Kirjaudu sisään Microsoft-tilillä
Kirjaudu sisään tai luo tili.
Hei
Valitse toinen tili.
Sinulla on useita tilejä
Valitse tili, jolla haluat kirjautua sisään.

Tässä luvussa on tietoa pistekirjoitusnäytön käyttämisestä Lukijan kanssa. Se sisältää tietoja siitä, miten voit asentaa pistekirjoituksen tietokoneeseesi, siirtyä tietokoneessa ja lukea tekstiä.

Lukija-toiminto tukee useiden valmistajien pistekirjoitusnäyttöjä. Lisätietoja siitä, mitä pistekirjoitusnäyttöjä tuetaan, mukaan lukien kunkin näytön tietyt näppäinkomennot, on liitteessä C: Tuetut pistekirjoitusnäytöt.

Asenna pistekirjoitus

Lukija toimii USB- tai sarjaporttia käyttävien braille-pistekirjoitusnäyttöjen kanssa. Voit käyttää pistekirjoitusnäyttöä Lukijan kanssa lataamalla ja asentamalla pistekirjoituksen:

 1. Avaa Lukijan asetukset painamalla Windows-näppäin Ctrl + N.

 2. Valitse Pistekirjoitus-kohdassaLisää-painike Käytä pistekirjoitusnäyttöä Lukijan kanssa -kohdan vieressä ja valitse sitten Lataa ja asenna pistekirjoitus -painike. (Tämä kestää jonkin aikaa. Windows kysyy myös, haluatko varmasti sallia Windows tehdä muutoksia tietokoneeseen.)

 3. Kun lataus ja asennus on valmis, ota käyttöön Ota pistekirjoitus käyttöön -valitsin.

 4. Lisää seuraavaksi pistekirjoitusnäyttö. Valitse Lisää braille-pistekirjoitusnäyttö ja valitse sitten pistekirjoitusnäytön valmistaja ja yhteystyyppi (USB- tai sarjaportti).

Pistekirjoitusnäytön käyttäminen muiden näytönlukuohjelmien kanssa

Jos käytät jo pistekirjoitusnäyttöä toisen näytönlukuohjelman kanssa tai Lukija ei toimi heti pistekirjoitusnäytön kanssa, sinun on ehkä vaihdettava ohjainta, Windows käyttää yhteydenpitoon näytön kanssa. Voit tehdä tämän siirtymällä Lukijan asetuksiin, avaamalla pistekirjoitusasetukset kutsumalla Lisää-painiketta ja valitsemalla vaihtoehdon pistekirjoitusnäytön ohjaimesta. Lukijan käyttämän ohjaimen edellä on teksti "(Lukija)".

Huomautus: Sinun pitää muuttaa ohjain vain, jos eri ohjain on asennettu pistekirjoitusnäyttöä varten. Jos et ole varma, ota yhteyttä pistekirjoitusnäytön valmistajaan.

Pistekirjoituksen asennuksen poistaminen

Voit poistaa Lukijan pistekirjoituksen tietokoneestasi seuraavasti:

 1. Avaa asetukset painamalla Windows-näppäin  + I.

 2. Valitse Sovellukset ja valitse sitten O-sivuominaisuudet.

 3. Valitse Helppokäyttöisyys – braille-pistekirjoituksen tuki ja valitse sitten Poista asennus.

Muuta braille-pistekirjoituksen asetuksia

Voit hallita pistekirjoitusasetuksia Lukijan asetuksissa. Avaa Pistekirjoitus Lukijan asetuksissa -kohdassa pistekirjoitusasetukset kutsumalla Lisää-painiketta. Valitse Käytä pistekirjoitusnäyttöä Lukijan kanssa ja valitse sitten seuraavista vaihtoehdoista:

 • Syöttökieli ja lukukieli

 • Taulukkotyyppi syöttö ja lukua varten (luokka 1, luokka 2 tai 8 pisteen tietokone-braille)

 • Ilmoituksen aikakatkaisu

 • Valitse kohdistimen näyttötapa ja määritä, haluatko kohdistimen vilkkuvan pistekirjoitusnäytössä

Jos haluat käyttää braille-pistekirjoitussarjanäyttöä, ennen kuin olet kirjautunut sisään tietokoneeseen, valitse Käytä nykyisiä asetuksia ennen sisäänkirjautumista, kun olet valinnut määrittämäsi asetukset.

Lukijan peruskomennot

Useimmat braille-pistekirjoitusnäytöt voivat suorittaa 12 Lukija-toiminnon komentoa, joilla voit siirtyä sovelluksissa ja käyttää niitä. Tuetuilla näytöillä, joilla on pistekirjoitusnäppäimistö, voi kirjoittaa tekstiä ja suorittaa tuttuja yhden kirjaimen skannaustilakomentoja. Nämä 12 peruskomentoa on lueteltu alla olevassa taulukossa.

Huomautus: Jos haluat hylätä pikailmoituksen nopeasti pistenäytöllä, panoroi viestin pituutta. Jos haluat muokata sitä, kuinka kauan pika-ilmoitusta näytetään, voit tehdä tämän asetuksissa.

Vihje: Lukijan näppäin on Lukijan komentojen muunnosnäppäin. Caps Lock- ja Insert-näppäimet ovat oletusarvoisesti Lukijan näppäimiä. Katso lisätietoja Lukijan näppäimestä kohdasta Luku 2: Lukijan perustiedottai Liite B: Lukijan näppäimistökomennot ja kosketusliikkeet.

Lukijan komento

Vastaava näppäimistökomento

Kuvaus

Ensisijainen toiminto

Lukija + Enter

Tätä kuvataan usein napsautukseksi.

Toissijainen toiminto

Vaihto + Enter skannaustilassa

Tämä on usein valinta- tai laajennustoiminto kontekstista riippuen.

Näytä pikavalikko

Vaihto + F10

Näyttää lisätoimintojen valikon.

Panoroi pistekirjoitus oikealle

N/A

Näyttää nykyisen rivin seuraavan merkkijoukon. Lopuksi suorittaa seuraavan pistekirjoituksen komennon.

Panoroi pistekirjoitus vasemmalle

N/A

Näyttää nykyisen rivin edellisen merkkijoukon. Alussa suorittaa edellisen pistekirjoituksen komennon.

Pistekirjoitus seuraava*

Lukija + oikea

Näyttää seuraavan kohteen nykyisessä siirtymistilassa.

Pistekirjoitus edellinen*

Lukija + vasen

Näyttää edellisen kohteen nykyisessä siirtymistilassa.

Pistekirjoitus alku*

Home skannaustilassa

Siirtyy rivin alkuun.

Pistekirjoitus loppu*

End skannaustilassa

Siirtyy rivin loppuun.

Pistekirjoitus ensimmäinen*

Ctrl + Home skannaustilassa

Siirtyy ensimmäiselle riville.

Pistekirjoitus viimeinen*

Ctrl + End skannaustilassa

Siirtyy viimeiselle riville.

Valitse siirtymistila

Lukija + Page Up/Page Down

Suorita tämä komento, valitse uusi siirtymistoiminto Pistekirjoitus seuraava- tai Pistekirjoitus edellinen -komennolla ja ota sitten uusi tila käyttöön suorittamalla ensisijainen toiminto.

Ota huomioon, että Pistekirjoitus seuraava-, Pistekirjoitus edellinen-, Pistekirjoitus alku-, Pistekirjoitus ensimmäinen- ja Pistekirjoitus viimeinen -komennot kaikki vaihtavat nykyisen siirtymistilan. Jos siirtymistilana on esimerkiksi kappale:

 • Seuraava- tai Edellinen-komento siirtyy seuraavaan tai edelliseen kappaleeseen.

 • Alku- tai Loppu-komento siirtyy nykyisen kappaleen alkuun tai loppuun.

 • Ensimmäinen- tai Viimeinen-komento siirtyy ensimmäiseen tai viimeiseen kappaleeseen.

Voit tarkistaa tiettyjen pistekirjoitusnäyttöjen näppäinkomennot liitteestä C (Tuetut pistekirjoitusnäytöt).

Pistekirjoitusnäppäimistön komennot

Jos pistekirjoitusnäytössäsi on pistekirjoitusnäppäimistö, voit kirjoittaa sillä tekstiä ja suorittaa seuraavia komentoja. Komento, jolla näppäimistö otetaan käyttöön tai pois käytöstä, on Välilyönti + pisteet 1–3.

Käytä seuraavia komentoja näppäimistösyötteitä varten.

Pistekirjoituspisteet

Lukijan komento

1-2-3-4 tai 1-2-3-4-7

Siirry seuraavaan tai edelliseen kappaleeseen

1-2-5 tai 1-2-5-7

Siirry seuraavaan tai edelliseen otsikkoon

2-3-4-5 tai 2-3-4-5-7

Siirry seuraavaan tai edelliseen taulukkoon

1-3 tai 1-3-7

Siirry seuraavaan tai edelliseen linkkiin

2-4 tai 2-4-7

Siirry seuraavaan tai edelliseen kohteeseen

1-4-5 tai 1-4-5-7

Siirry seuraavaan tai edelliseen maamerkkiin

1-2-4 tai 1-2-4-7

Siirry seuraavaan tai edelliseen lomakekenttään

1-2 tai 1-2-7

Siirry seuraavaan tai edelliseen painikkeeseen

1-4 tai 1-4-7

Siirry seuraavaan tai edelliseen yhdistelmäruutuun

1-5 tai 1-5-7

Siirry seuraavaan tai edelliseen muokkauskenttään

1-2-3-5 tai 1-2-3-5-7

Siirry seuraavaan tai edelliseen valintapainikkeeseen

1-3-4-6 tai 1-3-4-6-7

Siirry seuraavaan tai edelliseen valintaruutuun

1-6 tai 1-6-7

Siirry seuraavaan tai edelliseen otsikkotasoon 1

1-2-6 tai 1-2-6-7

Siirry seuraavaan tai edelliseen otsikkotasoon 2

1-4-6 tai 1-4-6-7

Siirry seuraavaan tai edelliseen otsikkotasoon 3

1-4-5-6 tai 1-4-5-6-7

Siirry seuraavaan tai edelliseen otsikkotasoon 4

1-5-6 tai 1-5-6-7

Siirry seuraavaan tai edelliseen otsikkotasoon 5

1-2-4-6 tai 1-2-4-6-7

Siirry seuraavaan tai edelliseen otsikkotasoon 6

1-2-4-5-6 tai 1-2-4-5-6-7

Siirry seuraavaan tai edelliseen otsikkotasoon 7

1-2-5-6 tai 1-2-5-6-7

Siirry seuraavaan tai edelliseen otsikkotasoon 8

2-4-6 tai 2-4-6-7

Siirry seuraavaan tai edelliseen otsikkotasoon 9

Välilyönti + 1-2-3

Ota käyttöön syötteen oppiminen, poista toiminto käytöstä painamalla kahdesti

2-3-4 tai 2-3-4-7

Lue lause kerrallaan

Käytä seuraavia komentoja näppäimistösyötteitä varten.

Pistekirjoituspisteet

Näppäimistön syöte

Välilyönti + 4-5

Sarkain

Välilyönti + 1-2

Vaihto + Sarkain

Välilyönti + 2-3-4-5

Alt + Sarkain

Välilyönti + 2-4-5-6

Windows-näppäin 

Välilyönti + 1-2-3-5

Windows-näppäin  + Sarkain

Välilyönti + Reititysnäppäin 1-12

F1-F12

7

Askelpalautin

8

Enter-näppäin

Välilyönti + 2-6

ESC-näppäin

Välilyönti + 3

Vasen nuolinäppäin

Välilyönti + 6

Oikea nuolinäppäin

Välilyönti + 1

Ylänuolinäppäin

Välilyönti + 4

Alanuolinäppäin

Välilyönti + 2-3

Page Up -näppäin

Välilyönti + 5-6

Page Down -näppäin

Välilyönti + 2

Home-näppäin

Välilyönti + 5

End-näppäin

Välilyönti + 3-5

Insert-näppäin

Välilyönti + 2-5-6

Delete-näppäin

Seuraavien komentojen avulla voit syöttää määritenäppäimen (ja pitää sitä painettuna) ja sen perään toisen kirjaimen tai näppäimen.

Pistekirjoituspisteet

Näppäimistön syöte

Välilyönti + 1-8

Pidä Windows-näppäin  painettuna

Välilyönti + 2-8

Pidä Alt-näppäin painettuna

Välilyönti + 3-8

Pidä Ctrl-näppäin painettuna

Välilyönti + 4-8

Pidä Vaihto-näppäin painettuna

Välilyönti + 5-8

Pidä AltGr-näppäin painettuna

Välilyönti + 6-8

Pidä Lukijan näppäintä painettuna

Välilyönti + 7-8

Vapauta kaikki määritysnäppäimet

Kosketuskohdistimien käyttäminen pistekirjoitusnäytössä

Jos pistekirjoitusnäytössäsi on kosketuskohdistimia, voit tehdä niiden avulla tiettyjä toimintoja.

Vuorovaikutteisten elementtien käsitteleminen

Kun näytettävä sisältö on vuorovaikutteinen elementti, napauttamalla mitä tahansa kosketuskohdistinta sisällön yläpuolella voit suorittaa sen ensisijaisen toiminnon. Napauttamalla kahta vierekkäistä kosketuskohdistinta sisällön yläpuolella voit suorittaa sen toissijaisen toiminnon, jos sellainen on käytettävissä.

Jos näytettävä sisältö ei ole tekstiä, napauttamalla kahta ei-vierekkäistä kosketuskohdistinta sisällön yläpuolella voit näyttää pikavalikon, jos sellainen on käytettävissä.

Tekstin muokkaaminen

Käytä seuraavia kosketuskohdistimen komentoja, kun muokkaat tekstiä:

 • Voit siirtää tekstin lisäyskohdan tietyn merkin kohdalle napauttamalla kosketuskohdistinta vastaavan solun yläpuolella. Voit myös napauttaa kosketuskohdistinta merkkiä edustavan solun tai sitä edeltävän muokkaajan (kuten ison kirjaimen tai numeron) yläpuolella. Merkin kuvaus on muokkaajan jälkeisessä solussa.

 • Voit siirtää tekstin lisäyskohdan näytön viimeiseen merkkiin napauttamalla kosketuskohdistinta tyhjän solun yläpuolella näytön reunassa.

 • Voit tehdä toissijaisen toiminnon napauttamalla kahta vierekkäistä kosketuskohdistinta vastaavan merkin kohdalla.

 • Voit näyttää pikavalikon napauttamalla kahta ei-vierekkäistä kosketuskohdistinta sen merkin yläpuolella, joka on lähinnä kahden ei-vierekkäisen kosketuskohdistimen keskiosaa.

Huomautus: Jotkin näytöt eivät tue kahden kosketuskohdistimen samanaikaista painamista. Siksi jokaiselle näytölle on olemassa lisäkomentoja. Lisätietoja kunkin näytön tietyistä näppäinkomennoista on liitteessä C: Tuetut pistekirjoitusnäytöt.

Seuraavaksi: Liite A: tuetut kielet ja äänet

Palaa sisällysluetteloon

Tässä luvussa on tietoa pistekirjoitusnäytön käyttämisestä Lukijan kanssa. Se sisältää tietoja siitä, miten voit asentaa pistekirjoituksen tietokoneeseesi, siirtyä tietokoneessa ja lukea tekstiä.

Lukija-toiminto tukee useiden valmistajien pistekirjoitusnäyttöjä. Lisätietoja siitä, mitä pistekirjoitusnäyttöjä tuetaan, mukaan lukien kunkin näytön tietyt näppäinkomennot, on liitteessä C: Tuetut pistekirjoitusnäytöt.

Asenna pistekirjoitus

Lukija toimii USB- tai sarjaporttia käyttävien braille-pistekirjoitusnäyttöjen kanssa. Voit käyttää pistekirjoitusnäyttöä Lukijan kanssa lataamalla ja asentamalla pistekirjoituksen:

 1. Avaa Lukijan asetukset painamalla Windows-näppäin Ctrl + N.

 2. Valitse Käytä braille-pistekirjoitusta -kohdassa Lataa ja asenna braille-pistekirjoitus. (Tämä kestää jonkin aikaa. Windows kysyy myös, haluatko varmasti sallia Windows tehdä muutoksia tietokoneeseen.)

 3. Kun lataus ja asennus on valmis, valitse Ota pistekirjoitus käyttöön .

 4. Lisää seuraavaksi pistekirjoitusnäyttö. Valitse Lisää pistekirjoitusnäyttö ja valitse sitten pistekirjoitusnäytön valmistaja ja yhteystyyppi (USB tai sarjaportti).

Pistekirjoitusnäytön käyttäminen muiden näytönlukuohjelmien kanssa

Jos käytät jo pistekirjoitusnäyttöä toisen näytönlukuohjelman kanssa tai Lukija ei toimi heti pistekirjoitusnäytön kanssa, sinun on ehkä vaihdettava ohjainta, Windows käyttää yhteydenpitoon näytön kanssa. Voit tehdä tämän siirtymällä Lukijan asetuksiin ja valitsemalla vaihtoehdon kohdassa Muuta pistekirjoitusnäytön ohjainta. Lukijan käyttämän ohjaimen edellä on teksti "(Lukija)".

Huomautus: Sinun pitää muuttaa ohjain vain, jos eri ohjain on asennettu pistekirjoitusnäyttöä varten. Jos et ole varma, ota yhteyttä pistekirjoitusnäytön valmistajaan.

Pistekirjoituksen asennuksen poistaminen

Voit poistaa Lukijan pistekirjoituksen tietokoneestasi seuraavasti:

 1. Avaa asetukset painamalla Windows-näppäin  + I.

 2. Valitse Sovellukset, valitse Sovellukset ja ominaisuudet ja valitse sitten Valinnaiset ominaisuudet.

 3. Valitse Helppokäyttöisyys – braille-pistekirjoituksen tuki ja valitse sitten Poista asennus.

Muuta braille-pistekirjoituksen asetuksia

Voit hallita pistekirjoitusasetuksia Lukijan asetuksissa. Valitse sitten Käytä braille-pistekirjoitusta -kohdassa jokin seuraavista vaihtoehdoista:

 • Syöttökieli ja lukukieli

 • Taulukkotyyppi syöttö ja lukua varten (luokka 1, luokka 2 tai 8 pisteen tietokone-braille)

 • Ilmoituksen aikakatkaisu

 • Valitse kohdistimen näyttötapa ja määritä, haluatko kohdistimen vilkkuvan pistekirjoitusnäytössä

Jos haluat käyttää braille-pistekirjoitussarjanäyttöä, ennen kuin olet kirjautunut sisään tietokoneeseen, valitse Käytä nykyisiä asetuksia ennen sisäänkirjautumista, kun olet valinnut määrittämäsi asetukset.

Lukijan peruskomennot

Useimmat braille-pistekirjoitusnäytöt voivat suorittaa 12 Lukija-toiminnon komentoa, joilla voit siirtyä sovelluksissa ja käyttää niitä. Tuetuilla näytöillä, joilla on pistekirjoitusnäppäimistö, voi kirjoittaa tekstiä ja suorittaa tuttuja yhden kirjaimen skannaustilakomentoja. Nämä 12 peruskomentoa on lueteltu alla olevassa taulukossa.

Huomautus: Jos haluat hylätä pikailmoituksen nopeasti pistenäytöllä, panoroi viestin pituutta. Jos haluat muokata sitä, kuinka kauan pika-ilmoitusta näytetään, voit tehdä tämän asetuksissa.

Vihje: Lukijan näppäin on Lukijan komentojen muunnosnäppäin. Caps Lock- ja Insert-näppäimet ovat oletusarvoisesti Lukijan näppäimiä. Katso lisätietoja Lukijan näppäimestä kohdasta Luku 2: Lukijan perustiedot tai Liite B: Lukijan näppäimistökomennot ja kosketusliikkeet.

Lukijan komento

Vastaava näppäimistökomento

Kuvaus

Ensisijainen toiminto

Lukija + Enter

Tätä kuvataan usein napsautukseksi.

Toissijainen toiminto

Vaihto + Enter skannaustilassa

Tämä on usein valinta- tai laajennustoiminto kontekstista riippuen.

Näytä pikavalikko

Vaihto + F10

Näyttää lisätoimintojen valikon.

Panoroi pistekirjoitus oikealle

N/A

Näyttää nykyisen rivin seuraavan merkkijoukon. Lopuksi suorittaa seuraavan pistekirjoituksen komennon.

Panoroi pistekirjoitus vasemmalle

N/A

Näyttää nykyisen rivin edellisen merkkijoukon. Alussa suorittaa edellisen pistekirjoituksen komennon.

Pistekirjoitus seuraava*

Lukija + oikea

Näyttää seuraavan kohteen nykyisessä siirtymistilassa.

Pistekirjoitus edellinen*

Lukija + vasen

Näyttää edellisen kohteen nykyisessä siirtymistilassa.

Pistekirjoitus alku*

Home skannaustilassa

Siirtyy rivin alkuun.

Pistekirjoitus loppu*

End skannaustilassa

Siirtyy rivin loppuun.

Pistekirjoitus ensimmäinen*

Ctrl + Home skannaustilassa

Siirtyy ensimmäiselle riville.

Pistekirjoitus viimeinen*

Ctrl + End skannaustilassa

Siirtyy viimeiselle riville.

Valitse siirtymistila

Lukija + Page Up/Page Down

Suorita tämä komento, valitse uusi siirtymistoiminto Pistekirjoitus seuraava- tai Pistekirjoitus edellinen -komennolla ja ota sitten uusi tila käyttöön suorittamalla ensisijainen toiminto.

Ota huomioon, että Pistekirjoitus seuraava-, Pistekirjoitus edellinen-, Pistekirjoitus alku-, Pistekirjoitus ensimmäinen- ja Pistekirjoitus viimeinen -komennot kaikki vaihtavat nykyisen siirtymistilan. Jos siirtymistilana on esimerkiksi kappale:

 • Seuraava- tai Edellinen-komento siirtyy seuraavaan tai edelliseen kappaleeseen.

 • Alku- tai Loppu-komento siirtyy nykyisen kappaleen alkuun tai loppuun.

 • Ensimmäinen- tai Viimeinen-komento siirtyy ensimmäiseen tai viimeiseen kappaleeseen.

Voit tarkistaa tiettyjen pistekirjoitusnäyttöjen näppäinkomennot liitteestä C (Tuetut pistekirjoitusnäytöt).

Pistekirjoitusnäppäimistön komennot

Jos pistekirjoitusnäytössäsi on pistekirjoitusnäppäimistö, voit kirjoittaa sillä tekstiä ja suorittaa seuraavia komentoja. Komento, jolla näppäimistö otetaan käyttöön tai pois käytöstä, on Välilyönti + pisteet 1–3.

Käytä seuraavia komentoja näppäimistösyötteitä varten.

Pistekirjoituspisteet

Lukijan komento

1-2-3-4 tai 1-2-3-4-7

Siirry seuraavaan tai edelliseen kappaleeseen

1-2-5 tai 1-2-5-7

Siirry seuraavaan tai edelliseen otsikkoon

2-3-4-5 tai 2-3-4-5-7

Siirry seuraavaan tai edelliseen taulukkoon

1-3 tai 1-3-7

Siirry seuraavaan tai edelliseen linkkiin

2-4 tai 2-4-7

Siirry seuraavaan tai edelliseen kohteeseen

1-4-5 tai 1-4-5-7

Siirry seuraavaan tai edelliseen maamerkkiin

1-2-4 tai 1-2-4-7

Siirry seuraavaan tai edelliseen lomakekenttään

1-2 tai 1-2-7

Siirry seuraavaan tai edelliseen painikkeeseen

1-4 tai 1-4-7

Siirry seuraavaan tai edelliseen yhdistelmäruutuun

1-5 tai 1-5-7

Siirry seuraavaan tai edelliseen muokkauskenttään

1-2-3-5 tai 1-2-3-5-7

Siirry seuraavaan tai edelliseen valintapainikkeeseen

1-3-4-6 tai 1-3-4-6-7

Siirry seuraavaan tai edelliseen valintaruutuun

1-6 tai 1-6-7

Siirry seuraavaan tai edelliseen otsikkotasoon 1

1-2-6 tai 1-2-6-7

Siirry seuraavaan tai edelliseen otsikkotasoon 2

1-4-6 tai 1-4-6-7

Siirry seuraavaan tai edelliseen otsikkotasoon 3

1-4-5-6 tai 1-4-5-6-7

Siirry seuraavaan tai edelliseen otsikkotasoon 4

1-5-6 tai 1-5-6-7

Siirry seuraavaan tai edelliseen otsikkotasoon 5

1-2-4-6 tai 1-2-4-6-7

Siirry seuraavaan tai edelliseen otsikkotasoon 6

1-2-4-5-6 tai 1-2-4-5-6-7

Siirry seuraavaan tai edelliseen otsikkotasoon 7

1-2-5-6 tai 1-2-5-6-7

Siirry seuraavaan tai edelliseen otsikkotasoon 8

2-4-6 tai 2-4-6-7

Siirry seuraavaan tai edelliseen otsikkotasoon 9

Välilyönti + 1-2-3

Ota käyttöön syötteen oppiminen, poista toiminto käytöstä painamalla kahdesti

2-3-4 tai 2-3-4-7

Lue lause kerrallaan

Käytä seuraavia komentoja näppäimistösyötteitä varten.

Pistekirjoituspisteet

Näppäimistön syöte

Välilyönti + 4-5

Sarkain

Välilyönti + 1-2

Vaihto + Sarkain

Välilyönti + 2-3-4-5

Alt + Sarkain

Välilyönti + 2-4-5-6

Windows-näppäin 

Välilyönti + 1-2-3-5

Windows-näppäin  + Sarkain

Välilyönti + Reititysnäppäin 1-12

F1-F12

7

Askelpalautin

8

Enter-näppäin

Välilyönti + 2-6

ESC-näppäin

Välilyönti + 3

Vasen nuolinäppäin

Välilyönti + 6

Oikea nuolinäppäin

Välilyönti + 1

Ylänuolinäppäin

Välilyönti + 4

Alanuolinäppäin

Välilyönti + 2-3

Page Up -näppäin

Välilyönti + 5-6

Page Down -näppäin

Välilyönti + 2

Home-näppäin

Välilyönti + 5

End-näppäin

Välilyönti + 3-5

Insert-näppäin

Välilyönti + 2-5-6

Delete-näppäin

Seuraavien komentojen avulla voit syöttää määritenäppäimen (ja pitää sitä painettuna) ja sen perään toisen kirjaimen tai näppäimen.

Pistekirjoituspisteet

Näppäimistön syöte

Välilyönti + 1-8

Pidä Windows-näppäin  painettuna

Välilyönti + 2-8

Pidä Alt-näppäin painettuna

Välilyönti + 3-8

Pidä Ctrl-näppäin painettuna

Välilyönti + 4-8

Pidä Vaihto-näppäin painettuna

Välilyönti + 5-8

Pidä AltGr-näppäin painettuna

Välilyönti + 6-8

Pidä Lukijan näppäintä painettuna

Välilyönti + 7-8

Vapauta kaikki määritysnäppäimet

Kosketuskohdistimien käyttäminen pistekirjoitusnäytössä

Jos pistekirjoitusnäytössäsi on kosketuskohdistimia, voit tehdä niiden avulla tiettyjä toimintoja.

Vuorovaikutteisten elementtien käsitteleminen

Kun näytettävä sisältö on vuorovaikutteinen elementti, napauttamalla mitä tahansa kosketuskohdistinta sisällön yläpuolella voit suorittaa sen ensisijaisen toiminnon. Napauttamalla kahta vierekkäistä kosketuskohdistinta sisällön yläpuolella voit suorittaa sen toissijaisen toiminnon, jos sellainen on käytettävissä.

Jos näytettävä sisältö ei ole tekstiä, napauttamalla kahta ei-vierekkäistä kosketuskohdistinta sisällön yläpuolella voit näyttää pikavalikon, jos sellainen on käytettävissä.

Tekstin muokkaaminen

Käytä seuraavia kosketuskohdistimen komentoja, kun muokkaat tekstiä:

 • Voit siirtää tekstin lisäyskohdan tietyn merkin kohdalle napauttamalla kosketuskohdistinta vastaavan solun yläpuolella. Voit myös napauttaa kosketuskohdistinta merkkiä edustavan solun tai sitä edeltävän muokkaajan (kuten ison kirjaimen tai numeron) yläpuolella. Merkin kuvaus on muokkaajan jälkeisessä solussa.

 • Voit siirtää tekstin lisäyskohdan näytön viimeiseen merkkiin napauttamalla kosketuskohdistinta tyhjän solun yläpuolella näytön reunassa.

 • Voit tehdä toissijaisen toiminnon napauttamalla kahta vierekkäistä kosketuskohdistinta vastaavan merkin kohdalla.

 • Voit näyttää pikavalikon napauttamalla kahta ei-vierekkäistä kosketuskohdistinta sen merkin yläpuolella, joka on lähinnä kahden ei-vierekkäisen kosketuskohdistimen keskiosaa.

Huomautus: Jotkin näytöt eivät tue kahden kosketuskohdistimen samanaikaista painamista. Siksi jokaiselle näytölle on olemassa lisäkomentoja. Lisätietoja kunkin näytön tietyistä näppäinkomennoista on liitteessä C: Tuetut pistekirjoitusnäytöt.

Seuraavaksi: Liite A: tuetut kielet ja äänet

Palaa sisällysluetteloon

Tarvitsetko lisäohjeita?

Liity keskusteluun
Kysy yhteisöltä
Hae tukea
Ota yhteyttä

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kuinka tyytyväinen olet käännöksen laatuun?
Mikä vaikutti kokemukseesi?

Kiitos palautteesta!

×