Kirjaudu sisään Microsoft-tilillä
Kirjaudu sisään tai luo tili.
Hei,
Käytä toista tiliä.
Sinulla on useita tilejä
Valitse tili, jolla haluat kirjautua sisään.

Johdanto

Puolan valtiovarainministeriö otti käyttöön jpk:n päivitetyn version laskujen rakenne – JPK_FA (3), joka tulee voimaan 2. joulukuuta alkaen, 2019. päivitetty JPK_FA rakenne (3) julkaistaan valtiovarainministeriön verkkosivuilla.

Yleiskatsaus

JPK_FA rakenteen versiossa 3 on seuraavat muutokset:

Muutokset raportin Naglowek-osiossa

Mikä on muuttunut

Muutoksen kuvaus

<KodFormularza> elementin KodSystemowy-määrite

Arvoksi muutettiin "JPK_FA (3)".

<WariantFormularza> elementti

Arvoksi muutettiin "3".

<DataOd> - ja <DataDo> -elementit

Tyyppi muutettiin tyypistä "etd:TData" muotoon "tns:TData".

<DomyślnyKodWaluty> elementti

Tämä elementti poistettiin.

<KodUrzedu> elementti

Seuraava kuvaus on lisätty:

" Kod urzędu skarbowego, właściwy dla podatnika przekazującego JPK_FA "

("Veroviranomaisen säännöstö, jonka veronmaksaja, joka toimittaa JPK_FA")

Muutokset raportin Podmiot1-osassa

Mikä on muuttunut

Muutoksen kuvaus

<IdentyfikatorPodmiotu> elementti

Tyyppiä muutettiin kohteesta "etd:TidentyfikatorOsobyNiefizycznej" kohtaan "etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1".

<AdresPodmiotu> elementti

Tyyppi muutettiin etd:TadresPolski-tyypiksi"etd:TAdresPolski1".

<AdresPodmiotu2> elementti

Tämä uuden "etd:TadresZagraniczny" -elementin uusi elementti tyyppi lisättiin. Tämä elementti on raportoitava <AdresPodmiotu -> JPK_FA lähettäjä sijaitsee Puolan ulkopuolella.

Muutokset raportin Faktura-osassa

Mikä on muuttunut

Muutoksen kuvaus

Kirjoita-määrite

Tämä määrite jätetään pois raportista.

<Faktura> -elementti

Kuvausta on muutettu:

" Wartości sprzedaeby i kwoty podatku wypełnia się w walucie, w której wystawiono fakturę, z wyjątkiem pól, w których kwoty podatku zostały przeliczone zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy

("Myyntihinta ja veron määrä täytetään valuutassa, jolla lasku on laskettu, lukuun ottamatta kenttien verot, jotka on laskettu uudelleen 31 A artiklan mukaisesti lain 11 §:n 106e §:n yhteydessä")

<KodWaluty> elementti

Tämä kck:currCode_Type-tyypin uusi elementti lisättiin.

<P_1> - ja <P_6> elementit

Tyyppi muutettiin tyypiksi "etd:TData" muotoon "tns:TDataT".

<P_4B>, <P_5B>, <P_13_x>, <P_14_x>- ja <P_15>-elementit

Kuvausta on muutettu.

<P_14_1W>, <P_14_2W>, <P_14_3W>, ja <P_14_4W> elementit

Nämä uudet elementit lisättiin laskuihin, jotka ulkomaan valuuttoina. Nämä osat on tarkoitettu veromäärille nettomyyntiarvon summa. Summat muunnetaan 31 a artikla, joka on artikulaarinen. 106e, säädöksen 11 kohta.

<P_14_5>Elementti

Tämä elementti ei sisälly raporttiin.

<P_18A> elementti

Tämä uusi elementti on jaetun maksun merkki Mekanismi.

<P_22> elementti

Tämä uusi elementti on yhteisön sisäinen merkki uuden kuljetusvälineen toimittaminen.

<P_106E_3> elementti

Tämä elementti muutettiin valinnaiseksi pakolliseksi.

<ZALZaplata> ja <ZALPodatek> elementit

Nämä osat eivät sisälly raporttiin.

<NrFaZaliczkowej> elementti

Tämä uusi elementti lisättiin raportoimaan aiemmat ennakkolaskut.

<StawkiPodatku> elementti

Tämä elementti ei sisälly raporttiin.

Muutokset raportin FakturaWiersz-osassa

Mikä on muuttunut

Muutoksen kuvaus

" Kirjoita" Määrite

Tämä määrite jätetään pois raportista.

<FaturaWiersz> elementti

Kuvausta on muutettu:

" Szczegółowe pozycje faktur w walucie, w której wystawiono fakturę "

("Yksityiskohtaiset laskutietueet valuutassa, jossa lasku on annettu")

Uusi Zamowienie-osio

Mikä on muuttunut

Muutoksen kuvaus

<P_2AZ> elementti

Tämä uusi elementti on lisätty laskunumeroon, joka tilaukseen tai sopimukseen liittyy. Tämä laskun numero on sama kuin laskun numero P_2A-kentässä .

<WartoscZamowienia> elementti

Tämä uusi elementti lisättiin tilaus tai sopimus, mukaan lukien veron määrä.

<ZamowienieWiersz> elementti

Tämä uusi elementti on lisätty yksityiskohtaista järjestystä varten tai sopimusnimikkeet siinä valuutassa, jossa ennakkolasku on laskettu liikkeeseen.

<P_7Z> elementti

Tämä uusi elementti on lisätty tavarat tai palvelut.

<P_8AZ> elementti

Tämä uusi elementti on lisätty tilatut tavarat tai palvelun laajuus.

<P_8BZ> elementti

Tämä uusi elementti lisättiin tilatun määrän osalta tavaroita tai palvelun laajuutta.

<P_9AZ> elementti

Tämä uusi elementti lisättiin nettoyksikköhintaan.

<P_11NettoZ> elementti

Tämä uusi elementti lisättiin tilatut tavarat tai palvelut ilman veron määrää.

<P_11VatZ> elementti

Tämä uusi elementti lisättiin verosummalle tilatut tavarat tai palvelut.

<P_12Z> elementti

Tämä uusi elementti lisättiin verokantaan.

Uusi ZamowienieCtrl-osio

Mikä on muuttunut

Muutoksen kuvaus

<LiczbaZamowien> elementti

Tämä uusi elementti on lisätty tilausten määrään tai sopimukset raportin "Zamowienie" -osiossa.

<WartoscZamowien> elementti

Tämä uusi elementti lisättiin <WartoscZamowienia> -sarakkeeseen Zamowienie-osassa raportointikauden aikana.

Tämä hotfix-korjaus tukee ALV-laskuraporttiin (SAF-laskuihin tai JPK_FA) tehtyjä muutoksia. Versio 3:n esittely Jednolity Plik Kontrolny (JPK) – Faktury VAT -standardin valvontatiedostosta, joka Puolan valtiovarainministeriö (Ministertwo Finansów – Krajowa Administracja Skarbowa) julkistettu 29. lokakuuta 2019. 

Asennus

Dynamics 365 for Finance and Operations -järjestelmän valmisteleminen raportoimista varten Sovelluksen version 3 koontiversion JPK_FA raportin on oltava seuraavat tai uudemmat:

Versio talous- ja toiminta-toiminnoista

Koontiversion numero

10.0.6

10.0.234.30021

10.0.7

10.0.283.20017

10.0.8

10.0.319.10013

10.0.9

10.0.375.0

Tuo ja käytä seuraavia tai uudempia sähköisen raportoinnin (ER) määritysversioita:

Er kokoonpanon nimi

Kokoonpanotyyppi

Versio

Standard Valvontatiedosto (SAF-T)

Malli

48

Standard Valvontatiedostomallin yhdistäminen

Mallin yhdistäminen

48.105

Saf Puola

Vanhempi muotoilu (vieminen)

48.36

Alv Laskut (PL)

Muodossa (vieminen)

48.36.58

Lisätietoja siitä, miten voit ladata ER-määrityksiä kohteesta Microsoft Dynamics -elinkaaripalvelut (LCS), katso Artikkeli Sähköisten raportointimääritysten lataaminen elinkaaripalveluista.

Huomautus: ER-määritysten jälkeen edeltävä taulukko tuodaan, määritä Mallin yhdistämismäärityksen Oletus-asetukseksi Kyllä seuraavia määrityksiä varten:

  • Valvontatiedostomallien vakiomääritykset

image.png

Määritä sovelluskohtaiset parametrit uudelle (48.36.58) versiolle "ALV-laskut (PL)". Avaa määritykset > Sovelluskohtaisetparametrit > määrityksen päänäytössä Valikko:

image.png

Valitse 48.36.58-versio vasemmalta sovelluskohtaiset parametrit -sivun puolella ja määritä tälle versiolle oikeanpuoleisen luettelon jokaisen haun arvot:

Nimi

Lyhyt kuvaus En.

Lyhyt kuvaus Pl.

Kuvaus En.

Kuvaus Pl.

TaxFree_LOOKUP

Veroton

Veroton

Ei-verotettava maan ulkopuolisten tavaroiden ja palvelujen toimittamiseen liittyvät liiketoimet; Vapauttaa verotuksessa.

Niepodlegające opodatkowaniu-transakcje dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju; zwolnione z opodatkowania.

TaxExemptReason_LOOKUP

 

Vero vapautettu syy

Przyczyna lub podstawa zwolnienia z podatku lub jego zmniejszenia

Valitse tavaroiden toimituksesta tai verovapaiden palvelujen tarjoamisesta taiteeseen. 43 kohta 1, art. 113 1 ja 9 kohta tai taiteeseen perustuen. 82 kohta 3

W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie-taidetta. 43 ust. 1, taide. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie-taidetta. 82 ust. 3

ItemType_LOOKUP

-tyyppisen Nimikkeen

Rodzaj przedmiotu

Toimitus käytetyistä tavaroista, taideteoksista, keräilyesineiden ja antiikkiesineiden veropohja muodostetaan 1 artiklan mukaisesti. 120 kappaleen 4. ja 5. reunus; 

Uudet kuljetusvälineet ovat Intra-Community aiheena.

Dostawy towarów uływanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 mar marga; 

W przypadku gdy przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy są nowe środki transportu.

TaxFree_LOOKUP Asennus

Tämä haku -kenttä otettiin käyttöön ALV-laskujen (PL) muodossa versiossa 32.22.38 . Löytää lisätietoja kohdassa KB #4504214.

TaxExemptReason_LOOKUP Asennus

Tämä haku -kenttä otettiin käyttöön ALV-laskujen (PL) muodossa (KB #4520771) versiossa 32.22.50.

TaxExemptReason_LOOKUP-haussa seuraavat arvot ovat käytettävissä määritystä varten:

Nimi

Kuvaus (En)

Kuvaus (Pl)

Asennus

P_19A

Alv-säädöksen antaminen tai säädöksen, joka on annettu sen alv-säädöksen perusteella, jonka perusteella verovelvollinen soveltaa verovapautusta.

Nale≤wskazać przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku

Määritä verovapautuskoodi kuvaus, joka raportoidaan <P_19A> tunnisteessa. Jos ovat useita tällaisia verovapautuskoodeja, joita voit lisätä useita rivejä.

P_19B

Direktiivin säännös 2006/112/WE, joka vapauttaa verosta tavaroiden luovutukset tai Palvelut.

Nale≤wskazać przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług

Määritä verovapautuskoodi kuvaus, jonka kuvaus raportoidaan <P_19B> tunnisteessa. Jos ovat useita tällaisia verovapautuskoodeja, joita voit lisätä useita rivejä.

P_19C

Toinen oikeusperusta ilmoittaa, että tavaroiden tai palvelujen toimittamisesta on hyötyä vapautuksesta.

Naležy wskazać inną podstawę prawną wskazującą na to, łe dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia

Määritä verovapautuskoodi kuvaus, jonka kuvaus raportoidaan <P_19C> tunnisteessa. Jos ovat useita tällaisia verovapautuskoodeja, joita voit lisätä useita rivejä.

Tyhjä

Tyhjä

Pusty

Määritä *Ei tyhjä* Verovapautuskoodi-kentässä. Tämä arvo on määritettävä kaikkien verovapaiden arvojen jälkeen Koodit. Ainakin tämän arvon on oltava pakollinen tälle haulle.

Tyhjä

Tyhjä

Pusty

Määritä *Tyhjä* kohteessa Verovapauskoodi-kenttä. Tämän arvon on oltava viimeinen arvoluettelossa. Ainakin tämän arvon on oltava pakollinen tälle haulle.

ItemType_LOOKUP Asennus

Tämä haku -kenttä esitellään versiossa 48.36.58 "ALV-laskut (PL)" -muodossa (nykyinen KT).

Etsi ItemType_LOOKUP-kohdassa seuraavat arvot ovat käytettävissä määritystä varten:

Nimi

Kuvaus (En)

Kuvaus (Pl)

Asennus

SecondHandGoods

Sellaisten käytettyjen tavaroiden toimitukset, joiden veropohja on artitiivisen mukaisesti muodostettu. 120 kappaleen 4. ja 5. reunus

Dostawy towarów utuoliwanych dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 mar marga

Määritä "Arvonlisäverokoodit" joita käytetään käytettyihin tavaroihin liittyvissä liiketoimissa. Tämän määrityksen avulla laskulle, jossa on verotapahtuma määritetyllä verokoodilla "procedura mar margy - towary uutuwane" ilmoitetaan <P_106E_3A> tunnisteessa.

Taideteoksia

Taideteosten toimitukset, joiden veropohja on on muodostettu kuvituksen mukaisesti. 120 kappaleen 4. ja 5. reunus

Dostawy dzieł sztuk dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 mar marga

Määritä "Arvonlisäverokoodit" joita käytetään taideteoksiin liittyvissä tapahtumissa. Tämän asetuksen avulla voit määrittää laskun, jossa on verot tapahtuma määritetyllä verokoodilla "procedura mar margy - dzieła sztuki" ilmoitetaan <P_106E_3A> tunnisteessa.

CollectorAntiques

Keräilyesineiden ja antiikkiesineiden toimitukset, joiden veropohja on muodostettu kuvituksen mukaisesti. 120 kappaleen 4. ja 5. reunus

Dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 mar marga

Määritä "Arvonlisäverokoodit" joita käytetään keräilyesineitä ja Antiikki. Kun tämä on määritetty laskulle, jonka verotapahtuma on määritetty verokoodi "procedura mar margy - przedmioty kolekcjonerskie i antyki" raportoidaan <P_106E_3A> tagissa.

Liikenne

Intra-Community toimitus uudet kuljetusvälineet

Wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu

Määritä "Arvonlisäverokoodit" joita käytetään uusien Intra-Community toimitukseen liittyvissä tapahtumissa kuljetusväline. Kun tämä on määritetty laskulle, jossa on verotapahtuma määritetty verokoodi, <P_22> tunniste ilmoitetaan tosi-arvolla.

Muut

Muut

Inne

Määritä *Ei tyhjä* kohteessa Arvonlisäverokoodi-kenttä. Tämän arvon on oltava viimeinen arvoluettelossa. Ainakin tämän arvon on oltava pakollinen tälle haulle.

Kun määritys on käytössä hakukentän arvot on suoritettu, merkitse Sate "Valmis", tallenna ja sulje sivu. Jos jokin kolmesta hakukentästä ei sisällä vähintään yksi arvo, jossa on *Ei tyhjä*, sovelluskohtaisia tietoja sisältävään raporttiin voidaan lisätä virhe parametrit puuttuvat.

Toteutuksen tiedot

Versio 3 JPK_FA raportissa esitellään mahdollisuus ilmoittaa laskuja eri asiakirjan valuutta samassa tiedostossa. Tätä tarkoitusta varten "Valuutta" parametri SAF-alv-laskujen (Puola) valintaikkunalomakkeessa on valinnainen. Kun käyttäjä määrittää tässä parametrissa valuutan, raportti sisältää vain laskut, joissa on tämä valuutta, kun käyttäjä ei määritä mitään valuutta tässä kentässä, raportti luodaan kaikille laskuille, joita ei ole harkitsemalla laskujen asiakirjan valuuttaa.

<P_14*> tunnisteet

Mukaan JPK_FA-raportin version 3 vaatimuksiin, kun laskut kirjataan valuuttana, joka on eri kuin "PLN", <P_13*>, <P_14*> ja <P_15> tunnisteiden on esitettävä summat laskun valuutassa ja uusissa <P_14*W> tunnisteiden on vastattava toisiinsa liittyviä summia pln-muodossa. Oletetaan, että "PLN" määritellään valuuttana myyntiverokoodeille, joita käytetään sisällytetään JPK_FA raporttiin. Tähän olettamukseen perustuen laskuihin, jotka asiakirjan valuutta eroaa issa käytettyjen arvonlisäverokoodien valuutta-asetuksista tämän asiakirjan verotapahtumat, järjestelmäraportit <P_14*W> tunnisteet, joiden summa on arvonlisäverokoodin valuutta (kuten oletetaan ole "PLN").

<P_18A> tunniste

KB #4339927 ("Puolan maakohtainen päivitys Dynamics 365:n jaettuja maksuja varten Talous ja toiminnot") mahdollistaa maksutapojen määrittämisen Tilisaamiset-moduulissa muodossa "Jaa maksu".

Mukaan JPK_FA raportin version 3 vaatimusten mukaisesti < P_18A> laskun tunniste on ilmoitettava muodossa "tosi", kun maksu jaetaan tätä laskua varten on sovellettu mekanismia. Jaetun maksutavan määrittäminen on otettu käyttöön laskussa, järjestelmä tarkistaa menetelmän Jaa maksu -parametrin laskukirjauksen aikana käytetty maksu, joka näkyy vastaava asiakastapahtuma (CustTrans-taulukossa). On tärkeää pidä maksutapojen Jaa maksu -parametrin määritys vakaana takuun oikea raportointi.

<P_22> tunniste

<P_22> -tunniste ilmoitetaan "tosi"-arvolla Myynti-määrityksen mukaan verokoodit kohdassa "ItemType_LOOKUP"tulos = "Kuljetus" kohdassa Sovelluskohtaiset ALV-laskut (PL)-muodon parametrit.

<P_106E_3> ja <P_106E_3A> Tunnisteet

Mukaan JPK_FA raportin vaatimuksiin < P_106E_3> tunnisteen on ilmoitettava "tosi" käytettyjen tavaroiden, taideteosten, keräilyesineiden toimituksen osalta ja antiikkiesineitä, joiden verotettava peruste on artiteetin mukainen. 120 kappale 4th ja5.  Kun <P_106E_3> tunniste ilmoitetaan tosi-arvolla, <P_106E_3A> tunnisteen on vastattava liittyviä arvo(t):

<P_106E_3A>-tunnisteen arvo

Kuvaus (Pl)

Kuvaus (En)

Miten F&O erottaa

procedura mar marry - towary ubellywane

Dostawy towarów uëywanych dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 mar marga

Sellaisten käytettyjen tavaroiden toimitukset, joiden veropohja on kuvituksen mukaisesti. 120 kappaleen 4. ja 5. reunus

Mukaan myyntiverokoodien määrittäminen tulokselleItemType_LOOKU = "SecondHandGoods" kohdassa Sovelluskohtaiset ALV-laskut (PL)-muodon parametrit.

procedura marły - dzieła sztuki

Dostawy dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 mar marga

Taideteosten toimitukset, joiden veropohja on taideteosten mukainen. 120 kappaleen 4. ja 5. reunus

Mukaan myyntiverokoodien määrittäminen tulokselleItemType_LOOKU = "ArtWorks" kohteessa Sovelluskohtaiset ALV-laskujen (PL) parametrit.

procedura marpähkinä - przedmioty kolekcjonerskie i antyki

Dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 mar marga

Keräilyesineiden ja antiikkiesineitä, joiden veroperusta muodostuu 1000000000000000000000000000000000000000000 120 kappaleen 4. ja 5. reunus

Mukaan myyntiverokoodien määrittäminen tulokselleItemType_LOOKU = "CollectorAntiques" sovelluskohtaisissa alv-laskujen (PL) parametreissa.

<Zamowienie> ja <ZamowienieCtrl> solmut

Mukaan JPK_FA raportin <Zamowienie> version 3 vaatimuksiin solmun on vastattava artiteetissa tarkoitettuja tilauksia tai sopimuksia. 106 f kohta 1 lain 4 kohta (ennakkolaskut) valuutassa, jolla ennakkomaksu lasku on annettu (Zamówienia lub umowy, o których mowa w art. 106f ust. 1 pkt 4 ustawy (dla faktur zaliczkowych) w walucie, w której wystawiono fakturę zaliczkową).

Viimeisteleminen tämä vaatimusjärjestelmä kerää tietoja tietokannan kautta rivien mukaan myyntitilausten (SO) ja vapaatekstilaskujen (FTI), jotka ovat raporttiin sisältyviin ennakkolaskuihin linkitetyissä laskuissa on seuraavat tiedot: niiden tiedot:

Tunnisteen nimi

Tunnisteen kuvaus (Pl)

Tunnisteen kuvaus (En)

Miten F&O kerää tietoja

P_7Z

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi

Nimi (tyyppi)

Arvo tallennettu so- tai FTI-riville F-&O -tietokantaan

P_8AZ

Miara zamówionego towaru lub zakres usługi

Mittayksikkö tilattujen tavaroiden tai palvelun laajuuden

UOM-arvo tallennettuna F-&O -tietokannan SO- tai FTI-riville. ("usługa", kun tyhjä)

P_8BZ

Ilość zamówionego towaru lub zakres usługi

Määrä tilattujen tavaroiden tai palvelun laajuuden

Arvo: F-&O -tietokantaan so- tai FTI-riville tallennettu määrä.

P_9AZ

Cena jednostkowa netto

Nettoyksikkö Hinta

Hinnan arvo tallennettuna F-&O -tietokannan SO- tai FTI-riville.

P_11NettoZ

Wartość zamówionego towaru lub usługi bez kwoty podatku

Arvo: tilatut tavarat tai palvelut ilman veron määrää

Laskettu veropohjan summan arvo SO- tai FTI-rivillä tallennetun määrän perusteella rivillä (P_8BZ).

P_11VatZ

Kwota podatku od zamówionego towaru lub usługi

Vero tilattujen tavaroiden tai palvelujen summa

Laskettu verosumman arvo SO- tai FTI-rivillä, joka perustuu (P_8BZ).

P_12Z

Stawka podatku

Verokanta

Laskettu ALV-verokanta, joka perustuu SO- tai FTI-rivillä olevaan veromääritykseen (arvonlisäveroryhmä ja Nimikkeen arvonlisävero -ryhmä).

Tältä osin <WartoscZamowienia> <Zamowienie> solmun tunnistearvo lasketaan koko asiakirjan summana veropohjan summan ja laskettujen veroarvojen laskettujen arvojen rivit summa (P_11NettoZ + P_11VatZ).

<WartoscZamowien> <ZamowienieCtrl> solmun tunnistearvo lasketaan <WartoscZamowienia> kaikkien <Zamowienie> solmussa ilmoitettujen asiakirjojen tunnistearvot.


Hotfix-tiedot

Sähköisen raportoinnin määritysten latausohjeet elinkaaripalveluista: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs

Microsoft Dynamics AX -päivitystiedostojen hankkiminen

Tämä päivitys on ladattavissa ja asennettavaksi manuaalisesti Microsoft Download Centerin versiosta 7.3:

  • Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (7.3)

Edellytykset

Sinulla on oltava asennettuna jokin seuraavista tuotteista, jotta voit käyttää tätä hotfix-korjausta:

  • Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (7.3)

Uudelleenkäynnistysvaatimus

Sinun on käynnistettävä Application Object Server (AOS) -palvelu uudelleen hotfix-korjauksen lisäämisen jälkeen.

Jos kohtaat ongelman lataamisessa, tämän hotfix-korjauksen asentamisessa tai jos sinulla on muita teknisen tuen kysymyksiä, ota yhteyttä kumppaniisi tai, jos olet rekisteröitynyt tukisuunnitelmaan suoraan Microsoftin kanssa, voit ottaa yhteyttä Microsoft Dynamicsin tekniseen tukeen ja luoda uuden tukipyynnön. Voit tehdä tämän seuraavasta Microsoftin sivustosta:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Tiedoston tiedot

Voit ottaa yhteyttä Microsoft Dynamicsin tekniseen tukeen puhelimitse näiden maakohtaisten puhelinnumeroiden linkkien avulla. Voit tehdä tämän jollakin seuraavista Microsoft-sivustoista:

Kumppanit

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Asiakkaat

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

Erityistapauksissa tukipuheluista tavallisesti aiheutuvat maksut voidaan peruuttaa, jos Microsoft Dynamicsin ja siihen liittyvien tuotteiden tekninen tukihenkilö määrittää, että tietty päivitys ratkaisee ongelmasi. Tavanomaiset tukikustannukset koskevat muita tukikysymyksiä ja -ongelmia, jotka eivät ole oikeutettuja kyseiseen päivitykseen.

Huomautus Tämä on FAST PUBLISH -artikkeli, joka on luotu suoraan Microsoftin tukiorganisaatiosta. Tässä kohdassa olevat tiedot annetaan sellaisenaan vastauksena uusiin ongelmiin. Koska materiaalit ovat nopeasti saatavilla, ne voivat sisältää typografisia virheitä, ja niitä voidaan muuttaa milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Lisätietoja on ohjeaiheessa Käyttöehdot .

Tarvitsetko lisäohjeita?

Haluatko lisää vaihtoehtoja?

Tutustu tilausetuihin, selaa harjoituskursseja, opi suojaamaan laitteesi ja paljon muuta.

Osallistumalla yhteisöihin voit kysyä kysymyksiä ja vastata niihin, antaa palautetta sekä kuulla lisää asiantuntijoilta, joilla on runsaasti tietoa.

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kuinka tyytyväinen olet käännöksen laatuun?
Mikä vaikutti kokemukseesi?
Kun valitset Lähetä, palautettasi käytetään Microsoftin tuotteiden ja palveluiden parantamiseen. IT-järjestelmänvalvojasi voi kerätä nämä tiedot. Tietosuojatiedot.

Kiitos palautteesta!

×