Lukija tukee seuraavia Papenmeier-pistekirjoitusnäyttöjä Windows 10 Creators -päivityksessä. Lisätietoja pistekirjoituksen tuesta Lukijassa on kohdassa Luku 8: Pistekirjoituksen käyttäminen Lukijassa.

Luettelo kaikista tuetuista pistekirjoitusnäytöistä on kohdassa Liite C: Tuetut pistekirjoitusnäytöt.

Tuetut Papermeier-pistekirjoitusnäytöt

BrailleX 2D Lite (plus)

Käytä seuraavia komentoja Lukijan kanssa käyttäessäsi Papenmeier BrailleX 2D Lite (plus) -mallia.

Huomautukset: 

 • Reititysnäppäin viittaa aivan tekstin solujen takana oleviin näppäinriveihin.

 • Vasemmalla puolella tilasoluja olevat näppäimet ovat nimeltään Tila .1 ‑ Tila .13.


Lukijan toiminto

Näytön painikkeet

Ensisijainen toiminto

 • Reititysnäppäin

 • Tila .3

Toissijainen toiminto

 • Tila .4

 • Tila .5

Näytä pikavalikko

 • Tila .7

 • Tila .7 + määrite

 • Tila .7 + toiminto

 • Home

Panoroi pistekirjoitus oikealle

 • Määrite

Panoroi pistekirjoitus vasemmalle

 • Toiminto

Pistekirjoitus alku

 • Toiminto + Home

Pistekirjoitus loppu

 • Määrite + Home

Pistekirjoitus seuraava

 • Eteenpäin

Pistekirjoitus edellinen

 • Taaksepäin

Pistekirjoitus ensimmäinen

 • Toiminto + taaksepäin

 • Määrite + taaksepäin

Pistekirjoitus viimeinen

 • Toiminto + eteenpäin

 • Määrite + eteenpäin

Valitse siirtymistila

 • Tila .9

Aloita tekstin valinta määritetystä merkistä

 • Toiminto + reititysnäppäin

Liitä leikepöydältä kohdistimen kohdasta

 • Toiminto + määrite

 • Tila .13


BrailleX 2D Screen Soft

Käytä seuraavia komentoja Lukijan kanssa käyttäessäsi Papenmeier BrailleX 2D Screen Soft -mallia.


Huomautukset: 

 • Edessä on 13 näppäintä. Keskellä suorakulmion muotoinen näppäin on nimeltään Vaihto. Neliön muotoiset näppäimet heti oikealla ja vasemmalla ovat nimeltään Home ja End. Vasen ja oikea palkki ovat nimeltään Ylös ja Alas. Neljä neliönmallista näppäintä aivan vasemmassa reunassa ovat nimeltään piste 7, piste 3, piste 2, piste 1. Neljä neliönmallista näppäintä aivan oikeassa reunassa ovat nimeltään piste 4, piste 5, piste 6, piste 8.

 • Reititysnäppäin 1 viittaa aivan tekstin solujen takana oleviin näppäinriveihin.

 • Vasemmalla puolella tilasoluja olevat näppäimet ovat nimeltään Tila .1 ‑ Tila .22.


Lukijan toiminto

Näytön painikkeet

Ensisijainen toiminto

 • Reititysnäppäin

 • Tila .3

Toissijainen toiminto

 • Tila .4

 • Tila .5

Näytä pikavalikko

 • Tila .7

 • Tila. 7 + piste 8

 • Tila. 7 + piste 7

 • Vaihto

Panoroi pistekirjoitus oikealle

 • Piste 1 + Alas

Panoroi pistekirjoitus vasemmalle

 • Piste 1 + Ylös

Pistekirjoitus alku

 • Piste 1 + Vaihto

Pistekirjoitus loppu

 • Piste 4 + Vaihto

Pistekirjoitus seuraava

 • Alas

Pistekirjoitus edellinen

 • Ylös

Pistekirjoitus ensimmäinen

 • Piste 1 + Home

 • Home

Pistekirjoitus viimeinen

 • Piste 1 + End

 • End

Valitse siirtymistila

 • Tila .10

Aloita tekstin valinta määritetystä merkistä

 • Piste 7 + Reititysavain

Lopeta tekstin valinta ja kopioi leikepöydälle

 • Piste 6 + Reititysavain

Liitä leikepöydältä kohdistimen kohdasta

 • Tila .22

Näytä tai piilota pistekirjoitusnäppäimistö

 • Piste 1 + Piste 3

 • Piste 1 + Piste 3 + Piste 8

 • Piste 1 + Piste 3 + Piste 7


BrailleX Compact 486

Käytä seuraavia komentoja Lukijan kanssa käyttäessäsi Papenmeier BrailleX Compact 486 -mallia.


Huomautukset: 

 • Reititysnäppäin 1 viittaa aivan tekstin solujen takana oleviin näppäinriveihin.


Lukijan toiminto

Näytön painikkeet

Ensisijainen toiminto

 • Reititysnäppäin

Näytä pikavalikko

 • Home

Panoroi pistekirjoitus oikealle

 • Määrite

Panoroi pistekirjoitus vasemmalle

 • Toiminto

Pistekirjoitus alku

 • Toiminto + Home

Pistekirjoitus loppu

 • Määrite + Home

Pistekirjoitus seuraava

 • Eteenpäin

Pistekirjoitus edellinen

 • Taaksepäin

Pistekirjoitus ensimmäinen

 • Toiminto + taaksepäin

 • Määrite + taaksepäin

Pistekirjoitus viimeinen

 • Toiminto + eteenpäin

 • Määrite + eteenpäin

Aloita tekstin valinta määritetystä merkistä

 • Toiminto + reititysnäppäin

Liitä leikepöydältä kohdistimen kohdasta

 • Toiminto + määrite


BrailleX Compact/Tiny

Käytä seuraavia komentoja Lukijan kanssa käyttäessäsi Papenmeier BrailleX Compact/Tiny -mallia.


Huomautukset: 

 • Reititysnäppäin viittaa aivan tekstin solujen takana oleviin näppäinriveihin.


Lukijan toiminto

Näytön painikkeet

Ensisijainen toiminto

 • Reititysnäppäin

Näytä pikavalikko

 • Home

Panoroi pistekirjoitus oikealle

 • Määrite

Panoroi pistekirjoitus vasemmalle

 • Toiminto

Pistekirjoitus alku

 • Toiminto + Home

Pistekirjoitus loppu

 • Määrite + Home

Pistekirjoitus seuraava

 • Eteenpäin

Pistekirjoitus edellinen

 • Taaksepäin

Pistekirjoitus ensimmäinen

 • Toiminto + taaksepäin

 • Määrite + taaksepäin

Pistekirjoitus viimeinen

 • Toiminto + eteenpäin

 • Määrite + eteenpäin

Aloita tekstin valinta määritetystä merkistä

 • Toiminto + reititysnäppäin

Liitä leikepöydältä kohdistimen kohdasta

 • Toiminto + määrite


BrailleX EL 2D-40

Käytä seuraavia komentoja Lukijan kanssa käyttäessäsi Papenmeier BrailleX EL 2D-40 -mallia.


Huomautukset: 

 • Pitkä näppäin edessä on Helpotetun käytön palkki. Sen voi siirtää kaksi askelta joka suuntaan (vasemmalle, oikealle, ylös, alas).

 • Reititysnäppäin viittaa aivan tekstin solujen takana oleviin näppäinriveihin.

 • Vasemmalla puolella tilasoluja olevat näppäimet ovat nimeltään Tila .1 ‑ Tila .13.

 • Molemmilla puolilla yläosaa olevat Rocker-painikkeet, jotka eivät pysy alhaalla painettuna, ovat nimeltään Vasen ja Oikea näppäin.

 • Molemmilla puolilla yläosaa olevat Rocker-painikkeet, jotka pysyvät alhaalla painettuna, ovat nimeltään Vasen ja Oikea valitsin.


Lukijan toiminto

Näytön painikkeet

Ensisijainen toiminto

 • Reititysnäppäin

 • Tila .3

 • Vasen näppäin taka + Palkki alas 2

Toissijainen toiminto

 • Tila .4

 • Vasen näppäin etu + Palkki vasen 1

 • Tila .5

 • Vasen näppäin taka

 • Palkki oikea 1

Näytä pikavalikko

 • Tila .7

 • Vasen näppäin taka + Palkki vasen 1

 • Tila .7 + Palkki oikea 1

 • Tila .7 + Palkki vasen 1

 • Vasen näppäin etu

 • Palkki vasen 1

Panoroi pistekirjoitus oikealle

 • Palkki oikea 1

Panoroi pistekirjoitus vasemmalle

 • Palkki vasen 1

Pistekirjoitus alku

 • Palkki vasen 2

Pistekirjoitus loppu

 • Palkki oikea 2

Pistekirjoitus seuraava

 • Palkki oikea 2

Pistekirjoitus edellinen

 • Palkki ylös 1

Pistekirjoitus ensimmäinen

 • Palkki ylös 2

Pistekirjoitus viimeinen

 • Palkki alas 2

Valitse siirtymistila

 • Tila .9

 • Vasen näppäin etu + Palkki oikea 1

Aloita tekstin valinta määritetystä merkistä

 • Palkki vasen 2 + reititysnäppäin

 • Vasen näppäin taka + reititysnäppäin

Lopeta tekstin valinta ja kopioi leikepöydälle

 • Palkki oikea 1 + reititysnäppäin

 • Oikea näppäin taka + reititysnäppäin

Liitä leikepöydältä kohdistimen kohdasta

 • Tila .13

 • Vasen näppäin taka + Palkki alas 1


BrailleX EL 2D-66

Käytä seuraavia komentoja Lukijan kanssa käyttäessäsi Papenmeier BrailleX EL 2D-66 -mallia.


Huomautukset: 

 • Pitkä näppäin edessä on Helpotetun käytön palkki. Sen voi siirtää kaksi askelta joka suuntaan (vasemmalle, oikealle, ylös, alas).

 • Reititysnäppäin viittaa aivan tekstin solujen takana oleviin näppäinriveihin.

 • Vasemmalla puolella tilasoluja olevat näppäimet ovat nimeltään Tila .1 ‑ Tila .13.

 • Molemmilla puolilla yläosaa olevat Rocker-painikkeet, jotka eivät pysy alhaalla painettuna, ovat nimeltään Vasen ja Oikea näppäin.

 • Molemmilla puolilla yläosaa olevat Rocker-painikkeet, jotka pysyvät alhaalla painettuna, ovat nimeltään Vasen ja Oikea valitsin.


Lukijan toiminto

Näytön painikkeet

Ensisijainen toiminto

 • Reititysnäppäin

 • Tila .3

 • Vasen näppäin taka + Palkki alas 2

Toissijainen toiminto

 • Tila .4

 • Vasen näppäin etu + Palkki vasen 1

 • Palkki oikea 1

 • Tila .5

 • Vasen näppäin taka

Näytä pikavalikko

 • Tila .7

 • Vasen näppäin taka + Palkki vasen 1

 • Tila .7 + Palkki oikea 1

 • Tila .7 + Palkki vasen 1

 • Palkki vasen 1

 • Vasen näppäin etu

Panoroi pistekirjoitus oikealle

 • Palkki oikea 1

Panoroi pistekirjoitus vasemmalle

 • Palkki vasen 1

Pistekirjoitus alku

 • Palkki vasen 2

Pistekirjoitus loppu

 • Palkki oikea 2

Pistekirjoitus seuraava

 • Palkki alas 1

Pistekirjoitus edellinen

 • Palkki ylös 1

Pistekirjoitus ensimmäinen

 • Palkki ylös 2

Pistekirjoitus viimeinen

 • Palkki alas 2

Valitse siirtymistila

 • Tila .9

 • Vasen näppäin etu + Palkki oikea 1

Aloita tekstin valinta määritetystä merkistä

 • Palkki vasen 2 + reititysnäppäin

 • Vasen näppäin taka + reititysnäppäin

Lopeta tekstin valinta ja kopioi leikepöydälle

 • Palkki oikea 1 + reititysnäppäin

 • Oikea näppäin taka + reititysnäppäin

Liitä leikepöydältä kohdistimen kohdasta

 • Tila .13

 • Vasen näppäin taka + Palkki alas 1


BrailleX EL 2D-80

Käytä seuraavia komentoja Lukijan kanssa käyttäessäsi Papenmeier BrailleX EL 2D-80 -mallia.


Huomautukset: 

 • Pitkä näppäin edessä on Helpotetun käytön palkki. Sen voi siirtää kaksi askelta joka suuntaan (vasemmalle, oikealle, ylös, alas).

 • Reititysnäppäin viittaa aivan tekstin solujen takana oleviin näppäinriveihin.

 • Vasemmalla puolella tilasoluja olevat näppäimet ovat nimeltään Tila .1 ‑ Tila .20.

 • Molemmilla puolilla yläosaa olevat Rocker-painikkeet, jotka eivät pysy alhaalla painettuna, ovat nimeltään Vasen ja Oikea näppäin.

 • Molemmilla puolilla yläosaa olevat Rocker-painikkeet, jotka pysyvät alhaalla painettuna, ovat nimeltään Vasen ja Oikea valitsin.


Lukijan toiminto

Näytön painikkeet

Ensisijainen toiminto

 • Reititysnäppäin

 • Tila .3

 • Vasen näppäin taka + Palkki alas 2

Toissijainen toiminto

 • Tila .4

 • Vasen näppäin etu + Palkki vasen 1

 • Palkki oikea 1

 • Tila .5

 • Vasen näppäin taka

Näytä pikavalikko

 • Tila .7

 • Vasen näppäin taka + Palkki vasen 1

 • Tila .7 + Palkki oikea 1

 • Tila .7 + Palkki vasen 1

 • Palkki vasen 1

 • Vasen näppäin etu

Panoroi pistekirjoitus oikealle

 • Palkki oikea 1

Panoroi pistekirjoitus vasemmalle

 • Palkki vasen 1

Pistekirjoitus alku

 • Palkki vasen 2

Pistekirjoitus loppu

 • Palkki oikea 2

Pistekirjoitus seuraava

 • Palkki alas 1

Pistekirjoitus edellinen

 • Palkki ylös 1

Pistekirjoitus ensimmäinen

 • Palkki ylös 2

Pistekirjoitus viimeinen

 • Palkki alas 2

Valitse siirtymistila

 • Tila .10

 • Vasen näppäin etu + Palkki oikea 1

Aloita tekstin valinta määritetystä merkistä

 • Palkki vasen 2 + reititysnäppäin

 • Vasen näppäin taka + reititysnäppäin

Lopeta tekstin valinta ja kopioi leikepöydälle

 • Palkki oikea 1 + reititysnäppäin

 • Oikea näppäin taka + reititysnäppäin

Liitä leikepöydältä kohdistimen kohdasta

 • Tila .20

 • Vasen näppäin taka + Palkki alas 1


BrailleX EL2D-80s

Käytä seuraavia komentoja Lukijan kanssa käyttäessäsi Papenmeier BrailleX EL EL2D-80s -mallia.


Huomautukset: 

 • Pitkä näppäin edessä on Helpotetun käytön palkki. Sen voi siirtää kaksi askelta joka suuntaan (vasemmalle, oikealle, ylös, alas).

 • Reititysnäppäin 1 viittaa aivan tekstin solujen takana oleviin näppäinriveihin.

 • Reititysnäppäin 2 viittaa reititysnäppäin 1 -rivin takana olevaan näppäinriviin.

 • Vasemmalla puolella tilasoluja olevat näppäimet ovat nimeltään Tila .1 ‑ Tila .20.

 • Molemmilla puolilla yläosaa olevat Rocker-painikkeet, jotka eivät pysy alhaalla painettuna, ovat nimeltään Vasen ja Oikea näppäin.


Lukijan toiminto

Näytön painikkeet

Ensisijainen toiminto

 • Reititysnäppäin

 • Tila .3

 • Vasen näppäin taka + Palkki alas 2

Toissijainen toiminto

 • Tila .4

 • Vasen näppäin etu + Palkki vasen 1

 • Tila .5

 • Vasen näppäin taka

Näytä pikavalikko

 • Tila .7

 • Vasen näppäin taka + Palkki vasen 1

 • Tila .7 + Palkki oikea 1

 • Tila .7 + Palkki vasen 1

 • Vasen näppäin etu

Panoroi pistekirjoitus oikealle

 • Palkki oikea 1

Panoroi pistekirjoitus vasemmalle

 • Palkki vasen 1

Pistekirjoitus alku

 • Palkki vasen 2

Pistekirjoitus loppu

 • Palkki oikea 2

Pistekirjoitus seuraava

 • Palkki alas 1

Pistekirjoitus edellinen

 • Palkki ylös 1

Pistekirjoitus ensimmäinen

 • Palkki ylös 2

Pistekirjoitus viimeinen

 • Palkki alas 2

Valitse siirtymistila

 • Tila .10

 • Vasen näppäin etu + Palkki oikea 1

Aloita tekstin valinta määritetystä merkistä

 • Palkki vasen 2 + reititysnäppäin 1

 • Vasen näppäin taka + reititysnäppäin 1

Lopeta tekstin valinta ja kopioi leikepöydälle

 • Palkki oikea 1 + reititysnäppäin 1

 • Oikea näppäin taka + reititysnäppäin 1

Liitä leikepöydältä kohdistimen kohdasta

 • Tila .20

 • Vasen näppäin taka + Palkki alas 1


BrailleX EL40c

Käytä seuraavia komentoja Lukijan kanssa käyttäessäsi Papenmeier BrailleX EL40c -mallia.


Huomautukset: 

 • Pitkä näppäin edessä on Helpotetun käytön palkki. Se voidaan siirtää vain yhden askeleen jokaiseen suuntaan (vasemmalle, oikealle, ylös, alas). Käyttäjä voi emuloida toisen vaiheen myös napsauttamalla mitä tahansa alempaa reititysnäppäintä (jotka ovat rivissä aivan tekstisolujen takana).

 • Reititysnäppäin 1 viittaa aivan tekstin solujen takana oleviin näppäinriveihin.

 • Reititysnäppäin 2 viittaa reititysnäppäin 1 -rivin takana olevaan näppäinriviin.

 • Molemmilla puolilla yläosaa olevat Rocker-painikkeet, jotka eivät pysy alhaalla painettuna, ovat nimeltään Vasen ja Oikea näppäin.


Lukijan toiminto

Näytön painikkeet

Ensisijainen toiminto

 • Reititysnäppäin

 • Vasen näppäin taka + Palkki alas 2

Toissijainen toiminto

 • Vasen näppäin taka + Palkki vasen 1

 • Vasen näppäin taka

Näytä pikavalikko

 • Vasen näppäin taka + Palkki vasen 1

 • Vasen näppäin etu

Panoroi pistekirjoitus oikealle

 • Palkki oikea 1

Panoroi pistekirjoitus vasemmalle

 • Palkki vasen 1

Pistekirjoitus alku

 • Palkki vasen 2

Pistekirjoitus loppu

 • Palkki oikea 2

Pistekirjoitus seuraava

 • Palkki alas 1

Pistekirjoitus edellinen

 • Palkki ylös 1

Pistekirjoitus ensimmäinen

 • Palkki ylös 2

Pistekirjoitus viimeinen

 • Palkki alas 2

Valitse siirtymistila

 • Vasen näppäin etu + Palkki oikea 1

Aloita tekstin valinta määritetystä merkistä

 • Vasen näppäin taka + reititysnäppäin 1

Lopeta tekstin valinta ja kopioi leikepöydälle

 • Oikea näppäin taka + reititysnäppäin 1

Liitä leikepöydältä kohdistimen kohdasta

 • Vasen näppäin taka + Palkki alas 1


BrailleX EL 40 P

Käytä seuraavia komentoja Lukijan kanssa käyttäessäsi Papenmeier BrailleX EL 40 P -mallia.


Huomautukset: 

 • Pitkä näppäin edessä on Helpotetun käytön palkki. Sen voi siirtää kaksi askelta joka suuntaan (vasemmalle, oikealle, ylös, alas).

 • Reititysnäppäin viittaa aivan tekstin solujen takana oleviin näppäinriveihin.

 • Yläosan vasemmalla puolella oleva rocker-painike, joka ei pysy alhaalla painettaessa, on nimeltään Vasen näppäin.

 • Molemmilla puolilla yläosaa olevat Rocker-painikkeet, jotka pysyvät alhaalla painettuna, ovat nimeltään Vasen ja Oikea valitsin.


Lukijan toiminto

Näytön painikkeet

Ensisijainen toiminto

 • Reititysnäppäin

 • Vasen näppäin taka + Palkki alas 2

Toissijainen toiminto

 • Vasen näppäin etu + Palkki vasen 1

 • Palkki oikea 1

 • Vasen näppäin taka

Näytä pikavalikko

 • Vasen näppäin taka + Palkki vasen 1

 • Palkki vasen 1

 • Vasen näppäin etu

Panoroi pistekirjoitus oikealle

 • Palkki oikea 1

Panoroi pistekirjoitus vasemmalle

 • Palkki vasen 1

Pistekirjoitus alku

 • Palkki vasen 2

Pistekirjoitus loppu

 • Palkki oikea 2

Pistekirjoitus seuraava

 • Palkki alas 1

Pistekirjoitus edellinen

 • Palkki ylös 1

Pistekirjoitus ensimmäinen

 • Palkki ylös 2

Pistekirjoitus viimeinen

 • Palkki alas 2

Valitse siirtymistila

 • Vasen näppäin etu + Palkki oikea 1

Aloita tekstin valinta määritetystä merkistä

 • Palkki vasen 2 + reititysnäppäin

Lopeta tekstin valinta ja kopioi leikepöydälle

 • Palkki oikea 1 + reititysnäppäin

Liitä leikepöydältä kohdistimen kohdasta

 • Vasen näppäin taka + Palkki alas 1


BrailleX EL40s

Käytä seuraavia komentoja Lukijan kanssa käyttäessäsi Papenmeier BrailleX EL40s -mallia.


Huomautukset: 

 • Pitkä näppäin edessä on Helpotetun käytön palkki. Sen voi siirtää kaksi askelta joka suuntaan (vasemmalle, oikealle, ylös, alas).

 • Reititysnäppäin viittaa aivan tekstin solujen takana oleviin näppäinriveihin.

 • Molemmilla puolilla yläosaa olevat Rocker-painikkeet, jotka eivät pysy alhaalla painettuna, ovat nimeltään Vasen ja Oikea näppäin.


Lukijan toiminto

Näytön painikkeet

Ensisijainen toiminto

 • Reititysnäppäin

 • Vasen näppäin taka + Palkki alas 2

Toissijainen toiminto

 • Vasen näppäin etu + Palkki vasen 1

 • Vasen näppäin taka

Näytä pikavalikko

 • Vasen näppäin taka + Palkki vasen 1

 • Vasen näppäin etu

Panoroi pistekirjoitus oikealle

 • Palkki oikea 1

Panoroi pistekirjoitus vasemmalle

 • Palkki vasen 1

Pistekirjoitus alku

 • Palkki vasen 2

Pistekirjoitus loppu

 • Palkki oikea 2

Pistekirjoitus seuraava

 • Palkki alas 1

Pistekirjoitus edellinen

 • Palkki ylös 1

Pistekirjoitus ensimmäinen

 • Palkki ylös 2

Pistekirjoitus viimeinen

 • Palkki alas 2

Valitse siirtymistila

 • Vasen näppäin etu + Palkki oikea 1

Aloita tekstin valinta määritetystä merkistä

 • Palkki vasen 2 + reititysnäppäin

 • Vasen näppäin taka + reititysnäppäin

Lopeta tekstin valinta ja kopioi leikepöydälle

 • Palkki oikea 1 + reititysnäppäin

 • Oikea näppäin taka + reititysnäppäin

Liitä leikepöydältä kohdistimen kohdasta

 • Vasen näppäin taka + Palkki alas 1


BrailleX EL60c

Käytä seuraavia komentoja Lukijan kanssa käyttäessäsi Papenmeier BrailleX EL60c -mallia.


Huomautukset: 

 • Pitkä näppäin edessä on Helpotetun käytön palkki. Se voidaan siirtää vain yhden askeleen jokaiseen suuntaan (vasemmalle, oikealle, ylös, alas). Käyttäjä voi emuloida toisen vaiheen myös napsauttamalla mitä tahansa alempaa reititysnäppäintä (jotka ovat rivissä aivan tekstisolujen takana).

 • Reititysnäppäin 1 viittaa aivan tekstin solujen takana oleviin näppäinriveihin.

 • Reititysnäppäin 2 viittaa reititysnäppäin 1 -rivin takana olevaan näppäinriviin.

 • Molemmilla puolilla yläosaa olevat Rocker-painikkeet, jotka eivät pysy alhaalla painettuna, ovat nimeltään Vasen ja Oikea näppäin.


Lukijan toiminto

Näytön painikkeet

Ensisijainen toiminto

 • Reititysnäppäin

 • Vasen näppäin taka + Palkki alas 2

Toissijainen toiminto

 • Vasen näppäin etu + Palkki vasen 1

 • Vasen näppäin taka

Näytä pikavalikko

 • Vasen näppäin taka + Palkki vasen 1

 • Vasen näppäin etu

Panoroi pistekirjoitus oikealle

 • Palkki oikea 1

Panoroi pistekirjoitus vasemmalle

 • Palkki vasen 1

Pistekirjoitus alku

 • Palkki vasen 2

Pistekirjoitus loppu

 • Palkki oikea 2

Pistekirjoitus seuraava

 • Palkki alas 1

Pistekirjoitus edellinen

 • Palkki ylös 1

Pistekirjoitus ensimmäinen

 • Palkki ylös 2

Pistekirjoitus viimeinen

 • Palkki alas 2

Valitse siirtymistila

 • Vasen näppäin etu + Palkki oikea 1

Aloita tekstin valinta määritetystä merkistä

 • Vasen näppäin taka + reititysnäppäin 1

Lopeta tekstin valinta ja kopioi leikepöydälle

 • Oikea näppäin taka + reititysnäppäin 1

Liitä leikepöydältä kohdistimen kohdasta

 • Vasen näppäin taka + Palkki alas 1


BrailleX EL66s

Käytä seuraavia komentoja Lukijan kanssa käyttäessäsi Papenmeier BrailleX EL66s -mallia.


Huomautukset: 

 • Pitkä näppäin edessä on Helpotetun käytön palkki. Sen voi siirtää kaksi askelta joka suuntaan (vasemmalle, oikealle, ylös, alas).

 • Reititysnäppäin 1 viittaa aivan tekstin solujen takana oleviin näppäinriveihin.

 • Reititysnäppäin 2 viittaa reititysnäppäin 1 -rivin takana olevaan näppäinriviin.

 • Molemmilla puolilla yläosaa olevat Rocker-painikkeet, jotka eivät pysy alhaalla painettuna, ovat nimeltään Vasen ja Oikea näppäin.


Lukijan toiminto

Näytön painikkeet

Ensisijainen toiminto

 • Reititysnäppäin

 • Vasen näppäin taka + Palkki alas 2

Toissijainen toiminto

 • Vasen näppäin etu + Palkki vasen 1

 • Vasen näppäin taka

Näytä pikavalikko

 • Vasen näppäin taka + Palkki vasen 1

 • Vasen näppäin etu

Panoroi pistekirjoitus oikealle

 • Palkki oikea 1

Panoroi pistekirjoitus vasemmalle

 • Palkki vasen 1

Pistekirjoitus alku

 • Palkki vasen 2

Pistekirjoitus loppu

 • Palkki oikea 2

Pistekirjoitus seuraava

 • Palkki alas 1

Pistekirjoitus edellinen

 • Palkki ylös 1

Pistekirjoitus ensimmäinen

 • Palkki ylös 2

Pistekirjoitus viimeinen

 • Palkki alas 2

Valitse siirtymistila

 • Vasen näppäin etu + Palkki oikea 1

Aloita tekstin valinta määritetystä merkistä

 • Palkki vasen 2 + reititysnäppäin 1

 • Vasen näppäin taka + reititysnäppäin 1

Lopeta tekstin valinta ja kopioi leikepöydälle

 • Palkki oikea 1 + reititysnäppäin 1

 • Oikea näppäin taka + reititysnäppäin 1

Liitä leikepöydältä kohdistimen kohdasta

 • Vasen näppäin taka + Palkki alas 1


BrailleX EL70s

Käytä seuraavia komentoja Lukijan kanssa käyttäessäsi Papenmeier BrailleX EL70s -mallia.


Huomautukset: 

 • Pitkä näppäin edessä on Helpotetun käytön palkki. Sen voi siirtää kaksi askelta joka suuntaan (vasemmalle, oikealle, ylös, alas).

 • Reititysnäppäin 1 viittaa aivan tekstin solujen takana oleviin näppäinriveihin.

 • Reititysnäppäin 2 viittaa reititysnäppäin 1 -rivin takana olevaan näppäinriviin.

 • Molemmilla puolilla yläosaa olevat Rocker-painikkeet, jotka eivät pysy alhaalla painettuna, ovat nimeltään Vasen ja Oikea näppäin.


Lukijan toiminto

Näytön painikkeet

Ensisijainen toiminto

 • Reititysnäppäin

 • Vasen näppäin taka + Palkki alas 2

Toissijainen toiminto

 • Vasen näppäin etu + Palkki vasen 1

 • Vasen näppäin taka

Näytä pikavalikko

 • Vasen näppäin taka + Palkki vasen 1

 • Vasen näppäin etu

Panoroi pistekirjoitus oikealle

 • Palkki oikea 1

Panoroi pistekirjoitus vasemmalle

 • Palkki vasen 1

Pistekirjoitus alku

 • Palkki vasen 2

Pistekirjoitus loppu

 • Palkki oikea 2

Pistekirjoitus seuraava

 • Palkki alas 1

Pistekirjoitus edellinen

 • Palkki ylös 1

Pistekirjoitus ensimmäinen

 • Palkki ylös 2

Pistekirjoitus viimeinen

 • Palkki alas 2

Valitse siirtymistila

 • Vasen näppäin etu + Palkki oikea 1

Aloita tekstin valinta määritetystä merkistä

 • Palkki vasen 2 + reititysnäppäin 1

 • Vasen näppäin taka + reititysnäppäin 1

Lopeta tekstin valinta ja kopioi leikepöydälle

 • Palkki oikea 1 + reititysnäppäin 1

 • Oikea näppäin taka + reititysnäppäin 1

Liitä leikepöydältä kohdistimen kohdasta

 • Vasen näppäin taka + Palkki alas 1


BrailleX EL80c

Käytä seuraavia komentoja Lukijan kanssa käyttäessäsi Papenmeier BrailleX EL80c -mallia.


Huomautukset: 

 • Pitkä näppäin edessä on Helpotetun käytön palkki. Se voidaan siirtää vain yhden askeleen jokaiseen suuntaan (vasemmalle, oikealle, ylös, alas). Käyttäjä voi emuloida toisen vaiheen myös napsauttamalla mitä tahansa alempaa reititysnäppäintä (jotka ovat rivissä aivan tekstisolujen takana).

 • Reititysnäppäin 1 viittaa aivan tekstin solujen takana oleviin näppäinriveihin.

 • Reititysnäppäin 2 viittaa reititysnäppäin 1 -rivin takana olevaan näppäinriviin.

 • Molemmilla puolilla yläosaa olevat Rocker-painikkeet, jotka eivät pysy alhaalla painettuna, ovat nimeltään Vasen ja Oikea näppäin.


Lukijan toiminto

Näytön painikkeet

Ensisijainen toiminto

 • Reititysnäppäin

 • Vasen näppäin taka + Palkki alas 2

Toissijainen toiminto

 • Vasen näppäin etu + Palkki vasen 1

 • Vasen näppäin taka

Näytä pikavalikko

 • Vasen näppäin taka + Palkki vasen 1

 • Vasen näppäin etu

Panoroi pistekirjoitus oikealle

 • Palkki oikea 1

Panoroi pistekirjoitus vasemmalle

 • Palkki vasen 1

Pistekirjoitus alku

 • Palkki vasen 2

Pistekirjoitus loppu

 • Palkki oikea 2

Pistekirjoitus seuraava

 • Palkki alas 1

Pistekirjoitus edellinen

 • Palkki ylös 1

Pistekirjoitus ensimmäinen

 • Palkki ylös 2

Pistekirjoitus viimeinen

 • Palkki alas 2

Valitse siirtymistila

 • Vasen näppäin etu + Palkki oikea 1

Aloita tekstin valinta määritetystä merkistä

 • Vasen näppäin taka + reititysnäppäin 1

Lopeta tekstin valinta ja kopioi leikepöydälle

 • Oikea näppäin taka + reititysnäppäin 1

Liitä leikepöydältä kohdistimen kohdasta

 • Vasen näppäin taka + Palkki alas 1


BrailleX EL80-II

Käytä seuraavia komentoja Lukijan kanssa käyttäessäsi Papenmeier BrailleX EL80-II -mallia.


Huomautukset: 

 • Pitkä näppäin edessä on Helpotetun käytön palkki. Sen voi siirtää kaksi askelta joka suuntaan (vasemmalle, oikealle, ylös, alas).

 • Reititysnäppäin viittaa aivan tekstin solujen takana oleviin näppäinriveihin.

 • Tilasolujen takana olevat näppäimet ovat nimeltään Tila .1 ja Tila .2.

 • Molemmilla puolilla yläosaa olevat Rocker-painikkeet, jotka eivät pysy alhaalla painettuna, ovat nimeltään Vasen ja Oikea näppäin.


Lukijan toiminto

Näytön painikkeet

Ensisijainen toiminto

 • Reititysnäppäin

 • Vasen näppäin taka + Palkki alas 2

Toissijainen toiminto

 • Vasen näppäin etu + Palkki vasen 1

 • Vasen näppäin taka

Näytä pikavalikko

 • Vasen näppäin taka + Palkki vasen 1

 • Vasen näppäin etu

Panoroi pistekirjoitus oikealle

 • Palkki oikea 1

Panoroi pistekirjoitus vasemmalle

 • Palkki vasen 1

Pistekirjoitus alku

 • Palkki vasen 2

Pistekirjoitus loppu

 • Palkki oikea 2

Pistekirjoitus seuraava

 • Palkki alas 1

Pistekirjoitus edellinen

 • Palkki ylös 1

Pistekirjoitus ensimmäinen

 • Palkki ylös 2

Pistekirjoitus viimeinen

 • Palkki alas 2

Valitse siirtymistila

 • Vasen näppäin etu + Palkki oikea 1

Aloita tekstin valinta määritetystä merkistä

 • Palkki vasen 2 + reititysnäppäin

 • Vasen näppäin taka + reititysnäppäin

Lopeta tekstin valinta ja kopioi leikepöydälle

 • Palkki oikea 1 + reititysnäppäin

 • Oikea näppäin taka + reititysnäppäin

Liitä leikepöydältä kohdistimen kohdasta

 • Vasen näppäin taka + Palkki alas 1


BrailleX EL 80

Käytä seuraavia komentoja Lukijan kanssa käyttäessäsi Papenmeier BrailleX EL 80 -mallia.


Huomautukset: 

 • Pitkä näppäin edessä on Helpotetun käytön palkki. Sen voi siirtää kaksi askelta joka suuntaan (vasemmalle, oikealle, ylös, alas).

 • Reititysnäppäin viittaa aivan tekstin solujen takana oleviin näppäinriveihin.

 • Tilasolujen takana olevat näppäimet ovat nimeltään Tila .1 ja Tila .2.

 • Molemmilla puolilla yläosaa olevat Rocker-painikkeet, jotka eivät pysy alhaalla painettuna, ovat nimeltään Vasen ja Oikea näppäin.

 • Molemmilla puolilla yläosaa olevat Rocker-painikkeet, jotka pysyvät alhaalla painettuna, ovat nimeltään Vasen ja Oikea valitsin.


Lukijan toiminto

Näytön painikkeet

Ensisijainen toiminto

 • Reititysnäppäin

 • Vasen näppäin taka + Palkki alas 2

Toissijainen toiminto

 • Vasen näppäin etu + Palkki vasen 1

 • Palkki oikea 1

 • Vasen näppäin taka

Näytä pikavalikko

 • Vasen näppäin taka + Palkki vasen 1

 • Palkki vasen 1

 • Vasen näppäin etu

Panoroi pistekirjoitus oikealle

 • Palkki oikea 1

Panoroi pistekirjoitus vasemmalle

 • Palkki vasen 1

Pistekirjoitus alku

 • Palkki vasen 2

Pistekirjoitus loppu

 • Palkki oikea 2

Pistekirjoitus seuraava

 • Palkki alas 1

Pistekirjoitus edellinen

 • Palkki ylös 1

Pistekirjoitus ensimmäinen

 • Palkki ylös 2

Pistekirjoitus viimeinen

 • Palkki alas 2

Valitse siirtymistila

 • Vasen näppäin etu + Palkki oikea 1

Aloita tekstin valinta määritetystä merkistä

 • Palkki vasen 2 + reititysnäppäin

 • Vasen näppäin taka + reititysnäppäin

Lopeta tekstin valinta ja kopioi leikepöydälle

 • Palkki oikea 1 + reititysnäppäin

 • Oikea näppäin taka + reititysnäppäin

Liitä leikepöydältä kohdistimen kohdasta

 • Vasen näppäin taka + Palkki alas 1


BrailleX EL80s

Käytä seuraavia komentoja Lukijan kanssa käyttäessäsi Papenmeier BrailleX EL80s -mallia.


Huomautukset: 

 • Pitkä näppäin edessä on Helpotetun käytön palkki. Sen voi siirtää kaksi askelta joka suuntaan (vasemmalle, oikealle, ylös, alas).

 • Reititysnäppäin 1 viittaa aivan tekstin solujen takana oleviin näppäinriveihin.

 • Reititysnäppäin 2 viittaa reititysnäppäin 1 -rivin takana olevaan näppäinriviin.

 • Molemmilla puolilla yläosaa olevat Rocker-painikkeet, jotka eivät pysy alhaalla painettuna, ovat nimeltään Vasen ja Oikea näppäin.


Lukijan toiminto

Näytön painikkeet

Ensisijainen toiminto

 • Reititysnäppäin

 • Vasen näppäin taka + Palkki alas 2

Toissijainen toiminto

 • Vasen näppäin etu + Palkki vasen 1

 • Vasen näppäin taka

Näytä pikavalikko

 • Vasen näppäin taka + Palkki vasen 1

 • Vasen näppäin etu

Panoroi pistekirjoitus oikealle

 • Palkki oikea 1

Panoroi pistekirjoitus vasemmalle

 • Palkki vasen 1

Pistekirjoitus alku

 • Palkki vasen 2

Pistekirjoitus loppu

 • Palkki oikea 2

Pistekirjoitus seuraava

 • Palkki alas 1

Pistekirjoitus edellinen

 • Palkki ylös 1

Pistekirjoitus ensimmäinen

 • Palkki ylös 2

Pistekirjoitus viimeinen

 • Palkki alas 2

Valitse siirtymistila

 • Vasen näppäin etu + Palkki oikea 1

Aloita tekstin valinta määritetystä merkistä

 • Palkki vasen 2 + reititysnäppäin 1

 • Vasen näppäin taka + reititysnäppäin 1

Lopeta tekstin valinta ja kopioi leikepöydälle

 • Palkki oikea 1 + reititysnäppäin 1

 • Oikea näppäin taka + reititysnäppäin 1

Liitä leikepöydältä kohdistimen kohdasta

 • Vasen näppäin taka + Palkki alas 1


BrailleX Elba 20

Käytä seuraavia komentoja Lukijan kanssa käyttäessäsi Papenmeier BrailleX Elba 20 -mallia.


Huomautukset: 

 • Pitkä näppäin edessä on Helpotetun käytön palkki. Sen voi siirtää kaksi askelta joka suuntaan (vasemmalle, oikealle, ylös, alas).

 • Reititysnäppäin 1 viittaa aivan tekstin solujen takana oleviin näppäinriveihin.

 • Vasemmat ja oikeat näppäimet ovat emuloituja. Siirry näppäimen emulointitilaan painamalla Peukaloa 1 + Peukaloa 2 (vasen Windows + oikea Windows). Valitse sitten :

  • Vasen näppäin taka: Vasen peukalo (vasen Windows)

  • Vasen näppäin etu: Välilyönti + Vasen peukaloa (konteksti + vasen Windows)

  • Oikea näppäin taka: Oikea peukaloa (oikea Windows)

  • Oikea näppäin etu: Välilyönti + Oikea peukaloa (konteksti + oikea Windows)

 • Vasemmat ja oikeat valitsimet ovat emuloituja. Siirry näppäimen emulointitilaan painamalla Peukaloa 1 + Peukaloa 2 (vasen Windows + oikea Windows). Valitse sitten :

  • Vasen valitsin taka: Piste 1 (f)

  • Vasen valitsin keski: Piste 2 (d)

  • Vasen valitsin etu: Piste 3 (s)

  • Oikea valitsin taka: Piste 4 (j)

  • Oikea valitsin keski: Piste 5 (k)

  • Oikea valitsin etu: Piste 6 (l)

  • Keski molemmat valitsimet: piste 7 (a)


Lukijan toiminto

Näytön painikkeet

Ensisijainen toiminto

 • Reititysnäppäin

 • Vasen näppäin taka + Palkki alas 2

Toissijainen toiminto

 • Vasen näppäin etu + Palkki vasen 1

 • Palkki oikea 1

 • Vasen näppäin taka

Näytä pikavalikko

 • Vasen näppäin taka + Palkki vasen 1

 • Palkki vasen 1

 • Vasen näppäin etu

Panoroi pistekirjoitus oikealle

 • Palkki oikea 1

Panoroi pistekirjoitus vasemmalle

 • Palkki vasen 1

Pistekirjoitus alku

 • Palkki vasen 2

Pistekirjoitus loppu

 • Palkki oikea 2

Pistekirjoitus seuraava

 • Palkki alas 1

Pistekirjoitus edellinen

 • Palkki ylös 1

Pistekirjoitus ensimmäinen

 • Palkki ylös 2

Pistekirjoitus viimeinen

 • Palkki alas 2

Valitse siirtymistila

 • Vasen näppäin etu + Palkki oikea 1

Aloita tekstin valinta määritetystä merkistä

 • Palkki vasen 2 + reititysnäppäin 1

 • Vasen näppäin taka + reititysnäppäin 1

Lopeta tekstin valinta ja kopioi leikepöydälle

 • Palkki oikea 1 + reititysnäppäin 1

 • Oikea näppäin taka + reititysnäppäin 1

Liitä leikepöydältä kohdistimen kohdasta

 • Vasen näppäin taka + Palkki alas 1


BrailleX Elba 32

Käytä seuraavia komentoja Lukijan kanssa käyttäessäsi Papenmeier BrailleX Elba 32 -mallia.


Huomautukset: 

 • Pitkä näppäin edessä on Helpotetun käytön palkki. Sen voi siirtää kaksi askelta joka suuntaan (vasemmalle, oikealle, ylös, alas).

 • Reititysnäppäin 1 viittaa aivan tekstin solujen takana oleviin näppäinriveihin.

 • Vasemmat ja oikeat näppäimet ovat emuloituja. Siirry näppäimen emulointitilaan painamalla Peukaloa 1 + Peukaloa 2 (vasen Windows + oikea Windows). Valitse sitten :

  • Vasen näppäin taka: Vasen peukalo (vasen Windows)

  • Vasen näppäin etu: Välilyönti + Vasen peukaloa (konteksti + vasen Windows)

  • Oikea näppäin taka: Oikea peukaloa (oikea Windows)

  • Oikea näppäin etu: Välilyönti + Oikea peukaloa (konteksti + oikea Windows)

 • Vasemmat ja oikeat valitsimet ovat emuloituja. Siirry näppäimen emulointitilaan painamalla Peukaloa 1 + Peukaloa 2 (vasen Windows + oikea Windows). Valitse sitten :

  • Vasen valitsin taka: Piste 1 (f)

  • Vasen valitsin keski: Piste 2 (d)

  • Vasen valitsin etu: Piste 3 (s)

  • Oikea valitsin taka: Piste 4 (j)

  • Oikea valitsin keski: Piste 5 (k)

  • Oikea valitsin etu: Piste 6 (l)

  • Keski molemmat valitsimet: piste 7 (a)


Lukijan toiminto

Näytön painikkeet

Ensisijainen toiminto

 • Reititysnäppäin

 • Vasen näppäin taka + Palkki alas 2

Toissijainen toiminto

 • Vasen näppäin etu + Palkki vasen 1

 • Palkki oikea 1

 • Vasen näppäin taka

Näytä pikavalikko

 • Vasen näppäin taka + Palkki vasen 1

 • Palkki vasen 1

 • Vasen näppäin etu

Panoroi pistekirjoitus oikealle

 • Palkki oikea 1

Panoroi pistekirjoitus vasemmalle

 • Palkki vasen 1

Pistekirjoitus alku

 • Palkki vasen 2

Pistekirjoitus loppu

 • Palkki oikea 2

Pistekirjoitus seuraava

 • Palkki alas 1

Pistekirjoitus edellinen

 • Palkki ylös 1

Pistekirjoitus ensimmäinen

 • Palkki ylös 2

Pistekirjoitus viimeinen

 • Palkki alas 2

Valitse siirtymistila

 • Vasen näppäin etu + Palkki oikea 1

Aloita tekstin valinta määritetystä merkistä

 • Palkki vasen 2 + reititysnäppäin 1

 • Vasen näppäin taka + reititysnäppäin 1

Lopeta tekstin valinta ja kopioi leikepöydälle

 • Palkki oikea 1 + reititysnäppäin 1

 • Oikea näppäin taka + reititysnäppäin 1

Liitä leikepöydältä kohdistimen kohdasta

 • Vasen näppäin taka + Palkki alas 1


BrailleX Elba (Trio 20)

Käytä seuraavia komentoja Lukijan kanssa käyttäessäsi Papenmeier BrailleX Elba (Trio 20) -mallia.


Huomautukset: 

 • Pitkä näppäin edessä on Helpotetun käytön palkki. Sen voi siirtää kaksi askelta joka suuntaan (vasemmalle, oikealle, ylös, alas).

 • Reititysnäppäin 1 viittaa aivan tekstin solujen takana oleviin näppäinriveihin.

 • Molemmilla puolilla yläosaa olevat Rocker-painikkeet, jotka eivät pysy alhaalla painettuna, ovat nimeltään Vasen ja Oikea näppäin.


Lukijan toiminto

Näytön painikkeet

Ensisijainen toiminto

 • Reititysnäppäin

 • Vasen näppäin taka + Palkki alas 2

Toissijainen toiminto

 • Vasen näppäin etu + Palkki vasen 1

 • Vasen näppäin taka

Näytä pikavalikko

 • Vasen näppäin taka + Palkki vasen 1

 • Vasen näppäin etu

Panoroi pistekirjoitus oikealle

 • Palkki oikea 1

Panoroi pistekirjoitus vasemmalle

 • Palkki vasen 1

Pistekirjoitus alku

 • Palkki vasen 2

Pistekirjoitus loppu

 • Palkki oikea 2

Pistekirjoitus seuraava

 • Palkki alas 1

Pistekirjoitus edellinen

 • Palkki ylös 1

Pistekirjoitus ensimmäinen

 • Palkki ylös 2

Pistekirjoitus viimeinen

 • Palkki alas 2

Valitse siirtymistila

 • Vasen näppäin etu + Palkki oikea 1

Aloita tekstin valinta määritetystä merkistä

 • Palkki vasen 2 + reititysnäppäin 1

 • Vasen näppäin taka + reititysnäppäin 1

Lopeta tekstin valinta ja kopioi leikepöydälle

 • Palkki oikea 1 + reititysnäppäin 1

 • Oikea näppäin taka + reititysnäppäin 1

Liitä leikepöydältä kohdistimen kohdasta

 • Vasen näppäin taka + Palkki alas 1


BrailleX Elba (Trio 32)

Käytä seuraavia komentoja Lukijan kanssa käyttäessäsi Papenmeier BrailleX Elba (Trio 32) -mallia.


Huomautukset: 

 • Pitkä näppäin edessä on Helpotetun käytön palkki. Sen voi siirtää kaksi askelta joka suuntaan (vasemmalle, oikealle, ylös, alas).

 • Reititysnäppäin 1 viittaa aivan tekstin solujen takana oleviin näppäinriveihin.

 • Molemmilla puolilla yläosaa olevat Rocker-painikkeet, jotka eivät pysy alhaalla painettuna, ovat nimeltään Vasen ja Oikea näppäin.


Lukijan toiminto

Näytön painikkeet

Ensisijainen toiminto

 • Reititysnäppäin

 • Vasen näppäin taka + Palkki alas 2

Toissijainen toiminto

 • Vasen näppäin etu + Palkki vasen 1

 • Vasen näppäin taka

Näytä pikavalikko

 • Vasen näppäin taka + Palkki vasen 1

 • Vasen näppäin etu

Panoroi pistekirjoitus oikealle

 • Palkki oikea 1

Panoroi pistekirjoitus vasemmalle

 • Palkki vasen 1

Pistekirjoitus alku

 • Palkki vasen 2

Pistekirjoitus loppu

 • Palkki oikea 2

Pistekirjoitus seuraava

 • Palkki alas 1

Pistekirjoitus edellinen

 • Palkki ylös 1

Pistekirjoitus ensimmäinen

 • Palkki ylös 2

Pistekirjoitus viimeinen

 • Palkki alas 2

Valitse siirtymistila

 • Vasen näppäin etu + Palkki oikea 1

Aloita tekstin valinta määritetystä merkistä

 • Palkki vasen 2 + reititysnäppäin 1

 • Vasen näppäin taka + reititysnäppäin 1

Lopeta tekstin valinta ja kopioi leikepöydälle

 • Palkki oikea 1 + reititysnäppäin 1

 • Oikea näppäin taka + reititysnäppäin 1

Liitä leikepöydältä kohdistimen kohdasta

 • Vasen näppäin taka + Palkki alas 1


BrailleX IB 80 CR Soft

Käytä seuraavia komentoja Lukijan kanssa käyttäessäsi Papenmeier BrailleX IB 80 CR Soft -mallia.


Huomautukset: 

 • Reititysnäppäin 1 viittaa aivan tekstin solujen takana oleviin näppäinriveihin.

 • Tilasolujen takana olevat näppäimet ovat nimeltään Tila .1 ‑ Tila .4.


Lukijan toiminto

Näytön painikkeet

Ensisijainen toiminto

 • Reititysnäppäin

 • Tila .3

Toissijainen toiminto

 • Tila .4

Näytä pikavalikko

 • Home

Panoroi pistekirjoitus oikealle

 • Määrite

Panoroi pistekirjoitus vasemmalle

 • Toiminto

Pistekirjoitus alku

 • Toiminto + Home

Pistekirjoitus loppu

 • Määrite + Home

Pistekirjoitus seuraava

 • Eteenpäin

Pistekirjoitus edellinen

 • Taaksepäin

Pistekirjoitus ensimmäinen

 • Toiminto + taaksepäin

 • Määrite + taaksepäin

Pistekirjoitus viimeinen

 • Toiminto + eteenpäin

 • Määrite + eteenpäin

Aloita tekstin valinta määritetystä merkistä

 • Toiminto + reititysnäppäin 1

Liitä leikepöydältä kohdistimen kohdasta

 • Toiminto + määrite


BrailleX Live

Käytä seuraavia komentoja Lukijan kanssa käyttäessäsi Papenmeier BrailleX Live -mallia.


Huomautukset: 

 • Pitkä näppäin edessä on Helpotetun käytön palkki. Se voidaan siirtää vain yhden askeleen jokaiseen suuntaan (vasemmalle, oikealle, ylös, alas). Käyttäjä voi emuloida toisen vaiheen myös napsauttamalla mitä tahansa alempaa reititysnäppäintä (jotka ovat rivissä aivan tekstisolujen takana).

 • Reititysnäppäin 1 viittaa aivan tekstin solujen takana oleviin näppäinriveihin.

 • Molemmilla puolilla yläosaa olevat Rocker-painikkeet, jotka eivät pysy alhaalla painettuna, ovat nimeltään Vasen ja Oikea näppäin.


Lukijan toiminto

Näytön painikkeet

Ensisijainen toiminto

 • Reititysnäppäin

 • Vasen näppäin taka + Palkki alas 2

 • Välilyönti + Piste 1 + Piste 2 + Piste 3 + Piste 6

Toissijainen toiminto

 • Vasen näppäin etu + Palkki vasen 1

 • Välilyönti + Piste 2 + Piste 3 + Piste 4

 • Vasen näppäin taka

Näytä pikavalikko

 • Vasen näppäin taka + Palkki vasen 1

 • Välilyönti + Piste 1 + Piste 4 + Piste 5

 • Vasen näppäin etu

Panoroi pistekirjoitus oikealle

 • Palkki oikea 1

Panoroi pistekirjoitus vasemmalle

 • Palkki vasen 1

Pistekirjoitus alku

 • Palkki vasen 2

Pistekirjoitus loppu

 • Palkki oikea 2

Pistekirjoitus seuraava

 • Palkki alas 1

Pistekirjoitus edellinen

 • Palkki ylös 1

Pistekirjoitus ensimmäinen

 • Palkki ylös 2

Pistekirjoitus viimeinen

 • Palkki alas 2

Valitse siirtymistila

 • Vasen näppäin etu + Palkki oikea 1

 • Välilyönti + Piste 1 + Piste 2 + Piste 3 + Piste 4

Aloita tekstin valinta määritetystä merkistä

 • Vasen näppäin taka + reititysnäppäin 1

Lopeta tekstin valinta ja kopioi leikepöydälle

 • Oikea näppäin taka + reititysnäppäin 1

Liitä leikepöydältä kohdistimen kohdasta

 • Vasen näppäin taka + Palkki alas 1

 • Välilyönti + Piste 1 + Piste 3 + Piste 4 + Piste 6

Näytä tai piilota pistekirjoitusnäppäimistö

 • Välilyönti + Piste 1 + Piste 3

 • Välilyönti + Piste 1 + Piste 3 + Piste 8

 • Välilyönti + Piste 1 + Piste 3 + Piste 7


BrailleX Trio

Käytä seuraavia komentoja Lukijan kanssa käyttäessäsi Papenmeier BrailleX Trio -mallia.


Huomautukset: 

 • Pitkä näppäin edessä on Helpotetun käytön palkki. Sen voi siirtää kaksi askelta joka suuntaan (vasemmalle, oikealle, ylös, alas).

 • Reititysnäppäin 1 viittaa aivan tekstin solujen takana oleviin näppäinriveihin.

 • Molemmilla puolilla yläosaa olevat Rocker-painikkeet, jotka eivät pysy alhaalla painettuna, ovat nimeltään Vasen ja Oikea näppäin.


Lukijan toiminto

Näytön painikkeet

Ensisijainen toiminto

 • Reititysnäppäin

 • Vasen näppäin taka + Palkki alas 2

 • Välilyönti + Piste 1 + Piste 2 + Piste 3 + Piste 6

Toissijainen toiminto

 • Vasen näppäin etu + Palkki vasen 1

 • Välilyönti + Piste 2 + Piste 3 + Piste 4

 • Vasen näppäin taka

Näytä pikavalikko

 • Vasen näppäin taka + Palkki vasen 1

 • Välilyönti + Piste 1 + Piste 4 + Piste 5

 • Välilyönti + Piste 1 + Piste 4 + Piste 5 + Piste 8

 • Välilyönti + Piste 1 + Piste 4 + Piste 5 + Piste 7

 • Vasen näppäin etu

Panoroi pistekirjoitus oikealle

 • Palkki oikea 1

Panoroi pistekirjoitus vasemmalle

 • Palkki vasen 1

Pistekirjoitus alku

 • Palkki vasen 2

Pistekirjoitus loppu

 • Palkki oikea 2

Pistekirjoitus seuraava

 • Palkki alas 1

Pistekirjoitus edellinen

 • Palkki ylös 1

Pistekirjoitus ensimmäinen

 • Palkki ylös 2

Pistekirjoitus viimeinen

 • Palkki alas 2

Valitse siirtymistila

 • Vasen näppäin etu + Palkki oikea 1

 • Välilyönti + Piste 1 + Piste 2 + Piste 3 + Piste 4

Aloita tekstin valinta määritetystä merkistä

 • Palkki vasen 2 + reititysnäppäin 1

 • Vasen näppäin taka + reititysnäppäin 1

Lopeta tekstin valinta ja kopioi leikepöydälle

 • Palkki oikea 1 + reititysnäppäin 1

 • Oikea näppäin taka + reititysnäppäin 1

Liitä leikepöydältä kohdistimen kohdasta

 • Vasen näppäin taka + Palkki alas 1

 • Välilyönti + Piste 1 + Piste 3 + Piste 4 + Piste 6

Näytä tai piilota pistekirjoitusnäppäimistö

 • Välilyönti + Piste 1 + Piste 3

 • Välilyönti + Piste 1 + Piste 3 + Piste 8

 • Välilyönti + Piste 1 + Piste 3 + Piste 7


Palaa sisällysluetteloon

Tarvitsetko lisäohjeita?

Liity keskusteluun
Kysy yhteisöltä
Hae tukea
Ota yhteyttä

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kuinka tyytyväinen olet käännöksen laatuun?

Mikä vaikutti kokemukseesi?

Haluatko antaa lisäpalautetta? (Valinnainen)

Kiitos palautteestasi.

×