakoodilla.

Työpaikat

415154

Virhe siirrettäessä työn suunnittelurivejä työn päiväkirjariveille, joissa on kohteita ja resursseja.

Työpaikat

411481

Prod. Tilausten reititykset – jonossa ja tuotissa. Tilausten reititykset – Prog-riveissä. näyttää valmiiden ostotilausten rivit.

Valmistus

411936

Business Central lopettaa, kun Tuoterakenne on käytössä ja alatason koodin arvoksi on määritetty EPÄTOSI.

Valmistus

411937

Viimeinen muokkauspäivämäärä -kenttä ei muutu tuotantotilauksen Määräpäivän muuttamisen jälkeen.

Valmistus

414341

UoM-kentät puuttuvat tuotantotilauksen reititysriveiltä.

Valmistus

414987

"Suunnittelun joustavuuden on oltava yhtä suuri kuin "Rajoittamaton" varastoprofiilissa: Rivinumero =26. Nykyinen arvo on Ei mitään ." -virheilmoitus, kun suunnittelulaskentataulukkoraporttia suoritetaan.

Valmistus

411903

Myyjä-kenttä ei ole käytettävissä, kun Ryhmän tehtävät -kenttä on poistettu käytöstä Tehtävä/Tehtävä-sivulla.

Markkinointi

411919

Vain järjestäjät voivat muokata tehtäviä.

Markkinointi

411939

Asiakkaaseen tai toimittajaan linkitettyä yhteyshenkilöä ei voi poistaa.

Markkinointi

412041

Vuorovaikutuslokin merkinnät täytetään historiassa, kun luot uuden yhteystiedon ennen ensimmäistä tallennusta.

Markkinointi

411489

Laajenna Haluatko sulkea ostotilauksen? -viesti.

Osta

411920

Näyttöön tulee virhe, kun yrität kumota negatiivisen määrän työn ostokuittausta.

Osta

412078

Lähetetyn Ostohyvityslasku-toiminnon Peruuta-painikkeen työkaluvihje viittaa myyntilaskuun ostolaskun sijaan.

Osta

412179

RunModal ei ole sallittu kirjoitustapahtumissa -virheilmoitus, kun hinnastorivejä on kopioitu, koska HINTA-ilmoituksista puuttuu HINTA-luettelon hallintakoodiyksikkö.

Osta

412324

Toimittajan kirjanpitomerkintöjen Viedyt maksutiedostoon -kenttää ei tyhjetä, jos viety maksutiedosto mitätöidään.

Osta

412844

Valmistele/hae toistuvat ostorivit -vaihtoehdot eivät ole käytettävissä ostotilauksessa.

Osta

414073

"Et voi muuttaa sijaintikoodia, koska tilausrivi on liitetty myyntitilauksen XXXX:iin." -virhesanoma, kun määrität kokonaisen ostotilauksen ostoriville, joka liittyy samaan sijaintikoodiin liittyvään erityiseen tilaukseen.

Osta

414097

Varasto- ja Bin Contents -sisällöt ovat erossa sen jälkeen, kun olet tekemässä ostotilausta työvaihtoehdon avulla ja muuttamassa työtä samassa asiakirjassa.

Osta

411926

Toimittajan kirjanpitomerkinnät -rivin ohjeena on myös Yhdistä PDF-tiedosto -asetuksena Kyllä.

Osta

411492

Ostotilaus-alilomakkeen Ostokoodi-kentän työkaluvihje on virheellinen.

Myynti

411853

Lisää Yleiset tuotteen julkaisuryhmät -kenttä, jos haluat mukauttaa myyntilaskun ja myyntihyvityslaskun kenttäluetteloa.

Myynti

411858

Yritystiedosto luodaan, jos näyttöön tulee virhesanoma, kun lähetät toimituksen ostotilauksesta sen jälkeen, kun automaattinen lähetys on otettu käyttöön.

Myynti

411924

Väärä lähetyspäivä siinä ominaisuudessa, että lupaus (CTP) on käytössä, kun samaa kohdetta käytetään myyntirivien kertolaskussa.

Myynti

411916

Muokkaa Excel -vaihtoehto puuttuu Myyntihyvityslaskut-rivitasolta.

Myynti

411928

"Ennakkomaksun ta. Rivipuskuri on jo olemassa." -virhesanoma, kun yrität julkaista myyntitilauksen ennakkomaksun muistiota.

Myynti

411931

Varasto- ja Varasto-lokero-riveissä on eroja, jos käyttäjä muuttaa laskua ja kumoaa lähetyksen osittaisen myynnin jälkeen.

Myynti

412020

Kuvausrivejä ei ole lajiteltu oikein käytettäessä Luo korjaushyvityslasku -toimintoa lähetetylle myynti- tai ostolaskulle, joka sisältää eri lähetyksiä tai kuitteja.

Myynti

412079

Myynti- ja Myyntireskontran asetukset -sivun Oletusarvoinen julkaisupäivä -kentän työkaluvihje ei anna riittävästi tietoja.

Myynti

413278

Linkit ja huomautukset puuttuvat myyntihintaluettelosta, kun käytetään uutta Myyntihinta-kokemusta.

Myynti

413201

Kaikki-vaihtoehto on poistettava Tuotetyyppiasetukset-luettelosta Myyntihinta-luettelosta.

Myynti

413648

Toimitusmaata ei päivitetä oikein.

Myynti

411864

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite on tyhjä segmentin rivillä, kun yhteystietotyyppi on yritys.

Myynti

413642

Oletusarvoiset hinnastot kopioidaan, kun yritys kopioidaan uuden hintaluettelokokemuksen jälkeen.

Myynti

411692

Virheilmoitus, kun GetSourceDocument-funktiota suoritetaan Varastojen hallinta -koodiyksikön avulla.

Varasto

411854

Muuta toimituspäivän työkaluvihje ylätunnistetasolla.

Varasto

411867

Käyttäjät voivat julkaista myyntipalautustilauksen ilman WMS- ja bin mandatory -sijaintia käsittelevää varastokuittausta, eikä varastomerkintöjä luoda, kun kohde käyttää ostokoodia, joka liittyy toimituksen toimitustapahtumaan.

Varasto

412377

"Lähetettyjen lähdetiedostojen määrä: 0/a yhteensä 1. Jotkin lähetysrivit säilyvät", kun lähetät varastolähetyksen puuttuvan sarjanumeron vuoksi, jota ei seurata varastosta, mutta jota edellytetään lähtevässä lähetyksessä.

Varasto

412699

Varastoliike ei tunnista ensimmäistä vanhenemispäivää osittaisen liikkeen jälkeen, kun kokoonpanotilaus sisältää FEFO:n mukaan valittua kohdetta.

Varasto

413590

Siirtotilauksen julkaisupäivämäärää ei voi päivittää, kun tilaksi on asetettu Julkaistu.

Varasto

413832

Paketin nro. Kohde-taulukon suodatinkenttä on määritetty väärän pituisiksi.

Varasto

414323

"Ei tarpeeksi vapaata toimitusta uudelleensijainnille." -virheilmoitus, kun yrität rekisteröidä varastosta valitsemaan asiakirjaa myyntitilausta varten.

Varasto

414794

Valitse rivit luodaan tyhjällä Erän nro -kentässä. ja vanhentumispäivä, kun Pick-lokeron nykyinen varasto on varattu toiselle jollekin muulle.

Varasto

415384

Varastokoodia ei täytetä varasto poiminnassa sen jälkeen, kun varastosta on tehty varaus erän seurantanimikkeille.

Varasto

413374

Varastotilausta ei voi luoda työtehtävän ostotilausriville, mutta se voidaan luoda molemmille riveille, jos toinen rivi luodaan ilman työtä ja se aiheuttaa eron varasto- ja IL-rivien välillä.

Varasto

412889

FEFO Pick ehdottaa vain osittaista poimintaa, kun osa määrästä on Lähetys-lokerossa ja osa määrästä Lähtevien estetyt -lokerossa ja määrä riittää täydelle poiminnalle.

Varasto

412914

Valintaa ei luoda FEFO:n mukaan sen jälkeen, kun jotkin valinnat on jo rekisteröity erän seurannalla ja vanhentumispäivällä.

Varasto

412365

"Tapahtuma lukkiutui toisen käyttäjän, joka muokkaa Varastomerkintä-taulukkoa. Yritä toimintoa uudelleen." -virheilmoitus, kun lähetät varastolähetyksen ja rekisteröintipiikin samaan aikaan.

Varasto

Paikallisen sovelluksen hotfix-korjaukset 

APAC

Tunnus

Nimi

Toiminnallinen alue

412092

''Syötetty julkaisupäivämäärä ei saa olla ennen asiakastilillä olevan julkaisupäivämäärän päivämäärää. Kirjanpitomerkintä. -virhesanoma, kun asiakaskirjanpidon merkinnät ovat sovellus, jonka julkaisupäivä on myöhempi kuin APAC-version julkaisupäivämäärä CIE:ssä.

Talous

412957

Lisävaluutan peruskenttä on virheellinen APAC-version GST-merkinnässä.

ALV/arvonlisävero/Alternative

CA - Kanada

Tunnus

Nimi

Toiminnallinen alue

411364

Esimerkki positiivisten palkan vientimuodoista, jotka ovat oletusarvoisesti Kanadan versiossa väärän käsittelykoodin osa.

Käteishallinta

411925

Laskun summa ei vastaa virhettä, kun laskun kokonaissumma vastaa Kanadan version arvonlisäveron summan ohittamisen jälkeen.

Osta

414331

Ristiriitavirhe lisävaluutan määrittelemisen yhteydessä ja tapahtuma sisältää kanadalaisen version verotiedot.

Myynti

CH - Sveitsi

Tunnus

Nimi

Toiminnallinen alue

411536

SR Vendor Payment Advice -raportti ei toimi, kun sitä käytetään Sveitsin version esikatselutilassa.

Käteishallinta

411914

Kerro-haun avulla löytyy kaksi raporttia, kun Hakusanalla "Toimittaja - saldo päivämäärään" on Sveitsin versiossa.

Talous

411929

Erikoismerkkejä (Umlaute) ei koodata QR-Bill-laskussa Sveitsin versiossa.

Myynti

CZ – tšekki

Tunnus

Nimi

Toiminnallinen alue

410740

Virhe linkittäessä pankkiasiakirjoja ja etukäteen maksamista Tšekin versiossa.

Käteishallinta

410708

Oston ennakkoa ei voi maksaa käteiskuitissa.

Käteishallinta

411837

Joitakin raportteja ei voi hakea sovelluksesta tšekinkielisissä versioissa.

Talous

412598

Päivämääräkaavan ongelma, kun määritetään kenttien yhdistämismääritystä Exchange yhdistäminen Tšekin versiossa.

Talous

DACH

Tunnus

Nimi

Toiminnallinen alue

411340

SetCurrentKey-avaimen sopimaton käyttö FactBox-koodissa aiheuttaa suorituskykyongelmia suurissa tietokannoista DACH-versiossa.

Talous

DE – Saksa

Tunnus

Nimi

Toiminnallinen alue

414676

Tarkistusluetteloraporttien ja lomakeraporttien on vahvistettava kumppanin ALV-tunnus ryhmiteltäessä rivejä Saksan versiossa.

ALV/arvonlisävero/Alternative

DK - Tanska

Tunnus

Nimi

Toiminnallinen alue

412148

Ongelma tanskalaisen version OBLBL-vakiomuodossa.

Talous

ES - Espanja

Tunnus

Nimi

Toiminnallinen alue

413354

ImporteTotal-solmu viedään 0 myynti- ja ostohyvityslaskuja varten käyttämällä muita kuin verotettavia ALV-tietoja, vaikka Sisällytä ImporteTotal -vaihtoehto on valittuna ESPANJAN VERSION SIS-asetukset-sivulla.

Talous

411350

Kaikki numerot tunnuksesta G/L Account No. -kenttä on tulostettava Espanjankielinen versio Päätilikirja-raporttiin.

Talous

411948

Kenttätunnustyyppiä ei täytetä SII-historiassa, jos myyntilasku on kirjattu espanjankielisen version myyntipäiväkirjan kautta.

Talous

411921

"Codigo[4102]. El XML no cumple el esquema. Toja informar avata obligatorio.: RegistroLRBajaExpedidas" -virhesanoma, kun korjauslaskua kirjoitetaan poiston korjaustyypillä ilman korjauslaskun nroa. Espanjankielisessä versiossa.

ALV/arvonlisävero/Alternative

FR - Ranska

Tunnus

Nimi

Toiminnallinen alue

411866

Rivimaksu ilman sarjaa ei koskaan suurene ranskankielisessä versiossa.

Käteishallinta

413740

Kiinteiden resurssien tiedot tulostetaan, kun Tulosta kiinteitä kalustoa kohden -asetuksena on Ranskankielisen version Kirjan arvo 01 -raportissa arvoksi Ei.

Kiinteät resurssit

411917

Sen jälkeen, kun DTI-korjaus on käytössä ranskankielisessä versiossa, Se on edelleen virheellinen.

ALV/arvonlisävero/Alternative

GB - Yhdistynyt kuningaskunta

Tunnus

Nimi

Toiminnallinen alue

411950

Toimitustapakoodia tarvitaanYksikössä, mutta HMRC ei saa paljastaa sitä brittiversiossa.

ALV/arvonlisävero/Alternative

IN - Intia

Tunnus

Nimi

Toiminnallinen alue

413549

Lisää Ehdota työntekijän maksua -funktio ja Ehdota toimittajan maksuja -funktio Intian versioon.

Talous

414007

Tavat ladataan varastoon tuontitoimitsijalta Intiassa.

Talous

412057

GST ei muutu tilasto- ja tietoruuduissa sen jälkeen, kun GST-korko on vaihdettu tapahtumassa Intian versiossa.

ALV/arvonlisävero/Alternative

IT - Italia 

Tunnus

Nimi

Toiminnallinen alue

411922

Käänteisen veloitus E-laskun on raportoiva vastaava ostolaskun numero italiaksi.

Talous

412084

Poistokirja-raportissa ei raportoita uudelleenluokittelun kiinteiden poistojen kertyneitä poistoja Italia-versiossa.

Kiinteät resurssit

411908

G/L-merkinnät- ja FA-tapahtumien välinen linkki ei ole oikea, kun italiaksi versiossa lähetetään ostolasku, jossa on ei-substantiivin ALV-vero.

Kiinteät resurssit

412562

Elementtiä "DatiDTT" ei pidä viedä myyntilaskun E-laskutiedostoon, jossa on ITALIA-versiossa G/L-tili.

Myynti

414772

Kumppanin ALV-tunnusta ei viedä Italia-version Instrastat-tiedostoon.

ALV/arvonlisävero/Alternative

YHDYSVALLAT – Yhdysvallat

Tunnus

Nimi

Toiminnallinen alue

411364

Yhdysvalloissa oletuksena väärässä käsittelykoodiyksikön positiivisen palkan vientimuodossa oleva esimerkki.

Käteishallinta

411913

Ulkomaanvaluutan tarkistus mitätöi virheellisen summan, kun käytetään EFT:tä Yhdysvaltain versiossa.

Käteishallinta

411925

Laskun summa ei vastaa virhettä, kun kokonaislasku vastaa alv:n summan ohittamisen jälkeen Yhdysvaltojen versiossa.

Osta

414331

Ristiriitavirhe lisävaluutan määritessä ja tapahtuma sisältää verotiedot Yhdysvaltain versiossa.

Myynti

412356

Veroraportin määritys -funktiota ei ole täytetty Yhdysvaltojen versiossa.

ALV/arvonlisävero/Alternative

NL - Alankomaat

Tunnus

Nimi

Toiminnallinen alue

414852

Postinumeroluettelo ei näy hollanninkielisen version valikossa.

Talous

SE – Ruotsi

Tunnus

Nimi

Toiminnallinen alue

412488

Kokonaispaino on pyöristetään 1:ksi Ruotsinkielinen versio -tiedoston 1:ssä.

ALV/arvonlisävero/Alternative

Ratkaisu

Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021:n Release Wave 2 -tiedostojen hankkiminen

Tämä päivitys on ladattavissa manuaalisesti ja asennettavaksi Microsoft Download Centeristä.

Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021:n päivityksen 19.1 julkaisu wave 2

Ladattava hotfix-korjauspaketti

Tässä päivityksessä on useita hotfix-korjauspaketteja. Valitse ja lataa jokin seuraavista paketeista sen mukaan, mikä Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 -tietokannan maaversio on käytössä.

Maa

Hotfix-paketti

AT - Itävalta

Lataa Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021:n julkaisu wave 2 AT -paketin päivitys 19.1

AU - Australia

Lataa Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021:n julkaisu wave 2 AU -paketin päivitys 19.1

BE - Belgia

Lataa Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021:n julkaisu wave 2 BE -paketin päivitys 19.1

CA - Kanada

Lataa Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021:n Päivitys 19.1 -päivitys Wave 2 CA -paketti

CH - Sveitsi

Lataa Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021:n päivitys 19.1 Release Wave 2 CH -paketti

CZ - Tšekin tasavalta

Lataa Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021:n päivitys 19.1 Release Wave 2 CZ -paketti

DE – Saksa

Lataa Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021:n päivitys 19.1 Release Wave 2 DE -paketti

DK - Tanska

Lataa Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021:n julkaisu wave 2 DK -paketin päivitys 19.1

ES - Espanja

Lataa Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021:n julkaisu wave 2 ES -paketin päivitys 19.1

FI - Suomi

Lataa Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021:n Päivitys 19.1 -päivitys Wave 2 FI -paketti

FR - Ranska

Lataa Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021:n päivityksen 19.1 julkaisu wave 2 FR -paketti

GB - Yhdistynyt kuningaskunta

Lataa Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021:n päivitys 19.1 Release Wave 2 UK -paketti

IN - Intia

Lataa Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021:n julkaisu wave 2 IN -paketin päivitys 19.1

IS - Islanti

Lataa Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021:n version 19.1 julkaisu wave 2 IS -paketti

IT - Italia

Lataa Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021:n päivitys 19.1 Release Wave 2 IT -paketti

MX - Meksiko

Lataa Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021:n päivitys 19.1 Release Wave 2 MX -paketti

NL - Alankomaat

Lataa Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 NL -paketin päivitys 19.1

NO - Norja

Lataa Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021:n päivitys 19.1 Release Wave 2 NO -paketti

NZ – Uusi-Seelanti

Lataa Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 NZ -paketin päivitys 19.1

RU - Venäjä

Lataa Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021:n päivityksen 19.1 julkaisu wave 2 RU -paketti

SE – Ruotsi

Lataa Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021:n päivityksen 19.1 julkaisu wave 2 SE paketti

YHDYSVALLAT – Yhdysvallat

Lataa Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021:n version 19.1 julkaisupaketti Wave 2 US -paketille

Kaikki muut maat

Lataa Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021:n päivitys 19.1 Release Wave 2 W1 -paketti

Microsoft Dynamics 365 Business Centralin asentaminen paikalliseen 2021 Release Wave 2 -päivitykseen

Katso Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021:n Julkaisuaalto 2 -päivityksen asentaminen.

Edellytykset

Sinulla on oltava Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 asennettuna, jotta voit ottaa tämän hotfix-korjauksen käyttöön.

Lisätietoja

Lisätietoja ohjelmistopäivitysterminologiasta jaMicrosoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2:sta.

Tila

Microsoft on varmistanut, että tämä on ongelma Microsoft-tuotteissa, jotka on lueteltu Koskee-osassa.

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Microsoft Insider-käyttäjille

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kuinka tyytyväinen olet käännöksen laatuun?
Mikä vaikutti kokemukseesi?

Kiitos palautteesta!

×