Windows 11:n ohje on tulossa pian!

Tutustu sillä välin Windows 10:llä käytettävissä oleviin toimintoihin Windows 10 -välilehdessä.

Lisätietoja Windows 11:stä

Windows 11 -logo sinisellä taustalla

Tietosuojasi on meille tärkeää. Siksi voit itse hallita Windows 10:n online-puheentunnistuksen sekä käsinkirjoituksen ja kirjoituksen mukauttamiseen liittyviä tietosuoja-asetuksia. Lisätietoja näistä ominaisuuksista saat seuraavista osista.

Puhe

Microsoft tarjoaa sekä laitepohjaisen puheentunnistusominaisuuden että pilvipohjaisia (online) puheentunnistustekniikoita. 

Kun online-puheentunnistus on käytössä, voit käyttää Microsoftin pilvipohjaista puheentunnistusta Cortanassa, yhdistetyn todellisuuden portaalissa, Windowsin sanelussa ohjelmistonäppäimistöstä, tuetuissa Microsoft Storen sovelluksissa ja myöhemmin myös muissa Windowsin osissa.

Kun otat puheen käyttöön HoloLens-laitetta määritettäessä tai Windows Mixed Realitya asennettaessa, voit käyttää komentoja, sanelua ja sovellustoimintoja puheen avulla. Sekä laitepohjaisen puheentunnistuksen että online-puheentunnistuksen asetukset otetaan käyttöön. Kun molemmat asetukset ovat käytössä, laite kuuntelee aina äänikomentoja, kun kuulokemikrofoni on päällä, ja lähettää äänitiedot Microsoftin pilvipohjaiseen puheentunnistuspalveluun. Voit poistaa nämä asetukset milloin tahansa käytöstä valitsemalla HoloLensissä Aloitus > Asetukset > Tietosuoja > Puhe tai Windows 10 -laitteessa Aloitus > Asetukset > Yhdistetty todellisuus > Ääni ja puhe, jos yhdistetty todellisuus on käytössä. Lue lisätietoja puheesta Windows Mixed Realityssa

Kun käytät Microsoftin pilvipohjaisia puheentunnistustekniikoita, Microsoft kerää ja käyttää äänitallenteitasi tekstitranskription luomiseen äänitietojen puhutuista sanoista. 

Voit käyttää laitepohjaista puheentunnistusta lähettämättä puhetietoja Microsoftille. Kuitenkin Microsoftin pilvipohjaiset puheentunnistustekniikat tarjoavat laitepohjaista puheentunnistusta tarkemman tunnistamisen. Kun online-puheentunnistusasetus on pois käytöstä, puhepalvelut, jotka eivät ole riippuvaisia pilvestä ja käyttävät ainoastaan laitepohjaista tunnistusta, kuten Lukija- ja Windowsin puheentunnistus -sovellus, toimivat edelleen eikä Microsoft kerää mitään äänitietoja.

Jos olet antanut Cortanalle siihen luvan, Microsoft kerää tietoja myös Kalenteri -ja Ihmiset-sovelluksista (aikaisemmin Yhteystiedot). Näiden tietojen avulla Microsoft voi parantaa puheentunnistusta sekä auttaa Windowsia ja Cortanaa tunnistamaan ihmisiä, tapahtumia, paikkoja ja musiikkia entistä paremmin, kun sanelet viestejä tai asiakirjoja. Cortanan keräämien tietojen avulla voit mukauttaa puhekokemustasi kaikissa Windows-laitteissa ja Cortana-sovelluksissa, kun kirjaudut niihin sisään saman Microsoft-tilin tunnistetiedoilla.

Aina kun keräämme tietoja (myös silloin, kun tarkoitus on tehdä laitteestasi sinulle entistä parempi), haluamme varmistaa, että sinulla on kaikki tiedot siitä, miten ja milloin tietoja käytetään. Siksi tarjoamme tällä sivulla kuvatut tiedot ja valinnat.

Voit hallita online-puheentunnistusta seuraavasti:

 1. Valitse Aloitus > Asetukset > Tietosuoja > Puhe.

 2. Valitse Online-puheentunnistuksen asetukseksi Käytössä tai Ei käytössä.

Voit määrittää, saako äänileikkeitäsi käyttää online-puheentunnistuksen parantamiseen

 1. Valitse Aloitus > Asetukset > Tietosuoja > Puhe.

 2. Valitse Auta parantamaan online-puheentunnistusta valitsemalla jokin seuraavista:

 • Aloita äänileikkeiden jakaminen kehitystarkoituksiin

 • Lopeta äänileikkeiden jakaminen kehitystarkoituksiin

Huomautus: Tämä asetus ei ole käytettävissä kaikissa Windows 10 -versioissa. Jos asetus ei ole saatavilla, äänileikkeitäsi ei voida käyttää puheentunnistuksen parantamiseen. Lisätietoja äänileikkeiden luovuttamisesta on ohjeaiheessa Miten Microsoft suojaa yksityisyyttäni ja parantaa samalla puheentunnistustekniikkaa?

Online-puheentunnistuksen poistaminen käytöstä Windows 10:n aiemmissa versioissa

 1. Valitse Aloitus > Asetukset   > Tietosuoja > Puhe, käsinkirjoitus ja kirjoitus.

 2. Valitse Poista puhepalvelut ja kirjoitusehdotukset käytöstä. Tämä poistaa Microsoftin pilvipohjaisen puheentunnistuksen käytöstä. Lisäksi se tyhjentää paikallisen käyttäjän sanaston, jota käytetään kirjoituksen ja käsinkirjoituksen parantamiseen.

Voit hallita puheentunnistusta HoloLensissä seuraavasti:

 1. Valitse Aloitus > Asetukset  > Tietosuoja > Puhe.

 2. Valitse Puheentunnistuksen asetukseksi Käytössä tai Ei käytössä.

 Hallitaksesi puheentunnistusta yhdistettyä todellisuutta varten

 1. Valitse Aloitus > Asetukset > Yhdistetty todellisuus > Ääni ja puhe.

 2. Poista Puhe-kohdassa Käytä puheentunnistusta -valintaruudun valinta.

Jos olet sallinut Cortanalle kalenterin ja yhteyshenkilöiden tallennuksen pilveen, jotta Windows ja Cortana pystyvät antamaan sinulle parempia tuloksia, voit poistaa nämä tiedot seuraavasti:

 1. Valitse Aloitus  > Asetukset > Cortana ja valitse sitten Oikeudet tai Oikeudet ja historia.

 2. Valitse Muuta Cortanan tietoja minusta pilvipalvelussa ja valitse Tyhjennä.

Ääniaktivointi

Windows antaa tuetuille sovelluksille mahdollisuuden vastata ja ryhtyä toimenpiteisiin kyseiselle sovellukselle ominaisten puhuttujen avainsanojen perusteella. Cortana voi esimerkiksi kuunnella kun sanot Cortana ja reagoida siihen.

Jos olet myöntänyt jollekin sovellukselle luvan kuunnella puhuttuja avainsanoja, Windows 10 kuuntelee aktiivisesti näitä avainsanoja mikrofonin avulla. Kun avainsana tunnistetaan, sovellus voi käyttää äänitallennetta ja käsitellä tallenteen, ryhtyä toimenpiteisiin ja vastata, esimerkiksi puhutulla vastauksella. Sovellus voi lähettää äänitallenteen omiin pilvipalveluihinsa komentojen käsittelyä varten. Jokaisen sovelluksen pitäisi pyytää sinulta lupaa ennen mikrofonin käyttöä. Avustaja-sovellus voi lähettää äänitallenteita sen palveluihin ja kerätä tallenteita muihin tarkoituksiin, esimerkiksi sovelluksen palveluiden parantamiseen. Jos haluat lisätietoja, katso avustaja-sovelluksen tietosuojatiedot. Microsoft ei kerää äänitallenteita sellaisten kolmannen osapuolen sovellusten puolesta, joille olet sallinut ääniaktivoinnin käytön.

Kun sovelluksen ääniavustaja on valmis aktivoitavaksi puhutulla avainsanalla, mikrofonin kuvake näkyy tehtäväpalkissa, ja näyttää tältä:

Näyttökuva mikrofoni-kuvakkeesta, kun avustaja kuuntelee

Kun sovelluksen ääniavustaja on aktivoitu ja kuuntelee aktiivisesti vastatakseen, tehtäväpalkissa oleva mikrofonin kuvake muuttuu seuraavankaltaiseksi:

Näyttökuva mikrofoni-kuvakkeesta, kun Cortana on aktiivisena.

Tämän lisäksi ääniaktivointi voidaan ottaa käyttöön laitteen ollessa lukittuna ja näytön ollessa sammutettuna. Kun sovellus aktivoituu avainsanalla, se voi jatkaa kuuntelua mikrofonin välityksellä. Myös silloin, kun laite on lukittuna ja näyttö on pois käytöstä, sovellus voi aktivoitua kenelle tahansa, joka puhuu lähellä laitetta, ja antaa hänelle pääsyn samoihin ominaisuuksiin ja tietoihin kuin silloin, kun laite on avattuna.

Ääniavustaja toimii eri tavalla laitteelle valitsemasi nukkumisasetuksen tai käyttämäsi laitetyypin mukaan. 

Jos sinulla on kannettava tietokone tai tabletti

Nukkumistila-asetus

Ääniaktivoinnin saatavuus

Puheavustajassa käyttäytyminen

Siirry lepotilaan tietyn ajan kuluttua

Kun näyttö on käytössä (oletus)

Ääniavustaja ei vastaa, kun laite on nukkumistilassa

Älä koskaan siirry nukkumistilaan

Kun laite on kytkettynä verkkovirtaan

Ääniavustaja vastaa aina, jos laite on kytkettynä verkkovirtaan


Jos sinulla on hybridilaite

Nukkumistila-asetus

Ääniaktivoinnin saatavuus

Puheavustajassa käyttäytyminen

Siirry lepotilaan tietyn ajan kuluttua

Kun näyttö on käytössä

Ääniavustaja ei voi vastata, kun laite on nukkumistilassa

Älä koskaan siirry nukkumistilaan

Kun laite on kytkettynä verkkovirtaan (oletus)

Ääniavustaja vastaa aina, jos laite on kytkettynä verkkovirtaan


Yllä kuvattuun toimintaan on joitakin poikkeuksia:

 • Jos sinulla on kannettava tietokone tai tabletti, ja laitteesi on virransäästötilassa, ääniavustaja ei voi vastata.

 • Jos sinulla on kannettava tietokone tai tabletti, joka sisältää sisäisen virtuaalisen avustajan, joka tukee laitteiston avainsanojen tunnistusta, kuten Alexa tai Cortana – ääniavustaja vastaa aina ja jopa herättää laitteesi, kun se toimii akkuvirralla ja on unessa.

Huomautukset: 

 • Voit tarkastella ja muokata lepotila-asetuksia valitsemalla Aloita > Asetukset > Järjestelmä > Virta ja lepotila. 

 • Voit tarkastella ja muokata ääniaktivoinnin asetuksia valitsemalla Aloita > Asetukset > Tietosuoja > Ääniaktivointi.

 • Jos haluat tarkistaa, mitä käyttöoikeuksia sovellukselle on myönnetty, jotka ovat käytettävissä laitteen ollessa lukittuna, valitse Aloita > Asetukset  > Tietosuoja  ja tarkista Sovellusten oikeudet ‑sivujen eri asetukset.

Muuttaaksesi sitä, voidaanko tällä asetussivulla olevat sovellukset aktivoida äänikomennolla 

 1. Valitse Aloita > Asetukset > Tietosuoja >  Ääniaktivointi.

 2. Valitse Salli sovellusten käyttää ääniaktivointia ‑asetukseksi Käytössä tai Ei käytössä.

Voit muuttaa sitä, voivatko tällä asetussivulla olevat sovellukset käyttää ääniaktivointia laitteen ollessa lukittuna, seuraavasti: 

 1. Valitse Aloita > Asetukset > Tietosuoja >  Ääniaktivointi.

 2. Valitse Salli sovellusten käyttää ääniaktivointia, kun laite on lukittuna ‑asetukseksi Käytössä tai Ei käytössä.

Muuta sitä, voidaanko yksittäinen sovellus aktivoida äänikomennolla

 1. Valitse Aloita > Asetukset > Tietosuoja >  Ääniaktivointi.

 2. Ota kukin sovellus käyttöön tai poista käytöstä siellä, missä se näkyy kohdassa Valitse, mitkä sovellukset voivat käyttää ääniaktivointia. Jos Salli sovellusten käyttää ääniaktivointia -asetus on poistettu käytöstä käyttäjätililläsi, käyttöönottokytkimiä ei voi käyttää ennen kuin Salli sovellusten käyttää ääniaktivointia -asetus on otettu käyttöön.

 3. Valitse sovellus kohdassa Valitse, mitkä sovellukset voivat käyttää ääniaktivointia, ja muuta sovelluksen avainsanoihin vastaamisen sallimisasetukseksi Ei käytössä.

Muuttaaksesi sitä, voiko yksittäinen sovellus käyttää ääniaktivointia laitteen ollessa lukittuna

 1. Valitse Aloita > Asetukset > Tietosuoja >  Ääniaktivointi.

 2. Ota kukin sovellus käyttöön tai poista käytöstä siellä, missä se näkyy kohdassa Valitse, mitkä sovellukset voivat käyttääääniaktivointia. Jos Salli sovellusten käyttää ääniaktivointia, kun laite on lukittuna -asetus on poistettu käytöstä käyttäjätililläsi, käyttöönottokytkimiä ei voi käyttää ennen kuin Salli sovellusten käyttää ääniaktivointia, kun laite on lukittuna -asetus on otettu käyttöön.

Käsinkirjoituksen ja kirjoittamisen mukauttaminen

Kun kirjoitat laitteessasi näppäimistöllä tai käsin, Windows kerää yksittäisiä sanoja, kuten kirjoittamiasi nimiä, laitteeseen paikallisesti tallennettuun henkilökohtaiseen sanastoon. Tämä parantaa kirjoituksen tarkkuutta.

Jos synkronoit Windows-laitteesi asetukset muiden Windows-laitteiden kanssa, paikallinen käyttäjän sanasto (enintään 100 kt kieltä kohti ja enintään 300 kt kiintolevytilaa) tallennetaan OneDrive-tiliisi. Näin sanaston jakaminen onnistuu myös muiden Windows-laitteidesi kanssa. Lisätietoja synkronointiasetuksista.

Poistaaksesi käsinkirjoituksen ja kirjoittamisen mukauttamisen käytöstä ja tyhjentääksesi paikallisen käyttäjän sanaston

 1. Valitse Aloita > Asetukset > Tietosuoja > Käsinkirjoituksen ja kirjoittamisen mukauttaminen.

 2. Vaihda kohdassa Tutustutaan sinuun asetukseksi Ei käytössä.

Poistaaksesi käsinkirjoituksen ja kirjoittamisen mukauttamisen käytöstä ja tyhjentääksesi paikallisen käyttäjän sanaston Windows 10:n aiemmissa versioissa

 1. Valitse Aloitus > Asetukset   > Tietosuoja > Puhe, käsinkirjoitus ja kirjoitus.

 2. Valitse Poista puhepalvelut ja kirjoitusehdotukset käytöstä. Tämä asetus tyhjentää tiedot laitteesta ja poistaa pilvipohjaisen puheentunnistuksen käytöstä. Lisäksi se tyhjentää paikallisen käyttäjän sanaston, jota käytetään kirjoituksen ja käsinkirjoituksen parantamiseen.

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Microsoft Insider-käyttäjille

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kuinka tyytyväinen olet käännöksen laatuun?

Mikä vaikutti kokemukseesi?

Haluatko antaa lisäpalautetta? (Valinnainen)

Kiitos palautteestasi.

×